Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

Licence za uzajamnu katalogizaciju

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Važeće licence za COBISS/Katalogizaciju

(stanje 22.1.2017)

Br. Prezime Ime COBISS2/Katalogizacija COBISS3/Katalogizacija K Z
1. Aćimović Maja A(31.8.2015)+B1,SER DA 0
2. Agatonović Višnja L1 A(27.10.2015) DA 0
3. Albahari Biljana A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
4. Aleksandrović Snežana L1 NE 0
5. Aleksandrović Vesna L1 A(24.9.2012)+C; AC DA 0
6. Aleksić Dragana L2 NE 0
7. Aleksić Ljubica L1 A(22.4.2014)+B1,B2 DA 0
8. Aleksić Nada L1 NE 0
9. Almažan Anda L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
10. Alomerović Rizvan L1 NE 0
11. Amidžić Nedeljko L1 NE 0
12. Ančulj Maja L2 A(30.4.2015)+B1,B2,C DA 0
13. Andonovski Jelena L2 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
14. Andrejić Milanka L2 A(10.3.2015) DA 0
15. Andrić Jelena L1 NE 0
16. Anđić Andrej A(15.12.2015) DA 0
17. Anić Jelena L1 A(22.10.2014)+B1,SER DA 0
18. Antić Aleksandra L1 A(3.4.2015) DA 0
19. Antić Jelena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
20. Antić Ljiljana L1 NE 0
21. Antić Slobodanka L1 NE 0
22. Antić Violeta L1 A(8.4.2015) NE 0
23. Antonić Sanja L2 NE 0
24. Antonijević Nataša L1 NE 0
25. Arambašić Milica L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
26. Arambašić Svetlana L1 A(9.9.2015) DA 0
27. Arežina Verica L2 A(9.6.2015) DA 0
28. Arsenović Andrea L2 A(22.4.2014) DA 0
29. Arsić Nadica L1 A(20.11.2015) NE 0
30. Atanasova-Nikolić Elizabeta L2 A(2.4.2015)+C DA 0
31. Avalić Ljiljana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C DA 0
32. Avramović Branislava L1 NE 0
33. Avramović Nevena L1 A(1.6.2015) DA 0
34. Ayyash Isidora A(13.7.2015) NE 0
35. Babić Branislava L1 NE 0
36. Babić Valentina A(13.4.2016)+B1,B2,C DA 0
37. Bacotić Gordana L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
38. Bači Jelena L1 NE 0
39. Baćević Marija L1 NE 0
40. Bajin Marijana L2 A(26.2.2015) DA 0
41. Bajin Zoran L1 A(15.5.2014)+B1,C,D DA 0
42. Bajunović Jadranka L2 A(5.10.2015) DA 0
43. Bak Nadežda L2 NE 0
44. Bambić Kostov Ana L2 A(28.1.2015) NE 0
45. Banda Marta A(18.8.2015)+B1,B2,C DA 0
46. Banković Vijoleta A(22.2.2016)+C DA 0
47. Banović Jelena A(13.4.2016)+B1,SER DA 0
48. Barać Zorica L1 A(21.3.2016) DA 0
49. Barlov Nikša L1 A(15.5.2015) DA 0
50. Barudžija Verislava L1 A(3.7.2014)+B1,SER,D DA 0
51. Bašić Ljiljana L1 A(25.11.2014) DA 0
52. Bažik Boženka L1 A(27.2.2015) DA 0
53. Begenišić Dobrila L1 A(27.1.2016) DA 0
54. Begović Uroš L2 A(22.10.2014) DA 0
55. Beli Katarina L1 NE 0
56. Belić Nataša L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
57. Belužić Monika L1 A(23.6.2014) DA 0
58. Berenji Ester L1 NE 0
59. Berić Radojka L1 NE 0
60. Bežanić Tijana L2 A(30.12.2016) DA 0
61. Bibić Danijel L1 A(8.4.2015) NE 0
62. Bikicki Vesna L1 NE 0
63. Bjelica Bojana L2 A(30.5.2014)+B1,C DA 0
64. Bjelić Anđa L1 NE 0
65. Bjelić Radmila L2 A(24.1.2015)+C DA 0
66. Bjelobrk Maja A(2.2.2015)+C DA 0
67. Blagojević Dragana L1 A(9.4.2015) DA 0
68. Blagojević Marijana L2 A(7.9.2015) DA 0
69. Blašković Melanija L1 A(21.5.2014)+B1,C; AC DA 0
70. Blažić Veselin L2 NE 0
71. Blažin Vanja L1 A(21.5.2014)+B1,C DA 0
72. Bogdanović Marija L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
73. Bogdanović Milena L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C NE 0
74. Bogdanovski Petar L1 NE 0
75. Bogicić Daniela L2 NE 0
76. Bognar Iren L1 NE 0
77. Bogojević Tatjana L1 A(27.2.2015) DA 0
78. Bogosavljević Sida L1 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
79. Bojković Mirjana A(26.7.2016) DA 0
80. Bojović Snežana L1 A(13.11.2014)+B1,SER,C DA 0
81. Bokan Tijana L2 A(28.9.2015)+C DA 0
82. Bolić Dušana L2 A(4.7.2014)+B1 DA 0
83. Borisavljević Ivana L1 A(11.5.2015)+C DA 0
84. Boro Dragoslav L2 A(15.5.2014)+SER,C,D DA 0
85. Bošković Branislava L1 NE 0
86. Bošković Lidija L1 A(18.10.2014)+B1,C DA 0
87. Bošković Ljubica L1 NE 0
88. Bošković Persida A(30.3.2016) DA 0
89. Božičković-Radulović Danijela L1 NE 0
90. Božić Irena L2 NE 0
91. Božić Jadranka L1 NE 0
92. Božić Julijana L1 NE 0
93. Bracić Milica L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
94. Branković Ljubomir L1 A(19.10.2015) DA 0
95. Branković Valentina A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
96. Branković-Basarić Zorica L1 A(10.6.2015) DA 0
97. Brašanac Gordana L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C DA 0
98. Brašić Emilija L1 NE 0
99. Brdarević Slavica L1 NE 0
100. Brindić Maja L1 A(2.4.2015) DA 0
101. Brkić Anka L2 A(15.5.2014) NE 0
102. Brkić Ivana L1 A(21.9.2015) DA 0
103. Brkić Ljiljana L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
104. Brković Dušica L1 A(9.3.2015)+C DA 0
105. Brnja Marina A(29.11.2016) DA 0
106. Brun Miloš A(22.1.2016) DA 0
107. Brzulović-Stanisavljević Tatjana L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
108. Buboš-Marki Otilia L1 A(1.9.2015)+C DA 0
109. Budić Viktorija L1 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
110. Bugarinovic Svetlana L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C DA 0
111. Bukavac Marina L2 A(5.12.2014)+SER,C DA 0
112. Bulajić Maja L1 A(4.11.2015)+SER DA 0
113. Bulat Radmila L1 NE 0
114. Bulatović Marija L1 A(15.9.2014) DA 0
115. Bundalo Sanja L1 A(8.4.2015) DA 0
116. Burzan Dejana L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
117. Butigan-Vučaj Tamara L1 NE 0
118. Buzić Irena L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C; AC DA 0
119. Cakić Silvana L2 A(9.6.2015) DA 0
120. Carević Radmila L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
121. Cerović Stasja L2 A(15.5.2014)+D DA 0
122. Cesarec Maja L1 A(7.10.2015) DA 0
123. Cibin Milena L2 A(15.5.2014) DA 0
124. Cicka Ruženka L2 A(5.5.2015) DA 0
125. Cimeša Jelena L1 A(27.11.2014) DA 0
126. Cokanović Katarina L1 A(14.4.2015) DA 0
127. Corelj Lidija L1 A(10.6.2015)+C DA 0
128. Crljić Vera A(26.7.2016) DA 0
129. Crnković Marija L1 A(9.6.2015) DA 0
130. Crvenko Ljiljana L2 A(15.5.2014)+D DA 0
131. Cuca Jelena L1 NE 0
132. Cvetanović Ana L1 A(3.4.2015) DA 0
133. Cvetićanin Snežana L1 A(30.9.2015) DA 0
134. Cvetković Milica L1 A(27.2.2015)+B1,C DA 0
135. Cvjetićanin Nataša L1 NE 0
136. Čačić Marija L1 A(30.4.2015) DA 0
137. Čanković Jasna L1 A(30.4.2014)+B1,SER,C,D; AC DA 0
