Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

Licence za uzajamnu katalogizaciju

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Važeće licence za COBISS/Katalogizaciju

(stanje 20.4.2019)

Br. Prezime Ime COBISS2/Katalogizacija COBISS3/Katalogizacija K Z
1. Aćimović Maja A(31.8.2015)+B1,SER; AC DA 0
2. Agatonović Višnja L1 A(27.10.2015) DA 0
3. Ahmić Zlatko A(5.4.2018) DA 0
4. Albahari Biljana A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
5. Aleksandrović Snežana L1 NE 0
6. Aleksandrović Vesna L1 A(24.9.2012)+C; AC DA 0
7. Aleksić Dragana L2 NE 0
8. Aleksić Ljubica L1 A(22.4.2014)+B1,B2; AC DA 0
9. Aleksić Nada L1 NE 0
10. Almažan Anda L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
11. Alomerović Rizvan L1 NE 0
12. Amidžić Nedeljko L1 NE 0
13. Ančulj Maja L2 A(30.4.2015)+B1,B2,C DA 0
14. Andonovski Jelena L2 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
15. Andrejić Milanka L2 A(10.3.2015) NE 0
16. Andrejić Olivera A(20.10.2017) DA 0
17. Andrić Jelena L1 NE 0
18. Andrijašević Vesna L1 A(11.5.2015)+B1,B2,C DA 0
19. Anđić Andrej A(15.12.2015) DA 0
20. Anić Jelena L1 A(22.10.2014)+B1,SER,D DA 0
21. Antić Aleksandra L1 A(3.4.2015) DA 0
22. Antić Jelena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
23. Antić Ljiljana L1 NE 0
24. Antić Miroslav A(29.8.2017)+B1,B2,C DA 0
25. Antić Slobodanka L1 NE 0
26. Antić Violeta L1 A(8.4.2015) NE 0
27. Antonić Sanja L2 NE 0
28. Antonijević Nataša L1 NE 0
29. Arambašić Svetlana L1 A(9.9.2015) DA 0
30. Arežina Verica L2 A(9.6.2015) DA 0
31. Arsenijević Danijela A(5.4.2018) DA 0
32. Arsić Nadica L1 A(20.11.2015) NE 0
33. Atanasova-Nikolić Elizabeta L2 A(2.4.2015)+C DA 0
34. Avalić Ljiljana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D; AC DA 0
35. Avramović Branislava L1 NE 0
36. Avramović Nevena L1 A(1.6.2015) DA 0
37. Avramović Tatjana A(6.2.2018)+B1,SER,C DA 0
38. Ayyash Isidora A(13.7.2015) NE 0
39. Babić Valentina A(13.4.2016)+B1,B2,C,D DA 0
40. Babić Željko A(6.2.2018) DA 0
41. Bacotić Gordana L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
42. Bači Jelena L1 NE 0
43. Baćević Marija L1 NE 0
44. Bajin Marijana L2 A(26.2.2015) NE 0
45. Bajin Zoran L1 A(15.5.2014)+B1,C,D; AC DA 0
46. Bajunović Jadranka L2 A(5.10.2015) DA 0
47. Bak Nadežda L2 NE 0
48. Balaban Radmila A(6.2.2018)+B1,B2,C DA 0
49. Bambić Kostov Ana L2 A(28.1.2015) NE 0
50. Banda Marta A(18.8.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
51. Banković Vijoleta A(22.2.2016)+C DA 0
52. Banović Jelena A(13.4.2016)+B1,SER DA 0
53. Barać Zorica L1 A(21.3.2016) NE 0
54. Barlov Nikša L1 A(15.5.2015) NE 0
55. Barudžija Verislava L1 A(3.7.2014)+B1,SER,D DA 0
56. Bašić Ljiljana L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
57. Bažik Boženka L1 A(27.2.2015) DA 0
58. Begenišić Dobrila L1 A(27.1.2016) DA 0
59. Begović Uroš L2 A(22.10.2014) DA 0
60. Beli Katarina L1 A(8.9.2017) DA 0
61. Belić Nataša L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
62. Belošević Mirjana L2 NE 0
63. Belužić Monika L1 A(23.6.2014) DA 0
64. Berenji Ester L1 NE 0
65. Berić Radojka L1 NE 0
66. Bežanić Tijana L2 A(30.12.2016)+B1,B2,C DA 0
67. Bibić Danijel L1 A(8.4.2015) NE 0
68. Bikicki Vesna L1 NE 0
69. Biševac Azra A(6.2.2018) DA 0
70. Bjelica Bojana L2 A(30.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
71. Bjelić Anđa L1 NE 0
72. Bjelić Radmila L2 A(24.1.2015)+C DA 0
73. Bjelobrk Maja A(2.2.2015)+C NE 0
74. Blagojević Dragana L1 A(9.4.2015) DA 0
75. Blagojević Višnja A(2.4.2019) DA 0
76. Blašković Boris A(17.5.2017) DA 0
77. Blašković Melanija L1 A(21.5.2014)+B1,C; AC DA 0
78. Blažić Veselin L2 NE 0
79. Blažin Vanja L1 A(21.5.2014)+B1,C DA 0
80. Bogdanović Ljiljana A(28.3.2018) DA 0
81. Bogdanović Marija L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
82. Bogdanović Milena L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C NE 0
83. Bogdanovski Petar L1 NE 0
84. Bogicić Daniela L2 NE 0
85. Bognar Iren L1 NE 0
86. Bogojević Tatjana L1 A(27.2.2015) DA 0
87. Bogosavljević Sida L1 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
88. Bojanić Predrag A(23.3.2017) DA 0
89. Bojat Milovan A(25.4.2017) DA 0
90. Bojković Mirjana A(26.7.2016)+B1,B2,C DA 0
91. Bojović Snežana L1 A(13.11.2014)+B1,SER,C DA 0
92. Bokan Tijana L2 A(28.9.2015)+B1,SER,C DA 0
93. Bolić Dušana L2 A(4.7.2014)+B1 DA 0
94. Borisavljević Ivana L1 A(11.5.2015)+C DA 0
95. Boro Dragoslav L2 A(15.5.2014)+SER,C,D DA 0
96. Bošković Branislava L1 NE 0
97. Bošković Lidija L1 A(18.10.2014)+B1,C; AC DA 0
98. Bošković Ljubica L1 NE 0
99. Bošković Persida A(30.3.2016)+B1,B2,C; AC DA 0
100. Božičković-Radulović Danijela L1 NE 0
101. Božić Biljana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
102. Božić Jadranka L1 NE 0
103. Božić Julijana L1 NE 0
104. Bracić Milica L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
105. Branković Ljubomir L1 A(19.10.2015) DA 0
106. Branković Valentina A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
107. Branković-Basarić Zorica L1 A(10.6.2015) DA 0
108. Brašanac Gordana L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C DA 0
109. Brašić Emilija L1 NE 0
110. Brborić Vladimir A(13.6.2017)+B1,B2,C DA 0
111. Brdarević Slavica L1 NE 0
112. Brindić Maja L1 A(2.4.2015) DA 0
113. Brkić Anka L2 A(15.5.2014) NE 0
114. Brkić Ivana L1 A(21.9.2015) DA 0
115. Brkić Ljiljana L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
116. Brković Dušica L1 A(9.3.2015)+C DA 0
117. Brnja Marina A(29.11.2016) DA 0
118. Brun Miloš A(22.1.2016) NE 0
119. Brzulović-Stanisavljević Tatjana L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
120. Buboš-Marki Otilia L1 A(1.9.2015)+B1,B2,C DA 0
121. Budić Viktorija L1 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
122. Bugarinović Svetlana L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C DA 0
123. Bukavac Marina L2 A(5.12.2014)+B1,B2,C DA 0
124. Bulajić Maja L1 A(4.11.2015)+SER DA 0
125. Bulat Radmila L1 NE 0
126. Bulatović Marija L1 A(15.9.2014) DA 0
127. Bundalo Sanja L1 A(8.4.2015) DA 0
128. Burzan Dejana L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
129. Butigan-Vučaj Tamara L1 NE 0
130. Buzić Irena L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
131. Cakić Silvana L2 A(9.6.2015) NE 0
132. Carević Radmila L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
133. Cerović Stasja L2 A(15.5.2014)+D DA 0
134. Cesarec Maja L1 A(7.10.2015) DA 0
135. Cibin Milena L2 A(15.5.2014) DA 0
136. Cicka Ruženka L2 A(5.5.2015)+B1,B2,C DA 0
137. Cimeša Jelena L1 A(27.11.2014)+B1,SER,C DA 0
138. Cokanović Katarina L1 A(14.4.2015)+B1,B2,C DA 0
139. Corelj Lidija L1 A(10.6.2015)+C DA 0
140. Crljić Vera A(26.7.2016) DA 0
141. Crnković Marija L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
142. Crvenko Ljiljana L2 A(15.5.2014)+D NE 0
143. Cuca Jelena L1 NE 0
144. Cvetanović Ana L1 A(3.4.2015) DA 0
145. Cvetićanin Snežana L1 A(30.9.2015) DA 0
146. Cvetković Marina A(1.2.2017) DA 0
147. Cvetković Milica L1 A(27.2.2015)+B1,C DA 0
148. Cvjetićanin Nataša L1 NE 0
149. Čačić Marija L1 A(30.4.2015)+D DA 0
150. Čanković Jasna L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
