Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

Licence za uzajamnu katalogizaciju

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Važeće licence za COBISS/Katalogizaciju

(stanje 28.3.2017)

Br. Prezime Ime COBISS2/Katalogizacija COBISS3/Katalogizacija K Z
1. Aćimović Maja A(31.8.2015)+B1,SER DA 0
2. Agatonović Višnja L1 A(27.10.2015) DA 0
3. Albahari Biljana A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
4. Aleksandrović Snežana L1 NE 0
5. Aleksandrović Vesna L1 A(24.9.2012)+C; AC DA 0
6. Aleksić Dragana L2 NE 0
7. Aleksić Ljubica L1 A(22.4.2014)+B1,B2 DA 0
8. Aleksić Nada L1 NE 0
9. Almažan Anda L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
10. Alomerović Rizvan L1 NE 0
11. Amidžić Nedeljko L1 NE 0
12. Ančulj Maja L2 A(30.4.2015)+B1,B2,C DA 0
13. Andonovski Jelena L2 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
14. Andrejić Milanka L2 A(10.3.2015) DA 0
15. Andrić Jelena L1 NE 0
16. Anđić Andrej A(15.12.2015) DA 0
17. Anić Jelena L1 A(22.10.2014)+B1,SER DA 0
18. Antić Aleksandra L1 A(3.4.2015) DA 0
19. Antić Jelena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
20. Antić Ljiljana L1 NE 0
21. Antić Slobodanka L1 NE 0
22. Antić Violeta L1 A(8.4.2015) NE 0
23. Antonić Sanja L2 NE 0
24. Antonijević Nataša L1 NE 0
25. Arambašić Milica L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
26. Arambašić Svetlana L1 A(9.9.2015) DA 0
27. Arežina Verica L2 A(9.6.2015) DA 0
28. Arsenović Andrea L2 A(22.4.2014) DA 0
29. Arsić Nadica L1 A(20.11.2015) NE 0
30. Atanasova-Nikolić Elizabeta L2 A(2.4.2015)+C DA 0
31. Avalić Ljiljana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C DA 0
32. Avramović Branislava L1 NE 0
33. Avramović Nevena L1 A(1.6.2015) DA 0
34. Ayyash Isidora A(13.7.2015) NE 0
35. Babić Branislava L1 NE 0
36. Babić Valentina A(13.4.2016)+B1,B2,C DA 0
37. Bacotić Gordana L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
38. Bači Jelena L1 NE 0
39. Baćević Marija L1 NE 0
40. Bajin Marijana L2 A(26.2.2015) DA 0
41. Bajin Zoran L1 A(15.5.2014)+B1,C,D DA 0
42. Bajunović Jadranka L2 A(5.10.2015) DA 0
43. Bak Nadežda L2 NE 0
44. Bambić Kostov Ana L2 A(28.1.2015) NE 0
45. Banda Marta A(18.8.2015)+B1,B2,C DA 0
46. Banković Vijoleta A(22.2.2016)+C DA 0
47. Banović Jelena A(13.4.2016)+B1,SER DA 0
48. Barać Zorica L1 A(21.3.2016) DA 0
49. Barlov Nikša L1 A(15.5.2015) DA 0
50. Barudžija Verislava L1 A(3.7.2014)+B1,SER,D DA 0
51. Bašić Ljiljana L1 A(25.11.2014) DA 0
52. Bažik Boženka L1 A(27.2.2015) DA 0
53. Begenišić Dobrila L1 A(27.1.2016) DA 0
54. Begović Uroš L2 A(22.10.2014) DA 0
55. Beli Katarina L1 NE 0
56. Belić Nataša L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
57. Belošević Mirjana L2 NE 0
58. Belužić Monika L1 A(23.6.2014) DA 0
59. Berenji Ester L1 NE 0
60. Berić Radojka L1 NE 0
61. Bežanić Tijana L2 A(30.12.2016) DA 0
62. Bibić Danijel L1 A(8.4.2015) NE 0
63. Bikicki Vesna L1 NE 0
64. Bjelica Bojana L2 A(30.5.2014)+B1,C DA 0
65. Bjelić Anđa L1 NE 0
66. Bjelić Radmila L2 A(24.1.2015)+C DA 0
67. Bjelobrk Maja A(2.2.2015)+C NE 0
68. Blagojević Dragana L1 A(9.4.2015) DA 0
69. Blagojević Marijana L2 A(7.9.2015) DA 0
70. Blašković Melanija L1 A(21.5.2014)+B1,C; AC DA 0
71. Blažić Veselin L2 NE 0
72. Blažin Vanja L1 A(21.5.2014)+B1,C DA 0
73. Bogdanović Marija L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
74. Bogdanović Milena L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C NE 0
75. Bogdanovski Petar L1 NE 0
76. Bogicić Daniela L2 NE 0
77. Bognar Iren L1 NE 0
78. Bogojević Tatjana L1 A(27.2.2015) DA 0
79. Bogosavljević Sida L1 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
80. Bojanić Predrag A(23.3.2017) NE 0
81. Bojković Mirjana A(26.7.2016) DA 0
82. Bojović Snežana L1 A(13.11.2014)+B1,SER,C DA 0
83. Bokan Tijana L2 A(28.9.2015)+C DA 0
84. Bolić Dušana L2 A(4.7.2014)+B1 DA 0
85. Borisavljević Ivana L1 A(11.5.2015)+C DA 0
86. Boro Dragoslav L2 A(15.5.2014)+SER,C,D DA 0
87. Bošković Branislava L1 NE 0
88. Bošković Lidija L1 A(18.10.2014)+B1,C DA 0
89. Bošković Ljubica L1 NE 0
90. Bošković Persida A(30.3.2016) DA 0
91. Božičković-Radulović Danijela L1 NE 0
92. Božić Irena L2 NE 0
93. Božić Jadranka L1 NE 0
94. Božić Julijana L1 NE 0
95. Bracić Milica L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
96. Branković Ljubomir L1 A(19.10.2015) DA 0
97. Branković Valentina A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
98. Branković-Basarić Zorica L1 A(10.6.2015) DA 0
99. Brašanac Gordana L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C DA 0
100. Brašić Emilija L1 NE 0
101. Brdarević Slavica L1 NE 0
102. Brindić Maja L1 A(2.4.2015) DA 0
103. Brkić Anka L2 A(15.5.2014) NE 0
104. Brkić Ivana L1 A(21.9.2015) DA 0
105. Brkić Ljiljana L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
106. Brković Dušica L1 A(9.3.2015)+C DA 0
107. Brnja Marina A(29.11.2016) DA 0
108. Brun Miloš A(22.1.2016) DA 0
109. Brzulović-Stanisavljević Tatjana L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
110. Buboš-Marki Otilia L1 A(1.9.2015)+B2,C DA 0
111. Budić Viktorija L1 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
112. Bugarinovic Svetlana L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C DA 0
113. Bukavac Marina L2 A(5.12.2014)+SER,C DA 0
114. Bulajić Maja L1 A(4.11.2015)+SER DA 0
115. Bulat Radmila L1 NE 0
116. Bulatović Marija L1 A(15.9.2014) DA 0
117. Bundalo Sanja L1 A(8.4.2015) DA 0
118. Burzan Dejana L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
119. Butigan-Vučaj Tamara L1 NE 0
120. Buzić Irena L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C; AC DA 0
121. Cakić Silvana L2 A(9.6.2015) DA 0
122. Carević Radmila L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
123. Cerović Stasja L2 A(15.5.2014)+D DA 0
124. Cesarec Maja L1 A(7.10.2015) DA 0
125. Cibin Milena L2 A(15.5.2014) DA 0
126. Cicka Ruženka L2 A(5.5.2015) DA 0
127. Cimeša Jelena L1 A(27.11.2014) DA 0
128. Cokanović Katarina L1 A(14.4.2015) DA 0
129. Corelj Lidija L1 A(10.6.2015)+C DA 0
130. Crljić Vera A(26.7.2016) DA 0
131. Crnković Marija L1 A(9.6.2015) DA 0
132. Crvenko Ljiljana L2 A(15.5.2014)+D DA 0
133. Cuca Jelena L1 NE 0
134. Cvetanović Ana L1 A(3.4.2015) DA 0
135. Cvetićanin Snežana L1 A(30.9.2015) DA 0
136. Cvetković Marina A(1.2.2017) DA 0
137. Cvetković Milica L1 A(27.2.2015)+B1,C DA 0
138. Cvjetićanin Nataša L1 NE 0
139. Čačić Marija L1 A(30.4.2015) DA 0