138. Čano-Tomić Emina L1 A(18.10.2014)+B1,B2,C,D DA 0
139. Čavdarević Dušica L2 NE 0
140. Čičić Mirjana L2 A(17.11.2014)+C DA 0
141. Čubrilo Olivera L1 A(10.2.2015)+B1,B2,C NE 0
142. Čučković Nataša A(20.1.2015)+C DA 0
143. Čučković Snežana L1 DA 0
144. Čudić Nemanja L1 NE 0
145. Čudomirović Biljana L1 NE 0
146. Čupić Milica L2 A(8.4.2015) DA 0
147. Čutura Snežana L1 A(2.4.2015) DA 0
148. Ćeranić Natalija L1 A(2.2.2015) DA 0
149. Ćirić Aleksandra L1 NE 0
150. Ćirić Jelena L2 A(23.6.2015) NE 0
151. Ćirić Slavica L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
152. Ćirković Snježana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
153. Ćirović Jovana L2 A(30.4.2014) NE 0
154. Ćirović Ruža L1 NE 0
155. Ćorković Mirjana L1 NE 0
156. Ćurčić Sanja L2 A(10.3.2015)+C DA 0
157. Ćurčić-Budinski Nada L1 A(27.2.2015)+B1,C,D DA 0
158. Dadić Olgica L1 A(20.11.2015) NE 0
159. Dakić Nataša L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
160. Damnjanović Ružica L1 A(1.6.2015) DA 0
161. Danković Vesna L1 A(1.12.2014)+B1,SER,C DA 0
162. Davidović Branko L2 A(15.5.2014)+D DA 0
163. Davidović Ljiljana L1 A(14.5.2015)+B1,B2 DA 0
164. Davidovski Biljana A(25.1.2016) DA 0
165. Dedić Miloš L1 NE 0
166. Delibašić Jasna L2 A(21.1.2015)+C DA 0
167. Delija Snežana L2 A(25.11.2014)+C DA 0
168. Deljanin Sandra L1 A(30.12.2016) DA 0
169. Dimić Ljiljana L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
170. Dimitrijević Aleksandar L2 A(11.5.2015)+B1,B2,C DA 0
171. Dimitrijević Jasmina L1 A(27.2.2015)+C DA 0
172. Dimitrijević Nada L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
173. Dimitrijević Peđa L2 A(23.6.2014) DA 0
174. Dimitrijević Slavoljub L1 NE 0
175. Dimitrijević Svetlana L1 NE 0
176. Dinić Božidar L1 NE 0
177. Dmitrić Marko L2 A(30.9.2015) DA 0
178. Doderović Radivoj L1 A(27.2.2015)+C DA 0
179. Dostanić Jelena L2 NE 0
180. Došlić Nenad L1 A(25.6.2014)+B1,C DA 0
181. Dovniković Svetlana L1 A(24.6.2014)+B1,B2,C NE 0
182. Dragičević Ljiljana L1 A(30.4.2014)+B2,C DA 0
183. Dragić Dubravka L2 A(1.12.2014)+C DA 0
184. Dragišić Vladimir L1 NE 0
185. Dragosavac Branka A(18.1.2017) DA 0
186. Dragović-Pop-Lazić Vesna L1 NE 0
187. Dragutinović Radmila Reveka A(21.7.2015) DA 0
188. Drapšin Aleksandra L1 A(27.2.2015)+D DA 0
189. Dražić Radmila L1 A(10.9.2015) DA 0
190. Dražić Stevan L2 A(23.11.2015) DA 0
191. Drča Slavica L1 NE 0
192. Drmanac Mirko L1 A(9.3.2015)+SER DA 0
193. Dučić Aleksandar L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
194. Dudić Maša L1 A(9.6.2015) DA 0
195. Dukić Ljiljana L2 A(16.1.2015) DA 0
196. Duković Jelena L2 A(27.2.2015)+C DA 0
197. Dulović Predrag L1 NE 0
198. Dumanović Jelena L1 A(12.3.2015)+C DA 0
199. Duran Nermina A(19.4.2016) DA 0
200. Durlević Jelena L2 A(5.12.2014)+B1,SER,C DA 0
201. Dutina Tatjana L2 A(5.12.2014)+SER,C DA 0
202. Džidić Šejla A(25.7.2016) DA 0
203. Džikić Ljiljana L1 NE 0
204. Džufić Nataša L1 A(1.6.2015) DA 0
205. Đačić Nataša L2 A(28.9.2015)+C DA 0
206. Đenadić Boris L2 A(23.2.2015)+B1,C DA 0
207. Đerić Milica L1 NE 0
208. Đerić Milijana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C DA 0
209. Đilas Gordana L1 A(27.2.2015)+B1 DA 0
210. Đokić Zorica L2 A(10.9.2015)+B1,B2,C DA 0
211. Đoković Gordana L1 A(22.10.2014)+B1,SER DA 0
212. Đoković Veljko L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
213. Đonović Dušica L1 A(19.10.2015) DA 0
214. Đorđević Biljana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
215. Đorđević Biljana L2 A(17.6.2015) DA 0
216. Đorđević Boban L1 A(4.11.2015)+C DA 0
217. Đorđević Borivoje L1 A(4.11.2015) DA 0
218. Đorđević Dragana L2 A(12.5.2014)+C DA 0
219. Đorđević Jelena A(18.1.2017) DA 0
220. Đorđević Latinka L1 A(3.7.2014)+B1,SER DA 0
221. Đorđević Maja L1 NE 0
222. Đorđević Milena L2 A(13.11.2014)+C DA 0
223. Đorđević Rada L1 NE 0
224. Đorđević Snežana L1 A(3.3.2015) DA 0
225. Đorđević Snežana L2 NE 0
226. Đorđević Suzana L2 A(3.4.2015) DA 0
227. Đorđević Vesna L1 A(15.10.2015) DA 0
228. Đorić Ana L2 A(30.4.2014)+B1,C NE 0
229. Đošić Predrag L2 A(25.2.2015) DA 0
230. Đukanović Jelena L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
231. Đukić Gordana L1 NE 0
232. Đukić Ljiljana L1 NE 0
233. Đukić Miljana L1 A(15.12.2014)+B1,B2,C,D NE 0
234. Đunisijević Dragana L1 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
235. Đurašević Mirjana L2 A(11.5.2015) DA 0
236. Đurđev-Josimov Tamara L1 A(7.10.2015) DA 0
237. Đurđulov Jelena L1 A(7.5.2014)+B1,C,D DA 0
238. Đurić Jasminka L1 A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
239. Đurić Nebojša L2 NE 0
240. Đurkić Sabina L1 A(5.10.2015)+SER,C DA 0
241. Đurovska Dragica L2 NE 0
242. Eraković Dušanka L1 A(14.5.2015)+B1,B2,C DA 0
243. Erić Slobodanka L1 A(3.4.2015) DA 0
244. Erić Stanislava L1 NE 0
245. Eror Vanja L1 A(23.2.2015)+B1,C DA 0
246. Fazlić Azra L2 A(22.10.2015) NE 0
247. Ferizović Vujičić Silva L1 A(2.2.2015)+C DA 0
248. Fetahović Anisa L1 A(8.9.2015) DA 0
249. Fetahović Binela L2 A(7.5.2015) DA 0
250. Filimonović Dragica A(22.6.2016) DA 0
251. Filipović Danica L1 NE 0
252. Filipović Emilija L2 A(30.4.2014)+C DA 0
253. Filipović Zoran L2 A(3.4.2015) DA 0
254. Fleis Rita L1 NE 0
255. Fodor Tamaš L2 A(15.10.2015) DA 0
256. Furundžić Snježana L1 A(6.6.2014)+SER,C DA 0
257. Gabriš Ljudmila L1 NE 0
258. Gagić Vesna L2 A(3.11.2014)+C DA 0
259. Gajić Boja L1 A(9.5.2014) DA 0
260. Gajić Ivana L1 A(27.2.2015)+B1,SER,C DA 0
261. Gajić Milica L1 NE 0
262. Gajić Svetlana L2 NE 0
263. Gajić-Majer Ljiljana L1 NE 0
264. Garapić Slađana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
265. Gardašević Stanislava L2 NE 0
266. Gašić Nebojša L1 NE 0
267. Gavrilović Ivana L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
268. Gavrilović Milena A(22.4.2015) DA 0
269. Genčić Snežana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
270. Georgiev Elizabeta L1 A(12.6.2015) DA 0
271. Gerga Aurika L1 A(5.11.2015) NE 0
272. Gligorijević Miroslav L1 NE 0
273. Glišić Jelena L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
274. Glišić Sunčica L1 A(5.5.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
275. Glišović Jelena L2 A(28.4.2014)+C DA 0
276. Glušac Ana L2 A(27.2.2015)+C DA 0
277. Glušac Mirela L1 NE 0
278. Gluščević Vesna L1 A(23.5.2014)+C DA 0
279. Gnjatović Žana L1 NE 0
280. Gocić Jelena L1 A(5.6.2014) DA 0
281. Golub Saša L1 A(26.2.2015)+B1,B2,C DA 0
