Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

Licence za uzajamnu katalogizaciju

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Važeće licence za COBISS/Katalogizaciju

(stanje 30.5.2017)

Br. Prezime Ime COBISS2/Katalogizacija COBISS3/Katalogizacija K Z
1. Aćimović Maja A(31.8.2015)+B1,SER DA 0
2. Agatonović Višnja L1 A(27.10.2015) DA 0
3. Albahari Biljana A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
4. Aleksandrović Snežana L1 NE 0
5. Aleksandrović Vesna L1 A(24.9.2012)+C; AC DA 0
6. Aleksić Dragana L2 NE 0
7. Aleksić Ljubica L1 A(22.4.2014)+B1,B2 DA 0
8. Aleksić Nada L1 NE 0
9. Almažan Anda L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
10. Alomerović Rizvan L1 NE 0
11. Amidžić Nedeljko L1 NE 0
12. Ančulj Maja L2 A(30.4.2015)+B1,B2,C DA 0
13. Andonovski Jelena L2 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
14. Andrejić Milanka L2 A(10.3.2015) DA 0
15. Andrić Jelena L1 NE 0
16. Anđić Andrej A(15.12.2015) DA 0
17. Anić Jelena L1 A(22.10.2014)+B1,SER DA 0
18. Antić Aleksandra L1 A(3.4.2015) DA 0
19. Antić Jelena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
20. Antić Ljiljana L1 NE 0
21. Antić Slobodanka L1 NE 0
22. Antić Violeta L1 A(8.4.2015) NE 0
23. Antonić Sanja L2 NE 0
24. Antonijević Nataša L1 NE 0
25. Arambašić Milica L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
26. Arambašić Svetlana L1 A(9.9.2015) DA 0
27. Arežina Verica L2 A(9.6.2015) DA 0
28. Arsenović Andrea L2 A(22.4.2014) DA 0
29. Arsić Nadica L1 A(20.11.2015) NE 0
30. Atanasova-Nikolić Elizabeta L2 A(2.4.2015)+C DA 0
31. Avalić Ljiljana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C DA 0
32. Avramović Branislava L1 NE 0
33. Avramović Nevena L1 A(1.6.2015) DA 0
34. Ayyash Isidora A(13.7.2015) NE 0
35. Babić Branislava L1 NE 0
36. Babić Valentina A(13.4.2016)+B1,B2,C DA 0
37. Bacotić Gordana L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
38. Bači Jelena L1 NE 0
39. Baćević Marija L1 NE 0
40. Bajin Marijana L2 A(26.2.2015) DA 0
41. Bajin Zoran L1 A(15.5.2014)+B1,C,D DA 0
42. Bajunović Jadranka L2 A(5.10.2015) DA 0
43. Bak Nadežda L2 NE 0
44. Bambić Kostov Ana L2 A(28.1.2015) NE 0
45. Banda Marta A(18.8.2015)+B1,B2,C DA 0
46. Banković Vijoleta A(22.2.2016)+C DA 0
47. Banović Jelena A(13.4.2016)+B1,SER DA 0
48. Barać Zorica L1 A(21.3.2016) DA 0
49. Barlov Nikša L1 A(15.5.2015) DA 0
50. Barudžija Verislava L1 A(3.7.2014)+B1,SER,D DA 0
51. Bašić Ljiljana L1 A(25.11.2014) DA 0
52. Bažik Boženka L1 A(27.2.2015) DA 0
53. Begenišić Dobrila L1 A(27.1.2016) DA 0
54. Begović Uroš L2 A(22.10.2014) DA 0
55. Beli Katarina L1 NE 0
56. Belić Nataša L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
57. Belošević Mirjana L2 NE 0
58. Belužić Monika L1 A(23.6.2014) DA 0
59. Berenji Ester L1 NE 0
60. Berić Radojka L1 NE 0
61. Bežanić Tijana L2 A(30.12.2016) DA 0
62. Bibić Danijel L1 A(8.4.2015) NE 0
63. Bikicki Vesna L1 NE 0
64. Bjelica Bojana L2 A(30.5.2014)+B1,B2,C DA 0
65. Bjelić Anđa L1 NE 0
66. Bjelić Radmila L2 A(24.1.2015)+C DA 0
67. Bjelobrk Maja A(2.2.2015)+C NE 0
68. Blagojević Dragana L1 A(9.4.2015) DA 0
69. Blagojević Marijana L2 A(7.9.2015) DA 0
70. Blašković Boris A(17.5.2017) DA 0
71. Blašković Melanija L1 A(21.5.2014)+B1,C; AC DA 0
72. Blažić Veselin L2 NE 0
73. Blažin Vanja L1 A(21.5.2014)+B1,C DA 0
74. Bogdanović Marija L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
75. Bogdanović Milena L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C NE 0
76. Bogdanovski Petar L1 NE 0
77. Bogicić Daniela L2 NE 0
78. Bognar Iren L1 NE 0
79. Bogojević Tatjana L1 A(27.2.2015) DA 0
80. Bogosavljević Sida L1 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
81. Bojanić Predrag A(23.3.2017) NE 0
82. Bojat Milovan A(25.4.2017) DA 0
83. Bojković Mirjana A(26.7.2016) DA 0
84. Bojović Snežana L1 A(13.11.2014)+B1,SER,C DA 0
85. Bokan Tijana L2 A(28.9.2015)+C DA 0
86. Bolić Dušana L2 A(4.7.2014)+B1 DA 0
87. Borisavljević Ivana L1 A(11.5.2015)+C DA 0
88. Boro Dragoslav L2 A(15.5.2014)+SER,C,D DA 0
89. Bošković Branislava L1 NE 0
90. Bošković Lidija L1 A(18.10.2014)+B1,C DA 0
91. Bošković Ljubica L1 NE 0
92. Bošković Persida A(30.3.2016)+B1,B2,C DA 0
93. Božičković-Radulović Danijela L1 NE 0
94. Božić Irena L2 NE 0
95. Božić Jadranka L1 NE 0
96. Božić Julijana L1 NE 0
97. Bracić Milica L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
98. Branković Ljubomir L1 A(19.10.2015) DA 0
99. Branković Valentina A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
100. Branković-Basarić Zorica L1 A(10.6.2015) DA 0
101. Brašanac Gordana L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C DA 0
102. Brašić Emilija L1 NE 0
103. Brdarević Slavica L1 NE 0
104. Brindić Maja L1 A(2.4.2015) DA 0
105. Brkić Anka L2 A(15.5.2014) NE 0
106. Brkić Ivana L1 A(21.9.2015) DA 0
107. Brkić Ljiljana L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
108. Brković Dušica L1 A(9.3.2015)+C DA 0
109. Brnja Marina A(29.11.2016) DA 0
110. Brun Miloš A(22.1.2016) DA 0
111. Brzulović-Stanisavljević Tatjana L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
112. Buboš-Marki Otilia L1 A(1.9.2015)+B1,B2,C DA 0
113. Budić Viktorija L1 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
114. Bugarinovic Svetlana L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C DA 0
115. Bukavac Marina L2 A(5.12.2014)+SER,C DA 0
116. Bulajić Maja L1 A(4.11.2015)+SER DA 0
117. Bulat Radmila L1 NE 0
118. Bulatović Marija L1 A(15.9.2014) DA 0
119. Bundalo Sanja L1 A(8.4.2015) DA 0
120. Burzan Dejana L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
121. Butigan-Vučaj Tamara L1 NE 0
122. Buzić Irena L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
123. Cakić Silvana L2 A(9.6.2015) DA 0
124. Carević Radmila L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
125. Cerović Stasja L2 A(15.5.2014)+D DA 0
126. Cesarec Maja L1 A(7.10.2015) DA 0
127. Cibin Milena L2 A(15.5.2014) DA 0
128. Cicka Ruženka L2 A(5.5.2015) DA 0
129. Cimeša Jelena L1 A(27.11.2014) DA 0
130. Cokanović Katarina L1 A(14.4.2015) DA 0
131. Corelj Lidija L1 A(10.6.2015)+C DA 0
132. Crljić Vera A(26.7.2016) DA 0
133. Crnković Marija L1 A(9.6.2015) DA 0
134. Crvenko Ljiljana L2 A(15.5.2014)+D DA 0
135. Cuca Jelena L1 NE 0
136. Cvetanović Ana L1 A(3.4.2015) DA 0
137. Cvetićanin Snežana L1 A(30.9.2015) DA 0
138. Cvetković Marina A(1.2.2017) DA 0
139. Cvetković Milica L1 A(27.2.2015)+B1,C DA 0
140. Cvjetićanin Nataša L1 NE 0
141. Čačić Marija L1 A(30.4.2015) DA 0
142. Čanković Jasna L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
