Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

Licence za uzajamnu katalogizaciju

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Važeće licence za COBISS/Katalogizaciju

(stanje 25.3.2018)

Br. Prezime Ime COBISS2/Katalogizacija COBISS3/Katalogizacija K Z
1. Aćimović Maja A(31.8.2015)+B1,SER DA 0
2. Agatonović Višnja L1 A(27.10.2015) DA 0
3. Albahari Biljana A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
4. Aleksandrović Snežana L1 NE 0
5. Aleksandrović Vesna L1 A(24.9.2012)+C; AC DA 0
6. Aleksić Dragana L2 NE 0
7. Aleksić Ljubica L1 A(22.4.2014)+B1,B2 DA 0
8. Aleksić Nada L1 NE 0
9. Almažan Anda L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
10. Alomerović Rizvan L1 NE 0
11. Amidžić Nedeljko L1 NE 0
12. Ančulj Maja L2 A(30.4.2015)+B1,B2,C DA 0
13. Andonovski Jelena L2 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
14. Andrejić Milanka L2 A(10.3.2015) DA 0
15. Andrejić Olivera A(20.10.2017) DA 0
16. Andrić Jelena L1 NE 0
17. Anđić Andrej A(15.12.2015) DA 0
18. Anić Jelena L1 A(22.10.2014)+B1,SER DA 0
19. Antić Aleksandra L1 A(3.4.2015) DA 0
20. Antić Jelena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
21. Antić Ljiljana L1 NE 0
22. Antić Miroslav A(29.8.2017)+B1,B2,C DA 0
23. Antić Slobodanka L1 NE 0
24. Antić Violeta L1 A(8.4.2015) NE 0
25. Antonić Sanja L2 NE 0
26. Antonijević Nataša L1 NE 0
27. Arambašić Milica L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
28. Arambašić Svetlana L1 A(9.9.2015) DA 0
29. Arežina Verica L2 A(9.6.2015) DA 0
30. Arsenović Andrea L2 A(22.4.2014) DA 0
31. Arsić Nadica L1 A(20.11.2015) NE 0
32. Atanasova-Nikolić Elizabeta L2 A(2.4.2015)+C DA 0
33. Avalić Ljiljana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
34. Avramović Branislava L1 NE 0
35. Avramović Nevena L1 A(1.6.2015) DA 0
36. Avramović Tatjana A(6.2.2018) DA 0
37. Ayyash Isidora A(13.7.2015) NE 0
38. Babić Valentina A(13.4.2016)+B1,B2,C DA 0
39. Babić Željko A(6.2.2018) DA 0
40. Bacotić Gordana L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
41. Bači Jelena L1 NE 0
42. Baćević Marija L1 NE 0
43. Bajin Marijana L2 A(26.2.2015) NE 0
44. Bajin Zoran L1 A(15.5.2014)+B1,C,D DA 0
45. Bajunović Jadranka L2 A(5.10.2015) DA 0
46. Bak Nadežda L2 NE 0
47. Balaban Radmila A(6.2.2018) DA 0
48. Bambić Kostov Ana L2 A(28.1.2015) NE 0
49. Banda Marta A(18.8.2015)+B1,B2,C DA 0
50. Banković Vijoleta A(22.2.2016)+C DA 0
51. Banović Jelena A(13.4.2016)+B1,SER DA 0
52. Barać Zorica L1 A(21.3.2016) DA 0
53. Barlov Nikša L1 A(15.5.2015) DA 0
54. Barudžija Verislava L1 A(3.7.2014)+B1,SER,D DA 0
55. Bašić Ljiljana L1 A(25.11.2014) DA 0
56. Bažik Boženka L1 A(27.2.2015) DA 0
57. Begenišić Dobrila L1 A(27.1.2016) DA 0
58. Begović Uroš L2 A(22.10.2014) DA 0
59. Beli Katarina L1 A(8.9.2017) DA 0
60. Belić Nataša L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
61. Belošević Mirjana L2 NE 0
62. Belužić Monika L1 A(23.6.2014) DA 0
63. Berenji Ester L1 NE 0
64. Berić Radojka L1 NE 0
65. Bežanić Tijana L2 A(30.12.2016) DA 0
66. Bibić Danijel L1 A(8.4.2015) NE 0
67. Bikicki Vesna L1 NE 0
68. Biševac Azra A(6.2.2018) DA 0
69. Bjelica Bojana L2 A(30.5.2014)+B1,B2,C DA 0
70. Bjelić Anđa L1 NE 0
71. Bjelić Radmila L2 A(24.1.2015)+C DA 0
72. Bjelobrk Maja A(2.2.2015)+C NE 0
73. Blagojević Dragana L1 A(9.4.2015) DA 0
74. Blagojević Marijana L2 A(7.9.2015) NE 0
75. Blašković Boris A(17.5.2017) DA 0
76. Blašković Melanija L1 A(21.5.2014)+B1,C; AC DA 0
77. Blažić Veselin L2 NE 0
78. Blažin Vanja L1 A(21.5.2014)+B1,C DA 0
79. Bogdanović Marija L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
80. Bogdanović Milena L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C NE 0
81. Bogdanovski Petar L1 NE 0
82. Bogicić Daniela L2 NE 0
83. Bognar Iren L1 NE 0
84. Bogojević Tatjana L1 A(27.2.2015) DA 0
85. Bogosavljević Sida L1 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
86. Bojanić Predrag A(23.3.2017) DA 0
87. Bojat Milovan A(25.4.2017) DA 0
88. Bojković Mirjana A(26.7.2016)+B1,B2,C DA 0
89. Bojović Snežana L1 A(13.11.2014)+B1,SER,C DA 0
90. Bokan Tijana L2 A(28.9.2015)+B1,SER,C DA 0
91. Bolić Dušana L2 A(4.7.2014)+B1 DA 0
92. Borisavljević Ivana L1 A(11.5.2015)+C DA 0
93. Boro Dragoslav L2 A(15.5.2014)+SER,C,D DA 0
94. Bošković Branislava L1 NE 0
95. Bošković Lidija L1 A(18.10.2014)+B1,C DA 0
96. Bošković Ljubica L1 NE 0
97. Bošković Persida A(30.3.2016)+B1,B2,C DA 0
98. Božičković-Radulović Danijela L1 NE 0
99. Božić Jadranka L1 NE 0
100. Božić Julijana L1 NE 0
101. Bracić Milica L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
102. Branković Ljubomir L1 A(19.10.2015) DA 0
103. Branković Valentina A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
104. Branković-Basarić Zorica L1 A(10.6.2015) DA 0
105. Brašanac Gordana L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C DA 0
106. Brašić Emilija L1 NE 0
107. Brborić Vladimir A(13.6.2017) DA 0
108. Brdarević Slavica L1 NE 0
109. Brindić Maja L1 A(2.4.2015) DA 0
110. Brkić Anka L2 A(15.5.2014) NE 0
111. Brkić Ivana L1 A(21.9.2015) DA 0
112. Brkić Ljiljana L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
113. Brković Dušica L1 A(9.3.2015)+C DA 0
114. Brnja Marina A(29.11.2016) DA 0
115. Brun Miloš A(22.1.2016) DA 0
116. Brzulović-Stanisavljević Tatjana L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
117. Buboš-Marki Otilia L1 A(1.9.2015)+B1,B2,C DA 0
118. Budić Viktorija L1 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
119. Bugarinovic Svetlana L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C DA 0
120. Bukavac Marina L2 A(5.12.2014)+SER,C DA 0
121. Bulajić Maja L1 A(4.11.2015)+SER DA 0
122. Bulat Radmila L1 NE 0
123. Bulatović Marija L1 A(15.9.2014) DA 0
124. Bundalo Sanja L1 A(8.4.2015) DA 0
125. Burzan Dejana L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
126. Butigan-Vučaj Tamara L1 NE 0
127. Buzić Irena L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
128. Cakić Silvana L2 A(9.6.2015) DA 0
129. Carević Radmila L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
130. Cerović Stasja L2 A(15.5.2014)+D DA 0
131. Cesarec Maja L1 A(7.10.2015) DA 0
132. Cibin Milena L2 A(15.5.2014) DA 0
133. Cicka Ruženka L2 A(5.5.2015)+B1,B2,C DA 0
134. Cimeša Jelena L1 A(27.11.2014) DA 0
135. Cokanović Katarina L1 A(14.4.2015)+B1,B2,C DA 0
136. Corelj Lidija L1 A(10.6.2015)+C DA 0
137. Crljić Vera A(26.7.2016) DA 0
138. Crnković Marija L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
139. Crvenko Ljiljana L2 A(15.5.2014)+D NE 0
140. Cuca Jelena L1 NE 0
141. Cvetanović Ana L1 A(3.4.2015) DA 0
142. Cvetićanin Snežana L1 A(30.9.2015) DA 0
143. Cvetković Marina A(1.2.2017) DA 0
144. Cvetković Milica L1 A(27.2.2015)+B1,C DA 0
145. Cvjetićanin Nataša L1 NE 0
146. Čačić Marija L1 A(30.4.2015) DA 0
147. Čanković Jasna L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
