Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

Licence za uzajamnu katalogizaciju

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Važeće licence za COBISS/Katalogizaciju

(stanje 7.7.2020)

Br. Prezime Ime COBISS2/Katalogizacija COBISS3/Katalogizacija K Z
1. Aćimović Emilija A(31.1.2020) DA 0
2. Aćimović Maja A(31.8.2015)+B1,SER; AC DA 0
3. Agatonović Višnja L1 A(27.10.2015) DA 0
4. Ahmić Zlatko A(5.4.2018) DA 0
5. Albahari Biljana A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
6. Aleksandrović Snežana L1 NE 0
7. Aleksandrović Vesna L1 A(24.9.2012)+C; AC DA 0
8. Aleksić Dragana L2 NE 0
9. Aleksić Ljubica L1 A(22.4.2014)+B1,B2; AC DA 0
10. Aleksić Nada L1 NE 0
11. Almažan Anda L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
12. Alomerović Rizvan L1 NE 0
13. Amidžić Nedeljko L1 NE 0
14. Ančulj Maja L2 A(30.4.2015)+B1,B2,C DA 0
15. Andonovski Jelena L2 A(30.4.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
16. Andrejić Milanka L2 A(10.3.2015) DA 0
17. Andrejić Olivera A(20.10.2017) DA 0
18. Andrić Jelena L1 NE 0
19. Andrijašević Vesna L1 A(11.5.2015)+B1,B2,C DA 0
20. Anđić Andrej A(15.12.2015) DA 0
21. Anić Jelena L1 A(22.10.2014)+B1,SER,D DA 0
22. Antić Aleksandra L1 A(3.4.2015) DA 0
23. Antić Jelena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
24. Antić Ljiljana L1 NE 0
25. Antić Miroslav A(29.8.2017)+B1,B2,C DA 0
26. Antić Slobodanka L1 NE 0
27. Antić Violeta L1 A(8.4.2015) NE 0
28. Antonić Sanja L2 NE 0
29. Antonijević Nataša L1 NE 0
30. Arambašić Svetlana L1 A(9.9.2015) DA 0
31. Arežina Verica L2 A(9.6.2015) DA 0
32. Arsenijević Danijela A(5.4.2018) DA 0
33. Arsić Nadica L1 A(20.11.2015) DA 0
34. Atanasova-Nikolić Elizabeta L2 A(2.4.2015)+C DA 0
35. Avalić Ljiljana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D; AC DA 0
36. Avramović Branislava L1 NE 0
37. Avramović Nevena L1 A(1.6.2015) DA 0
38. Avramović Tatjana A(6.2.2018)+B1,SER,C DA 0
39. Ayyash Isidora A(13.7.2015) NE 0
40. Babić Valentina A(13.4.2016)+B1,B2,C,D DA 0
41. Babić Željko A(6.2.2018) DA 0
42. Bacotić Gordana L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
43. Bači Jelena L1 NE 0
44. Baćević Marija L1 NE 0
45. Bajin Marijana L2 A(26.2.2015) NE 0
46. Bajin Zoran L1 A(15.5.2014)+B1,C,D; AC DA 0
47. Bajunović Jadranka L2 A(5.10.2015)+B1,B2,C DA 0
48. Bak Nadežda L2 NE 0
49. Balaban Radmila A(6.2.2018)+B1,B2,C DA 0
50. Bambić Kostov Ana L2 A(28.1.2015) NE 0
51. Banda Marta A(18.8.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
52. Banković Vijoleta A(22.2.2016)+C DA 0
53. Banović Jelena A(13.4.2016)+B1,SER DA 0
54. Barać Zorica L1 A(21.3.2016) NE 0
55. Barlov Nikša L1 A(15.5.2015) NE 0
56. Barudžija Verislava L1 A(3.7.2014)+B1,SER,D DA 0
57. Bašić Ljiljana L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
58. Bažik Boženka L1 A(27.2.2015) DA 0
59. Begenišić Dobrila L1 A(27.1.2016) DA 0
60. Begović Uroš L2 A(22.10.2014) DA 0
61. Beli Katarina L1 A(8.9.2017) DA 0
62. Belić Nataša L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
63. Belošević Mirjana L2 NE 0
64. Belužić Monika L1 A(23.6.2014) DA 0
65. Berenji Ester L1 NE 0
66. Berić Radojka L1 NE 0
67. Bežanić Tijana L2 A(30.12.2016)+B1,B2,C DA 0
68. Bibić Danijel L1 A(8.4.2015) NE 0
69. Bikicki Vesna L1 NE 0
70. Biševac Azra A(6.2.2018) DA 0
71. Bjekić Dragica A(4.6.2019) DA 0
72. Bjelica Bojana L2 A(30.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
73. Bjelić Anđa L1 NE 0
74. Bjelić Radmila L2 A(24.1.2015)+C DA 0
75. Bjelobrk Maja A(2.2.2015)+C NE 0
76. Blagojević Dragana L1 A(9.4.2015) DA 0
77. Blagojević Višnja A(2.4.2019) DA 0
78. Blašković Boris A(17.5.2017) DA 0
79. Blašković Melanija L1 A(21.5.2014)+B1,C; AC DA 0
80. Blažić Veselin L2 NE 0
81. Blažin Vanja L1 A(21.5.2014)+B1,C DA 0
82. Bogdanović Ljiljana A(28.3.2018) DA 0
83. Bogdanović Marija L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
84. Bogdanović Milena L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C NE 0
85. Bogdanovski Petar L1 NE 0
86. Bogicić Daniela L2 NE 0
87. Bognar Iren L1 A(19.6.2019) DA 0
88. Bogojević Tatjana L1 A(27.2.2015) DA 0
89. Bogosavljević Sida L1 A(9.3.2015)+B1,B2,C NE 0
90. Bojanić Predrag A(23.3.2017) DA 0
91. Bojat Milovan A(25.4.2017) DA 0
92. Bojković Mirjana A(26.7.2016)+B1,B2,C DA 0
93. Bojović Snežana L1 A(13.11.2014)+B1,SER,C DA 0
94. Bokan Tijana L2 A(28.9.2015)+B1,SER,C DA 0
95. Bolić Dušana L2 A(4.7.2014)+B1 DA 0
96. Borisavljević Ivana L1 A(11.5.2015)+C DA 0
97. Boro Dragoslav L2 A(15.5.2014)+SER,C,D DA 0
98. Bošković Branislava L1 NE 0
99. Bošković Lidija L1 A(18.10.2014)+B1,C; AC NE 0
100. Bošković Ljubica L1 NE 0
101. Bošković Persida A(30.3.2016)+B1,B2,C; AC DA 0
102. Božičković-Radulović Danijela L1 NE 0
103. Božić Biljana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
104. Božić Jadranka L1 NE 0
105. Božić Julijana L1 NE 0
106. Bracić Milica L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
107. Brajković Olga A(31.1.2020) DA 0
108. Branković Ljubomir L1 A(19.10.2015) DA 0
109. Branković Valentina A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
110. Branković-Basarić Zorica L1 A(10.6.2015) DA 0
111. Brašanac Gordana L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C DA 0
112. Brašić Emilija L1 NE 0
113. Brborić Vladimir A(13.6.2017)+B1,B2,C DA 0
114. Brdarević Slavica L1 NE 0
115. Brindić Maja L1 A(2.4.2015) DA 0
116. Brkić Anka L2 A(15.5.2014) NE 0
117. Brkić Ivana L1 A(21.9.2015) DA 0
118. Brkić Ljiljana L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
119. Brković Dušica L1 A(9.3.2015)+C DA 0
120. Brnja Marina A(29.11.2016) DA 0
121. Brun Miloš A(22.1.2016) NE 0
122. Brzulović-Stanisavljević Tatjana L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
123. Buboš-Marki Otilia L1 A(1.9.2015)+B1,B2,C DA 0
124. Budić Viktorija L1 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
125. Bugarinović Svetlana L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C DA 0
126. Bukavac Marina L2 A(5.12.2014)+B1,B2,C DA 0
127. Bulajić Maja L1 A(4.11.2015)+SER DA 0
128. Bulat Radmila L1 NE 0
129. Bulatović Marija L1 A(15.9.2014) DA 0
130. Bundalo Sanja L1 A(8.4.2015)+B1,B2,C DA 0
131. Burzan Dejana L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
132. Butigan-Vučaj Tamara L1 A(18.6.2019) DA 0
133. Buzić Irena L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
134. Cakić Silvana L2 A(9.6.2015) NE 0
135. Carević Radmila L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
136. Cenić Sandra A(10.7.2019) DA 0
137. Cerović Stasja L2 A(15.5.2014)+D DA 0
138. Cesarec Maja L1 A(7.10.2015) DA 0
139. Cibin Milena L2 A(15.5.2014) DA 0
140. Cicka Ruženka L2 A(5.5.2015)+B1,B2,C DA 0
141. Cimeša Jelena L1 A(27.11.2014)+B1,SER,C DA 0
142. Cokanović Katarina L1 A(14.4.2015)+B1,B2,C DA 0
143. Corelj Lidija L1 A(10.6.2015)+C DA 0
144. Crljić Vera A(26.7.2016) DA 0
145. Crnković Marija L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
146. Crvenko Ljiljana L2 A(15.5.2014)+D NE 0
147. Cuca Jelena L1 NE 0
148. Cvetanović Ana L1 A(3.4.2015) DA 0
149. Cvetićanin Snežana L1 A(30.9.2015)+B1,B2,C DA 0
150. Cvetković Marina A(1.2.2017) DA 0
151. Cvetković Milica L1 A(27.2.2015)+B1,C DA 0
152. Cvjetićanin Nataša L1 NE 0
153. Čačić Marija L1 A(30.4.2015)+D DA 0
154. Čanković Jasna L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
155. Čano-Tomić Emina L1 A(18.10.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
156. Čavdarević Dušica L2 NE 0
