Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

Licence za uzajamnu katalogizaciju

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Važeće licence za COBISS/Katalogizaciju

(stanje 26.9.2021.)

Br. Prezime Ime COBISS2/Katalogizacija COBISS3/Katalogizacija K Z
1. Aćimović Emilija A(31.1.2020.) DA 0
2. Aćimović Maja A(31.8.2015.)+B1,SER; AC DA 0
3. Agatonović Višnja L1 A(27.10.2015.) DA 0
4. Ahmić Zlatko A(5.4.2018.) DA 0
5. Albahari Biljana A(28.1.2015.)+B1,B2,C DA 0
6. Aleksandrović Snežana L1 NE 0
7. Aleksandrović Vesna L1 A(24.9.2012.)+C; AC DA 0
8. Aleksić Dragana L2 NE 0
9. Aleksić Ljubica L1 A(22.4.2014.)+B1,B2; AC DA 0
10. Aleksić Nada L1 NE 0
11. Aliti Kadri A(19.11.2020.) DA 0
12. Almažan Anda L1 A(12.6.2014.)+B1,SER,C DA 0
13. Alomerović Rizvan L1 NE 0
14. Amidžić Nedeljko L1 NE 0
15. Ančulj Maja L2 A(30.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
16. Andonovski Jelena L2 A(30.4.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
17. Andrejić Milanka L2 A(10.3.2015.) DA 0
18. Andrejić Olivera A(20.10.2017.) DA 0
19. Andrić Jelena L1 NE 0
20. Andrijašević Vesna L1 A(11.5.2015.)+B1,B2,C DA 0
21. Anđić Andrej A(15.12.2015.) DA 0
22. Anić Jelena L1 A(22.10.2014.)+B1,SER,D DA 0
23. Antić Aleksandra L1 A(3.4.2015.) DA 0
24. Antić Jelena L2 A(25.11.2014.)+B1,B2,C DA 0
25. Antić Ljiljana L1 NE 0
26. Antić Miroslav A(29.8.2017.)+B1,B2,C DA 0
27. Antić Slobodanka L1 NE 0
28. Antić Violeta L1 A(8.4.2015.) NE 0
29. Antonić Sanja L2 NE 0
30. Antonijević Nataša L1 NE 0
31. Arambašić Svetlana L1 A(9.9.2015.) DA 0
32. Arežina Verica L2 A(9.6.2015.) DA 0
33. Arsenijević Danijela A(5.4.2018.) DA 0
34. Arsić Nadica L1 A(20.11.2015.) DA 0
35. Atanasova-Nikolić Elizabeta L2 A(2.4.2015.)+C DA 0
36. Avalić Ljiljana L1 A(4.6.2014.)+B1,SER,C,D; AC DA 0
37. Avramović Branislava L1 NE 0
38. Avramović Nevena L1 A(1.6.2015.) DA 0
39. Avramović Tatjana A(6.2.2018.)+B1,SER,C NE 0
40. Ayyash Isidora A(13.7.2015.) NE 0
41. Babić Biljana A(4.11.2020.) NE 0
42. Babić Valentina A(13.4.2016.)+B1,B2,C,D DA 0
43. Babić Željko A(6.2.2018.) DA 0
44. Bacetić Tijana L2 A(23.6.2014.) DA 0
45. Bacotić Gordana L1 A(24.1.2015.)+B1,B2,C DA 0
46. Bači Jelena L1 NE 0
47. Baćević Marija L1 NE 0
48. Bajin Marijana L2 A(26.2.2015.) NE 0
49. Bajin Zoran L1 A(15.5.2014.)+B1,C,D; AC DA 0
50. Bajunović Jadranka L2 A(5.10.2015.)+B1,B2,C DA 0
51. Bak Nadežda L2 NE 0
52. Balaban Radmila A(6.2.2018.)+B1,B2,C DA 0
53. Bambić Kostov Ana L2 A(28.1.2015.) NE 0
54. Banda Marta A(18.8.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
55. Banković Vijoleta A(22.2.2016.)+C DA 0
56. Banović Jelena A(13.4.2016.)+B1,SER DA 0
57. Barać Zorica L1 A(21.3.2016.) NE 0
58. Barlov Nikša L1 A(15.5.2015.) NE 0
59. Barudžija Verislava L1 A(3.7.2014.)+B1,SER,D DA 0
60. Bašić Ljiljana L1 A(25.11.2014.)+B1,SER,C DA 0
61. Bažik Boženka L1 A(27.2.2015.) DA 0
62. Begenišić Dobrila L1 A(27.1.2016.) DA 0
63. Begović Uroš L2 A(22.10.2014.) DA 0
64. Beli Katarina L1 A(8.9.2017.) DA 0
65. Belić Nataša L1 A(12.6.2014.)+B1,SER,C,D DA 0
66. Belošević Mirjana L2 NE 0
67. Belužić Monika L1 A(23.6.2014.) DA 0
68. Berenji Ester L1 NE 0
69. Berić Radojka L1 NE 0
70. Bežanić Tijana L2 A(30.12.2016.)+B1,B2,C DA 0
71. Bibić Danijel L1 A(8.4.2015.) NE 0
72. Bikicki Vesna L1 NE 0
73. Biševac Azra A(6.2.2018.) DA 0
74. Bjekić Dragica A(4.6.2019.) DA 0
75. Bjelica Bojana L2 A(30.5.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
76. Bjelić Anđa L1 NE 0
77. Bjelić Radmila L2 A(24.1.2015.)+C DA 0
78. Bjelobrk Maja A(2.2.2015.)+C NE 0
79. Blagojević Dragana L1 A(9.4.2015.) DA 0
80. Blagojević Višnja A(2.4.2019.) DA 0
81. Blašković Boris A(17.5.2017.) DA 0
82. Blašković Melanija L1 A(21.5.2014.)+B1,C; AC DA 0
83. Blažić Veselin L2 NE 0
84. Blažin Vanja L1 A(21.5.2014.)+B1,C DA 0
85. Bogdanović Ljiljana A(28.3.2018.) DA 0
86. Bogdanović Marija L1 A(12.9.2012.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
87. Bogdanović Milena L1 A(23.6.2014.)+B1,SER,C NE 0
88. Bogdanovski Petar L1 NE 0
89. Bogicić Daniela L2 NE 0
90. Bognar Iren L1 A(19.6.2019.) DA 0
91. Bogojević Tatjana L1 A(27.2.2015.) DA 0
92. Bogosavljević Sida L1 A(9.3.2015.)+B1,B2,C NE 0
93. Bojanić Predrag A(23.3.2017.) DA 0
94. Bojat Milovan A(25.4.2017.)+B1,B2,C DA 0
95. Bojković Mirjana A(26.7.2016.)+B1,B2,C DA 0
96. Bojović Snežana L1 A(13.11.2014.)+B1,SER,C DA 0
97. Bokan Tijana L2 A(28.9.2015.)+B1,SER,C DA 0
98. Bolić Dušana L2 A(4.7.2014.)+B1 DA 0
99. Borisavljević Ivana L1 A(11.5.2015.)+C DA 0
100. Boro Dragoslav L2 A(15.5.2014.)+SER,C,D DA 0
101. Bošković Branislava L1 NE 0
102. Bošković Lidija L1 A(18.10.2014.)+B1,C; AC NE 0
103. Bošković Ljubica L1 NE 0
104. Bošković Persida A(30.3.2016.)+B1,B2,C; AC DA 0
105. Božičković-Radulović Danijela L1 NE 0
106. Božić Biljana L1 A(25.11.2014.)+B1,B2,C DA 0
107. Božić Jadranka L1 NE 0
108. Božić Julijana L1 NE 0
109. Bracić Milica L1 A(23.6.2014.)+B1,SER,C,D DA 0
110. Brajković Olga A(31.1.2020.) DA 0
111. Branković Ljubomir L1 A(19.10.2015.) DA 0
112. Branković Valentina A(13.1.2015.)+B1,B2,C DA 0
113. Branković-Basarić Zorica L1 A(10.6.2015.) DA 0
114. Brašanac Gordana L1 A(23.6.2014.)+B1,SER,C DA 0
115. Brašić Emilija L1 NE 0
116. Brborić Vladimir A(13.6.2017.)+B1,B2,C DA 0
117. Brdarević Slavica L1 NE 0
118. Brindić Maja L1 A(2.4.2015.) DA 0