151. Čano-Tomić Emina L1 A(18.10.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
152. Čavdarević Dušica L2 NE 0
153. Čičić Mirjana L2 A(17.11.2014)+C DA 0
154. Čolaković Milica L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
155. Čubrilo Olivera L1 A(10.2.2015)+B1,B2,C NE 0
156. Čučković Nataša A(20.1.2015)+C NE 0
157. Čučković Snežana L1 NE 0
158. Čudić Nemanja L1 NE 0
159. Čudomirović Biljana L1 NE 0
160. Čupić Milica L2 A(8.4.2015) NE 0
161. Čutura Snežana L1 A(2.4.2015) DA 0
162. Ćeranić Natalija L1 A(2.2.2015) DA 0
163. Ćirić Aleksandra L1 NE 0
164. Ćirić Jelena L2 A(23.6.2015) DA 0
165. Ćirić Slavica L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
166. Ćirković Snježana L1 A(4.7.2014)+B1,SER NE 0
167. Ćirović Jovana L2 A(30.4.2014) NE 0
168. Ćirović Ruža L1 NE 0
169. Ćorković Mirjana L1 NE 0
170. Ćurčić Sanja L2 A(10.3.2015)+C DA 0
171. Ćurčić-Budinski Nada L1 A(27.2.2015)+B1,C,D NE 0
172. Ćurić Sonja A(15.5.2017) NE 0
173. Dadić Olgica L1 A(20.11.2015) NE 0
174. Dakić Nataša L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
175. Damnjanović Ružica L1 A(1.6.2015) DA 0
176. Daniel Zorica A(11.9.2018) DA 0
177. Danković Vesna L1 A(1.12.2014)+B1,SER,C DA 0
178. Davidović Branko L2 A(15.5.2014)+D NE 0
179. Davidović Ljiljana L1 A(14.5.2015)+B1,B2,C DA 0
180. Davidovski Biljana A(25.1.2016) DA 0
181. Dedić Miloš L1 NE 0
182. Delibašić Jasna L2 A(21.1.2015)+C DA 0
183. Delija Snežana L2 A(25.11.2014)+C DA 0
184. Deljanin Sandra L1 A(30.12.2016)+B1,B2,C DA 0
185. Dimić Ljiljana L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
186. Dimitrijević Aleksandar L2 A(11.5.2015)+B1,B2,C DA 0
187. Dimitrijević Jasmina L1 A(27.2.2015)+C DA 0
188. Dimitrijević Nada L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
189. Dimitrijević Peđa L2 A(23.6.2014) DA 0
190. Dimitrijević Slavoljub L1 NE 0
191. Dimitrijević Svetlana L1 NE 0
192. Dimitrijević Željko A(25.6.2018)+B1,SER,C DA 0
193. Dimitrijević Stanković Mirjana A(10.4.2017) NE 0
194. Dinić Božidar L1 NE 0
195. Dmitrić Marko L2 A(30.9.2015) DA 0
196. Doderović Radivoj L1 A(27.2.2015)+C DA 0
197. Dodić Biljana A(31.5.2018) DA 0
198. Dostanić Jelena L2 NE 0
199. Došlić Nenad L1 A(25.6.2014)+B1,C; AC DA 0
200. Dovniković Svetlana L1 A(24.6.2014)+B1,B2,C NE 0
201. Dragičević Ljiljana L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
202. Dragić Dubravka L2 A(1.12.2014)+C DA 0
203. Dragišić Vladimir L1 NE 0
204. Dragosavac Branka A(18.1.2017)+B1,SER DA 0
205. Dragović-Pop-Lazić Vesna L1 NE 0
206. Dragutinović Radmila Reveka A(21.7.2015) DA 0
207. Drapšin Aleksandra L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C,D; AC DA 0
208. Dražić Radmila L1 A(10.9.2015) NE 0
209. Dražić Stevan L2 A(23.11.2015) DA 0
210. Drča Slavica L1 NE 0
211. Drmanac Mirko L1 A(9.3.2015)+SER DA 0
212. Dučić Aleksandar L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
213. Dudić Maša L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C NE 0
214. Dukić Ljiljana L2 A(16.1.2015) NE 0
215. Dukić Tamara A(6.2.2018) DA 0
216. Duković Jelena L2 A(27.2.2015)+C DA 0
217. Dulović Predrag L1 NE 0
218. Dumanović Jelena L1 A(12.3.2015)+C DA 0
219. Duran Nermina A(19.4.2016) DA 0
220. Durlević Jelena L2 A(5.12.2014)+B1,SER,C DA 0
221. Dutina Tatjana L2 A(5.12.2014)+B1,B2,C DA 0
222. Džidić Šejla A(25.7.2016) DA 0
223. Džikić Ljiljana L1 NE 0
224. Đačić Nataša L2 A(28.9.2015)+B1,B2,C DA 0
225. Đenadić Boris L2 A(23.2.2015)+B1,SER,C DA 0
226. Đerić Milica L1 NE 0
227. Đerić Milijana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
228. Đilas Gordana L1 A(27.2.2015)+B1 DA 0
229. Đokić Zorica L2 A(10.9.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
230. Đoković Gordana L1 A(22.10.2014)+B1,SER DA 0
231. Đoković Veljko L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
232. Đonović Dušica L1 A(19.10.2015) DA 0
233. Đorđević Ana A(27.2.2018) DA 0
234. Đorđević Biljana L2 A(17.6.2015) NE 0
235. Đorđević Boban L1 A(4.11.2015)+C DA 0
236. Đorđević Borivoje L1 A(4.11.2015) DA 0
237. Đorđević Dragana L2 A(12.5.2014)+C DA 0
238. Đorđević Jelena A(18.1.2017) DA 0
239. Đorđević Latinka L1 A(3.7.2014)+B1,SER NE 0
240. Đorđević Maja L1 NE 0
241. Đorđević Marina A(9.7.2018) DA 0
242. Đorđević Milena L2 A(13.11.2014)+C DA 0
243. Đorđević Nevena A(31.3.2017)+B1,B2,C DA 0
244. Đorđević Rada L1 NE 0
245. Đorđević Snežana L1 A(3.3.2015)+B1,B2,C DA 0
246. Đorđević Snežana L2 NE 0
247. Đorđević Suzana L2 A(3.4.2015) NE 0
248. Đorđević Vesna L1 A(15.10.2015) DA 0
249. Đorđević Tešanović Ana A(15.5.2017) DA 0
250. Đorić Ana L2 A(30.4.2014)+B1,C NE 0
251. Đošić Predrag L2 A(25.2.2015) DA 0
252. Đukanović Jelena L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
253. Đukić Gordana L1 NE 0
254. Đukić Ljiljana L1 NE 0
255. Đukić Miljana L1 A(15.12.2014)+B1,B2,C,D NE 0
256. Đunisijević Dragana L1 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
257. Đurašević Mirjana L2 A(11.5.2015) DA 0
258. Đurđev-Josimov Tamara L1 A(7.10.2015) DA 0
259. Đurđulov Jelena L1 A(7.5.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
260. Đurić Jasminka L1 A(13.1.2015)+B1,B2,C,D DA 0
261. Đurić Nebojša L2 NE 0
262. Đurkić Sabina L1 A(5.10.2015)+SER,C DA 0
263. Đurovska Dragica L2 NE 0
264. Eraković Dušanka L1 A(14.5.2015)+B1,B2,C DA 0
265. Erić Slobodanka L1 A(3.4.2015) DA 0
266. Erić Stanislava L1 NE 0
267. Eror Vanja L1 A(23.2.2015)+B1,C DA 0
268. Fazlić Azra L2 A(22.10.2015) DA 0
269. Ferizović Vujičić Silva L1 A(2.2.2015)+C DA 0
270. Fetahović Anisa L1 A(8.9.2015) DA 0
271. Fetahović Binela L2 A(7.5.2015) DA 0
272. Filimonović Dragica A(22.6.2016)+B1,B2,C DA 0
273. Filipović Danica L1 NE 0
274. Filipović Emilija L2 A(30.4.2014)+C DA 0
275. Filipović Zoran L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
276. Fleis Rita L1 NE 0
277. Fodor Tamaš L2 A(15.10.2015)+B2,C DA 0
278. Furundžić Snježana L1 A(6.6.2014)+B1,B2,C DA 0
279. Gabriš Ljudmila L1 NE 0
280. Gagić Vesna L2 A(3.11.2014)+B1,B2,C DA 0
281. Gajić Boja L1 A(9.5.2014) DA 0
282. Gajić Ivana L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
283. Gajić Milica L1 A(16.3.2017) NE 0
284. Gajić Svetlana L2 NE 0
285. Gajić-Majer Ljiljana L1 NE 0
286. Gak Snežana A(23.11.2017) NE 0
287. Garapić Slađana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
288. Gardašević Stanislava L2 NE 0
289. Gašić Nebojša L1 NE 0
290. Gavrilović Ivana L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
291. Gavrilović Milena A(22.4.2015) DA 0
292. Genčić Snežana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
293. Georgiev Elizabeta L1 A(12.6.2015) DA 0
294. Gerga Aurika L1 A(5.11.2015) NE 0
295. Gligorijević Miroslav L1 NE 0
296. Glišić Jelena L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
297. Glišić Sunčica L1 A(5.5.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
298. Glišović Jelena L2 A(28.4.2014)+C; AC DA 0
299. Glišović Svetlana L1 A(25.11.2014)+B1,C DA 0
300. Glušac Ana L2 A(27.2.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
301. Glušac Mirela L1 NE 0
302. Gluščević Vesna L1 A(23.5.2014)+C DA 0
303. Gnjatović Žana L1 NE 0
304. Gocić Jelena L1 A(5.6.2014)+B1,SER,C DA 0