140. Čanković Jasna L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
141. Čano-Tomić Emina L1 A(18.10.2014)+B1,B2,C,D DA 0
142. Čavdarević Dušica L2 NE 0
143. Čičić Mirjana L2 A(17.11.2014)+C DA 0
144. Čubrilo Olivera L1 A(10.2.2015)+B1,B2,C NE 0
145. Čučković Nataša A(20.1.2015)+C DA 0
146. Čučković Snežana L1 DA 0
147. Čudić Nemanja L1 NE 0
148. Čudomirović Biljana L1 NE 0
149. Čupić Milica L2 A(8.4.2015) DA 0
150. Čutura Snežana L1 A(2.4.2015) DA 0
151. Ćeranić Natalija L1 A(2.2.2015) DA 0
152. Ćirić Aleksandra L1 NE 0
153. Ćirić Jelena L2 A(23.6.2015) NE 0
154. Ćirić Slavica L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
155. Ćirković Snježana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
156. Ćirović Jovana L2 A(30.4.2014) NE 0
157. Ćirović Ruža L1 NE 0
158. Ćorković Mirjana L1 NE 0
159. Ćurčić Sanja L2 A(10.3.2015)+C DA 0
160. Ćurčić-Budinski Nada L1 A(27.2.2015)+B1,C,D DA 0
161. Dadić Olgica L1 A(20.11.2015) NE 0
162. Dakić Nataša L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
163. Damnjanović Ružica L1 A(1.6.2015) DA 0
164. Danković Vesna L1 A(1.12.2014)+B1,SER,C DA 0
165. Davidović Branko L2 A(15.5.2014)+D DA 0
166. Davidović Ljiljana L1 A(14.5.2015)+B1,B2 DA 0
167. Davidovski Biljana A(25.1.2016) DA 0
168. Dedić Miloš L1 NE 0
169. Delibašić Jasna L2 A(21.1.2015)+C DA 0
170. Delija Snežana L2 A(25.11.2014)+C DA 0
171. Deljanin Sandra L1 A(30.12.2016)+B1,SER DA 0
172. Dimić Ljiljana L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
173. Dimitrijević Aleksandar L2 A(11.5.2015)+B1,B2,C DA 0
174. Dimitrijević Jasmina L1 A(27.2.2015)+C DA 0
175. Dimitrijević Nada L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
176. Dimitrijević Peđa L2 A(23.6.2014) DA 0
177. Dimitrijević Slavoljub L1 NE 0
178. Dimitrijević Svetlana L1 NE 0
179. Dinić Božidar L1 NE 0
180. Dmitrić Marko L2 A(30.9.2015) DA 0
181. Doderović Radivoj L1 A(27.2.2015)+C DA 0
182. Dostanić Jelena L2 NE 0
183. Došlić Nenad L1 A(25.6.2014)+B1,C DA 0
184. Dovniković Svetlana L1 A(24.6.2014)+B1,B2,C NE 0
185. Dragičević Ljiljana L1 A(30.4.2014)+B2,C DA 0
186. Dragić Dubravka L2 A(1.12.2014)+C DA 0
187. Dragišić Vladimir L1 NE 0
188. Dragosavac Branka A(18.1.2017) DA 0
189. Dragović-Pop-Lazić Vesna L1 NE 0
190. Dragutinović Radmila Reveka A(21.7.2015) DA 0
191. Drapšin Aleksandra L1 A(27.2.2015)+D DA 0
192. Dražić Radmila L1 A(10.9.2015) DA 0
193. Dražić Stevan L2 A(23.11.2015) DA 0
194. Drča Slavica L1 NE 0
195. Drmanac Mirko L1 A(9.3.2015)+SER DA 0
196. Dučić Aleksandar L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
197. Dudić Maša L1 A(9.6.2015) DA 0
198. Dukić Ljiljana L2 A(16.1.2015) DA 0
199. Duković Jelena L2 A(27.2.2015)+C DA 0
200. Dulović Predrag L1 NE 0
201. Dumanović Jelena L1 A(12.3.2015)+C DA 0
202. Duran Nermina A(19.4.2016) DA 0
203. Durlević Jelena L2 A(5.12.2014)+B1,SER,C DA 0
204. Dutina Tatjana L2 A(5.12.2014)+SER,C DA 0
205. Džidić Šejla A(25.7.2016) DA 0
206. Džikić Ljiljana L1 NE 0
207. Džufić Nataša L1 A(1.6.2015) DA 0
208. Đačić Nataša L2 A(28.9.2015)+C DA 0
209. Đenadić Boris L2 A(23.2.2015)+B1,C DA 0
210. Đerić Milica L1 NE 0
211. Đerić Milijana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C DA 0
212. Đilas Gordana L1 A(27.2.2015)+B1 DA 0
213. Đokić Zorica L2 A(10.9.2015)+B1,B2,C DA 0
214. Đoković Gordana L1 A(22.10.2014)+B1,SER DA 0
215. Đoković Veljko L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
216. Đonović Dušica L1 A(19.10.2015) DA 0
217. Đorđević Biljana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
218. Đorđević Biljana L2 A(17.6.2015) DA 0
219. Đorđević Boban L1 A(4.11.2015)+C DA 0
220. Đorđević Borivoje L1 A(4.11.2015) DA 0
221. Đorđević Dragana L2 A(12.5.2014)+C DA 0
222. Đorđević Jelena A(18.1.2017) DA 0
223. Đorđević Latinka L1 A(3.7.2014)+B1,SER DA 0
224. Đorđević Maja L1 NE 0
225. Đorđević Milena L2 A(13.11.2014)+C DA 0
226. Đorđević Rada L1 NE 0
227. Đorđević Snežana L1 A(3.3.2015) DA 0
228. Đorđević Snežana L2 NE 0
229. Đorđević Suzana L2 A(3.4.2015) DA 0
230. Đorđević Vesna L1 A(15.10.2015) DA 0
231. Đorić Ana L2 A(30.4.2014)+B1,C NE 0
232. Đošić Predrag L2 A(25.2.2015) DA 0
233. Đukanović Jelena L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
234. Đukić Gordana L1 NE 0
235. Đukić Ljiljana L1 NE 0
236. Đukić Miljana L1 A(15.12.2014)+B1,B2,C,D NE 0
237. Đunisijević Dragana L1 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
238. Đurašević Mirjana L2 A(11.5.2015) DA 0
239. Đurđev-Josimov Tamara L1 A(7.10.2015) DA 0
240. Đurđulov Jelena L1 A(7.5.2014)+B1,B2,C,D DA 0
241. Đurić Jasminka L1 A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
242. Đurić Nebojša L2 NE 0
243. Đurkić Sabina L1 A(5.10.2015)+SER,C DA 0
244. Đurovska Dragica L2 NE 0
245. Eraković Dušanka L1 A(14.5.2015)+B1,B2,C DA 0
246. Erić Slobodanka L1 A(3.4.2015) DA 0
247. Erić Stanislava L1 NE 0
248. Eror Vanja L1 A(23.2.2015)+B1,C DA 0
249. Fazlić Azra L2 A(22.10.2015) NE 0
250. Ferizović Vujičić Silva L1 A(2.2.2015)+C DA 0
251. Fetahović Anisa L1 A(8.9.2015) DA 0
252. Fetahović Binela L2 A(7.5.2015) DA 0
253. Filimonović Dragica A(22.6.2016) DA 0
254. Filipović Danica L1 NE 0
255. Filipović Emilija L2 A(30.4.2014)+C DA 0
256. Filipović Zoran L2 A(3.4.2015) DA 0
257. Fleis Rita L1 NE 0
258. Fodor Tamaš L2 A(15.10.2015) DA 0
259. Furundžić Snježana L1 A(6.6.2014)+SER,C DA 0
260. Gabriš Ljudmila L1 NE 0
261. Gagić Vesna L2 A(3.11.2014)+C DA 0
262. Gajić Boja L1 A(9.5.2014) DA 0
263. Gajić Ivana L1 A(27.2.2015)+B1,SER,C DA 0
264. Gajić Milica L1 A(16.3.2017) DA 0
265. Gajić Svetlana L2 NE 0
266. Gajić-Majer Ljiljana L1 NE 0
267. Garapić Slađana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
268. Gardašević Stanislava L2 NE 0
269. Gašić Nebojša L1 NE 0
270. Gavrilović Ivana L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
271. Gavrilović Milena A(22.4.2015) DA 0
272. Genčić Snežana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
273. Georgiev Elizabeta L1 A(12.6.2015) DA 0
274. Gerga Aurika L1 A(5.11.2015) NE 0
275. Gligorijević Miroslav L1 NE 0
276. Glišić Jelena L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
277. Glišić Sunčica L1 A(5.5.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
278. Glišović Jelena L2 A(28.4.2014)+C DA 0
279. Glišović Svetlana L1 A(25.11.2014)+B1,C DA 0
280. Glušac Ana L2 A(27.2.2015)+C DA 0
281. Glušac Mirela L1 NE 0
282. Gluščević Vesna L1 A(23.5.2014)+C DA 0
283. Gnjatović Žana L1 NE 0
284. Gocić Jelena L1 A(5.6.2014) DA 0
