Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

Licence za uzajamnu katalogizaciju

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Važeće licence za COBISS/Katalogizaciju

(stanje 26.6.2019)

Br. Prezime Ime COBISS2/Katalogizacija COBISS3/Katalogizacija K Z
1. Aćimović Maja A(31.8.2015)+B1,SER; AC DA 0
2. Agatonović Višnja L1 A(27.10.2015) DA 0
3. Ahmić Zlatko A(5.4.2018) DA 0
4. Albahari Biljana A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
5. Aleksandrović Snežana L1 NE 0
6. Aleksandrović Vesna L1 A(24.9.2012)+C; AC DA 0
7. Aleksić Dragana L2 NE 0
8. Aleksić Ljubica L1 A(22.4.2014)+B1,B2; AC DA 0
9. Aleksić Nada L1 NE 0
10. Almažan Anda L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
11. Alomerović Rizvan L1 NE 0
12. Amidžić Nedeljko L1 NE 0
13. Ančulj Maja L2 A(30.4.2015)+B1,B2,C DA 0
14. Andonovski Jelena L2 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
15. Andrejić Milanka L2 A(10.3.2015) NE 0
16. Andrejić Olivera A(20.10.2017) DA 0
17. Andrić Jelena L1 NE 0
18. Andrijašević Vesna L1 A(11.5.2015)+B1,B2,C DA 0
19. Anđić Andrej A(15.12.2015) DA 0
20. Anić Jelena L1 A(22.10.2014)+B1,SER,D DA 0
21. Antić Aleksandra L1 A(3.4.2015) DA 0
22. Antić Jelena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
23. Antić Ljiljana L1 NE 0
24. Antić Miroslav A(29.8.2017)+B1,B2,C DA 0
25. Antić Slobodanka L1 NE 0
26. Antić Violeta L1 A(8.4.2015) NE 0
27. Antonić Sanja L2 NE 0
28. Antonijević Nataša L1 NE 0
29. Arambašić Svetlana L1 A(9.9.2015) DA 0
30. Arežina Verica L2 A(9.6.2015) DA 0
31. Arsenijević Danijela A(5.4.2018) DA 0
32. Arsić Nadica L1 A(20.11.2015) DA 0
33. Atanasova-Nikolić Elizabeta L2 A(2.4.2015)+C DA 0
34. Avalić Ljiljana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D; AC DA 0
35. Avramović Branislava L1 NE 0
36. Avramović Nevena L1 A(1.6.2015) DA 0
37. Avramović Tatjana A(6.2.2018)+B1,SER,C DA 0
38. Ayyash Isidora A(13.7.2015) NE 0
39. Babić Valentina A(13.4.2016)+B1,B2,C,D DA 0
40. Babić Željko A(6.2.2018) DA 0
41. Bacotić Gordana L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
42. Bači Jelena L1 NE 0
43. Baćević Marija L1 NE 0
44. Bajin Marijana L2 A(26.2.2015) NE 0
45. Bajin Zoran L1 A(15.5.2014)+B1,C,D; AC DA 0
46. Bajunović Jadranka L2 A(5.10.2015)+B1,B2,C DA 0
47. Bak Nadežda L2 NE 0
48. Balaban Radmila A(6.2.2018)+B1,B2,C DA 0
49. Bambić Kostov Ana L2 A(28.1.2015) NE 0
50. Banda Marta A(18.8.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
51. Banković Vijoleta A(22.2.2016)+C DA 0
52. Banović Jelena A(13.4.2016)+B1,SER DA 0
53. Barać Zorica L1 A(21.3.2016) NE 0
54. Barlov Nikša L1 A(15.5.2015) NE 0
55. Barudžija Verislava L1 A(3.7.2014)+B1,SER,D DA 0
56. Bašić Ljiljana L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
57. Bažik Boženka L1 A(27.2.2015) DA 0
58. Begenišić Dobrila L1 A(27.1.2016) DA 0
59. Begović Uroš L2 A(22.10.2014) DA 0
60. Beli Katarina L1 A(8.9.2017) DA 0
61. Belić Nataša L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
62. Belošević Mirjana L2 NE 0
63. Belužić Monika L1 A(23.6.2014) DA 0
64. Berenji Ester L1 NE 0
65. Berić Radojka L1 NE 0
66. Bežanić Tijana L2 A(30.12.2016)+B1,B2,C DA 0
67. Bibić Danijel L1 A(8.4.2015) NE 0
68. Bikicki Vesna L1 NE 0
69. Biševac Azra A(6.2.2018) DA 0
70. Bjekić Dragica A(4.6.2019) DA 0
71. Bjelica Bojana L2 A(30.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
72. Bjelić Anđa L1 NE 0
73. Bjelić Radmila L2 A(24.1.2015)+C DA 0
74. Bjelobrk Maja A(2.2.2015)+C NE 0
75. Blagojević Dragana L1 A(9.4.2015) DA 0
76. Blagojević Višnja A(2.4.2019) DA 0
77. Blašković Boris A(17.5.2017) DA 0
78. Blašković Melanija L1 A(21.5.2014)+B1,C; AC DA 0
79. Blažić Veselin L2 NE 0
80. Blažin Vanja L1 A(21.5.2014)+B1,C DA 0
81. Bogdanović Ljiljana A(28.3.2018) DA 0
82. Bogdanović Marija L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
83. Bogdanović Milena L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C NE 0
84. Bogdanovski Petar L1 NE 0
85. Bogicić Daniela L2 NE 0
86. Bognar Iren L1 A(19.6.2019) DA 0
87. Bogojević Tatjana L1 A(27.2.2015) DA 0
88. Bogosavljević Sida L1 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
89. Bojanić Predrag A(23.3.2017) DA 0
90. Bojat Milovan A(25.4.2017) DA 0
91. Bojković Mirjana A(26.7.2016)+B1,B2,C DA 0
92. Bojović Snežana L1 A(13.11.2014)+B1,SER,C DA 0
93. Bokan Tijana L2 A(28.9.2015)+B1,SER,C DA 0
94. Bolić Dušana L2 A(4.7.2014)+B1 DA 0
95. Borisavljević Ivana L1 A(11.5.2015)+C DA 0
96. Boro Dragoslav L2 A(15.5.2014)+SER,C,D DA 0
97. Bošković Branislava L1 NE 0
98. Bošković Lidija L1 A(18.10.2014)+B1,C; AC DA 0
99. Bošković Ljubica L1 NE 0
100. Bošković Persida A(30.3.2016)+B1,B2,C; AC DA 0
101. Božičković-Radulović Danijela L1 NE 0
102. Božić Biljana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
103. Božić Jadranka L1 NE 0
104. Božić Julijana L1 NE 0
105. Bracić Milica L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
106. Branković Ljubomir L1 A(19.10.2015) DA 0
107. Branković Valentina A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
108. Branković-Basarić Zorica L1 A(10.6.2015) DA 0
109. Brašanac Gordana L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C DA 0
110. Brašić Emilija L1 NE 0
111. Brborić Vladimir A(13.6.2017)+B1,B2,C DA 0
112. Brdarević Slavica L1 NE 0
113. Brindić Maja L1 A(2.4.2015) DA 0
114. Brkić Anka L2 A(15.5.2014) NE 0
115. Brkić Ivana L1 A(21.9.2015) DA 0
116. Brkić Ljiljana L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
117. Brković Dušica L1 A(9.3.2015)+C DA 0
118. Brnja Marina A(29.11.2016) DA 0
119. Brun Miloš A(22.1.2016) NE 0
120. Brzulović-Stanisavljević Tatjana L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
121. Buboš-Marki Otilia L1 A(1.9.2015)+B1,B2,C DA 0
122. Budić Viktorija L1 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
123. Bugarinović Svetlana L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C DA 0
124. Bukavac Marina L2 A(5.12.2014)+B1,B2,C DA 0
125. Bulajić Maja L1 A(4.11.2015)+SER DA 0
126. Bulat Radmila L1 NE 0
127. Bulatović Marija L1 A(15.9.2014) DA 0
128. Bundalo Sanja L1 A(8.4.2015) DA 0
129. Burzan Dejana L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
130. Butigan-Vučaj Tamara L1 A(18.6.2019) DA 0
131. Buzić Irena L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
132. Cakić Silvana L2 A(9.6.2015) NE 0
133. Carević Radmila L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
134. Cerović Stasja L2 A(15.5.2014)+D DA 0
135. Cesarec Maja L1 A(7.10.2015) DA 0
136. Cibin Milena L2 A(15.5.2014) DA 0
137. Cicka Ruženka L2 A(5.5.2015)+B1,B2,C DA 0
138. Cimeša Jelena L1 A(27.11.2014)+B1,SER,C DA 0
139. Cokanović Katarina L1 A(14.4.2015)+B1,B2,C DA 0
140. Corelj Lidija L1 A(10.6.2015)+C DA 0
141. Crljić Vera A(26.7.2016) DA 0
142. Crnković Marija L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
143. Crvenko Ljiljana L2 A(15.5.2014)+D NE 0
144. Cuca Jelena L1 NE 0
145. Cvetanović Ana L1 A(3.4.2015) DA 0
146. Cvetićanin Snežana L1 A(30.9.2015) DA 0
147. Cvetković Marina A(1.2.2017) DA 0
148. Cvetković Milica L1 A(27.2.2015)+B1,C DA 0
149. Cvjetićanin Nataša L1 NE 0
150. Čačić Marija L1 A(30.4.2015)+D DA 0
151. Čanković Jasna L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