305. Golub Saša L1 A(26.2.2015)+B1,B2,C DA 0
306. Golubović Ana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
307. Golubović Mirjana L1 NE 0
308. Golubović Olivera L1 A(29.1.2015)+B1,B2,C DA 0
309. Golubović Olivera L2 A(15.5.2014)+D NE 0
310. Golubović Siniša L1 NE 0
311. Golubović Zvonimir L2 A(15.5.2014)+D; AC DA 0
312. Goranović-Prlja Nataša L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC DA 0
313. Gordić Marija L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
314. Gordić Srđan L1 A(30.5.2014)+B1,C; AC DA 0
315. Gradić Aleksandar L2 A(12.3.2018) DA 0
316. Grba Sofija L2 A(8.10.2015) NE 0
317. Grbić Branislava L1 A(12.9.2012); AC DA 0
318. Grbić Dušica L1 NE 0
319. Grbović Gordana L1 A(9.5.2014)+B1,B2,C DA 0
320. Grbović Milorad L2 A(27.11.2015) DA 0
321. Grubač Jelena L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
322. Grubješić Dušanka L1 NE 0
323. Grujić Angelina L1 A(24.9.2012)+B1,C,D; AC DA 0
324. Grujić Dragana L1 A(16.1.2015)+B1,SER DA 0
325. Grujić Ljiljana L2 A(6.11.2015) DA 0
326. Grujović Biljana L2 A(15.5.2014)+B1,SER DA 0
327. Gucunski-Lukaj Vesna L1 NE 0
328. Habeš Fehima L2 A(23.10.2015) DA 0
329. Hadžić Nevenka L2 NE 0
330. Hadžifejzović Irfet L2 NE 0
331. Hadži-Vidanović Jagoda L1 NE 0
332. Hajnerman Peter L1 A(6.2.2015)+D DA 0
333. Hičik Dora L1 NE 0
334. Horvat Eržebet L1 NE 0
335. Hrenko Ivana A(22.8.2018) DA 0
336. Idrizović Nenad L1 A(30.4.2014)+B1,C; AC DA 0
337. Idvorean Todor L1 A(27.2.2015) NE 0
338. Igić Slađana L1 A(9.4.2015) DA 0
339. Ignjatović Jovović Kristina L2 A(21.3.2019) DA 0
340. Ilić Dubravka L1 A(3.3.2015)+C DA 0
341. Ilić Ksenija L1 A(6.11.2015) DA 0
342. Ilić Saša A(25.6.2018) DA 0
343. Ilić Tijana L1 A(12.9.2012); AC NE 0
344. Ilić Vesna L1 A(3.4.2015) DA 0
345. Ilić Žarko A(15.11.2018)+C DA 0
346. Ilić - Janković Nataša L2 A(1.12.2014)+B1,B2,C DA 0
347. Ilić Minić Jelica A(24.3.2017)+B1,B2 DA 0
348. Ilijevski Aleksandra L2 A(3.7.2014)+B1,SER; AC DA 0
349. Imamović Milana L1 A(20.10.2015) NE 0
350. Isailović Dragana L1 A(3.4.2015) DA 0
351. Isailović Gordana L1 A(8.4.2015) NE 0
352. Ivanković Leposava L1 A(9.6.2015) DA 0
353. Ivanova Olivera L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C DA 0
354. Ivanović Ivan L1 A(9.6.2015)+B1,SER,C DA 0
355. Ivanović Sonja L1 A(25.6.2014)+C DA 0
356. Ivanović Tanja L2 A(21.5.2014)+B1,SER DA 0
357. Jaćimović Jelena L1 A(13.2.2015)+B1,B2,C DA 0
358. Jakovljević Aleksandar L1 NE 0
359. Jakovljević Biljana L1 A(20.10.2015) NE 0
360. Jakovljević Verica A(1.2.2016) DA 0
361. Jakovljević Vesna L2 A(30.9.2015) DA 0
362. Jakšić Marijana A(13.8.2018) NE 0
363. Jakšić Stanimir L1 A(30.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
364. Janaćković Slavica L1 NE 0
365. Jančić Snežana L2 A(13.11.2014)+B1,C DA 0
366. Jančić Svetlana L1 NE 0
367. Janevski Nikola L1 A(2.2.2015)+B1,SER NE 0
368. Janjetović Ljuba L1 NE 0
369. Janjušević Bojana L2 A(22.1.2015)+B1,C; AC DA 0
370. Janjušević Srđan A(29.2.2016)+B1,B2,C; AC DA 0
371. Jankov Tatjana L1 A(3.4.2015) DA 0
372. Janković Ana L1 A(6.10.2015) DA 0
373. Janković Daniela L1 NE 0
374. Janković Maja L1 A(7.5.2015) NE 0
375. Janković Tamara L2 A(25.2.2015)+B1,B2,C DA 0
376. Janković Tatjana L2 A(4.7.2017) DA 0
377. Jašović Ivana L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
378. Jelisavac-Katić Ljubica A(19.10.2015)+B1,B2,C DA 0
379. Jelušić Marija L2 A(10.11.2014)+B1,C NE 0
380. Jeremić Jelena L1 NE 0
381. Jeremić Slađana L1 A(10.6.2015) NE 0
382. Jeremić Vuka L1 A(7.5.2014)+C DA 0
383. Jeremić Zorica L2 NE 0
384. Jevremović Dragoslava L1 NE 0
385. Jevremović Goran L1 A(4.9.2015) DA 0
386. Jevtić Marija L1 NE 0
387. Jevtić Olivera L1 A(15.4.2019) NE 0
388. Jevtić Sanja A(31.8.2017) NE 0
389. Jezdimirović Olivera L1 A(3.3.2015)+B1,B2,C DA 0
390. Jokić Mitar L1 NE 0
391. Joksimović-Pajić Sanja L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
392. Jovancai Marija L1 A(24.6.2014)+B1 NE 0
393. Jovančević Dušan L1 NE 0
394. Jovanov Vesna L1 A(25.6.2014)+B1,SER,C DA 0
395. Jovanović Andrea L2 A(22.4.2014)+B1,B2,C DA 0
396. Jovanović Anica L2 NE 0
397. Jovanović Bojan L1 NE 0
398. Jovanović Dragana L1 A(28.9.2015) DA 0
399. Jovanović Dragana L1 A(6.10.2015) DA 0
400. Jovanović Dragana L2 A(22.1.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
401. Jovanović Gordana L2 A(27.11.2014)+C DA 0
402. Jovanović Jelena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
403. Jovanović Jelena A(25.1.2016) NE 0
404. Jovanović Jovana L1 NE 0
405. Jovanović Milan L2 A(8.4.2015) DA 0
406. Jovanović Nataša L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
407. Jovanović Snežana L1 NE 0
408. Jovanović Snežana A(28.12.2017)+B1,B2,C DA 0
409. Jovanović Veseljka A(15.4.2019) NE 0
410. Jovanović Vesna L1 NE 0
411. Jovanović Negoicić Tatjana L2 A(12.6.2015) DA 0
412. Jovanović Trifunović Vesna A(5.7.2018) DA 0
413. Jović Biljana A(27.12.2016)+B1,B2,C DA 0
414. Jović Bogdanka L2 NE 0
415. Jović Branka L1 A(30.4.2015)+SER,D DA 0
416. Jović Gordana L1 A(3.4.2015) DA 0
417. Jović Jadranka L1 A(3.4.2015)+SER DA 0
418. Jović Miladin L1 A(23.6.2014)+C NE 0
419. Jovićević Popović Ana L2 NE 0
420. Jovin Jelena L1 A(3.3.2015)+B1 DA 0
421. Jugović Marija L1 A(3.4.2015) DA 0
422. Jugović-Repajić Tatjana L1 A(9.2.2015)+B1,SER,C DA 0
423. Kačarević Tijana L2 A(11.5.2015) DA 0
424. Kačarić Maja L2 NE 0
425. Kajdoči Iren L1 NE 0
426. Kajganović Jasmina L1 NE 0
427. Kalčić Olga L2 A(1.12.2014)+B1,B2,C DA 0
428. Kalezić Biljana L1 A(2.3.2015)+C DA 0
429. Kalezić Nemanja L1 A(29.6.2017) DA 0
430. Kanižaj Biljana L1 A(6.2.2015)+B1,B2,C DA 0
431. Karać Mila L2 A(21.11.2014)+B1,C DA 0
432. Karajović-Ibročić Ružica L1 NE 0
433. Karamijalković Katarina L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
434. Karanović Marica A(16.3.2015) NE 0
435. Kardović Mersiha A(19.1.2018) DA 0
436. Kartalović Jasna L1 A(27.8.2014)+B1,C,D NE 0
437. Kazinci Tatjana L1 A(26.6.2014)+B1,C NE 0
438. Kermeci Daniela L1 A(27.2.2015) DA 0
439. Kijevčanin Ajsela L2 A(22.9.2015)+B1,B2,C DA 0
440. Kiš Margita L1 A(26.6.2014) NE 0
441. Kitanović Marija L1 NE 0
442. Klajn Ivanka L1 NE 0
443. Klevernić Ljiljana L1 A(21.5.2014)+B1,C; AC DA 0
444. Knežević Jasmina A(13.10.2017) DA 0
445. Kocić Aleksandra L1 A(30.4.2014)+SER,C DA 0
446. Kočić Željka A(8.9.2017) NE 0
447. Kojević Sofija L1 A(5.5.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
448. Kojić Jelena L1 A(28.10.2015) DA 0
449. Kolaković Medisa L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
450. Kolarević Vojislava A(6.3.2018) DA 0
451. Komarica Snežana L1 A(21.4.2015) NE 0
452. Komnenić Slobodanka L1 A(30.4.2014)+B2,C NE 0
453. Konstantinović Nikola L1 NE 0
454. Koporan Gorana L2 NE 0
455. Korać Anka L1 NE 0
456. Korać Jelena L2 NE 0
457. Kosanović Strahinja L2 NE 0
458. Kostadinović Ivana L2 A(11.9.2015) DA 0
459. Kostić Ljubica L1 A(12.9.2012); AC NE 0
460. Kostić Magdalena L1 A(7.5.2014)+C DA 0
461. Kostić Tatjana L1 A(23.5.2014)+B1,B2,C DA 0
462. Kostić Zorica L1 A(3.7.2014)+B1,SER NE 0
463. Kostov Cveta L1 A(30.4.2014)+C DA 0
464. Košutić Saša L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
465. Kotur Milica L2 A(9.9.2015)+B1,B2,C DA 0