285. Golub Saša L1 A(26.2.2015)+B1,B2,C DA 0
286. Golubović Ana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
287. Golubović Mirjana L1 NE 0
288. Golubović Olivera L1 A(29.1.2015)+B1,B2,C DA 0
289. Golubović Olivera L2 A(15.5.2014)+D DA 0
290. Golubović Siniša L1 NE 0
291. Golubović Zvonimir L2 A(15.5.2014)+D DA 0
292. Goranović-Prlja Nataša L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC DA 0
293. Gordić Marija L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
294. Gordić Srđan L1 A(30.5.2014)+B1,C DA 0
295. Gradić Aleksandar L2 NE 0
296. Grba Sofija L2 A(8.10.2015) DA 0
297. Grbić Branislava L1 A(12.9.2012); AC DA 0
298. Grbić Dušica L1 NE 0
299. Grbović Gordana L1 A(9.5.2014)+B1,B2,C DA 0
300. Grbović Milorad L2 A(27.11.2015) DA 0
301. Grubač Jelena L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
302. Grubješić Dušanka L1 NE 0
303. Grujić Angelina L1 A(24.9.2012)+B1,C; AC DA 0
304. Grujić Dragana L1 A(16.1.2015)+B1,SER DA 0
305. Grujić Ljiljana L2 A(6.11.2015) DA 0
306. Grujović Biljana L2 A(15.5.2014)+B1,SER DA 0
307. Gucunski-Lukaj Vesna L1 NE 0
308. Gundelj Marijana L1 A(9.6.2015) DA 0
309. Habeš Fehima L2 A(23.10.2015) DA 0
310. Hadžić Nevenka L2 NE 0
311. Hadžifejzović Irfet L2 NE 0
312. Hadži-Vidanović Jagoda L1 NE 0
313. Hajnerman Peter L1 A(6.2.2015) DA 0
314. Hičik Dora L1 NE 0
315. Horvat Eržebet L1 NE 0
316. Idrizović Nenad L1 A(30.4.2014)+B1,C; AC DA 0
317. Idvorean Todor L1 A(27.2.2015) DA 0
318. Igić Slađana L1 A(9.4.2015) DA 0
319. Ignjatović Jovović Kristina L2 NE 0
320. Ilić Dubravka L1 A(3.3.2015)+C DA 0
321. Ilić Ksenija L1 A(6.11.2015) DA 0
322. Ilić Tijana L1 A(12.9.2012); AC NE 0
323. Ilić Vesna L1 A(3.4.2015) DA 0
324. Ilić - Janković Nataša L2 A(1.12.2014)+C DA 0
325. Ilić Minić Jelica A(24.3.2017) NE 0
326. Ilijevski Aleksandra L2 A(3.7.2014)+B1,SER DA 0
327. Imamović Milana L1 A(20.10.2015) NE 0
328. Isailović Dragana L1 A(3.4.2015) DA 0
329. Isailović Gordana L1 A(8.4.2015) DA 0
330. Ivanković Leposava L1 A(9.6.2015) DA 0
331. Ivanova Olivera L1 A(15.5.2014)+C NE 0
332. Ivanović Ivan L1 A(9.6.2015)+B1,SER,C DA 0
333. Ivanović Sonja L1 A(25.6.2014)+C DA 0
334. Ivanović Tanja L2 A(21.5.2014)+B1,SER DA 0
335. Ivković Ana L2 A(16.9.2015) DA 0
336. Jaćimović Jelena L1 A(13.2.2015)+B1,B2,C DA 0
337. Jakovljević Aleksandar L1 NE 0
338. Jakovljević Biljana L1 A(20.10.2015) DA 0
339. Jakovljević Verica A(1.2.2016) DA 0
340. Jakovljević Vesna L2 A(30.9.2015) DA 0
341. Jakšić Stanimir L1 A(30.5.2014)+B1,C DA 0
342. Janaćković Slavica L1 NE 0
343. Jančić Snežana L2 A(13.11.2014)+B1,C DA 0
344. Jančić Svetlana L1 NE 0
345. Janevski Nikola L1 A(2.2.2015)+B1,SER NE 0
346. Janjetović Ljuba L1 NE 0
347. Janjušević Bojana L2 A(22.1.2015)+B1,C DA 0
348. Janjušević Srđan A(29.2.2016)+B1 DA 0
349. Jankov Tatjana L1 A(3.4.2015) DA 0
350. Janković Ana L1 A(6.10.2015) DA 0
351. Janković Daniela L1 NE 0
352. Janković Maja L1 A(7.5.2015) DA 0
353. Janković Tamara L2 A(25.2.2015)+C DA 0
354. Janković Tatjana L2 NE 0
355. Jašović Ivana L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
356. Jelisavac-Katić Ljubica A(19.10.2015) DA 0
357. Jelušić Marija L2 A(10.11.2014)+B1,C DA 0
358. Jeremić Jelena L1 NE 0
359. Jeremić Slađana L1 A(10.6.2015) NE 0
360. Jeremić Vuka L1 A(7.5.2014)+C DA 0
361. Jeremić Zorica L2 NE 0
362. Jevremović Dragoslava L1 NE 0
363. Jevremović Goran L1 A(4.9.2015) DA 0
364. Jevtić Marija L1 NE 0
365. Jevtić Olivera L1 DA 0
366. Jezdimirović Olivera L1 A(3.3.2015) DA 0
367. Jokić Mitar L1 NE 0
368. Joksimović-Pajić Sanja L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
369. Jovancai Marija L1 A(24.6.2014)+B1 DA 0
370. Jovančević Dušan L1 NE 0
371. Jovanov Vesna L1 A(25.6.2014)+B1,SER,C DA 0
372. Jovanović Anica L2 NE 0
373. Jovanović Bojan L1 NE 0
374. Jovanović Dragana L1 A(28.9.2015) DA 0
375. Jovanović Dragana L1 A(6.10.2015) DA 0
376. Jovanović Dragana L2 A(22.1.2015)+B1,B2,C DA 0
377. Jovanović Gordana L2 A(27.11.2014)+C DA 0
378. Jovanović Jasmina A(21.4.2016) DA 0
379. Jovanović Jelena A(25.1.2016) DA 0
380. Jovanović Jelena L2 A(25.11.2014)+B1,C DA 0
381. Jovanović Jovana L1 NE 0
382. Jovanović Milan L2 A(8.4.2015) DA 0
383. Jovanović Nataša L1 A(30.4.2014)+B1,SER,C DA 0
384. Jovanović Snežana L1 NE 0
385. Jovanović Vesna L1 NE 0
386. Jovanović Negoicić Tatjana L2 A(12.6.2015) DA 0
387. Jović Biljana A(27.12.2016) DA 0
388. Jović Bogdanka L2 NE 0
389. Jović Branka L1 A(30.4.2015) DA 0
390. Jović Gordana L1 A(3.4.2015) DA 0
391. Jović Jadranka L1 A(3.4.2015)+SER DA 0
392. Jović Miladin L1 A(23.6.2014)+C DA 0
393. Jovićević Popović Ana L2 NE 0
394. Jovin Jelena L1 A(3.3.2015)+B1 DA 0
395. Jugović Marija L1 A(3.4.2015) DA 0
396. Jugović-Repajić Tatjana L1 A(9.2.2015)+B1,SER,C DA 0
397. Kačarević Tijana L2 A(11.5.2015) DA 0
398. Kačarić Maja L2 NE 0
399. Kajdoči Iren L1 NE 0
400. Kajganović Jasmina L1 NE 0
401. Kalčić Olga L2 A(1.12.2014)+C DA 0
402. Kalezić Biljana L1 A(2.3.2015)+C DA 0
403. Kalezić Nemanja L1 NE 0
404. Kanižaj Biljana L1 A(6.2.2015)+B1,B2,C DA 0
405. Karajović-Ibročić Ružica L1 NE 0
406. Karamijalković Katarina L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
407. Karanović Marica A(16.3.2015) NE 0
408. Kartalović Jasna L1 A(27.8.2014)+B1,C,D DA 0
409. Kazinci Tatjana L1 A(26.6.2014)+B1,C NE 0
410. Kermeci Daniela L1 A(27.2.2015) DA 0
411. Kijevčanin Ajsela L2 A(22.9.2015)+SER DA 0
412. Kiš Margita L1 A(26.6.2014) NE 0
413. Kitanović Marija L1 NE 0
414. Klajn Ivanka L1 NE 0
415. Klevernić Ljiljana L1 A(21.5.2014)+B1,C DA 0
416. Kocic Katarina L1 NE 0
417. Kocić Aleksandra L1 A(30.4.2014)+SER,C DA 0
418. Kojević Sofija L1 A(5.5.2014)+B1,B2,C,D DA 0
419. Kojić Jelena L1 A(28.10.2015) DA 0
420. Kolaković Medisa L1 A(23.6.2014)+B1,C DA 0
421. Komarica Snežana L1 A(21.4.2015) DA 0
422. Komnenić Slobodanka L1 A(30.4.2014)+B2,C DA 0
423. Konstantinović Nikola L1 NE 0
424. Koporan Gorana L2 NE 0
425. Korać Anka L1 NE 0
426. Korać Jelena L2 NE 0
427. Kosanović Strahinja L2 NE 0
428. Kostadinović Ivana L2 A(11.9.2015) DA 0
429. Kostić Ljubica L1 A(12.9.2012); AC NE 0
430. Kostić Magdalena L1 A(7.5.2014)+C DA 0
431. Kostić Tatjana L1 A(23.5.2014)+C DA 0
432. Kostić Zorica L1 A(3.7.2014)+B1,SER DA 0
433. Kostov Cveta L1 A(30.4.2014)+C DA 0
434. Košutić Saša L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
435. Kotur Milica L2 A(9.9.2015)+B1,B2,C DA 0
436. Kovaček Svetličić Jelena L1 A(27.2.2015)+C DA 0