157. Četnik Jelena A(13.2.2020) DA 0
158. Čičić Mirjana L2 A(17.11.2014)+C DA 0
159. Čolaković Milica L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
160. Čubrilo Olivera L1 A(10.2.2015)+B1,B2,C NE 0
161. Čučković Nataša A(20.1.2015)+C NE 0
162. Čučković Snežana L1 NE 0
163. Čudić Nemanja L1 NE 0
164. Čudomirović Biljana L1 NE 0
165. Čupić Milica L2 A(8.4.2015) NE 0
166. Čutura Snežana L1 A(2.4.2015) DA 0
167. Ćeranić Natalija L1 A(2.2.2015) DA 0
168. Ćirić Aleksandra L1 NE 0
169. Ćirić Jelena L2 A(23.6.2015) DA 0
170. Ćirić Slavica L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
171. Ćirković Snježana L1 A(4.7.2014)+B1,SER NE 0
172. Ćirović Jovana L2 A(30.4.2014) NE 0
173. Ćirović Ruža L1 NE 0
174. Ćorković Mirjana L1 NE 0
175. Ćurčić Sanja L2 A(10.3.2015)+C DA 0
176. Ćurčić-Budinski Nada L1 A(27.2.2015)+B1,C,D NE 0
177. Ćurić Sonja A(15.5.2017) NE 0
178. Dadić Olgica L1 A(20.11.2015) DA 0
179. Dakić Nataša L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
180. Damnjanović Ružica L1 A(1.6.2015) DA 0
181. Daniel Zorica A(11.9.2018) DA 0
182. Danković Vesna L1 A(1.12.2014)+B1,SER,C; AC DA 0
183. Davidović Branko L2 A(15.5.2014)+D NE 0
184. Davidović Ljiljana L1 A(14.5.2015)+B1,B2,C DA 0
185. Davidovski Biljana A(25.1.2016) DA 0
186. Dedić Miloš L1 NE 0
187. Delibašić Jasna L2 A(21.1.2015)+C DA 0
188. Delija Snežana L2 A(25.11.2014)+C DA 0
189. Deljanin Sandra L1 A(30.12.2016)+B1,B2,C; AC DA 0
190. Dimić Ljiljana L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
191. Dimitrijević Aleksandar L2 A(11.5.2015)+B1,B2,C DA 0
192. Dimitrijević Jasmina L1 A(27.2.2015)+C DA 0
193. Dimitrijević Nada L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
194. Dimitrijević Peđa L2 A(23.6.2014) DA 0
195. Dimitrijević Slavoljub L1 NE 0
196. Dimitrijević Svetlana L1 NE 0
197. Dimitrijević Željko A(25.6.2018)+B1,SER,C DA 0
198. Dimitrijević Stanković Mirjana A(10.4.2017) DA 0
199. Dinić Božidar L1 NE 0
200. Dmitrić Marko L2 A(30.9.2015) DA 0
201. Doderović Radivoj L1 A(27.2.2015)+C DA 0
202. Dodić Biljana A(31.5.2018) DA 0
203. Dorokhazi Maja A(2.3.2020) NE 0
204. Dostanić Jelena L2 NE 0
205. Došlić Nenad L1 A(25.6.2014)+B1,C; AC DA 0
206. Dovniković Svetlana L1 A(24.6.2014)+B1,B2,C NE 0
207. Dragičević Ljiljana L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
208. Dragić Dubravka L2 A(1.12.2014)+C DA 0
209. Dragišić Vladimir L1 NE 0
210. Dragosavac Branka A(18.1.2017)+B1,SER; AC DA 0
211. Dragović-Pop-Lazić Vesna L1 NE 0
212. Dragutinović Radmila Reveka A(21.7.2015) DA 0
213. Drapšin Aleksandra L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C,D; AC DA 0
214. Dražić Radmila L1 A(10.9.2015) NE 0
215. Dražić Stevan L2 A(23.11.2015) DA 0
216. Drča Ivana A(14.5.2019) DA 0
217. Drča Slavica L1 NE 0
218. Drmanac Mirko L1 A(9.3.2015)+SER DA 0
219. Dučić Aleksandar L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
220. Dudić Dubravka A(13.1.2020) DA 0
221. Dudić Maša L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C NE 0
222. Dukić Ljiljana L2 A(16.1.2015) NE 0
223. Dukić Tamara A(6.2.2018) DA 0
224. Duković Jelena L2 A(27.2.2015)+C DA 0
225. Dulović Predrag L1 NE 0
226. Dumanović Jelena L1 A(12.3.2015)+C DA 0
227. Duran Nermina A(19.4.2016) DA 0
228. Durlević Jelena L2 A(5.12.2014)+B1,SER,C DA 0
229. Dutina Tatjana L2 A(5.12.2014)+B1,B2,C DA 0
230. Džidić Šejla A(25.7.2016) DA 0
231. Džikić Ljiljana L1 NE 0
232. Đačić Nataša L2 A(28.9.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
233. Đenadić Boris L2 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
234. Đerić Milica L1 NE 0
235. Đerić Milijana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
236. Đilas Gordana L1 A(27.2.2015)+B1 DA 0
237. Đokić Zorica L2 A(10.9.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
238. Đoković Gordana L1 A(22.10.2014)+B1,SER DA 0
239. Đoković Veljko L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
240. Đonović Dušica L1 A(19.10.2015) DA 0
241. Đorđević Aleksandra A(13.2.2020) DA 0
242. Đorđević Ana A(27.2.2018) DA 0
243. Đorđević Biljana L2 A(17.6.2015) NE 0
244. Đorđević Boban L1 A(4.11.2015)+C DA 0
245. Đorđević Borivoje L1 A(4.11.2015) DA 0
246. Đorđević Dragana L2 A(12.5.2014)+C DA 0
247. Đorđević Dragana L2 A(11.9.2015) DA 0
248. Đorđević Jelena A(18.1.2017) DA 0
249. Đorđević Latinka L1 A(3.7.2014)+B1,SER NE 0
250. Đorđević Maja L1 NE 0
251. Đorđević Marina A(9.7.2018) DA 0
252. Đorđević Milena L2 A(13.11.2014)+C DA 0
253. Đorđević Nevena A(31.3.2017)+B1,B2,C DA 0
254. Đorđević Rada L1 NE 0
255. Đorđević Snežana L1 A(3.3.2015)+B1,B2,C DA 0
256. Đorđević Snežana L2 NE 0
257. Đorđević Suzana L2 A(3.4.2015) NE 0
258. Đorđević Vesna L1 A(15.10.2015) DA 0
259. Đorđević Tešanović Ana A(15.5.2017) DA 0
260. Đorić Ana L2 A(30.4.2014)+B1,C NE 0
261. Đošić Predrag L2 A(25.2.2015) DA 0
262. Đukanović Jelena L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
263. Đukić Gordana L1 A(10.9.2019) NE 0
264. Đukić Ljiljana L1 NE 0
265. Đukić Miljana L1 A(15.12.2014)+B1,B2,C,D NE 0
266. Đunisijević Dragana L1 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
267. Đurašević Mirjana L2 A(11.5.2015) DA 0
268. Đurđev-Josimov Tamara L1 A(7.10.2015) DA 0
269. Đurđulov Jelena L1 A(7.5.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
270. Đurić Jasminka L1 A(13.1.2015)+B1,B2,C,D DA 0
271. Đurić Nebojša L2 NE 0
272. Đurkić Sabina L1 A(5.10.2015)+SER,C DA 0
273. Đurovska Dragica L2 NE 0
274. Đusić Jelena A(29.1.2020) DA 0
275. Eraković Dušanka L1 A(14.5.2015)+B1,B2,C DA 0
276. Erić Slobodanka L1 A(3.4.2015) DA 0
277. Erić Stanislava L1 NE 0
278. Eror Vanja L1 A(23.2.2015)+B1,C DA 0
279. Fazlić Azra L2 A(22.10.2015) DA 0
280. Ferizović Vujičić Silva L1 A(2.2.2015)+C DA 0
281. Fetahović Anisa L1 A(8.9.2015) DA 0
282. Fetahović Binela L2 A(7.5.2015) DA 0
283. Filimonović Dragica A(22.6.2016)+B1,B2,C DA 0
284. Filipović Danica L1 NE 0
285. Filipović Emilija L2 A(30.4.2014)+C DA 0
286. Filipović Zoran L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
287. Fleis Rita L1 NE 0
288. Fodor Tamaš L2 A(15.10.2015)+B2,C DA 0
289. Furundžić Snježana L1 A(6.6.2014)+B1,B2,C DA 0
290. Gabriš Ljudmila L1 NE 0
291. Gagić Vesna L2 A(3.11.2014)+B1,B2,C DA 0
292. Gajić Boja L1 A(9.5.2014) DA 0
293. Gajić Ivana L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
294. Gajić Milica L1 A(16.3.2017) NE 0
295. Gajić Svetlana L2 NE 0
296. Gajić-Majer Ljiljana L1 NE 0
297. Gak Snežana A(23.11.2017) NE 0
298. Garapić Slađana L1 A(11.2.2015)+C; AC DA 0
299. Gardašević Stanislava L2 NE 0
300. Gašić Nebojša L1 NE 0
301. Gavrilović Ivana L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
302. Gavrilović Milena A(22.4.2015) DA 0
303. Genčić Snežana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
304. Georgiev Elizabeta L1 A(12.6.2015) DA 0
305. Gerga Aurika L1 A(5.11.2015) NE 0
306. Gligorijević Miroslav L1 NE 0
307. Glišić Jelena L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
308. Glišić Sunčica L1 A(5.5.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
309. Glišović Jelena L2 A(28.4.2014)+C; AC DA 0
310. Glišović Svetlana L1 A(25.11.2014)+B1,C DA 0
311. Glušac Ana L2 A(27.2.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
312. Glušac Mirela L1 NE 0
313. Gluščević Vesna L1 A(23.5.2014)+C DA 0
314. Gnjatović Žana L1 NE 0
315. Gocić Jelena L1 A(5.6.2014)+B1,SER,C DA 0
316. Golub Saša L1 A(26.2.2015)+B1,B2,C DA 0