152. Čano-Tomić Emina L1 A(18.10.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
153. Čavdarević Dušica L2 NE 0
154. Čičić Mirjana L2 A(17.11.2014)+C DA 0
155. Čolaković Milica L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
156. Čubrilo Olivera L1 A(10.2.2015)+B1,B2,C NE 0
157. Čučković Nataša A(20.1.2015)+C NE 0
158. Čučković Snežana L1 NE 0
159. Čudić Nemanja L1 NE 0
160. Čudomirović Biljana L1 NE 0
161. Čupić Milica L2 A(8.4.2015) NE 0
162. Čutura Snežana L1 A(2.4.2015) DA 0
163. Ćeranić Natalija L1 A(2.2.2015) DA 0
164. Ćirić Aleksandra L1 NE 0
165. Ćirić Jelena L2 A(23.6.2015) DA 0
166. Ćirić Slavica L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
167. Ćirković Snježana L1 A(4.7.2014)+B1,SER NE 0
168. Ćirović Jovana L2 A(30.4.2014) NE 0
169. Ćirović Ruža L1 NE 0
170. Ćorković Mirjana L1 NE 0
171. Ćurčić Sanja L2 A(10.3.2015)+C DA 0
172. Ćurčić-Budinski Nada L1 A(27.2.2015)+B1,C,D NE 0
173. Ćurić Sonja A(15.5.2017) NE 0
174. Dadić Olgica L1 A(20.11.2015) NE 0
175. Dakić Nataša L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
176. Damnjanović Ružica L1 A(1.6.2015) DA 0
177. Daniel Zorica A(11.9.2018) DA 0
178. Danković Vesna L1 A(1.12.2014)+B1,SER,C DA 0
179. Davidović Branko L2 A(15.5.2014)+D NE 0
180. Davidović Ljiljana L1 A(14.5.2015)+B1,B2,C DA 0
181. Davidovski Biljana A(25.1.2016) DA 0
182. Dedić Miloš L1 NE 0
183. Delibašić Jasna L2 A(21.1.2015)+C DA 0
184. Delija Snežana L2 A(25.11.2014)+C DA 0
185. Deljanin Sandra L1 A(30.12.2016)+B1,B2,C DA 0
186. Dimić Ljiljana L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
187. Dimitrijević Aleksandar L2 A(11.5.2015)+B1,B2,C DA 0
188. Dimitrijević Jasmina L1 A(27.2.2015)+C DA 0
189. Dimitrijević Nada L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
190. Dimitrijević Peđa L2 A(23.6.2014) DA 0
191. Dimitrijević Slavoljub L1 NE 0
192. Dimitrijević Svetlana L1 NE 0
193. Dimitrijević Željko A(25.6.2018)+B1,SER,C DA 0
194. Dimitrijević Stanković Mirjana A(10.4.2017) NE 0
195. Dinić Božidar L1 NE 0
196. Dmitrić Marko L2 A(30.9.2015) DA 0
197. Doderović Radivoj L1 A(27.2.2015)+C DA 0
198. Dodić Biljana A(31.5.2018) DA 0
199. Dostanić Jelena L2 NE 0
200. Došlić Nenad L1 A(25.6.2014)+B1,C; AC DA 0
201. Dovniković Svetlana L1 A(24.6.2014)+B1,B2,C NE 0
202. Dragičević Ljiljana L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
203. Dragić Dubravka L2 A(1.12.2014)+C DA 0
204. Dragišić Vladimir L1 NE 0
205. Dragosavac Branka A(18.1.2017)+B1,SER DA 0
206. Dragović-Pop-Lazić Vesna L1 NE 0
207. Dragutinović Radmila Reveka A(21.7.2015) DA 0
208. Drapšin Aleksandra L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C,D; AC DA 0
209. Dražić Radmila L1 A(10.9.2015) NE 0
210. Dražić Stevan L2 A(23.11.2015) DA 0
211. Drča Ivana A(14.5.2019) DA 0
212. Drča Slavica L1 NE 0
213. Drmanac Mirko L1 A(9.3.2015)+SER DA 0
214. Dučić Aleksandar L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
215. Dudić Maša L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C NE 0
216. Dukić Ljiljana L2 A(16.1.2015) NE 0
217. Dukić Tamara A(6.2.2018) DA 0
218. Duković Jelena L2 A(27.2.2015)+C DA 0
219. Dulović Predrag L1 NE 0
220. Dumanović Jelena L1 A(12.3.2015)+C DA 0
221. Duran Nermina A(19.4.2016) DA 0
222. Durlević Jelena L2 A(5.12.2014)+B1,SER,C DA 0
223. Dutina Tatjana L2 A(5.12.2014)+B1,B2,C DA 0
224. Džidić Šejla A(25.7.2016) DA 0
225. Džikić Ljiljana L1 NE 0
226. Đačić Nataša L2 A(28.9.2015)+B1,B2,C DA 0
227. Đenadić Boris L2 A(23.2.2015)+B1,SER,C DA 0
228. Đerić Milica L1 NE 0
229. Đerić Milijana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
230. Đilas Gordana L1 A(27.2.2015)+B1 DA 0
231. Đokić Zorica L2 A(10.9.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
232. Đoković Gordana L1 A(22.10.2014)+B1,SER DA 0
233. Đoković Veljko L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
234. Đonović Dušica L1 A(19.10.2015) DA 0
235. Đorđević Ana A(27.2.2018) DA 0
236. Đorđević Biljana L2 A(17.6.2015) NE 0
237. Đorđević Boban L1 A(4.11.2015)+C DA 0
238. Đorđević Borivoje L1 A(4.11.2015) DA 0
239. Đorđević Dragana L2 A(12.5.2014)+C DA 0
240. Đorđević Jelena A(18.1.2017) DA 0
241. Đorđević Latinka L1 A(3.7.2014)+B1,SER NE 0
242. Đorđević Maja L1 NE 0
243. Đorđević Marina A(9.7.2018) DA 0
244. Đorđević Milena L2 A(13.11.2014)+C DA 0
245. Đorđević Nevena A(31.3.2017)+B1,B2,C DA 0
246. Đorđević Rada L1 NE 0
247. Đorđević Snežana L1 A(3.3.2015)+B1,B2,C DA 0
248. Đorđević Snežana L2 NE 0
249. Đorđević Suzana L2 A(3.4.2015) NE 0
250. Đorđević Vesna L1 A(15.10.2015) DA 0
251. Đorđević Tešanović Ana A(15.5.2017) DA 0
252. Đorić Ana L2 A(30.4.2014)+B1,C NE 0
253. Đošić Predrag L2 A(25.2.2015) DA 0
254. Đukanović Jelena L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
255. Đukić Gordana L1 NE 0
256. Đukić Ljiljana L1 NE 0
257. Đukić Miljana L1 A(15.12.2014)+B1,B2,C,D NE 0
258. Đunisijević Dragana L1 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
259. Đurašević Mirjana L2 A(11.5.2015) DA 0
260. Đurđev-Josimov Tamara L1 A(7.10.2015) DA 0
261. Đurđulov Jelena L1 A(7.5.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
262. Đurić Jasminka L1 A(13.1.2015)+B1,B2,C,D DA 0
263. Đurić Nebojša L2 NE 0
264. Đurkić Sabina L1 A(5.10.2015)+SER,C DA 0
265. Đurovska Dragica L2 NE 0
266. Eraković Dušanka L1 A(14.5.2015)+B1,B2,C DA 0
267. Erić Slobodanka L1 A(3.4.2015) DA 0
268. Erić Stanislava L1 NE 0
269. Eror Vanja L1 A(23.2.2015)+B1,C DA 0
270. Fazlić Azra L2 A(22.10.2015) DA 0
271. Ferizović Vujičić Silva L1 A(2.2.2015)+C DA 0
272. Fetahović Anisa L1 A(8.9.2015) DA 0
273. Fetahović Binela L2 A(7.5.2015) DA 0
274. Filimonović Dragica A(22.6.2016)+B1,B2,C DA 0
275. Filipović Danica L1 NE 0
276. Filipović Emilija L2 A(30.4.2014)+C DA 0
277. Filipović Zoran L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
278. Fleis Rita L1 NE 0
279. Fodor Tamaš L2 A(15.10.2015)+B2,C DA 0
280. Furundžić Snježana L1 A(6.6.2014)+B1,B2,C DA 0
281. Gabriš Ljudmila L1 NE 0
282. Gagić Vesna L2 A(3.11.2014)+B1,B2,C DA 0
283. Gajić Boja L1 A(9.5.2014) DA 0
284. Gajić Ivana L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
285. Gajić Milica L1 A(16.3.2017) NE 0
286. Gajić Svetlana L2 NE 0
287. Gajić-Majer Ljiljana L1 NE 0
288. Gak Snežana A(23.11.2017) NE 0
289. Garapić Slađana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
290. Gardašević Stanislava L2 NE 0
291. Gašić Nebojša L1 NE 0
292. Gavrilović Ivana L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
293. Gavrilović Milena A(22.4.2015) DA 0
294. Genčić Snežana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
295. Georgiev Elizabeta L1 A(12.6.2015) DA 0
296. Gerga Aurika L1 A(5.11.2015) NE 0
297. Gligorijević Miroslav L1 NE 0
298. Glišić Jelena L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
299. Glišić Sunčica L1 A(5.5.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
300. Glišović Jelena L2 A(28.4.2014)+C; AC DA 0
301. Glišović Svetlana L1 A(25.11.2014)+B1,C DA 0
302. Glušac Ana L2 A(27.2.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
303. Glušac Mirela L1 NE 0
304. Gluščević Vesna L1 A(23.5.2014)+C DA 0
305. Gnjatović Žana L1 NE 0
306. Gocić Jelena L1 A(5.6.2014)+B1,SER,C DA 0
307. Golub Saša L1 A(26.2.2015)+B1,B2,C DA 0