437. Kovačević Ivana L2 A(30.4.2014)+SER,C NE 0
438. Kovačević Katarina L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
439. Kovačević Nebojša L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
440. Kovačević Ognjen L2 A(6.6.2014)+C NE 0
441. Kovačević Stevan L1 A(9.9.2015)+C DA 0
442. Kozlovački Damjanov Jovanka L2 A(11.6.2014)+B1,C DA 0
443. Kračunović Slađana L2 NE 0
444. Kranjčević Marina L1 NE 0
445. Kravarski Goran L1 A(7.10.2015) DA 0
446. Kresović Milena L1 A(24.6.2014)+C DA 0
447. Kriještorac Hadija L1 A(24.1.2015)+B1,SER,C DA 0
448. Krinulović Oja L2 A(8.5.2014)+C DA 0
449. Krivačević Popović Nataša L1 A(25.2.2015)+C DA 0
450. Krivošić Olivera L1 A(11.6.2014)+C DA 0
451. Krivošija Gorana L2 NE 0
452. Krnjeta Marina L1 A(30.1.2015)+B1,SER,C DA 0
453. Krsmanović Dragica L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C DA 0
454. Krsmanović Nikola L2 A(7.5.2014)+B1,B2,C DA 0
455. Krstić Aleksandra L1 A(9.4.2015) DA 0
456. Krstić Ivana L1 NE 0
457. Krstić Jelena L2 A(1.4.2015)+SER DA 0
458. Krstić Nebojša L1 A(3.4.2015) DA 0
459. Krstić Olivera L1 A(16.4.2015) NE 0
460. Krstić Slavica L1 NE 0
461. Krstić Vitomir L1 A(10.6.2015) DA 0
462. Krstić Lukić Dragana L2 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
463. Krstić-Bukarica Snežana L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D NE 0
464. Krstić-Mitić Jasmina L1 A(16.4.2015) DA 0
465. Kukobat Tanja L1 NE 0
466. Kurbalija Biljana L1 A(20.10.2015) DA 0
467. Kurtović Samra L2 NE 0
468. Kuželj Danka L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
469. Lajšić Ksenija L1 A(10.3.2015)+B1,B2,C,D DA 0
470. Lakovski Verica L1 NE 0
471. Lalić Dušica L1 A(9.6.2015) DA 0
472. Lalić Miloš L1 NE 0
473. Lalić Vukosava L1 NE 0
474. Latinović Anđa L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC NE 0
475. Lazarević Gordana L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
476. Lazarević Miroslava L1 NE 0
477. Lazarević Radmila L1 NE 0
478. Lazarević Sanja L1 A(10.2.2015)+C DA 0
479. Lazić Biljana A(13.1.2015) DA 0
480. Lazić Dragana L1 A(25.11.2015) NE 0
481. Lazić Snežana L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
482. Lazović Branka L1 A(22.1.2015)+B1,SER,C DA 0
483. Lazović Marina L1 A(5.10.2015) DA 0
484. Lečić Milovanović Vesna L1 NE 0
485. Lekić Dragana L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
486. Lekić Svetlana L1 A(20.10.2015) DA 0
487. Lijeskić Milosava L1 NE 0
488. Ljepović Marina L2 NE 0
489. Ljubanović Gordana L2 A(24.9.2012); AC NE 0
490. Ljubičić Stanko L1 NE 0
491. Ljubić Siniša L1 A(11.6.2014)+C DA 0
492. Ljubišić Ljubica L1 A(28.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
493. Ljujić Marina L1 NE 0
494. Ljuštanović Snežana L1 NE 0
495. Lojović Snježana L1 A(26.5.2014)+C DA 0
496. Lomenova Daniela L1 A(25.6.2014)+B1,C DA 0
497. Lorbek Biljana L1 A(12.6.2014)+B1,B2,C DA 0
498. Lovre Tijana L2 A(5.6.2014) DA 0
499. Lukić Mileva L1 A(9.6.2015) DA 0
500. Lukić Radojka L2 A(19.10.2015) DA 0
501. Lukić Verica L2 NE 0
502. Luković Danka L2 A(20.5.2015) DA 0
503. Luković Jasmina A(19.1.2016) DA 0
504. Luković Jelena A(3.2.2017) DA 0
505. Macura Ljiljana L1 NE 0
506. Maćko Štefanija L1 A(1.7.2014)+B2,C DA 0
507. Madžarac Vesna L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
508. Mahovac Marija L1 A(21.5.2014)+B1,C,D DA 0
509. Majerle Jasna L1 A(11.6.2015) DA 0
510. Makić Željko L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
511. Maksimović Jelena A(21.3.2016) DA 0
512. Maksimović Koviljka L1 A(5.11.2015) NE 0
513. Maksimović Slavica L1 A(30.3.2015) DA 0
514. Maksimović Vesna L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
515. Malbaša Goran L1 A(23.4.2015)+B1,SER,C DA 0
516. Malbaški Ljiljana L1 NE 0
517. Malešev Tamara L1 A(21.5.2014)+B1,B2,C DA 0
518. Maletaški Tatjana L1 A(12.6.2014)+C DA 0
519. Malić Larisa A(25.5.2016)+B1,B2 DA 0
520. Malvić-Opanović Irena A(1.2.2016) DA 0
521. Mančev Jasminka A(9.8.2016) NE 0
522. Mančev Mirjana L2 A(3.11.2014)+C DA 0
523. Mandić Živka L1 NE 0
524. Manić Maja L2 A(11.9.2015) DA 0
525. Maravić Danijela L1 A(6.4.2015) DA 0
526. Marić Ivana L2 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
527. Marić Olivera L2 NE 0
528. Marić Snežana A(18.7.2016) DA 0
529. Marinčevski Nada L1 A(7.5.2014) NE 0
530. Marinčić Bojana L1 A(24.1.2015) DA 0
531. Marinković Ana L2 A(3.4.2015) DA 0
532. Marinković Dragana L2 A(3.4.2015) DA 0
533. Marinković Goran L2 A(3.11.2014)+B1,C DA 0
534. Marinković Jelena L2 A(8.12.2014)+C DA 0
535. Marinković Milivoje L1 NE 0
536. Marinković Mirjana L1 NE 0
537. Marinković Sonja L1 NE 0
538. Marinković Suzana L2 NE 0
539. Marjaš Miša L1 NE 0
540. Marković Aleksandra L1 A(11.6.2015) DA 0
541. Marković Gordana L1 NE 0
542. Marković Jelena L1 A(24.9.2012)+B1,C; AC DA 0
543. Marković Milena L1 A(21.5.2014)+B1,C; AC DA 0
544. Marković Nikola L1 NE 0
545. Marković Predrag L2 NE 0
546. Marković Radmila L1 A(10.9.2015) DA 0
547. Marković Ratko L1 NE 0
548. Marković Sandra L2 NE 0
549. Marković Sava A(5.1.2016) DA 0
550. Marković Snežana L1 NE 0
551. Martać Ljiljana L1 A(11.5.2015) DA 0
552. Martinović Milorad L2 A(2.2.2015)+C DA 0
553. Masal-Antičević Velinka L2 A(30.9.2015) DA 0
554. Matić Gordana L1 A(9.6.2015) DA 0
555. Matić Ljiljana L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
556. Matić Radmila L2 A(5.10.2015) DA 0
557. Matić Vesna L1 A(2.4.2015) DA 0
558. Matović Marijana L2 A(9.3.2015)+C DA 0
559. Mazić Bogoljub L1 NE 0
560. Mazić Nebojša L1 NE 0
561. Meandžija Sonja L1 NE 0
562. Mičko Eva L1 NE 0
563. Mićić Radovan L1 NE 0
564. Mihailović Dragana L1 A(8.5.2014)+B1,B2,C DA 0
565. Mihailović Nataša L2 A(24.11.2014) DA 0
566. Mihajlović Ana L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
567. Mihajlović Gorica L1 A(9.6.2015) DA 0
568. Mihajlović Olivera L1 NE 0
569. Mijailović Jasna L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
570. Mijailović Olivera L1 A(9.6.2015) DA 0
571. Mijatović Tamara L1 A(5.2.2015)+B1,B2,C DA 0
572. Mijović Dragica L1 NE 0
573. Mikić Larisa L2 A(30.4.2015)+B1,B2,C DA 0
574. Mikulica Mašinka L1 A(1.6.2015) DA 0
575. Miladinov Gordana L1 NE 0
576. Miladinović Tatjana L1 A(14.4.2015) DA 0
577. Miladinović Vesna L1 A(1.6.2015) DA 0
578. Miladinović-Ožanić Katarina L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
579. Miladinović-Pfend Žaklina A(29.2.2016) DA 0
580. Milanović Dušan L1 NE 0
581. Milanović Mila L1 NE 0