466. Kovaček Svetličić Jelena L1 A(27.2.2015)+C DA 0
467. Kovačević Ivana L2 A(30.4.2014)+SER,C DA 0
468. Kovačević Katarina L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
469. Kovačević Kristina A(20.6.2018)+B1,SER,C DA 0
470. Kovačević Nebojša L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
471. Kovačević Ognjen L2 A(6.6.2014)+C NE 0
472. Kovačević Stevan L1 A(9.9.2015)+C DA 0
473. Kozlovački Damjanov Jovanka L2 A(11.6.2014)+B1,C DA 0
474. Kračunović Slađana L2 NE 0
475. Kranjčević Marina L1 NE 0
476. Kresović Milena L1 A(24.6.2014)+C DA 0
477. Kriještorac Hadija L1 A(24.1.2015)+B1,SER,C DA 0
478. Krinulović Oja L2 A(8.5.2014)+B1,B2,C DA 0
479. Krivačević Popović Nataša L1 A(25.2.2015)+C DA 0
480. Krivošić Olivera L1 A(11.6.2014)+C DA 0
481. Krivošija Gorana L2 NE 0
482. Krnjeta Marina L1 A(30.1.2015)+B1,SER,C DA 0
483. Krsmanović Dragica L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C DA 0
484. Krsmanović Nikola L2 A(7.5.2014)+B1,B2,C DA 0
485. Krstić Aleksandra L1 A(9.4.2015)+B1,B2,C DA 0
486. Krstić Ivana L1 NE 0
487. Krstić Jelena L2 A(1.4.2015)+SER DA 0
488. Krstić Nebojša L1 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
489. Krstić Olivera L1 A(16.4.2015) NE 0
490. Krstić Slavica L1 NE 0
491. Krstić Vitomir L1 A(10.6.2015) DA 0
492. Krstić Lukić Dragana L2 A(15.5.2014)+B1,B2,D DA 0
493. Krstić-Bukarica Snežana L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D NE 0
494. Krstić-Mitić Jasmina L1 A(16.4.2015) DA 0
495. Kukobat Tanja L1 NE 0
496. Kurbalija Biljana L1 A(20.10.2015) DA 0
497. Kurtović Samra L2 NE 0
498. Kuželj Danka L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D; AC DA 0
499. Lajšić Ksenija L1 A(10.3.2015)+B1,B2,C,D DA 0
500. Lakovski Verica L1 NE 0
501. Lalić Dušica L1 A(9.6.2015) DA 0
502. Lalić Miloš L1 NE 0
503. Lalić Vukosava L1 NE 0
504. Latinović Anđa L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC NE 0
505. Lazarević Dušan A(15.5.2017) DA 0
506. Lazarević Gordana L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
507. Lazarević Miroslava L1 NE 0
508. Lazarević Radmila L1 NE 0
509. Lazarević Sanja L1 A(10.2.2015)+C DA 0
510. Lazić Biljana A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
511. Lazić Dragana L1 A(25.11.2015) NE 0
512. Lazić Snežana L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
513. Lazović Branka L1 A(22.1.2015)+B1,SER,C DA 0
514. Lazović Marina L1 A(5.10.2015) NE 0
515. Lečić Milovanović Vesna L1 NE 0
516. Lekić Dragana L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
517. Lekić Svetlana L1 A(20.10.2015)+B1,B2,C DA 0
518. Lijeskić Milosava L1 NE 0
519. Ljepović Marina L2 NE 0
520. Ljubanović Gordana L2 A(24.9.2012); AC NE 0
521. Ljubičić Stanko L1 NE 0
522. Ljubić Siniša L1 A(11.6.2014)+C DA 0
523. Ljubišić Ljubica L1 A(28.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
524. Ljuštanović Snežana L1 NE 0
525. Lojović Snježana L1 A(26.5.2014)+C DA 0
526. Lomenova Daniela L1 A(25.6.2014)+B1,C DA 0
527. Lorbek Biljana L1 A(12.6.2014)+B1,B2,C DA 0
528. Lovre Tijana L2 A(5.6.2014) DA 0
529. Lukić Mileva L1 A(9.6.2015) DA 0
530. Lukić Radojka L2 A(19.10.2015) DA 0
531. Lukić Verica L2 NE 0
532. Luković Danka L2 A(20.5.2015) DA 0
533. Luković Jasmina A(19.1.2016) DA 0
534. Luković Jelena A(3.2.2017) NE 0
535. Macura Ljiljana L1 A(4.7.2017) DA 0
536. Maćko Štefanija L1 A(1.7.2014)+B2,C DA 0
537. Madžarac Vesna L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
538. Mahovac Marija L1 A(21.5.2014)+B1,C,D NE 0
539. Majerle Jasna L1 A(11.6.2015) DA 0
540. Makić Željko L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
541. Maksimović Jelena A(21.3.2016) DA 0
542. Maksimović Koviljka L1 A(5.11.2015) NE 0
543. Maksimović Slavica L1 A(30.3.2015) DA 0
544. Maksimović Vesna L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
545. Malbaša Goran L1 A(23.4.2015)+B1,SER,C DA 0
546. Malbaški Ljiljana L1 NE 0
547. Malešev Tamara L1 A(21.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
548. Maletaški Tatjana L1 A(12.6.2014)+C DA 0
549. Malić Larisa A(25.5.2016)+B1,B2 DA 0
550. Malvić-Opanović Irena A(1.2.2016) DA 0
551. Mančev Jasminka A(9.8.2016) NE 0
552. Mančev Mirjana L2 A(3.11.2014)+B1,B2,C DA 0
553. Mandić Živka L1 NE 0
554. Manić Maja L2 A(11.9.2015) DA 0
555. Maravić Danijela L1 A(6.4.2015) DA 0
556. Marđetko Tamara A(20.6.2017) NE 0
557. Marić Ivana L2 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
558. Marić Olivera L2 NE 0
559. Marić Snežana A(18.7.2016) DA 0
560. Marinčevski Nada L1 A(7.5.2014) NE 0
561. Marinčić Bojana L1 A(24.1.2015) DA 0
562. Marinković Ana L2 A(3.4.2015) DA 0
563. Marinković Dragana L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
564. Marinković Goran L2 A(3.11.2014)+B1,C DA 0
565. Marinković Jelena L2 A(8.12.2014)+C DA 0
566. Marinković Milivoje L1 NE 0
567. Marinković Mirjana L1 NE 0
568. Marinković Sonja L1 NE 0
569. Marinković Suzana L2 NE 0
570. Marjaš Miša L1 NE 0
571. Marković Aleksandra L1 A(11.6.2015) DA 0
572. Marković Gordana L1 NE 0
573. Marković Jasmina A(21.4.2016) DA 0
574. Marković Jelena L1 A(24.9.2012)+B1,C; AC NE 0
575. Marković Milena L1 A(21.5.2014)+B1,C; AC DA 0
576. Marković Nikola L1 NE 0
577. Marković Predrag L2 NE 0
578. Marković Radmila L1 A(10.9.2015) DA 0
579. Marković Ratko L1 NE 0
580. Marković Sandra L2 NE 0
581. Marković Sava A(5.1.2016) DA 0
582. Marković Snežana L1 NE 0
583. Marković Tomislav A(20.6.2018) NE 0
584. Martać Ljiljana L1 A(11.5.2015) DA 0
585. Martinović Milorad L2 A(2.2.2015)+C DA 0
586. Masal-Antičević Velinka L2 A(30.9.2015)+B1,B2,C DA 0
587. Matić Ljiljana L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
588. Matić Radmila L2 A(5.10.2015) DA 0
589. Matić Vesna L1 A(2.4.2015) NE 0
590. Matović Marijana L2 A(9.3.2015)+C DA 0
591. Mazić Bogoljub L1 NE 0
592. Mazić Nebojša L1 NE 0
593. Meandžija Sonja L1 NE 0
594. Medić Slobodan A(18.12.2017) DA 0
595. Mičko Eva L1 NE 0
596. Mićić Radovan L1 NE 0
597. Mihailović Dragana L1 A(8.5.2014)+B1,B2,C DA 0
598. Mihajlović Ana L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
599. Mihajlović Gorica L1 A(9.6.2015) NE 0
600. Mihajlović Jelena A(28.3.2018) DA 0
601. Mihajlović Olivera L1 NE 0
602. Mijailović Jasna L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D; AC DA 0
603. Mijailović Olivera L1 A(9.6.2015) DA 0
604. Mijatović Tamara L1 A(5.2.2015)+B1,B2,C DA 0
605. Mijović Dragica L1 NE 0
606. Mikić Larisa L2 A(30.4.2015)+B1,B2,C DA 0
607. Mikulica Mašinka L1 A(1.6.2015) NE 0
608. Miladinov Gordana L1 NE 0
609. Miladinović Tatjana L1 A(14.4.2015) DA 0
610. Miladinović Vesna L1 A(1.6.2015) DA 0
611. Miladinović-Ožanić Katarina L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
612. Miladinović-Pfend Žaklina A(29.2.2016)+B1,B2,C DA 0
613. Milanović Dušan L1 NE 0
614. Milanović Mila L1 NE 0
615. Milanović Mirjana L1 NE 0
616. Milanović Vladimir A(23.3.2017) DA 0
617. Milčić Mirjana A(3.12.2018) DA 0
618. Milenković Dragana L1 NE 0
619. Milenković Goran L1 A(4.11.2015)+SER DA 0
620. Milenković Jelena L2 A(9.4.2015) DA 0
621. Miletić Gordana A(28.12.2017) DA 0
622. Miletić Lana L1 A(31.3.2015)+B1,C NE 0