148. Čano-Tomić Emina L1 A(18.10.2014)+B1,B2,C,D DA 0
149. Čavdarević Dušica L2 NE 0
150. Čičić Mirjana L2 A(17.11.2014)+C DA 0
151. Čubrilo Olivera L1 A(10.2.2015)+B1,B2,C NE 0
152. Čučković Nataša A(20.1.2015)+C DA 0
153. Čučković Snežana L1 DA 0
154. Čudić Nemanja L1 NE 0
155. Čudomirović Biljana L1 NE 0
156. Čupić Milica L2 A(8.4.2015) NE 0
157. Čutura Snežana L1 A(2.4.2015) DA 0
158. Ćeranić Natalija L1 A(2.2.2015) DA 0
159. Ćirić Aleksandra L1 NE 0
160. Ćirić Jelena L2 A(23.6.2015) NE 0
161. Ćirić Slavica L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
162. Ćirković Snježana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
163. Ćirović Jovana L2 A(30.4.2014) NE 0
164. Ćirović Ruža L1 NE 0
165. Ćorković Mirjana L1 NE 0
166. Ćurčić Sanja L2 A(10.3.2015)+C DA 0
167. Ćurčić-Budinski Nada L1 A(27.2.2015)+B1,C,D DA 0
168. Ćurić Sonja A(15.5.2017) DA 0
169. Dadić Olgica L1 A(20.11.2015) NE 0
170. Dakić Nataša L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
171. Damnjanović Ružica L1 A(1.6.2015) DA 0
172. Danković Vesna L1 A(1.12.2014)+B1,SER,C DA 0
173. Davidović Branko L2 A(15.5.2014)+D DA 0
174. Davidović Ljiljana L1 A(14.5.2015)+B1,B2,C DA 0
175. Davidovski Biljana A(25.1.2016) DA 0
176. Dedić Miloš L1 NE 0
177. Delibašić Jasna L2 A(21.1.2015)+C DA 0
178. Delija Snežana L2 A(25.11.2014)+C DA 0
179. Deljanin Sandra L1 A(30.12.2016)+B1,B2,C DA 0
180. Dimić Ljiljana L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
181. Dimitrijević Aleksandar L2 A(11.5.2015)+B1,B2,C DA 0
182. Dimitrijević Jasmina L1 A(27.2.2015)+C DA 0
183. Dimitrijević Nada L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
184. Dimitrijević Peđa L2 A(23.6.2014) DA 0
185. Dimitrijević Slavoljub L1 NE 0
186. Dimitrijević Svetlana L1 NE 0
187. Dimitrijević Stanković Mirjana A(10.4.2017) DA 0
188. Dinić Božidar L1 NE 0
189. Dmitrić Marko L2 A(30.9.2015) DA 0
190. Doderović Radivoj L1 A(27.2.2015)+C DA 0
191. Dostanić Jelena L2 NE 0
192. Došlić Nenad L1 A(25.6.2014)+B1,C DA 0
193. Dovniković Svetlana L1 A(24.6.2014)+B1,B2,C NE 0
194. Dragičević Ljiljana L1 A(30.4.2014)+B2,C DA 0
195. Dragić Dubravka L2 A(1.12.2014)+C DA 0
196. Dragišić Vladimir L1 NE 0
197. Dragosavac Branka A(18.1.2017)+B1,SER DA 0
198. Dragović-Pop-Lazić Vesna L1 NE 0
199. Dragutinović Radmila Reveka A(21.7.2015) DA 0
200. Drapšin Aleksandra L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
201. Dražić Radmila L1 A(10.9.2015) DA 0
202. Dražić Stevan L2 A(23.11.2015) DA 0
203. Drča Slavica L1 NE 0
204. Drmanac Mirko L1 A(9.3.2015)+SER DA 0
205. Dučić Aleksandar L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
206. Dudić Maša L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
207. Dukić Ljiljana L2 A(16.1.2015) DA 0
208. Dukić Tamara A(6.2.2018) DA 0
209. Duković Jelena L2 A(27.2.2015)+C DA 0
210. Dulović Predrag L1 NE 0
211. Dumanović Jelena L1 A(12.3.2015)+C DA 0
212. Duran Nermina A(19.4.2016) DA 0
213. Durlević Jelena L2 A(5.12.2014)+B1,SER,C DA 0
214. Dutina Tatjana L2 A(5.12.2014)+SER,C DA 0
215. Džidić Šejla A(25.7.2016) DA 0
216. Džikić Ljiljana L1 NE 0
217. Đačić Nataša L2 A(28.9.2015)+B1,B2,C DA 0
218. Đenadić Boris L2 A(23.2.2015)+B1,SER,C DA 0
219. Đerić Milica L1 NE 0
220. Đerić Milijana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
221. Đilas Gordana L1 A(27.2.2015)+B1 DA 0
222. Đokić Zorica L2 A(10.9.2015)+B1,B2,C DA 0
223. Đoković Gordana L1 A(22.10.2014)+B1,SER DA 0
224. Đoković Veljko L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
225. Đonović Dušica L1 A(19.10.2015) DA 0
226. Đorđević Ana A(27.2.2018) DA 0
227. Đorđević Biljana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
228. Đorđević Biljana L2 A(17.6.2015) DA 0
229. Đorđević Boban L1 A(4.11.2015)+C DA 0
230. Đorđević Borivoje L1 A(4.11.2015) DA 0
231. Đorđević Dragana L2 A(12.5.2014)+C DA 0
232. Đorđević Jelena A(18.1.2017) DA 0
233. Đorđević Latinka L1 A(3.7.2014)+B1,SER DA 0
234. Đorđević Maja L1 NE 0
235. Đorđević Milena L2 A(13.11.2014)+C DA 0
236. Đorđević Nevena A(31.3.2017)+B1,B2,C DA 0
237. Đorđević Rada L1 NE 0
238. Đorđević Snežana L1 A(3.3.2015) DA 0
239. Đorđević Snežana L2 NE 0
240. Đorđević Suzana L2 A(3.4.2015) NE 0
241. Đorđević Vesna L1 A(15.10.2015) DA 0
242. Đorđević Tešanović Ana A(15.5.2017) DA 0
243. Đorić Ana L2 A(30.4.2014)+B1,C NE 0
244. Đošić Predrag L2 A(25.2.2015) DA 0
245. Đukanović Jelena L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
246. Đukić Gordana L1 NE 0
247. Đukić Ljiljana L1 NE 0
248. Đukić Miljana L1 A(15.12.2014)+B1,B2,C,D NE 0
249. Đunisijević Dragana L1 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
250. Đurašević Mirjana L2 A(11.5.2015) DA 0
251. Đurđev-Josimov Tamara L1 A(7.10.2015) DA 0
252. Đurđulov Jelena L1 A(7.5.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
253. Đurić Jasminka L1 A(13.1.2015)+B1,B2,C,D DA 0
254. Đurić Nebojša L2 NE 0
255. Đurkić Sabina L1 A(5.10.2015)+SER,C DA 0
256. Đurovska Dragica L2 NE 0
257. Eraković Dušanka L1 A(14.5.2015)+B1,B2,C DA 0
258. Erić Slobodanka L1 A(3.4.2015) DA 0
259. Erić Stanislava L1 NE 0
260. Eror Vanja L1 A(23.2.2015)+B1,C DA 0
261. Fazlić Azra L2 A(22.10.2015) DA 0
262. Ferizović Vujičić Silva L1 A(2.2.2015)+C DA 0
263. Fetahović Anisa L1 A(8.9.2015) DA 0
264. Fetahović Binela L2 A(7.5.2015) DA 0
265. Filimonović Dragica A(22.6.2016) DA 0
266. Filipović Danica L1 NE 0
267. Filipović Emilija L2 A(30.4.2014)+C DA 0
268. Filipović Zoran L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
269. Fleis Rita L1 NE 0
270. Fodor Tamaš L2 A(15.10.2015) DA 0
271. Furundžić Snježana L1 A(6.6.2014)+B1,B2,C DA 0
272. Gabriš Ljudmila L1 NE 0
273. Gagić Vesna L2 A(3.11.2014)+B1,B2,C DA 0
274. Gajić Boja L1 A(9.5.2014) DA 0
275. Gajić Ivana L1 A(27.2.2015)+B1,SER,C DA 0
276. Gajić Milica L1 A(16.3.2017) DA 0
277. Gajić Svetlana L2 NE 0
278. Gajić-Majer Ljiljana L1 NE 0
279. Gak Snežana A(23.11.2017) DA 0
280. Garapić Slađana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
281. Gardašević Stanislava L2 NE 0
282. Gašić Nebojša L1 NE 0
283. Gavrilović Ivana L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
284. Gavrilović Milena A(22.4.2015) DA 0
285. Genčić Snežana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
286. Georgiev Elizabeta L1 A(12.6.2015) DA 0
287. Gerga Aurika L1 A(5.11.2015) NE 0
288. Gligorijević Miroslav L1 NE 0
289. Glišić Jelena L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
290. Glišić Sunčica L1 A(5.5.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
291. Glišović Jelena L2 A(28.4.2014)+C DA 0
292. Glišović Svetlana L1 A(25.11.2014)+B1,C DA 0
293. Glušac Ana L2 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
294. Glušac Mirela L1 NE 0
295. Gluščević Vesna L1 A(23.5.2014)+C DA 0
296. Gnjatović Žana L1 NE 0
297. Gocić Jelena L1 A(5.6.2014) DA 0