119. Brkić Anka L2 A(15.5.2014.) NE 0
120. Brkić Ivana L1 A(21.9.2015.) DA 0
121. Brkić Ljiljana L2 A(15.5.2014.)+B1,SER,D DA 0
122. Brković Dušica L1 A(9.3.2015.)+C DA 0
123. Brnja Marina A(29.11.2016.) DA 0
124. Brun Miloš A(22.1.2016.) NE 0
125. Brzulović-Stanisavljević Tatjana L1 A(12.9.2012.)+B1,C; AC DA 0
126. Buboš-Marki Otilia L1 A(1.9.2015.)+B1,B2,C DA 0
127. Budić Viktorija L1 A(9.3.2015.)+B1,B2,C DA 0
128. Bugarinović Svetlana L1 A(2.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
129. Bukavac Marina L2 A(5.12.2014.)+B1,B2,C DA 0
130. Bulajić Maja L1 A(4.11.2015.)+SER DA 0
131. Bulat Radmila L1 NE 0
132. Bulatović Marija L1 A(15.9.2014.) DA 0
133. Bundalo Sanja L1 A(8.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
134. Burzan Dejana L1 A(12.6.2014.)+B1,SER,C,D DA 0
135. Butigan-Vučaj Tamara L1 A(18.6.2019.) DA 0
136. Buzić Irena L1 A(24.9.2012.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
137. Cakić Silvana L2 A(9.6.2015.) NE 0
138. Carević Radmila L1 A(25.11.2014.)+B1,B2,C DA 0
139. Cenić Sandra A(10.7.2019.) DA 0
140. Cerović Stasja L2 A(15.5.2014.)+D DA 0
141. Cesarec Maja L1 A(7.10.2015.) DA 0
142. Cibin Milena L2 A(15.5.2014.) DA 0
143. Cicka Ruženka L2 A(5.5.2015.)+B1,B2,C DA 0
144. Cimeša Jelena L1 A(27.11.2014.)+B1,SER,C DA 0
145. Cokanović Katarina L1 A(14.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
146. Corelj Lidija L1 A(10.6.2015.)+C DA 0
147. Crljić Vera A(26.7.2016.) DA 0
148. Crnković Marija L1 A(9.6.2015.)+B1,B2,C DA 0
149. Crvenko Ljiljana L2 A(15.5.2014.)+D NE 0
150. Cuca Jelena L1 NE 0
151. Cvetanović Ana L1 A(3.4.2015.) DA 0
152. Cvetićanin Snežana L1 A(30.9.2015.)+B1,B2,C DA 0
153. Cvetković Marina A(1.2.2017.) DA 0
154. Cvetković Milica L1 A(27.2.2015.)+B1,C DA 0
155. Cvjetićanin Nataša L1 NE 0
156. Čačić Marija L1 A(30.4.2015.)+B1,B2,C,D DA 0
157. Čanković Jasna L1 A(30.4.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
158. Čano-Tomić Emina L1 A(18.10.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
159. Čavdarević Dušica L2 NE 0
160. Četnik Jelena A(13.2.2020.) DA 0
161. Čičić Mirjana L2 A(17.11.2014.)+C DA 0
162. Čolaković Milica L2 A(15.5.2014.)+B1,SER,D NE 0
163. Čubrilo Olivera L1 A(10.2.2015.)+B1,B2,C NE 0
164. Čučković Nataša A(20.1.2015.)+C NE 0
165. Čučković Snežana L1 NE 0
166. Čudić Nemanja L1 NE 0
167. Čudomirović Biljana L1 NE 0
168. Čupić Milica L2 A(8.4.2015.) NE 0
169. Čutura Snežana L1 A(2.4.2015.) DA 0
170. Ćeranić Natalija L1 A(2.2.2015.) NE 0
171. Ćirić Aleksandra L1 NE 0
172. Ćirić Jelena L2 A(23.6.2015.) DA 0
173. Ćirić Slavica L1 A(9.6.2015.)+B1,B2,C DA 0
174. Ćirković Snježana L1 A(4.7.2014.)+B1,SER NE 0
175. Ćirović Jovana L2 A(30.4.2014.) NE 0
176. Ćirović Ruža L1 NE 0
177. Ćorković Mirjana L1 NE 0
178. Ćurčić Sanja L2 A(10.3.2015.)+C DA 0
179. Ćurčić-Budinski Nada L1 A(27.2.2015.)+B1,C,D NE 0
180. Ćurić Sonja A(15.5.2017.) NE 0
181. Dadić Olgica L1 A(20.11.2015.) DA 0
182. Dakić Nataša L1 A(12.9.2012.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
183. Damnjanović Ružica L1 A(1.6.2015.) DA 0
184. Daniel Zorica A(11.9.2018.) DA 0
185. Danković Vesna L1 A(1.12.2014.)+B1,SER,C; AC DA 0
186. Davidović Branko L2 A(15.5.2014.)+D NE 0
187. Davidović Ljiljana L1 A(14.5.2015.)+B1,B2,C NE 0
188. Davidovski Biljana A(25.1.2016.) DA 0
189. Dedić Miloš L1 NE 0
190. Delibašić Jasna L2 A(21.1.2015.)+C DA 0
191. Delija Snežana L2 A(25.11.2014.)+C DA 0
192. Deljanin Sandra L1 A(30.12.2016.)+B1,B2,C; AC DA 0
193. Dimić Ljiljana L2 A(3.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
194. Dimitrijević Aleksandar L2 A(11.5.2015.)+B1,B2,C DA 0
195. Dimitrijević Jasmina L1 A(27.2.2015.)+C DA 0
196. Dimitrijević Nada L1 A(9.6.2015.)+B1,B2,C DA 0
197. Dimitrijević Peđa L2 A(23.6.2014.) DA 0
198. Dimitrijević Slavoljub L1 NE 0
199. Dimitrijević Svetlana L1 NE 0
200. Dimitrijević Željko A(25.6.2018.)+B1,SER,C DA 0
201. Dimitrijević Stanković Mirjana A(10.4.2017.) DA 0
202. Dinić Božidar L1 NE 0
203. Dmitrić Marko L2 A(30.9.2015.) DA 0
204. Doderović Radivoj L1 A(27.2.2015.)+C DA 0
205. Dodić Biljana A(31.5.2018.) DA 0
206. Dorokhazi Maja A(2.3.2020.) NE 0
207. Dostanić Jelena L2 NE 0
208. Došlić Nenad L1 A(25.6.2014.)+B1,C; AC DA 0
209. Dovniković Svetlana L1 A(24.6.2014.)+B1,B2,C NE 0
210. Dragičević Ljiljana L1 A(30.4.2014.)+B1,B2,C DA 0
211. Dragić Dubravka L2 A(1.12.2014.)+C NE 0
212. Dragišić Vladimir L1 NE 0
213. Dragosavac Branka A(18.1.2017.)+B1,SER,D; AC DA 0
214. Dragović-Pop-Lazić Vesna L1 NE 0
215. Dragutinović Radmila Reveka A(21.7.2015.) DA 0
216. Drapšin Aleksandra L1 A(27.2.2015.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
217. Dražić Radmila L1 A(10.9.2015.) NE 0
218. Dražić Stevan L2 A(23.11.2015.) DA 0
219. Drča Ivana A(14.5.2019.) DA 0
220. Drča Slavica L1 NE 0
221. Drmanac Mirko L1 A(9.3.2015.)+SER DA 0
222. Dučić Aleksandar L1 A(25.11.2014.)+B1,SER,C DA 0
223. Dudić Dubravka A(13.1.2020.) NE 0
224. Dudić Maša L1 A(9.6.2015.)+B1,B2,C NE 0
225. Dukić Ljiljana L2 A(16.1.2015.) NE 0
226. Dukić Tamara A(6.2.2018.) DA 0
227. Duković Jelena L2 A(27.2.2015.)+C DA 0
228. Dulović Predrag L1 NE 0
229. Dumanović Jelena L1 A(12.3.2015.)+C DA 0
230. Duran Nermina A(19.4.2016.) DA 0
231. Durlević Jelena L2 A(5.12.2014.)+B1,SER,C DA 0
232. Dutina Tatjana L2 A(5.12.2014.)+B1,B2,C DA 0
233. Džidić Šejla A(25.7.2016.) DA 0
