Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

E-priručnici

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Uputstva za pregledanje

  1. Za pristup sadržaju e-priručnika, na levoj strani prozora izaberemo opciju Spisak priručnika i drugih uputstava. Kada se otvori prozor sa spiskom svih e-priručnika u sistemu COBISS.SR, kliknemo naziv željenog priručnika da bi se otvorila njegova osnovna strana.
  2. Na osnovnoj strani priručnika u e-sadržaju navedeni su linkovi do pojedinih delova priručnika, tj. pojedinih datoteka u formatu pdf sa opisima polja/potpolja (priručnici formata COMARC) ili poglavlja/potpoglavlja (priručnici za rad s programskom opremom). Ako kliknemo na link do pojedine datoteke, otvara se prozor čitača Adobe Acrobat Reader.
  3. Za uvid u kompletan sadržaj priručnika, na osnovnoj strani priručnika izaberemo link Kompletan priručnik. Pri tom važi upozorenje da preuzimanje sadržaja može trajati duže vremena zbog velikog obima zajedničke datoteke.
  4. Ako želimo da pogledamo do sada uključene promene priručnika, na osnovnoj strani priručnika izaberemo link Dosadašnje promene. Otvara se prozor sa spiskom izdanja promena priručnika koji je uređen po redosledu izdanja (od najnovijeg do najstarijeg).
  5. Ako želimo da saznamo u kojim je datotekama došlo do promena prilikom nekog izdanja, kliknemo na link do tog izdanja promena. Otvara se datoteka koja sadrži strane s promenama. Za ažuriranje štampane verzije priručnika, strane navedene u stupcu "Strana s promenom" treba zameniti, dodati ili izdvojiti.
  6. Ako želimo da pogledamo kakve su bile promene, u e-sadržaju priručnika izaberemo odgovarajuću datoteku, nakon čega se otvori prozor čitača. Ako je uz desnu ili levu ivicu strane nacrtana vertikalna linija, to znači da je na tom mestu uključena dopuna ili promena onog datuma koji je zapisan u podnožju strane.

Prilikom pregledanja sadržaja datoteke u formatu pdf koristimo opcije koji nudi čitač. Kada završimo pregledanje, prozor čitača zatvorimo čime se vratimo na mesto na kojem smo bili pre toga (na sadržaj ili na spisak izdanja promena).


ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2021 IZUM | V 3.20 | Piškotki