308. Golubović Ana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
309. Golubović Mirjana L1 NE 0
310. Golubović Olivera L1 A(29.1.2015)+B1,B2,C DA 0
311. Golubović Olivera L2 A(15.5.2014)+D NE 0
312. Golubović Siniša L1 NE 0
313. Golubović Zvonimir L2 A(15.5.2014)+D; AC DA 0
314. Goranović-Prlja Nataša L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC DA 0
315. Gordić Marija L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
316. Gordić Srđan L1 A(30.5.2014)+B1,C; AC DA 0
317. Gradić Aleksandar L2 A(12.3.2018) DA 0
318. Graovac Srđan A(6.5.2019) DA 0
319. Grba Sofija L2 A(8.10.2015) NE 0
320. Grbić Branislava L1 A(12.9.2012); AC DA 0
321. Grbić Dušica L1 NE 0
322. Grbović Gordana L1 A(9.5.2014)+B1,B2,C DA 0
323. Grbović Milorad L2 A(27.11.2015) DA 0
324. Grubač Jelena L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
325. Grubješić Dušanka L1 NE 0
326. Grujić Angelina L1 A(24.9.2012)+B1,C,D; AC DA 0
327. Grujić Dragana L1 A(16.1.2015)+B1,SER DA 0
328. Grujić Ljiljana L2 A(6.11.2015) DA 0
329. Grujović Biljana L2 A(15.5.2014)+B1,SER DA 0
330. Gucunski-Lukaj Vesna L1 NE 0
331. Habeš Fehima L2 A(23.10.2015) DA 0
332. Hadžić Nevenka L2 NE 0
333. Hadžifejzović Irfet L2 NE 0
334. Hadži-Vidanović Jagoda L1 NE 0
335. Hajnerman Peter L1 A(6.2.2015)+D DA 0
336. Hičik Dora L1 NE 0
337. Horvat Eržebet L1 NE 0
338. Hrenko Ivana A(22.8.2018) DA 0
339. Idrizović Nenad L1 A(30.4.2014)+B1,C; AC DA 0
340. Idvorean Todor L1 A(27.2.2015) NE 0
341. Igić Slađana L1 A(9.4.2015) DA 0
342. Ignjatović Jovović Kristina L2 A(21.3.2019) DA 0
343. Ilić Dubravka L1 A(3.3.2015)+C DA 0
344. Ilić Ksenija L1 A(6.11.2015) DA 0
345. Ilić Saša A(25.6.2018) DA 0
346. Ilić Tijana L1 A(12.9.2012); AC NE 0
347. Ilić Vesna L1 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
348. Ilić Žarko A(15.11.2018)+C DA 0
349. Ilić - Janković Nataša L2 A(1.12.2014)+B1,B2,C DA 0
350. Ilić Minić Jelica A(24.3.2017)+B1,B2 DA 0
351. Ilijevski Aleksandra L2 A(3.7.2014)+B1,SER; AC DA 0
352. Imamović Milana L1 A(20.10.2015) DA 0
353. Isailović Dragana L1 A(3.4.2015) DA 0
354. Isailović Gordana L1 A(8.4.2015) NE 0
355. Ivanković Leposava L1 A(9.6.2015) DA 0
356. Ivanova Olivera L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C DA 0
357. Ivanović Ivan L1 A(9.6.2015)+B1,SER,C DA 0
358. Ivanović Sonja L1 A(25.6.2014)+C DA 0
359. Ivanović Tanja L2 A(21.5.2014)+B1,SER DA 0
360. Jaćimović Jelena L1 A(13.2.2015)+B1,B2,C DA 0
361. Jakovljević Aleksandar L1 NE 0
362. Jakovljević Biljana L1 A(20.10.2015) NE 0
363. Jakovljević Verica A(1.2.2016) DA 0
364. Jakovljević Vesna L2 A(30.9.2015) DA 0
365. Jakšić Marijana A(13.8.2018) NE 0
366. Jakšić Stanimir L1 A(30.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
367. Janaćković Slavica L1 NE 0
368. Jančić Snežana L2 A(13.11.2014)+B1,C DA 0
369. Jančić Svetlana L1 NE 0
370. Janevski Nikola L1 A(2.2.2015)+B1,SER NE 0
371. Janjetović Ljuba L1 NE 0
372. Janjušević Bojana L2 A(22.1.2015)+B1,C; AC DA 0
373. Janjušević Srđan A(29.2.2016)+B1,B2,C; AC DA 0
374. Jankov Tatjana L1 A(3.4.2015) DA 0
375. Janković Ana L1 A(6.10.2015) DA 0
376. Janković Daniela L1 NE 0
377. Janković Maja L1 A(7.5.2015) NE 0
378. Janković Tamara L2 A(25.2.2015)+B1,B2,C DA 0
379. Janković Tatjana L2 A(4.7.2017) DA 0
380. Janković Zorica A(6.5.2019) NE 0
381. Jašović Ivana L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
382. Jelisavac-Katić Ljubica A(19.10.2015)+B1,B2,C DA 0
383. Jelušić Marija L2 A(10.11.2014)+B1,C NE 0
384. Jeremić Jelena L1 NE 0
385. Jeremić Slađana L1 A(10.6.2015) NE 0
386. Jeremić Vuka L1 A(7.5.2014)+C DA 0
387. Jeremić Zorica L2 NE 0
388. Jevremović Dragoslava L1 NE 0
389. Jevremović Goran L1 A(4.9.2015) DA 0
390. Jevtić Marija L1 NE 0
391. Jevtić Olivera L1 A(15.4.2019)+SER DA 0
392. Jevtić Sanja A(31.8.2017) NE 0
393. Jezdimirović Olivera L1 A(3.3.2015)+B1,B2,C DA 0
394. Jokić Mitar L1 NE 0
395. Joksimović-Pajić Sanja L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
396. Jovancai Marija L1 A(24.6.2014)+B1 NE 0
397. Jovančević Dušan L1 NE 0
398. Jovanov Vesna L1 A(25.6.2014)+B1,SER,C DA 0
399. Jovanović Andrea L2 A(22.4.2014)+B1,B2,C DA 0
400. Jovanović Anica L2 NE 0
401. Jovanović Bojan L1 NE 0
402. Jovanović Dragana L1 A(28.9.2015) DA 0
403. Jovanović Dragana L1 A(6.10.2015) DA 0
404. Jovanović Dragana L2 A(22.1.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
405. Jovanović Gordana L2 A(27.11.2014)+C DA 0
406. Jovanović Jelena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
407. Jovanović Jelena A(25.1.2016) NE 0
408. Jovanović Jovana L1 NE 0
409. Jovanović Milan L2 A(8.4.2015) DA 0
410. Jovanović Nataša L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
411. Jovanović Snežana L1 NE 0
412. Jovanović Snežana A(28.12.2017)+B1,B2,C DA 0
413. Jovanović Veseljka A(15.4.2019) NE 0
414. Jovanović Vesna L1 NE 0
415. Jovanović Negoicić Tatjana L2 A(12.6.2015) DA 0
416. Jovanović Trifunović Vesna A(5.7.2018) DA 0
417. Jović Biljana A(27.12.2016)+B1,B2,C DA 0
418. Jović Bogdanka L2 NE 0
419. Jović Branka L1 A(30.4.2015)+SER,D DA 0
420. Jović Gordana L1 A(3.4.2015) DA 0
421. Jović Jadranka L1 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
422. Jović Miladin L1 A(23.6.2014)+C NE 0
423. Jovićević Popović Ana L2 NE 0
424. Jovin Jelena L1 A(3.3.2015)+B1 DA 0
425. Jugović Marija L1 A(3.4.2015) DA 0
426. Jugović-Repajić Tatjana L1 A(9.2.2015)+B1,SER,C DA 0
427. Kačarević Tijana L2 A(11.5.2015) DA 0
428. Kačarić Maja L2 NE 0
429. Kajdoči Iren L1 NE 0
430. Kajganović Jasmina L1 NE 0
431. Kalčić Olga L2 A(1.12.2014)+B1,B2,C DA 0
432. Kalezić Biljana L1 A(2.3.2015)+C DA 0
433. Kalezić Nemanja L1 A(29.6.2017) DA 0
434. Kanižaj Biljana L1 A(6.2.2015)+B1,B2,C DA 0
435. Karać Mila L2 A(21.11.2014)+B1,C DA 0
436. Karajović-Ibročić Ružica L1 NE 0
437. Karamijalković Katarina L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
438. Karanović Marica A(16.3.2015) NE 0
439. Kardović Mersiha A(19.1.2018) DA 0
440. Kartalović Jasna L1 A(27.8.2014)+B1,C,D NE 0
441. Kazinci Tatjana L1 A(26.6.2014)+B1,C NE 0
442. Kerenec Jelena A(4.6.2019) DA 0
443. Kermeci Daniela L1 A(27.2.2015) DA 0
444. Kijevčanin Ajsela L2 A(22.9.2015)+B1,B2,C DA 0
445. Kiš Margita L1 A(26.6.2014) NE 0
446. Kitanović Marija L1 NE 0
447. Klajn Ivanka L1 NE 0
448. Klevernić Ljiljana L1 A(21.5.2014)+B1,C; AC DA 0
449. Knežević Jasmina A(13.10.2017) DA 0
450. Kocić Aleksandra L1 A(30.4.2014)+SER,C DA 0
451. Kočić Željka A(8.9.2017) NE 0
452. Kojević Sofija L1 A(5.5.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
453. Kojić Jelena L1 A(28.10.2015) DA 0
454. Kolaković Medisa L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
455. Kolarević Vojislava A(6.3.2018) DA 0
456. Komarica Snežana L1 A(21.4.2015) NE 0
457. Komnenić Slobodanka L1 A(30.4.2014)+B2,C NE 0
458. Konstantinović Nikola L1 NE 0
459. Koporan Gorana L2 NE 0
460. Korać Anka L1 NE 0
461. Korać Jelena L2 NE 0
462. Kosanović Strahinja L2 NE 0
463. Kostadinović Ivana L2 A(11.9.2015) DA 0
464. Kostić Ljubica L1 A(12.9.2012); AC NE 0
465. Kostić Magdalena L1 A(7.5.2014)+C DA 0
466. Kostić Tatjana L1 A(23.5.2014)+B1,B2,C DA 0
467. Kostić Zorica L1 A(3.7.2014)+B1,SER NE 0
468. Kostov Cveta L1 A(30.4.2014)+C DA 0