234. Džikić Ljiljana L1 NE 0
235. Đačić Nataša L2 A(28.9.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
236. Đenadić Boris L2 A(23.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
237. Đerić Milica L1 NE 0
238. Đerić Milijana L1 A(4.6.2014.)+B1,SER,C,D DA 0
239. Đilas Gordana L1 A(27.2.2015.)+B1 DA 0
240. Đokić Zorica L2 A(10.9.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
241. Đoković Gordana L1 A(22.10.2014.)+B1,SER DA 0
242. Đoković Veljko L1 A(12.9.2012.)+B1; AC DA 0
243. Đonović Dušica L1 A(19.10.2015.) DA 0
244. Đorđević Aleksandra A(13.2.2020.) DA 0
245. Đorđević Ana A(27.2.2018.) DA 0
246. Đorđević Biljana L2 A(17.6.2015.) NE 0
247. Đorđević Boban L1 A(4.11.2015.)+C DA 0
248. Đorđević Borivoje L1 A(4.11.2015.) DA 0
249. Đorđević Dragana L2 A(12.5.2014.)+C DA 0
250. Đorđević Dragana L2 A(11.9.2015.) DA 0
251. Đorđević Jelena A(18.1.2017.) DA 0
252. Đorđević Latinka L1 A(3.7.2014.)+B1,SER NE 0
253. Đorđević Maja L1 NE 0
254. Đorđević Marina A(9.7.2018.) DA 0
255. Đorđević Milena L2 A(13.11.2014.)+C DA 0
256. Đorđević Nevena A(31.3.2017.)+B1,B2,C DA 0
257. Đorđević Rada L1 NE 0
258. Đorđević Snežana L1 A(3.3.2015.)+B1,B2,C DA 0
259. Đorđević Snežana L2 NE 0
260. Đorđević Suzana L2 A(3.4.2015.) NE 0
261. Đorđević Vesna L1 A(15.10.2015.) DA 0
262. Đorđević Tešanović Ana A(15.5.2017.) DA 0
263. Đošić Predrag L2 A(25.2.2015.) DA 0
264. Đukanović Jelena L1 A(30.4.2014.)+B1,B2,C DA 0
265. Đukić Gordana L1 A(10.9.2019.) NE 0
266. Đukić Ljiljana L1 NE 0
267. Đukić Miljana L1 A(15.12.2014.)+B1,B2,C,D NE 0
268. Đunisijević Dragana L1 A(15.5.2014.)+SER,D DA 0
269. Đurašević Mirjana L2 A(11.5.2015.) DA 0
270. Đurđev-Josimov Tamara L1 A(7.10.2015.) DA 0
271. Đurđulov Jelena L1 A(7.5.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
272. Đuričić Suzana A(23.9.2021.) DA 0
273. Đurić Jasminka L1 A(13.1.2015.)+B1,B2,C,D DA 0
274. Đurić Nebojša L2 NE 0
275. Đurkić Sabina L1 A(5.10.2015.)+SER,C DA 0
276. Đurovska Dragica L2 NE 0
277. Đusić Jelena A(29.1.2020.) DA 0
278. Eraković Dušanka L1 A(14.5.2015.)+B1,B2,C NE 0
279. Erić Slobodanka L1 A(3.4.2015.) DA 0
280. Erić Stanislava L1 NE 0
281. Eror Vanja L1 A(23.2.2015.)+B1,C DA 0
282. Fazlić Azra L2 A(22.10.2015.) DA 0
283. Ferizović Vujičić Silva L1 A(2.2.2015.)+C DA 0
284. Fetahović Anisa L1 A(8.9.2015.) DA 0
285. Fetahović Binela L2 A(7.5.2015.) DA 0
286. Filimonović Dragica A(22.6.2016.)+B1,B2,C DA 0
287. Filip Nataša A(26.10.2020.) DA 0
288. Filipović Danica L1 NE 0
289. Filipović Emilija L2 A(30.4.2014.)+C DA 0
290. Filipović Zoran L2 A(3.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
291. Fleis Rita L1 NE 0
292. Fodor Tamaš L2 A(15.10.2015.)+B2,C DA 0
293. Furundžić Snježana L1 A(6.6.2014.)+B1,B2,C DA 0
294. Gabriš Ljudmila L1 NE 0
295. Gagić Vesna L2 A(3.11.2014.)+B1,B2,C DA 0
296. Gajić Boja L1 A(9.5.2014.) DA 0
297. Gajić Ivana L1 A(27.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
298. Gajić Milica L1 A(16.3.2017.) NE 0
299. Gajić Svetlana L2 NE 0
300. Gajić-Majer Ljiljana L1 NE 0
301. Gak Snežana A(23.11.2017.) NE 0
302. Garapić Slađana L1 A(11.2.2015.)+C; AC DA 0
303. Gardašević Stanislava L2 NE 0
304. Gašić Nebojša L1 NE 0
305. Gavrilović Ivana L1 A(27.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
306. Gavrilović Milena A(22.4.2015.) DA 0
307. Genčić Snežana L1 A(4.7.2014.)+B1,SER DA 0
308. Georgiev Elizabeta L1 A(12.6.2015.) DA 0
309. Gerga Aurika L1 A(5.11.2015.) NE 0
310. Gligorijević Miroslav L1 NE 0
311. Glišić Jelena L1 A(1.12.2014.)+B1,C DA 0
312. Glišić Sunčica L1 A(5.5.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
313. Glišović Jelena L2 A(28.4.2014.)+C; AC DA 0
314. Glišović Svetlana L1 A(25.11.2014.)+B1,C DA 0
315. Glušac Ana L2 A(27.2.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
316. Glušac Mirela L1 NE 0
317. Gluščević Vesna L1 A(23.5.2014.)+C DA 0
318. Gnjatović Žana L1 NE 0
319. Gocić Jelena L1 A(5.6.2014.)+B1,SER,C DA 0
320. Golub Saša L1 A(26.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
321. Golubović Ana L1 A(4.7.2014.)+B1,SER DA 0
322. Golubović Mirjana L1 NE 0
323. Golubović Olivera L1 A(29.1.2015.)+B1,B2,C DA 0
324. Golubović Olivera L2 A(15.5.2014.)+D NE 0
325. Golubović Siniša L1 A(7.6.2021.) DA 0
326. Golubović Zvonimir L2 A(15.5.2014.)+D; AC DA 0
327. Goranović-Prlja Nataša L1 A(12.9.2012.)+B1,SER,C; AC DA 0
328. Gordić Marija L1 A(25.11.2014.)+B1,SER,C,D DA 0
329. Gordić Srđan L1 A(30.5.2014.)+B1,C; AC DA 0
330. Gradić Aleksandar L2 A(12.3.2018.) DA 0
331. Graovac Srđan A(6.5.2019.)+B1,B2 DA 0
332. Grba Sofija L2 A(8.10.2015.) DA 0
333. Grbić Branislava L1 A(12.9.2012.); AC NE 0
334. Grbić Dušica L1 NE 0
335. Grbović Gordana L1 A(9.5.2014.)+B1,B2,C DA 0
336. Grbović Milorad L2 A(27.11.2015.) DA 0
337. Grubač Jelena L1 A(8.12.2014.)+B1,SER,C DA 0
338. Grubješić Dušanka L1 NE 0
339. Grujić Angelina L1 A(24.9.2012.)+B1,C,D; AC DA 0
340. Grujić Dragana L1 A(16.1.2015.)+B1,SER DA 0
341. Grujić Ljiljana L2 A(6.11.2015.) DA 0
342. Grujović Biljana L2 A(15.5.2014.)+B1,SER,D DA 0
343. Gucunski-Lukaj Vesna L1 NE 0
344. Habeš Fehima L2 A(23.10.2015.) DA 0
345. Hadžić Nevenka L2 NE 0
346. Hadžifejzović Irfet L2 NE 0
347. Hadži-Vidanović Jagoda L1 NE 0
348. Hajnerman Peter L1 A(6.2.2015.)+D DA 0
349. Hasani Hasan A(30.12.2019.) DA 0
350. Hičik Dora L1 NE 0