298. Golub Saša L1 A(26.2.2015)+B1,B2,C DA 0
299. Golubović Ana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
300. Golubović Mirjana L1 NE 0
301. Golubović Olivera L1 A(29.1.2015)+B1,B2,C DA 0
302. Golubović Olivera L2 A(15.5.2014)+D DA 0
303. Golubović Siniša L1 NE 0
304. Golubović Zvonimir L2 A(15.5.2014)+D DA 0
305. Goranović-Prlja Nataša L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC DA 0
306. Gordić Marija L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
307. Gordić Srđan L1 A(30.5.2014)+B1,C DA 0
308. Gradić Aleksandar L2 A(12.3.2018) DA 0
309. Grba Sofija L2 A(8.10.2015) DA 0
310. Grbić Branislava L1 A(12.9.2012); AC DA 0
311. Grbić Dušica L1 NE 0
312. Grbović Gordana L1 A(9.5.2014)+B1,B2,C DA 0
313. Grbović Milorad L2 A(27.11.2015) DA 0
314. Grubač Jelena L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
315. Grubješić Dušanka L1 NE 0
316. Grujić Angelina L1 A(24.9.2012)+B1,C,D; AC DA 0
317. Grujić Dragana L1 A(16.1.2015)+B1,SER DA 0
318. Grujić Ljiljana L2 A(6.11.2015) DA 0
319. Grujović Biljana L2 A(15.5.2014)+B1,SER DA 0
320. Gucunski-Lukaj Vesna L1 NE 0
321. Gundelj Marijana L1 A(9.6.2015) DA 0
322. Habeš Fehima L2 A(23.10.2015) DA 0
323. Hadžić Nevenka L2 NE 0
324. Hadžifejzović Irfet L2 NE 0
325. Hadži-Vidanović Jagoda L1 NE 0
326. Hajnerman Peter L1 A(6.2.2015) DA 0
327. Hičik Dora L1 NE 0
328. Horvat Eržebet L1 NE 0
329. Idrizović Nenad L1 A(30.4.2014)+B1,C; AC DA 0
330. Idvorean Todor L1 A(27.2.2015) DA 0
331. Igić Slađana L1 A(9.4.2015) DA 0
332. Ignjatović Jovović Kristina L2 NE 0
333. Ilić Dubravka L1 A(3.3.2015)+C DA 0
334. Ilić Ksenija L1 A(6.11.2015) DA 0
335. Ilić Tijana L1 A(12.9.2012); AC NE 0
336. Ilić Vesna L1 A(3.4.2015) DA 0
337. Ilić - Janković Nataša L2 A(1.12.2014)+B1,B2,C DA 0
338. Ilić Minić Jelica A(24.3.2017) DA 0
339. Ilijevski Aleksandra L2 A(3.7.2014)+B1,SER DA 0
340. Imamović Milana L1 A(20.10.2015) NE 0
341. Isailović Dragana L1 A(3.4.2015) DA 0
342. Isailović Gordana L1 A(8.4.2015) NE 0
343. Ivanković Leposava L1 A(9.6.2015) DA 0
344. Ivanova Olivera L1 A(15.5.2014)+C NE 0
345. Ivanović Ivan L1 A(9.6.2015)+B1,SER,C DA 0
346. Ivanović Sonja L1 A(25.6.2014)+C DA 0
347. Ivanović Tanja L2 A(21.5.2014)+B1,SER DA 0
348. Ivković Ana L2 A(16.9.2015) DA 0
349. Jaćimović Jelena L1 A(13.2.2015)+B1,B2,C DA 0
350. Jakovljević Aleksandar L1 NE 0
351. Jakovljević Biljana L1 A(20.10.2015) DA 0
352. Jakovljević Verica A(1.2.2016) DA 0
353. Jakovljević Vesna L2 A(30.9.2015) DA 0
354. Jakšić Stanimir L1 A(30.5.2014)+B1,B2,C DA 0
355. Janaćković Slavica L1 NE 0
356. Jančić Snežana L2 A(13.11.2014)+B1,C DA 0
357. Jančić Svetlana L1 NE 0
358. Janevski Nikola L1 A(2.2.2015)+B1,SER NE 0
359. Janjetović Ljuba L1 NE 0
360. Janjušević Bojana L2 A(22.1.2015)+B1,C DA 0
361. Janjušević Srđan A(29.2.2016)+B1,B2,C DA 0
362. Jankov Tatjana L1 A(3.4.2015) DA 0
363. Janković Ana L1 A(6.10.2015) DA 0
364. Janković Daniela L1 NE 0
365. Janković Maja L1 A(7.5.2015) NE 0
366. Janković Tamara L2 A(25.2.2015)+C DA 0
367. Janković Tatjana L2 A(4.7.2017) DA 0
368. Jašović Ivana L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
369. Jelisavac-Katić Ljubica A(19.10.2015)+B1,B2,C DA 0
370. Jelušić Marija L2 A(10.11.2014)+B1,C DA 0
371. Jeremić Jelena L1 NE 0
372. Jeremić Slađana L1 A(10.6.2015) NE 0
373. Jeremić Vuka L1 A(7.5.2014)+C DA 0
374. Jeremić Zorica L2 NE 0
375. Jevremović Dragoslava L1 NE 0
376. Jevremović Goran L1 A(4.9.2015) DA 0
377. Jevtić Marija L1 NE 0
378. Jevtić Olivera L1 DA 0
379. Jevtić Sanja A(31.8.2017) DA 0
380. Jezdimirović Olivera L1 A(3.3.2015) DA 0
381. Jokić Mitar L1 NE 0
382. Joksimović-Pajić Sanja L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
383. Jovancai Marija L1 A(24.6.2014)+B1 DA 0
384. Jovančević Dušan L1 NE 0
385. Jovanov Vesna L1 A(25.6.2014)+B1,SER,C DA 0
386. Jovanović Anica L2 NE 0
387. Jovanović Bojan L1 NE 0
388. Jovanović Dragana L1 A(28.9.2015) DA 0
389. Jovanović Dragana L1 A(6.10.2015) DA 0
390. Jovanović Dragana L2 A(22.1.2015)+B1,B2,C DA 0
391. Jovanović Gordana L2 A(27.11.2014)+C DA 0
392. Jovanović Jasmina A(21.4.2016) DA 0
393. Jovanović Jelena A(25.1.2016) NE 0
394. Jovanović Jelena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
395. Jovanović Jovana L1 NE 0
396. Jovanović Milan L2 A(8.4.2015) DA 0
397. Jovanović Nataša L1 A(30.4.2014)+B1,SER,C DA 0
398. Jovanović Snežana L1 NE 0
399. Jovanović Snežana A(28.12.2017) NE 0
400. Jovanović Vesna L1 NE 0
401. Jovanović Negoicić Tatjana L2 A(12.6.2015) DA 0
402. Jović Biljana A(27.12.2016) DA 0
403. Jović Bogdanka L2 NE 0
404. Jović Branka L1 A(30.4.2015) DA 0
405. Jović Gordana L1 A(3.4.2015) DA 0
406. Jović Jadranka L1 A(3.4.2015)+SER DA 0
407. Jović Miladin L1 A(23.6.2014)+C DA 0
408. Jovićević Popović Ana L2 NE 0
409. Jovin Jelena L1 A(3.3.2015)+B1 DA 0
410. Jugović Marija L1 A(3.4.2015) DA 0
411. Jugović-Repajić Tatjana L1 A(9.2.2015)+B1,SER,C DA 0
412. Kačarević Tijana L2 A(11.5.2015) DA 0
413. Kačarić Maja L2 NE 0
414. Kajdoči Iren L1 NE 0
415. Kajganović Jasmina L1 NE 0
416. Kalčić Olga L2 A(1.12.2014)+B1,B2,C DA 0
417. Kalezić Biljana L1 A(2.3.2015)+C DA 0
418. Kalezić Nemanja L1 A(29.6.2017) DA 0
419. Kanižaj Biljana L1 A(6.2.2015)+B1,B2,C DA 0
420. Karajović-Ibročić Ružica L1 NE 0
421. Karamijalković Katarina L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C,D DA 0
422. Karanović Marica A(16.3.2015) NE 0
423. Kardović Mersiha A(19.1.2018) DA 0
424. Kartalović Jasna L1 A(27.8.2014)+B1,C,D DA 0
425. Kazinci Tatjana L1 A(26.6.2014)+B1,C NE 0
426. Kermeci Daniela L1 A(27.2.2015) DA 0
427. Kijevčanin Ajsela L2 A(22.9.2015)+B1,B2,C DA 0
428. Kiš Margita L1 A(26.6.2014) NE 0
429. Kitanović Marija L1 NE 0
430. Klajn Ivanka L1 NE 0
431. Klevernić Ljiljana L1 A(21.5.2014)+B1,C DA 0
432. Knežević Jasmina A(13.10.2017) DA 0
433. Kocić Aleksandra L1 A(30.4.2014)+SER,C DA 0
434. Kočić Željka A(8.9.2017) DA 0
435. Kojević Sofija L1 A(5.5.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
436. Kojić Jelena L1 A(28.10.2015) DA 0
437. Kolaković Medisa L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
438. Kolarević Vojislava A(6.3.2018) DA 0
439. Komarica Snežana L1 A(21.4.2015) DA 0
440. Komnenić Slobodanka L1 A(30.4.2014)+B2,C DA 0
441. Konstantinović Nikola L1 NE 0
442. Koporan Gorana L2 NE 0
443. Korać Anka L1 NE 0
444. Korać Jelena L2 NE 0
445. Kosanović Strahinja L2 NE 0
446. Kostadinović Ivana L2 A(11.9.2015) DA 0
447. Kostić Ljubica L1 A(12.9.2012); AC NE 0
448. Kostić Magdalena L1 A(7.5.2014)+C DA 0
449. Kostić Tatjana L1 A(23.5.2014)+C DA 0
450. Kostić Zorica L1 A(3.7.2014)+B1,SER DA 0
451. Kostov Cveta L1 A(30.4.2014)+C DA 0
452. Košutić Saša L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
453. Kotur Milica L2 A(9.9.2015)+B1,B2,C DA 0
454. Kovaček Svetličić Jelena L1 A(27.2.2015)+C DA 0
455. Kovačević Ivana L2 A(30.4.2014)+SER,C NE 0