282. Golubović Ana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
283. Golubović Mirjana L1 NE 0
284. Golubović Olivera L1 A(29.1.2015)+B1,B2,C DA 0
285. Golubović Olivera L2 A(15.5.2014)+D DA 0
286. Golubović Siniša L1 NE 0
287. Golubović Zvonimir L2 A(15.5.2014)+D DA 0
288. Goranović-Prlja Nataša L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
289. Gordić Marija L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
290. Gordić Srđan L1 A(30.5.2014)+B1,C DA 0
291. Gradić Aleksandar L2 NE 0
292. Grba Sofija L2 A(8.10.2015) DA 0
293. Grbić Branislava L1 A(12.9.2012); AC DA 0
294. Grbić Dušica L1 NE 0
295. Grbović Gordana L1 A(9.5.2014)+B1,B2,C DA 0
296. Grbović Milorad L2 A(27.11.2015) DA 0
297. Grubač Jelena L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
298. Grubješić Dušanka L1 NE 0
299. Grujić Angelina L1 A(24.9.2012)+B1,C; AC DA 0
300. Grujić Dragana L1 A(16.1.2015)+B1,SER DA 0
301. Grujić Ljiljana L2 A(6.11.2015) DA 0
302. Grujović Biljana L2 A(15.5.2014)+B1,SER DA 0
303. Gucunski-Lukaj Vesna L1 NE 0
304. Gundelj Marijana L1 A(9.6.2015) DA 0
305. Habeš Fehima L2 A(23.10.2015) DA 0
306. Hadžić Nevenka L2 NE 0
307. Hadžifejzović Irfet L2 NE 0
308. Hadži-Vidanović Jagoda L1 NE 0
309. Hajnerman Peter L1 A(6.2.2015) DA 0
310. Hičik Dora L1 NE 0
311. Horvat Eržebet L1 NE 0
312. Idrizović Nenad L1 A(30.4.2014)+B1,C; AC DA 0
313. Idvorean Todor L1 A(27.2.2015) DA 0
314. Igić Slađana L1 A(9.4.2015) DA 0
315. Ignjatović Jovović Kristina L2 NE 0
316. Ilić Dubravka L1 A(3.3.2015)+C DA 0
317. Ilić Ksenija L1 A(6.11.2015) DA 0
318. Ilić Tijana L1 A(12.9.2012); AC DA 0
319. Ilić Vesna L1 A(3.4.2015) DA 0
320. Ilić - Janković Nataša L2 A(1.12.2014)+C DA 0
321. Ilijevski Aleksandra L2 A(3.7.2014)+B1,SER DA 0
322. Imamović Milana L1 A(20.10.2015) NE 0
323. Isailović Dragana L1 A(3.4.2015) DA 0
324. Isailović Gordana L1 A(8.4.2015) DA 0
325. Ivanković Leposava L1 A(9.6.2015) DA 0
326. Ivanova Olivera L1 A(15.5.2014)+C NE 0
327. Ivanović Ivan L1 A(9.6.2015)+B1,SER,C DA 0
328. Ivanović Sonja L1 A(25.6.2014)+C DA 0
329. Ivanović Tanja L2 A(21.5.2014)+B1,SER DA 0
330. Ivković Ana L2 A(16.9.2015) DA 0
331. Jaćimović Jelena L1 A(13.2.2015)+B1,B2,C DA 0
332. Jakovljević Aleksandar L1 NE 0
333. Jakovljević Biljana L1 A(20.10.2015) DA 0
334. Jakovljević Verica A(1.2.2016) DA 0
335. Jakovljević Vesna L2 A(30.9.2015) DA 0
336. Jakšić Stanimir L1 A(30.5.2014)+B1,C DA 0
337. Janaćković Slavica L1 NE 0
338. Jančić Snežana L2 A(13.11.2014)+B1,C DA 0
339. Jančić Svetlana L1 NE 0
340. Janevski Nikola L1 A(2.2.2015)+B1,SER NE 0
341. Janjetović Ljuba L1 NE 0
342. Janjušević Bojana L2 A(22.1.2015)+B1,C DA 0
343. Janjušević Srđan A(29.2.2016)+B1 DA 0
344. Jankov Tatjana L1 A(3.4.2015) DA 0
345. Janković Ana L1 A(6.10.2015) DA 0
346. Janković Daniela L1 NE 0
347. Janković Maja L1 A(7.5.2015) DA 0
348. Janković Tamara L2 A(25.2.2015)+C DA 0
349. Janković Tatjana L2 NE 0
350. Jašović Ivana L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
351. Jelisavac-Katić Ljubica A(19.10.2015) DA 0
352. Jelušić Marija L2 A(10.11.2014)+B1,C DA 0
353. Jeremić Jelena L1 NE 0
354. Jeremić Slađana L1 A(10.6.2015) NE 0
355. Jeremić Vuka L1 A(7.5.2014)+C DA 0
356. Jeremić Zorica L2 NE 0
357. Jevremović Dragoslava L1 NE 0
358. Jevremović Goran L1 A(4.9.2015) DA 0
359. Jevtić Marija L1 NE 0
360. Jevtić Olivera L1 DA 0
361. Jezdimirović Olivera L1 A(3.3.2015) DA 0
362. Jokić Mitar L1 NE 0
363. Joksimović-Pajić Sanja L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
364. Jovancai Marija L1 A(24.6.2014)+B1 DA 0
365. Jovančević Dušan L1 NE 0
366. Jovanov Vesna L1 A(25.6.2014)+B1,C DA 0
367. Jovanović Anica L2 NE 0
368. Jovanović Bojan L1 NE 0
369. Jovanović Dragana L1 A(28.9.2015) DA 0
370. Jovanović Dragana L1 A(6.10.2015) DA 0
371. Jovanović Dragana L2 A(22.1.2015)+B1,B2,C DA 0
372. Jovanović Gordana L2 A(27.11.2014)+C DA 0
373. Jovanović Jasmina A(21.4.2016) DA 0
374. Jovanović Jelena A(25.1.2016) DA 0
375. Jovanović Jelena L2 A(25.11.2014)+B1,C DA 0
376. Jovanović Jovana L1 NE 0
377. Jovanović Milan L2 A(8.4.2015) DA 0
378. Jovanović Nataša L1 A(30.4.2014)+B1,SER,C DA 0
379. Jovanović Snežana L1 NE 0
380. Jovanović Vesna L1 NE 0
381. Jovanović Negoicić Tatjana L2 A(12.6.2015) DA 0
382. Jović Biljana A(27.12.2016) DA 0
383. Jović Bogdanka L2 NE 0
384. Jović Branka L1 A(30.4.2015) DA 0
385. Jović Gordana L1 A(3.4.2015) DA 0
386. Jović Jadranka L1 A(3.4.2015)+SER DA 0
387. Jović Miladin L1 A(23.6.2014)+C DA 0
388. Jovićević Popović Ana L2 NE 0
389. Jovin Jelena L1 A(3.3.2015)+B1 DA 0
390. Jugović Marija L1 A(3.4.2015) DA 0
391. Jugović-Repajić Tatjana L1 A(9.2.2015)+B1,SER,C DA 0
392. Kačarević Tijana L2 A(11.5.2015) DA 0
393. Kačarić Maja L2 NE 0
394. Kajdoči Iren L1 NE 0
395. Kajganović Jasmina L1 NE 0
396. Kalčić Olga L2 A(1.12.2014)+C DA 0
397. Kalezić Biljana L1 A(2.3.2015)+C DA 0
398. Kalezić Nemanja L1 NE 0
399. Kanižaj Biljana L1 A(6.2.2015)+B1,B2,C DA 0
400. Karajović-Ibročić Ružica L1 NE 0
401. Karamijalković Katarina L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
402. Karanović Marica A(16.3.2015) DA 0
403. Kartalović Jasna L1 A(27.8.2014)+B1,C,D DA 0
404. Kazinci Tatjana L1 A(26.6.2014)+B1,C NE 0
405. Kermeci Daniela L1 A(27.2.2015) DA 0
406. Kijevčanin Ajsela L2 A(22.9.2015)+SER DA 0
407. Kiš Margita L1 A(26.6.2014) NE 0
408. Kitanović Marija L1 NE 0
409. Klajn Ivanka L1 NE 0
410. Klevernić Ljiljana L1 A(21.5.2014)+B1,C DA 0
411. Kocic Katarina L1 NE 0
412. Kocić Aleksandra L1 A(30.4.2014)+SER,C DA 0
413. Kojević Sofija L1 A(5.5.2014)+B1,SER,C,D DA 0
414. Kojić Jelena L1 A(28.10.2015) DA 0
415. Kolaković Medisa L1 A(23.6.2014)+B1,C DA 0
416. Komarica Snežana L1 A(21.4.2015) DA 0
417. Komnenić Slobodanka L1 A(30.4.2014)+B2,C DA 0
418. Konstantinović Nikola L1 NE 0
419. Koporan Gorana L2 NE 0
420. Korać Anka L1 NE 0
421. Korać Jelena L2 NE 0
422. Kosanović Strahinja L2 NE 0
423. Kostadinović Ivana L2 A(11.9.2015) DA 0
424. Kostić Ljubica L1 A(12.9.2012); AC NE 0
425. Kostić Magdalena L1 A(7.5.2014)+C DA 0
426. Kostić Tatjana L1 A(23.5.2014)+C DA 0
427. Kostić Zorica L1 A(3.7.2014)+B1,SER DA 0
428. Kostov Cveta L1 A(30.4.2014)+C DA 0
429. Košutić Saša L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
430. Kotur Milica L2 A(9.9.2015) DA 0
431. Kovaček Svetličić Jelena L1 A(27.2.2015)+C DA 0