143. Čano-Tomić Emina L1 A(18.10.2014)+B1,B2,C,D DA 0
144. Čavdarević Dušica L2 NE 0
145. Čičić Mirjana L2 A(17.11.2014)+C DA 0
146. Čubrilo Olivera L1 A(10.2.2015)+B1,B2,C NE 0
147. Čučković Nataša A(20.1.2015)+C DA 0
148. Čučković Snežana L1 DA 0
149. Čudić Nemanja L1 NE 0
150. Čudomirović Biljana L1 NE 0
151. Čupić Milica L2 A(8.4.2015) NE 0
152. Čutura Snežana L1 A(2.4.2015) DA 0
153. Ćeranić Natalija L1 A(2.2.2015) DA 0
154. Ćirić Aleksandra L1 NE 0
155. Ćirić Jelena L2 A(23.6.2015) NE 0
156. Ćirić Slavica L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
157. Ćirković Snježana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
158. Ćirović Jovana L2 A(30.4.2014) NE 0
159. Ćirović Ruža L1 NE 0
160. Ćorković Mirjana L1 NE 0
161. Ćurčić Sanja L2 A(10.3.2015)+C DA 0
162. Ćurčić-Budinski Nada L1 A(27.2.2015)+B1,C,D DA 0
163. Ćurić Sonja A(15.5.2017) DA 0
164. Dadić Olgica L1 A(20.11.2015) NE 0
165. Dakić Nataša L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
166. Damnjanović Ružica L1 A(1.6.2015) DA 0
167. Danković Vesna L1 A(1.12.2014)+B1,SER,C DA 0
168. Davidović Branko L2 A(15.5.2014)+D DA 0
169. Davidović Ljiljana L1 A(14.5.2015)+B1,B2 DA 0
170. Davidovski Biljana A(25.1.2016) DA 0
171. Dedić Miloš L1 NE 0
172. Delibašić Jasna L2 A(21.1.2015)+C DA 0
173. Delija Snežana L2 A(25.11.2014)+C DA 0
174. Deljanin Sandra L1 A(30.12.2016)+B1,SER DA 0
175. Dimić Ljiljana L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
176. Dimitrijević Aleksandar L2 A(11.5.2015)+B1,B2,C DA 0
177. Dimitrijević Jasmina L1 A(27.2.2015)+C DA 0
178. Dimitrijević Nada L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
179. Dimitrijević Peđa L2 A(23.6.2014) DA 0
180. Dimitrijević Slavoljub L1 NE 0
181. Dimitrijević Svetlana L1 NE 0
182. Dimitrijević Stanković Mirjana A(10.4.2017) DA 0
183. Dinić Božidar L1 NE 0
184. Dmitrić Marko L2 A(30.9.2015) DA 0
185. Doderović Radivoj L1 A(27.2.2015)+C DA 0
186. Dostanić Jelena L2 NE 0
187. Došlić Nenad L1 A(25.6.2014)+B1,C DA 0
188. Dovniković Svetlana L1 A(24.6.2014)+B1,B2,C NE 0
189. Dragičević Ljiljana L1 A(30.4.2014)+B2,C DA 0
190. Dragić Dubravka L2 A(1.12.2014)+C DA 0
191. Dragišić Vladimir L1 NE 0
192. Dragosavac Branka A(18.1.2017) DA 0
193. Dragović-Pop-Lazić Vesna L1 NE 0
194. Dragutinović Radmila Reveka A(21.7.2015) DA 0
195. Drapšin Aleksandra L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
196. Dražić Radmila L1 A(10.9.2015) DA 0
197. Dražić Stevan L2 A(23.11.2015) DA 0
198. Drča Slavica L1 NE 0
199. Drmanac Mirko L1 A(9.3.2015)+SER DA 0
200. Dučić Aleksandar L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
201. Dudić Maša L1 A(9.6.2015) DA 0
202. Dukić Ljiljana L2 A(16.1.2015) DA 0
203. Duković Jelena L2 A(27.2.2015)+C DA 0
204. Dulović Predrag L1 NE 0
205. Dumanović Jelena L1 A(12.3.2015)+C DA 0
206. Duran Nermina A(19.4.2016) DA 0
207. Durlević Jelena L2 A(5.12.2014)+B1,SER,C DA 0
208. Dutina Tatjana L2 A(5.12.2014)+SER,C DA 0
209. Džidić Šejla A(25.7.2016) DA 0
210. Džikić Ljiljana L1 NE 0
211. Džufić Nataša L1 A(1.6.2015) DA 0
212. Đačić Nataša L2 A(28.9.2015)+C DA 0
213. Đenadić Boris L2 A(23.2.2015)+B1,C DA 0
214. Đerić Milica L1 NE 0
215. Đerić Milijana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C DA 0
216. Đilas Gordana L1 A(27.2.2015)+B1 DA 0
217. Đokić Zorica L2 A(10.9.2015)+B1,B2,C DA 0
218. Đoković Gordana L1 A(22.10.2014)+B1,SER DA 0
219. Đoković Veljko L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
220. Đonović Dušica L1 A(19.10.2015) DA 0
221. Đorđević Biljana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
222. Đorđević Biljana L2 A(17.6.2015) DA 0
223. Đorđević Boban L1 A(4.11.2015)+C DA 0
224. Đorđević Borivoje L1 A(4.11.2015) DA 0
225. Đorđević Dragana L2 A(12.5.2014)+C DA 0
226. Đorđević Jelena A(18.1.2017) DA 0
227. Đorđević Latinka L1 A(3.7.2014)+B1,SER DA 0
228. Đorđević Maja L1 NE 0
229. Đorđević Milena L2 A(13.11.2014)+C DA 0
230. Đorđević Nevena A(31.3.2017) DA 0
231. Đorđević Rada L1 NE 0
232. Đorđević Snežana L1 A(3.3.2015) DA 0
233. Đorđević Snežana L2 NE 0
234. Đorđević Suzana L2 A(3.4.2015) DA 0
235. Đorđević Vesna L1 A(15.10.2015) DA 0
236. Đorđević Tešanović Ana A(15.5.2017) NE 0
237. Đorić Ana L2 A(30.4.2014)+B1,C NE 0
238. Đošić Predrag L2 A(25.2.2015) DA 0
239. Đukanović Jelena L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
240. Đukić Gordana L1 NE 0
241. Đukić Ljiljana L1 NE 0
242. Đukić Miljana L1 A(15.12.2014)+B1,B2,C,D NE 0
243. Đunisijević Dragana L1 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
244. Đurašević Mirjana L2 A(11.5.2015) DA 0
245. Đurđev-Josimov Tamara L1 A(7.10.2015) DA 0
246. Đurđulov Jelena L1 A(7.5.2014)+B1,B2,C,D DA 0
247. Đurić Jasminka L1 A(13.1.2015)+B1,B2,C,D DA 0
248. Đurić Nebojša L2 NE 0
249. Đurkić Sabina L1 A(5.10.2015)+SER,C DA 0
250. Đurovska Dragica L2 NE 0
251. Eraković Dušanka L1 A(14.5.2015)+B1,B2,C DA 0
252. Erić Slobodanka L1 A(3.4.2015) DA 0
253. Erić Stanislava L1 NE 0
254. Eror Vanja L1 A(23.2.2015)+B1,C DA 0
255. Fazlić Azra L2 A(22.10.2015) NE 0
256. Ferizović Vujičić Silva L1 A(2.2.2015)+C DA 0
257. Fetahović Anisa L1 A(8.9.2015) DA 0
258. Fetahović Binela L2 A(7.5.2015) DA 0
259. Filimonović Dragica A(22.6.2016) DA 0
260. Filipović Danica L1 NE 0
261. Filipović Emilija L2 A(30.4.2014)+C DA 0
262. Filipović Zoran L2 A(3.4.2015) DA 0
263. Fleis Rita L1 NE 0
264. Fodor Tamaš L2 A(15.10.2015) DA 0
265. Furundžić Snježana L1 A(6.6.2014)+B1,B2,C DA 0
266. Gabriš Ljudmila L1 NE 0
267. Gagić Vesna L2 A(3.11.2014)+C DA 0
268. Gajić Boja L1 A(9.5.2014) DA 0
269. Gajić Ivana L1 A(27.2.2015)+B1,SER,C DA 0
270. Gajić Milica L1 A(16.3.2017) DA 0
271. Gajić Svetlana L2 NE 0
272. Gajić-Majer Ljiljana L1 NE 0
273. Garapić Slađana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
274. Gardašević Stanislava L2 NE 0
275. Gašić Nebojša L1 NE 0
276. Gavrilović Ivana L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
277. Gavrilović Milena A(22.4.2015) DA 0
278. Genčić Snežana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
279. Georgiev Elizabeta L1 A(12.6.2015) DA 0
280. Gerga Aurika L1 A(5.11.2015) NE 0
281. Gligorijević Miroslav L1 NE 0
282. Glišić Jelena L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
283. Glišić Sunčica L1 A(5.5.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
284. Glišović Jelena L2 A(28.4.2014)+C DA 0
285. Glišović Svetlana L1 A(25.11.2014)+B1,C DA 0
286. Glušac Ana L2 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