582. Milanović Mirjana L1 NE 0
583. Milanović Vladimir A(23.3.2017) DA 0
584. Milenković Dragana L1 NE 0
585. Milenković Goran L1 A(4.11.2015)+SER DA 0
586. Milenković Jelena L2 A(9.4.2015) DA 0
587. Miletić Lana L1 A(31.3.2015)+B1,C DA 0
588. Milić Milica L2 A(25.7.2016)+B1,B2,C DA 0
589. Milić Mina L1 NE 0
590. Milićević Sonja L1 A(12.5.2015) DA 0
591. Milić-Krstić Biljana L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
592. Milijić Tamara L2 A(8.12.2014)+C DA 0
593. Milinković Milena L1 A(25.2.2015)+B1,B2,C DA 0
594. Milinković Radmila L1 A(23.4.2015)+B1,SER,C DA 0
595. Milinković Zorica A(13.7.2015) DA 0
596. Milisavljević Elena L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
597. Milivojević Dejan A(29.2.2016) DA 0
598. Milivojević Milana L1 A(17.12.2014) NE 0
599. Milivojević Svetlana L1 NE 0
600. Milivojević-Pavlović Natalija L1 A(10.3.2015)+B1,B2 DA 0
601. Miljanović Snežana L1 A(25.6.2014)+B1,C DA 0
602. Miljković Gabriela L1 A(28.1.2015)+B1,SER,C DA 0
603. Miljković Maja L1 A(9.4.2015) DA 0
604. Milnović Vasilije A(10.3.2017) DA 0
605. Milojević-Miladinović Milica L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
606. Milojković Katarina L1 A(20.10.2015) DA 0
607. Miloradović Maša L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
608. Milosavljević Brankica L2 A(3.11.2014)+C DA 0
609. Milosavljević Radunka L1 A(9.6.2015) DA 0
610. Milosavljević Snežana A(1.2.2016) DA 0
611. Milosavljević Vesna L1 A(11.5.2015)+B1,B2,C DA 0
612. Milošević Dragan L2 A(30.4.2014)+B1,C DA 0
613. Milošević Dubravka L1 A(7.5.2014)+C DA 0
614. Milošević Mila L2 A(21.11.2014)+B1,C DA 0
615. Milošević Natalija A(16.3.2017) DA 0
616. Milošević Slavica L1 NE 0
617. Milovanović Marijana L2 A(9.9.2015)+B1,B2,C DA 0
618. Milovanović Milijana A(1.2.2017) DA 0
619. Milunović Dragana L1 NE 0
620. Milutinović Ana L2 A(22.4.2014)+B1,SER DA 0
621. Milutinović Ivana L1 A(3.4.2015) DA 0
622. Milutinović-Simić Dragana L1 A(9.6.2015) DA 0
623. Minić Renata L1 A(12.6.2015)+B1,SER DA 0
624. Mirčić Milica A(1.7.2016) DA 0
625. Mirić Kata L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC NE 0
626. Mirković-Mlađenović Vera L1 NE 0
627. Mirosavljev Anđelka L1 NE 0
628. Mirosavljev Snežana L1 NE 0
629. Mišić-Zekić Vesna L1 A(14.5.2015) DA 0
630. Mitić Emila A(1.2.2016) DA 0
631. Mitić Maja L2 A(1.12.2014)+C DA 0
632. Mitošević Maja L2 A(25.11.2014)+C DA 0
633. Mitrić Jelena L2 NE 0
634. Mitrić Marina L1 NE 0
635. Mitrić Olivera L1 NE 0
636. Mitrović Dragan L1 NE 0
637. Mitrović Jelena L1 A(22.10.2015) DA 0
638. Mitrović Jelena L1 A(26.6.2014) DA 0
639. Mitrović Olga L2 A(17.6.2015) DA 0
640. Mitrović Slađana L1 A(27.10.2015) DA 0
641. Mitrović Slobodan L1 NE 0
642. Mitrović-Angelovski Isidora L1 A(11.2.2015)+B1,SER,C DA 0
643. Mladenović Jelena L1 A(30.9.2015) DA 0
644. Mladenović Maša L1 A(1.9.2015)+SER,C DA 0
645. Mladenović Milena A(21.9.2015)+B1,B2,C DA 0
646. Mladenović Milijana L1 NE 0
647. Mojsa Suzana L2 A(6.11.2015) DA 0
648. Moldovan Dragana A(22.6.2016) NE 0
649. Momčilović Marijola L1 A(20.10.2015) DA 0
650. Moravčević Mirjana L1 A(9.6.2015) DA 0
651. Moric Tinde L1 NE 0
652. Mrđa Nevenka L1 NE 0
653. Mrgud Marko L2 NE 0
654. Mrvoš Senka L1 NE 0
655. Mujagić Zemina L2 NE 0
656. Munćan Marioara L1 A(20.10.2015) NE 0
657. Murić Dušica L2 A(24.1.2015) DA 0
658. Najdanović Marija L1 A(3.4.2015) DA 0
659. Nasković Bratislav L1 NE 0
660. Nedeljkov Gordana L2 A(13.12.2016) NE 0
661. Nedeljković Olivera L2 A(27.2.2015)+C DA 0
662. Nedeljković-Kovačević Jasmina L1 NE 0
663. Nedin Tatjana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
664. Nenezić Snežana L1 A(3.4.2015)+C DA 0
665. Nešić Ana L1 A(27.2.2015)+C DA 0
666. Nešić Biljana L1 A(11.6.2015) DA 0
667. Nešić Irina L1 A(5.11.2015)+B1,SER,C DA 0
668. Nešković Branka A(30.10.2015) DA 0
669. Nešković Jelena A(16.3.2017) DA 0
670. Nešović Radojica L1 A(7.9.2015) DA 0
671. Nešović Vladana A(25.5.2016) DA 0
672. Netaj Zorica L1 NE 0
673. Nikodijević Dušan L1 NE 0
674. Nikolić Aleksandar L2 A(14.4.2015) DA 0
675. Nikolić Ana A(8.4.2016) DA 0
676. Nikolić Dejan L1 NE 0
677. Nikolić Dragana L1 NE 0
678. Nikolić Ivana L1 A(10.12.2014)+C DA 0
679. Nikolić Jelena A(8.3.2017) DA 0
680. Nikolić Ljiljana L1 A(30.4.2014)+B1 NE 0
681. Nikolić Milena L2 A(31.8.2015)+B1,C DA 0
682. Nikolić Nenad L1 A(7.5.2015) DA 0
683. Nikolić Olga L2 NE 0
684. Nikolić Slavka L2 NE 0
685. Nikolić Vela L1 A(13.5.2014) DA 0
686. Ninić Marina L2 A(15.5.2014)+B1,C DA 0
687. Ninković Miloš L2 A(30.3.2015) DA 0
688. Nišavić Stanimirka L1 NE 0
689. Njeguš Novak L2 NE 0
690. Nogić Branka L1 A(17.10.2012); AC NE 0
691. Novakov Dragana L1 NE 0
692. Novakov Jovana L1 A(15.5.2014)+B1,C; AC DA 0
693. Novakov Nada L1 NE 0
694. Novaković Zorica L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C DA 0
695. Numanović Kimeta L2 A(22.10.2015) DA 0
696. Obradović Dragana L1 A(24.6.2014)+B1,C DA 0
697. Obradović Ivan L1 A(28.4.2014) DA 0
698. Obradović Milena A(27.1.2017) DA 0
699. Obradović Veroslava L1 A(27.1.2017) DA 0
700. Obradović Zorica L1 A(11.6.2015) DA 0
701. Ognjanović Anđela L2 A(19.10.2015) DA 0
702. Opačić Branislava L2 NE 0
703. Orbović Marija L1 NE 0
704. Ostojin Anka L1 NE 0
705. Otašević Olga L2 NE 0
706. Padejski Danijela L1 A(30.4.2015) DA 0
707. Pajić Ivana L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
708. Panić Nataša L2 A(28.9.2015)+C DA 0
709. Panić Sanja L1 A(11.6.2015) DA 0
710. Panić Šubarević Jasmina L2 A(9.6.2015) DA 0
711. Pantelić Gordana L2 NE 0
712. Pantić Katarina L1 A(10.9.2015) NE 0
713. Papdi Izabela L1 NE 0
714. Papić Nataša L1 A(22.6.2016) DA 0
715. Paško Zlatko L1 A(30.9.2015) DA 0
716. Patrnogić Slavica A(15.6.2016) DA 0
717. Paunović Milka L1 NE 0
718. Paunović Snežana L1 A(9.6.2015) DA 0
719. Pavićević Tatjana L2 NE 0
720. Pavković Milka L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
721. Pavlićević Dragica L1 A(27.10.2015) DA 0
722. Pavlik Jaroslava L2 A(5.5.2015)+B1,B2,C DA 0
723. Pavlović Milan L2 A(18.10.2014)+B1,C NE 0
724. Pavlović Suzana L2 A(6.5.2014)+C DA 0
725. Pavlović Svetlana L1 A(19.1.2015)+SER,C DA 0
726. Pejčić Suzana L1 A(28.9.2015) DA 0
727. Perić Aleksandra A(25.7.2016) DA 0
728. Perić Katarina A(21.4.2016) DA 0
729. Perković Aleksandar L2 NE 0
730. Perovanović Slađanka L1 A(27.2.2015)+B1,C DA 0
731. Perović Miloš L2 A(23.6.2014)+B1,B2,C DA 0
732. Peruničić Dragana L1 A(31.8.2015)+C DA 0