623. Milev Albena A(17.4.2018) NE 0
624. Milić Milica L2 A(25.7.2016)+B1,B2,C DA 0
625. Milić Mina L1 NE 0
626. Milićević Sonja L1 A(12.5.2015) DA 0
627. Milić-Krstić Biljana L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
628. Milijić Tamara L2 A(8.12.2014)+C DA 0
629. Milinković Milena L1 A(25.2.2015)+B1,B2,C DA 0
630. Milinković Radmila L1 A(23.4.2015)+B1,SER,C; AC DA 0
631. Milinković Zorica A(13.7.2015) DA 0
632. Milisavljević Elena L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
633. Milivojević Dejan A(29.2.2016) NE 0
634. Milivojević Milana L1 A(17.12.2014) NE 0
635. Milivojević Svetlana L1 NE 0
636. Milivojević-Pavlović Natalija L1 A(10.3.2015)+B1,B2,C NE 0
637. Miljanović Snežana L1 A(25.6.2014)+B1,SER,C; AC DA 0
638. Miljković Gabriela L1 A(28.1.2015)+B1,SER,C DA 0
639. Miljković Maja L1 A(9.4.2015) DA 0
640. Milnović Vasilije A(10.3.2017) DA 0
641. Milojević-Miladinović Milica L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
642. Milojković Katarina L1 A(20.10.2015) DA 0
643. Miloradović Maša L1 A(12.9.2012)+B2,C; AC DA 0
644. Milosavljević Brankica L2 A(3.11.2014)+C DA 0
645. Milosavljević Radunka L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
646. Milosavljević Snežana A(1.2.2016) DA 0
647. Milošev Jovana A(14.9.2017) NE 0
648. Milošević Dragan L2 A(30.4.2014)+B1,C; AC DA 0
649. Milošević Dubravka L1 A(7.5.2014)+C DA 0
650. Milošević Natalija A(16.3.2017) NE 0
651. Milošević Slavica L1 NE 0
652. Milošević Violeta A(11.9.2018) DA 0
653. Milošević Džufić Nataša L1 A(1.6.2015) DA 0
654. Milovanović Marijana L2 A(9.9.2015)+B1,B2,C DA 0
655. Milovanović Milijana A(1.2.2017) DA 0
656. Milovanović Olivera A(27.8.2018) DA 0
657. Milunović Dragana L1 NE 0
658. Milutinović Ana L2 A(22.4.2014)+B1,SER DA 0
659. Milutinović Ivana L1 A(3.4.2015) DA 0
660. Milutinović-Simić Dragana L1 A(9.6.2015) NE 0
661. Minić Renata L1 A(12.6.2015)+B1,SER DA 0
662. Miranović Nataša L2 A(14.3.2018)+B1,SER,C DA 0
663. Mirčić Milica A(1.7.2016) DA 0
664. Mirić Kata L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC NE 0
665. Mirković-Mlađenović Vera L1 NE 0
666. Mirosavljev Anđelka L1 NE 0
667. Mirosavljev Snežana L1 NE 0
668. Mišić-Zekić Vesna L1 A(14.5.2015) DA 0
669. Mitić Emila A(1.2.2016) NE 0
670. Mitić Jelena A(7.4.2017)+B1,B2,C DA 0
671. Mitić Maja L2 A(1.12.2014)+B1,B2,C DA 0
672. Mitošević Maja L2 A(25.11.2014)+C DA 0
673. Mitrić Jelena L2 NE 0
674. Mitrić Marina L1 NE 0
675. Mitrić Olivera L1 NE 0
676. Mitrović Dragan L1 NE 0
677. Mitrović Jelena L1 A(22.10.2015) NE 0
678. Mitrović Jelena L1 A(26.6.2014) DA 0
679. Mitrović Olga L2 A(17.6.2015) DA 0
680. Mitrović Slađana L1 A(27.10.2015) DA 0
681. Mitrović Slobodan L1 A(29.6.2017) DA 0
682. Mitrović-Angelovski Isidora L1 A(11.2.2015)+B1,SER,C DA 0
683. Mladenović Jelena L1 A(30.9.2015) DA 0
684. Mladenović Maša L1 A(1.9.2015)+B1,B2,C DA 0
685. Mladenović Milena A(21.9.2015)+B1,B2,C DA 0
686. Mladenović Milijana L1 NE 0
687. Mojsa Suzana L2 A(6.11.2015) DA 0
688. Moldovan Dragana A(22.6.2016) NE 0
689. Momčilović Marijola L1 A(20.10.2015) DA 0
690. Moravčević Mirjana L1 A(9.6.2015) DA 0
691. Moric Tinde L1 NE 0
692. Mrđa Nevenka L1 NE 0
693. Mrgud Marko L2 NE 0
694. Mrvoš Senka L1 NE 0
695. Mujagić Zemina L2 NE 0
696. Munćan Marioara L1 A(20.10.2015) NE 0
697. Murić Dušica L2 A(24.1.2015)+B1,B2 DA 0
698. Najdanović Marija L1 A(3.4.2015) DA 0
699. Nasković Bratislav L1 NE 0
700. Nedeljković Olivera L2 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
701. Nedeljković-Kovačević Jasmina L1 NE 0
702. Nedin Tatjana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
703. Nenezić Snežana L1 A(3.4.2015)+C DA 0
704. Nešić Biljana L1 A(11.6.2015) DA 0
705. Nešić Irina L1 A(5.11.2015)+B1,SER,C,D DA 0
706. Nešković Branka A(30.10.2015) DA 0
707. Nešković Jelena A(16.3.2017)+B1,B2,C; AC DA 0
708. Nešović Radojica L1 A(7.9.2015) DA 0
709. Nešović Vladana A(25.5.2016) NE 0
710. Netaj Zorica L1 NE 0
711. Nikodijević Dušan L1 NE 0
712. Nikolić Aleksandar L2 A(14.4.2015) DA 0
713. Nikolić Ana A(8.4.2016)+B1,SER,C DA 0
714. Nikolić Dejan L1 NE 0
715. Nikolić Dragana L1 NE 0
716. Nikolić Ivana L1 A(10.12.2014)+C DA 0
717. Nikolić Jelena A(8.3.2017) DA 0
718. Nikolić Ljiljana L1 A(30.4.2014)+B1 NE 0
719. Nikolić Marija A(13.12.2017) DA 0
720. Nikolić Milena L2 A(31.8.2015)+B1,C DA 0
721. Nikolić Nenad L1 A(7.5.2015) DA 0
722. Nikolić Olga L2 NE 0
723. Nikolić Slavka L2 NE 0
724. Nikolić Vela L1 A(13.5.2014) DA 0
725. Ninić Marina L2 A(15.5.2014)+B1,C DA 0
726. Ninković Miloš L2 A(30.3.2015) DA 0
727. Nišavić Stanimirka L1 NE 0
728. Njeguš Novak L2 NE 0
729. Nježić Irena L2 NE 0
730. Nogić Branka L1 A(17.10.2012); AC NE 0
731. Novakov Dragana L1 NE 0
732. Novakov Jovana L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
733. Novakov Nada L1 NE 0
734. Novaković Zorica L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C DA 0
735. Numanović Kimeta L2 A(22.10.2015) DA 0
736. Obradović Dragana L1 A(24.6.2014)+B1,SER,C; AC DA 0
737. Obradović Ivan L1 A(28.4.2014) DA 0
738. Obradović Milena A(27.1.2017)+B1 DA 0
739. Obradović Veroslava L1 A(27.1.2017)+B1,SER,C DA 0
740. Obradović Zorica L1 A(11.6.2015) DA 0
741. Obšust Zdenka A(15.5.2017) DA 0
742. Ognjanović Anđela L2 A(19.10.2015) DA 0
743. Oliva Danijela L2 A(11.5.2015) NE 0
744. Opačić Branislava L2 NE 0
745. Orbović Marija L1 NE 0
746. Osmanović Safeta A(13.3.2018) DA 0
747. Ostojin Anka L1 NE 0
748. Otašević Olga L2 A(9.6.2017)+C DA 0
749. Padejski Danijela L1 A(30.4.2015)+C DA 0
750. Pajić Ivana L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
751. Panić Nataša L2 A(28.9.2015)+C DA 0
752. Panić Sanja L1 A(11.6.2015) DA 0
753. Panić Šubarević Jasmina L2 A(9.6.2015) DA 0
754. Pantelić Dragana A(22.6.2017)+B1,B2,C DA 0
755. Pantelić Gordana L2 NE 0
756. Pantelić Jelena A(6.6.2017) DA 0
757. Pantić Katarina L1 A(10.9.2015) DA 0
758. Papdi Izabela L1 NE 0
759. Papić Nataša L1 A(22.6.2016)+B1,SER,C DA 0
760. Paško Zlatko L1 A(30.9.2015) DA 0
761. Patrnogić Slavica A(15.6.2016) DA 0
762. Paunović Milka L1 NE 0
763. Paunović Snežana L1 A(9.6.2015) NE 0
764. Pavićević Tatjana L2 A(17.11.2017) DA 0
765. Pavković Milka L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
766. Pavlica Aneta A(3.12.2018) DA 0
767. Pavličić Tatjana A(22.6.2017) DA 0
768. Pavlićević Dragica L1 A(27.10.2015) DA 0
769. Pavlik Jaroslava L2 A(5.5.2015)+B1,B2,C DA 0
770. Pavlović Milan D. L2 A(18.10.2014)+B1,C NE 0
771. Pavlović Stanislava A(20.3.2018) DA 0
772. Pavlović Suzana L2 A(6.5.2014)+C DA 0
773. Pavlović Svetlana L1 A(19.1.2015)+SER,C DA 0
774. Pavlović Vesna A(27.8.2018) DA 0
775. Pejčić Suzana L1 A(28.9.2015) DA 0
776. Peković Jelena A(8.9.2017) DA 0
777. Perić Aleksandra A(25.7.2016)+B1,B2,C DA 0
778. Perić Katarina A(21.4.2016) DA 0
779. Perić Milica A(8.8.2017) DA 0
780. Perković Aleksandar L2 NE 0
781. Perovanović Slađanka L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
782. Perović Miloš L2 A(23.6.2014)+B1,B2,C DA 0
783. Peruničić Dragana L1 A(31.8.2015)+C DA 0
784. Peruničić Emilija L2 A(10.3.2015)+C DA 0
785. Pešić Marijana A(14.9.2015) DA 0
786. Pešić Nevena L2 NE 0