456. Kovačević Katarina L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
457. Kovačević Nebojša L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
458. Kovačević Ognjen L2 A(6.6.2014)+C NE 0
459. Kovačević Stevan L1 A(9.9.2015)+C DA 0
460. Kozlovački Damjanov Jovanka L2 A(11.6.2014)+B1,C DA 0
461. Kračunović Slađana L2 NE 0
462. Kranjčević Marina L1 NE 0
463. Kresović Milena L1 A(24.6.2014)+C DA 0
464. Kriještorac Hadija L1 A(24.1.2015)+B1,SER,C DA 0
465. Krinulović Oja L2 A(8.5.2014)+B1,B2,C DA 0
466. Krivačević Popović Nataša L1 A(25.2.2015)+C DA 0
467. Krivošić Olivera L1 A(11.6.2014)+C DA 0
468. Krivošija Gorana L2 NE 0
469. Krnjeta Marina L1 A(30.1.2015)+B1,SER,C DA 0
470. Krsmanović Dragica L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C DA 0
471. Krsmanović Nikola L2 A(7.5.2014)+B1,B2,C DA 0
472. Krstić Aleksandra L1 A(9.4.2015)+B1,B2,C DA 0
473. Krstić Ivana L1 NE 0
474. Krstić Jelena L2 A(1.4.2015)+SER DA 0
475. Krstić Nebojša L1 A(3.4.2015) DA 0
476. Krstić Olivera L1 A(16.4.2015) NE 0
477. Krstić Slavica L1 NE 0
478. Krstić Vitomir L1 A(10.6.2015) DA 0
479. Krstić Lukić Dragana L2 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
480. Krstić-Bukarica Snežana L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D NE 0
481. Krstić-Mitić Jasmina L1 A(16.4.2015) DA 0
482. Kukobat Tanja L1 NE 0
483. Kurbalija Biljana L1 A(20.10.2015) DA 0
484. Kurtović Samra L2 NE 0
485. Kuželj Danka L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
486. Lajšić Ksenija L1 A(10.3.2015)+B1,B2,C,D DA 0
487. Lakovski Verica L1 NE 0
488. Lalić Dušica L1 A(9.6.2015) DA 0
489. Lalić Miloš L1 NE 0
490. Lalić Vukosava L1 NE 0
491. Latinović Anđa L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC NE 0
492. Lazarević Dušan A(15.5.2017) DA 0
493. Lazarević Gordana L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
494. Lazarević Miroslava L1 NE 0
495. Lazarević Radmila L1 NE 0
496. Lazarević Sanja L1 A(10.2.2015)+C DA 0
497. Lazić Biljana A(13.1.2015)+C DA 0
498. Lazić Dragana L1 A(25.11.2015) NE 0
499. Lazić Snežana L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
500. Lazović Branka L1 A(22.1.2015)+B1,SER,C DA 0
501. Lazović Marina L1 A(5.10.2015) DA 0
502. Lečić Milovanović Vesna L1 NE 0
503. Lekić Dragana L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
504. Lekić Svetlana L1 A(20.10.2015) DA 0
505. Lijeskić Milosava L1 NE 0
506. Ljepović Marina L2 NE 0
507. Ljubanović Gordana L2 A(24.9.2012); AC NE 0
508. Ljubičić Stanko L1 NE 0
509. Ljubić Siniša L1 A(11.6.2014)+C DA 0
510. Ljubišić Ljubica L1 A(28.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
511. Ljuštanović Snežana L1 NE 0
512. Lojović Snježana L1 A(26.5.2014)+C DA 0
513. Lomenova Daniela L1 A(25.6.2014)+B1,C DA 0
514. Lorbek Biljana L1 A(12.6.2014)+B1,B2,C DA 0
515. Lovre Tijana L2 A(5.6.2014) DA 0
516. Lukić Mileva L1 A(9.6.2015) DA 0
517. Lukić Radojka L2 A(19.10.2015) DA 0
518. Lukić Verica L2 NE 0
519. Luković Danka L2 A(20.5.2015) DA 0
520. Luković Jasmina A(19.1.2016) DA 0
521. Luković Jelena A(3.2.2017) DA 0
522. Macura Ljiljana L1 A(4.7.2017) DA 0
523. Maćko Štefanija L1 A(1.7.2014)+B2,C DA 0
524. Madžarac Vesna L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
525. Mahovac Marija L1 A(21.5.2014)+B1,C,D DA 0
526. Majerle Jasna L1 A(11.6.2015) DA 0
527. Makić Željko L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
528. Maksimović Jelena A(21.3.2016) DA 0
529. Maksimović Koviljka L1 A(5.11.2015) NE 0
530. Maksimović Slavica L1 A(30.3.2015) DA 0
531. Maksimović Vesna L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
532. Malbaša Goran L1 A(23.4.2015)+B1,SER,C DA 0
533. Malbaški Ljiljana L1 NE 0
534. Malešev Tamara L1 A(21.5.2014)+B1,B2,C DA 0
535. Maletaški Tatjana L1 A(12.6.2014)+C DA 0
536. Malić Larisa A(25.5.2016)+B1,B2 DA 0
537. Malvić-Opanović Irena A(1.2.2016) DA 0
538. Mančev Jasminka A(9.8.2016) NE 0
539. Mančev Mirjana L2 A(3.11.2014)+B1,B2,C DA 0
540. Mandić Živka L1 NE 0
541. Manić Maja L2 A(11.9.2015) DA 0
542. Maravić Danijela L1 A(6.4.2015) DA 0
543. Marđetko Tamara A(20.6.2017) DA 0
544. Marić Ivana L2 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
545. Marić Olivera L2 NE 0
546. Marić Snežana A(18.7.2016) DA 0
547. Marinčevski Nada L1 A(7.5.2014) NE 0
548. Marinčić Bojana L1 A(24.1.2015) DA 0
549. Marinković Ana L2 A(3.4.2015) DA 0
550. Marinković Dragana L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
551. Marinković Goran L2 A(3.11.2014)+B1,C DA 0
552. Marinković Jelena L2 A(8.12.2014)+C DA 0
553. Marinković Milivoje L1 NE 0
554. Marinković Mirjana L1 NE 0
555. Marinković Sonja L1 NE 0
556. Marinković Suzana L2 NE 0
557. Marjaš Miša L1 NE 0
558. Marković Aleksandra L1 A(11.6.2015) DA 0
559. Marković Gordana L1 NE 0
560. Marković Jelena L1 A(24.9.2012)+B1,C; AC DA 0
561. Marković Milena L1 A(21.5.2014)+B1,C; AC DA 0
562. Marković Nikola L1 NE 0
563. Marković Predrag L2 NE 0
564. Marković Radmila L1 A(10.9.2015) DA 0
565. Marković Ratko L1 NE 0
566. Marković Sandra L2 NE 0
567. Marković Sava A(5.1.2016) DA 0
568. Marković Snežana L1 NE 0
569. Martać Ljiljana L1 A(11.5.2015) DA 0
570. Martinović Milorad L2 A(2.2.2015)+C DA 0
571. Masal-Antičević Velinka L2 A(30.9.2015) DA 0
572. Matić Gordana L1 A(9.6.2015) NE 0
573. Matić Jelena A(7.4.2017)+B1,B2,C DA 0
574. Matić Ljiljana L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
575. Matić Radmila L2 A(5.10.2015) DA 0
576. Matić Vesna L1 A(2.4.2015) NE 0
577. Matović Marijana L2 A(9.3.2015)+C DA 0
578. Mazić Bogoljub L1 NE 0
579. Mazić Nebojša L1 NE 0
580. Meandžija Sonja L1 NE 0
581. Medić Slobodan A(18.12.2017) DA 0
582. Mičko Eva L1 NE 0
583. Mićić Radovan L1 NE 0
584. Mihailović Dragana L1 A(8.5.2014)+B1,B2,C DA 0
585. Mihajlović Ana L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
586. Mihajlović Gorica L1 A(9.6.2015) DA 0
587. Mihajlović Olivera L1 NE 0
588. Mijailović Jasna L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
589. Mijailović Olivera L1 A(9.6.2015) DA 0
590. Mijatović Tamara L1 A(5.2.2015)+B1,B2,C DA 0
591. Mijović Dragica L1 NE 0
592. Mikić Larisa L2 A(30.4.2015)+B1,B2,C DA 0
593. Mikulica Mašinka L1 A(1.6.2015) DA 0
594. Miladinov Gordana L1 NE 0
595. Miladinović Tatjana L1 A(14.4.2015) DA 0
596. Miladinović Vesna L1 A(1.6.2015) DA 0
597. Miladinović-Ožanić Katarina L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
598. Miladinović-Pfend Žaklina A(29.2.2016)+B1,B2,C DA 0
599. Milanović Dušan L1 NE 0
600. Milanović Mila L1 NE 0
601. Milanović Mirjana L1 NE 0
602. Milanović Vladimir A(23.3.2017) DA 0
603. Milenković Dragana L1 NE 0
604. Milenković Goran L1 A(4.11.2015)+SER DA 0
605. Milenković Jelena L2 A(9.4.2015) DA 0
606. Miletić Gordana A(28.12.2017) DA 0
607. Miletić Lana L1 A(31.3.2015)+B1,C DA 0