469. Košutić Saša L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
470. Kotur Milica L2 A(9.9.2015)+B1,B2,C DA 0
471. Kovaček Svetličić Jelena L1 A(27.2.2015)+C DA 0
472. Kovačević Ivana L2 A(30.4.2014)+B1,SER,C DA 0
473. Kovačević Katarina L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
474. Kovačević Kristina A(20.6.2018)+B1,SER,C DA 0
475. Kovačević Nebojša L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
476. Kovačević Ognjen L2 A(6.6.2014)+C NE 0
477. Kovačević Stevan L1 A(9.9.2015)+C DA 0
478. Kozlovački Damjanov Jovanka L2 A(11.6.2014)+B1,C DA 0
479. Kračunović Slađana L2 NE 0
480. Kranjčević Marina L1 NE 0
481. Kresović Milena L1 A(24.6.2014)+C DA 0
482. Kriještorac Hadija L1 A(24.1.2015)+B1,SER,C DA 0
483. Krinulović Oja L2 A(8.5.2014)+B1,B2,C DA 0
484. Krivačević Popović Nataša L1 A(25.2.2015)+C DA 0
485. Krivošić Olivera L1 A(11.6.2014)+C DA 0
486. Krivošija Gorana L2 NE 0
487. Krnjeta Marina L1 A(30.1.2015)+B1,SER,C DA 0
488. Krsmanović Dragica L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C DA 0
489. Krsmanović Nikola L2 A(7.5.2014)+B1,B2,C DA 0
490. Krstić Aleksandra L1 A(9.4.2015)+B1,B2,C DA 0
491. Krstić Ivana L1 NE 0
492. Krstić Jelena L2 A(1.4.2015)+SER DA 0
493. Krstić Nebojša L1 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
494. Krstić Olivera L1 A(16.4.2015) NE 0
495. Krstić Slavica L1 NE 0
496. Krstić Vitomir L1 A(10.6.2015) DA 0
497. Krstić Lukić Dragana L2 A(15.5.2014)+B1,B2,D DA 0
498. Krstić-Bukarica Snežana L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D NE 0
499. Krstić-Mitić Jasmina L1 A(16.4.2015) DA 0
500. Kukobat Tanja L1 NE 0
501. Kurbalija Biljana L1 A(20.10.2015) DA 0
502. Kurtović Samra L2 NE 0
503. Kuželj Danka L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D; AC DA 0
504. Lajšić Ksenija L1 A(10.3.2015)+B1,B2,C,D DA 0
505. Lakovski Verica L1 NE 0
506. Lalić Dušica L1 A(9.6.2015) DA 0
507. Lalić Miloš L1 NE 0
508. Lalić Vukosava L1 NE 0
509. Latinović Anđa L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC NE 0
510. Lazarević Dušan A(15.5.2017) DA 0
511. Lazarević Gordana L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
512. Lazarević Miroslava L1 NE 0
513. Lazarević Radmila L1 NE 0
514. Lazarević Sanja L1 A(10.2.2015)+C DA 0
515. Lazić Anđelija A(22.4.2019) DA 0
516. Lazić Biljana A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
517. Lazić Dragana L1 A(25.11.2015) NE 0
518. Lazić Snežana L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
519. Lazović Branka L1 A(22.1.2015)+B1,SER,C DA 0
520. Lazović Marina L1 A(5.10.2015) NE 0
521. Lečić Milovanović Vesna L1 NE 0
522. Lekić Dragana L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
523. Lekić Svetlana L1 A(20.10.2015)+B1,B2,C DA 0
524. Lijeskić Milosava L1 NE 0
525. Ljepović Marina L2 NE 0
526. Ljubanović Gordana L2 A(24.9.2012); AC NE 0
527. Ljubičić Stanko L1 NE 0
528. Ljubić Siniša L1 A(11.6.2014)+C DA 0
529. Ljubišić Ljubica L1 A(28.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
530. Ljuštanović Snežana L1 NE 0
531. Lojović Snježana L1 A(26.5.2014)+C DA 0
532. Lomenova Daniela L1 A(25.6.2014)+B1,C DA 0
533. Lorbek Biljana L1 A(12.6.2014)+B1,B2,C DA 0
534. Lovre Tijana L2 A(5.6.2014) DA 0
535. Lukić Mileva L1 A(9.6.2015) DA 0
536. Lukić Radojka L2 A(19.10.2015) DA 0
537. Lukić Verica L2 NE 0
538. Luković Danka L2 A(20.5.2015) DA 0
539. Luković Jasmina A(19.1.2016) DA 0
540. Luković Jelena A(3.2.2017) NE 0
541. Macura Ljiljana L1 A(4.7.2017) DA 0
542. Maćko Štefanija L1 A(1.7.2014)+B2,C DA 0
543. Madžarac Vesna L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
544. Mahovac Marija L1 A(21.5.2014)+B1,C,D NE 0
545. Majerle Jasna L1 A(11.6.2015) DA 0
546. Makić Željko L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
547. Maksimović Jelena A(21.3.2016) DA 0
548. Maksimović Koviljka L1 A(5.11.2015) NE 0
549. Maksimović Slavica L1 A(30.3.2015) DA 0
550. Maksimović Vesna L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
551. Malbaša Goran L1 A(23.4.2015)+B1,SER,C DA 0
552. Malbaški Ljiljana L1 NE 0
553. Malešev Tamara L1 A(21.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
554. Maletaški Tatjana L1 A(12.6.2014)+C DA 0
555. Malić Larisa A(25.5.2016)+B1,B2 DA 0
556. Malvić-Opanović Irena A(1.2.2016) DA 0
557. Mančev Jasminka A(9.8.2016) NE 0
558. Mančev Mirjana L2 A(3.11.2014)+B1,B2,C DA 0
559. Mandić Živka L1 NE 0
560. Manić Maja L2 A(11.9.2015) DA 0
561. Maravić Danijela L1 A(6.4.2015) DA 0
562. Marđetko Tamara A(20.6.2017) NE 0
563. Marić Ivana L2 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
564. Marić Olivera L2 NE 0
565. Marić Snežana A(18.7.2016) DA 0
566. Marinčevski Nada L1 A(7.5.2014) NE 0
567. Marinčić Bojana L1 A(24.1.2015) DA 0
568. Marinković Ana L2 A(3.4.2015) DA 0
569. Marinković Dragana L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
570. Marinković Goran L2 A(3.11.2014)+B1,C DA 0
571. Marinković Jelena L2 A(8.12.2014)+C DA 0
572. Marinković Milivoje L1 NE 0
573. Marinković Mirjana L1 NE 0
574. Marinković Sonja L1 NE 0
575. Marinković Suzana L2 NE 0
576. Marjaš Miša L1 NE 0
577. Marković Aleksandra L1 A(11.6.2015) DA 0
578. Marković Gordana L1 NE 0
579. Marković Jasmina A(21.4.2016) DA 0
580. Marković Jelena L1 A(24.9.2012)+B1,C; AC NE 0
581. Marković Milena L1 A(21.5.2014)+B1,C; AC DA 0
582. Marković Nikola L1 NE 0
583. Marković Predrag L2 NE 0
584. Marković Radmila L1 A(10.9.2015) DA 0
585. Marković Ratko L1 NE 0
586. Marković Sandra L2 NE 0
587. Marković Sava A(5.1.2016) DA 0
588. Marković Snežana L1 NE 0
589. Marković Tomislav A(20.6.2018) NE 0
590. Martać Ljiljana L1 A(11.5.2015) DA 0
591. Martinović Milorad L2 A(2.2.2015)+C DA 0
592. Masal-Antičević Velinka L2 A(30.9.2015)+B1,B2,C DA 0
593. Matić Ljiljana L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
594. Matić Radmila L2 A(5.10.2015) DA 0
595. Matić Vesna L1 A(2.4.2015) NE 0
596. Matović Marijana L2 A(9.3.2015)+C DA 0
597. Mazić Bogoljub L1 NE 0
598. Mazić Nebojša L1 NE 0
599. Meandžija Sonja L1 NE 0
600. Medić Slobodan A(18.12.2017) DA 0
601. Mičko Eva L1 NE 0
602. Mićić Radovan L1 NE 0
603. Mihailović Dragana L1 A(8.5.2014)+B1,B2,C DA 0
604. Mihajlović Ana L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
605. Mihajlović Gorica L1 A(9.6.2015) NE 0
606. Mihajlović Jelena A(28.3.2018) DA 0
607. Mihajlović Olivera L1 NE 0
608. Mijailović Jasna L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D; AC DA 0
609. Mijailović Olivera L1 A(9.6.2015) DA 0
610. Mijatović Tamara L1 A(5.2.2015)+B1,B2,C DA 0
611. Mijović Dragica L1 NE 0
612. Mikić Larisa L2 A(30.4.2015)+B1,B2,C DA 0
613. Miković Žigmanov Ružica A(13.6.2019) DA 0
614. Mikulica Mašinka L1 A(1.6.2015) NE 0
615. Miladinov Gordana L1 NE 0
616. Miladinović Tatjana L1 A(14.4.2015) DA 0
617. Miladinović Vesna L1 A(1.6.2015) DA 0
618. Miladinović-Ožanić Katarina L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
619. Miladinović-Pfend Žaklina A(29.2.2016)+B1,B2,C DA 0
620. Milanović Dušan L1 NE 0
621. Milanović Mila L1 NE 0
622. Milanović Mirjana L1 NE 0
623. Milanović Vladimir A(23.3.2017) DA 0
624. Milčić Mirjana A(3.12.2018) DA 0
625. Milenković Dragana L1 NE 0
626. Milenković Goran L1 A(4.11.2015)+SER DA 0
627. Milenković Jelena L2 A(9.4.2015) DA 0