787. Petković Marija L1 A(8.5.2015) DA 0
788. Petković Marija A(8.9.2017) DA 0
789. Petković Marina L1 NE 0
790. Petković Žanja L1 A(9.5.2014)+C DA 0
791. Petric Vesna L1 A(17.4.2015) NE 0
792. Petrić Ljiljana L2 A(24.1.2015)+C DA 0
793. Petronić Nadežda L1 NE 0
794. Petronijević Dragana A(11.4.2016) NE 0
795. Petrović Andrijana A(28.12.2017) DA 0
796. Petrović Davor L1 A(4.6.2014)+B1,SER DA 0
797. Petrović Goran L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
798. Petrović Jelena L2 NE 0
799. Petrović Jovana L2 NE 0
800. Petrović Ljiljana L2 A(10.3.2015)+C DA 0
801. Petrović Ljiljana L1 NE 0
802. Petrović Marija L1 A(10.6.2015) DA 0
803. Petrović Nataša L1 A(3.4.2015) DA 0
804. Petrović Nataša L2 A(24.11.2014) DA 0
805. Petrović Ružica L1 A(13.2.2015)+B1,B2,C DA 0
806. Petrović Sanja L1 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
807. Petrović Vera L1 NE 0
808. Petrović Vesna A(22.4.2015) DA 0
809. Petrović Bošković Marija L2 NE 0
810. Petrović Hadži-Nešić Radmila L2 A(8.12.2014)+B1,B2,C DA 0
811. Petrović-Đorđević Svetlana L1 NE 0
812. Pinćir Tatjana A(16.3.2015)+B1,SER,C NE 0
813. Pjevač Milica L2 A(25.6.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
814. Planić Snežana L2 A(25.2.2015)+C DA 0
815. Plavšić Nataša L1 A(22.4.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
816. Poledica Slavko L2 A(24.10.2014) DA 0
817. Poljak Jovanka L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C DA 0
818. Polojac Ljubica L1 NE 0
819. Popa Dorina L1 A(29.10.2015) NE 0
820. Popadić Dragan L1 A(6.10.2015) DA 0
821. Popara Slaven L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
822. Popović Aleksandar L1 NE 0
823. Popović Bojana L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
824. Popović Dragana A(31.8.2017)+B1,SER,C DA 0
825. Popović Jelena L1 A(11.6.2014)+B1,SER,C,D; AC DA 0
826. Popović Maja L1 A(20.1.2015)+C NE 0
827. Popović Marica L2 A(29.1.2015)+C DA 0
828. Popović Miroslav A(30.3.2016)+B1,SER,C DA 0
829. Potapov Maja L1 A(24.6.2014)+SER,C DA 0
830. Pražić Branka L1 A(1.10.2015)+B1 DA 0
831. Prebiračević Nevena L1 NE 0
832. Prelić Velibor L1 A(6.5.2014)+SER,C DA 0
833. Premović Danijela A(13.12.2016) NE 0
834. Pribak-Šorić Milena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
835. Prljinčević Ljiljana L1 A(21.1.2015)+B1,B2,C DA 0
836. Prodanović Ostoja L2 NE 0
837. Protić Snežana L1 A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
838. Pruginić Anđelija L1 NE 0
839. Pucarević Svetlana L1 A(9.9.2014)+B1,B2,C DA 0
840. Pušica Jelena L2 A(30.3.2015)+B1,B2,C DA 0
841. Putnik Milica L2 NE 0
842. Puzović Ljiljana L1 A(6.3.2018)+B1,B2,C DA 0
843. Racić Ivan A(13.2.2015)+B1,B2; AC DA 0
844. Radenković Jadranka L2 A(30.3.2015) NE 0
845. Radenković Antić Nataša L2 A(29.11.2016) DA 0
846. Radeta Igor L2 A(30.4.2015)+C DA 0
847. Radetić Dragica L1 NE 0
848. Radetinac Izeta L2 A(22.9.2015)+B1,B2,C DA 0
849. Radisavljević Kaća L1 A(22.4.2014)+B1; AC DA 0
850. Radisavljević-Ćiparizović Dragana L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
851. Radivojević Milutin L1 A(12.5.2014)+C DA 0
852. Radojčić Kostić Gordana L2 NE 0
853. Radojević Ana A(3.10.2016) DA 0
854. Radojević Bojana A(5.1.2016) DA 0
855. Radojević Leposava L1 A(10.9.2015)+B1,B2,C,D DA 0
856. Radojković Ana A(5.1.2016)+B1,SER,C DA 0
857. Radosavljević Aleksandra A(20.1.2015) DA 0
858. Radosavljević Marija L1 NE 0
859. Radosavljević Miloš A(8.9.2017) DA 0
860. Radošević Gordana L2 A(10.2.2015)+B1,SER,C DA 0
861. Radovanov Sava A(21.12.2018) DA 0
862. Radovanović Ana L1 NE 0
863. Radovanović Mirjana L1 NE 0
864. Radovanović Slađana L1 A(25.6.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
865. Radovanović Tatjana L2 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
866. Radović Aleksandar L1 A(30.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
867. Radović Snežana L2 NE 0
868. Radulović Zdravka L1 A(24.9.2012); AC NE 0
869. Rafa Katalin L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
870. Raičević Vojislav A(13.7.2015) DA 0
871. Rajačić Zorka L1 A(23.5.2014)+C DA 0
872. Rajić Suzana L1 A(22.4.2014)+B1,SER DA 0
873. Rajković Danijela L1 NE 0
874. Rajlić Branka L2 A(15.5.2014) NE 0
875. Rakić Dragana L2 A(15.10.2015)+B1,B2,C DA 0
876. Rakić Ljiljana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
877. Rakić Tanja A(2.3.2016) DA 0
878. Rakić Violeta L1 A(10.6.2014)+B1,SER,C,D; AC DA 0
879. Rakić Šaranac Marija A(21.4.2016) DA 0
880. Rakić-Blanuša Tamara L1 A(23.6.2014)+B1,C DA 0
881. Rakita Dragana L2 NE 0
882. Rakonjac Katarina L1 A(2.2.2015)+B1,SER,C DA 0
883. Rakonjac Srđan A(15.4.2019) DA 0
884. Rančić Jasmina L1 NE 0
885. Ranđelović Dragan L1 NE 0
886. Ranđelović Jelena A(14.3.2018) DA 0
887. Rangelov Irena A(30.7.2018) DA 0
888. Ranisavljević Ljiljana L1 A(15.5.2014)+C DA 0
889. Ranković Ljiljana L1 A(15.10.2015) NE 0
890. Rašić Besa L1 A(8.4.2015) NE 0
891. Ratković Snežana L1 A(12.2.2015)+B1,B2,C DA 0
892. Reč Sead L2 NE 0
893. Relić-Vesković Tatjana A(16.3.2017)+B1,B2,C; AC DA 0
894. Resan Brankica L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C; AC DA 0
895. Ribić Mirjana L1 A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
896. Ristanović Dragana L1 A(24.3.2017)+B1,B2,C DA 0
897. Ristić Branislav L1 A(24.9.2012)+B1,SER,C,D; AC DA 0
898. Ristić Ivana A(7.8.2018) DA 0
899. Ristivojević Branka L2 A(30.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
900. Ristović Biljana L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
901. Riter Snežana L1 A(12.6.2014)+B1,B2,C DA 0
902. Rodaljević Dragoslava L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
903. Rodić Dragan L1 A(8.11.2014) NE 0
904. Rokić Ljiljana L1 A(20.1.2015)+B1,SER,C DA 0
905. Rokvić Nada L1 NE 0
906. Rosić Milica A(25.1.2016) NE 0
907. Rovčanin Džemila L1 NE 0
908. Rudolf Olga L1 NE 0
909. Rumenić Zorana L2 A(4.2.2015)+B1,SER,C DA 0
910. Ržaničanin Ana A(15.10.2018) DA 0
911. S. Milojković Snežana L1 NE 0
912. Sajdl Sonja L1 A(2.3.2015)+B1,B2,C DA 0
913. Sajić-Radenković Zorica A(28.3.2018) DA 0
914. Sajlović Tatjana A(31.3.2016)+B1,SER DA 0
915. Salatić Ivan L2 A(30.4.2014) NE 0
916. Salković Avdija L1 A(5.5.2015) DA 0
917. Samardžić Renata L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
918. Samokal Jovanović Aleksandra A(5.2.2016)+B1,B2,C,D DA 0
919. Samson Bojan A(5.7.2018) DA 0
920. Sarić Mirjana L1 NE 0
921. Savić Ana L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
922. Savić Dijana L2 A(12.3.2015)+C DA 0
923. Savić Ksenija L2 A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
924. Savić Ljiljana L1 A(7.10.2015)+B1,SER,C DA 0
925. Savić Milica A(31.7.2017)+B1,B2,C DA 0
926. Sekulović Marina L1 NE 0
927. Selava Radinka L1 NE 0
928. Selmanović Emina L1 NE 0
929. Senić Jelena L1 NE 0
930. Sibinović-Rajković Ružica L1 A(9.6.2015)+C NE 0
931. Silić Ljiljana L1 NE 0
932. Simanović Nada L1 A(21.9.2015) DA 0
933. Simić Dragosava A(13.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
934. Simić Mika L1 NE 0
935. Simić Nataša L2 A(2.12.2016)+B1,B2,C; AC DA 0
936. Simić Viktorija L1 A(3.4.2015) NE 0
937. Simić-Petrović Marijana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