287. Glušac Mirela L1 NE 0
288. Gluščević Vesna L1 A(23.5.2014)+C DA 0
289. Gnjatović Žana L1 NE 0
290. Gocić Jelena L1 A(5.6.2014) DA 0
291. Golub Saša L1 A(26.2.2015)+B1,B2,C DA 0
292. Golubović Ana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
293. Golubović Mirjana L1 NE 0
294. Golubović Olivera L1 A(29.1.2015)+B1,B2,C DA 0
295. Golubović Olivera L2 A(15.5.2014)+D DA 0
296. Golubović Siniša L1 NE 0
297. Golubović Zvonimir L2 A(15.5.2014)+D DA 0
298. Goranović-Prlja Nataša L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC DA 0
299. Gordić Marija L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
300. Gordić Srđan L1 A(30.5.2014)+B1,C DA 0
301. Gradić Aleksandar L2 NE 0
302. Grba Sofija L2 A(8.10.2015) DA 0
303. Grbić Branislava L1 A(12.9.2012); AC DA 0
304. Grbić Dušica L1 NE 0
305. Grbović Gordana L1 A(9.5.2014)+B1,B2,C DA 0
306. Grbović Milorad L2 A(27.11.2015) DA 0
307. Grubač Jelena L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
308. Grubješić Dušanka L1 NE 0
309. Grujić Angelina L1 A(24.9.2012)+B1,C; AC DA 0
310. Grujić Dragana L1 A(16.1.2015)+B1,SER DA 0
311. Grujić Ljiljana L2 A(6.11.2015) DA 0
312. Grujović Biljana L2 A(15.5.2014)+B1,SER DA 0
313. Gucunski-Lukaj Vesna L1 NE 0
314. Gundelj Marijana L1 A(9.6.2015) DA 0
315. Habeš Fehima L2 A(23.10.2015) DA 0
316. Hadžić Nevenka L2 NE 0
317. Hadžifejzović Irfet L2 NE 0
318. Hadži-Vidanović Jagoda L1 NE 0
319. Hajnerman Peter L1 A(6.2.2015) DA 0
320. Hičik Dora L1 NE 0
321. Horvat Eržebet L1 NE 0
322. Idrizović Nenad L1 A(30.4.2014)+B1,C; AC DA 0
323. Idvorean Todor L1 A(27.2.2015) DA 0
324. Igić Slađana L1 A(9.4.2015) DA 0
325. Ignjatović Jovović Kristina L2 NE 0
326. Ilić Dubravka L1 A(3.3.2015)+C DA 0
327. Ilić Ksenija L1 A(6.11.2015) DA 0
328. Ilić Tijana L1 A(12.9.2012); AC NE 0
329. Ilić Vesna L1 A(3.4.2015) DA 0
330. Ilić - Janković Nataša L2 A(1.12.2014)+C DA 0
331. Ilić Minić Jelica A(24.3.2017) DA 0
332. Ilijevski Aleksandra L2 A(3.7.2014)+B1,SER DA 0
333. Imamović Milana L1 A(20.10.2015) NE 0
334. Isailović Dragana L1 A(3.4.2015) DA 0
335. Isailović Gordana L1 A(8.4.2015) NE 0
336. Ivanković Leposava L1 A(9.6.2015) DA 0
337. Ivanova Olivera L1 A(15.5.2014)+C NE 0
338. Ivanović Ivan L1 A(9.6.2015)+B1,SER,C DA 0
339. Ivanović Sonja L1 A(25.6.2014)+C DA 0
340. Ivanović Tanja L2 A(21.5.2014)+B1,SER DA 0
341. Ivković Ana L2 A(16.9.2015) DA 0
342. Jaćimović Jelena L1 A(13.2.2015)+B1,B2,C DA 0
343. Jakovljević Aleksandar L1 NE 0
344. Jakovljević Biljana L1 A(20.10.2015) DA 0
345. Jakovljević Verica A(1.2.2016) DA 0
346. Jakovljević Vesna L2 A(30.9.2015) DA 0
347. Jakšić Stanimir L1 A(30.5.2014)+B1,B2,C DA 0
348. Janaćković Slavica L1 NE 0
349. Jančić Snežana L2 A(13.11.2014)+B1,C DA 0
350. Jančić Svetlana L1 NE 0
351. Janevski Nikola L1 A(2.2.2015)+B1,SER NE 0
352. Janjetović Ljuba L1 NE 0
353. Janjušević Bojana L2 A(22.1.2015)+B1,C DA 0
354. Janjušević Srđan A(29.2.2016)+B1 DA 0
355. Jankov Tatjana L1 A(3.4.2015) DA 0
356. Janković Ana L1 A(6.10.2015) DA 0
357. Janković Daniela L1 NE 0
358. Janković Maja L1 A(7.5.2015) DA 0
359. Janković Tamara L2 A(25.2.2015)+C DA 0
360. Janković Tatjana L2 NE 0
361. Jašović Ivana L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
362. Jelisavac-Katić Ljubica A(19.10.2015) DA 0
363. Jelušić Marija L2 A(10.11.2014)+B1,C DA 0
364. Jeremić Jelena L1 NE 0
365. Jeremić Slađana L1 A(10.6.2015) NE 0
366. Jeremić Vuka L1 A(7.5.2014)+C DA 0
367. Jeremić Zorica L2 NE 0
368. Jevremović Dragoslava L1 NE 0
369. Jevremović Goran L1 A(4.9.2015) DA 0
370. Jevtić Marija L1 NE 0
371. Jevtić Olivera L1 DA 0
372. Jezdimirović Olivera L1 A(3.3.2015) DA 0
373. Jokić Mitar L1 NE 0
374. Joksimović-Pajić Sanja L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
375. Jovancai Marija L1 A(24.6.2014)+B1 DA 0
376. Jovančević Dušan L1 NE 0
377. Jovanov Vesna L1 A(25.6.2014)+B1,SER,C DA 0
378. Jovanović Anica L2 NE 0
379. Jovanović Bojan L1 NE 0
380. Jovanović Dragana L1 A(28.9.2015) DA 0
381. Jovanović Dragana L1 A(6.10.2015) DA 0
382. Jovanović Dragana L2 A(22.1.2015)+B1,B2,C DA 0
383. Jovanović Gordana L2 A(27.11.2014)+C DA 0
384. Jovanović Jasmina A(21.4.2016) DA 0
385. Jovanović Jelena A(25.1.2016) DA 0
386. Jovanović Jelena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
387. Jovanović Jovana L1 NE 0
388. Jovanović Milan L2 A(8.4.2015) DA 0
389. Jovanović Nataša L1 A(30.4.2014)+B1,SER,C DA 0
390. Jovanović Snežana L1 NE 0
391. Jovanović Vesna L1 NE 0
392. Jovanović Negoicić Tatjana L2 A(12.6.2015) DA 0
393. Jović Biljana A(27.12.2016) DA 0
394. Jović Bogdanka L2 NE 0
395. Jović Branka L1 A(30.4.2015) DA 0
396. Jović Gordana L1 A(3.4.2015) DA 0
397. Jović Jadranka L1 A(3.4.2015)+SER DA 0
398. Jović Miladin L1 A(23.6.2014)+C DA 0
399. Jovićević Popović Ana L2 NE 0
400. Jovin Jelena L1 A(3.3.2015)+B1 DA 0
401. Jugović Marija L1 A(3.4.2015) DA 0
402. Jugović-Repajić Tatjana L1 A(9.2.2015)+B1,SER,C DA 0
403. Kačarević Tijana L2 A(11.5.2015) DA 0
404. Kačarić Maja L2 NE 0
405. Kajdoči Iren L1 NE 0
406. Kajganović Jasmina L1 NE 0
407. Kalčić Olga L2 A(1.12.2014)+C DA 0
408. Kalezić Biljana L1 A(2.3.2015)+C DA 0
409. Kalezić Nemanja L1 NE 0
410. Kanižaj Biljana L1 A(6.2.2015)+B1,B2,C DA 0
411. Karajović-Ibročić Ružica L1 NE 0
412. Karamijalković Katarina L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
413. Karanović Marica A(16.3.2015) NE 0
414. Kartalović Jasna L1 A(27.8.2014)+B1,C,D DA 0
415. Kazinci Tatjana L1 A(26.6.2014)+B1,C NE 0
416. Kermeci Daniela L1 A(27.2.2015) DA 0
417. Kijevčanin Ajsela L2 A(22.9.2015)+SER DA 0
418. Kiš Margita L1 A(26.6.2014) NE 0
419. Kitanović Marija L1 NE 0
420. Klajn Ivanka L1 NE 0
421. Klevernić Ljiljana L1 A(21.5.2014)+B1,C DA 0
422. Kocić Aleksandra L1 A(30.4.2014)+SER,C DA 0
423. Kojević Sofija L1 A(5.5.2014)+B1,B2,C,D DA 0
424. Kojić Jelena L1 A(28.10.2015) DA 0
425. Kolaković Medisa L1 A(23.6.2014)+B1,C,D DA 0
426. Komarica Snežana L1 A(21.4.2015) DA 0
427. Komnenić Slobodanka L1 A(30.4.2014)+B2,C DA 0
428. Konstantinović Nikola L1 NE 0
429. Koporan Gorana L2 NE 0
430. Korać Anka L1 NE 0
431. Korać Jelena L2 NE 0
432. Kosanović Strahinja L2 NE 0
433. Kostadinović Ivana L2 A(11.9.2015) DA 0
434. Kostić Ljubica L1 A(12.9.2012); AC NE 0
435. Kostić Magdalena L1 A(7.5.2014)+C DA 0
436. Kostić Tatjana L1 A(23.5.2014)+C DA 0
437. Kostić Zorica L1 A(3.7.2014)+B1,SER DA 0
438. Kostov Cveta L1 A(30.4.2014)+C DA 0
439. Košutić Saša L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
440. Kotur Milica L2 A(9.9.2015)+B1,B2,C DA 0