608. Milić Milica L2 A(25.7.2016)+B1,B2,C DA 0
609. Milić Mina L1 NE 0
610. Milićević Sonja L1 A(12.5.2015) DA 0
611. Milić-Krstić Biljana L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
612. Milijić Tamara L2 A(8.12.2014)+C DA 0
613. Milinković Milena L1 A(25.2.2015)+B1,B2,C DA 0
614. Milinković Radmila L1 A(23.4.2015)+B1,SER,C DA 0
615. Milinković Zorica A(13.7.2015) DA 0
616. Milisavljević Elena L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
617. Milivojević Dejan A(29.2.2016) DA 0
618. Milivojević Milana L1 A(17.12.2014) NE 0
619. Milivojević Svetlana L1 NE 0
620. Milivojević-Pavlović Natalija L1 A(10.3.2015)+B1,B2 DA 0
621. Miljanović Snežana L1 A(25.6.2014)+B1,SER,C DA 0
622. Miljković Gabriela L1 A(28.1.2015)+B1,SER,C DA 0
623. Miljković Maja L1 A(9.4.2015) DA 0
624. Milnović Vasilije A(10.3.2017) DA 0
625. Milojević-Miladinović Milica L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
626. Milojković Katarina L1 A(20.10.2015) DA 0
627. Miloradović Maša L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
628. Milosavljević Brankica L2 A(3.11.2014)+C DA 0
629. Milosavljević Radunka L1 A(9.6.2015) DA 0
630. Milosavljević Snežana A(1.2.2016) DA 0
631. Milosavljević Vesna L1 A(11.5.2015)+B1,B2,C DA 0
632. Milošev Jovana A(14.9.2017) DA 0
633. Milošević Dragan L2 A(30.4.2014)+B1,C DA 0
634. Milošević Dubravka L1 A(7.5.2014)+C DA 0
635. Milošević Mila L2 A(21.11.2014)+B1,C DA 0
636. Milošević Natalija A(16.3.2017) DA 0
637. Milošević Slavica L1 NE 0
638. Milošević Džufić Nataša L1 A(1.6.2015) DA 0
639. Milovanović Marijana L2 A(9.9.2015)+B1,B2,C DA 0
640. Milovanović Milijana A(1.2.2017) DA 0
641. Milunović Dragana L1 NE 0
642. Milutinović Ana L2 A(22.4.2014)+B1,SER DA 0
643. Milutinović Ivana L1 A(3.4.2015) DA 0
644. Milutinović-Simić Dragana L1 A(9.6.2015) DA 0
645. Minić Renata L1 A(12.6.2015)+B1,SER DA 0
646. Miranović Nataša L2 A(14.3.2018) DA 0
647. Mirčić Milica A(1.7.2016) DA 0
648. Mirić Kata L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC NE 0
649. Mirković-Mlađenović Vera L1 NE 0
650. Mirosavljev Anđelka L1 NE 0
651. Mirosavljev Snežana L1 NE 0
652. Mišić-Zekić Vesna L1 A(14.5.2015) DA 0
653. Mitić Emila A(1.2.2016) DA 0
654. Mitić Maja L2 A(1.12.2014)+B1,B2,C DA 0
655. Mitošević Maja L2 A(25.11.2014)+C DA 0
656. Mitrić Jelena L2 NE 0
657. Mitrić Marina L1 NE 0
658. Mitrić Olivera L1 NE 0
659. Mitrović Dragan L1 NE 0
660. Mitrović Jelena L1 A(22.10.2015) DA 0
661. Mitrović Jelena L1 A(26.6.2014) DA 0
662. Mitrović Olga L2 A(17.6.2015) DA 0
663. Mitrović Slađana L1 A(27.10.2015) DA 0
664. Mitrović Slobodan L1 A(29.6.2017) DA 0
665. Mitrović-Angelovski Isidora L1 A(11.2.2015)+B1,SER,C DA 0
666. Mladenović Jelena L1 A(30.9.2015) DA 0
667. Mladenović Maša L1 A(1.9.2015)+B1,B2,C DA 0
668. Mladenović Milena A(21.9.2015)+B1,B2,C DA 0
669. Mladenović Milijana L1 NE 0
670. Mojsa Suzana L2 A(6.11.2015) DA 0
671. Moldovan Dragana A(22.6.2016) NE 0
672. Momčilović Marijola L1 A(20.10.2015) DA 0
673. Moravčević Mirjana L1 A(9.6.2015) DA 0
674. Moric Tinde L1 NE 0
675. Mrđa Nevenka L1 NE 0
676. Mrgud Marko L2 NE 0
677. Mrvoš Senka L1 NE 0
678. Mujagić Zemina L2 NE 0
679. Munćan Marioara L1 A(20.10.2015) NE 0
680. Murić Dušica L2 A(24.1.2015)+B1,B2 DA 0
681. Najdanović Marija L1 A(3.4.2015) DA 0
682. Nasković Bratislav L1 NE 0
683. Nedeljković Olivera L2 A(27.2.2015)+C DA 0
684. Nedeljković-Kovačević Jasmina L1 NE 0
685. Nedin Tatjana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
686. Nenezić Snežana L1 A(3.4.2015)+C DA 0
687. Nešić Ana L1 A(27.2.2015)+C DA 0
688. Nešić Biljana L1 A(11.6.2015) DA 0
689. Nešić Irina L1 A(5.11.2015)+B1,SER,C,D DA 0
690. Nešković Branka A(30.10.2015) DA 0
691. Nešković Jelena A(16.3.2017)+B1,B2,C DA 0
692. Nešović Radojica L1 A(7.9.2015) DA 0
693. Nešović Vladana A(25.5.2016) DA 0
694. Netaj Zorica L1 NE 0
695. Nikodijević Dušan L1 NE 0
696. Nikolić Aleksandar L2 A(14.4.2015) DA 0
697. Nikolić Ana A(8.4.2016)+B1,SER,C DA 0
698. Nikolić Dejan L1 NE 0
699. Nikolić Dragana L1 NE 0
700. Nikolić Ivana L1 A(10.12.2014)+C DA 0
701. Nikolić Jelena A(8.3.2017) DA 0
702. Nikolić Ljiljana L1 A(30.4.2014)+B1 NE 0
703. Nikolić Marija A(13.12.2017) NE 0
704. Nikolić Milena L2 A(31.8.2015)+B1,C DA 0
705. Nikolić Nenad L1 A(7.5.2015) DA 0
706. Nikolić Olga L2 NE 0
707. Nikolić Slavka L2 NE 0
708. Nikolić Vela L1 A(13.5.2014) DA 0
709. Ninić Marina L2 A(15.5.2014)+B1,C DA 0
710. Ninković Miloš L2 A(30.3.2015) DA 0
711. Nišavić Stanimirka L1 NE 0
712. Njeguš Novak L2 NE 0
713. Nježić Irena L2 NE 0
714. Nogić Branka L1 A(17.10.2012); AC NE 0
715. Novakov Dragana L1 NE 0
716. Novakov Jovana L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
717. Novakov Nada L1 NE 0
718. Novaković Zorica L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C DA 0
719. Numanović Kimeta L2 A(22.10.2015) DA 0
720. Obradović Dragana L1 A(24.6.2014)+B1,SER,C DA 0
721. Obradović Ivan L1 A(28.4.2014) DA 0
722. Obradović Milena A(27.1.2017) DA 0
723. Obradović Veroslava L1 A(27.1.2017) DA 0
724. Obradović Zorica L1 A(11.6.2015) DA 0
725. Obšust Zdenka A(15.5.2017) DA 0
726. Ognjanović Anđela L2 A(19.10.2015) DA 0
727. Oliva Danijela L2 A(11.5.2015) DA 0
728. Opačić Branislava L2 NE 0
729. Orbović Marija L1 NE 0
730. Osmanović Safeta A(13.3.2018) NE 0
731. Ostojin Anka L1 NE 0
732. Otašević Olga L2 A(9.6.2017)+C DA 0
733. Padejski Danijela L1 A(30.4.2015) DA 0
734. Pajić Ivana L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
735. Panić Nataša L2 A(28.9.2015)+C DA 0
736. Panić Sanja L1 A(11.6.2015) DA 0
737. Panić Šubarević Jasmina L2 A(9.6.2015) DA 0
738. Pantelić Dragana A(22.6.2017) DA 0
739. Pantelić Gordana L2 NE 0
740. Pantelić Jelena A(6.6.2017) DA 0
741. Pantić Katarina L1 A(10.9.2015) DA 0
742. Papdi Izabela L1 NE 0
743. Papić Nataša L1 A(22.6.2016)+B1,SER,C DA 0
744. Paško Zlatko L1 A(30.9.2015) DA 0
745. Patrnogić Slavica A(15.6.2016) DA 0
746. Paunović Milka L1 NE 0
747. Paunović Snežana L1 A(9.6.2015) DA 0
748. Pavićević Tatjana L2 A(17.11.2017) DA 0
749. Pavković Milka L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
750. Pavličić Tatjana A(22.6.2017) DA 0
751. Pavlićević Dragica L1 A(27.10.2015) DA 0
752. Pavlik Jaroslava L2 A(5.5.2015)+B1,B2,C DA 0
753. Pavlović Milan D. L2 A(18.10.2014)+B1,C NE 0
754. Pavlović Stanislava A(20.3.2018) DA 0
755. Pavlović Suzana L2 A(6.5.2014)+C DA 0
756. Pavlović Svetlana L1 A(19.1.2015)+SER,C DA 0
757. Pejčić Suzana L1 A(28.9.2015) DA 0
758. Peković Jelena A(8.9.2017) DA 0
759. Perić Aleksandra A(25.7.2016)+B1,B2,C DA 0
760. Perić Katarina A(21.4.2016) DA 0
761. Perić Milica A(8.8.2017) DA 0
762. Perković Aleksandar L2 NE 0
763. Perovanović Slađanka L1 A(27.2.2015)+B1,C DA 0
764. Perović Miloš L2 A(23.6.2014)+B1,B2,C DA 0
765. Peruničić Dragana L1 A(31.8.2015)+C DA 0
766. Peruničić Emilija L2 A(10.3.2015)+C DA 0