628. Miletić Gordana A(28.12.2017) DA 0
629. Miletić Lana L1 A(31.3.2015)+B1,C NE 0
630. Milev Albena A(17.4.2018) NE 0
631. Milić Milica L2 A(25.7.2016)+B1,B2,C DA 0
632. Milić Mina L1 NE 0
633. Milićević Sonja L1 A(12.5.2015) DA 0
634. Milić-Krstić Biljana L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
635. Milijić Tamara L2 A(8.12.2014)+C DA 0
636. Milinković Milena L1 A(25.2.2015)+B1,B2,C DA 0
637. Milinković Radmila L1 A(23.4.2015)+B1,SER,C; AC DA 0
638. Milinković Zorica A(13.7.2015) DA 0
639. Milisavljević Elena L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
640. Milivojević Dejan A(29.2.2016) NE 0
641. Milivojević Milana L1 A(17.12.2014) NE 0
642. Milivojević Svetlana L1 NE 0
643. Milivojević-Pavlović Natalija L1 A(10.3.2015)+B1,B2,C NE 0
644. Miljanović Snežana L1 A(25.6.2014)+B1,SER,C; AC DA 0
645. Miljković Gabriela L1 A(28.1.2015)+B1,SER,C DA 0
646. Miljković Maja L1 A(9.4.2015) DA 0
647. Milnović Vasilije A(10.3.2017) DA 0
648. Milojević-Miladinović Milica L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
649. Milojković Katarina L1 A(20.10.2015) DA 0
650. Miloradović Maša L1 A(12.9.2012)+B2,C; AC DA 0
651. Milosavljević Brankica L2 A(3.11.2014)+C DA 0
652. Milosavljević Radunka L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
653. Milosavljević Snežana A(1.2.2016) DA 0
654. Milošev Jovana A(14.9.2017) NE 0
655. Milošević Dragan L2 A(30.4.2014)+B1,C; AC DA 0
656. Milošević Dubravka L1 A(7.5.2014)+C DA 0
657. Milošević Natalija A(16.3.2017) NE 0
658. Milošević Slavica L1 NE 0
659. Milošević Violeta A(11.9.2018) DA 0
660. Milošević Džufić Nataša L1 A(1.6.2015) DA 0
661. Milovanović Marijana L2 A(9.9.2015)+B1,B2,C DA 0
662. Milovanović Milijana A(1.2.2017) DA 0
663. Milovanović Olivera A(27.8.2018) DA 0
664. Milunović Dragana L1 NE 0
665. Milutinović Ana L2 A(22.4.2014)+B1,SER DA 0
666. Milutinović Ivana L1 A(3.4.2015) DA 0
667. Milutinović-Simić Dragana L1 A(9.6.2015) NE 0
668. Minić Renata L1 A(12.6.2015)+B1,SER DA 0
669. Miranović Nataša L2 A(14.3.2018)+B1,SER,C DA 0
670. Mirčić Milica A(1.7.2016) DA 0
671. Mirić Kata L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC NE 0
672. Mirković-Mlađenović Vera L1 NE 0
673. Mirosavljev Anđelka L1 NE 0
674. Mirosavljev Snežana L1 NE 0
675. Mišić-Zekić Vesna L1 A(14.5.2015) DA 0
676. Mitić Emila A(1.2.2016) NE 0
677. Mitić Jelena A(7.4.2017)+B1,B2,C DA 0
678. Mitić Maja L2 A(1.12.2014)+B1,B2,C DA 0
679. Mitošević Maja L2 A(25.11.2014)+C DA 0
680. Mitrić Jelena L2 NE 0
681. Mitrić Marina L1 NE 0
682. Mitrić Olivera L1 NE 0
683. Mitrović Dragan L1 NE 0
684. Mitrović Jelena L1 A(22.10.2015) NE 0
685. Mitrović Jelena L1 A(26.6.2014) DA 0
686. Mitrović Olga L2 A(17.6.2015) DA 0
687. Mitrović Slađana L1 A(27.10.2015) DA 0
688. Mitrović Slobodan L1 A(29.6.2017) DA 0
689. Mitrović-Angelovski Isidora L1 A(11.2.2015)+B1,SER,C DA 0
690. Mladenović Jelena L1 A(30.9.2015) DA 0
691. Mladenović Maša L1 A(1.9.2015)+B1,B2,C DA 0
692. Mladenović Milena A(21.9.2015)+B1,B2,C DA 0
693. Mladenović Milijana L1 NE 0
694. Mojsa Suzana L2 A(6.11.2015) DA 0
695. Moldovan Dragana A(22.6.2016) NE 0
696. Momčilović Marijola L1 A(20.10.2015) DA 0
697. Moravčević Mirjana L1 A(9.6.2015) DA 0
698. Moric Tinde L1 NE 0
699. Mrđa Nevenka L1 NE 0
700. Mrgud Marko L2 NE 0
701. Mrvoš Senka L1 NE 0
702. Mujagić Zemina L2 NE 0
703. Munćan Marioara L1 A(20.10.2015) NE 0
704. Murić Dušica L2 A(24.1.2015)+B1,B2 DA 0
705. Najdanović Marija L1 A(3.4.2015) DA 0
706. Nasković Bratislav L1 NE 0
707. Nedeljković Olivera L2 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
708. Nedeljković-Kovačević Jasmina L1 NE 0
709. Nedin Tatjana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
710. Nenezić Snežana L1 A(3.4.2015)+C DA 0
711. Nešić Biljana L1 A(11.6.2015) DA 0
712. Nešić Irina L1 A(5.11.2015)+B1,SER,C,D DA 0
713. Nešković Branka A(30.10.2015) DA 0
714. Nešković Jelena A(16.3.2017)+B1,B2,C; AC DA 0
715. Nešović Radojica L1 A(7.9.2015) DA 0
716. Nešović Vladana A(25.5.2016) NE 0
717. Netaj Zorica L1 NE 0
718. Nikodijević Dušan L1 NE 0
719. Nikolić Aleksandar L2 A(14.4.2015) DA 0
720. Nikolić Ana A(8.4.2016)+B1,SER,C DA 0
721. Nikolić Dejan L1 NE 0
722. Nikolić Dragana L1 NE 0
723. Nikolić Ivana L1 A(10.12.2014)+C DA 0
724. Nikolić Jelena A(8.3.2017) DA 0
725. Nikolić Ljiljana L1 A(30.4.2014)+B1 NE 0
726. Nikolić Marija A(13.12.2017) DA 0
727. Nikolić Milena L2 A(31.8.2015)+B1,C DA 0
728. Nikolić Nenad L1 A(7.5.2015) DA 0
729. Nikolić Olga L2 NE 0
730. Nikolić Slavka L2 NE 0
731. Nikolić Vela L1 A(13.5.2014) DA 0
732. Ninić Marina L2 A(15.5.2014)+B1,C DA 0
733. Ninković Miloš L2 A(30.3.2015) DA 0
734. Nišavić Stanimirka L1 NE 0
735. Njeguš Novak L2 NE 0
736. Nježić Irena L2 NE 0
737. Nogić Branka L1 A(17.10.2012); AC NE 0
738. Novakov Dragana L1 NE 0
739. Novakov Jovana L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
740. Novakov Nada L1 NE 0
741. Novaković Zorica L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C DA 0
742. Numanović Kimeta L2 A(22.10.2015) DA 0
743. Obradović Dragana L1 A(24.6.2014)+B1,SER,C; AC DA 0
744. Obradović Ivan L1 A(28.4.2014) DA 0
745. Obradović Milena A(27.1.2017)+B1,B2 DA 0
746. Obradović Veroslava L1 A(27.1.2017)+B1,SER,C DA 0
747. Obradović Zorica L1 A(11.6.2015) DA 0
748. Obšust Zdenka A(15.5.2017) DA 0
749. Ognjanović Anđela L2 A(19.10.2015) DA 0
750. Oliva Danijela L2 A(11.5.2015) NE 0
751. Opačić Branislava L2 NE 0
752. Orbović Marija L1 NE 0
753. Osmanović Safeta A(13.3.2018) DA 0
754. Ostojin Anka L1 NE 0
755. Otašević Olga L2 A(9.6.2017)+C DA 0
756. Padejski Danijela L1 A(30.4.2015)+C DA 0
757. Pajić Ivana L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
758. Panić Nataša L2 A(28.9.2015)+C DA 0
759. Panić Sanja L1 A(11.6.2015) DA 0
760. Panić Šubarević Jasmina L2 A(9.6.2015) DA 0
761. Pantelić Dragana A(22.6.2017)+B1,B2,C DA 0
762. Pantelić Gordana L2 NE 0
763. Pantelić Jelena A(6.6.2017) DA 0
764. Pantić Katarina L1 A(10.9.2015) DA 0
765. Papdi Izabela L1 NE 0
766. Papić Nataša L1 A(22.6.2016)+B1,SER,C DA 0
767. Paško Zlatko L1 A(30.9.2015) DA 0
768. Patrnogić Slavica A(15.6.2016) DA 0
769. Paunović Milka L1 NE 0
770. Paunović Snežana L1 A(9.6.2015) NE 0
771. Pavićević Tatjana L2 A(17.11.2017) DA 0
772. Pavković Milka L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
773. Pavlica Aneta A(3.12.2018) DA 0
774. Pavličić Tatjana A(22.6.2017) DA 0
775. Pavlićević Dragica L1 A(27.10.2015) DA 0
776. Pavlik Jaroslava L2 A(5.5.2015)+B1,B2,C DA 0
777. Pavlović Milan D. L2 A(18.10.2014)+B1,C NE 0
778. Pavlović Stanislava A(20.3.2018) DA 0
779. Pavlović Suzana L2 A(6.5.2014)+C DA 0
780. Pavlović Svetlana L1 A(19.1.2015)+SER,C DA 0
781. Pavlović Vesna A(27.8.2018) DA 0
782. Pejčić Suzana L1 A(28.9.2015) DA 0
783. Peković Jelena A(8.9.2017) DA 0
784. Perić Aleksandra A(25.7.2016)+B1,B2,C DA 0
785. Perić Katarina A(21.4.2016) DA 0
786. Perić Milica A(8.8.2017) DA 0
787. Perković Aleksandar L2 NE 0
788. Perovanović Slađanka L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
789. Perović Miloš L2 A(23.6.2014)+B1,B2,C DA 0
790. Peruničić Dragana L1 A(31.8.2015)+C DA 0
791. Peruničić Emilija L2 A(10.3.2015)+C DA 0
792. Pešić Marijana A(14.9.2015) DA 0
793. Pešić Nevena L2 NE 0