938. Simin Kosta L1 NE 0
939. Simonović Branislava L1 A(10.2.2015)+B1,C DA 0
940. Simonović-Mandić Svetlana L2 A(15.5.2014)+B1 DA 0
941. Simović Dubravka L1 A(24.9.2012)+B1,C; AC DA 0
942. Sindik Ilija L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
943. Sirotović Suzana A(24.6.2015) DA 0
944. Skoković Daniela A(31.1.2018) NE 0
945. Sladojević Verica L2 A(23.4.2015) DA 0
946. Slavnić Srđan L1 A(12.9.2012)+B1,C,D; AC DA 0
947. Smiljanić Ilija L2 A(25.9.2017) DA 0
948. Smiljanić Ilinka L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
949. Sofronijević Adam L1 NE 0
950. Solunović Hristina L1 NE 0
951. Spasić Aleksandra L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
952. Spasić Sandra A(31.7.2017)+B1,SER,C DA 0
953. Spasojević Danka L1 A(11.5.2015) DA 0
954. Spasojević Ivana L1 A(22.10.2014)+B1,SER,D DA 0
955. Sremčević Ivana L2 A(17.4.2019) DA 0
956. Srndović Suzana L1 A(12.2.2015)+B1,B2,C DA 0
957. Stajić Dimitrije L1 A(16.6.2015) DA 0
958. Stamenković Ivan A(8.3.2019) NE 0
959. Stamenković Marija A(19.10.2018) NE 0
960. Stamenković Marina L1 A(15.4.2015) DA 0
961. Stamenković Sanja L1 NE 0
962. Stamenović Bojan L2 A(1.12.2014)+C DA 0
963. Stamenović Ljiljana L1 NE 0
964. Stančić Gordana L2 A(13.12.2016)+B1,B2,C NE 0
965. Stanić Tot Isidora A(25.4.2017)+B1,B2,C DA 0
966. Stanimirović Ljiljana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
967. Stanisavljević Sanja L2 NE 0
968. Stanišić Mirjana L1 A(6.5.2014)+C DA 0
969. Stankov Sonja L1 A(6.4.2015) NE 0
970. Stanković Dajana L1 NE 0
971. Stanković Katarina L1 A(3.4.2015) DA 0
972. Stanković Ljiljana L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC DA 0
973. Stanković Marina L1 A(8.4.2015) NE 0
974. Stanković Miodrag L1 NE 0
975. Stanković-Anđelković Violeta L1 A(4.11.2015)+B1,B2,C DA 0
976. Stanojević Ana L1 A(27.2.2015)+C DA 0
977. Stanojević Biljana A(8.8.2017) DA 0
978. Stanojlović Jovana L1 A(7.8.2018) DA 0
979. Starčević Ivana A(20.3.2018) DA 0
980. Stefanović Ivana L1 A(15.4.2015) DA 0
981. Stefanović Katarina L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
982. Stefanović Olivera L1 NE 0
983. Stefanović Valerija L1 A(7.5.2015)+B1,B2,C DA 0
984. Stepanović Vesna L1 NE 0
985. Stepanović Todorović Sanja L2 A(15.5.2014) DA 0
986. Stepić Mateja L1 A(9.5.2014) DA 0
987. Stevanović Ana L2 A(22.4.2014)+B1; AC DA 0
988. Stevanović Gorana L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
989. Stevanović Marijana L1 A(9.6.2015) NE 0
990. Stevanović Milica L1 A(3.4.2015) DA 0
991. Stevanović Svetlana L1 A(9.6.2015)+C DA 0
992. Stevanović Tanja L1 NE 0
993. Stevanovski Slobodan L2 A(8.5.2015) NE 0
994. Stević Danijela L1 A(20.10.2015) DA 0
995. Stević Gordana L2 A(13.1.2015)+C DA 0
996. Stević Verka L2 NE 0
997. Stijepović Mile L1 A(30.4.2014)+B1,SER,C; AC DA 0
998. Stiković Marija L1 A(11.2.2015)+C DA 0
999. Stjepanović Blažan L1 A(10.6.2014)+B1,B2,C DA 0
1000. Stjepanović Ivana L1 DA 0
1001. Stojadinović Vladana L1 A(10.6.2015)+C DA 0
1002. Stojaković Anđelka L2 NE 0
1003. Stojaković Slađana L1 NE 0
1004. Stojanović Aleksandra L1 A(11.2.2015)+B1,C DA 0
1005. Stojanović Andrijana L2 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
1006. Stojanović Dušan A(13.1.2015) DA 0
1007. Stojanović Gordana L2 A(30.3.2015) NE 0
1008. Stojanović Gordana L1 A(11.6.2014)+B1,C; AC DA 0
1009. Stojanović Ivan L1 A(15.10.2015)+B1,B2,C DA 0
1010. Stojanović Jelena L1 A(10.6.2015) DA 0
1011. Stojanović Jelena A(13.12.2016) DA 0
1012. Stojanović Ljubiša L1 NE 0
1013. Stojanović Marijana L2 A(1.12.2014)+B1,SER,C; AC DA 0
1014. Stojanović Mirjana L1 A(7.4.2015) DA 0
1015. Stojanović Nadica A(27.12.2016) DA 0
1016. Stojanović Olja L1 A(20.1.2015)+B1,B2,C DA 0
1017. Stojanović Radmila L1 NE 0
1018. Stojanović Tatjana L1 NE 0
1019. Stojanović Vesna L2 NE 0
1020. Stojanović Vesna L1 A(3.11.2014)+B1,SER,C NE 0
1021. Stojanović Zorka L1 A(12.6.2015) DA 0
1022. Stojiljković Zorica A(16.12.2016) NE 0
1023. Stojkanović Zvezdana L2 A(11.6.2015)+C DA 0
1024. Stojković Marina L1 A(12.5.2014) DA 0
1025. Stojković Mirjana L1 NE 0
1026. Stojković Mirjana A(28.6.2018) DA 0
1027. Stojković Nađa L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
1028. Stojković Tijana L2 A(23.6.2014) NE 0
1029. Stojković Zvonimir L1 A(15.4.2015) DA 0
1030. Stojković Kikić Irina L1 A(26.2.2015)+B1,SER,C NE 0
1031. Stojmenović Dragan L1 A(6.10.2015)+SER,C DA 0
1032. Stojmenović Violeta L1 NE 0
1033. Stojšić Siniša L2 A(29.5.2014)+B1,B2,C DA 0
1034. Stokić Ivana L1 A(9.6.2015) DA 0
1035. Stokić Oliver L1 A(22.9.2015) DA 0
1036. Stolić Dragana L2 A(5.5.2014)+C DA 0
1037. Strainović Vesna L1 A(9.6.2015) DA 0
1038. Subašić Slađana L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
1039. Subotić Slađana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
1040. Subotić Slađana A(20.6.2018) DA 0
1041. Sučević Nataša L1 A(23.2.2015)+C DA 0
1042. Sudar Marija A(15.5.2017) NE 0
1043. Sulejmanović Senad L1 NE 0
1044. Surla Vesna L1 A(22.4.2014)+B1 DA 0
1045. Šahović Mišić Srbislava L2 A(10.6.2014)+C NE 0
1046. Šainović Drita L2 A(31.3.2015) DA 0
1047. Šanta Denis L1 A(30.9.2015) DA 0
1048. Šantić Mirela L1 A(4.1.2016)+B1 DA 0
1049. Šarac Dušica L1 NE 0
1050. Šarović Marija L1 A(15.4.2015) DA 0
1051. Šašić Vesna L1 A(15.6.2016) NE 0
1052. Šeguljev Višnja L2 A(27.2.2015) NE 0
1053. Šerbedžija Olivera L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
1054. Ševo Verica L1 A(26.6.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
1055. Škipina Gorica L1 A(13.2.2015)+C NE 0
1056. Škorić Aleksandra L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C NE 0
1057. Šmudla Marina A(8.4.2016) DA 0
1058. Šokica-Šuvaković Novka L1 A(1.6.2015)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1059. Špehar Olga L1 NE 0
1060. Špirtović Armina L1 NE 0
1061. Šućur Katarina L1 NE 0
1062. Šujica Vesna L1 NE 0
1063. Šumarac Jelena A(13.12.2016) DA 0
1064. Šurlan Miljana A(16.1.2015)+B1,B2,C DA 0
1065. Šušnjar Zoran L2 A(28.9.2015)+C DA 0
1066. Švabić Vesna L1 NE 0
1067. Tadić Srđan L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
1068. Tamburić Snežana L1 NE 0
1069. Tanasić Branislava A(14.2.2017) DA 0
1070. Tanasković Tatjana L1 NE 0
1071. Tasić Mile L1 NE 0
1072. Tasić Tanja L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1073. Tasić Valentina L2 A(4.7.2014) NE 0
1074. Telalović Mirjana L1 NE 0
1075. Tepavac Ljubomir L1 NE 0
1076. Timotić Marijana L1 A(1.6.2015) DA 0
1077. Tirnanić Vladimir L1 A(23.6.2014)+B1,B2,C DA 0
1078. Todorović Ivana L1 A(8.10.2018) DA 0
1079. Todorović Maja L1 NE 0
1080. Todorović Milan A(24.5.2016) DA 0
1081. Todorović Vera L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
1082. Todorović Zlatka L1 NE 0
1083. Tojaga Dragana A(23.11.2017) DA 0
1084. Toman Ana A(22.6.2017) DA 0
1085. Tomašević Mirjana L1 A(14.4.2015) DA 0
1086. Tomčanji Vanja L1 A(24.6.2014)+B1,B2,C DA 0
1087. Tomić Biljana L1 A(9.6.2015) NE 0
1088. Tomić Dušanka L1 NE 0
1089. Tomić Jelena L1 A(9.6.2015) DA 0
1090. Tomić Nevena L1 NE 0
1091. Topalović Vesna L1 NE 0
1092. Tošić Jasmina L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