441. Kovaček Svetličić Jelena L1 A(27.2.2015)+C DA 0
442. Kovačević Ivana L2 A(30.4.2014)+SER,C NE 0
443. Kovačević Katarina L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
444. Kovačević Nebojša L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
445. Kovačević Ognjen L2 A(6.6.2014)+C NE 0
446. Kovačević Stevan L1 A(9.9.2015)+C DA 0
447. Kozlovački Damjanov Jovanka L2 A(11.6.2014)+B1,C DA 0
448. Kračunović Slađana L2 NE 0
449. Kranjčević Marina L1 NE 0
450. Kravarski Goran L1 A(7.10.2015) DA 0
451. Kresović Milena L1 A(24.6.2014)+C DA 0
452. Kriještorac Hadija L1 A(24.1.2015)+B1,SER,C DA 0
453. Krinulović Oja L2 A(8.5.2014)+C DA 0
454. Krivačević Popović Nataša L1 A(25.2.2015)+C DA 0
455. Krivošić Olivera L1 A(11.6.2014)+C DA 0
456. Krivošija Gorana L2 NE 0
457. Krnjeta Marina L1 A(30.1.2015)+B1,SER,C DA 0
458. Krsmanović Dragica L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C DA 0
459. Krsmanović Nikola L2 A(7.5.2014)+B1,B2,C DA 0
460. Krstić Aleksandra L1 A(9.4.2015) DA 0
461. Krstić Ivana L1 NE 0
462. Krstić Jelena L2 A(1.4.2015)+SER DA 0
463. Krstić Nebojša L1 A(3.4.2015) DA 0
464. Krstić Olivera L1 A(16.4.2015) NE 0
465. Krstić Slavica L1 NE 0
466. Krstić Vitomir L1 A(10.6.2015) DA 0
467. Krstić Lukić Dragana L2 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
468. Krstić-Bukarica Snežana L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D NE 0
469. Krstić-Mitić Jasmina L1 A(16.4.2015) DA 0
470. Kukobat Tanja L1 NE 0
471. Kurbalija Biljana L1 A(20.10.2015) DA 0
472. Kurtović Samra L2 NE 0
473. Kuželj Danka L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
474. Lajšić Ksenija L1 A(10.3.2015)+B1,B2,C,D DA 0
475. Lakovski Verica L1 NE 0
476. Lalić Dušica L1 A(9.6.2015) DA 0
477. Lalić Miloš L1 NE 0
478. Lalić Vukosava L1 NE 0
479. Latinović Anđa L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC NE 0
480. Lazarević Dušan A(15.5.2017) NE 0
481. Lazarević Gordana L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
482. Lazarević Miroslava L1 NE 0
483. Lazarević Radmila L1 NE 0
484. Lazarević Sanja L1 A(10.2.2015)+C DA 0
485. Lazić Biljana A(13.1.2015) DA 0
486. Lazić Dragana L1 A(25.11.2015) NE 0
487. Lazić Snežana L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
488. Lazović Branka L1 A(22.1.2015)+B1,SER,C DA 0
489. Lazović Marina L1 A(5.10.2015) DA 0
490. Lečić Milovanović Vesna L1 NE 0
491. Lekić Dragana L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
492. Lekić Svetlana L1 A(20.10.2015) DA 0
493. Lijeskić Milosava L1 NE 0
494. Ljepović Marina L2 NE 0
495. Ljubanović Gordana L2 A(24.9.2012); AC NE 0
496. Ljubičić Stanko L1 NE 0
497. Ljubić Siniša L1 A(11.6.2014)+C DA 0
498. Ljubišić Ljubica L1 A(28.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
499. Ljujić Marina L1 NE 0
500. Ljuštanović Snežana L1 NE 0
501. Lojović Snježana L1 A(26.5.2014)+C DA 0
502. Lomenova Daniela L1 A(25.6.2014)+B1,C DA 0
503. Lorbek Biljana L1 A(12.6.2014)+B1,B2,C DA 0
504. Lovre Tijana L2 A(5.6.2014) DA 0
505. Lukić Mileva L1 A(9.6.2015) DA 0
506. Lukić Radojka L2 A(19.10.2015) DA 0
507. Lukić Verica L2 NE 0
508. Luković Danka L2 A(20.5.2015) DA 0
509. Luković Jasmina A(19.1.2016) DA 0
510. Luković Jelena A(3.2.2017) DA 0
511. Macura Ljiljana L1 NE 0
512. Maćko Štefanija L1 A(1.7.2014)+B2,C DA 0
513. Madžarac Vesna L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
514. Mahovac Marija L1 A(21.5.2014)+B1,C,D DA 0
515. Majerle Jasna L1 A(11.6.2015) DA 0
516. Makić Željko L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
517. Maksimović Jelena A(21.3.2016) DA 0
518. Maksimović Koviljka L1 A(5.11.2015) NE 0
519. Maksimović Slavica L1 A(30.3.2015) DA 0
520. Maksimović Vesna L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
521. Malbaša Goran L1 A(23.4.2015)+B1,SER,C DA 0
522. Malbaški Ljiljana L1 NE 0
523. Malešev Tamara L1 A(21.5.2014)+B1,B2,C DA 0
524. Maletaški Tatjana L1 A(12.6.2014)+C DA 0
525. Malić Larisa A(25.5.2016)+B1,B2 DA 0
526. Malvić-Opanović Irena A(1.2.2016) DA 0
527. Mančev Jasminka A(9.8.2016) NE 0
528. Mančev Mirjana L2 A(3.11.2014)+SER,C DA 0
529. Mandić Živka L1 NE 0
530. Manić Maja L2 A(11.9.2015) DA 0
531. Maravić Danijela L1 A(6.4.2015) DA 0
532. Marić Ivana L2 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
533. Marić Olivera L2 NE 0
534. Marić Snežana A(18.7.2016) DA 0
535. Marinčevski Nada L1 A(7.5.2014) NE 0
536. Marinčić Bojana L1 A(24.1.2015) DA 0
537. Marinković Ana L2 A(3.4.2015) DA 0
538. Marinković Dragana L2 A(3.4.2015)+B1,B2 DA 0
539. Marinković Goran L2 A(3.11.2014)+B1,C DA 0
540. Marinković Jelena L2 A(8.12.2014)+C DA 0
541. Marinković Milivoje L1 NE 0
542. Marinković Mirjana L1 NE 0
543. Marinković Sonja L1 NE 0
544. Marinković Suzana L2 NE 0
545. Marjaš Miša L1 NE 0
546. Marković Aleksandra L1 A(11.6.2015) DA 0
547. Marković Gordana L1 NE 0
548. Marković Jelena L1 A(24.9.2012)+B1,C; AC DA 0
549. Marković Milena L1 A(21.5.2014)+B1,C; AC DA 0
550. Marković Nikola L1 NE 0
551. Marković Predrag L2 NE 0
552. Marković Radmila L1 A(10.9.2015) DA 0
553. Marković Ratko L1 NE 0
554. Marković Sandra L2 NE 0
555. Marković Sava A(5.1.2016) DA 0
556. Marković Snežana L1 NE 0
557. Martać Ljiljana L1 A(11.5.2015) DA 0
558. Martinović Milorad L2 A(2.2.2015)+C DA 0
559. Masal-Antičević Velinka L2 A(30.9.2015) DA 0
560. Matić Gordana L1 A(9.6.2015) DA 0
561. Matić Jelena A(7.4.2017) NE 0
562. Matić Ljiljana L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
563. Matić Radmila L2 A(5.10.2015) DA 0
564. Matić Vesna L1 A(2.4.2015) NE 0
565. Matović Marijana L2 A(9.3.2015)+C DA 0
566. Mazić Bogoljub L1 NE 0
567. Mazić Nebojša L1 NE 0
568. Meandžija Sonja L1 NE 0
569. Mičko Eva L1 NE 0
570. Mićić Radovan L1 NE 0
571. Mihailović Dragana L1 A(8.5.2014)+B1,B2,C DA 0
572. Mihailović Nataša L2 A(24.11.2014) DA 0
573. Mihajlović Ana L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
574. Mihajlović Gorica L1 A(9.6.2015) DA 0
575. Mihajlović Olivera L1 NE 0
576. Mijailović Jasna L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
577. Mijailović Olivera L1 A(9.6.2015) DA 0
578. Mijatović Tamara L1 A(5.2.2015)+B1,B2,C DA 0
579. Mijović Dragica L1 NE 0
580. Mikić Larisa L2 A(30.4.2015)+B1,B2,C DA 0
581. Mikulica Mašinka L1 A(1.6.2015) DA 0
582. Miladinov Gordana L1 NE 0
583. Miladinović Tatjana L1 A(14.4.2015) DA 0
584. Miladinović Vesna L1 A(1.6.2015) DA 0
585. Miladinović-Ožanić Katarina L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
586. Miladinović-Pfend Žaklina A(29.2.2016) DA 0