317. Golubović Ana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
318. Golubović Mirjana L1 NE 0
319. Golubović Olivera L1 A(29.1.2015)+B1,B2,C DA 0
320. Golubović Olivera L2 A(15.5.2014)+D NE 0
321. Golubović Siniša L1 NE 0
322. Golubović Zvonimir L2 A(15.5.2014)+D; AC DA 0
323. Goranović-Prlja Nataša L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC DA 0
324. Gordić Marija L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
325. Gordić Srđan L1 A(30.5.2014)+B1,C; AC DA 0
326. Gradić Aleksandar L2 A(12.3.2018) DA 0
327. Graovac Srđan A(6.5.2019)+B1,B2 DA 0
328. Grba Sofija L2 A(8.10.2015) NE 0
329. Grbić Branislava L1 A(12.9.2012); AC NE 0
330. Grbić Dušica L1 NE 0
331. Grbović Gordana L1 A(9.5.2014)+B1,B2,C DA 0
332. Grbović Milorad L2 A(27.11.2015) DA 0
333. Grubač Jelena L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
334. Grubješić Dušanka L1 NE 0
335. Grujić Angelina L1 A(24.9.2012)+B1,C,D; AC DA 0
336. Grujić Dragana L1 A(16.1.2015)+B1,SER DA 0
337. Grujić Ljiljana L2 A(6.11.2015) DA 0
338. Grujović Biljana L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
339. Gucunski-Lukaj Vesna L1 NE 0
340. Habeš Fehima L2 A(23.10.2015) DA 0
341. Hadžić Nevenka L2 NE 0
342. Hadžifejzović Irfet L2 NE 0
343. Hadži-Vidanović Jagoda L1 NE 0
344. Hajnerman Peter L1 A(6.2.2015)+D DA 0
345. Hasani Hasan A(30.12.2019) DA 0
346. Hičik Dora L1 NE 0
347. Horvat Eržebet L1 NE 0
348. Hrenko Ivana A(22.8.2018)+B1,B2,C DA 0
349. Idrizović Nenad L1 A(30.4.2014)+B1,C,D; AC DA 0
350. Idvorean Todor L1 A(27.2.2015) NE 0
351. Igić Slađana L1 A(9.4.2015) DA 0
352. Ignjatović Jovović Kristina L2 A(21.3.2019) DA 0
353. Ilić Darijo A(1.6.2020) DA 0
354. Ilić Dubravka L1 A(3.3.2015)+C DA 0
355. Ilić Ksenija L1 A(6.11.2015) DA 0
356. Ilić Nataša A(3.2.2020) DA 0
357. Ilić Saša A(25.6.2018) DA 0
358. Ilić Tijana L1 A(12.9.2012); AC NE 0
359. Ilić Vesna L1 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
360. Ilić Žarko A(15.11.2018)+C DA 0
361. Ilić - Janković Nataša L2 A(1.12.2014)+B1,B2,C DA 0
362. Ilić Minić Jelica A(24.3.2017)+B1,B2 DA 0
363. Ilijevski Aleksandra L2 A(3.7.2014)+B1,SER; AC DA 0
364. Imamović Milana L1 A(20.10.2015) DA 0
365. Isailović Dragana L1 A(3.4.2015) DA 0
366. Isailović Gordana L1 A(8.4.2015) NE 0
367. Ivanković Leposava L1 A(9.6.2015) DA 0
368. Ivanova Olivera L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C DA 0
369. Ivanović Ivan L1 A(9.6.2015)+B1,SER,C DA 0
370. Ivanović Sonja L1 A(25.6.2014)+C DA 0
371. Ivanović Tanja L2 A(21.5.2014)+B1,SER DA 0
372. Jaćimović Jelena L1 A(13.2.2015)+B1,B2,C DA 0
373. Jakovljević Aleksandar L1 NE 0
374. Jakovljević Biljana L1 A(20.10.2015) NE 0
375. Jakovljević Verica A(1.2.2016) DA 0
376. Jakovljević Vesna L2 A(30.9.2015) DA 0
377. Jakšić Marijana A(13.8.2018) NE 0
378. Jakšić Stanimir L1 A(30.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
379. Janaćković Slavica L1 NE 0
380. Jančić Snežana L2 A(13.11.2014)+B1,C DA 0
381. Jančić Svetlana L1 NE 0
382. Janevski Nikola L1 A(2.2.2015)+B1,SER NE 0
383. Janjetović Ljuba L1 NE 0
384. Janjušević Bojana L2 A(22.1.2015)+B1,C; AC DA 0
385. Janjušević Srđan A(29.2.2016)+B1,B2,C; AC DA 0
386. Jankov Tatjana L1 A(3.4.2015) DA 0
387. Janković Ana L1 A(6.10.2015); AC DA 0
388. Janković Daniela L1 NE 0
389. Janković Maja L1 A(7.5.2015) NE 0
390. Janković Tamara L2 A(25.2.2015)+B1,B2,C DA 0
391. Janković Tatjana L2 A(4.7.2017) DA 0
392. Janković Zorica A(6.5.2019) DA 0
393. Jašović Ivana L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
394. Jelisavac-Katić Ljubica A(19.10.2015)+B1,B2,C DA 0
395. Jelušić Marija L2 A(10.11.2014)+B1,C NE 0
396. Jeremić Jelena L1 NE 0
397. Jeremić Slađana L1 A(10.6.2015) NE 0
398. Jeremić Vuka L1 A(7.5.2014)+C DA 0
399. Jeremić Zorica L2 NE 0
400. Jevremović Dragoslava L1 NE 0
401. Jevremović Goran L1 A(4.9.2015) DA 0
402. Jevtić Marija L1 NE 0
403. Jevtić Olivera L1 A(15.4.2019)+SER DA 0
404. Jevtić Sanja A(31.8.2017) DA 0
405. Jezdimirović Olivera L1 A(3.3.2015)+B1,B2,C DA 0
406. Jokić Mitar L1 NE 0
407. Joksimović-Pajić Sanja L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
408. Jovancai Marija L1 A(24.6.2014)+B1 NE 0
409. Jovančević Dušan L1 NE 0
410. Jovanov Vesna L1 A(25.6.2014)+B1,SER,C DA 0
411. Jovanović Andrea L2 A(22.4.2014)+B1,B2,C DA 0
412. Jovanović Anica L2 NE 0
413. Jovanović Bojan L1 NE 0
414. Jovanović Dragana L1 A(28.9.2015) DA 0
415. Jovanović Dragana L1 A(6.10.2015) DA 0
416. Jovanović Dragana L2 A(22.1.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
417. Jovanović Gordana L2 A(27.11.2014)+C DA 0
418. Jovanović Jelena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
419. Jovanović Jelena A(25.1.2016) NE 0
420. Jovanović Jovana L1 NE 0
421. Jovanović Milan L2 A(8.4.2015) DA 0
422. Jovanović Nataša L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
423. Jovanović Snežana L1 NE 0
424. Jovanović Snežana A(28.12.2017)+B1,B2,C DA 0
425. Jovanović Tatjana A(10.9.2019) DA 0
426. Jovanović Veseljka A(15.4.2019) DA 0
427. Jovanović Vesna L1 NE 0
428. Jovanović Negoicić Tatjana L2 A(12.6.2015) DA 0
429. Jovanović Trifunović Vesna A(5.7.2018) DA 0
430. Jović Biljana A(27.12.2016)+B1,B2,C DA 0
431. Jović Bogdanka L2 NE 0
432. Jović Branka L1 A(30.4.2015)+SER,D DA 0
433. Jović Gordana L1 A(3.4.2015) DA 0
434. Jović Jadranka L1 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
435. Jović Miladin L1 A(23.6.2014)+C NE 0
436. Jovićević Popović Ana L2 NE 0
437. Jovin Jelena L1 A(3.3.2015)+B1 DA 0
438. Jugović Marija L1 A(3.4.2015) DA 0
439. Jugović-Repajić Tatjana L1 A(9.2.2015)+B1,SER,C DA 0
440. Kačarević Tijana L2 A(11.5.2015) DA 0
441. Kačarić Maja L2 NE 0
442. Kajdoči Iren L1 NE 0
443. Kajganović Jasmina L1 NE 0
444. Kalčić Olga L2 A(1.12.2014)+B1,B2,C DA 0
445. Kalezić Biljana L1 A(2.3.2015)+C DA 0
446. Kalezić Nemanja L1 A(29.6.2017) DA 0
447. Kanižaj Biljana L1 A(6.2.2015)+B1,B2,C DA 0
448. Karać Mila L2 A(21.11.2014)+B1,C DA 0
449. Karajović-Ibročić Ružica L1 NE 0
450. Karamijalković Katarina L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
451. Karanović Marica A(16.3.2015) NE 0
452. Kardović Mersiha A(19.1.2018) DA 0
453. Kartalović Jasna L1 A(27.8.2014)+B1,C,D NE 0
454. Kazinci Tatjana L1 A(26.6.2014)+B1,C NE 0
455. Kerenec Jelena A(4.6.2019) DA 0
456. Kermeci Daniela L1 A(27.2.2015)+B1 DA 0
457. Kijevčanin Ajsela L2 A(22.9.2015)+B1,B2,C DA 0
458. Kiš Margita L1 A(26.6.2014) NE 0
459. Kitanović Marija L1 NE 0
460. Klajn Ivanka L1 NE 0
461. Klevernić Ljiljana L1 A(21.5.2014)+B1,C; AC DA 0
462. Knežević Jasmina A(13.10.2017) DA 0
463. Kocić Aleksandra L1 A(30.4.2014)+SER,C DA 0
464. Kočić Željka A(8.9.2017) NE 0
465. Kojević Sofija L1 A(5.5.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
466. Kojić Jelena L1 A(28.10.2015) DA 0
467. Kolaković Medisa L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
468. Kolarević Vojislava A(6.3.2018) DA 0
469. Komarica Snežana L1 A(21.4.2015) NE 0
470. Komnenić Slobodanka L1 A(30.4.2014)+B2,C NE 0
471. Konstantinović Nikola L1 NE 0
472. Koporan Gorana L2 NE 0
473. Korać Anka L1 NE 0
474. Korać Jelena L2 NE 0
475. Kosanović Biljana A(10.12.2019) DA 0
476. Kosanović Strahinja L2 NE 0
477. Kostadinović Ivana L2 A(11.9.2015) DA 0
478. Kostić Ljubica L1 A(12.9.2012); AC NE 0
479. Kostić Magdalena L1 A(7.5.2014)+C DA 0
480. Kostić Tatjana L1 A(23.5.2014)+B1,B2,C DA 0
481. Kostić Zorica L1 A(3.7.2014)+B1,SER NE 0
482. Kostov Cveta L1 A(30.4.2014)+C DA 0
