Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

Obrazovanje

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Program obrazovanja

Obrazovanje korisnika neizbežan je sastavni deo razvoja svakog informacionog sistema. Zbog sve većeg broja korisnika COBISS-a i njihovih potreba, u VBS Centru NBS (Narodne biblioteke Srbije) veliku pažnju posvećujemo obrazovanju. Pored redovnih kurseva, koji su predstavljeni u ovom programu, organizujemo i prezentacije novosti te posete bibliotekama, članicama COBISS.

Veliki deo obrazovne delatnosti VBS Centra NBS odnosi se na obrazovanje bibliotekara, posebno onih koji učestvuju u sistemu uzajamne katalogizacije i grade baze podataka COBISS. Obrazovanje za uzajamnu katalogizaciju izvode instruktori iz Narodne biblioteke Srbije, Biblioteke Matice srpske i Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković".

Kursevi Korišćenje programske opreme COBISS2/Katalogizacija -kreiranje zapisa (3 dana), Korišćenje programske opreme COBISS2/Preuzimanje zapisa i fond (2 dana), Korišćenje programske opreme COBISS3/Preuzimanje zapisa i fond (3 dana), namenjeni su početnicima u sistemu COBISS.SR koji još nisu upoznati s programskom opremom COBISS2 i COBISS3 i formatom COMARC/H. Učesnici se na kursu upoznaju sa:

  • osnovnim uputstvima za rad s programskom opremom COBISS2 i COBISS3
  • osnovama pretraživanja i preuzimanja zapisa iz uzajamne baze u lokalnu bazu podataka
  • formatom COMARC/B
  • formatom COMARC/H

Kurs Korišćenje programske opreme COBISS3/Fond (2 dana) namenjen je učesnicima koji već rade u programu COBISS2 i prelaze na rad u programu COBISS3.

Datum poslednje promene: 26. 6. 2012


ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2017 IZUM