587. Milanović Dušan L1 NE 0
588. Milanović Mila L1 NE 0
589. Milanović Mirjana L1 NE 0
590. Milanović Vladimir A(23.3.2017) DA 0
591. Milenković Dragana L1 NE 0
592. Milenković Goran L1 A(4.11.2015)+SER DA 0
593. Milenković Jelena L2 A(9.4.2015) DA 0
594. Miletić Lana L1 A(31.3.2015)+B1,C DA 0
595. Milić Milica L2 A(25.7.2016)+B1,B2,C DA 0
596. Milić Mina L1 NE 0
597. Milićević Sonja L1 A(12.5.2015) DA 0
598. Milić-Krstić Biljana L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
599. Milijić Tamara L2 A(8.12.2014)+C DA 0
600. Milinković Milena L1 A(25.2.2015)+B1,B2,C DA 0
601. Milinković Radmila L1 A(23.4.2015)+B1,SER,C DA 0
602. Milinković Zorica A(13.7.2015) DA 0
603. Milisavljević Elena L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
604. Milivojević Dejan A(29.2.2016) DA 0
605. Milivojević Milana L1 A(17.12.2014) NE 0
606. Milivojević Svetlana L1 NE 0
607. Milivojević-Pavlović Natalija L1 A(10.3.2015)+B1,B2 DA 0
608. Miljanović Snežana L1 A(25.6.2014)+B1,SER,C DA 0
609. Miljković Gabriela L1 A(28.1.2015)+B1,SER,C DA 0
610. Miljković Maja L1 A(9.4.2015) DA 0
611. Milnović Vasilije A(10.3.2017) DA 0
612. Milojević-Miladinović Milica L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
613. Milojković Katarina L1 A(20.10.2015) DA 0
614. Miloradović Maša L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
615. Milosavljević Brankica L2 A(3.11.2014)+C DA 0
616. Milosavljević Radunka L1 A(9.6.2015) DA 0
617. Milosavljević Snežana A(1.2.2016) DA 0
618. Milosavljević Vesna L1 A(11.5.2015)+B1,B2,C DA 0
619. Milošević Dragan L2 A(30.4.2014)+B1,C DA 0
620. Milošević Dubravka L1 A(7.5.2014)+C DA 0
621. Milošević Mila L2 A(21.11.2014)+B1,C DA 0
622. Milošević Natalija A(16.3.2017) DA 0
623. Milošević Slavica L1 NE 0
624. Milovanović Marijana L2 A(9.9.2015)+B1,B2,C DA 0
625. Milovanović Milijana A(1.2.2017) DA 0
626. Milunović Dragana L1 NE 0
627. Milutinović Ana L2 A(22.4.2014)+B1,SER DA 0
628. Milutinović Ivana L1 A(3.4.2015) DA 0
629. Milutinović-Simić Dragana L1 A(9.6.2015) DA 0
630. Minić Renata L1 A(12.6.2015)+B1,SER DA 0
631. Mirčić Milica A(1.7.2016) DA 0
632. Mirić Kata L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC NE 0
633. Mirković-Mlađenović Vera L1 NE 0
634. Mirosavljev Anđelka L1 NE 0
635. Mirosavljev Snežana L1 NE 0
636. Mišić-Zekić Vesna L1 A(14.5.2015) DA 0
637. Mitić Emila A(1.2.2016) DA 0
638. Mitić Maja L2 A(1.12.2014)+C DA 0
639. Mitošević Maja L2 A(25.11.2014)+C DA 0
640. Mitrić Jelena L2 NE 0
641. Mitrić Marina L1 NE 0
642. Mitrić Olivera L1 NE 0
643. Mitrović Dragan L1 NE 0
644. Mitrović Jelena L1 A(22.10.2015) DA 0
645. Mitrović Jelena L1 A(26.6.2014) DA 0
646. Mitrović Olga L2 A(17.6.2015) DA 0
647. Mitrović Slađana L1 A(27.10.2015) DA 0
648. Mitrović Slobodan L1 NE 0
649. Mitrović-Angelovski Isidora L1 A(11.2.2015)+B1,SER,C DA 0
650. Mladenović Jelena L1 A(30.9.2015) DA 0
651. Mladenović Maša L1 A(1.9.2015)+B1,B2,C DA 0
652. Mladenović Milena A(21.9.2015)+B1,B2,C DA 0
653. Mladenović Milijana L1 NE 0
654. Mojsa Suzana L2 A(6.11.2015) DA 0
655. Moldovan Dragana A(22.6.2016) NE 0
656. Momčilović Marijola L1 A(20.10.2015) DA 0
657. Moravčević Mirjana L1 A(9.6.2015) DA 0
658. Moric Tinde L1 NE 0
659. Mrđa Nevenka L1 NE 0
660. Mrgud Marko L2 NE 0
661. Mrvoš Senka L1 NE 0
662. Mujagić Zemina L2 NE 0
663. Munćan Marioara L1 A(20.10.2015) NE 0
664. Murić Dušica L2 A(24.1.2015)+B1,B2 DA 0
665. Najdanović Marija L1 A(3.4.2015) DA 0
666. Nasković Bratislav L1 NE 0
667. Nedeljkov Gordana L2 A(13.12.2016) NE 0
668. Nedeljković Olivera L2 A(27.2.2015)+C DA 0
669. Nedeljković-Kovačević Jasmina L1 NE 0
670. Nedin Tatjana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
671. Nenezić Snežana L1 A(3.4.2015)+C DA 0
672. Nešić Ana L1 A(27.2.2015)+C DA 0
673. Nešić Biljana L1 A(11.6.2015) DA 0
674. Nešić Irina L1 A(5.11.2015)+B1,SER,C DA 0
675. Nešković Branka A(30.10.2015) DA 0
676. Nešković Jelena A(16.3.2017) DA 0
677. Nešović Radojica L1 A(7.9.2015) DA 0
678. Nešović Vladana A(25.5.2016) DA 0
679. Netaj Zorica L1 NE 0
680. Nikodijević Dušan L1 NE 0
681. Nikolić Aleksandar L2 A(14.4.2015) DA 0
682. Nikolić Ana A(8.4.2016) DA 0
683. Nikolić Dejan L1 NE 0
684. Nikolić Dragana L1 NE 0
685. Nikolić Ivana L1 A(10.12.2014)+C DA 0
686. Nikolić Jelena A(8.3.2017) DA 0
687. Nikolić Ljiljana L1 A(30.4.2014)+B1 NE 0
688. Nikolić Milena L2 A(31.8.2015)+B1,C DA 0
689. Nikolić Nenad L1 A(7.5.2015) DA 0
690. Nikolić Olga L2 NE 0
691. Nikolić Slavka L2 NE 0
692. Nikolić Vela L1 A(13.5.2014) DA 0
693. Ninić Marina L2 A(15.5.2014)+B1,C DA 0
694. Ninković Miloš L2 A(30.3.2015) DA 0
695. Nišavić Stanimirka L1 NE 0
696. Njeguš Novak L2 NE 0
697. Nogić Branka L1 A(17.10.2012); AC NE 0
698. Novakov Dragana L1 NE 0
699. Novakov Jovana L1 A(15.5.2014)+B1,C; AC DA 0
700. Novakov Nada L1 NE 0
701. Novaković Zorica L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C DA 0
702. Numanović Kimeta L2 A(22.10.2015) DA 0
703. Obradović Dragana L1 A(24.6.2014)+B1,SER,C DA 0
704. Obradović Ivan L1 A(28.4.2014) DA 0
705. Obradović Milena A(27.1.2017) DA 0
706. Obradović Veroslava L1 A(27.1.2017) DA 0
707. Obradović Zorica L1 A(11.6.2015) DA 0
708. Obšust Zdenka A(15.5.2017) DA 0
709. Ognjanović Anđela L2 A(19.10.2015) DA 0
710. Opačić Branislava L2 NE 0
711. Orbović Marija L1 NE 0
712. Ostojin Anka L1 NE 0
713. Otašević Olga L2 NE 0
714. Padejski Danijela L1 A(30.4.2015) DA 0
715. Pajić Ivana L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
716. Panić Nataša L2 A(28.9.2015)+C DA 0
717. Panić Sanja L1 A(11.6.2015) DA 0
718. Panić Šubarević Jasmina L2 A(9.6.2015) DA 0
719. Pantelić Gordana L2 NE 0
720. Pantić Katarina L1 A(10.9.2015) NE 0
721. Papdi Izabela L1 NE 0
722. Papić Nataša L1 A(22.6.2016) DA 0
723. Paško Zlatko L1 A(30.9.2015) DA 0
724. Patrnogić Slavica A(15.6.2016) DA 0
725. Paunović Milka L1 NE 0
726. Paunović Snežana L1 A(9.6.2015) DA 0
727. Pavićević Tatjana L2 NE 0
728. Pavković Milka L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
729. Pavlićević Dragica L1 A(27.10.2015) DA 0
730. Pavlik Jaroslava L2 A(5.5.2015)+B1,B2,C DA 0
731. Pavlović Milan L2 A(18.10.2014)+B1,C NE 0
732. Pavlović Suzana L2 A(6.5.2014)+C DA 0
733. Pavlović Svetlana L1 A(19.1.2015)+SER,C DA 0
734. Pejčić Suzana L1 A(28.9.2015) DA 0
735. Perić Aleksandra A(25.7.2016) DA 0
736. Perić Katarina A(21.4.2016) DA 0
737. Perković Aleksandar L2 NE 0
738. Perovanović Slađanka L1 A(27.2.2015)+B1,C DA 0
739. Perović Miloš L2 A(23.6.2014)+B1,B2,C DA 0
740. Peruničić Dragana L1 A(31.8.2015)+C DA 0