351. Horvat Eržebet L1 NE 0
352. Hrenko Ivana A(22.8.2018.)+B1,B2,C DA 0
353. Idrizović Nenad L1 A(30.4.2014.)+B1,C,D; AC DA 0
354. Idvorean Todor L1 A(27.2.2015.) NE 0
355. Igić Slađana L1 A(9.4.2015.) DA 0
356. Ignjatović Jovović Kristina L2 A(21.3.2019.) DA 0
357. Ilić Darijo A(1.6.2020.) DA 0
358. Ilić Dubravka L1 A(3.3.2015.)+C DA 0
359. Ilić Ksenija L1 A(6.11.2015.) DA 0
360. Ilić Nataša A(3.2.2020.) DA 0
361. Ilić Saša A(25.6.2018.) DA 0
362. Ilić Tijana L1 A(12.9.2012.); AC NE 0
363. Ilić Vesna L1 A(3.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
364. Ilić Žarko A(15.11.2018.)+C NE 0
365. Ilić - Janković Nataša L2 A(1.12.2014.)+B1,B2,C DA 0
366. Ilić Minić Jelica A(24.3.2017.)+B1,B2 DA 0
367. Ilijevski Aleksandra L2 A(3.7.2014.)+B1,SER; AC DA 0
368. Imamović Milana L1 A(20.10.2015.) DA 0
369. Isailović Dragana L1 A(3.4.2015.) DA 0
370. Isailović Gordana L1 A(8.4.2015.) NE 0
371. Ivanković Leposava L1 A(9.6.2015.) DA 0
372. Ivanova Olivera L1 A(15.5.2014.)+B1,B2,C DA 0
373. Ivanović Ivan L1 A(9.6.2015.)+B1,SER,C DA 0
374. Ivanović Sonja L1 A(25.6.2014.)+C DA 0
375. Ivanović Tanja L2 A(21.5.2014.)+B1,SER DA 0
376. Jaćimović Jelena L1 A(13.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
377. Jakovljević Aleksandar L1 NE 0
378. Jakovljević Biljana L1 A(20.10.2015.) NE 0
379. Jakovljević Verica A(1.2.2016.) DA 0
380. Jakovljević Vesna L2 A(30.9.2015.) DA 0
381. Jakšić Marijana A(13.8.2018.) DA 0
382. Jakšić Stanimir L1 A(30.5.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
383. Janaćković Slavica L1 NE 0
384. Jančić Snežana L2 A(13.11.2014.)+B1,C DA 0
385. Jančić Svetlana L1 NE 0
386. Janevski Nikola L1 A(2.2.2015.)+B1,SER NE 0
387. Janjetović Ljuba L1 NE 0
388. Janjušević Bojana L2 A(22.1.2015.)+B1,C; AC DA 0
389. Janjušević Srđan A(29.2.2016.)+B1,B2,C; AC DA 0
390. Jankov Tatjana L1 A(3.4.2015.) DA 0
391. Janković Ana L1 A(6.10.2015.); AC DA 0
392. Janković Daniela L1 NE 0
393. Janković Maja L1 A(7.5.2015.) NE 0
394. Janković Tamara L2 A(25.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
395. Janković Tatjana L2 A(4.7.2017.)+D DA 0
396. Janković Zorica A(6.5.2019.) DA 0
397. Jašović Ivana L1 A(24.9.2012.)+B1; AC DA 0
398. Jelisavac-Katić Ljubica A(19.10.2015.)+B1,B2,C DA 0
399. Jelušić Marija L2 A(10.11.2014.)+B1,C NE 0
400. Jeremić Jelena L1 NE 0
401. Jeremić Slađana L1 A(10.6.2015.) NE 0
402. Jeremić Vuka L1 A(7.5.2014.)+C DA 0
403. Jeremić Zorica L2 NE 0
404. Jevremović Dragoslava L1 NE 0
405. Jevremović Goran L1 A(4.9.2015.) DA 0
406. Jevtić Marija L1 NE 0
407. Jevtić Olivera L1 A(15.4.2019.)+SER DA 0
408. Jevtić Sanja A(31.8.2017.) DA 0
409. Jezdimirović Olivera L1 A(3.3.2015.)+B1,B2,C DA 0
410. Jokić Mitar L1 NE 0
411. Joksimović-Pajić Sanja L1 A(23.6.2014.)+B1,SER DA 0
412. Jonović Armina L1 NE 0
413. Jovancai Marija L1 A(24.6.2014.)+B1 NE 0
414. Jovančević Dušan L1 NE 0
415. Jovanov Vesna L1 A(25.6.2014.)+B1,SER,C DA 0
416. Jovanović Andrea L2 A(22.4.2014.)+B1,B2,C DA 0
417. Jovanović Anica L2 NE 0
418. Jovanović Bojan L1 NE 0
419. Jovanović Dragana L1 A(28.9.2015.) DA 0
420. Jovanović Dragana L1 A(6.10.2015.) DA 0
421. Jovanović Dragana L2 A(22.1.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
422. Jovanović Gordana L2 A(27.11.2014.)+C DA 0
423. Jovanović Jelena L2 A(25.11.2014.)+B1,B2,C DA 0
424. Jovanović Jelena A(25.1.2016.) NE 0
425. Jovanović Jovana L1 NE 0
426. Jovanović Milan L2 A(8.4.2015.) DA 0
427. Jovanović Milijana A(31.8.2020.) DA 0
428. Jovanović Nataša L1 A(30.4.2014.)+B1,B2,C DA 0
429. Jovanović Snežana L1 NE 0
430. Jovanović Snežana A(28.12.2017.)+B1,B2,C DA 0
431. Jovanović Tatjana A(10.9.2019.) DA 0
432. Jovanović Veseljka A(15.4.2019.) DA 0
433. Jovanović Vesna L1 NE 0
434. Jovanović Negoicić Tatjana L2 A(12.6.2015.) DA 0
435. Jovanović Trifunović Vesna A(5.7.2018.) DA 0
436. Jović Biljana A(27.12.2016.)+B1,B2,C DA 0
437. Jović Bogdanka L2 NE 0
438. Jović Branka L1 A(30.4.2015.)+SER,D DA 0
439. Jović Gordana L1 A(3.4.2015.) DA 0
440. Jović Jadranka L1 A(3.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
441. Jović Miladin L1 A(23.6.2014.)+C NE 0
442. Jovićević Popović Ana L2 NE 0
443. Jovin Jelena L1 A(3.3.2015.)+B1 DA 0
444. Jugović Marija L1 A(3.4.2015.) DA 0
445. Jugović-Repajić Tatjana L1 A(9.2.2015.)+B1,SER,C DA 0
446. Kačarević Tijana L2 A(11.5.2015.) DA 0
447. Kačarić Maja L2 NE 0
448. Kajdoči Iren L1 NE 0
449. Kajganović Jasmina L1 NE 0
450. Kalčić Olga L2 A(1.12.2014.)+B1,B2,C DA 0
451. Kalezić Biljana L1 A(2.3.2015.)+C DA 0
452. Kalezić Nemanja L1 A(29.6.2017.) DA 0
453. Kanižaj Biljana L1 A(6.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
454. Karać Mila L2 A(21.11.2014.)+B1,C DA 0
455. Karajović-Ibročić Ružica L1 NE 0
456. Karamijalković Katarina L2 A(25.11.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
457. Karanović Marica A(16.3.2015.) NE 0
458. Kardović Mersiha A(19.1.2018.) DA 0
459. Kartalović Jasna L1 A(27.8.2014.)+B1,C,D NE 0
460. Kazinci Tatjana L1 A(26.6.2014.)+B1,C NE 0
461. Kerenec Jelena A(4.6.2019.) DA 0
462. Kermeci Daniela L1 A(27.2.2015.)+B1 DA 0
463. Kijevčanin Ajsela L2 A(22.9.2015.)+B1,B2,C DA 0
464. Kiš Margita L1 A(26.6.2014.) NE 0
465. Kitanović Marija L1 NE 0
466. Klajn Ivanka L1 NE 0
467. Klevernić Ljiljana L1 A(21.5.2014.)+B1,C; AC DA 0
468. Knežević Jasmina A(13.10.2017.) DA 0