733. Peruničić Emilija L2 A(10.3.2015)+C DA 0
734. Pešić Marijana A(14.9.2015) DA 0
735. Pešić Nevena L2 NE 0
736. Petković Marija L1 A(8.5.2015) DA 0
737. Petković Marina L1 NE 0
738. Petković Žanja L1 A(9.5.2014)+C DA 0
739. Petric Vesna L1 A(17.4.2015) DA 0
740. Petrić Ljiljana L2 A(24.1.2015)+C DA 0
741. Petronić Nadežda L1 NE 0
742. Petronijević Dragana A(11.4.2016) DA 0
743. Petrović Davor L1 A(4.6.2014)+B1,SER DA 0
744. Petrović Goran L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
745. Petrović Jelena L2 NE 0
746. Petrović Jovana L2 NE 0
747. Petrović Ljiljana L2 A(10.3.2015)+C DA 0
748. Petrović Ljiljana L1 NE 0
749. Petrović Marija L1 A(10.6.2015) DA 0
750. Petrović Nataša L1 A(3.4.2015) DA 0
751. Petrović Ružica L1 A(13.2.2015)+B1,B2,C DA 0
752. Petrović Sanja L1 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
753. Petrović Vera L1 NE 0
754. Petrović Vesna A(22.4.2015) DA 0
755. Petrović Bošković Marija L2 NE 0
756. Petrović Hadži-Nešić Radmila L2 A(8.12.2014)+B1,B2,C DA 0
757. Petrović-Đorđević Svetlana L1 NE 0
758. Pinćir Tatjana A(16.3.2015)+B1,SER DA 0
759. Pjevač Milica L2 A(25.6.2014)+B1,B2,C DA 0
760. Planić Snežana L2 A(25.2.2015)+C DA 0
761. Plavšić Nataša L1 A(22.4.2015)+SER,C DA 0
762. Poledica Slavko L2 A(24.10.2014) DA 0
763. Poljak Jovanka L1 A(15.5.2014)+B2,C DA 0
764. Polojac Ljubica L1 NE 0
765. Popa Dorina L1 A(29.10.2015) NE 0
766. Popadić Dragan L1 A(6.10.2015) DA 0
767. Popara Slaven L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
768. Popović Aleksandar L1 NE 0
769. Popović Bojana L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
770. Popović Jelena L1 A(11.6.2014)+B1,C,D DA 0
771. Popović Maja L1 A(20.1.2015)+C DA 0
772. Popović Marica L2 A(29.1.2015)+C DA 0
773. Popović Miroslav A(30.3.2016)+B1,SER,C DA 0
774. Potapov Maja L1 A(24.6.2014)+SER,C DA 0
775. Pražić Branka L1 A(1.10.2015)+B1 DA 0
776. Prebiračević Nevena L1 NE 0
777. Prelić Velibor L1 A(6.5.2014)+SER,C DA 0
778. Premović Danijela A(13.12.2016) DA 0
779. Pribak-Šorić Milena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
780. Prljinčević Ljiljana L1 A(21.1.2015)+B1,B2,C DA 0
781. Prodanović Ostoja L2 NE 0
782. Protić Snežana L1 A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
783. Pruginić Anđelija L1 NE 0
784. Pucarević Svetlana L1 A(9.9.2014)+B1,B2,C DA 0
785. Pušica Jelena L2 A(30.3.2015)+B1,B2,C DA 0
786. Putnik Milica L2 NE 0
787. Puzović Ljiljana L1 NE 0
788. Racić Ivan A(13.2.2015)+B1,B2 DA 0
789. Radenković Jadranka L2 A(30.3.2015) DA 0
790. Radenković Antić Nataša L2 A(29.11.2016) DA 0
791. Radeta Igor L2 A(30.4.2015)+C DA 0
792. Radetić Dragica L1 NE 0
793. Radetinac Izeta L2 A(22.9.2015)+SER DA 0
794. Radisavljević Kaća L1 A(22.4.2014)+B1 NE 0
795. Radisavljević-Ćiparizović Dragana L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
796. Radivojević Ivica A(16.12.2016) DA 0
797. Radivojević Milutin L1 A(12.5.2014)+C DA 0
798. Radojčić Kostić Gordana L2 NE 0
799. Radojević Ana A(3.10.2016) DA 0
800. Radojević Bojana A(5.1.2016) DA 0
801. Radojević Leposava L1 A(10.9.2015) DA 0
802. Radojković Ana A(5.1.2016) DA 0
803. Radosavljević Aleksandra A(20.1.2015) DA 0
804. Radosavljević Marija L1 NE 0
805. Radošević Gordana L2 A(10.2.2015)+B1,SER,C DA 0
806. Radovanović Ana L1 NE 0
807. Radovanović Mirjana L1 NE 0
808. Radovanović Slađana L1 A(25.6.2014)+B1,B2,C DA 0
809. Radovanović Tatjana L2 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
810. Radović Aleksandar L1 A(30.5.2014)+B1,C DA 0
811. Radović Snežana L2 NE 0
812. Radulović Zdravka L1 A(24.9.2012); AC NE 0
813. Rafa Katalin L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
814. Raičević Vojislav A(13.7.2015) DA 0
815. Rajačić Zorka L1 A(23.5.2014)+C DA 0
816. Rajić Suzana L1 A(22.4.2014) DA 0
817. Rajković Danijela L1 NE 0
818. Rajlić Branka L2 A(15.5.2014) DA 0
819. Rakić Dragana L2 A(15.10.2015) DA 0
820. Rakić Ljiljana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
821. Rakić Tanja A(2.3.2016) DA 0
822. Rakić Violeta L1 A(10.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
823. Rakić Šaranac Marija A(21.4.2016) DA 0
824. Rakić-Blanuša Tamara L1 A(23.6.2014)+C DA 0
825. Rakita Dragana L2 NE 0
826. Rakonjac Katarina L1 A(2.2.2015)+B1,SER,C DA 0
827. Rančić Jasmina L1 NE 0
828. Ranđelović Dragan L1 NE 0
829. Ranisavljević Ljiljana L1 A(15.5.2014)+C DA 0
830. Ranković Ljiljana L1 A(15.10.2015) NE 0
831. Rašić Besa L1 A(8.4.2015) DA 0
832. Ratković Snežana L1 A(12.2.2015)+B1,B2,C DA 0
833. Reč Sead L2 NE 0
834. Relić-Vesković Tatjana A(16.3.2017) DA 0
835. Resan Brankica L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C; AC DA 0
836. Ribić Mirjana L1 A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
837. Ristanović Dragana L1 A(24.3.2017) DA 0
838. Ristić Branislav L1 A(24.9.2012)+B1,SER,C; AC DA 0
839. Ristivojević Branka L2 A(30.4.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
840. Ristović Biljana L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
841. Riter Snežana L1 A(12.6.2014)+B1,B2,C DA 0
842. Rodaljević Dragoslava L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
843. Rodić Dragan L1 A(8.11.2014) DA 0
844. Rokić Ljiljana L1 A(20.1.2015)+B1,SER,C DA 0
845. Rokvić Nada L1 NE 0
846. Rosić Milica A(25.1.2016) DA 0
847. Rovčanin Džemila L1 NE 0
848. Rudolf Olga L1 NE 0
849. Rumenić Zorana L2 A(4.2.2015)+B1,SER,C DA 0
850. S. Milojković Snežana L1 NE 0
851. Sajdl Sonja L1 A(2.3.2015)+B1,B2,C DA 0
852. Sajlović Tatjana A(31.3.2016)+B1,SER DA 0
853. Salatić Ivan L2 A(30.4.2014) NE 0
854. Salković Avdija L1 A(5.5.2015) DA 0
855. Samardžić Renata L1 A(27.2.2015)+B1,C DA 0
856. Samokal Jovanović Aleksandra A(5.2.2016) DA 0
857. Sarić Mirjana L1 NE 0
858. Savić Ana L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C; AC DA 0
859. Savić Dijana L2 A(12.3.2015)+C DA 0
860. Savić Ksenija L2 A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
861. Savić Ljiljana L1 A(7.10.2015)+B1,SER,C DA 0
862. Sekulović Marina L1 NE 0
863. Selava Radinka L1 NE 0
864. Selmanović Emina L1 NE 0
865. Senić Jelena L1 NE 0
866. Sibinović-Rajković Ružica L1 A(9.6.2015)+C NE 0
867. Silić Ljiljana L1 NE 0
868. Simanović Nada L1 A(21.9.2015) DA 0
869. Simić Dragosava A(13.2.2015)+B1,B2,C DA 0
870. Simić Mika L1 NE 0
871. Simić Nataša L2 A(2.12.2016) DA 0
872. Simić Viktorija L1 A(3.4.2015) DA 0
873. Simić-Petrović Marijana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