741. Peruničić Emilija L2 A(10.3.2015)+C DA 0
742. Pešić Marijana A(14.9.2015) DA 0
743. Pešić Nevena L2 NE 0
744. Petković Marija L1 A(8.5.2015) DA 0
745. Petković Marina L1 NE 0
746. Petković Žanja L1 A(9.5.2014)+C DA 0
747. Petric Vesna L1 A(17.4.2015) DA 0
748. Petrić Ljiljana L2 A(24.1.2015)+C DA 0
749. Petronić Nadežda L1 NE 0
750. Petronijević Dragana A(11.4.2016) DA 0
751. Petrović Davor L1 A(4.6.2014)+B1,SER DA 0
752. Petrović Goran L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
753. Petrović Jelena L2 NE 0
754. Petrović Jovana L2 NE 0
755. Petrović Ljiljana L2 A(10.3.2015)+C DA 0
756. Petrović Ljiljana L1 NE 0
757. Petrović Marija L1 A(10.6.2015) DA 0
758. Petrović Nataša L1 A(3.4.2015) DA 0
759. Petrović Ružica L1 A(13.2.2015)+B1,B2,C DA 0
760. Petrović Sanja L1 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
761. Petrović Vera L1 NE 0
762. Petrović Vesna A(22.4.2015) DA 0
763. Petrović Bošković Marija L2 NE 0
764. Petrović Hadži-Nešić Radmila L2 A(8.12.2014)+B1,B2,C DA 0
765. Petrović-Đorđević Svetlana L1 NE 0
766. Pinćir Tatjana A(16.3.2015)+B1,SER DA 0
767. Pjevač Milica L2 A(25.6.2014)+B1,B2,C DA 0
768. Planić Snežana L2 A(25.2.2015)+C DA 0
769. Plavšić Nataša L1 A(22.4.2015)+SER,C DA 0
770. Poledica Slavko L2 A(24.10.2014) DA 0
771. Poljak Jovanka L1 A(15.5.2014)+B2,C DA 0
772. Polojac Ljubica L1 NE 0
773. Popa Dorina L1 A(29.10.2015) NE 0
774. Popadić Dragan L1 A(6.10.2015) DA 0
775. Popara Slaven L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
776. Popović Aleksandar L1 NE 0
777. Popović Bojana L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
778. Popović Jelena L1 A(11.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
779. Popović Maja L1 A(20.1.2015)+C DA 0
780. Popović Marica L2 A(29.1.2015)+C DA 0
781. Popović Miroslav A(30.3.2016)+B1,SER,C DA 0
782. Potapov Maja L1 A(24.6.2014)+SER,C DA 0
783. Pražić Branka L1 A(1.10.2015)+B1 DA 0
784. Prebiračević Nevena L1 NE 0
785. Prelić Velibor L1 A(6.5.2014)+SER,C DA 0
786. Premović Danijela A(13.12.2016) DA 0
787. Pribak-Šorić Milena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
788. Prljinčević Ljiljana L1 A(21.1.2015)+B1,B2,C DA 0
789. Prodanović Ostoja L2 NE 0
790. Protić Snežana L1 A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
791. Pruginić Anđelija L1 NE 0
792. Pucarević Svetlana L1 A(9.9.2014)+B1,B2,C DA 0
793. Pušica Jelena L2 A(30.3.2015)+B1,B2,C DA 0
794. Putnik Milica L2 NE 0
795. Puzović Ljiljana L1 NE 0
796. Racić Ivan A(13.2.2015)+B1,B2 DA 0
797. Radenković Jadranka L2 A(30.3.2015) DA 0
798. Radenković Antić Nataša L2 A(29.11.2016) DA 0
799. Radeta Igor L2 A(30.4.2015)+C DA 0
800. Radetić Dragica L1 NE 0
801. Radetinac Izeta L2 A(22.9.2015)+SER DA 0
802. Radisavljević Kaća L1 A(22.4.2014)+B1 NE 0
803. Radisavljević-Ćiparizović Dragana L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
804. Radivojević Ivica A(16.12.2016) DA 0
805. Radivojević Milutin L1 A(12.5.2014)+C DA 0
806. Radojčić Kostić Gordana L2 NE 0
807. Radojević Ana A(3.10.2016) DA 0
808. Radojević Bojana A(5.1.2016) DA 0
809. Radojević Leposava L1 A(10.9.2015)+D DA 0
810. Radojković Ana A(5.1.2016) DA 0
811. Radosavljević Aleksandra A(20.1.2015) DA 0
812. Radosavljević Marija L1 NE 0
813. Radošević Gordana L2 A(10.2.2015)+B1,SER,C DA 0
814. Radovanović Ana L1 NE 0
815. Radovanović Mirjana L1 NE 0
816. Radovanović Slađana L1 A(25.6.2014)+B1,B2,C DA 0
817. Radovanović Tatjana L2 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
818. Radović Aleksandar L1 A(30.5.2014)+B1,B2,C DA 0
819. Radović Snežana L2 NE 0
820. Radulović Zdravka L1 A(24.9.2012); AC NE 0
821. Rafa Katalin L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
822. Raičević Vojislav A(13.7.2015) DA 0
823. Rajačić Zorka L1 A(23.5.2014)+C DA 0
824. Rajić Suzana L1 A(22.4.2014) DA 0
825. Rajković Danijela L1 NE 0
826. Rajlić Branka L2 A(15.5.2014) DA 0
827. Rakić Dragana L2 A(15.10.2015) DA 0
828. Rakić Ljiljana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
829. Rakić Tanja A(2.3.2016) DA 0
830. Rakić Violeta L1 A(10.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
831. Rakić Šaranac Marija A(21.4.2016) DA 0
832. Rakić-Blanuša Tamara L1 A(23.6.2014)+C DA 0
833. Rakita Dragana L2 NE 0
834. Rakonjac Katarina L1 A(2.2.2015)+B1,SER,C DA 0
835. Rančić Jasmina L1 NE 0
836. Ranđelović Dragan L1 NE 0
837. Ranisavljević Ljiljana L1 A(15.5.2014)+C DA 0
838. Ranković Ljiljana L1 A(15.10.2015) NE 0
839. Rašić Besa L1 A(8.4.2015) NE 0
840. Ratković Snežana L1 A(12.2.2015)+B1,B2,C DA 0
841. Reč Sead L2 NE 0
842. Relić-Vesković Tatjana A(16.3.2017) DA 0
843. Resan Brankica L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C; AC DA 0
844. Ribić Mirjana L1 A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
845. Ristanović Dragana L1 A(24.3.2017) DA 0
846. Ristić Branislav L1 A(24.9.2012)+B1,SER,C,D; AC DA 0
847. Ristivojević Branka L2 A(30.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
848. Ristović Biljana L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
849. Riter Snežana L1 A(12.6.2014)+B1,B2,C DA 0
850. Rodaljević Dragoslava L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
851. Rodić Dragan L1 A(8.11.2014) DA 0
852. Rokić Ljiljana L1 A(20.1.2015)+B1,SER,C DA 0
853. Rokvić Nada L1 NE 0
854. Rosić Milica A(25.1.2016) DA 0
855. Rovčanin Džemila L1 NE 0
856. Rudolf Olga L1 NE 0
857. Rumenić Zorana L2 A(4.2.2015)+B1,SER,C DA 0
858. S. Milojković Snežana L1 NE 0
859. Sajdl Sonja L1 A(2.3.2015)+B1,B2,C DA 0
860. Sajlović Tatjana A(31.3.2016)+B1,SER DA 0
861. Salatić Ivan L2 A(30.4.2014) NE 0
862. Salković Avdija L1 A(5.5.2015) DA 0
863. Samardžić Renata L1 A(27.2.2015)+B1,C DA 0
864. Samokal Jovanović Aleksandra A(5.2.2016)+B1,B2,C DA 0
865. Sarić Mirjana L1 NE 0
866. Savić Ana L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C; AC DA 0
867. Savić Dijana L2 A(12.3.2015)+C DA 0
868. Savić Ksenija L2 A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
869. Savić Ljiljana L1 A(7.10.2015)+B1,SER,C DA 0
870. Sekulović Marina L1 NE 0
871. Selava Radinka L1 NE 0
872. Selmanović Emina L1 NE 0
873. Senić Jelena L1 NE 0
874. Sibinović-Rajković Ružica L1 A(9.6.2015)+C NE 0
875. Silić Ljiljana L1 NE 0
876. Simanović Nada L1 A(21.9.2015) DA 0
877. Simić Dragosava A(13.2.2015)+B1,B2,C DA 0
878. Simić Mika L1 NE 0
879. Simić Nataša L2 A(2.12.2016) DA 0
880. Simić Viktorija L1 A(3.4.2015) DA 0
881. Simić-Petrović Marijana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
882. Simin Kosta L1 NE 0