483. Košutić Saša L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
484. Kovaček Svetličić Jelena L1 A(27.2.2015)+C DA 0
485. Kovačević Ivana L2 A(30.4.2014)+B1,SER,C DA 0
486. Kovačević Katarina L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D; AC DA 0
487. Kovačević Kristina A(20.6.2018)+B1,SER,C DA 0
488. Kovačević Nebojša L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
489. Kovačević Ognjen L2 A(6.6.2014)+C NE 0
490. Kovačević Stevan L1 A(9.9.2015)+C DA 0
491. Kozlovački Damjanov Jovanka L2 A(11.6.2014)+B1,C DA 0
492. Kračunović Slađana L2 NE 0
493. Kranjčević Marina L1 NE 0
494. Kresović Milena L1 A(24.6.2014)+C DA 0
495. Kriještorac Hadija L1 A(24.1.2015)+B1,SER,C DA 0
496. Krinulović Oja L2 A(8.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
497. Krivačević Popović Nataša L1 A(25.2.2015)+C DA 0
498. Krivošić Olivera L1 A(11.6.2014)+C DA 0
499. Krivošija Gorana L2 NE 0
500. Krnjeta Marina L1 A(30.1.2015)+B1,SER,C DA 0
501. Krsmanović Dragica L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C DA 0
502. Krsmanović Nikola L2 A(7.5.2014)+B1,B2,C DA 0
503. Krstić Aleksandra L1 A(9.4.2015)+B1,B2,C DA 0
504. Krstić Ivana L1 NE 0
505. Krstić Jelena L2 A(1.4.2015)+SER DA 0
506. Krstić Nebojša L1 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
507. Krstić Olivera L1 A(16.4.2015) NE 0
508. Krstić Slavica L1 NE 0
509. Krstić Vitomir L1 A(10.6.2015) DA 0
510. Krstić Lukić Dragana L2 A(15.5.2014)+B1,B2,D DA 0
511. Krstić-Bukarica Snežana L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D NE 0
512. Krstić-Mitić Jasmina L1 A(16.4.2015) DA 0
513. Kukobat Tanja L1 NE 0
514. Kurbalija Biljana L1 A(20.10.2015) DA 0
515. Kurtović Samra L2 NE 0
516. Kuželj Danka L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D; AC DA 0
517. Lajšić Ksenija L1 A(10.3.2015)+B1,B2,C,D DA 0
518. Lakovski Verica L1 NE 0
519. Lalić Dušica L1 A(9.6.2015) DA 0
520. Lalić Miloš L1 NE 0
521. Lalić Vukosava L1 NE 0
522. Latinović Anđa L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC NE 0
523. Lazarević Dušan A(15.5.2017); AC DA 0
524. Lazarević Gordana L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
525. Lazarević Miroslava L1 NE 0
526. Lazarević Radmila L1 A(19.7.2019) DA 0
527. Lazarević Sanja L1 A(10.2.2015)+C NE 0
528. Lazić Anđelija A(22.4.2019); AC DA 0
529. Lazić Biljana A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
530. Lazić Dragana L1 A(25.11.2015) NE 0
531. Lazić Snežana L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
532. Lazović Branka L1 A(22.1.2015)+B1,SER,C DA 0
533. Lazović Marina L1 A(5.10.2015) NE 0
534. Lečić Milovanović Vesna L1 NE 0
535. Lekić Dragana L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
536. Lekić Svetlana L1 A(20.10.2015)+B1,B2,C DA 0
537. Lijeskić Milosava L1 NE 0
538. Ljepović Marina L2 NE 0
539. Ljubanović Gordana L2 A(24.9.2012); AC NE 0
540. Ljubičić Stanko L1 NE 0
541. Ljubić Siniša L1 A(11.6.2014)+C DA 0
542. Ljubišić Ljubica L1 A(28.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
543. Ljuštanović Snežana L1 NE 0
544. Lojović Snježana L1 A(26.5.2014)+C DA 0
545. Lomenova Daniela L1 A(25.6.2014)+B1,C DA 0
546. Lorbek Biljana L1 A(12.6.2014)+B1,B2,C DA 0
547. Lovre Tijana L2 A(5.6.2014)+B1,SER,C DA 0
548. Lukić Mileva L1 A(9.6.2015) DA 0
549. Lukić Radojka L2 A(19.10.2015) DA 0
550. Lukić Verica L2 NE 0
551. Luković Danka L2 A(20.5.2015) DA 0
552. Luković Jasmina A(19.1.2016) DA 0
553. Luković Jelena A(3.2.2017) DA 0
554. Macura Ljiljana L1 A(4.7.2017); AC DA 0
555. Maćko Štefanija L1 A(1.7.2014)+B2,C DA 0
556. Madžarac Vesna L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
557. Mahovac Marija L1 A(21.5.2014)+B1,C,D NE 0
558. Majerle Jasna L1 A(11.6.2015) DA 0
559. Makić Željko L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
560. Maksimović Jelena A(21.3.2016) DA 0
561. Maksimović Koviljka L1 A(5.11.2015) NE 0
562. Maksimović Slavica L1 A(30.3.2015) DA 0
563. Maksimović Vesna L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
564. Malbaša Goran L1 A(23.4.2015)+B1,SER,C DA 0
565. Malbaški Ljiljana L1 NE 0
566. Malešev Tamara L1 A(21.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
567. Maletaški Tatjana L1 A(12.6.2014)+C DA 0
568. Malić Larisa A(25.5.2016)+B1,B2 DA 0
569. Malvić-Opanović Irena A(1.2.2016) DA 0
570. Mančev Jasminka A(9.8.2016) NE 0
571. Mančev Mirjana L2 A(3.11.2014)+B1,B2,C DA 0
572. Mandić Živka L1 NE 0
573. Manić Maja L2 A(11.9.2015) DA 0
574. Maravić Danijela L1 A(6.4.2015) DA 0
575. Marđetko Tamara A(20.6.2017) NE 0
576. Marić Ivana L2 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
577. Marić Olivera L2 NE 0
578. Marić Snežana A(18.7.2016) DA 0
579. Marinčevski Nada L1 A(7.5.2014) NE 0
580. Marinčić Bojana L1 A(24.1.2015) DA 0
581. Marinković Ana L2 A(3.4.2015) DA 0
582. Marinković Dragana L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
583. Marinković Goran L2 A(3.11.2014)+B1,C DA 0
584. Marinković Jelena L2 A(8.12.2014)+C DA 0
585. Marinković Milivoje L1 NE 0
586. Marinković Mirjana L1 NE 0
587. Marinković Sonja L1 NE 0
588. Marinković Suzana L2 NE 0
589. Marjaš Miša L1 NE 0
590. Markov Mirjana A(25.10.2019) DA 0
591. Marković Aleksandra L1 A(11.6.2015) DA 0
592. Marković Gordana L1 NE 0
593. Marković Jasmina A(21.4.2016) DA 0
594. Marković Jelena L1 A(24.9.2012)+B1,C; AC NE 0
595. Marković Milena L1 A(21.5.2014)+B1,C; AC DA 0
596. Marković Nikola L1 NE 0
597. Marković Predrag L2 NE 0
598. Marković Radmila L1 A(10.9.2015) DA 0
599. Marković Ratko L1 NE 0
600. Marković Sandra L2 NE 0
601. Marković Sava A(5.1.2016) DA 0
602. Marković Snežana L1 NE 0
603. Marković Tomislav A(20.6.2018) NE 0
604. Marlog Vedrana A(29.11.2019)+B2,C DA 0
605. Martać Ljiljana L1 A(11.5.2015) DA 0
606. Martinović Milorad L2 A(2.2.2015)+C DA 0
607. Masal-Antičević Velinka L2 A(30.9.2015)+B1,B2,C DA 0
608. Matić Ljiljana L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
609. Matić Radmila L2 A(5.10.2015) DA 0
610. Matić Vesna L1 A(2.4.2015) NE 0
611. Matović Marijana L2 A(9.3.2015)+C DA 0
612. Mazić Bogoljub L1 NE 0
613. Mazić Nebojša L1 NE 0
614. Meandžija Sonja L1 NE 0
615. Medić Slobodan A(18.12.2017) DA 0
616. Mičko Eva L1 NE 0
617. Mićić Radovan L1 NE 0
618. Mihailović Dragana L1 A(8.5.2014)+B1,B2,C DA 0
619. Mihajlović Ana L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
620. Mihajlović Gorica L1 A(9.6.2015) NE 0
621. Mihajlović Jelena A(28.3.2018) DA 0
622. Mihajlović Olivera L1 NE 0
623. Mijailović Jasna L1 A(4.6.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
624. Mijailović Olivera L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
625. Mijatović Tamara L1 A(5.2.2015)+B1,B2,C DA 0
626. Mijović Dragica L1 NE 0
627. Mikić Larisa L2 A(30.4.2015)+B1,B2,C DA 0
628. Miković Žigmanov Ružica A(13.6.2019) DA 0
629. Mikulica Mašinka L1 A(1.6.2015) NE 0
630. Miladinov Gordana L1 NE 0
631. Miladinović Tatjana L1 A(14.4.2015) DA 0
632. Miladinović Vesna L1 A(1.6.2015) DA 0
633. Miladinović-Ožanić Katarina L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
634. Miladinović-Pfend Žaklina A(29.2.2016)+B1,B2,C DA 0
635. Milanović Dušan L1 NE 0
636. Milanović Mila L1 NE 0
637. Milanović Mirjana L1 NE 0
638. Milanović Vladimir A(23.3.2017) DA 0
639. Milčić Mirjana A(3.12.2018) DA 0
640. Milenković Dragana L1 NE 0
641. Milenković Goran L1 A(4.11.2015)+SER DA 0
642. Milenković Jelena L2 A(9.4.2015) DA 0
643. Miletić Gordana A(28.12.2017) DA 0