874. Simin Kosta L1 NE 0
875. Simonović Branislava L1 A(10.2.2015)+B1,C DA 0
876. Simonović-Mandić Svetlana L2 A(15.5.2014)+B1 DA 0
877. Simović Dubravka L1 A(24.9.2012)+C; AC NE 0
878. Sindik Ilija L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
879. Sirotović Suzana A(24.6.2015) DA 0
880. Sladojević Verica L2 A(23.4.2015) DA 0
881. Slavnić Srđan L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
882. Smiljanić Ilija L2 NE 0
883. Smiljanić Ilinka L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
884. Sofronijević Adam L1 NE 0
885. Solunović Hristina L1 NE 0
886. Spasić Aleksandra L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
887. Spasojević Danka L1 A(11.5.2015) DA 0
888. Spasojević Ivana L1 A(22.10.2014)+B1,SER DA 0
889. Sremčević Ivana L2 NE 0
890. Srndović Suzana L1 A(12.2.2015)+B1,B2,C DA 0
891. Stajić Dimitrije L1 A(16.6.2015) DA 0
892. Stamenković Marina L1 A(15.4.2015) DA 0
893. Stamenković Sanja L1 NE 0
894. Stamenović Bojan L2 A(1.12.2014)+C DA 0
895. Stamenović Ljiljana L1 NE 0
896. Stanimirović Ljiljana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
897. Stanisavljević Sanja L2 NE 0
898. Stanišić Mirjana L1 A(6.5.2014)+C DA 0
899. Stankov Sonja L1 A(6.4.2015) DA 0
900. Stanković Dajana L1 NE 0
901. Stanković Katarina L1 A(3.4.2015) DA 0
902. Stanković Ljiljana L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC DA 0
903. Stanković Marina L1 A(8.4.2015) NE 0
904. Stanković Miodrag L1 NE 0
905. Stanković-Anđelković Violeta L1 A(4.11.2015) DA 0
906. Stanojlović Jovana L1 NE 0
907. Stefanović Ivana L1 A(15.4.2015) NE 0
908. Stefanović Katarina L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
909. Stefanović Olivera L1 NE 0
910. Stefanović Valerija L1 A(7.5.2015)+B1,B2,C DA 0
911. Stepanović Vesna L1 NE 0
912. Stepanović Todorović Sanja L2 A(15.5.2014) DA 0
913. Stepić Mateja L1 A(9.5.2014) DA 0
914. Stevanović Ana L2 A(22.4.2014)+B1; AC DA 0
915. Stevanović Gorana L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
916. Stevanović Milica L1 A(3.4.2015) DA 0
917. Stevanović Svetlana L1 A(9.6.2015)+C DA 0
918. Stevanović Tanja L1 NE 0
919. Stevanovski Slobodan L2 A(8.5.2015) DA 0
920. Stević Danijela L1 A(20.10.2015) DA 0
921. Stević Gordana L2 A(13.1.2015)+C DA 0
922. Stević Verka L2 NE 0
923. Stijepović Mile L1 A(30.4.2014)+B1,SER,C DA 0
924. Stiković Marija L1 A(11.2.2015)+C DA 0
925. Stjepanović Blažan L1 A(10.6.2014)+B1,B2,C DA 0
926. Stjepanović Ivana L1 DA 0
927. Stojadinović Vladana L1 A(10.6.2015)+C DA 0
928. Stojaković Anđelka L2 NE 0
929. Stojaković Slađana L1 NE 0
930. Stojanović Aleksandra L1 A(11.2.2015)+B1,C DA 0
931. Stojanović Andrijana L2 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
932. Stojanović Dušan A(13.1.2015) DA 0
933. Stojanović Gordana L2 A(30.3.2015) DA 0
934. Stojanović Gordana L1 A(11.6.2014)+B1,C DA 0
935. Stojanović Ivan L1 A(15.10.2015) DA 0
936. Stojanović Jelena L1 A(10.6.2015) DA 0
937. Stojanović Jelena A(13.12.2016) DA 0
938. Stojanović Ljubiša L1 NE 0
939. Stojanović Marijana L2 A(1.12.2014)+B1,SER,C DA 0
940. Stojanović Mirjana L1 A(7.4.2015) DA 0
941. Stojanović Nadica A(27.12.2016) DA 0
942. Stojanović Olja L1 A(20.1.2015)+B1,B2,C DA 0
943. Stojanović Radmila L1 NE 0
944. Stojanović Tatjana L1 NE 0
945. Stojanović Vesna L2 NE 0
946. Stojanović Vesna L1 A(3.11.2014)+B1,SER,C DA 0
947. Stojanović Zorka L1 A(12.6.2015) DA 0
948. Stojiljković Zorica A(16.12.2016) NE 0
949. Stojkanović Zvezdana L2 A(11.6.2015)+C DA 0
950. Stojković Marina L1 A(12.5.2014) DA 0
951. Stojković Mirjana L1 NE 0
952. Stojković Nađa L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
953. Stojković Tijana L2 A(23.6.2014) NE 0
954. Stojković Zvonimir L1 A(15.4.2015) DA 0
955. Stojković Kikić Irina L1 A(26.2.2015)+B1,SER,C DA 0
956. Stojmenović Dragan L1 A(6.10.2015)+SER,C DA 0
957. Stojmenović Violeta L1 NE 0
958. Stojšić Siniša L2 A(29.5.2014)+B1,B2,C DA 0
959. Stokić Ivana L1 A(9.6.2015) DA 0
960. Stokić Oliver L1 A(22.9.2015) DA 0
961. Stolić Dragana L2 A(5.5.2014)+C DA 0
962. Strainović Vesna L1 A(9.6.2015) DA 0
963. Subašić Slađana L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
964. Subotić Slađana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
965. Sučević Nataša L1 A(23.2.2015)+C DA 0
966. Sulejmanović Senad L1 NE 0
967. Surla Vesna L1 A(22.4.2014)+B1 DA 0
968. Šahović Mišić Srbislava L2 A(10.6.2014)+C DA 0
969. Šainović Drita L2 A(31.3.2015) DA 0
970. Šanta Denis L1 A(30.9.2015) DA 0
971. Šantić Mirela L1 A(4.1.2016) DA 0
972. Šarac Dušica L1 NE 0
973. Šarović Marija L1 A(15.4.2015) DA 0
974. Šašić Vesna L1 A(15.6.2016) DA 0
975. Šeguljev Višnja L2 A(27.2.2015) DA 0
976. Šerbedžija Olivera L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C DA 0
977. Ševo Verica L1 A(26.6.2014)+B1,B2,C DA 0
978. Škipina Gorica L1 A(13.2.2015)+C NE 0
979. Škorić Aleksandra L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C NE 0
980. Šmudla Marina A(8.4.2016) DA 0
981. Šokica-Šuvaković Novka L1 A(1.6.2015)+B1,B2,C,D; AC DA 0
982. Špehar Olga L1 NE 0
983. Špirtović Armina L1 NE 0
984. Šujica Vesna L1 NE 0
985. Šumarac Jelena A(13.12.2016) DA 0
986. Šurlan Miljana A(16.1.2015)+B1,B2,C DA 0
987. Šušnjar Zoran L2 A(28.9.2015)+C DA 0
988. Švabić Vesna L1 NE 0
989. Tadić Srđan L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
990. Tamburić Snežana L1 NE 0
991. Tanasić Branislava A(14.2.2017) DA 0
992. Tanasković Tatjana L1 NE 0
993. Tasić Mile L1 NE 0
994. Tasić Nataša L2 NE 0
995. Tasić Tanja L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
996. Tasić Valentina L2 A(4.7.2014) DA 0
997. Telalović Mirjana L1 NE 0
998. Tepavac Ljubomir L1 NE 0
999. Timotić Marijana L1 A(1.6.2015) DA 0
1000. Tirnanić Vladimir L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C DA 0
1001. Todorović Ivana L1 NE 0
1002. Todorović Maja L1 NE 0
1003. Todorović Milan A(24.5.2016) DA 0
1004. Todorović Vera L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
1005. Todorović Zlatka L1 NE 0
1006. Tomašević Mirjana L1 A(14.4.2015) DA 0
1007. Tomčanji Vanja L1 A(24.6.2014)+SER,C DA 0
1008. Tomić Biljana L1 A(9.6.2015) DA 0
1009. Tomić Dušanka L1 NE 0
1010. Tomić Jelena L1 A(9.6.2015) DA 0
1011. Tomić Nevena L1 DA 0
1012. Topalović Vesna L1 NE 0
1013. Tošić Jasmina L2 A(3.4.2015) DA 0
1014. Trailović Zorica L1 NE 0
1015. Trajković Ljiljana L1 A(8.4.2015) DA 0
1016. Tričković Katarina L1 A(2.2.2015)+SER,C DA 0