469. Kocić Aleksandra L1 A(30.4.2014.)+SER,C DA 0
470. Kočić Željka A(8.9.2017.) NE 0
471. Kojević Sofija L1 A(5.5.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
472. Kojić Jelena L1 A(28.10.2015.) DA 0
473. Kolaković Medisa L1 A(23.6.2014.)+B1,SER,C,D DA 0
474. Kolarević Vojislava A(6.3.2018.) DA 0
475. Komarica Snežana L1 A(21.4.2015.) NE 0
476. Komnenić Slobodanka L1 A(30.4.2014.)+B2,C NE 0
477. Konstantinović Nikola L1 NE 0
478. Koporan Gorana L2 NE 0
479. Korać Anka L1 NE 0
480. Korać Jelena L2 NE 0
481. Kosanović Biljana A(10.12.2019.) DA 0
482. Kosanović Strahinja L2 NE 0
483. Kostadinović Ivana L2 A(11.9.2015.) DA 0
484. Kostić Aleksandra A(12.10.2020.) NE 0
485. Kostić Ljubica L1 A(12.9.2012.); AC NE 0
486. Kostić Magdalena L1 A(7.5.2014.)+C DA 0
487. Kostić Tatjana L1 A(23.5.2014.)+B1,B2,C DA 0
488. Kostić Zorica L1 A(3.7.2014.)+B1,SER NE 0
489. Kostov Cveta L1 A(30.4.2014.)+C DA 0
490. Kovaček Svetličić Jelena L1 A(27.2.2015.)+C DA 0
491. Kovačević Ivana L2 A(30.4.2014.)+B1,SER,C DA 0
492. Kovačević Katarina L1 A(23.6.2014.)+B1,SER,C,D; AC DA 0
493. Kovačević Kristina A(20.6.2018.)+B1,SER,C DA 0
494. Kovačević Nebojša L1 A(12.9.2012.)+B1; AC DA 0
495. Kovačević Ognjen L2 A(6.6.2014.)+C NE 0
496. Kovačević Stevan L1 A(9.9.2015.)+C DA 0
497. Kozlovački Damjanov Jovanka L2 A(11.6.2014.)+B1,C DA 0
498. Kračunović Slađana L2 NE 0
499. Kranjčević Marina L1 NE 0
500. Kresović Milena L1 A(24.6.2014.)+C DA 0
501. Kriještorac Hadija L1 A(24.1.2015.)+B1,SER,C DA 0
502. Krinulović Oja L2 A(8.5.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
503. Krivačević Popović Nataša L1 A(25.2.2015.)+C DA 0
504. Krivošić Olivera L1 A(11.6.2014.)+C DA 0
505. Krivošija Gorana L2 NE 0
506. Krnjeta Marina L1 A(30.1.2015.)+B1,SER,C DA 0
507. Krsmanović Dragica L1 A(4.6.2014.)+B1,SER,C DA 0
508. Krsmanović Nikola L2 A(7.5.2014.)+B1,B2,C DA 0
509. Krstić Aleksandra L1 A(9.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
510. Krstić Ivana L1 NE 0
511. Krstić Nebojša L1 A(3.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
512. Krstić Olivera L1 A(16.4.2015.) NE 0
513. Krstić Slavica L1 NE 0
514. Krstić Vitomir L1 A(10.6.2015.) DA 0
515. Krstić Brajović Jelena L2 A(1.4.2015.)+SER DA 0
516. Krstić Lukić Dragana L2 A(15.5.2014.)+B1,B2,D DA 0
517. Krstić-Bukarica Snežana L2 A(15.5.2014.)+B1,SER,D NE 0
518. Krstić-Mitić Jasmina L1 A(16.4.2015.) DA 0
519. Kukobat Tanja L1 NE 0
520. Kurbalija Biljana L1 A(20.10.2015.) DA 0
521. Kurtović Samra L2 NE 0
522. Kuželj Danka L2 A(15.5.2014.)+B1,SER,D; AC DA 0
523. Lajšić Ksenija L1 A(10.3.2015.)+B1,B2,C,D DA 0
524. Lakovski Verica L1 NE 0
525. Lalić Dušica L1 A(9.6.2015.) DA 0
526. Lalić Miloš L1 NE 0
527. Lalić Vukosava L1 NE 0
528. Latinović Anđa L1 A(12.9.2012.)+B1,B2,C,D; AC NE 0
529. Lazarević Dušan A(15.5.2017.); AC DA 0
530. Lazarević Gordana L1 A(30.4.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
531. Lazarević Miroslava L1 NE 0
532. Lazarević Radmila L1 A(19.7.2019.) DA 0
533. Lazarević Sanja L1 A(10.2.2015.)+C NE 0
534. Lazić Anđelija A(22.4.2019.); AC DA 0
535. Lazić Biljana A(13.1.2015.)+B1,B2,C DA 0
536. Lazić Dragana L1 A(25.11.2015.) DA 0
537. Lazić Snežana L1 A(1.12.2014.)+B1,C DA 0
538. Lazović Branka L1 A(22.1.2015.)+B1,SER,C DA 0
539. Lazović Marina L1 A(5.10.2015.) DA 0
540. Lečić Milovanović Vesna L1 NE 0
541. Lekić Dragana L1 A(8.12.2014.)+B1,SER,C DA 0
542. Lekić Svetlana L1 A(20.10.2015.)+B1,B2,C DA 0
543. Lijeskić Milosava L1 NE 0
544. Lisinac Svetlana A(25.9.2020.) DA 0
545. Ljepović Marina L2 NE 0
546. Ljubanović Gordana L2 A(24.9.2012.); AC NE 0
547. Ljubičić Stanko L1 NE 0
548. Ljubić Siniša L1 A(11.6.2014.)+C DA 0
549. Ljubišić Ljubica L1 A(28.4.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
550. Ljuštanović Snežana L1 NE 0
551. Lojović Snježana L1 A(26.5.2014.)+C DA 0
552. Lomenova Daniela L1 A(25.6.2014.)+B1,C DA 0
553. Lorbek Biljana L1 A(12.6.2014.)+B1,B2,C DA 0
554. Lovre Tijana L2 A(5.6.2014.)+B1,SER,C DA 0
555. Lukić Mileva L1 A(9.6.2015.) DA 0
556. Lukić Radojka L2 A(19.10.2015.) DA 0
557. Lukić Verica L2 NE 0
558. Luković Danka L2 A(20.5.2015.) NE 0
559. Luković Jasmina A(19.1.2016.) DA 0
560. Luković Jelena A(3.2.2017.) DA 0
561. Macura Ljiljana L1 A(4.7.2017.); AC DA 0
562. Maćko Štefanija L1 A(1.7.2014.)+B2,C DA 0
563. Madžarac Vesna L1 A(12.9.2012.)+B1; AC DA 0
564. Mahovac Marija L1 A(21.5.2014.)+B1,C,D NE 0
565. Majerle Jasna L1 A(11.6.2015.) DA 0
566. Makić Željko L1 A(2.2.2015.)+B1,B2,C,D DA 0
567. Maksimović Jelena A(21.3.2016.) DA 0
568. Maksimović Koviljka L1 A(5.11.2015.) NE 0
569. Maksimović Slavica L1 A(30.3.2015.) DA 0
570. Maksimović Vesna L1 A(8.12.2014.)+B1,SER,C DA 0
571. Malbaša Goran L1 A(23.4.2015.)+B1,SER,C DA 0
572. Malbaški Ljiljana L1 NE 0
573. Malešev Tamara L1 A(21.5.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
574. Maletaški Tatjana L1 A(12.6.2014.)+C DA 0
575. Malić Larisa A(25.5.2016.)+B1,B2 DA 0
576. Malvić-Opanović Irena A(1.2.2016.) DA 0
577. Mančev Jasminka A(9.8.2016.) NE 0
578. Mančev Mirjana L2 A(3.11.2014.)+B1,B2,C DA 0
579. Mandić Živka L1 NE 0
580. Manić Maja L2 A(11.9.2015.) DA 0
581. Manić Tanja A(21.9.2020.) DA 0
582. Maravić Danijela L1 A(6.4.2015.) DA 0
583. Marđetko Tamara A(20.6.2017.) NE 0
584. Marić Ivana L2 A(9.3.2015.)+B1,B2,C DA 0
585. Marić Olivera L2 NE 0