883. Simonović Branislava L1 A(10.2.2015)+B1,C DA 0
884. Simonović-Mandić Svetlana L2 A(15.5.2014)+B1 DA 0
885. Simović Dubravka L1 A(24.9.2012)+C; AC NE 0
886. Sindik Ilija L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
887. Sirotović Suzana A(24.6.2015) DA 0
888. Sladojević Verica L2 A(23.4.2015) DA 0
889. Slavnić Srđan L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
890. Smiljanić Ilija L2 NE 0
891. Smiljanić Ilinka L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
892. Sofronijević Adam L1 NE 0
893. Solunović Hristina L1 NE 0
894. Spasić Aleksandra L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
895. Spasojević Danka L1 A(11.5.2015) DA 0
896. Spasojević Ivana L1 A(22.10.2014)+B1,SER DA 0
897. Sremčević Ivana L2 NE 0
898. Srndović Suzana L1 A(12.2.2015)+B1,B2,C DA 0
899. Stajić Dimitrije L1 A(16.6.2015) DA 0
900. Stamenković Marina L1 A(15.4.2015) DA 0
901. Stamenković Sanja L1 NE 0
902. Stamenović Bojan L2 A(1.12.2014)+C DA 0
903. Stamenović Ljiljana L1 NE 0
904. Stanić Isidora A(25.4.2017) DA 0
905. Stanimirović Ljiljana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
906. Stanisavljević Sanja L2 NE 0
907. Stanišić Mirjana L1 A(6.5.2014)+C DA 0
908. Stankov Sonja L1 A(6.4.2015) DA 0
909. Stanković Dajana L1 NE 0
910. Stanković Katarina L1 A(3.4.2015) DA 0
911. Stanković Ljiljana L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC DA 0
912. Stanković Marina L1 A(8.4.2015) NE 0
913. Stanković Miodrag L1 NE 0
914. Stanković-Anđelković Violeta L1 A(4.11.2015) DA 0
915. Stanojlović Jovana L1 NE 0
916. Stefanović Ivana L1 A(15.4.2015) NE 0
917. Stefanović Katarina L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
918. Stefanović Olivera L1 NE 0
919. Stefanović Valerija L1 A(7.5.2015)+B1,B2,C DA 0
920. Stepanović Vesna L1 NE 0
921. Stepanović Todorović Sanja L2 A(15.5.2014) DA 0
922. Stepić Mateja L1 A(9.5.2014) DA 0
923. Stevanović Ana L2 A(22.4.2014)+B1; AC DA 0
924. Stevanović Gorana L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
925. Stevanović Milica L1 A(3.4.2015) DA 0
926. Stevanović Svetlana L1 A(9.6.2015)+C DA 0
927. Stevanović Tanja L1 NE 0
928. Stevanovski Slobodan L2 A(8.5.2015) DA 0
929. Stević Danijela L1 A(20.10.2015) DA 0
930. Stević Gordana L2 A(13.1.2015)+C DA 0
931. Stević Verka L2 NE 0
932. Stijepović Mile L1 A(30.4.2014)+B1,SER,C DA 0
933. Stiković Marija L1 A(11.2.2015)+C DA 0
934. Stjepanović Blažan L1 A(10.6.2014)+B1,B2,C DA 0
935. Stjepanović Ivana L1 DA 0
936. Stojadinović Vladana L1 A(10.6.2015)+C DA 0
937. Stojaković Anđelka L2 NE 0
938. Stojaković Slađana L1 NE 0
939. Stojanović Aleksandra L1 A(11.2.2015)+B1,C DA 0
940. Stojanović Andrijana L2 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
941. Stojanović Dušan A(13.1.2015) DA 0
942. Stojanović Gordana L2 A(30.3.2015) DA 0
943. Stojanović Gordana L1 A(11.6.2014)+B1,C DA 0
944. Stojanović Ivan L1 A(15.10.2015) DA 0
945. Stojanović Jelena L1 A(10.6.2015) DA 0
946. Stojanović Jelena A(13.12.2016) DA 0
947. Stojanović Ljubiša L1 NE 0
948. Stojanović Marijana L2 A(1.12.2014)+B1,SER,C DA 0
949. Stojanović Mirjana L1 A(7.4.2015) DA 0
950. Stojanović Nadica A(27.12.2016) DA 0
951. Stojanović Olja L1 A(20.1.2015)+B1,B2,C DA 0
952. Stojanović Radmila L1 NE 0
953. Stojanović Tatjana L1 NE 0
954. Stojanović Vesna L2 NE 0
955. Stojanović Vesna L1 A(3.11.2014)+B1,SER,C DA 0
956. Stojanović Zorka L1 A(12.6.2015) DA 0
957. Stojiljković Zorica A(16.12.2016) NE 0
958. Stojkanović Zvezdana L2 A(11.6.2015)+C DA 0
959. Stojković Marina L1 A(12.5.2014) DA 0
960. Stojković Mirjana L1 NE 0
961. Stojković Nađa L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
962. Stojković Tijana L2 A(23.6.2014) NE 0
963. Stojković Zvonimir L1 A(15.4.2015) DA 0
964. Stojković Kikić Irina L1 A(26.2.2015)+B1,SER,C DA 0
965. Stojmenović Dragan L1 A(6.10.2015)+SER,C DA 0
966. Stojmenović Violeta L1 NE 0
967. Stojšić Siniša L2 A(29.5.2014)+B1,B2,C DA 0
968. Stokić Ivana L1 A(9.6.2015) DA 0
969. Stokić Oliver L1 A(22.9.2015) DA 0
970. Stolić Dragana L2 A(5.5.2014)+C DA 0
971. Strainović Vesna L1 A(9.6.2015) DA 0
972. Subašić Slađana L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
973. Subotić Slađana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
974. Sučević Nataša L1 A(23.2.2015)+C DA 0
975. Sudar Marija A(15.5.2017) NE 0
976. Sulejmanović Senad L1 NE 0
977. Surla Vesna L1 A(22.4.2014)+B1 DA 0
978. Šahović Mišić Srbislava L2 A(10.6.2014)+C DA 0
979. Šainović Drita L2 A(31.3.2015) DA 0
980. Šanta Denis L1 A(30.9.2015) DA 0
981. Šantić Mirela L1 A(4.1.2016) DA 0
982. Šarac Dušica L1 NE 0
983. Šarović Marija L1 A(15.4.2015) DA 0
984. Šašić Vesna L1 A(15.6.2016) DA 0
985. Šeguljev Višnja L2 A(27.2.2015) DA 0
986. Šerbedžija Olivera L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C DA 0
987. Ševo Verica L1 A(26.6.2014)+B1,B2,C DA 0
988. Škipina Gorica L1 A(13.2.2015)+C NE 0
989. Škorić Aleksandra L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C NE 0
990. Šmudla Marina A(8.4.2016) DA 0
991. Šokica-Šuvaković Novka L1 A(1.6.2015)+B1,B2,C,D; AC DA 0
992. Špehar Olga L1 NE 0
993. Špirtović Armina L1 NE 0
994. Šućur Katarina L1 NE 0
995. Šujica Vesna L1 NE 0
996. Šumarac Jelena A(13.12.2016) DA 0
997. Šurlan Miljana A(16.1.2015)+B1,B2,C DA 0
998. Šušnjar Zoran L2 A(28.9.2015)+C DA 0
999. Švabić Vesna L1 NE 0
1000. Tadić Srđan L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
1001. Tamburić Snežana L1 NE 0
1002. Tanasić Branislava A(14.2.2017) DA 0
1003. Tanasković Tatjana L1 NE 0
1004. Tasić Mile L1 NE 0
1005. Tasić Nataša L2 NE 0
1006. Tasić Tanja L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1007. Tasić Valentina L2 A(4.7.2014) DA 0
1008. Telalović Mirjana L1 NE 0
1009. Tepavac Ljubomir L1 NE 0
1010. Timotić Marijana L1 A(1.6.2015) DA 0
1011. Tirnanić Vladimir L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C DA 0
1012. Todorović Ivana L1 NE 0
1013. Todorović Maja L1 NE 0
1014. Todorović Milan A(24.5.2016) DA 0
1015. Todorović Vera L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
1016. Todorović Zlatka L1 NE 0
1017. Tomašević Mirjana L1 A(14.4.2015) DA 0
1018. Tomčanji Vanja L1 A(24.6.2014)+SER,C DA 0
1019. Tomić Biljana L1 A(9.6.2015) DA 0
1020. Tomić Dušanka L1 NE 0
1021. Tomić Jelena L1 A(9.6.2015) DA 0
1022. Tomić Nevena L1 DA 0
1023. Topalović Vesna L1 NE 0
1024. Tošić Jasmina L2 A(3.4.2015) DA 0
1025. Trailović Zorica L1 NE 0
1026. Trajković Ljiljana L1 A(8.4.2015) DA 0
1027. Tričković Katarina L1 A(2.2.2015)+SER,C DA 0