1017. Trifunac Jasmina L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
1018. Trifunović Ivana L2 A(6.11.2015) DA 0
1019. Trifunović Miloš L1 NE 0
1020. Trijić Vesna A(24.3.2017) DA 0
1021. Trijić Vladan L1 NE 0
1022. Trtovac Aleksandra L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1023. Trtovac Selman L1 NE 0
1024. Tucakov Milica L2 A(29.5.2014)+SER DA 0
1025. Tucić Hajna L1 A(9.2.2015)+C DA 0
1026. Tumbul Ćamila L1 NE 0
1027. Turčinović Janko A(10.3.2015) DA 0
1028. Ubiparip Milanka L1 NE 0
1029. Ukropina Vesna L1 A(12.5.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
1030. Urošević Danijela L1 A(4.2.2015) DA 0
1031. Usanović-Ašonja Nada L1 A(12.6.2014)+C DA 0
1032. Vasilijević Mirjana L1 A(16.10.2015)+SER DA 0
1033. Vasiljević Milan L1 NE 0
1034. Vasiljević Nataša L1 A(8.5.2014)+C DA 0
1035. Vasović Koviljka L2 NE 0
1036. Vaš Marija L1 A(24.6.2014)+B1,C,D DA 0
1037. Vejnović-Andrejić Jadranka L1 A(19.10.2015)+B1,C,D DA 0
1038. Veličković Aleksandra L2 A(31.3.2015)+B1,B2,C DA 0
1039. Veličković Ivan L1 A(12.3.2015)+C NE 0
1040. Veljković Snežana L1 A(23.11.2015) DA 0
1041. Veljović Tina L1 A(27.2.2015) DA 0
1042. Veselinović Bojana L2 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
1043. Veselinović Nadica L1 A(11.6.2015) DA 0
1044. Vesković Mina A(30.3.2016) DA 0
1045. Vezmar Borivoj L1 NE 0
1046. Vićentić Bojan L1 NE 0
1047. Vidojević Branislava L2 A(27.2.2015)+C DA 0
1048. Vilotić Gordana L1 NE 0
1049. Vioglavin Mirjana L1 NE 0
1050. Vitković Biljana L1 NE 0
1051. Vitković Draginja L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
1052. Vladetić Jelena L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
1053. Vladetić Sava L2 A(21.10.2015) DA 0
1054. Vlajković-Mitrovanov Duško L1 NE 0
1055. Vlajnić Maja L1 NE 0
1056. Vlašković Brankica A(9.9.2015)+B1,SER DA 0
1057. Vojinović-Kostić Jelena L1 NE 0
1058. Vojnović Žarko L2 A(12.9.2012)+C,D; AC DA 0
1059. Vojvodić Ljiljana L1 A(14.5.2015)+B1,B2 DA 0
1060. Voštinić Ana L1 A(11.5.2015) DA 0
1061. Vračar Vera L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
1062. Vračarić Dragan L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
1063. Vračarić Nada L1 NE 0
1064. Vranić Marija L2 NE 0
1065. Vučkovac Obrad L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1066. Vučković Dragana L2 A(11.9.2015) DA 0
1067. Vučković Gordana L1 A(19.10.2015)+B1,B2,C DA 0
1068. Vučković Milorad L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1069. Vučković Ratka L1 A(24.1.2015) DA 0
1070. Vučković Sanja A(13.7.2015) DA 0
1071. Vučković Svetlana L1 A(6.6.2014)+B1,C,D DA 0
1072. Vujičić Dragica L1 NE 0
1073. Vujić Bojana L2 NE 0
1074. Vujić Ljubomir L2 NE 0
1075. Vujić Nada L1 A(1.7.2014)+B1,C,D DA 0
1076. Vujinović Jelica L2 A(26.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1077. Vujkov-Đuranović Tamara L1 A(11.6.2014)+C DA 0
1078. Vujošević Dubravka L1 NE 0
1079. Vujošević Ljubiša L1 A(3.7.2014)+B1,SER NE 0
1080. Vujović Dragana L2 A(9.6.2015) DA 0
1081. Vujović Ivan L1 A(11.3.2015) NE 0
1082. Vukadinović Biljana L1 NE 0
1083. Vukadinović Marija L1 A(10.6.2015) NE 0
1084. Vukanić Jasmina L1 A(24.9.2012)+SER,C; AC DA 0
1085. Vukičević Ersilija L1 A(30.4.2015) NE 0
1086. Vukićević Dejan L1 A(28.4.2014)+C,D DA 0
1087. Vukićević Jasna L1 A(16.10.2015)+C DA 0
1088. Vukosavljević Danijela L2 A(11.5.2015) DA 0
1089. Vukotić Bojana L1 NE 0
1090. Vuković Stojković Danica L2 A(9.6.2015) DA 0
1091. Vuksanović Jelena L2 A(24.6.2014)+B1,C DA 0
1092. Vulićević Danijela L2 A(23.10.2015) DA 0
1093. Vulović Draško L1 A(5.12.2016) DA 0
1094. Zarić-Mitrović Vera L1 A(12.6.2015) DA 0
1095. Zdravković Marjana L2 NE 0
1096. Zdravković Sunčica L1 A(3.4.2015) DA 0
1097. Zdravković Vesna L1 NE 0
1098. Zec Marijana L2 A(23.10.2015) DA 0
1099. Zečević Irena L1 A(15.5.2014)+B1,C DA 0
1100. Zečević Milka L2 NE 0
1101. Zeljak Milan L1 NE 0
1102. Zeljić Jelica L2 A(16.9.2015) DA 0
1103. Zeljković Ljiljana L1 A(8.4.2015) DA 0
1104. Zgrabljić Svetlana L1 NE 0
1105. Zlatanović Ninoslava L1 A(8.4.2015) DA 0
1106. Zlatičanin Vesna L1 A(28.10.2015) DA 0
1107. Zrnić Vera L1 NE 0
1108. Zubić Adrijana L1 A(25.2.2015)+B1,SER,C DA 0
1109. Žarić Tanja L2 A(21.4.2015) DA 0
1110. Žebeljan Biljana L1 A(26.10.2015) NE 0
1111. Željski Tamara L1 A(4.7.2014)+B1 DA 0
1112. Živanović Biljana L1 A(23.11.2015) DA 0
1113. Živanović Jasmina L2 A(9.6.2015) DA 0
1114. Živanović Jasmina L1 A(10.3.2015) DA 0
1115. Živanović Sava L1 A(23.6.2014)+C DA 0
1116. Živić Biljana L1 NE 0
1117. Živić Radmila L2 A(5.11.2015) DA 0
1118. Živković Biljana L2 A(5.10.2015) DA 0
1119. Živković Slađana L2 A(9.4.2015) DA 0
1120. Živković Tamara L2 A(4.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1121. Živković Tatjana L1 A(12.6.2015)+C DA 0
1122. Živković Vladan L1 A(23.6.2014)+C DA 0
1123. Žugić Uroš L2 A(15.7.2015) DA 0
1124. Župan Vesna L1 A(13.5.2014)+B1,C DA 0
COBISS2/Katalogizacija
L1 - Priznavanje licence u skladu s 14. članom Pravilnika iz 2009. godine
L2 - Dobijanje licence na osnovu obavljene provere znanja
 
COBISS3/Katalogizacija
A - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (knjiga), te za kreiranje zbirnih zapisa i zapisa za izvedena dela
B1 - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju sastavnih delova
SER - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju serijskih publikacija
B2 - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju kontinuiranih izvora
C - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju neknjižne građe
D - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju antikvarne građe
AC - Kreiranje i uređivanje punih normativnih zapisa za lična imena te preuzimanje zapisa iz baze podataka LC/NAF
 
K - Vlasnik licence/dozvole(a), u jednoj ili u više biblioteka ima korisničko ime i šifru s privilegijama za kreiranje zapisa u procesu uzajamne katalogizacije
 
Ako je od dobijanja licence za uzajamnu katalogizaciju proteklo više od 3 godine, vlasnik licence, između ostalog, pokazuje svoju osposobljenost za uzajamnu katalogizaciju takođe kreiranjem bar 100 zapisa u uzajamnoj bazi podataka COBIB u poslednje tri godine. Vlasnik licence, koji više ne učestvuje u procesu uzajamne katalogizacije i ujedno ne namerava da dobije dozvole za COBISS3/Katalogizaciju, može da zatraži brisanje iz evidencije važećih licenci, što saopštava VBS-u na adresu cobissizo@vbs.rs.

ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2017 IZUM