767. Pešić Marijana A(14.9.2015) DA 0
768. Pešić Nevena L2 NE 0
769. Petković Marija L1 A(8.5.2015) DA 0
770. Petković Marija A(8.9.2017) DA 0
771. Petković Marina L1 NE 0
772. Petković Žanja L1 A(9.5.2014)+C DA 0
773. Petric Vesna L1 A(17.4.2015) DA 0
774. Petrić Ljiljana L2 A(24.1.2015)+C DA 0
775. Petronić Nadežda L1 NE 0
776. Petronijević Dragana A(11.4.2016) DA 0
777. Petrović Andrijana A(28.12.2017) DA 0
778. Petrović Davor L1 A(4.6.2014)+B1,SER DA 0
779. Petrović Goran L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
780. Petrović Jelena L2 NE 0
781. Petrović Jovana L2 NE 0
782. Petrović Ljiljana L2 A(10.3.2015)+C DA 0
783. Petrović Ljiljana L1 NE 0
784. Petrović Marija L1 A(10.6.2015) DA 0
785. Petrović Nataša L1 A(3.4.2015) DA 0
786. Petrović Nataša L2 A(24.11.2014) DA 0
787. Petrović Ružica L1 A(13.2.2015)+B1,B2,C DA 0
788. Petrović Sanja L1 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
789. Petrović Vera L1 NE 0
790. Petrović Vesna A(22.4.2015) DA 0
791. Petrović Bošković Marija L2 NE 0
792. Petrović Hadži-Nešić Radmila L2 A(8.12.2014)+B1,B2,C DA 0
793. Petrović-Đorđević Svetlana L1 NE 0
794. Pinćir Tatjana A(16.3.2015)+B1,SER,C DA 0
795. Pjevač Milica L2 A(25.6.2014)+B1,B2,C,D DA 0
796. Planić Snežana L2 A(25.2.2015)+C DA 0
797. Plavšić Nataša L1 A(22.4.2015)+B1,B2,C DA 0
798. Poledica Slavko L2 A(24.10.2014) DA 0
799. Poljak Jovanka L1 A(15.5.2014)+B2,C DA 0
800. Polojac Ljubica L1 NE 0
801. Popa Dorina L1 A(29.10.2015) NE 0
802. Popadić Dragan L1 A(6.10.2015) DA 0
803. Popara Slaven L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
804. Popović Aleksandar L1 NE 0
805. Popović Bojana L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
806. Popović Dragana A(31.8.2017) DA 0
807. Popović Jelena L1 A(11.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
808. Popović Maja L1 A(20.1.2015)+C NE 0
809. Popović Marica L2 A(29.1.2015)+C DA 0
810. Popović Miroslav A(30.3.2016)+B1,SER,C DA 0
811. Potapov Maja L1 A(24.6.2014)+SER,C DA 0
812. Pražić Branka L1 A(1.10.2015)+B1 DA 0
813. Prebiračević Nevena L1 NE 0
814. Prelić Velibor L1 A(6.5.2014)+SER,C DA 0
815. Premović Danijela A(13.12.2016) DA 0
816. Pribak-Šorić Milena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
817. Prljinčević Ljiljana L1 A(21.1.2015)+B1,B2,C DA 0
818. Prodanović Ostoja L2 NE 0
819. Protić Snežana L1 A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
820. Pruginić Anđelija L1 NE 0
821. Pucarević Svetlana L1 A(9.9.2014)+B1,B2,C DA 0
822. Pušica Jelena L2 A(30.3.2015)+B1,B2,C DA 0
823. Putnik Milica L2 NE 0
824. Puzović Ljiljana L1 A(6.3.2018) DA 0
825. Racić Ivan A(13.2.2015)+B1,B2 DA 0
826. Radenković Jadranka L2 A(30.3.2015) DA 0
827. Radenković Antić Nataša L2 A(29.11.2016) DA 0
828. Radeta Igor L2 A(30.4.2015)+C DA 0
829. Radetić Dragica L1 NE 0
830. Radetinac Izeta L2 A(22.9.2015)+B1,B2,C DA 0
831. Radisavljević Kaća L1 A(22.4.2014)+B1 DA 0
832. Radisavljević-Ćiparizović Dragana L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
833. Radivojević Ivica A(16.12.2016) DA 0
834. Radivojević Milutin L1 A(12.5.2014)+C DA 0
835. Radojčić Kostić Gordana L2 NE 0
836. Radojević Ana A(3.10.2016) DA 0
837. Radojević Bojana A(5.1.2016) DA 0
838. Radojević Leposava L1 A(10.9.2015)+B1,B2,C,D DA 0
839. Radojković Ana A(5.1.2016) DA 0
840. Radosavljević Aleksandra A(20.1.2015) DA 0
841. Radosavljević Marija L1 NE 0
842. Radosavljević Miloš A(8.9.2017) DA 0
843. Radošević Gordana L2 A(10.2.2015)+B1,SER,C DA 0
844. Radovanović Ana L1 NE 0
845. Radovanović Mirjana L1 NE 0
846. Radovanović Slađana L1 A(25.6.2014)+B1,B2,C DA 0
847. Radovanović Tatjana L2 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
848. Radović Aleksandar L1 A(30.5.2014)+B1,B2,C DA 0
849. Radović Snežana L2 NE 0
850. Radulović Zdravka L1 A(24.9.2012); AC NE 0
851. Rafa Katalin L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
852. Raičević Vojislav A(13.7.2015) DA 0
853. Rajačić Zorka L1 A(23.5.2014)+C DA 0
854. Rajić Suzana L1 A(22.4.2014) DA 0
855. Rajković Danijela L1 NE 0
856. Rajlić Branka L2 A(15.5.2014) DA 0
857. Rakić Dragana L2 A(15.10.2015) DA 0
858. Rakić Ljiljana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
859. Rakić Tanja A(2.3.2016) DA 0
860. Rakić Violeta L1 A(10.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
861. Rakić Šaranac Marija A(21.4.2016) DA 0
862. Rakić-Blanuša Tamara L1 A(23.6.2014)+B1,C DA 0
863. Rakita Dragana L2 NE 0
864. Rakonjac Katarina L1 A(2.2.2015)+B1,SER,C DA 0
865. Rančić Jasmina L1 NE 0
866. Ranđelović Dragan L1 NE 0
867. Ranđelović Jelena A(14.3.2018) NE 0
868. Ranisavljević Ljiljana L1 A(15.5.2014)+C DA 0
869. Ranković Ljiljana L1 A(15.10.2015) NE 0
870. Rašić Besa L1 A(8.4.2015) NE 0
871. Ratković Snežana L1 A(12.2.2015)+B1,B2,C DA 0
872. Reč Sead L2 NE 0
873. Relić-Vesković Tatjana A(16.3.2017)+B1,B2,C DA 0
874. Resan Brankica L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C; AC DA 0
875. Ribić Mirjana L1 A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
876. Ristanović Dragana L1 A(24.3.2017)+B1,B2,C DA 0
877. Ristić Branislav L1 A(24.9.2012)+B1,SER,C,D; AC DA 0
878. Ristivojević Branka L2 A(30.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
879. Ristović Biljana L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
880. Riter Snežana L1 A(12.6.2014)+B1,B2,C DA 0
881. Rodaljević Dragoslava L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
882. Rodić Dragan L1 A(8.11.2014) DA 0
883. Rokić Ljiljana L1 A(20.1.2015)+B1,SER,C DA 0
884. Rokvić Nada L1 NE 0
885. Rosić Milica A(25.1.2016) DA 0
886. Rovčanin Džemila L1 NE 0
887. Rudolf Olga L1 NE 0
888. Rumenić Zorana L2 A(4.2.2015)+B1,SER,C DA 0
889. S. Milojković Snežana L1 NE 0
890. Sajdl Sonja L1 A(2.3.2015)+B1,B2,C DA 0
891. Sajlović Tatjana A(31.3.2016)+B1,SER DA 0
892. Salatić Ivan L2 A(30.4.2014) NE 0
893. Salković Avdija L1 A(5.5.2015) DA 0
894. Samardžić Renata L1 A(27.2.2015)+B1,C DA 0
895. Samokal Jovanović Aleksandra A(5.2.2016)+B1,B2,C DA 0
896. Sarić Mirjana L1 NE 0
897. Savić Ana L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
898. Savić Dijana L2 A(12.3.2015)+C DA 0
899. Savić Ksenija L2 A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
900. Savić Ljiljana L1 A(7.10.2015)+B1,SER,C DA 0
901. Savić Milica A(31.7.2017) DA 0
902. Sekulović Marina L1 NE 0
903. Selava Radinka L1 NE 0
904. Selmanović Emina L1 NE 0
905. Senić Jelena L1 NE 0
906. Sibinović-Rajković Ružica L1 A(9.6.2015)+C NE 0
907. Silić Ljiljana L1 NE 0
908. Simanović Nada L1 A(21.9.2015) DA 0
909. Simić Dragosava A(13.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
910. Simić Mika L1 NE 0
911. Simić Nataša L2 A(2.12.2016)+B1,B2,C DA 0
912. Simić Viktorija L1 A(3.4.2015) DA 0
913. Simić-Petrović Marijana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
914. Simin Kosta L1 NE 0