644. Miletić Lana L1 A(31.3.2015)+B1,C NE 0
645. Milev Albena A(17.4.2018) NE 0
646. Milić Milica L2 A(25.7.2016)+B1,B2,C DA 0
647. Milić Mina L1 NE 0
648. Milićević Sonja L1 A(12.5.2015) DA 0
649. Milić-Krstić Biljana L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
650. Milijić Tamara L2 A(8.12.2014)+C DA 0
651. Milinković Milena L1 A(25.2.2015)+B1,B2,C DA 0
652. Milinković Radmila L1 A(23.4.2015)+B1,SER,C; AC DA 0
653. Milinković Zorica A(13.7.2015) DA 0
654. Milisavljević Elena L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
655. Milivojević Dejan A(29.2.2016) NE 0
656. Milivojević Milana L1 A(17.12.2014) NE 0
657. Milivojević Svetlana L1 NE 0
658. Milivojević-Pavlović Natalija L1 A(10.3.2015)+B1,B2,C NE 0
659. Miljanović Snežana L1 A(25.6.2014)+B1,SER,C; AC DA 0
660. Miljković Gabriela L1 A(28.1.2015)+B1,SER,C DA 0
661. Miljković Maja L1 A(9.4.2015) DA 0
662. Milnović Vasilije A(10.3.2017) DA 0
663. Milojević-Miladinović Milica L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
664. Milojković Katarina L1 A(20.10.2015)+B1,B2,C DA 0
665. Miloradović Maša L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C; AC DA 0
666. Milosavljević Brankica L2 A(3.11.2014)+C DA 0
667. Milosavljević Radunka L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
668. Milosavljević Snežana A(1.2.2016) DA 0
669. Milošev Jovana A(14.9.2017) NE 0
670. Milošević Dragan L2 A(30.4.2014)+B1,C; AC DA 0
671. Milošević Dubravka L1 A(7.5.2014)+C DA 0
672. Milošević Marina A(25.6.2020) DA 0
673. Milošević Natalija A(16.3.2017) NE 0
674. Milošević Slavica L1 NE 0
675. Milošević Violeta A(11.9.2018) DA 0
676. Milošević Džufić Nataša L1 A(1.6.2015) DA 0
677. Milovac Anđelka A(1.10.2019) DA 0
678. Milovanović Marijana L2 A(9.9.2015)+B1,B2,C DA 0
679. Milovanović Milijana A(1.2.2017) DA 0
680. Milovanović Olivera A(27.8.2018) DA 0
681. Milunović Dragana L1 NE 0
682. Milutinović Ana L2 A(22.4.2014)+B1,SER DA 0
683. Milutinović Ivana L1 A(3.4.2015) DA 0
684. Milutinović-Simić Dragana L1 A(9.6.2015) NE 0
685. Minić Renata L1 A(12.6.2015)+B1,SER DA 0
686. Miranović Nataša L2 A(14.3.2018)+B1,SER,C DA 0
687. Mirčić Milica A(1.7.2016) DA 0
688. Mirić Kata L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC NE 0
689. Mirković Vesna A(27.8.2018) DA 0
690. Mirković-Mlađenović Vera L1 NE 0
691. Mirosavljev Anđelka L1 NE 0
692. Mirosavljev Snežana L1 NE 0
693. Mišić-Zekić Vesna L1 A(14.5.2015) DA 0
694. Mitić Emila A(1.2.2016) NE 0
695. Mitić Jelena A(7.4.2017)+B1,B2,C DA 0
696. Mitić Maja L2 A(1.12.2014)+B1,B2,C DA 0
697. Mitošević Maja L2 A(25.11.2014)+C DA 0
698. Mitrić Jelena L2 NE 0
699. Mitrić Marina L1 NE 0
700. Mitrić Olivera L1 NE 0
701. Mitrović Dragan L1 NE 0
702. Mitrović Jelena L1 A(22.10.2015) NE 0
703. Mitrović Jelena L1 A(26.6.2014) DA 0
704. Mitrović Olga L2 A(17.6.2015) DA 0
705. Mitrović Slađana L1 A(27.10.2015) DA 0
706. Mitrović Slobodan L1 A(29.6.2017) DA 0
707. Mitrović-Angelovski Isidora L1 A(11.2.2015)+B1,SER,C; AC DA 0
708. Mladenović Jelena L1 A(30.9.2015)+B1,B2,C DA 0
709. Mladenović Maša L1 A(1.9.2015)+B1,B2,C DA 0
710. Mladenović Milena A(21.9.2015)+B1,B2,C DA 0
711. Mladenović Milijana L1 NE 0
712. Mojsa Suzana L2 A(6.11.2015) DA 0
713. Moldovan Dragana A(22.6.2016) NE 0
714. Momčilović Marijola L1 A(20.10.2015) DA 0
715. Moravčević Mirjana L1 A(9.6.2015) DA 0
716. Moric Tinde L1 NE 0
717. Mrđa Nevenka L1 NE 0
718. Mrgud Marko L2 NE 0
719. Mrvoš Senka L1 NE 0
720. Mujagić Zemina L2 NE 0
721. Munćan Marioara L1 A(20.10.2015) NE 0
722. Murić Dušica L2 A(24.1.2015)+B1,B2 DA 0
723. Nađalin Predrag A(11.2.2020) NE 0
724. Najdanović Marija L1 A(3.4.2015) DA 0
725. Nasković Bratislav L1 NE 0
726. Nedeljković Olivera L2 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
727. Nedeljković-Kovačević Jasmina L1 NE 0
728. Nedin Tatjana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
729. Nenezić Snežana L1 A(3.4.2015)+C DA 0
730. Nešić Biljana L1 A(11.6.2015) DA 0
731. Nešić Irina L1 A(5.11.2015)+B1,SER,C,D DA 0
732. Nešković Branka A(30.10.2015) DA 0
733. Nešković Jelena A(16.3.2017)+B1,B2,C; AC DA 0
734. Nešović Radojica L1 A(7.9.2015) DA 0
735. Nešović Vladana A(25.5.2016) NE 0
736. Netaj Zorica L1 NE 0
737. Nikodijević Dušan L1 A(19.7.2019) DA 0
738. Nikolić Aleksandar L2 A(14.4.2015) DA 0
739. Nikolić Ana A(8.4.2016)+B1,SER,C DA 0
740. Nikolić Dejan L1 NE 0
741. Nikolić Dragana L1 NE 0
742. Nikolić Ivana L1 A(10.12.2014)+C DA 0
743. Nikolić Jelena A(8.3.2017) DA 0
744. Nikolić Ljiljana L1 A(30.4.2014)+B1 NE 0
745. Nikolić Marija A(13.12.2017) DA 0
746. Nikolić Milena L2 A(31.8.2015)+B1,C; AC DA 0
747. Nikolić Nenad L1 A(7.5.2015) DA 0
748. Nikolić Olga L2 NE 0
749. Nikolić Slavka L2 NE 0
750. Nikolić Vela L1 A(13.5.2014) DA 0
751. Ninić Marina L2 A(15.5.2014)+B1,C DA 0
752. Ninković Miloš L2 A(30.3.2015) DA 0
753. Nišavić Stanimirka L1 NE 0
754. Nježić Irena L2 NE 0
755. Nogić Branka L1 A(17.10.2012); AC NE 0
756. Novakov Dragana L1 NE 0
757. Novakov Jovana L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
758. Novakov Nada L1 NE 0
759. Novaković Zorica L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C DA 0
760. Numanović Kimeta L2 A(22.10.2015) DA 0
761. Obradović Dragana L1 A(24.6.2014)+B1,SER,C; AC DA 0
762. Obradović Ivan L1 A(28.4.2014) DA 0
763. Obradović Milena A(27.1.2017)+B1,B2,D DA 0
764. Obradović Veroslava L1 A(27.1.2017)+B1,SER,C DA 0
765. Obradović Zorica L1 A(11.6.2015) DA 0
766. Obšust Zdenka A(15.5.2017) DA 0
767. Ognjanović Anđela L2 A(19.10.2015) DA 0
768. Oliva Danijela L2 A(11.5.2015) NE 0
769. Opačić Branislava L2 NE 0
770. Orbović Marija L1 NE 0
771. Osmanović Safeta A(13.3.2018) DA 0
772. Ostojin Anka L1 NE 0
773. Otašević Olga L2 A(9.6.2017)+B1,C DA 0
774. Padejski Danijela L1 A(30.4.2015)+C DA 0
775. Pajić Ivana L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C,D; AC DA 0
776. Panić Nataša L2 A(28.9.2015)+C DA 0
777. Panić Sanja L1 A(11.6.2015) DA 0
778. Panić Šubarević Jasmina L2 A(9.6.2015) DA 0
779. Pantelić Dragana A(22.6.2017)+B1,B2,C DA 0
780. Pantelić Gordana L2 NE 0
781. Pantelić Jelena A(6.6.2017) DA 0
782. Pantić Katarina L1 A(10.9.2015) DA 0
783. Papdi Izabela L1 NE 0
784. Papić Nataša L1 A(22.6.2016)+B1,SER,C DA 0
785. Paško Zlatko L1 A(30.9.2015) DA 0
786. Patrnogić Slavica A(15.6.2016) DA 0
787. Paunović Milka L1 NE 0
788. Paunović Snežana L1 A(9.6.2015) NE 0
789. Pavićević Tatjana L2 A(17.11.2017) DA 0
790. Pavković Milka L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
791. Pavlica Aneta A(3.12.2018) DA 0
792. Pavličević Slavica A(3.12.2019) NE 0
793. Pavličić Tatjana A(22.6.2017) DA 0
794. Pavlićević Dragica L1 A(27.10.2015) DA 0
795. Pavlik Jaroslava L2 A(5.5.2015)+B1,B2,C DA 0
796. Pavlović Milan D. L2 A(18.10.2014)+B1,C NE 0
797. Pavlović Stanislava A(20.3.2018)+B1,B2,C DA 0
798. Pavlović Suzana L2 A(6.5.2014)+C DA 0
799. Pavlović Svetlana L1 A(19.1.2015)+SER,C DA 0
800. Pejčić Suzana L1 A(28.9.2015) DA 0
801. Peković Jelena A(8.9.2017); AC DA 0
802. Perić Aleksandra A(25.7.2016)+B1,B2,C DA 0
803. Perić Katarina A(21.4.2016) DA 0
804. Perić Milica A(8.8.2017) DA 0
805. Perković Aleksandar L2 NE 0
806. Perovanović Slađanka L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
807. Perović Miloš L2 A(23.6.2014)+B1,B2,C DA 0
808. Peruničić Dragana L1 A(31.8.2015)+C DA 0
809. Peruničić Emilija L2 A(10.3.2015)+C DA 0
810. Pešić Marijana A(14.9.2015) DA 0
811. Pešić Nevena L2 NE 0
812. Petković Marija L1 A(8.5.2015) DA 0