586. Marić Snežana A(18.7.2016.) DA 0
587. Marinčevski Nada L1 A(7.5.2014.) NE 0
588. Marinčić Bojana L1 A(24.1.2015.) DA 0
589. Marinković Ana L2 A(3.4.2015.) DA 0
590. Marinković Dragana L2 A(3.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
591. Marinković Goran L2 A(3.11.2014.)+B1,C DA 0
592. Marinković Jelena L2 A(8.12.2014.)+C DA 0
593. Marinković Milivoje L1 NE 0
594. Marinković Mirjana L1 NE 0
595. Marinković Sonja L1 NE 0
596. Marinković Suzana L2 A(13.8.2021.) DA 0
597. Marjaš Miša L1 NE 0
598. Markov Mirjana A(25.10.2019.) DA 0
599. Marković Aleksandra L1 A(11.6.2015.) DA 0
600. Marković Ana L2 A(30.4.2014.)+B1,C DA 0
601. Marković Gordana L1 NE 0
602. Marković Jasmina A(21.4.2016.) DA 0
603. Marković Jelena L1 A(24.9.2012.)+B1,C; AC NE 0
604. Marković Milena L1 A(21.5.2014.)+B1,C; AC DA 0
605. Marković Nikola L1 NE 0
606. Marković Predrag L2 NE 0
607. Marković Radmila L1 A(10.9.2015.) DA 0
608. Marković Ratko L1 NE 0
609. Marković Sandra L2 NE 0
610. Marković Sava A(5.1.2016.) DA 0
611. Marković Snežana L1 NE 0
612. Marković Tomislav A(20.6.2018.) NE 0
613. Marlog Vedrana A(29.11.2019.)+B1,B2,C DA 0
614. Martać Ljiljana L1 A(11.5.2015.) DA 0
615. Martinović Milorad L2 A(2.2.2015.)+C NE 0
616. Masal-Antičević Velinka L2 A(30.9.2015.)+B1,B2,C NE 0
617. Matić Ljiljana L1 A(12.6.2014.)+B1,SER,C DA 0
618. Matić Radmila L2 A(5.10.2015.) DA 0
619. Matić Vesna L1 A(2.4.2015.) NE 0
620. Matović Marijana L2 A(9.3.2015.)+C DA 0
621. Mazić Bogoljub L1 NE 0
622. Mazić Nebojša L1 NE 0
623. Meandžija Sonja L1 NE 0
624. Medić Slobodan A(18.12.2017.) DA 0
625. Mičko Eva L1 NE 0
626. Mićić Radovan L1 NE 0
627. Mihailović Dragana L1 A(8.5.2014.)+B1,B2,C DA 0
628. Mihajlović Ana L1 A(23.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
629. Mihajlović Gorica L1 A(9.6.2015.) NE 0
630. Mihajlović Jelena A(28.3.2018.) NE 0
631. Mihajlović Olivera L1 NE 0
632. Mijailović Jasna L1 A(4.6.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
633. Mijailović Olivera L1 A(9.6.2015.)+B1,B2,C DA 0
634. Mijatović Tamara L1 A(5.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
635. Mijović Dragica L1 NE 0
636. Mikić Larisa L2 A(30.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
637. Miković Žigmanov Ružica A(13.6.2019.) DA 0
638. Mikulica Mašinka L1 A(1.6.2015.) NE 0
639. Miladinov Gordana L1 NE 0
640. Miladinović Tatjana L1 A(14.4.2015.) DA 0
641. Miladinović Vesna L1 A(1.6.2015.) DA 0
642. Miladinović-Ožanić Katarina L1 A(4.7.2014.)+B1,SER DA 0
643. Miladinović-Pfend Žaklina A(29.2.2016.)+B1,B2,C DA 0
644. Milanović Dušan L1 NE 0
645. Milanović Mila L1 NE 0
646. Milanović Mirjana L1 NE 0
647. Milanović Vladimir A(23.3.2017.) DA 0
648. Milčić Mirjana A(3.12.2018.) DA 0
649. Milenković Dragana L1 NE 0
650. Milenković Goran L1 A(4.11.2015.)+SER DA 0
651. Milenković Jelena L2 A(9.4.2015.) DA 0
652. Miletić Biserka A(23.10.2020.) DA 0
653. Miletić Gordana A(28.12.2017.) DA 0
654. Miletić Lana L1 A(31.3.2015.)+B1,C NE 0
655. Miletić Slađana A(23.10.2020.) DA 0
656. Milev Albena A(17.4.2018.) NE 0
657. Milić Milica L2 A(25.7.2016.)+B1,B2,C DA 0
658. Milić Mina L1 NE 0
659. Milićević Sonja L1 A(12.5.2015.) DA 0
660. Milić-Krstić Biljana L1 A(12.9.2012.)+B1; AC DA 0
661. Milijić Tamara L2 A(8.12.2014.)+C DA 0
662. Milinković Milena L1 A(25.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
663. Milinković Radmila L1 A(23.4.2015.)+B1,SER,C; AC DA 0
664. Milinković Zorica A(13.7.2015.) DA 0
665. Milisavljević Elena L1 A(12.9.2012.)+B1,C; AC DA 0
666. Milivojević Dejan A(29.2.2016.) NE 0
667. Milivojević Milana L1 A(17.12.2014.) NE 0
668. Milivojević Svetlana L1 NE 0
669. Milivojević-Pavlović Natalija L1 A(10.3.2015.)+B1,B2,C NE 0
670. Miljanović Snežana L1 A(25.6.2014.)+B1,SER,C; AC DA 0
671. Miljković Gabriela L1 A(28.1.2015.)+B1,SER,C DA 0
672. Miljković Maja L1 A(9.4.2015.) DA 0
673. Milnović Vasilije A(10.3.2017.) DA 0
674. Milojević-Miladinović Milica L1 A(25.11.2014.)+B1,SER,C DA 0
675. Milojković Katarina L1 A(20.10.2015.)+B1,B2,C DA 0
676. Miloradović Maša L1 A(12.9.2012.)+B1,B2,C; AC DA 0
677. Milosavljević Brankica L2 A(3.11.2014.)+C DA 0
678. Milosavljević Radunka L1 A(9.6.2015.)+B1,B2,C DA 0
679. Milosavljević Snežana A(1.2.2016.) DA 0
680. Milosavljević Višnja A(13.11.2020.) DA 0
681. Milošev Jovana A(14.9.2017.) NE 0
682. Milošević Aleksandra A(8.9.2021.) NE 0
683. Milošević Dragan L2 A(30.4.2014.)+B1,C; AC DA 0
684. Milošević Dubravka L1 A(7.5.2014.)+C DA 0
685. Milošević Marina A(25.6.2020.) DA 0
686. Milošević Natalija A(16.3.2017.) NE 0
687. Milošević Slavica L1 NE 0
688. Milošević Violeta A(11.9.2018.) DA 0
689. Milošević Džufić Nataša L1 A(1.6.2015.) DA 0
690. Milovac Anđelka A(1.10.2019.) DA 0
691. Milovančević Nikolina A(14.9.2021.) DA 0
692. Milovanović Marijana L2 A(9.9.2015.)+B1,B2,C DA 0
693. Milovanović Milijana A(1.2.2017.) DA 0
694. Milovanović Olivera A(27.8.2018.) DA 0
695. Milunović Dragana L1 NE 0
696. Milutinović Ana L2 A(22.4.2014.)+B1,SER DA 0
697. Milutinović Ivana L1 A(3.4.2015.) DA 0
698. Milutinović-Simić Dragana L1 A(9.6.2015.) NE 0
699. Minić Renata L1 A(12.6.2015.)+B1,SER DA 0
700. Miranović Nataša L2 A(14.3.2018.)+B1,SER,C DA 0
701. Mirčić Milica A(1.7.2016.) DA 0
702. Mirić Kata L1 A(12.9.2012.)+B1,SER,C; AC NE 0
703. Mirković Vesna A(27.8.2018.) DA 0