432. Kovačević Ivana L2 A(30.4.2014)+SER,C NE 0
433. Kovačević Katarina L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
434. Kovačević Nebojša L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
435. Kovačević Ognjen L2 A(6.6.2014)+C NE 0
436. Kovačević Stevan L1 A(9.9.2015)+C DA 0
437. Kozlovački Damjanov Jovanka L2 A(11.6.2014)+B1,C DA 0
438. Kračunović Slađana L2 NE 0
439. Kranjčević Marina L1 NE 0
440. Kravarski Goran L1 A(7.10.2015) DA 0
441. Kresović Milena L1 A(24.6.2014)+C DA 0
442. Kriještorac Hadija L1 A(24.1.2015)+B1,SER,C DA 0
443. Krinulović Oja L2 A(8.5.2014)+C DA 0
444. Krivačević Popović Nataša L1 A(25.2.2015)+C DA 0
445. Krivošić Olivera L1 A(11.6.2014)+C DA 0
446. Krivošija Gorana L2 NE 0
447. Krnjeta Marina L1 A(30.1.2015)+B1,SER,C DA 0
448. Krsmanović Dragica L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C DA 0
449. Krsmanović Nikola L2 A(7.5.2014)+B1,B2,C DA 0
450. Krstić Aleksandra L1 A(9.4.2015) DA 0
451. Krstić Ivana L1 NE 0
452. Krstić Jelena L2 A(1.4.2015)+SER DA 0
453. Krstić Nebojša L1 A(3.4.2015) DA 0
454. Krstić Olivera L1 A(16.4.2015) NE 0
455. Krstić Slavica L1 NE 0
456. Krstić Vitomir L1 A(10.6.2015) DA 0
457. Krstić Lukić Dragana L2 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
458. Krstić-Bukarica Snežana L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D NE 0
459. Krstić-Mitić Jasmina L1 A(16.4.2015) DA 0
460. Kukobat Tanja L1 NE 0
461. Kurbalija Biljana L1 A(20.10.2015) DA 0
462. Kurtović Samra L2 NE 0
463. Kuželj Danka L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
464. Lajšić Ksenija L1 A(10.3.2015)+B1,B2,C,D DA 0
465. Lakovski Verica L1 NE 0
466. Lalić Dušica L1 A(9.6.2015) DA 0
467. Lalić Miloš L1 NE 0
468. Lalić Vukosava L1 NE 0
469. Latinović Anđa L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC NE 0
470. Lazarević Gordana L1 A(30.4.2014)+B1,SER,C,D; AC DA 0
471. Lazarević Miroslava L1 NE 0
472. Lazarević Radmila L1 NE 0
473. Lazarević Sanja L1 A(10.2.2015)+C DA 0
474. Lazić Biljana A(13.1.2015) DA 0
475. Lazić Dragana L1 A(25.11.2015) NE 0
476. Lazić Snežana L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
477. Lazović Branka L1 A(22.1.2015)+B1,SER,C DA 0
478. Lazović Marina L1 A(5.10.2015) DA 0
479. Lečić Milovanović Vesna L1 NE 0
480. Lekić Dragana L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
481. Lekić Svetlana L1 A(20.10.2015) DA 0
482. Lijeskić Milosava L1 NE 0
483. Ljepović Marina L2 NE 0
484. Ljubanović Gordana L2 A(24.9.2012); AC NE 0
485. Ljubičić Stanko L1 NE 0
486. Ljubić Siniša L1 A(11.6.2014)+C DA 0
487. Ljubišić Ljubica L1 A(28.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
488. Ljujić Marina L1 NE 0
489. Ljuštanović Snežana L1 NE 0
490. Lojović Snježana L1 A(26.5.2014)+C DA 0
491. Lomenova Daniela L1 A(25.6.2014)+B1,C DA 0
492. Lorbek Biljana L1 A(12.6.2014)+B1,B2,C DA 0
493. Lovre Tijana L2 A(5.6.2014) DA 0
494. Lukić Mileva L1 A(9.6.2015) DA 0
495. Lukić Radojka L2 A(19.10.2015) DA 0
496. Lukić Verica L2 NE 0
497. Luković Danka L2 A(20.5.2015) DA 0
498. Luković Jasmina A(19.1.2016) DA 0
499. Macura Ljiljana L1 NE 0
500. Maćko Štefanija L1 A(1.7.2014)+B2,C DA 0
501. Madžarac Vesna L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
502. Mahovac Marija L1 A(21.5.2014)+B1,C,D DA 0
503. Majerle Jasna L1 A(11.6.2015) DA 0
504. Makić Željko L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
505. Maksimović Jelena A(21.3.2016) DA 0
506. Maksimović Koviljka L1 A(5.11.2015) NE 0
507. Maksimović Slavica L1 A(30.3.2015) DA 0
508. Maksimović Vesna L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
509. Malbaša Goran L1 A(23.4.2015)+B1,SER,C DA 0
510. Malbaški Ljiljana L1 NE 0
511. Malešev Tamara L1 A(21.5.2014)+B1,B2,C DA 0
512. Maletaški Tatjana L1 A(12.6.2014)+C DA 0
513. Malić Larisa A(25.5.2016)+B1,B2 DA 0
514. Malvić-Opanović Irena A(1.2.2016) DA 0
515. Mančev Jasminka A(9.8.2016) NE 0
516. Mančev Mirjana L2 A(3.11.2014)+C DA 0
517. Mandić Živka L1 NE 0
518. Manić Maja L2 A(11.9.2015) DA 0
519. Maravić Danijela L1 A(6.4.2015) DA 0
520. Marić Ivana L2 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
521. Marić Olivera L2 NE 0
522. Marić Snežana A(18.7.2016) DA 0
523. Marinčevski Nada L1 A(7.5.2014) NE 0
524. Marinčić Bojana L1 A(24.1.2015) DA 0
525. Marinković Ana L2 A(3.4.2015) DA 0
526. Marinković Dragana L2 A(3.4.2015) DA 0
527. Marinković Goran L2 A(3.11.2014)+B1,C DA 0
528. Marinković Jelena L2 A(8.12.2014)+C DA 0
529. Marinković Milivoje L1 NE 0
530. Marinković Mirjana L1 NE 0
531. Marinković Sonja L1 NE 0
532. Marinković Suzana L2 NE 0
533. Marjaš Miša L1 NE 0
534. Marković Aleksandra L1 A(11.6.2015) DA 0
535. Marković Gordana L1 NE 0
536. Marković Jelena L1 A(24.9.2012)+B1,C; AC DA 0
537. Marković Milena L1 A(21.5.2014)+B1,C; AC DA 0
538. Marković Nikola L1 NE 0
539. Marković Predrag L2 NE 0
540. Marković Radmila L1 A(10.9.2015) DA 0
541. Marković Ratko L1 NE 0
542. Marković Sandra L2 NE 0
543. Marković Sava A(5.1.2016) DA 0
544. Marković Snežana L1 NE 0
545. Martać Ljiljana L1 A(11.5.2015) DA 0
546. Martinović Milorad L2 A(2.2.2015)+C DA 0
547. Masal-Antičević Velinka L2 A(30.9.2015) DA 0
548. Matić Gordana L1 A(9.6.2015) DA 0
549. Matić Ljiljana L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
550. Matić Radmila L2 A(5.10.2015) DA 0
551. Matić Vesna L1 A(2.4.2015) DA 0
552. Matović Marijana L2 A(9.3.2015)+C DA 0
553. Mazić Bogoljub L1 NE 0
554. Mazić Nebojša L1 NE 0
555. Meandžija Sonja L1 NE 0
556. Mičko Eva L1 NE 0
557. Mićić Radovan L1 NE 0
558. Mihailović Dragana L1 A(8.5.2014)+B1,B2,C DA 0
559. Mihailović Nataša L2 A(24.11.2014) DA 0
560. Mihajlović Ana L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
561. Mihajlović Gorica L1 A(9.6.2015) DA 0
562. Mihajlović Olivera L1 NE 0
563. Mijailović Jasna L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
564. Mijailović Olivera L1 A(9.6.2015) DA 0
565. Mijatović Tamara L1 A(5.2.2015)+B1,B2,C DA 0
566. Mijović Dragica L1 NE 0
567. Mikić Larisa L2 A(30.4.2015)+B1,B2,C DA 0
568. Mikulica Mašinka L1 A(1.6.2015) DA 0
569. Miladinov Gordana L1 NE 0
570. Miladinović Tatjana L1 A(14.4.2015) DA 0
571. Miladinović Vesna L1 A(1.6.2015) DA 0
572. Miladinović-Ožanić Katarina L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
573. Miladinović-Pfend Žaklina A(29.2.2016) DA 0
574. Milanović Dušan L1 NE 0
575. Milanović Mila L1 NE 0