813. Petković Marija A(8.9.2017) DA 0
814. Petković Marina L1 NE 0
815. Petković Žanja L1 A(9.5.2014)+C DA 0
816. Petric Vesna L1 A(17.4.2015) NE 0
817. Petrić Ljiljana L2 A(24.1.2015)+C DA 0
818. Petronić Nadežda L1 NE 0
819. Petronijević Dragana A(11.4.2016) DA 0
820. Petrović Andrijana A(28.12.2017) DA 0
821. Petrović Davor L1 A(4.6.2014)+B1,SER DA 0
822. Petrović Goran L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
823. Petrović Jelena L2 NE 0
824. Petrović Jovana L2 NE 0
825. Petrović Ljiljana L2 A(10.3.2015)+C DA 0
826. Petrović Ljiljana L1 NE 0
827. Petrović Marija L1 A(10.6.2015) DA 0
828. Petrović Milica L2 A(9.9.2015)+B1,B2,C DA 0
829. Petrović Nataša L2 A(24.11.2014) DA 0
830. Petrović Nataša L1 A(3.4.2015) DA 0
831. Petrović Ružica L1 A(13.2.2015)+B1,B2,C DA 0
832. Petrović Sanja L1 A(15.5.2014)+B1,SER,D; AC DA 0
833. Petrović Slavica A(15.5.2019) DA 0
834. Petrović Vera L1 NE 0
835. Petrović Vesna A(22.4.2015) DA 0
836. Petrović Bošković Marija L2 NE 0
837. Petrović Hadži-Nešić Radmila L2 A(8.12.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
838. Petrović-Đorđević Svetlana L1 NE 0
839. Pinćir Tatjana A(16.3.2015)+B1,SER,C NE 0
840. Pjevač Milica L2 A(25.6.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
841. Planić Snežana L2 A(25.2.2015)+C DA 0
842. Plavšić Nataša L1 A(22.4.2015)+B1,B2,C,D; AC DA 0
843. Poledica Slavko L2 A(24.10.2014) DA 0
844. Poljak Jovanka L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C DA 0
845. Polojac Ljubica L1 NE 0
846. Popa Dorina L1 A(29.10.2015) NE 0
847. Popadić Dragan L1 A(6.10.2015) NE 0
848. Popara Slaven L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
849. Popović Aleksandar L1 NE 0
850. Popović Bojana L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
851. Popović Dragana A(31.8.2017)+B1,SER,C DA 0
852. Popović Jelena L1 A(11.6.2014)+B1,SER,C,D; AC DA 0
853. Popović Maja L1 A(20.1.2015)+C NE 0
854. Popović Marica L2 A(29.1.2015)+C DA 0
855. Popović Miroslav A(30.3.2016)+B1,SER,C DA 0
856. Potapov Maja L1 A(24.6.2014)+SER,C DA 0
857. Potkonjak Nataša A(25.5.2020) DA 0
858. Poznanović Ivana A(19.6.2019) DA 0
859. Pražić Branka L1 A(1.10.2015)+B1 DA 0
860. Prebiračević Nevena L1 NE 0
861. Prelić Velibor L1 A(6.5.2014)+SER,C DA 0
862. Premović Danijela A(13.12.2016) NE 0
863. Pribak-Šorić Milena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
864. Prljinčević Ljiljana L1 A(21.1.2015)+B1,B2,C DA 0
865. Prodanović Ostoja L2 NE 0
866. Protić Snežana L1 A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
867. Pruginić Anđelija L1 NE 0
868. Pucarević Svetlana L1 A(9.9.2014)+B1,B2,C,D DA 0
869. Pušica Jelena L2 A(30.3.2015)+B1,B2,C DA 0
870. Putnik Milica L2 NE 0
871. Puzović Ljiljana L1 A(6.3.2018)+B1,B2,C DA 0
872. Racić Ivan A(13.2.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
873. Radenković Jadranka L2 A(30.3.2015) NE 0
874. Radenković Nina A(19.6.2019)+C DA 0
875. Radenković Antić Nataša L2 A(29.11.2016) DA 0
876. Radeta Igor L2 A(30.4.2015)+B1,B2,C DA 0
877. Radetić Dragica L1 NE 0
878. Radetinac Izeta L2 A(22.9.2015)+B1,B2,C DA 0
879. Radisavljević Kaća L1 A(22.4.2014)+B1; AC DA 0
880. Radisavljević-Ćiparizović Dragana L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
881. Radivojčević Slađana A(20.6.2018) DA 0
882. Radivojević Milutin L1 A(12.5.2014)+C DA 0
883. Radojčić Kostić Gordana L2 NE 0
884. Radojević Ana A(3.10.2016) DA 0
885. Radojević Bojana A(5.1.2016) DA 0
886. Radojević Leposava L1 A(10.9.2015)+B1,B2,C,D DA 0
887. Radojković Ana A(5.1.2016)+B1,SER,C DA 0
888. Radosavljević Aleksandra A(20.1.2015) DA 0
889. Radosavljević Marija L1 NE 0
890. Radosavljević Miloš A(8.9.2017) DA 0
891. Radošević Gordana L2 A(10.2.2015)+B1,SER,C DA 0
892. Radovanov Sava A(21.12.2018) DA 0
893. Radovanović Ana L1 NE 0
894. Radovanović Mirjana L1 NE 0
895. Radovanović Slađana L1 A(25.6.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
896. Radovanović Tatjana L2 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
897. Radović Aleksandar L1 A(30.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
898. Radović Snežana L2 NE 0
899. Radulović Zdravka L1 A(24.9.2012); AC NE 0
900. Rafa Katalin L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
901. Raičević Vojislav A(13.7.2015) DA 0
902. Rajačić Zorka L1 A(23.5.2014)+C DA 0
903. Rajčetić Zdravko A(13.3.2020) NE 0
904. Rajić Suzana L1 A(22.4.2014)+B1,SER,C DA 0
905. Rajković Danijela L1 NE 0
906. Rajlić Branka L2 A(15.5.2014) NE 0
907. Rakić Dragana L2 A(15.10.2015)+B1,B2,C DA 0
908. Rakić Ljiljana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
909. Rakić Tanja A(2.3.2016) DA 0
910. Rakić Violeta L1 A(10.6.2014)+B1,SER,C,D; AC DA 0
911. Rakić Šaranac Marija A(21.4.2016) DA 0
912. Rakić-Blanuša Tamara L1 A(23.6.2014)+B1,C DA 0
913. Rakita Dragana L2 NE 0
914. Rakonjac Katarina L1 A(2.2.2015)+B1,SER,C DA 0
915. Rakonjac Srđan A(15.4.2019) DA 0
916. Rančić Jasmina L1 NE 0
917. Ranđelović Dragan L1 NE 0
918. Ranđelović Jelena A(14.3.2018) DA 0
919. Rangelov Irena A(30.7.2018) DA 0
920. Ranisavljević Ljiljana L1 A(15.5.2014)+C DA 0
921. Ranković Ljiljana L1 A(15.10.2015) DA 0
922. Rašić Besa L1 A(8.4.2015) NE 0
923. Ratković Snežana L1 A(12.2.2015)+B1,B2,C DA 0
924. Reč Sead L2 NE 0
925. Relić-Vesković Tatjana A(16.3.2017)+B1,B2,C; AC DA 0
926. Resan Brankica L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C; AC DA 0
927. Ribić Mirjana L1 A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
928. Ristanović Dragana L1 A(24.3.2017)+B1,B2,C DA 0
929. Ristić Branislav L1 A(24.9.2012)+B1,SER,C,D; AC DA 0
930. Ristić Ivana A(7.8.2018) DA 0
931. Ristivojević Branka L2 A(30.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
932. Ristović Biljana L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
933. Riter Snežana L1 A(12.6.2014)+B1,B2,C DA 0
934. Rodaljević Dragoslava L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
935. Rodić Dragan L1 A(8.11.2014) NE 0
936. Rokić Ljiljana L1 A(20.1.2015)+B1,SER,C; AC DA 0
937. Rokvić Nada L1 NE 0
938. Rosić Milica A(25.1.2016) DA 0
939. Rovčanin Džemila L1 NE 0
940. Rudolf Olga L1 NE 0
941. Rumenić Zorana L2 A(4.2.2015)+B1,SER,C DA 0
942. Ržaničanin Ana A(15.10.2018) DA 0
943. S. Milojković Snežana L1 NE 0
944. Sajdl Sonja L1 A(2.3.2015)+B1,B2,C DA 0
945. Sajić-Radenković Zorica A(28.3.2018) DA 0
946. Sajlović Tatjana A(31.3.2016)+B1,SER DA 0
947. Salatić Ivan L2 A(30.4.2014) NE 0
948. Salković Avdija L1 A(5.5.2015) DA 0
949. Samardžić Renata L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
950. Samokal Jovanović Aleksandra A(5.2.2016)+B1,B2,C,D DA 0
951. Samson Bojan A(5.7.2018) DA 0
952. Sarić Mirjana L1 NE 0
953. Savić Ana L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
954. Savić Dijana L2 A(12.3.2015)+C DA 0
955. Savić Ksenija L2 A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
956. Savić Ljiljana L1 A(7.10.2015)+B1,SER,C DA 0
957. Savić Milica A(31.7.2017)+B1,B2,C DA 0
958. Sekulić Vesna A(17.6.2020) NE 0
959. Sekulović Marina L1 NE 0
960. Selava Radinka L1 NE 0
961. Selmanović Emina L1 NE 0
962. Senić Jelena L1 NE 0
963. Sibinović-Rajković Ružica L1 A(9.6.2015)+C NE 0
964. Silić Ljiljana L1 NE 0
965. Simanović Nada L1 A(21.9.2015) DA 0
966. Simić Dragosava A(13.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
967. Simić Mika L1 NE 0
968. Simić Nataša L2 A(2.12.2016)+B1,B2,C; AC DA 0
969. Simić Siniša A(27.4.2020) DA 0