794. Petković Marija L1 A(8.5.2015) DA 0
795. Petković Marija A(8.9.2017) DA 0
796. Petković Marina L1 NE 0
797. Petković Žanja L1 A(9.5.2014)+C DA 0
798. Petric Vesna L1 A(17.4.2015) NE 0
799. Petrić Ljiljana L2 A(24.1.2015)+C DA 0
800. Petronić Nadežda L1 NE 0
801. Petronijević Dragana A(11.4.2016) NE 0
802. Petrović Andrijana A(28.12.2017) DA 0
803. Petrović Davor L1 A(4.6.2014)+B1,SER DA 0
804. Petrović Goran L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
805. Petrović Jelena L2 NE 0
806. Petrović Jovana L2 NE 0
807. Petrović Ljiljana L2 A(10.3.2015)+C DA 0
808. Petrović Ljiljana L1 NE 0
809. Petrović Marija L1 A(10.6.2015) DA 0
810. Petrović Nataša L1 A(3.4.2015) DA 0
811. Petrović Nataša L2 A(24.11.2014) DA 0
812. Petrović Ružica L1 A(13.2.2015)+B1,B2,C DA 0
813. Petrović Sanja L1 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
814. Petrović Slavica A(15.5.2019) DA 0
815. Petrović Vera L1 NE 0
816. Petrović Vesna A(22.4.2015) DA 0
817. Petrović Bošković Marija L2 NE 0
818. Petrović Hadži-Nešić Radmila L2 A(8.12.2014)+B1,B2,C DA 0
819. Petrović-Đorđević Svetlana L1 NE 0
820. Pinćir Tatjana A(16.3.2015)+B1,SER,C NE 0
821. Pjevač Milica L2 A(25.6.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
822. Planić Snežana L2 A(25.2.2015)+C DA 0
823. Plavšić Nataša L1 A(22.4.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
824. Poledica Slavko L2 A(24.10.2014) DA 0
825. Poljak Jovanka L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C DA 0
826. Polojac Ljubica L1 NE 0
827. Popa Dorina L1 A(29.10.2015) NE 0
828. Popadić Dragan L1 A(6.10.2015) DA 0
829. Popara Slaven L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
830. Popović Aleksandar L1 NE 0
831. Popović Bojana L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
832. Popović Dragana A(31.8.2017)+B1,SER,C DA 0
833. Popović Jelena L1 A(11.6.2014)+B1,SER,C,D; AC DA 0
834. Popović Maja L1 A(20.1.2015)+C NE 0
835. Popović Marica L2 A(29.1.2015)+C DA 0
836. Popović Miroslav A(30.3.2016)+B1,SER,C DA 0
837. Potapov Maja L1 A(24.6.2014)+SER,C DA 0
838. Poznanović Ivana A(19.6.2019) NE 0
839. Pražić Branka L1 A(1.10.2015)+B1 DA 0
840. Prebiračević Nevena L1 NE 0
841. Prelić Velibor L1 A(6.5.2014)+SER,C DA 0
842. Premović Danijela A(13.12.2016) NE 0
843. Pribak-Šorić Milena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
844. Prljinčević Ljiljana L1 A(21.1.2015)+B1,B2,C DA 0
845. Prodanović Ostoja L2 NE 0
846. Protić Snežana L1 A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
847. Pruginić Anđelija L1 NE 0
848. Pucarević Svetlana L1 A(9.9.2014)+B1,B2,C DA 0
849. Pušica Jelena L2 A(30.3.2015)+B1,B2,C DA 0
850. Putnik Milica L2 NE 0
851. Puzović Ljiljana L1 A(6.3.2018)+B1,B2,C DA 0
852. Racić Ivan A(13.2.2015)+B1,B2; AC DA 0
853. Radenković Jadranka L2 A(30.3.2015) NE 0
854. Radenković Nina A(19.6.2019) NE 0
855. Radenković Antić Nataša L2 A(29.11.2016) DA 0
856. Radeta Igor L2 A(30.4.2015)+C DA 0
857. Radetić Dragica L1 NE 0
858. Radetinac Izeta L2 A(22.9.2015)+B1,B2,C DA 0
859. Radisavljević Kaća L1 A(22.4.2014)+B1; AC DA 0
860. Radisavljević-Ćiparizović Dragana L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
861. Radivojević Milutin L1 A(12.5.2014)+C DA 0
862. Radojčić Kostić Gordana L2 NE 0
863. Radojević Ana A(3.10.2016) DA 0
864. Radojević Bojana A(5.1.2016) DA 0
865. Radojević Leposava L1 A(10.9.2015)+B1,B2,C,D DA 0
866. Radojković Ana A(5.1.2016)+B1,SER,C DA 0
867. Radosavljević Aleksandra A(20.1.2015) DA 0
868. Radosavljević Marija L1 NE 0
869. Radosavljević Miloš A(8.9.2017) DA 0
870. Radošević Gordana L2 A(10.2.2015)+B1,SER,C DA 0
871. Radovanov Sava A(21.12.2018) DA 0
872. Radovanović Ana L1 NE 0
873. Radovanović Mirjana L1 NE 0
874. Radovanović Slađana L1 A(25.6.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
875. Radovanović Tatjana L2 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
876. Radović Aleksandar L1 A(30.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
877. Radović Snežana L2 NE 0
878. Radulović Zdravka L1 A(24.9.2012); AC NE 0
879. Rafa Katalin L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
880. Raičević Vojislav A(13.7.2015) DA 0
881. Rajačić Zorka L1 A(23.5.2014)+C DA 0
882. Rajić Suzana L1 A(22.4.2014)+B1,SER,C DA 0
883. Rajković Danijela L1 NE 0
884. Rajlić Branka L2 A(15.5.2014) NE 0
885. Rakić Dragana L2 A(15.10.2015)+B1,B2,C DA 0
886. Rakić Ljiljana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
887. Rakić Tanja A(2.3.2016) DA 0
888. Rakić Violeta L1 A(10.6.2014)+B1,SER,C,D; AC DA 0
889. Rakić Šaranac Marija A(21.4.2016) DA 0
890. Rakić-Blanuša Tamara L1 A(23.6.2014)+B1,C DA 0
891. Rakita Dragana L2 NE 0
892. Rakonjac Katarina L1 A(2.2.2015)+B1,SER,C DA 0
893. Rakonjac Srđan A(15.4.2019) DA 0
894. Rančić Jasmina L1 NE 0
895. Ranđelović Dragan L1 NE 0
896. Ranđelović Jelena A(14.3.2018) DA 0
897. Rangelov Irena A(30.7.2018) DA 0
898. Ranisavljević Ljiljana L1 A(15.5.2014)+C DA 0
899. Ranković Ljiljana L1 A(15.10.2015) NE 0
900. Rašić Besa L1 A(8.4.2015) NE 0
901. Ratković Snežana L1 A(12.2.2015)+B1,B2,C DA 0
902. Reč Sead L2 NE 0
903. Relić-Vesković Tatjana A(16.3.2017)+B1,B2,C; AC DA 0
904. Resan Brankica L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C; AC DA 0
905. Ribić Mirjana L1 A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
906. Ristanović Dragana L1 A(24.3.2017)+B1,B2,C DA 0
907. Ristić Branislav L1 A(24.9.2012)+B1,SER,C,D; AC DA 0
908. Ristić Ivana A(7.8.2018) DA 0
909. Ristivojević Branka L2 A(30.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
910. Ristović Biljana L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
911. Riter Snežana L1 A(12.6.2014)+B1,B2,C DA 0
912. Rodaljević Dragoslava L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
913. Rodić Dragan L1 A(8.11.2014) NE 0
914. Rokić Ljiljana L1 A(20.1.2015)+B1,SER,C DA 0
915. Rokvić Nada L1 NE 0
916. Rosić Milica A(25.1.2016) NE 0
917. Rovčanin Džemila L1 NE 0
918. Rudolf Olga L1 NE 0
919. Rumenić Zorana L2 A(4.2.2015)+B1,SER,C DA 0
920. Ržaničanin Ana A(15.10.2018) DA 0
921. S. Milojković Snežana L1 NE 0
922. Sajdl Sonja L1 A(2.3.2015)+B1,B2,C DA 0
923. Sajić-Radenković Zorica A(28.3.2018) DA 0
924. Sajlović Tatjana A(31.3.2016)+B1,SER DA 0
925. Salatić Ivan L2 A(30.4.2014) NE 0
926. Salković Avdija L1 A(5.5.2015) DA 0
927. Samardžić Renata L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
928. Samokal Jovanović Aleksandra A(5.2.2016)+B1,B2,C,D DA 0
929. Samson Bojan A(5.7.2018) DA 0
930. Sarić Mirjana L1 NE 0
931. Savić Ana L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
932. Savić Dijana L2 A(12.3.2015)+C DA 0
933. Savić Ksenija L2 A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
934. Savić Ljiljana L1 A(7.10.2015)+B1,SER,C DA 0
935. Savić Milica A(31.7.2017)+B1,B2,C DA 0
936. Sekulović Marina L1 NE 0
937. Selava Radinka L1 NE 0
938. Selmanović Emina L1 NE 0
939. Senić Jelena L1 NE 0
940. Sibinović-Rajković Ružica L1 A(9.6.2015)+C NE 0
941. Silić Ljiljana L1 NE 0
942. Simanović Nada L1 A(21.9.2015) DA 0
943. Simić Dragosava A(13.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
944. Simić Mika L1 NE 0
945. Simić Nataša L2 A(2.12.2016)+B1,B2,C; AC DA 0
946. Simić Viktorija L1 A(3.4.2015) NE 0