576. Milanović Mirjana L1 NE 0
577. Milenković Dragana L1 NE 0
578. Milenković Goran L1 A(4.11.2015)+SER DA 0
579. Milenković Jelena L2 A(9.4.2015) DA 0
580. Miletić Lana L1 A(31.3.2015)+B1,C DA 0
581. Milić Milica L2 A(25.7.2016)+B1,B2,C DA 0
582. Milić Mina L1 NE 0
583. Milićević Sonja L1 A(12.5.2015) DA 0
584. Milić-Krstić Biljana L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
585. Milijić Tamara L2 A(8.12.2014)+C DA 0
586. Milinković Milena L1 A(25.2.2015)+B1,B2,C DA 0
587. Milinković Radmila L1 A(23.4.2015)+B1,SER,C DA 0
588. Milinković Zorica A(13.7.2015) DA 0
589. Milisavljević Elena L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
590. Milivojević Dejan A(29.2.2016) DA 0
591. Milivojević Milana L1 A(17.12.2014) DA 0
592. Milivojević Svetlana L1 NE 0
593. Milivojević-Pavlović Natalija L1 A(10.3.2015)+B1,B2 DA 0
594. Miljanović Snežana L1 A(25.6.2014)+B1,C DA 0
595. Miljković Gabriela L1 A(28.1.2015)+B1,SER,C DA 0
596. Miljković Maja L1 A(9.4.2015) DA 0
597. Miljković Mirjana L2 NE 0
598. Milojević-Miladinović Milica L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
599. Milojković Katarina L1 A(20.10.2015) DA 0
600. Miloradović Maša L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
601. Milosavljević Brankica L2 A(3.11.2014)+C DA 0
602. Milosavljević Radunka L1 A(9.6.2015) DA 0
603. Milosavljević Snežana A(1.2.2016) DA 0
604. Milosavljević Vesna L1 A(11.5.2015)+B1,B2,C DA 0
605. Milošević Dragan L2 A(30.4.2014)+B1,C DA 0
606. Milošević Dubravka L1 A(7.5.2014)+C DA 0
607. Milošević Mila L2 A(21.11.2014)+B1,C DA 0
608. Milošević Slavica L1 NE 0
609. Milovanović Marijana L2 A(9.9.2015)+B1,B2,C DA 0
610. Milunović Dragana L1 NE 0
611. Milutinović Ana L2 A(22.4.2014)+B1,SER DA 0
612. Milutinović Ivana L1 A(3.4.2015) DA 0
613. Milutinović-Simić Dragana L1 A(9.6.2015) DA 0
614. Minić Renata L1 A(12.6.2015)+B1,SER DA 0
615. Mirčić Milica A(1.7.2016) DA 0
616. Mirić Kata L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC NE 0
617. Mirković-Mlađenović Vera L1 NE 0
618. Mirosavljev Anđelka L1 NE 0
619. Mirosavljev Snežana L1 NE 0
620. Mišić-Zekić Vesna L1 A(14.5.2015) DA 0
621. Mitić Emila A(1.2.2016) DA 0
622. Mitić Maja L2 A(1.12.2014)+C DA 0
623. Mitošević Maja L2 A(25.11.2014)+C DA 0
624. Mitrić Jelena L2 NE 0
625. Mitrić Marina L1 NE 0
626. Mitrić Olivera L1 NE 0
627. Mitrović Dragan L1 NE 0
628. Mitrović Jelena L1 A(22.10.2015) DA 0
629. Mitrović Jelena L1 A(26.6.2014) DA 0
630. Mitrović Olga L2 A(17.6.2015) DA 0
631. Mitrović Slađana L1 A(27.10.2015) DA 0
632. Mitrović Slobodan L1 NE 0
633. Mitrović-Angelovski Isidora L1 A(11.2.2015)+B1,SER,C DA 0
634. Mladenović Jelena L1 A(30.9.2015) DA 0
635. Mladenović Maša L1 A(1.9.2015)+C DA 0
636. Mladenović Milena A(21.9.2015)+B1,B2,C DA 0
637. Mladenović Milijana L1 NE 0
638. Mojsa Suzana L2 A(6.11.2015) DA 0
639. Moldovan Dragana A(22.6.2016) DA 0
640. Momčilović Marijola L1 A(20.10.2015) DA 0
641. Moravčević Mirjana L1 A(9.6.2015) DA 0
642. Moric Tinde L1 NE 0
643. Mrđa Nevenka L1 NE 0
644. Mrgud Marko L2 NE 0
645. Mrvoš Senka L1 NE 0
646. Mujagić Zemina L2 NE 0
647. Munćan Marioara L1 A(20.10.2015) NE 0
648. Murić Dušica L2 A(24.1.2015) DA 0
649. Najdanović Marija L1 A(3.4.2015) DA 0
650. Nasković Bratislav L1 NE 0
651. Nedeljkov Gordana L2 A(13.12.2016) NE 0
652. Nedeljković Olivera L2 A(27.2.2015)+C DA 0
653. Nedeljković-Kovačević Jasmina L1 NE 0
654. Nedin Tatjana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
655. Nenezić Snežana L1 A(3.4.2015)+C DA 0
656. Nešić Ana L1 A(27.2.2015)+C DA 0
657. Nešić Biljana L1 A(11.6.2015) DA 0
658. Nešić Irina L1 A(5.11.2015)+B1,SER,C DA 0
659. Nešković Branka A(30.10.2015) NE 0
660. Nešović Radojica L1 A(7.9.2015) DA 0
661. Nešović Vladana A(25.5.2016) DA 0
662. Netaj Zorica L1 NE 0
663. Nikodijević Dušan L1 NE 0
664. Nikolić Aleksandar L2 A(14.4.2015) DA 0
665. Nikolić Ana A(8.4.2016) DA 0
666. Nikolić Dejan L1 NE 0
667. Nikolić Dragana L1 NE 0
668. Nikolić Ivana L1 A(10.12.2014)+C DA 0
669. Nikolić Ljiljana L1 A(30.4.2014)+B1 NE 0
670. Nikolić Milena L2 A(31.8.2015)+B1,C DA 0
671. Nikolić Nenad L1 A(7.5.2015) DA 0
672. Nikolić Olga L2 NE 0
673. Nikolić Slavka L2 NE 0
674. Nikolić Vela L1 A(13.5.2014) DA 0
675. Ninić Marina L2 A(15.5.2014)+B1,C DA 0
676. Ninković Miloš L2 A(30.3.2015) DA 0
677. Nišavić Stanimirka L1 NE 0
678. Njeguš Novak L2 NE 0
679. Nogić Branka L1 A(17.10.2012); AC NE 0
680. Novakov Dragana L1 NE 0
681. Novakov Jovana L1 A(15.5.2014)+B1,C; AC DA 0
682. Novakov Nada L1 NE 0
683. Novaković Zorica L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C DA 0
684. Numanović Kimeta L2 A(22.10.2015) DA 0
685. Obradović Dragana L1 A(24.6.2014)+B1,C DA 0
686. Obradović Ivan L1 A(28.4.2014) DA 0
687. Obradović Veroslava L1 NE 0
688. Obradović Zorica L1 A(11.6.2015) DA 0
689. Ognjanović Anđela L2 A(19.10.2015) DA 0
690. Opačić Branislava L2 NE 0
691. Orbović Marija L1 NE 0
692. Ostojin Anka L1 NE 0
693. Otašević Olga L2 NE 0
694. Padejski Danijela L1 A(30.4.2015) DA 0
695. Pajić Ivana L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
696. Panić Nataša L2 A(28.9.2015)+C DA 0
697. Panić Sanja L1 A(11.6.2015) DA 0
698. Panić Šubarević Jasmina L2 A(9.6.2015) DA 0
699. Pantelić Gordana L2 NE 0
700. Pantić Katarina L1 A(10.9.2015) NE 0
701. Papdi Izabela L1 NE 0
702. Papić Nataša L1 A(22.6.2016) DA 0
703. Paško Zlatko L1 A(30.9.2015) DA 0
704. Patrnogić Slavica A(15.6.2016) DA 0
705. Paunović Milka L1 NE 0
706. Paunović Snežana L1 A(9.6.2015) DA 0
707. Pavićević Tatjana L2 NE 0
708. Pavković Milka L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
709. Pavlićević Dragica L1 A(27.10.2015) DA 0
710. Pavlik Jaroslava L2 A(5.5.2015)+B1,B2,C DA 0
711. Pavlović Milan L2 A(18.10.2014)+B1,C NE 0
712. Pavlović Suzana L2 A(6.5.2014)+C DA 0
713. Pavlović Svetlana L1 A(19.1.2015)+SER,C DA 0
714. Pejčić Suzana L1 A(28.9.2015) DA 0
715. Perić Aleksandra A(25.7.2016) DA 0
716. Perić Katarina A(21.4.2016) DA 0
717. Perković Aleksandar L2 NE 0
718. Perovanović Slađanka L1 A(27.2.2015)+B1,C DA 0
719. Perović Miloš L2 A(23.6.2014)+B1,B2,C DA 0
720. Peruničić Dragana L1 A(31.8.2015)+C DA 0
721. Peruničić Emilija L2 A(10.3.2015)+C DA 0
722. Pešić Marijana A(14.9.2015) DA 0
723. Pešić Nevena L2 NE 0
724. Petković Marija L1 A(8.5.2015) DA 0
725. Petković Marina L1 NE 0