970. Simić Viktorija L1 A(3.4.2015) NE 0
971. Simić-Petrović Marijana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
972. Simin Kosta L1 NE 0
973. Simonović Branislava L1 A(10.2.2015)+B1,C; AC DA 0
974. Simonović-Mandić Svetlana L2 A(15.5.2014)+B1 DA 0
975. Simović Dubravka L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C; AC DA 0
976. Sindik Ilija L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
977. Sirotović Suzana A(24.6.2015) DA 0
978. Skoković Daniela A(31.1.2018) NE 0
979. Sladojević Verica L2 A(23.4.2015) DA 0
980. Slavnić Srđan L1 A(12.9.2012)+B1,C,D; AC DA 0
981. Smiljanić Ilija L2 A(25.9.2017) DA 0
982. Smiljanić Ilinka L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
983. Sofronijević Adam L1 NE 0
984. Solunović Hristina L1 NE 0
985. Spasić Aleksandra L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
986. Spasić Sandra A(31.7.2017)+B1,SER,C DA 0
987. Spasojević Danka L1 A(11.5.2015) DA 0
988. Spasojević Ivana L1 A(22.10.2014)+B1,SER,D DA 0
989. Sremčević Ivana L2 A(17.4.2019) DA 0
990. Srndović Suzana L1 A(12.2.2015)+B1,B2,C DA 0
991. Stajić Dimitrije L1 A(16.6.2015) DA 0
992. Stamenković Ivan A(8.3.2019) DA 0
993. Stamenković Marija A(19.10.2018) NE 0
994. Stamenković Marina L1 A(15.4.2015) DA 0
995. Stamenković Sanja L1 NE 0
996. Stamenović Bojan L2 A(1.12.2014)+C DA 0
997. Stamenović Ljiljana L1 NE 0
998. Stančić Gordana L2 A(13.12.2016)+B1,B2,C NE 0
999. Stanić Tot Isidora A(25.4.2017)+B1,B2,C DA 0
1000. Stanimirović Ljiljana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
1001. Stanisavljević Sanja L2 NE 0
1002. Stanišić Mirjana L1 A(6.5.2014)+C DA 0
1003. Stankov Sonja L1 A(6.4.2015) NE 0
1004. Stanković Beba A(2.3.2020) DA 0
1005. Stanković Dajana L1 NE 0
1006. Stanković Katarina L1 A(3.4.2015) DA 0
1007. Stanković Ljiljana L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC DA 0
1008. Stanković Marina L1 A(8.4.2015) NE 0
1009. Stanković Miodrag L1 NE 0
1010. Stanković-Anđelković Violeta L1 A(4.11.2015)+B1,B2,C DA 0
1011. Stanojević Ana L1 A(27.2.2015)+C DA 0
1012. Stanojević Biljana A(8.8.2017) DA 0
1013. Stanojlović Jovana L1 A(7.8.2018) DA 0
1014. Starčević Ivana A(20.3.2018)+B1,B2,C DA 0
1015. Stefanović Ivana L1 A(15.4.2015) DA 0
1016. Stefanović Katarina L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
1017. Stefanović Olivera L1 NE 0
1018. Stefanović Valerija L1 A(7.5.2015)+B1,B2,C DA 0
1019. Stepanović Vesna L1 NE 0
1020. Stepanović Todorović Sanja L2 A(15.5.2014) DA 0
1021. Stepić Mateja L1 A(9.5.2014) DA 0
1022. Stevanović Ana L2 A(22.4.2014)+B1; AC DA 0
1023. Stevanović Gorana L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1024. Stevanović Marijana L1 A(9.6.2015) NE 0
1025. Stevanović Milica L1 A(3.4.2015) DA 0
1026. Stevanović Svetlana L1 A(9.6.2015)+C DA 0
1027. Stevanović Tanja L1 NE 0
1028. Stevanovski Slobodan L2 A(8.5.2015) DA 0
1029. Stević Danijela L1 A(20.10.2015)+B1,B2,C DA 0
1030. Stević Gordana L2 A(13.1.2015)+C DA 0
1031. Stević Verka L2 NE 0
1032. Stijepović Mile L1 A(30.4.2014)+B1,SER,C; AC DA 0
1033. Stiković Marija L1 A(11.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1034. Stjepanović Blažan L1 A(10.6.2014)+B1,B2,C DA 0
1035. Stjepanović Ivana L1 NE 0
1036. Stojadinović Vladana L1 A(10.6.2015)+C DA 0
1037. Stojaković Anđelka L2 NE 0
1038. Stojaković Slađana L1 NE 0
1039. Stojanović Aleksandra L1 A(11.2.2015)+B1,C NE 0
1040. Stojanović Andrijana L2 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
1041. Stojanović Dušan A(13.1.2015) DA 0
1042. Stojanović Gordana L2 A(30.3.2015) NE 0
1043. Stojanović Gordana L1 A(11.6.2014)+B1,C; AC DA 0
1044. Stojanović Ivan L1 A(15.10.2015)+B1,B2,C DA 0
1045. Stojanović Jelena L1 A(10.6.2015) DA 0
1046. Stojanović Jelena A(13.12.2016) DA 0
1047. Stojanović Ljubiša L1 NE 0
1048. Stojanović Marijana L2 A(1.12.2014)+B1,SER,C; AC DA 0
1049. Stojanović Mirjana L1 A(7.4.2015) DA 0
1050. Stojanović Nadica A(27.12.2016)+B1,B2,C DA 0
1051. Stojanović Olja L1 A(20.1.2015)+B1,B2,C NE 0
1052. Stojanović Radmila L1 NE 0
1053. Stojanović Tatjana L1 NE 0
1054. Stojanović Vesna L2 NE 0
1055. Stojanović Vesna L1 A(3.11.2014)+B1,SER,C NE 0
1056. Stojanović Zorka L1 A(12.6.2015) DA 0
1057. Stojiljković Zorica A(16.12.2016) NE 0
1058. Stojkanović Zvezdana L2 A(11.6.2015)+C DA 0
1059. Stojković Marina L1 A(12.5.2014) DA 0
1060. Stojković Mirjana L1 NE 0
1061. Stojković Mirjana A(28.6.2018); AC DA 0
1062. Stojković Nađa L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
1063. Stojković Tijana L2 A(23.6.2014) NE 0
1064. Stojković Zvonimir L1 A(15.4.2015) DA 0
1065. Stojković Kikić Irina L1 A(26.2.2015)+B1,SER,C DA 0
1066. Stojmenović Dragan L1 A(6.10.2015)+SER,C DA 0
1067. Stojmenović Violeta L1 NE 0
1068. Stojšić Siniša L2 A(29.5.2014)+B1,B2,C DA 0
1069. Stokić Ivana L1 A(9.6.2015) DA 0
1070. Stokić Oliver L1 A(22.9.2015) DA 0
1071. Stolić Dragana L2 A(5.5.2014)+C DA 0
1072. Strainović Vesna L1 A(9.6.2015) DA 0
1073. Subašić Slađana L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
1074. Subotić Slađana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
1075. Sučević Nataša L1 A(23.2.2015)+C DA 0
1076. Sudar Marija A(15.5.2017) NE 0
1077. Sulejmanović Senad L1 NE 0
1078. Surla Vesna L1 A(22.4.2014)+B1; AC DA 0
1079. Šahović Mišić Srbislava L2 A(10.6.2014)+C NE 0
1080. Šainović Drita L2 A(31.3.2015) DA 0
1081. Šanta Denis L1 A(30.9.2015) DA 0
1082. Šantić Mirela L1 A(4.1.2016)+B1 DA 0
1083. Šarac Dušica L1 NE 0
1084. Šarović Marija L1 A(15.4.2015) DA 0
1085. Šašić Vesna L1 A(15.6.2016) NE 0
1086. Šeguljev Višnja L2 A(27.2.2015) NE 0
1087. Šepecanović Ranka A(27.6.2019) DA 0
1088. Šerbedžija Olivera L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
1089. Ševo Verica L1 A(26.6.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
1090. Škipina Gorica L1 A(13.2.2015)+C NE 0
1091. Škorić Aleksandra L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C NE 0
1092. Šmudla Marina A(8.4.2016) DA 0
1093. Šokica-Šuvaković Novka L1 A(1.6.2015)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1094. Špehar Olga L1 NE 0
1095. Špirtović Armina L1 NE 0
1096. Šućur Katarina L1 NE 0
1097. Šujica Vesna L1 NE 0
1098. Šumarac Jelena A(13.12.2016) DA 0
1099. Šurlan Miljana A(16.1.2015)+B1,B2,C DA 0
1100. Šušnjar Zoran L2 A(28.9.2015)+C DA 0
1101. Švabić Vesna L1 NE 0
1102. Tadić Srđan L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
1103. Tamburić Snežana L1 NE 0
1104. Tanasić Branislava A(14.2.2017) DA 0
1105. Tanasković Tatjana L1 NE 0
1106. Tasić Mile L1 NE 0
1107. Tasić Tanja L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1108. Tasić Valentina L2 A(4.7.2014) NE 0
1109. Tašković Ivana A(19.6.2020) NE 0
1110. Telalović Mirjana L1 NE 0
1111. Tepavac Ljubomir L1 NE 0
1112. Timotić Marijana L1 A(1.6.2015) DA 0
1113. Tirnanić Vladimir L1 A(23.6.2014)+B1,B2,C DA 0
1114. Todorović Ivana L1 A(8.10.2018) DA 0
1115. Todorović Maja L1 NE 0
1116. Todorović Milan A(24.5.2016) DA 0
1117. Todorović Vera L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
1118. Todorović Zlatka L1 NE 0
1119. Tojaga Dragana A(23.11.2017) DA 0
1120. Toman Ana A(22.6.2017) DA 0
1121. Tomašević Jasmina A(18.5.2020) DA 0
1122. Tomašević Mirjana L1 A(14.4.2015) DA 0
1123. Tomčanji Vanja L1 A(24.6.2014)+B1,B2,C DA 0
1124. Tomić Biljana L1 A(9.6.2015) NE 0
1125. Tomić Dušanka L1 NE 0
1126. Tomić Jelena L1 A(9.6.2015) DA 0
1127. Tomić Nevena L1 NE 0
1128. Topalović Vesna L1 NE 0