947. Simić-Petrović Marijana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
948. Simin Kosta L1 NE 0
949. Simonović Branislava L1 A(10.2.2015)+B1,C DA 0
950. Simonović-Mandić Svetlana L2 A(15.5.2014)+B1 DA 0
951. Simović Dubravka L1 A(24.9.2012)+B1,C; AC DA 0
952. Sindik Ilija L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
953. Sirotović Suzana A(24.6.2015) DA 0
954. Skoković Daniela A(31.1.2018) NE 0
955. Sladojević Verica L2 A(23.4.2015) DA 0
956. Slavnić Srđan L1 A(12.9.2012)+B1,C,D; AC DA 0
957. Smiljanić Ilija L2 A(25.9.2017) DA 0
958. Smiljanić Ilinka L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
959. Sofronijević Adam L1 NE 0
960. Solunović Hristina L1 NE 0
961. Spasić Aleksandra L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
962. Spasić Sandra A(31.7.2017)+B1,SER,C DA 0
963. Spasojević Danka L1 A(11.5.2015) DA 0
964. Spasojević Ivana L1 A(22.10.2014)+B1,SER,D DA 0
965. Sremčević Ivana L2 A(17.4.2019) DA 0
966. Srndović Suzana L1 A(12.2.2015)+B1,B2,C DA 0
967. Stajić Dimitrije L1 A(16.6.2015) DA 0
968. Stamenković Ivan A(8.3.2019) NE 0
969. Stamenković Marija A(19.10.2018) NE 0
970. Stamenković Marina L1 A(15.4.2015) DA 0
971. Stamenković Sanja L1 NE 0
972. Stamenović Bojan L2 A(1.12.2014)+C DA 0
973. Stamenović Ljiljana L1 NE 0
974. Stančić Gordana L2 A(13.12.2016)+B1,B2,C NE 0
975. Stanić Tot Isidora A(25.4.2017)+B1,B2,C DA 0
976. Stanimirović Ljiljana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
977. Stanisavljević Sanja L2 NE 0
978. Stanišić Mirjana L1 A(6.5.2014)+C DA 0
979. Stankov Sonja L1 A(6.4.2015) NE 0
980. Stanković Dajana L1 NE 0
981. Stanković Katarina L1 A(3.4.2015) DA 0
982. Stanković Ljiljana L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC DA 0
983. Stanković Marina L1 A(8.4.2015) NE 0
984. Stanković Miodrag L1 NE 0
985. Stanković-Anđelković Violeta L1 A(4.11.2015)+B1,B2,C DA 0
986. Stanojević Ana L1 A(27.2.2015)+C DA 0
987. Stanojević Biljana A(8.8.2017) DA 0
988. Stanojlović Jovana L1 A(7.8.2018) DA 0
989. Starčević Ivana A(20.3.2018) DA 0
990. Stefanović Ivana L1 A(15.4.2015) DA 0
991. Stefanović Katarina L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
992. Stefanović Olivera L1 NE 0
993. Stefanović Valerija L1 A(7.5.2015)+B1,B2,C DA 0
994. Stepanović Vesna L1 NE 0
995. Stepanović Todorović Sanja L2 A(15.5.2014) DA 0
996. Stepić Mateja L1 A(9.5.2014) DA 0
997. Stevanović Ana L2 A(22.4.2014)+B1; AC DA 0
998. Stevanović Gorana L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
999. Stevanović Marijana L1 A(9.6.2015) NE 0
1000. Stevanović Milica L1 A(3.4.2015) DA 0
1001. Stevanović Svetlana L1 A(9.6.2015)+C DA 0
1002. Stevanović Tanja L1 NE 0
1003. Stevanovski Slobodan L2 A(8.5.2015) NE 0
1004. Stević Danijela L1 A(20.10.2015) DA 0
1005. Stević Gordana L2 A(13.1.2015)+C DA 0
1006. Stević Verka L2 NE 0
1007. Stijepović Mile L1 A(30.4.2014)+B1,SER,C; AC DA 0
1008. Stiković Marija L1 A(11.2.2015)+C DA 0
1009. Stjepanović Blažan L1 A(10.6.2014)+B1,B2,C DA 0
1010. Stjepanović Ivana L1 DA 0
1011. Stojadinović Vladana L1 A(10.6.2015)+C DA 0
1012. Stojaković Anđelka L2 NE 0
1013. Stojaković Slađana L1 NE 0
1014. Stojanović Aleksandra L1 A(11.2.2015)+B1,C DA 0
1015. Stojanović Andrijana L2 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
1016. Stojanović Dušan A(13.1.2015) DA 0
1017. Stojanović Gordana L2 A(30.3.2015) NE 0
1018. Stojanović Gordana L1 A(11.6.2014)+B1,C; AC DA 0
1019. Stojanović Ivan L1 A(15.10.2015)+B1,B2,C DA 0
1020. Stojanović Jelena L1 A(10.6.2015) DA 0
1021. Stojanović Jelena A(13.12.2016) DA 0
1022. Stojanović Ljubiša L1 NE 0
1023. Stojanović Marijana L2 A(1.12.2014)+B1,SER,C; AC DA 0
1024. Stojanović Mirjana L1 A(7.4.2015) DA 0
1025. Stojanović Nadica A(27.12.2016)+B1,B2,C DA 0
1026. Stojanović Olja L1 A(20.1.2015)+B1,B2,C DA 0
1027. Stojanović Radmila L1 NE 0
1028. Stojanović Tatjana L1 NE 0
1029. Stojanović Vesna L2 NE 0
1030. Stojanović Vesna L1 A(3.11.2014)+B1,SER,C NE 0
1031. Stojanović Zorka L1 A(12.6.2015) DA 0
1032. Stojiljković Zorica A(16.12.2016) NE 0
1033. Stojkanović Zvezdana L2 A(11.6.2015)+C DA 0
1034. Stojković Marina L1 A(12.5.2014) DA 0
1035. Stojković Mirjana L1 NE 0
1036. Stojković Mirjana A(28.6.2018) DA 0
1037. Stojković Nađa L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
1038. Stojković Tijana L2 A(23.6.2014) NE 0
1039. Stojković Zvonimir L1 A(15.4.2015) DA 0
1040. Stojković Kikić Irina L1 A(26.2.2015)+B1,SER,C NE 0
1041. Stojmenović Dragan L1 A(6.10.2015)+SER,C DA 0
1042. Stojmenović Violeta L1 NE 0
1043. Stojšić Siniša L2 A(29.5.2014)+B1,B2,C DA 0
1044. Stokić Ivana L1 A(9.6.2015) DA 0
1045. Stokić Oliver L1 A(22.9.2015) DA 0
1046. Stolić Dragana L2 A(5.5.2014)+C DA 0
1047. Strainović Vesna L1 A(9.6.2015) DA 0
1048. Subašić Slađana L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
1049. Subotić Slađana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
1050. Subotić Slađana A(20.6.2018) DA 0
1051. Sučević Nataša L1 A(23.2.2015)+C DA 0
1052. Sudar Marija A(15.5.2017) NE 0
1053. Sulejmanović Senad L1 NE 0
1054. Surla Vesna L1 A(22.4.2014)+B1 DA 0
1055. Šahović Mišić Srbislava L2 A(10.6.2014)+C NE 0
1056. Šainović Drita L2 A(31.3.2015) DA 0
1057. Šanta Denis L1 A(30.9.2015) DA 0
1058. Šantić Mirela L1 A(4.1.2016)+B1 DA 0
1059. Šarac Dušica L1 NE 0
1060. Šarović Marija L1 A(15.4.2015) DA 0
1061. Šašić Vesna L1 A(15.6.2016) NE 0
1062. Šeguljev Višnja L2 A(27.2.2015) NE 0
1063. Šerbedžija Olivera L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
1064. Ševo Verica L1 A(26.6.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
1065. Škipina Gorica L1 A(13.2.2015)+C NE 0
1066. Škorić Aleksandra L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C NE 0
1067. Šmudla Marina A(8.4.2016) DA 0
1068. Šokica-Šuvaković Novka L1 A(1.6.2015)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1069. Špehar Olga L1 NE 0
1070. Špirtović Armina L1 NE 0
1071. Šućur Katarina L1 NE 0
1072. Šujica Vesna L1 NE 0
1073. Šumarac Jelena A(13.12.2016) DA 0
1074. Šurlan Miljana A(16.1.2015)+B1,B2,C DA 0
1075. Šušnjar Zoran L2 A(28.9.2015)+C DA 0
1076. Švabić Vesna L1 NE 0
1077. Tadić Srđan L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
1078. Tamburić Snežana L1 NE 0
1079. Tanasić Branislava A(14.2.2017) DA 0
1080. Tanasković Tatjana L1 NE 0
1081. Tasić Mile L1 NE 0
1082. Tasić Tanja L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1083. Tasić Valentina L2 A(4.7.2014) NE 0
1084. Telalović Mirjana L1 NE 0
1085. Tepavac Ljubomir L1 NE 0
1086. Timotić Marijana L1 A(1.6.2015) DA 0
1087. Tirnanić Vladimir L1 A(23.6.2014)+B1,B2,C DA 0
1088. Todorović Ivana L1 A(8.10.2018) DA 0
1089. Todorović Maja L1 NE 0
1090. Todorović Milan A(24.5.2016) DA 0
1091. Todorović Vera L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
1092. Todorović Zlatka L1 NE 0
1093. Tojaga Dragana A(23.11.2017) DA 0
1094. Toman Ana A(22.6.2017) DA 0
1095. Tomašević Mirjana L1 A(14.4.2015) DA 0
1096. Tomčanji Vanja L1 A(24.6.2014)+B1,B2,C DA 0
1097. Tomić Biljana L1 A(9.6.2015) NE 0
1098. Tomić Dušanka L1 NE 0
1099. Tomić Jelena L1 A(9.6.2015) DA 0
1100. Tomić Nevena L1 NE 0
1101. Topalović Vesna L1 NE 0
1102. Tošić Jasmina L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