915. Simonović Branislava L1 A(10.2.2015)+B1,C DA 0
916. Simonović-Mandić Svetlana L2 A(15.5.2014)+B1 DA 0
917. Simović Dubravka L1 A(24.9.2012)+B1,C; AC DA 0
918. Sindik Ilija L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
919. Sirotović Suzana A(24.6.2015) DA 0
920. Skoković Daniela A(31.1.2018) DA 0
921. Sladojević Verica L2 A(23.4.2015) DA 0
922. Slavnić Srđan L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
923. Smiljanić Ilija L2 A(25.9.2017) DA 0
924. Smiljanić Ilinka L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
925. Sofronijević Adam L1 NE 0
926. Solunović Hristina L1 NE 0
927. Spasić Aleksandra L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
928. Spasić Sandra A(31.7.2017)+C DA 0
929. Spasojević Danka L1 A(11.5.2015) DA 0
930. Spasojević Ivana L1 A(22.10.2014)+B1,SER,D DA 0
931. Sremčević Ivana L2 NE 0
932. Srndović Suzana L1 A(12.2.2015)+B1,B2,C DA 0
933. Stajić Dimitrije L1 A(16.6.2015) DA 0
934. Stamenković Marina L1 A(15.4.2015) DA 0
935. Stamenković Sanja L1 NE 0
936. Stamenović Bojan L2 A(1.12.2014)+C DA 0
937. Stamenović Ljiljana L1 NE 0
938. Stančić Gordana L2 A(13.12.2016)+B1,B2,C NE 0
939. Stanić Isidora A(25.4.2017) DA 0
940. Stanimirović Ljiljana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
941. Stanisavljević Sanja L2 NE 0
942. Stanišić Mirjana L1 A(6.5.2014)+C DA 0
943. Stankov Sonja L1 A(6.4.2015) NE 0
944. Stanković Dajana L1 NE 0
945. Stanković Katarina L1 A(3.4.2015) DA 0
946. Stanković Ljiljana L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC DA 0
947. Stanković Marina L1 A(8.4.2015) NE 0
948. Stanković Miodrag L1 NE 0
949. Stanković-Anđelković Violeta L1 A(4.11.2015) DA 0
950. Stanojević Biljana A(8.8.2017) DA 0
951. Stanojlović Jovana L1 NE 0
952. Starčević Ivana A(20.3.2018) DA 0
953. Stefanović Ivana L1 A(15.4.2015) NE 0
954. Stefanović Katarina L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
955. Stefanović Olivera L1 NE 0
956. Stefanović Valerija L1 A(7.5.2015)+B1,B2,C DA 0
957. Stepanović Vesna L1 NE 0
958. Stepanović Todorović Sanja L2 A(15.5.2014) DA 0
959. Stepić Mateja L1 A(9.5.2014) DA 0
960. Stevanović Ana L2 A(22.4.2014)+B1; AC DA 0
961. Stevanović Gorana L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
962. Stevanović Milica L1 A(3.4.2015) DA 0
963. Stevanović Svetlana L1 A(9.6.2015)+C DA 0
964. Stevanović Tanja L1 NE 0
965. Stevanovski Slobodan L2 A(8.5.2015) DA 0
966. Stević Danijela L1 A(20.10.2015) DA 0
967. Stević Gordana L2 A(13.1.2015)+C DA 0
968. Stević Verka L2 NE 0
969. Stijepović Mile L1 A(30.4.2014)+B1,SER,C DA 0
970. Stiković Marija L1 A(11.2.2015)+C DA 0
971. Stjepanović Blažan L1 A(10.6.2014)+B1,B2,C DA 0
972. Stjepanović Ivana L1 DA 0
973. Stojadinović Vladana L1 A(10.6.2015)+C DA 0
974. Stojaković Anđelka L2 NE 0
975. Stojaković Slađana L1 NE 0
976. Stojanović Aleksandra L1 A(11.2.2015)+B1,C DA 0
977. Stojanović Andrijana L2 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
978. Stojanović Dušan A(13.1.2015) DA 0
979. Stojanović Gordana L2 A(30.3.2015) NE 0
980. Stojanović Gordana L1 A(11.6.2014)+B1,C DA 0
981. Stojanović Ivan L1 A(15.10.2015) DA 0
982. Stojanović Jelena L1 A(10.6.2015) DA 0
983. Stojanović Jelena A(13.12.2016) DA 0
984. Stojanović Ljubiša L1 NE 0
985. Stojanović Marijana L2 A(1.12.2014)+B1,SER,C DA 0
986. Stojanović Mirjana L1 A(7.4.2015) DA 0
987. Stojanović Nadica A(27.12.2016) DA 0
988. Stojanović Olja L1 A(20.1.2015)+B1,B2,C DA 0
989. Stojanović Radmila L1 NE 0
990. Stojanović Tatjana L1 NE 0
991. Stojanović Vesna L2 NE 0
992. Stojanović Vesna L1 A(3.11.2014)+B1,SER,C DA 0
993. Stojanović Zorka L1 A(12.6.2015) DA 0
994. Stojiljković Zorica A(16.12.2016) NE 0
995. Stojkanović Zvezdana L2 A(11.6.2015)+C DA 0
996. Stojković Marina L1 A(12.5.2014) DA 0
997. Stojković Mirjana L1 NE 0
998. Stojković Nađa L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
999. Stojković Tijana L2 A(23.6.2014) NE 0
1000. Stojković Zvonimir L1 A(15.4.2015) DA 0
1001. Stojković Kikić Irina L1 A(26.2.2015)+B1,SER,C NE 0
1002. Stojmenović Dragan L1 A(6.10.2015)+SER,C DA 0
1003. Stojmenović Violeta L1 NE 0
1004. Stojšić Siniša L2 A(29.5.2014)+B1,B2,C DA 0
1005. Stokić Ivana L1 A(9.6.2015) DA 0
1006. Stokić Oliver L1 A(22.9.2015) DA 0
1007. Stolić Dragana L2 A(5.5.2014)+C DA 0
1008. Strainović Vesna L1 A(9.6.2015) DA 0
1009. Subašić Slađana L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
1010. Subotić Slađana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
1011. Sučević Nataša L1 A(23.2.2015)+C DA 0
1012. Sudar Marija A(15.5.2017) NE 0
1013. Sulejmanović Senad L1 NE 0
1014. Surla Vesna L1 A(22.4.2014)+B1 DA 0
1015. Šahović Mišić Srbislava L2 A(10.6.2014)+C DA 0
1016. Šainović Drita L2 A(31.3.2015) DA 0
1017. Šanta Denis L1 A(30.9.2015) DA 0
1018. Šantić Mirela L1 A(4.1.2016) DA 0
1019. Šarac Dušica L1 NE 0
1020. Šarović Marija L1 A(15.4.2015) DA 0
1021. Šašić Vesna L1 A(15.6.2016) DA 0
1022. Šeguljev Višnja L2 A(27.2.2015) DA 0
1023. Šerbedžija Olivera L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C DA 0
1024. Ševo Verica L1 A(26.6.2014)+B1,B2,C DA 0
1025. Škipina Gorica L1 A(13.2.2015)+C NE 0
1026. Škorić Aleksandra L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C NE 0
1027. Šmudla Marina A(8.4.2016) DA 0
1028. Šokica-Šuvaković Novka L1 A(1.6.2015)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1029. Špehar Olga L1 NE 0
1030. Špirtović Armina L1 NE 0
1031. Šućur Katarina L1 NE 0
1032. Šujica Vesna L1 NE 0
1033. Šumarac Jelena A(13.12.2016) DA 0
1034. Šurlan Miljana A(16.1.2015)+B1,B2,C DA 0
1035. Šušnjar Zoran L2 A(28.9.2015)+C DA 0
1036. Švabić Vesna L1 NE 0
1037. Tadić Srđan L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
1038. Tamburić Snežana L1 NE 0
1039. Tanasić Branislava A(14.2.2017) DA 0
1040. Tanasković Tatjana L1 NE 0
1041. Tasić Mile L1 NE 0
1042. Tasić Tanja L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1043. Tasić Valentina L2 A(4.7.2014) DA 0
1044. Telalović Mirjana L1 NE 0
1045. Tepavac Ljubomir L1 NE 0
1046. Timotić Marijana L1 A(1.6.2015) DA 0
1047. Tirnanić Vladimir L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C DA 0
1048. Todorović Ivana L1 NE 0
1049. Todorović Maja L1 NE 0
1050. Todorović Milan A(24.5.2016) DA 0
1051. Todorović Vera L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
1052. Todorović Zlatka L1 NE 0
1053. Tojaga Dragana A(23.11.2017) DA 0
1054. Toman Ana A(22.6.2017) DA 0
1055. Tomašević Mirjana L1 A(14.4.2015) DA 0
1056. Tomčanji Vanja L1 A(24.6.2014)+B1,B2,C DA 0
1057. Tomić Biljana L1 A(9.6.2015) DA 0
1058. Tomić Dušanka L1 NE 0
1059. Tomić Jelena L1 A(9.6.2015) DA 0
1060. Tomić Nevena L1 DA 0
1061. Topalović Vesna L1 NE 0
1062. Tošić Jasmina L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
1063. Trailović Zorica L1 NE 0
1064. Trajković Dragan A(2.10.2017) DA 0