1129. Tošić Jasmina L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
1130. Trailović Zorica L1 NE 0
1131. Trajković Dragan A(2.10.2017)+B1,B2,C DA 0
1132. Trajković Ljiljana L1 A(8.4.2015) DA 0
1133. Travica Marija A(28.3.2018)+B1,B2,C,D DA 0
1134. Tričković Katarina L1 A(2.2.2015)+SER,C DA 0
1135. Trifunac Jasmina L1 A(12.9.2012)+B2,C; AC DA 0
1136. Trifunović Ivana L2 A(6.11.2015) DA 0
1137. Trifunović Miloš L1 NE 0
1138. Trijić Vesna A(24.3.2017)+B1,B2,C DA 0
1139. Trijić Vladan L1 NE 0
1140. Trtovac Aleksandra L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1141. Trtovac Selman L1 NE 0
1142. Tucakov Milica L2 A(29.5.2014)+B1,B2,C DA 0
1143. Tucić Hajna L1 A(9.2.2015)+C DA 0
1144. Tumbul Ćamila L1 NE 0
1145. Turčinović Janko A(10.3.2015) DA 0
1146. Ubiparip Milanka L1 A(28.8.2019) DA 0
1147. Ukropina Vesna L1 A(12.5.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
1148. Urošević Danijela L1 A(4.2.2015) DA 0
1149. Usanović-Ašonja Nada L1 A(12.6.2014)+C DA 0
1150. Uzelac Suzana A(30.12.2019) DA 0
1151. Vasilijević Mirjana L1 A(16.10.2015)+SER DA 0
1152. Vasiljević Ana L2 A(16.9.2015) DA 0
1153. Vasiljević Milan L1 NE 0
1154. Vasiljević Nataša L1 A(8.5.2014)+C; AC DA 0
1155. Vasović Koviljka L2 NE 0
1156. Vaš Marija L1 A(24.6.2014)+B1,SER,C,D; AC DA 0
1157. Vejnović-Andrejić Jadranka L1 A(19.10.2015)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1158. Veličković Aleksandra L2 A(31.3.2015)+B1,B2,C DA 0
1159. Veličković Ivan L1 A(12.3.2015)+C NE 0
1160. Veljković Snežana L1 A(23.11.2015) DA 0
1161. Veljković Sonja A(15.10.2018) DA 0
1162. Veljović Tina L1 A(27.2.2015) DA 0
1163. Veselinović Bojana L2 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
1164. Veselinović Nadica L1 A(11.6.2015) DA 0
1165. Vesković Mina A(30.3.2016) NE 0
1166. Vezmar Borivoj L1 NE 0
1167. Vićentić Bojan L1 NE 0
1168. Vidojević Branislava L2 A(27.2.2015)+C DA 0
1169. Vilotić Gordana L1 NE 0
1170. Vioglavin Mirjana L1 NE 0
1171. Vistać Svetlana A(19.10.2018) DA 0
1172. Vitezović Jelena A(13.6.2017)+B1,B2,C; AC DA 0
1173. Vitković Biljana L1 NE 0
1174. Vitković Draginja L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
1175. Vladetić Jelena L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
1176. Vladetić Sava L2 A(21.10.2015) DA 0
1177. Vlajković-Mitrovanov Duško L1 NE 0
1178. Vlajnić Maja L1 NE 0
1179. Vlašković Brankica A(9.9.2015)+B1,SER DA 0
1180. Vojinović-Kostić Jelena L1 NE 0
1181. Vojnić Hajduk Ivona A(14.5.2019) DA 0
1182. Vojnović Žarko L2 A(12.9.2012)+C,D; AC DA 0
1183. Vojvodić Ljiljana L1 A(14.5.2015)+B1,B2,C NE 0
1184. Voštinić Ana L1 A(11.5.2015) DA 0
1185. Vračar Vera L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
1186. Vračarić Dragan L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
1187. Vračarić Nada L1 NE 0
1188. Vranić Marija L2 NE 0
1189. Vučkovac Obrad L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1190. Vučković Gordana L1 A(19.10.2015)+B1,B2,C DA 0
1191. Vučković Milorad L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1192. Vučković Sanja A(13.7.2015) DA 0
1193. Vučković Svetlana L1 A(6.6.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1194. Vujanić Vesna A(15.5.2017) NE 0
1195. Vujašević Mirjana A(9.10.2017)+B1,B2,C DA 0
1196. Vujičić Dragica L1 NE 0
1197. Vujić Bojana L2 NE 0
1198. Vujić Ljubomir L2 NE 0
1199. Vujić Nada L1 A(1.7.2014)+B1,C,D NE 0
1200. Vujinović Jelica L2 A(26.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1201. Vujkov-Đuranović Tamara L1 A(11.6.2014)+C DA 0
1202. Vujošević Dubravka L1 NE 0
1203. Vujošević Ljubiša L1 A(3.7.2014)+B1,SER NE 0
1204. Vujović Dragana L2 A(9.6.2015) DA 0
1205. Vujović Ivan L1 A(11.3.2015) DA 0
1206. Vukadinović Biljana L1 NE 0
1207. Vukadinović Marija L1 A(10.6.2015) NE 0
1208. Vukanić Jasmina L1 A(24.9.2012)+SER,C; AC DA 0
1209. Vukičević Ersilija L1 A(30.4.2015) NE 0
1210. Vukićević Dejan L1 A(28.4.2014)+C,D; AC DA 0
1211. Vukićević Jasna L1 A(16.10.2015)+C; AC DA 0
1212. Vukobrat Ana A(21.12.2018) DA 0
1213. Vukotić Bojana L1 A(5.10.2018) DA 0
1214. Vuković Stojković Danica L2 A(9.6.2015) DA 0
1215. Vuksanović Jelena L2 A(24.6.2014)+B1,C DA 0
1216. Vulićević Danijela L2 A(23.10.2015) DA 0
1217. Vulović Draško L1 A(5.12.2016) DA 0
1218. Zarić-Mitrović Vera L1 A(12.6.2015) DA 0
1219. Zdravković Marjana L2 NE 0
1220. Zdravković Sunčica L1 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
1221. Zdravković Vesna L1 NE 0
1222. Zec Marijana L2 A(23.10.2015) DA 0
1223. Zečević Dragana A(31.5.2018) DA 0
1224. Zečević Gordana A(13.3.2020) DA 0
1225. Zečević Irena L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
1226. Zečević Ivana A(28.8.2019) DA 0
1227. Zečević Milka L2 NE 0
1228. Zeljak Milan L1 NE 0
1229. Zeljić Jelica L2 A(16.9.2015) DA 0
1230. Zeljković Ljiljana L1 A(8.4.2015) NE 0
1231. Zgrabljić Svetlana L1 NE 0
1232. Zlatanović Ninoslava L1 A(8.4.2015) DA 0
1233. Zlatičanin Vesna L1 A(28.10.2015) DA 0
1234. Zrnić Vera L1 NE 0
1235. Zubić Adrijana L1 A(25.2.2015)+B1,SER,C DA 0
1236. Žarić Tanja L2 A(21.4.2015) NE 0
1237. Žebeljan Biljana L1 A(26.10.2015) DA 0
1238. Željski Tamara L1 A(4.7.2014)+B1 DA 0
1239. Živanović Biljana L1 A(23.11.2015) NE 0
1240. Živanović Jasmina L2 A(9.6.2015) DA 0
1241. Živanović Jasmina L1 A(10.3.2015)+B1,B2,C DA 0
1242. Živanović Sava L1 A(23.6.2014)+C DA 0
1243. Živić Biljana L1 NE 0
1244. Živić Radmila L2 A(5.11.2015)+B1,SER,C DA 0
1245. Živić Tatjana A(30.7.2018) DA 0
1246. Živković Biljana L2 A(5.10.2015) DA 0
1247. Živković Slađana L2 A(9.4.2015) DA 0
1248. Živković Tamara L2 A(4.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1249. Živković Tatjana L1 A(12.6.2015)+C DA 0
1250. Živković Vladan L1 A(23.6.2014)+C NE 0
1251. Živković-Muškinja Andrea A(8.8.2017) DA 0
1252. Žugić Uroš L2 A(15.7.2015) DA 0
1253. Župan Vesna L1 A(13.5.2014)+B1,C DA 0
1254. Župić Meleka A(6.2.2018) DA 0
COBISS2/Katalogizacija
L1 - Priznavanje licence u skladu s 14. članom Pravilnika iz 2009. godine
L2 - Dobijanje licence na osnovu obavljene provere znanja
 
COBISS3/Katalogizacija
A - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (knjiga), te za kreiranje zbirnih zapisa i zapisa za izvedena dela
B1 - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju sastavnih delova
SER - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju serijskih publikacija
B2 - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju kontinuiranih izvora
C - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju neknjižne građe
D - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju antikvarne građe
AC - Kreiranje i uređivanje punih normativnih zapisa za lična imena te preuzimanje zapisa iz baze podataka LC/NAF
 
K - Vlasnik licence/dozvole(a), u jednoj ili u više biblioteka ima korisničko ime i šifru s privilegijama za kreiranje zapisa u procesu uzajamne katalogizacije
 
Ako je od dobijanja licence za uzajamnu katalogizaciju proteklo više od 3 godine, vlasnik licence, između ostalog, pokazuje svoju osposobljenost za uzajamnu katalogizaciju takođe kreiranjem bar 100 zapisa u uzajamnoj bazi podataka COBIB u poslednje tri godine. Vlasnik licence, koji više ne učestvuje u procesu uzajamne katalogizacije i ujedno ne namerava da dobije dozvole za COBISS3/Katalogizaciju, može da zatraži brisanje iz evidencije važećih licenci, što saopštava VBS-u na adresu cobissizo@vbs.rs.

ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2020 IZUM | V 3.15.9 |