704. Mirković-Mlađenović Vera L1 NE 0
705. Mirosavljev Anđelka L1 NE 0
706. Mirosavljev Snežana L1 NE 0
707. Mišić-Zekić Vesna L1 A(14.5.2015.) DA 0
708. Mitić Emila A(1.2.2016.) NE 0
709. Mitić Jelena A(7.4.2017.)+B1,B2,C DA 0
710. Mitić Maja L2 A(1.12.2014.)+B1,B2,C DA 0
711. Mitošević Maja L2 A(25.11.2014.)+C DA 0
712. Mitrić Jelena L2 NE 0
713. Mitrić Marina L1 NE 0
714. Mitrić Olivera L1 NE 0
715. Mitrović Dragan L1 NE 0
716. Mitrović Jelena L1 A(22.10.2015.) NE 0
717. Mitrović Jelena L1 A(26.6.2014.) DA 0
718. Mitrović Olga L2 A(17.6.2015.) DA 0
719. Mitrović Slađana L1 A(27.10.2015.) DA 0
720. Mitrović Slobodan L1 A(29.6.2017.) DA 0
721. Mitrović Grujić Ksenija A(8.9.2021.) DA 0
722. Mitrović-Angelovski Isidora L1 A(11.2.2015.)+B1,SER,C; AC DA 0
723. Mladenović Jelena L1 A(30.9.2015.)+B1,B2,C DA 0
724. Mladenović Maša L1 A(1.9.2015.)+B1,B2,C DA 0
725. Mladenović Milena A(21.9.2015.)+B1,B2,C DA 0
726. Mladenović Milijana L1 NE 0
727. Mojsa Suzana L2 A(6.11.2015.) DA 0
728. Moldovan Dragana A(22.6.2016.) DA 0
729. Momčilović Marijola L1 A(20.10.2015.) DA 0
730. Moravčević Mirjana L1 A(9.6.2015.) DA 0
731. Moric Tinde L1 NE 0
732. Mrđa Nevenka L1 NE 0
733. Mrgud Marko L2 NE 0
734. Mrkajić Sonja A(18.9.2020.) NE 0
735. Mrvoš Senka L1 NE 0
736. Mujagić Zemina L2 NE 0
737. Munćan Marioara L1 A(20.10.2015.) NE 0
738. Murić Dušica L2 A(24.1.2015.)+B1,B2 DA 0
739. Nađalin Predrag A(11.2.2020.) NE 0
740. Najdanović Marija L1 A(3.4.2015.) DA 0
741. Nasković Bratislav L1 NE 0
742. Nedeljković Olivera L2 A(27.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
743. Nedeljković-Kovačević Jasmina L1 NE 0
744. Nedin Tatjana L1 A(4.6.2014.)+B1,SER,C,D DA 0
745. Nenezić Snežana L1 A(3.4.2015.)+C DA 0
746. Nešić Biljana L1 A(11.6.2015.) DA 0
747. Nešić Irina L1 A(5.11.2015.)+B1,SER,C,D DA 0
748. Nešić Mirjana A(18.9.2020.) DA 0
749. Nešković Branka A(30.10.2015.) DA 0
750. Nešković Jelena A(16.3.2017.)+B1,B2,C; AC DA 0
751. Nešović Radojica L1 A(7.9.2015.) DA 0
752. Nešović Vladana A(25.5.2016.) NE 0
753. Netaj Zorica L1 NE 0
754. Nikodijević Dušan L1 A(19.7.2019.) DA 0
755. Nikolić Aleksandar L2 A(14.4.2015.) DA 0
756. Nikolić Ana A(8.4.2016.)+B1,SER,C DA 0
757. Nikolić Dejan L1 NE 0
758. Nikolić Dragana L1 NE 0
759. Nikolić Ivana L1 A(10.12.2014.)+C DA 0
760. Nikolić Jelena A(8.3.2017.) DA 0
761. Nikolić Ljiljana L1 A(30.4.2014.)+B1 NE 0
762. Nikolić Marija A(13.12.2017.) DA 0
763. Nikolić Milena L2 A(31.8.2015.)+B1,C; AC DA 0
764. Nikolić Nenad L1 A(7.5.2015.) DA 0
765. Nikolić Olga L2 NE 0
766. Nikolić Slavka L2 NE 0
767. Nikolić Vela L1 A(13.5.2014.) DA 0
768. Ninić Marina L2 A(15.5.2014.)+B1,C DA 0
769. Ninković Miloš L2 A(30.3.2015.) DA 0
770. Nišavić Stanimirka L1 NE 0
771. Nježić Irena L2 NE 0
772. Nogić Branka L1 A(17.10.2012.); AC NE 0
773. Novakov Dragana L1 NE 0
774. Novakov Jovana L1 A(15.5.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
775. Novakov Nada L1 NE 0
776. Novaković Zorica L1 A(2.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
777. Numanović Kimeta L2 A(22.10.2015.) DA 0
778. Obradović Dragana L1 A(24.6.2014.)+B1,SER,C; AC DA 0
779. Obradović Ivan L1 A(28.4.2014.) DA 0
780. Obradović Milena A(27.1.2017.)+B1,B2,D DA 0
781. Obradović Veroslava L1 A(27.1.2017.)+B1,SER,C DA 0
782. Obradović Zorica L1 A(11.6.2015.) DA 0
783. Obšust Zdenka A(15.5.2017.) DA 0
784. Ognjanović Anđela L2 A(19.10.2015.) DA 0
785. Oliva Danijela L2 A(11.5.2015.) NE 0
786. Opačić Branislava L2 NE 0
787. Orbović Marija L1 NE 0
788. Osmanović Safeta A(13.3.2018.) DA 0
789. Ostojin Anka L1 NE 0
790. Otašević Olga L2 A(9.6.2017.)+B1,B2,C DA 0
791. Padejski Danijela L1 A(30.4.2015.)+C DA 0
792. Pajić Ivana L1 A(23.2.2015.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
793. Panić Nataša L2 A(28.9.2015.)+C DA 0
794. Panić Sanja L1 A(11.6.2015.) DA 0
795. Panić Šubarević Jasmina L2 A(9.6.2015.) DA 0
796. Pantelić Dragana A(22.6.2017.)+B1,B2,C DA 0
797. Pantelić Gordana L2 NE 0
798. Pantelić Jelena A(6.6.2017.) DA 0
799. Pantić Katarina L1 A(10.9.2015.) DA 0
800. Papdi Izabela L1 NE 0
801. Papić Nataša L1 A(22.6.2016.)+B1,SER,C DA 0
802. Paško Zlatko L1 A(30.9.2015.) NE 0
803. Patrnogić Slavica A(15.6.2016.) DA 0
804. Paunović Milka L1 NE 0
805. Paunović Snežana L1 A(9.6.2015.) NE 0
806. Pavićević Tatjana L2 A(17.11.2017.) DA 0
807. Pavković Milka L1 A(23.6.2014.)+B1,SER DA 0
808. Pavlica Aneta A(3.12.2018.) NE 0
809. Pavličević Slavica A(3.12.2019.) NE 0
810. Pavličić Tatjana A(22.6.2017.) DA 0
811. Pavlićević Dragica L1 A(27.10.2015.) DA 0
812. Pavlik Jaroslava L2 A(5.5.2015.)+B1,B2,C DA 0
813. Pavlović Milan D. L2 A(18.10.2014.)+B1,C NE 0
814. Pavlović Stanislava A(20.3.2018.)+B1,B2,C DA 0
815. Pavlović Suzana L2 A(6.5.2014.)+C DA 0
816. Pavlović Svetlana L1 A(19.1.2015.)+SER,C DA 0
817. Pejčić Suzana L1 A(28.9.2015.) DA 0
818. Peković Jelena A(8.9.2017.); AC DA 0
819. Perić Aleksandra A(25.7.2016.)+B1,B2,C DA 0
820. Perić Katarina A(21.4.2016.) DA 0
821. Perić Milica A(8.8.2017.) DA 0
822. Perković Aleksandar L2 NE 0
823. Perovanović Slađanka L1 A(27.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
824. Perović Miloš L2 A(23.6.2014.)+B1,B2,C DA 0
825. Peruničić Dragana L1 A(31.8.2015.)+C DA 0
826. Peruničić Emilija L2 A(10.3.2015.)+C DA 0
827. Pešić Marijana A(14.9.2015.) DA 0
828. Pešić Nevena L2 NE 0