1065. Trajković Ljiljana L1 A(8.4.2015) DA 0
1066. Tričković Katarina L1 A(2.2.2015)+SER,C DA 0
1067. Trifunac Jasmina L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
1068. Trifunović Ivana L2 A(6.11.2015) DA 0
1069. Trifunović Miloš L1 NE 0
1070. Trijić Vesna A(24.3.2017)+B1,B2,C DA 0
1071. Trijić Vladan L1 NE 0
1072. Trtovac Aleksandra L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1073. Trtovac Selman L1 NE 0
1074. Tucakov Milica L2 A(29.5.2014)+B1,B2,C DA 0
1075. Tucić Hajna L1 A(9.2.2015)+C DA 0
1076. Tumbul Ćamila L1 NE 0
1077. Turčinović Janko A(10.3.2015) DA 0
1078. Ubiparip Milanka L1 NE 0
1079. Ukropina Vesna L1 A(12.5.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
1080. Urošević Danijela L1 A(4.2.2015) DA 0
1081. Usanović-Ašonja Nada L1 A(12.6.2014)+C DA 0
1082. Vasilijević Mirjana L1 A(16.10.2015)+SER DA 0
1083. Vasiljević Milan L1 NE 0
1084. Vasiljević Nataša L1 A(8.5.2014)+C DA 0
1085. Vasović Koviljka L2 NE 0
1086. Vaš Marija L1 A(24.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
1087. Vejnović-Andrejić Jadranka L1 A(19.10.2015)+B1,B2,C,D DA 0
1088. Veličković Aleksandra L2 A(31.3.2015)+B1,B2,C DA 0
1089. Veličković Ivan L1 A(12.3.2015)+C NE 0
1090. Veljković Snežana L1 A(23.11.2015) DA 0
1091. Veljović Tina L1 A(27.2.2015) DA 0
1092. Veselinović Bojana L2 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
1093. Veselinović Nadica L1 A(11.6.2015) DA 0
1094. Vesković Mina A(30.3.2016) DA 0
1095. Vezmar Borivoj L1 NE 0
1096. Vićentić Bojan L1 NE 0
1097. Vidojević Branislava L2 A(27.2.2015)+C DA 0
1098. Vilotić Gordana L1 NE 0
1099. Vioglavin Mirjana L1 NE 0
1100. Vitezović Jelena A(13.6.2017)+B1,B2,C DA 0
1101. Vitković Biljana L1 NE 0
1102. Vitković Draginja L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
1103. Vladetić Jelena L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
1104. Vladetić Sava L2 A(21.10.2015) DA 0
1105. Vlajković-Mitrovanov Duško L1 NE 0
1106. Vlajnić Maja L1 NE 0
1107. Vlašković Brankica A(9.9.2015)+B1,SER DA 0
1108. Vojinović-Kostić Jelena L1 NE 0
1109. Vojnović Žarko L2 A(12.9.2012)+C,D; AC DA 0
1110. Vojvodić Ljiljana L1 A(14.5.2015)+B1,B2,C DA 0
1111. Voštinić Ana L1 A(11.5.2015) DA 0
1112. Vračar Vera L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
1113. Vračarić Dragan L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
1114. Vračarić Nada L1 NE 0
1115. Vranić Marija L2 NE 0
1116. Vučkovac Obrad L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1117. Vučković Dragana L2 A(11.9.2015) DA 0
1118. Vučković Gordana L1 A(19.10.2015)+B1,B2,C DA 0
1119. Vučković Milorad L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1120. Vučković Ratka L1 A(24.1.2015) DA 0
1121. Vučković Sanja A(13.7.2015) DA 0
1122. Vučković Svetlana L1 A(6.6.2014)+B1,B2,C,D DA 0
1123. Vujanić Vesna A(15.5.2017) NE 0
1124. Vujašević Mirjana A(9.10.2017) DA 0
1125. Vujičić Dragica L1 NE 0
1126. Vujić Bojana L2 NE 0
1127. Vujić Ljubomir L2 NE 0
1128. Vujić Nada L1 A(1.7.2014)+B1,C,D DA 0
1129. Vujinović Jelica L2 A(26.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1130. Vujkov-Đuranović Tamara L1 A(11.6.2014)+C DA 0
1131. Vujošević Dubravka L1 NE 0
1132. Vujošević Ljubiša L1 A(3.7.2014)+B1,SER NE 0
1133. Vujović Dragana L2 A(9.6.2015) DA 0
1134. Vujović Ivan L1 A(11.3.2015) NE 0
1135. Vukadinović Biljana L1 NE 0
1136. Vukadinović Marija L1 A(10.6.2015) NE 0
1137. Vukanić Jasmina L1 A(24.9.2012)+SER,C; AC DA 0
1138. Vukičević Ersilija L1 A(30.4.2015) NE 0
1139. Vukićević Dejan L1 A(28.4.2014)+C,D DA 0
1140. Vukićević Jasna L1 A(16.10.2015)+C DA 0
1141. Vukotić Bojana L1 NE 0
1142. Vuković Stojković Danica L2 A(9.6.2015) DA 0
1143. Vuksanović Jelena L2 A(24.6.2014)+B1,C DA 0
1144. Vulićević Danijela L2 A(23.10.2015) DA 0
1145. Vulović Draško L1 A(5.12.2016) DA 0
1146. Zarić-Mitrović Vera L1 A(12.6.2015) DA 0
1147. Zdravković Marjana L2 NE 0
1148. Zdravković Sunčica L1 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
1149. Zdravković Vesna L1 NE 0
1150. Zec Marijana L2 A(23.10.2015) DA 0
1151. Zečević Irena L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C DA 0
1152. Zečević Milka L2 NE 0
1153. Zeljak Milan L1 NE 0
1154. Zeljić Jelica L2 A(16.9.2015) DA 0
1155. Zeljković Ljiljana L1 A(8.4.2015) NE 0
1156. Zgrabljić Svetlana L1 NE 0
1157. Zlatanović Ninoslava L1 A(8.4.2015) DA 0
1158. Zlatičanin Vesna L1 A(28.10.2015) DA 0
1159. Zrnić Vera L1 NE 0
1160. Zubić Adrijana L1 A(25.2.2015)+B1,SER,C DA 0
1161. Žarić Tanja L2 A(21.4.2015) DA 0
1162. Žebeljan Biljana L1 A(26.10.2015) NE 0
1163. Željski Tamara L1 A(4.7.2014)+B1 DA 0
1164. Živanović Biljana L1 A(23.11.2015) DA 0
1165. Živanović Jasmina L2 A(9.6.2015) DA 0
1166. Živanović Jasmina L1 A(10.3.2015) DA 0
1167. Živanović Sava L1 A(23.6.2014)+C DA 0
1168. Živić Biljana L1 NE 0
1169. Živić Radmila L2 A(5.11.2015) DA 0
1170. Živković Biljana L2 A(5.10.2015) DA 0
1171. Živković Slađana L2 A(9.4.2015) DA 0
1172. Živković Tamara L2 A(4.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1173. Živković Tatjana L1 A(12.6.2015)+C DA 0
1174. Živković Vladan L1 A(23.6.2014)+C DA 0
1175. Živković-Muškinja Andrea A(8.8.2017) DA 0
1176. Žugić Uroš L2 A(15.7.2015) DA 0
1177. Župan Vesna L1 A(13.5.2014)+B1,C DA 0
1178. Župić Meleka A(6.2.2018) DA 0
COBISS2/Katalogizacija
L1 - Priznavanje licence u skladu s 14. članom Pravilnika iz 2009. godine
L2 - Dobijanje licence na osnovu obavljene provere znanja
 
COBISS3/Katalogizacija
A - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (knjiga), te za kreiranje zbirnih zapisa i zapisa za izvedena dela
B1 - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju sastavnih delova
SER - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju serijskih publikacija
B2 - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju kontinuiranih izvora
C - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju neknjižne građe
D - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju antikvarne građe
AC - Kreiranje i uređivanje punih normativnih zapisa za lična imena te preuzimanje zapisa iz baze podataka LC/NAF
 
K - Vlasnik licence/dozvole(a), u jednoj ili u više biblioteka ima korisničko ime i šifru s privilegijama za kreiranje zapisa u procesu uzajamne katalogizacije
 
Ako je od dobijanja licence za uzajamnu katalogizaciju proteklo više od 3 godine, vlasnik licence, između ostalog, pokazuje svoju osposobljenost za uzajamnu katalogizaciju takođe kreiranjem bar 100 zapisa u uzajamnoj bazi podataka COBIB u poslednje tri godine. Vlasnik licence, koji više ne učestvuje u procesu uzajamne katalogizacije i ujedno ne namerava da dobije dozvole za COBISS3/Katalogizaciju, može da zatraži brisanje iz evidencije važećih licenci, što saopštava VBS-u na adresu cobissizo@vbs.rs.

ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2018 IZUM