726. Petković Žanja L1 A(9.5.2014)+C DA 0
727. Petric Vesna L1 A(17.4.2015) DA 0
728. Petrić Ljiljana L2 A(24.1.2015)+C DA 0
729. Petronić Nadežda L1 NE 0
730. Petronijević Dragana A(11.4.2016) DA 0
731. Petrović Davor L1 A(4.6.2014)+B1,SER DA 0
732. Petrović Goran L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
733. Petrović Jelena L2 NE 0
734. Petrović Jovana L2 NE 0
735. Petrović Ljiljana L2 A(10.3.2015)+C DA 0
736. Petrović Ljiljana L1 NE 0
737. Petrović Marija L1 A(10.6.2015) DA 0
738. Petrović Nataša L1 A(3.4.2015) DA 0
739. Petrović Ružica L1 A(13.2.2015)+B1,B2,C DA 0
740. Petrović Sanja L1 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
741. Petrović Vera L1 NE 0
742. Petrović Vesna A(22.4.2015) DA 0
743. Petrović Bošković Marija L2 NE 0
744. Petrović Hadži-Nešić Radmila L2 A(8.12.2014)+B1,B2,C DA 0
745. Petrović-Đorđević Svetlana L1 NE 0
746. Pinćir Tatjana A(16.3.2015)+B1,SER DA 0
747. Pjevač Finka L1 A(25.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
748. Pjevač Milica L2 A(25.6.2014)+B2,C DA 0
749. Planić Snežana L2 A(25.2.2015)+C DA 0
750. Plavšić Nataša L1 A(22.4.2015)+SER,C DA 0
751. Poledica Slavko L2 A(24.10.2014) DA 0
752. Poljak Jovanka L1 A(15.5.2014)+B2,C DA 0
753. Polojac Ljubica L1 NE 0
754. Ponjavić Svetlana L1 A(25.11.2014)+B1,C DA 0
755. Popa Dorina L1 A(29.10.2015) NE 0
756. Popadić Dragan L1 A(6.10.2015) DA 0
757. Popara Slaven L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
758. Popović Aleksandar L1 NE 0
759. Popović Bojana L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
760. Popović Jelena L1 A(11.6.2014)+B1,C,D DA 0
761. Popović Maja L1 A(20.1.2015)+C DA 0
762. Popović Marica L2 A(29.1.2015)+C DA 0
763. Popović Miroslav A(30.3.2016)+B1,SER,C DA 0
764. Popović Neđeljko L1 A(23.6.2014)+C DA 0
765. Potapov Maja L1 A(24.6.2014)+SER,C DA 0
766. Pražić Branka L1 A(1.10.2015)+B1 DA 0
767. Prebiračević Nevena L1 NE 0
768. Prelić Velibor L1 A(6.5.2014)+SER,C DA 0
769. Premović Danijela A(13.12.2016) DA 0
770. Pribak-Šorić Milena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
771. Prljinčević Ljiljana L1 A(21.1.2015)+B1,B2,C DA 0
772. Prodanović Ostoja L2 NE 0
773. Protić Snežana L1 A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
774. Pruginić Anđelija L1 NE 0
775. Pucarević Svetlana L1 A(9.9.2014)+B1,B2,C DA 0
776. Pušica Jelena L2 A(30.3.2015)+B1,B2,C DA 0
777. Putnik Milica L2 NE 0
778. Puzović Ljiljana L1 NE 0
779. Racić Ivan A(13.2.2015)+B1,B2 DA 0
780. Radenković Jadranka L2 A(30.3.2015) DA 0
781. Radenković Antić Nataša L2 A(29.11.2016) DA 0
782. Radeta Igor L2 A(30.4.2015)+C DA 0
783. Radetić Dragica L1 NE 0
784. Radetinac Izeta L2 A(22.9.2015)+SER DA 0
785. Radisavljević Kaća L1 A(22.4.2014)+B1 DA 0
786. Radisavljević-Ćiparizović Dragana L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
787. Radivojević Ivica A(16.12.2016) DA 0
788. Radivojević Milutin L1 A(12.5.2014)+C DA 0
789. Radojčić Kostić Gordana L2 NE 0
790. Radojević Ana A(3.10.2016) DA 0
791. Radojević Bojana A(5.1.2016) DA 0
792. Radojević Leposava L1 A(10.9.2015) DA 0
793. Radojković Ana A(5.1.2016) DA 0
794. Radosavljević Aleksandra A(20.1.2015) DA 0
795. Radosavljević Marija L1 NE 0
796. Radošević Gordana L2 A(10.2.2015)+B1,SER,C DA 0
797. Radovanović Ana L1 NE 0
798. Radovanović Mirjana L1 NE 0
799. Radovanović Slađana L1 A(25.6.2014)+B1,B2,C DA 0
800. Radovanović Tatjana L2 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
801. Radović Aleksandar L1 A(30.5.2014)+B1,C DA 0
802. Radović Snežana L2 NE 0
803. Radulović Zdravka L1 A(24.9.2012); AC NE 0
804. Rafa Katalin L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
805. Raičević Vojislav A(13.7.2015) DA 0
806. Rajačić Zorka L1 A(23.5.2014)+C DA 0
807. Rajić Suzana L1 A(22.4.2014) DA 0
808. Rajković Danijela L1 NE 0
809. Rajlić Branka L2 A(15.5.2014) DA 0
810. Rakić Dragana L2 A(15.10.2015) DA 0
811. Rakić Ljiljana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
812. Rakić Tanja A(2.3.2016) DA 0
813. Rakić Violeta L1 A(10.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
814. Rakić Šaranac Marija A(21.4.2016) DA 0
815. Rakić-Blanuša Tamara L1 A(23.6.2014)+C DA 0
816. Rakita Dragana L2 NE 0
817. Rakonjac Katarina L1 A(2.2.2015)+B1,SER,C DA 0
818. Rančić Jasmina L1 NE 0
819. Ranđelović Dragan L1 NE 0
820. Ranisavljević Ljiljana L1 A(15.5.2014)+C DA 0
821. Ranković Ljiljana L1 A(15.10.2015) NE 0
822. Rašić Besa L1 A(8.4.2015) DA 0
823. Ratković Snežana L1 A(12.2.2015)+B1,B2,C DA 0
824. Reč Sead L2 NE 0
825. Resan Brankica L1 A(24.9.2012)+B1,C; AC DA 0
826. Ribić Mirjana L1 A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
827. Ristanović Dragana L1 NE 0
828. Ristić Branislav L1 A(24.9.2012)+B1,SER,C; AC DA 0
829. Ristivojević Branka L2 A(30.4.2014)+B1,C; AC DA 0
830. Ristović Biljana L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
831. Riter Snežana L1 A(12.6.2014)+B1,B2,C DA 0
832. Rodaljević Dragoslava L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
833. Rodić Dragan L1 A(8.11.2014) DA 0
834. Rokić Ljiljana L1 A(20.1.2015)+B1,SER,C DA 0
835. Rokvić Nada L1 NE 0
836. Rosić Milica A(25.1.2016) DA 0
837. Rovčanin Džemila L1 NE 0
838. Rudolf Olga L1 NE 0
839. Rumenić Zorana L2 A(4.2.2015)+B1,SER,C DA 0
840. S. Milojković Snežana L1 NE 0
841. Sajdl Sonja L1 A(2.3.2015)+B1,B2,C DA 0
842. Sajlović Tatjana A(31.3.2016)+B1,SER DA 0
843. Salatić Ivan L2 A(30.4.2014) NE 0
844. Salković Avdija L1 A(5.5.2015) DA 0
845. Samardžić Renata L1 A(27.2.2015)+B1,C DA 0
846. Samokal Jovanović Aleksandra A(5.2.2016) DA 0
847. Sarić Mirjana L1 NE 0
848. Savić Ana L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C; AC DA 0
849. Savić Dijana L2 A(12.3.2015)+C DA 0
850. Savić Ksenija L2 A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
851. Savić Ljiljana L1 A(7.10.2015)+B1,SER,C DA 0
852. Sekulović Marina L1 NE 0
853. Selava Radinka L1 NE 0
854. Selmanović Emina L1 NE 0
855. Senić Jelena L1 NE 0
856. Sibinović-Rajković Ružica L1 A(9.6.2015)+C NE 0
857. Silić Ljiljana L1 NE 0
858. Simanović Nada L1 A(21.9.2015) DA 0
859. Simić Dragosava A(13.2.2015) DA 0
860. Simić Mika L1 NE 0
861. Simić Nataša L2 A(2.12.2016) DA 0
862. Simić Viktorija L1 A(3.4.2015) DA 0
863. Simić-Petrović Marijana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
864. Simin Kosta L1 NE 0
865. Simonović Branislava L1 A(10.2.2015)+B1,C DA 0