1103. Trailović Zorica L1 NE 0
1104. Trajković Dragan A(2.10.2017)+B1,B2,C DA 0
1105. Trajković Ljiljana L1 A(8.4.2015) DA 0
1106. Travica Marija A(28.3.2018) DA 0
1107. Tričković Katarina L1 A(2.2.2015)+SER,C DA 0
1108. Trifunac Jasmina L1 A(12.9.2012)+B2,C; AC DA 0
1109. Trifunović Ivana L2 A(6.11.2015) DA 0
1110. Trifunović Miloš L1 NE 0
1111. Trijić Vesna A(24.3.2017)+B1,B2,C DA 0
1112. Trijić Vladan L1 NE 0
1113. Trtovac Aleksandra L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1114. Trtovac Selman L1 NE 0
1115. Tucakov Milica L2 A(29.5.2014)+B1,B2,C DA 0
1116. Tucić Hajna L1 A(9.2.2015)+C DA 0
1117. Tumbul Ćamila L1 NE 0
1118. Turčinović Janko A(10.3.2015) DA 0
1119. Ubiparip Milanka L1 NE 0
1120. Ukropina Vesna L1 A(12.5.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
1121. Urošević Danijela L1 A(4.2.2015) DA 0
1122. Usanović-Ašonja Nada L1 A(12.6.2014)+C DA 0
1123. Vasilijević Mirjana L1 A(16.10.2015)+SER DA 0
1124. Vasiljević Ana L2 A(16.9.2015) DA 0
1125. Vasiljević Milan L1 NE 0
1126. Vasiljević Nataša L1 A(8.5.2014)+C DA 0
1127. Vasović Koviljka L2 NE 0
1128. Vaš Marija L1 A(24.6.2014)+B1,SER,C,D; AC DA 0
1129. Vejnović-Andrejić Jadranka L1 A(19.10.2015)+B1,B2,C,D DA 0
1130. Veličković Aleksandra L2 A(31.3.2015)+B1,B2,C DA 0
1131. Veličković Ivan L1 A(12.3.2015)+C NE 0
1132. Veljković Snežana L1 A(23.11.2015) DA 0
1133. Veljković Sonja A(15.10.2018) DA 0
1134. Veljović Tina L1 A(27.2.2015) DA 0
1135. Veselinović Bojana L2 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
1136. Veselinović Nadica L1 A(11.6.2015) DA 0
1137. Vesković Mina A(30.3.2016) NE 0
1138. Vezmar Borivoj L1 NE 0
1139. Vićentić Bojan L1 NE 0
1140. Vidojević Branislava L2 A(27.2.2015)+C DA 0
1141. Vilotić Gordana L1 NE 0
1142. Vioglavin Mirjana L1 NE 0
1143. Vistać Svetlana A(19.10.2018) DA 0
1144. Vitezović Jelena A(13.6.2017)+B1,B2,C; AC DA 0
1145. Vitković Biljana L1 NE 0
1146. Vitković Draginja L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
1147. Vladetić Jelena L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
1148. Vladetić Sava L2 A(21.10.2015) DA 0
1149. Vlajković-Mitrovanov Duško L1 NE 0
1150. Vlajnić Maja L1 NE 0
1151. Vlašković Brankica A(9.9.2015)+B1,SER DA 0
1152. Vojinović-Kostić Jelena L1 NE 0
1153. Vojnić Hajduk Ivona A(14.5.2019) DA 0
1154. Vojnović Žarko L2 A(12.9.2012)+C,D; AC DA 0
1155. Vojvodić Ljiljana L1 A(14.5.2015)+B1,B2,C NE 0
1156. Voštinić Ana L1 A(11.5.2015) DA 0
1157. Vračar Vera L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
1158. Vračarić Dragan L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
1159. Vračarić Nada L1 NE 0
1160. Vranić Marija L2 NE 0
1161. Vučkovac Obrad L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1162. Vučković Dragana L2 A(11.9.2015) NE 0
1163. Vučković Gordana L1 A(19.10.2015)+B1,B2,C DA 0
1164. Vučković Milorad L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1165. Vučković Sanja A(13.7.2015) DA 0
1166. Vučković Svetlana L1 A(6.6.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1167. Vujanić Vesna A(15.5.2017) NE 0
1168. Vujašević Mirjana A(9.10.2017) DA 0
1169. Vujičić Dragica L1 NE 0
1170. Vujić Bojana L2 NE 0
1171. Vujić Ljubomir L2 NE 0
1172. Vujić Nada L1 A(1.7.2014)+B1,C,D NE 0
1173. Vujinović Jelica L2 A(26.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1174. Vujkov-Đuranović Tamara L1 A(11.6.2014)+C DA 0
1175. Vujošević Dubravka L1 NE 0
1176. Vujošević Ljubiša L1 A(3.7.2014)+B1,SER NE 0
1177. Vujović Dragana L2 A(9.6.2015) DA 0
1178. Vujović Ivan L1 A(11.3.2015) DA 0
1179. Vukadinović Biljana L1 NE 0
1180. Vukadinović Marija L1 A(10.6.2015) NE 0
1181. Vukanić Jasmina L1 A(24.9.2012)+SER,C; AC DA 0
1182. Vukičević Ersilija L1 A(30.4.2015) NE 0
1183. Vukićević Dejan L1 A(28.4.2014)+C,D; AC DA 0
1184. Vukićević Jasna L1 A(16.10.2015)+C DA 0
1185. Vukobrat Ana A(21.12.2018) DA 0
1186. Vukotić Bojana L1 A(5.10.2018) DA 0
1187. Vuković Stojković Danica L2 A(9.6.2015) DA 0
1188. Vuksanović Jelena L2 A(24.6.2014)+B1,C DA 0
1189. Vulićević Danijela L2 A(23.10.2015) DA 0
1190. Vulović Draško L1 A(5.12.2016) DA 0
1191. Zarić-Mitrović Vera L1 A(12.6.2015) DA 0
1192. Zdravković Marjana L2 NE 0
1193. Zdravković Sunčica L1 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
1194. Zdravković Vesna L1 NE 0
1195. Zec Marijana L2 A(23.10.2015) DA 0
1196. Zečević Dragana A(31.5.2018) DA 0
1197. Zečević Irena L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
1198. Zečević Milka L2 NE 0
1199. Zeljak Milan L1 NE 0
1200. Zeljić Jelica L2 A(16.9.2015) DA 0
1201. Zeljković Ljiljana L1 A(8.4.2015) NE 0
1202. Zgrabljić Svetlana L1 NE 0
1203. Zlatanović Ninoslava L1 A(8.4.2015) DA 0
1204. Zlatičanin Vesna L1 A(28.10.2015) DA 0
1205. Zrnić Vera L1 NE 0
1206. Zubić Adrijana L1 A(25.2.2015)+B1,SER,C DA 0
1207. Žarić Tanja L2 A(21.4.2015) DA 0
1208. Žebeljan Biljana L1 A(26.10.2015) DA 0
1209. Željski Tamara L1 A(4.7.2014)+B1 DA 0
1210. Živanović Biljana L1 A(23.11.2015) NE 0
1211. Živanović Jasmina L2 A(9.6.2015) DA 0
1212. Živanović Jasmina L1 A(10.3.2015) DA 0
1213. Živanović Sava L1 A(23.6.2014)+C DA 0
1214. Živić Biljana L1 NE 0
1215. Živić Radmila L2 A(5.11.2015)+B1,SER,C DA 0
1216. Živić Tatjana A(30.7.2018) DA 0
1217. Živković Biljana L2 A(5.10.2015) DA 0
1218. Živković Slađana L2 A(9.4.2015) DA 0
1219. Živković Tamara L2 A(4.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1220. Živković Tatjana L1 A(12.6.2015)+C DA 0
1221. Živković Vladan L1 A(23.6.2014)+C NE 0
1222. Živković-Muškinja Andrea A(8.8.2017) DA 0
1223. Žugić Uroš L2 A(15.7.2015) DA 0
1224. Župan Vesna L1 A(13.5.2014)+B1,C DA 0
1225. Župić Meleka A(6.2.2018) DA 0
COBISS2/Katalogizacija
L1 - Priznavanje licence u skladu s 14. članom Pravilnika iz 2009. godine
L2 - Dobijanje licence na osnovu obavljene provere znanja
 
COBISS3/Katalogizacija
A - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (knjiga), te za kreiranje zbirnih zapisa i zapisa za izvedena dela
B1 - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju sastavnih delova
SER - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju serijskih publikacija
B2 - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju kontinuiranih izvora
C - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju neknjižne građe
D - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju antikvarne građe
AC - Kreiranje i uređivanje punih normativnih zapisa za lična imena te preuzimanje zapisa iz baze podataka LC/NAF
 
K - Vlasnik licence/dozvole(a), u jednoj ili u više biblioteka ima korisničko ime i šifru s privilegijama za kreiranje zapisa u procesu uzajamne katalogizacije
 
Ako je od dobijanja licence za uzajamnu katalogizaciju proteklo više od 3 godine, vlasnik licence, između ostalog, pokazuje svoju osposobljenost za uzajamnu katalogizaciju takođe kreiranjem bar 100 zapisa u uzajamnoj bazi podataka COBIB u poslednje tri godine. Vlasnik licence, koji više ne učestvuje u procesu uzajamne katalogizacije i ujedno ne namerava da dobije dozvole za COBISS3/Katalogizaciju, može da zatraži brisanje iz evidencije važećih licenci, što saopštava VBS-u na adresu cobissizo@vbs.rs.

ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2019 IZUM | V 3.15.0 |