1093. Trailović Zorica L1 NE 0
1094. Trajković Dragan A(2.10.2017)+B1,B2,C DA 0
1095. Trajković Ljiljana L1 A(8.4.2015) DA 0
1096. Travica Marija A(28.3.2018) DA 0
1097. Tričković Katarina L1 A(2.2.2015)+SER,C DA 0
1098. Trifunac Jasmina L1 A(12.9.2012)+B2,C; AC DA 0
1099. Trifunović Ivana L2 A(6.11.2015) DA 0
1100. Trifunović Miloš L1 NE 0
1101. Trijić Vesna A(24.3.2017)+B1,B2,C DA 0
1102. Trijić Vladan L1 NE 0
1103. Trtovac Aleksandra L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1104. Trtovac Selman L1 NE 0
1105. Tucakov Milica L2 A(29.5.2014)+B1,B2,C DA 0
1106. Tucić Hajna L1 A(9.2.2015)+C DA 0
1107. Tumbul Ćamila L1 NE 0
1108. Turčinović Janko A(10.3.2015) DA 0
1109. Ubiparip Milanka L1 NE 0
1110. Ukropina Vesna L1 A(12.5.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
1111. Urošević Danijela L1 A(4.2.2015) DA 0
1112. Usanović-Ašonja Nada L1 A(12.6.2014)+C DA 0
1113. Vasilijević Mirjana L1 A(16.10.2015)+SER DA 0
1114. Vasiljević Ana L2 A(16.9.2015) DA 0
1115. Vasiljević Milan L1 NE 0
1116. Vasiljević Nataša L1 A(8.5.2014)+C DA 0
1117. Vasović Koviljka L2 NE 0
1118. Vaš Marija L1 A(24.6.2014)+B1,SER,C,D; AC DA 0
1119. Vejnović-Andrejić Jadranka L1 A(19.10.2015)+B1,B2,C,D DA 0
1120. Veličković Aleksandra L2 A(31.3.2015)+B1,B2,C DA 0
1121. Veličković Ivan L1 A(12.3.2015)+C NE 0
1122. Veljković Snežana L1 A(23.11.2015) DA 0
1123. Veljković Sonja A(15.10.2018) DA 0
1124. Veljović Tina L1 A(27.2.2015) DA 0
1125. Veselinović Bojana L2 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
1126. Veselinović Nadica L1 A(11.6.2015) DA 0
1127. Vesković Mina A(30.3.2016) NE 0
1128. Vezmar Borivoj L1 NE 0
1129. Vićentić Bojan L1 NE 0
1130. Vidojević Branislava L2 A(27.2.2015)+C DA 0
1131. Vilotić Gordana L1 NE 0
1132. Vioglavin Mirjana L1 NE 0
1133. Vistać Svetlana A(19.10.2018) DA 0
1134. Vitezović Jelena A(13.6.2017)+B1,B2,C; AC DA 0
1135. Vitković Biljana L1 NE 0
1136. Vitković Draginja L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
1137. Vladetić Jelena L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
1138. Vladetić Sava L2 A(21.10.2015) DA 0
1139. Vlajković-Mitrovanov Duško L1 NE 0
1140. Vlajnić Maja L1 NE 0
1141. Vlašković Brankica A(9.9.2015)+B1,SER DA 0
1142. Vojinović-Kostić Jelena L1 NE 0
1143. Vojnović Žarko L2 A(12.9.2012)+C,D; AC DA 0
1144. Vojvodić Ljiljana L1 A(14.5.2015)+B1,B2,C NE 0
1145. Voštinić Ana L1 A(11.5.2015) DA 0
1146. Vračar Vera L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
1147. Vračarić Dragan L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
1148. Vračarić Nada L1 NE 0
1149. Vranić Marija L2 NE 0
1150. Vučkovac Obrad L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1151. Vučković Dragana L2 A(11.9.2015) NE 0
1152. Vučković Gordana L1 A(19.10.2015)+B1,B2,C DA 0
1153. Vučković Milorad L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1154. Vučković Sanja A(13.7.2015) DA 0
1155. Vučković Svetlana L1 A(6.6.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1156. Vujanić Vesna A(15.5.2017) NE 0
1157. Vujašević Mirjana A(9.10.2017) DA 0
1158. Vujičić Dragica L1 NE 0
1159. Vujić Bojana L2 NE 0
1160. Vujić Ljubomir L2 NE 0
1161. Vujić Nada L1 A(1.7.2014)+B1,C,D NE 0
1162. Vujinović Jelica L2 A(26.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1163. Vujkov-Đuranović Tamara L1 A(11.6.2014)+C DA 0
1164. Vujošević Dubravka L1 NE 0
1165. Vujošević Ljubiša L1 A(3.7.2014)+B1,SER NE 0
1166. Vujović Dragana L2 A(9.6.2015) DA 0
1167. Vujović Ivan L1 A(11.3.2015) DA 0
1168. Vukadinović Biljana L1 NE 0
1169. Vukadinović Marija L1 A(10.6.2015) NE 0
1170. Vukanić Jasmina L1 A(24.9.2012)+SER,C; AC DA 0
1171. Vukičević Ersilija L1 A(30.4.2015) NE 0
1172. Vukićević Dejan L1 A(28.4.2014)+C,D; AC DA 0
1173. Vukićević Jasna L1 A(16.10.2015)+C DA 0
1174. Vukobrat Ana A(21.12.2018) DA 0
1175. Vukotić Bojana L1 A(5.10.2018) DA 0
1176. Vuković Stojković Danica L2 A(9.6.2015) DA 0
1177. Vuksanović Jelena L2 A(24.6.2014)+B1,C DA 0
1178. Vulićević Danijela L2 A(23.10.2015) DA 0
1179. Vulović Draško L1 A(5.12.2016) DA 0
1180. Zarić-Mitrović Vera L1 A(12.6.2015) DA 0
1181. Zdravković Marjana L2 NE 0
1182. Zdravković Sunčica L1 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
1183. Zdravković Vesna L1 NE 0
1184. Zec Marijana L2 A(23.10.2015) DA 0
1185. Zečević Dragana A(31.5.2018) DA 0
1186. Zečević Irena L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
1187. Zečević Milka L2 NE 0
1188. Zeljak Milan L1 NE 0
1189. Zeljić Jelica L2 A(16.9.2015) DA 0
1190. Zeljković Ljiljana L1 A(8.4.2015) NE 0
1191. Zgrabljić Svetlana L1 NE 0
1192. Zlatanović Ninoslava L1 A(8.4.2015) DA 0
1193. Zlatičanin Vesna L1 A(28.10.2015) DA 0
1194. Zrnić Vera L1 NE 0
1195. Zubić Adrijana L1 A(25.2.2015)+B1,SER,C DA 0
1196. Žarić Tanja L2 A(21.4.2015) DA 0
1197. Žebeljan Biljana L1 A(26.10.2015) NE 0
1198. Željski Tamara L1 A(4.7.2014)+B1 DA 0
1199. Živanović Biljana L1 A(23.11.2015) NE 0
1200. Živanović Jasmina L2 A(9.6.2015) DA 0
1201. Živanović Jasmina L1 A(10.3.2015) DA 0
1202. Živanović Sava L1 A(23.6.2014)+C DA 0
1203. Živić Biljana L1 NE 0
1204. Živić Radmila L2 A(5.11.2015)+B1,SER,C DA 0
1205. Živić Tatjana A(30.7.2018) DA 0
1206. Živković Biljana L2 A(5.10.2015) DA 0
1207. Živković Slađana L2 A(9.4.2015) DA 0
1208. Živković Tamara L2 A(4.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1209. Živković Tatjana L1 A(12.6.2015)+C DA 0
1210. Živković Vladan L1 A(23.6.2014)+C NE 0
1211. Živković-Muškinja Andrea A(8.8.2017) DA 0
1212. Žugić Uroš L2 A(15.7.2015) DA 0
1213. Župan Vesna L1 A(13.5.2014)+B1,C DA 0
1214. Župić Meleka A(6.2.2018) DA 0
COBISS2/Katalogizacija
L1 - Priznavanje licence u skladu s 14. članom Pravilnika iz 2009. godine
L2 - Dobijanje licence na osnovu obavljene provere znanja
 
COBISS3/Katalogizacija
A - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (knjiga), te za kreiranje zbirnih zapisa i zapisa za izvedena dela
B1 - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju sastavnih delova
SER - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju serijskih publikacija
B2 - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju kontinuiranih izvora
C - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju neknjižne građe
D - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju antikvarne građe
AC - Kreiranje i uređivanje punih normativnih zapisa za lična imena te preuzimanje zapisa iz baze podataka LC/NAF
 
K - Vlasnik licence/dozvole(a), u jednoj ili u više biblioteka ima korisničko ime i šifru s privilegijama za kreiranje zapisa u procesu uzajamne katalogizacije
 
Ako je od dobijanja licence za uzajamnu katalogizaciju proteklo više od 3 godine, vlasnik licence, između ostalog, pokazuje svoju osposobljenost za uzajamnu katalogizaciju takođe kreiranjem bar 100 zapisa u uzajamnoj bazi podataka COBIB u poslednje tri godine. Vlasnik licence, koji više ne učestvuje u procesu uzajamne katalogizacije i ujedno ne namerava da dobije dozvole za COBISS3/Katalogizaciju, može da zatraži brisanje iz evidencije važećih licenci, što saopštava VBS-u na adresu cobissizo@vbs.rs.

ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2019 IZUM | V 3.15.0 |