866. Simonović-Mandić Svetlana L2 A(15.5.2014)+B1 DA 0
867. Simović Dubravka L1 A(24.9.2012)+C; AC NE 0
868. Sindik Ilija L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
869. Sirotović Suzana A(24.6.2015) DA 0
870. Sladojević Verica L2 A(23.4.2015) DA 0
871. Slavnić Srđan L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
872. Smiljanić Ilija L2 NE 0
873. Smiljanić Ilinka L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
874. Sofronijević Adam L1 NE 0
875. Solunović Hristina L1 NE 0
876. Spasić Aleksandra L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
877. Spasojević Danka L1 A(11.5.2015) DA 0
878. Spasojević Ivana L1 A(22.10.2014)+B1,SER DA 0
879. Sremčević Ivana L2 NE 0
880. Srndović Suzana L1 A(12.2.2015)+B1,B2,C DA 0
881. Stajić Dimitrije L1 A(16.6.2015) DA 0
882. Stamenković Marina L1 A(15.4.2015) DA 0
883. Stamenković Sanja L1 NE 0
884. Stamenović Bojan L2 A(1.12.2014)+C DA 0
885. Stamenović Ljiljana L1 NE 0
886. Stanimirović Ljiljana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
887. Stanisavljević Sanja L2 NE 0
888. Stanišić Mirjana L1 A(6.5.2014)+C DA 0
889. Stankov Sonja L1 A(6.4.2015) DA 0
890. Stanković Dajana L1 NE 0
891. Stanković Katarina L1 A(3.4.2015) DA 0
892. Stanković Ljiljana L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC DA 0
893. Stanković Marina L1 A(8.4.2015) NE 0
894. Stanković Miodrag L1 NE 0
895. Stanković-Anđelković Violeta L1 A(4.11.2015) DA 0
896. Stanojlović Jovana L1 NE 0
897. Stefanović Ivana L1 A(15.4.2015) NE 0
898. Stefanović Katarina L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
899. Stefanović Olivera L1 NE 0
900. Stefanović Valerija L1 A(7.5.2015)+B1,B2,C DA 0
901. Stepanović Vesna L1 NE 0
902. Stepanović Todorović Sanja L2 A(15.5.2014) DA 0
903. Stepić Mateja L1 A(9.5.2014) DA 0
904. Stevanović Ana L2 A(22.4.2014)+B1; AC DA 0
905. Stevanović Gorana L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
906. Stevanović Milica L1 A(3.4.2015) DA 0
907. Stevanović Svetlana L1 A(9.6.2015)+C DA 0
908. Stevanović Tanja L1 NE 0
909. Stevanovski Slobodan L2 A(8.5.2015) DA 0
910. Stević Danijela L1 A(20.10.2015) DA 0
911. Stević Gordana L2 A(13.1.2015)+C DA 0
912. Stević Verka L2 NE 0
913. Stijepović Mile L1 A(30.4.2014)+B1,SER,C DA 0
914. Stiković Marija L1 A(11.2.2015)+C DA 0
915. Stjepanović Blažan L1 A(10.6.2014)+B1,B2,C DA 0
916. Stjepanović Ivana L1 DA 0
917. Stojadinović Vladana L1 A(10.6.2015)+C DA 0
918. Stojaković Anđelka L2 NE 0
919. Stojaković Slađana L1 NE 0
920. Stojanović Aleksandra L1 A(11.2.2015)+B1,C DA 0
921. Stojanović Andrijana L2 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
922. Stojanović Dušan A(13.1.2015) DA 0
923. Stojanović Gordana L2 A(30.3.2015) DA 0
924. Stojanović Gordana L1 A(11.6.2014)+B1,C DA 0
925. Stojanović Ivan L1 A(15.10.2015) DA 0
926. Stojanović Jelena L1 A(10.6.2015) DA 0
927. Stojanović Jelena A(13.12.2016) DA 0
928. Stojanović Ljubiša L1 NE 0
929. Stojanović Marijana L2 A(1.12.2014)+B1,SER,C DA 0
930. Stojanović Mirjana L1 A(7.4.2015) DA 0
931. Stojanović Nadica A(27.12.2016) DA 0
932. Stojanović Olja L1 A(20.1.2015)+B1,B2,C DA 0
933. Stojanović Radmila L1 NE 0
934. Stojanović Tatjana L1 NE 0
935. Stojanović Vesna L2 NE 0
936. Stojanović Vesna L1 A(3.11.2014)+B1,SER,C DA 0
937. Stojanović Zorka L1 A(12.6.2015) DA 0
938. Stojiljković Zorica A(16.12.2016) NE 0
939. Stojkanović Zvezdana L2 A(11.6.2015)+C DA 0
940. Stojković Marina L1 A(12.5.2014) DA 0
941. Stojković Mirjana L1 NE 0
942. Stojković Nađa L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
943. Stojković Tijana L2 A(23.6.2014) DA 0
944. Stojković Zvonimir L1 A(15.4.2015) DA 0
945. Stojković Kikić Irina L1 A(26.2.2015)+B1,SER,C DA 0
946. Stojmenović Dragan L1 A(6.10.2015)+SER,C DA 0
947. Stojmenović Violeta L1 NE 0
948. Stojšić Siniša L2 A(29.5.2014)+B1,B2,C DA 0
949. Stokić Ivana L1 A(9.6.2015) DA 0
950. Stokić Oliver L1 A(22.9.2015) DA 0
951. Stolić Dragana L2 A(5.5.2014)+C DA 0
952. Strainović Vesna L1 A(9.6.2015) DA 0
953. Subašić Slađana L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
954. Subotić Slađana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
955. Sučević Nataša L1 A(23.2.2015)+C DA 0
956. Sulejmanović Senad L1 NE 0
957. Surla Vesna L1 A(22.4.2014)+B1 DA 0
958. Šahović Mišić Srbislava L2 A(10.6.2014)+C DA 0
959. Šainović Drita L2 A(31.3.2015) DA 0
960. Šanta Denis L1 A(30.9.2015) DA 0
961. Šantić Mirela L1 A(4.1.2016) DA 0
962. Šarac Dušica L1 NE 0
963. Šarović Marija L1 A(15.4.2015) DA 0
964. Šašić Vesna L1 A(15.6.2016) DA 0
965. Šeguljev Višnja L2 A(27.2.2015) DA 0
966. Šerbedžija Olivera L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C DA 0
967. Ševo Verica L1 A(26.6.2014)+B1,B2,C DA 0
968. Škipina Gorica L1 A(13.2.2015)+C NE 0
969. Škorić Aleksandra L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C NE 0
970. Šmudla Marina A(8.4.2016) DA 0
971. Šokica-Šuvaković Novka L1 A(1.6.2015)+B1,B2,C,D; AC DA 0
972. Špehar Olga L1 NE 0
973. Špirtović Armina L1 NE 0
974. Šujica Vesna L1 NE 0
975. Šumarac Jelena A(13.12.2016) DA 0
976. Šurlan Miljana A(16.1.2015)+B1,B2,C DA 0
977. Šušnjar Zoran L2 A(28.9.2015)+C DA 0
978. Švabić Vesna L1 NE 0
979. Tadić Srđan L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
980. Tamburić Snežana L1 NE 0
981. Tanasković Tatjana L1 NE 0
982. Tasić Mile L1 NE 0
983. Tasić Nataša L2 NE 0
984. Tasić Tanja L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C; AC DA 0
985. Tasić Valentina L2 A(4.7.2014) DA 0
986. Telalović Mirjana L1 NE 0
987. Tepavac Ljubomir L1 NE 0
988. Timotić Marijana L1 A(1.6.2015) DA 0
989. Tirnanić Vladimir L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C DA 0
990. Todorović Ivana L1 NE 0
991. Todorović Maja L1 NE 0
992. Todorović Milan A(24.5.2016) DA 0
993. Todorović Vera L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
994. Todorović Zlatka L1 NE 0
995. Tomašević Mirjana L1 A(14.4.2015) DA 0
996. Tomčanji Vanja L1 A(24.6.2014)+SER,C DA 0
997. Tomić Biljana L1 A(9.6.2015) DA 0
998. Tomić Dušanka L1 NE 0
999. Tomić Jelena L1 A(9.6.2015) DA 0
1000. Tomić Nevena L1 DA 0
1001. Topalović Vesna L1 NE 0
1002. Tošić Jasmina L2 A(3.4.2015) DA 0
1003. Trailović Zorica L1 NE 0
1004. Trajković Ljiljana L1 A(8.4.2015) DA 0
1005. Tričković Katarina L1 A(2.2.2015)+SER,C DA 0
1006. Trifunac Jasmina L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