1028. Trifunac Jasmina L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
1029. Trifunović Ivana L2 A(6.11.2015) DA 0
1030. Trifunović Miloš L1 NE 0
1031. Trijić Vesna A(24.3.2017) DA 0
1032. Trijić Vladan L1 NE 0
1033. Trtovac Aleksandra L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1034. Trtovac Selman L1 NE 0
1035. Tucakov Milica L2 A(29.5.2014)+SER DA 0
1036. Tucić Hajna L1 A(9.2.2015)+C DA 0
1037. Tumbul Ćamila L1 NE 0
1038. Turčinović Janko A(10.3.2015) DA 0
1039. Ubiparip Milanka L1 NE 0
1040. Ukropina Vesna L1 A(12.5.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
1041. Urošević Danijela L1 A(4.2.2015) DA 0
1042. Usanović-Ašonja Nada L1 A(12.6.2014)+C DA 0
1043. Vasilijević Mirjana L1 A(16.10.2015)+SER DA 0
1044. Vasiljević Milan L1 NE 0
1045. Vasiljević Nataša L1 A(8.5.2014)+C DA 0
1046. Vasović Koviljka L2 NE 0
1047. Vaš Marija L1 A(24.6.2014)+B1,C,D DA 0
1048. Vejnović-Andrejić Jadranka L1 A(19.10.2015)+B1,B2,C,D DA 0
1049. Veličković Aleksandra L2 A(31.3.2015)+B1,B2,C DA 0
1050. Veličković Ivan L1 A(12.3.2015)+C NE 0
1051. Veljković Snežana L1 A(23.11.2015) DA 0
1052. Veljović Tina L1 A(27.2.2015) DA 0
1053. Veselinović Bojana L2 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
1054. Veselinović Nadica L1 A(11.6.2015) DA 0
1055. Vesković Mina A(30.3.2016) DA 0
1056. Vezmar Borivoj L1 NE 0
1057. Vićentić Bojan L1 NE 0
1058. Vidojević Branislava L2 A(27.2.2015)+C DA 0
1059. Vilotić Gordana L1 NE 0
1060. Vioglavin Mirjana L1 NE 0
1061. Vitković Biljana L1 NE 0
1062. Vitković Draginja L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
1063. Vladetić Jelena L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
1064. Vladetić Sava L2 A(21.10.2015) DA 0
1065. Vlajković-Mitrovanov Duško L1 NE 0
1066. Vlajnić Maja L1 NE 0
1067. Vlašković Brankica A(9.9.2015)+B1,SER DA 0
1068. Vojinović-Kostić Jelena L1 NE 0
1069. Vojnović Žarko L2 A(12.9.2012)+C,D; AC DA 0
1070. Vojvodić Ljiljana L1 A(14.5.2015)+B1,B2 DA 0
1071. Voštinić Ana L1 A(11.5.2015) DA 0
1072. Vračar Vera L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
1073. Vračarić Dragan L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
1074. Vračarić Nada L1 NE 0
1075. Vranić Marija L2 NE 0
1076. Vučkovac Obrad L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1077. Vučković Dragana L2 A(11.9.2015) DA 0
1078. Vučković Gordana L1 A(19.10.2015)+B1,B2,C DA 0
1079. Vučković Milorad L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1080. Vučković Ratka L1 A(24.1.2015) DA 0
1081. Vučković Sanja A(13.7.2015) DA 0
1082. Vučković Svetlana L1 A(6.6.2014)+B1,C,D DA 0
1083. Vujanić Vesna A(15.5.2017) NE 0
1084. Vujičić Dragica L1 NE 0
1085. Vujić Bojana L2 NE 0
1086. Vujić Ljubomir L2 NE 0
1087. Vujić Nada L1 A(1.7.2014)+B1,C,D DA 0
1088. Vujinović Jelica L2 A(26.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1089. Vujkov-Đuranović Tamara L1 A(11.6.2014)+C DA 0
1090. Vujošević Dubravka L1 NE 0
1091. Vujošević Ljubiša L1 A(3.7.2014)+B1,SER NE 0
1092. Vujović Dragana L2 A(9.6.2015) DA 0
1093. Vujović Ivan L1 A(11.3.2015) NE 0
1094. Vukadinović Biljana L1 NE 0
1095. Vukadinović Marija L1 A(10.6.2015) NE 0
1096. Vukanić Jasmina L1 A(24.9.2012)+SER,C; AC DA 0
1097. Vukičević Ersilija L1 A(30.4.2015) NE 0
1098. Vukićević Dejan L1 A(28.4.2014)+C,D DA 0
1099. Vukićević Jasna L1 A(16.10.2015)+C DA 0
1100. Vukosavljević Danijela L2 A(11.5.2015) DA 0
1101. Vukotić Bojana L1 NE 0
1102. Vuković Stojković Danica L2 A(9.6.2015) DA 0
1103. Vuksanović Jelena L2 A(24.6.2014)+B1,C DA 0
1104. Vulićević Danijela L2 A(23.10.2015) DA 0
1105. Vulović Draško L1 A(5.12.2016) DA 0
1106. Zarić-Mitrović Vera L1 A(12.6.2015) DA 0
1107. Zdravković Marjana L2 NE 0
1108. Zdravković Sunčica L1 A(3.4.2015) DA 0
1109. Zdravković Vesna L1 NE 0
1110. Zec Marijana L2 A(23.10.2015) DA 0
1111. Zečević Irena L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C DA 0
1112. Zečević Milka L2 NE 0
1113. Zeljak Milan L1 NE 0
1114. Zeljić Jelica L2 A(16.9.2015) DA 0
1115. Zeljković Ljiljana L1 A(8.4.2015) NE 0
1116. Zgrabljić Svetlana L1 NE 0
1117. Zlatanović Ninoslava L1 A(8.4.2015) DA 0
1118. Zlatičanin Vesna L1 A(28.10.2015) DA 0
1119. Zrnić Vera L1 NE 0
1120. Zubić Adrijana L1 A(25.2.2015)+B1,SER,C DA 0
1121. Žarić Tanja L2 A(21.4.2015) DA 0
1122. Žebeljan Biljana L1 A(26.10.2015) NE 0
1123. Željski Tamara L1 A(4.7.2014)+B1 DA 0
1124. Živanović Biljana L1 A(23.11.2015) DA 0
1125. Živanović Jasmina L2 A(9.6.2015) DA 0
1126. Živanović Jasmina L1 A(10.3.2015) DA 0
1127. Živanović Sava L1 A(23.6.2014)+C DA 0
1128. Živić Biljana L1 NE 0
1129. Živić Radmila L2 A(5.11.2015) DA 0
1130. Živković Biljana L2 A(5.10.2015) DA 0
1131. Živković Slađana L2 A(9.4.2015) DA 0
1132. Živković Tamara L2 A(4.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1133. Živković Tatjana L1 A(12.6.2015)+C DA 0
1134. Živković Vladan L1 A(23.6.2014)+C DA 0
1135. Žugić Uroš L2 A(15.7.2015) DA 0
1136. Župan Vesna L1 A(13.5.2014)+B1,C DA 0
COBISS2/Katalogizacija
L1 - Priznavanje licence u skladu s 14. članom Pravilnika iz 2009. godine
L2 - Dobijanje licence na osnovu obavljene provere znanja
 
COBISS3/Katalogizacija
A - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (knjiga), te za kreiranje zbirnih zapisa i zapisa za izvedena dela
B1 - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju sastavnih delova
SER - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju serijskih publikacija
B2 - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju kontinuiranih izvora
C - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju neknjižne građe
D - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju antikvarne građe
AC - Kreiranje i uređivanje punih normativnih zapisa za lična imena te preuzimanje zapisa iz baze podataka LC/NAF
 
K - Vlasnik licence/dozvole(a), u jednoj ili u više biblioteka ima korisničko ime i šifru s privilegijama za kreiranje zapisa u procesu uzajamne katalogizacije
 
Ako je od dobijanja licence za uzajamnu katalogizaciju proteklo više od 3 godine, vlasnik licence, između ostalog, pokazuje svoju osposobljenost za uzajamnu katalogizaciju takođe kreiranjem bar 100 zapisa u uzajamnoj bazi podataka COBIB u poslednje tri godine. Vlasnik licence, koji više ne učestvuje u procesu uzajamne katalogizacije i ujedno ne namerava da dobije dozvole za COBISS3/Katalogizaciju, može da zatraži brisanje iz evidencije važećih licenci, što saopštava VBS-u na adresu cobissizo@vbs.rs.

ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2017 IZUM