1007. Trifunović Ivana L2 A(6.11.2015) DA 0
1008. Trifunović Miloš L1 NE 0
1009. Trijić Vladan L1 NE 0
1010. Trtovac Aleksandra L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1011. Trtovac Selman L1 NE 0
1012. Tucakov Milica L2 A(29.5.2014)+SER DA 0
1013. Tucić Hajna L1 A(9.2.2015)+C DA 0
1014. Tumbul Ćamila L1 NE 0
1015. Turčinović Janko A(10.3.2015) DA 0
1016. Ubiparip Milanka L1 NE 0
1017. Ukropina Vesna L1 A(12.5.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
1018. Urošević Danijela L1 A(4.2.2015) DA 0
1019. Usanović-Ašonja Nada L1 A(12.6.2014)+C DA 0
1020. Vasilijević Mirjana L1 A(16.10.2015)+SER DA 0
1021. Vasiljević Milan L1 NE 0
1022. Vasiljević Nataša L1 A(8.5.2014)+C DA 0
1023. Vasović Koviljka L2 NE 0
1024. Vaš Marija L1 A(24.6.2014)+B1,C,D DA 0
1025. Vejnović-Andrejić Jadranka L1 A(19.10.2015)+D DA 0
1026. Veličković Aleksandra L2 A(31.3.2015)+B1,B2,C DA 0
1027. Veličković Ivan L1 A(12.3.2015)+C NE 0
1028. Veljković Snežana L1 A(23.11.2015) DA 0
1029. Veljović Tina L1 A(27.2.2015) DA 0
1030. Veselinović Bojana L2 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
1031. Veselinović Nadica L1 A(11.6.2015) DA 0
1032. Vesković Mina A(30.3.2016) DA 0
1033. Vezmar Borivoj L1 NE 0
1034. Vićentić Bojan L1 NE 0
1035. Vidojević Branislava L2 A(27.2.2015)+C DA 0
1036. Vilotić Gordana L1 NE 0
1037. Vioglavin Mirjana L1 NE 0
1038. Vitković Biljana L1 NE 0
1039. Vitković Draginja L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
1040. Vladetić Jelena L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
1041. Vladetić Sava L2 A(21.10.2015) DA 0
1042. Vlajković-Mitrovanov Duško L1 NE 0
1043. Vlajnić Maja L1 NE 0
1044. Vlašković Brankica A(9.9.2015)+B1,SER DA 0
1045. Vojinović-Kostić Jelena L1 NE 0
1046. Vojnović Žarko L2 A(12.9.2012)+C,D; AC DA 0
1047. Vojvodić Ljiljana L1 A(14.5.2015)+B1,B2 DA 0
1048. Voštinić Ana L1 A(11.5.2015) DA 0
1049. Vračar Vera L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
1050. Vračarić Dragan L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
1051. Vračarić Nada L1 NE 0
1052. Vranić Marija L2 NE 0
1053. Vučkovac Obrad L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1054. Vučković Dragana L2 A(11.9.2015) DA 0
1055. Vučković Gordana L1 A(19.10.2015)+B1,B2,C DA 0
1056. Vučković Milorad L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1057. Vučković Ratka L1 A(24.1.2015) DA 0
1058. Vučković Sanja A(13.7.2015) DA 0
1059. Vučković Svetlana L1 A(6.6.2014)+B1,C,D DA 0
1060. Vujičić Dragica L1 NE 0
1061. Vujić Bojana L2 NE 0
1062. Vujić Ljubomir L2 NE 0
1063. Vujić Nada L1 A(1.7.2014)+B1,C,D DA 0
1064. Vujinović Jelica L2 A(26.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1065. Vujkov-Đuranović Tamara L1 A(11.6.2014)+C DA 0
1066. Vujošević Dubravka L1 NE 0
1067. Vujošević Ljubiša L1 A(3.7.2014)+B1,SER NE 0
1068. Vujović Dragana L2 A(9.6.2015) DA 0
1069. Vujović Ivan L1 A(11.3.2015) NE 0
1070. Vukadinović Biljana L1 NE 0
1071. Vukadinović Marija L1 A(10.6.2015) NE 0
1072. Vukanić Jasmina L1 A(24.9.2012)+SER,C; AC DA 0
1073. Vukičević Ersilija L1 A(30.4.2015) NE 0
1074. Vukićević Dejan L1 A(28.4.2014)+C,D DA 0
1075. Vukićević Jasna L1 A(16.10.2015)+C DA 0
1076. Vukosavljević Danijela L2 A(11.5.2015) DA 0
1077. Vukotić Bojana L1 NE 0
1078. Vuković Stojković Danica L2 A(9.6.2015) DA 0
1079. Vuksanović Jelena L2 A(24.6.2014)+B1,C DA 0
1080. Vulićević Danijela L2 A(23.10.2015) DA 0
1081. Vulović Draško L1 A(5.12.2016) DA 0
1082. Zarić-Mitrović Vera L1 A(12.6.2015) DA 0
1083. Zdravković Marjana L2 NE 0
1084. Zdravković Sunčica L1 A(3.4.2015) DA 0
1085. Zdravković Vesna L1 NE 0
1086. Zec Marijana L2 A(23.10.2015) DA 0
1087. Zečević Irena L1 A(15.5.2014)+B1,C DA 0
1088. Zečević Milka L2 NE 0
1089. Zeljak Milan L1 NE 0
1090. Zeljić Jelica L2 A(16.9.2015) DA 0
1091. Zeljković Ljiljana L1 A(8.4.2015) DA 0
1092. Zgrabljić Svetlana L1 NE 0
1093. Zlatanović Ninoslava L1 A(8.4.2015) DA 0
1094. Zlatičanin Vesna L1 A(28.10.2015) DA 0
1095. Zrnić Vera L1 NE 0
1096. Zubić Adrijana L1 A(25.2.2015)+B1,SER,C DA 0
1097. Žarić Tanja L2 A(21.4.2015) DA 0
1098. Žebeljan Biljana L1 A(26.10.2015) NE 0
1099. Željski Tamara L1 A(4.7.2014)+B1 DA 0
1100. Živanović Biljana L1 A(23.11.2015) DA 0
1101. Živanović Jasmina L2 A(9.6.2015) DA 0
1102. Živanović Jasmina L1 A(10.3.2015) DA 0
1103. Živanović Sava L1 A(23.6.2014)+C DA 0
1104. Živić Biljana L1 NE 0
1105. Živić Radmila L2 A(5.11.2015) DA 0
1106. Živković Biljana L2 A(5.10.2015) DA 0
1107. Živković Slađana L2 A(9.4.2015) DA 0
1108. Živković Tamara L2 A(4.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1109. Živković Tatjana L1 A(12.6.2015)+C DA 0
1110. Živković Vladan L1 A(23.6.2014)+C DA 0
1111. Žugić Uroš L2 A(15.7.2015) DA 0
1112. Župan Vesna L1 A(13.5.2014)+B1,C DA 0
COBISS2/Katalogizacija
L1 - Priznavanje licence u skladu s 14. članom Pravilnika iz 2009. godine
L2 - Dobijanje licence na osnovu obavljene provere znanja
 
COBISS3/Katalogizacija
A - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (knjiga), te za kreiranje zbirnih zapisa i zapisa za izvedena dela
B1 - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju sastavnih delova
SER - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju serijskih publikacija
B2 - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju kontinuiranih izvora
C - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju neknjižne građe
D - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju antikvarne građe
AC - Kreiranje i uređivanje punih normativnih zapisa za lična imena te preuzimanje zapisa iz baze podataka LC/NAF
 
K - Vlasnik licence/dozvole(a), u jednoj ili u više biblioteka ima korisničko ime i šifru s privilegijama za kreiranje zapisa u procesu uzajamne katalogizacije
 
Ako je od dobijanja licence za uzajamnu katalogizaciju proteklo više od 3 godine, vlasnik licence, između ostalog, pokazuje svoju osposobljenost za uzajamnu katalogizaciju takođe kreiranjem bar 100 zapisa u uzajamnoj bazi podataka COBIB u poslednje tri godine. Vlasnik licence, koji više ne učestvuje u procesu uzajamne katalogizacije i ujedno ne namerava da dobije dozvole za COBISS3/Katalogizaciju, može da zatraži brisanje iz evidencije važećih licenci, što saopštava VBS-u na adresu cobissizo@vbs.rs.

ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2017 IZUM