829. Petković Marija L1 A(8.5.2015.) DA 0
830. Petković Marija A(8.9.2017.) DA 0
831. Petković Marina L1 NE 0
832. Petković Žanja L1 A(9.5.2014.)+C DA 0
833. Petric Vesna L1 A(17.4.2015.) NE 0
834. Petrić Ljiljana L2 A(24.1.2015.)+C DA 0
835. Petronić Nadežda L1 NE 0
836. Petronijević Dragana A(11.4.2016.)+C DA 0
837. Petrović Andrijana A(28.12.2017.) DA 0
838. Petrović Davor L1 A(4.6.2014.)+B1,SER DA 0
839. Petrović Goran L1 A(8.12.2014.)+B1,SER,C DA 0
840. Petrović Jelena L2 NE 0
841. Petrović Jovana L2 NE 0
842. Petrović Ljiljana L2 A(10.3.2015.)+C DA 0
843. Petrović Ljiljana L1 NE 0
844. Petrović Marija L1 A(10.6.2015.) DA 0
845. Petrović Milica L2 A(9.9.2015.)+B1,B2,C DA 0
846. Petrović Nataša L2 A(24.11.2014.) DA 0
847. Petrović Nataša L1 A(3.4.2015.) DA 0
848. Petrović Ružica L1 A(13.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
849. Petrović Sanja L1 A(15.5.2014.)+B1,SER,D; AC DA 0
850. Petrović Slavica A(15.5.2019.) DA 0
851. Petrović Vera L1 NE 0
852. Petrović Vesna A(22.4.2015.) DA 0
853. Petrović Bošković Marija L2 NE 0
854. Petrović Hadži-Nešić Radmila L2 A(8.12.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
855. Petrović-Đorđević Svetlana L1 NE 0
856. Pinćir Tatjana A(16.3.2015.)+B1,SER,C NE 0
857. Pjevač Milica L2 A(25.6.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
858. Planić Snežana L2 A(25.2.2015.)+C DA 0
859. Plavšić Nataša L1 A(22.4.2015.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
860. Poledica Slavko L2 A(24.10.2014.) DA 0
861. Poljak Jovanka L1 A(15.5.2014.)+B1,B2,C DA 0
862. Polojac Ljubica L1 NE 0
863. Popa Dorina L1 A(29.10.2015.) NE 0
864. Popadić Dragan L1 A(6.10.2015.) NE 0
865. Popara Slaven L1 A(12.9.2012.)+C; AC DA 0
866. Popović Aleksandar L1 NE 0
867. Popović Bojana L1 A(23.6.2014.)+B1,SER DA 0
868. Popović Dragana A(31.8.2017.)+B1,SER,C DA 0
869. Popović Jelena L1 A(11.6.2014.)+B1,SER,C,D; AC DA 0
870. Popović Maja L1 A(20.1.2015.)+C NE 0
871. Popović Marica L2 A(29.1.2015.)+C DA 0
872. Popović Miroslav A(30.3.2016.)+B1,SER,C DA 0
873. Potapov Maja L1 A(24.6.2014.)+SER,C DA 0
874. Potkonjak Nataša A(25.5.2020.) DA 0
875. Poznanović Ivana A(19.6.2019.) DA 0
876. Pražić Branka L1 A(1.10.2015.)+B1 DA 0
877. Prebiračević Nevena L1 NE 0
878. Prelić Velibor L1 A(6.5.2014.)+SER,C DA 0
879. Premović Danijela A(13.12.2016.) NE 0
880. Pribak-Šorić Milena L2 A(25.11.2014.)+B1,B2,C DA 0
881. Prljinčević Ljiljana L1 A(21.1.2015.)+B1,B2,C DA 0
882. Prodanović Ostoja L2 NE 0
883. Protić Snežana L1 A(13.1.2015.)+B1,B2,C DA 0
884. Pruginić Anđelija L1 NE 0
885. Pucarević Svetlana L1 A(9.9.2014.)+B1,B2,C,D DA 0
886. Pušica Jelena L2 A(30.3.2015.)+B1,B2,C DA 0
887. Putnik Milica L2 NE 0
888. Puzović Ljiljana L1 A(6.3.2018.)+B1,B2,C DA 0
889. Racić Ivan A(13.2.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
890. Rackov Sofija A(21.10.2020.) NE 0
891. Radenković Jadranka L2 A(30.3.2015.) NE 0
892. Radenković Nina A(19.6.2019.)+B1,B2,C DA 0
893. Radenković Antić Nataša L2 A(29.11.2016.) DA 0
894. Radeta Igor L2 A(30.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
895. Radetić Dragica L1 NE 0
896. Radetinac Izeta L2 A(22.9.2015.)+B1,B2,C DA 0
897. Radisavljević Kaća L1 A(22.4.2014.)+B1; AC DA 0
898. Radisavljević-Ćiparizović Dragana L1 A(23.6.2014.)+B1,SER DA 0
899. Radivojčević Slađana A(20.6.2018.) DA 0
900. Radivojević Milutin L1 A(12.5.2014.)+C DA 0
901. Radojčić Kostić Gordana L2 NE 0
902. Radojević Ana A(3.10.2016.) DA 0
903. Radojević Bojana A(5.1.2016.) DA 0
904. Radojević Leposava L1 A(10.9.2015.)+B1,B2,C,D DA 0
905. Radojković Ana A(5.1.2016.)+B1,SER,C DA 0
906. Radosavljević Aleksandra A(20.1.2015.) DA 0
907. Radosavljević Marija L1 NE 0
908. Radosavljević Miloš A(8.9.2017.) DA 0
909. Radošević Gordana L2 A(10.2.2015.)+B1,SER,C DA 0
910. Radovanov Sava A(21.12.2018.) DA 0
911. Radovanović Ana L1 NE 0
912. Radovanović Mirjana L1 NE 0
913. Radovanović Slađana L1 A(25.6.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
914. Radovanović Tatjana L2 A(15.5.2014.)+SER,D DA 0
915. Radović Aleksandar L1 A(30.5.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
916. Radović Mirjana A(4.3.2021.) DA 0
917. Radović Snežana L2 NE 0
918. Radulović Zdravka L1 A(24.9.2012.); AC NE 0
919. Rafa Katalin L1 A(12.9.2012.)+B1,C; AC DA 0
920. Raičević Vojislav A(13.7.2015.) DA 0
921. Rajačić Zorka L1 A(23.5.2014.)+C DA 0
922. Rajčetić Zdravko A(13.3.2020.) NE 0
923. Rajić Suzana L1 A(22.4.2014.)+B1,SER,C DA 0
924. Rajković Danijela L1 A(8.9.2021.) NE 0
925. Rajlić Branka L2 A(15.5.2014.) NE 0
926. Rakić Dragana L2 A(15.10.2015.)+B1,B2,C DA 0
927. Rakić Ljiljana L1 A(11.2.2015.)+C DA 0
928. Rakić Tanja A(2.3.2016.) DA 0
929. Rakić Violeta L1 A(10.6.2014.)+B1,SER,C,D; AC DA 0
930. Rakić Šaranac Marija A(21.4.2016.) DA 0
931. Rakić-Blanuša Tamara L1 A(23.6.2014.)+B1,C DA 0
932. Rakita Dragana L2 NE 0
933. Rakonjac Katarina L1 A(2.2.2015.)+B1,SER,C DA 0
934. Rakonjac Srđan A(15.4.2019.) DA 0
935. Rančić Jasmina L1 NE 0
936. Ranđelović Dragan L1 NE 0
937. Ranđelović Jelena A(14.3.2018.) DA 0
938. Rangelov Irena A(30.7.2018.) DA 0
939. Ranisavljević Ljiljana L1 A(15.5.2014.)+C DA 0
940. Ranković Ljiljana L1 A(15.10.2015.) DA 0
941. Rašić Besa L1 A(8.4.2015.) NE 0
942. Ratković Snežana L1 A(12.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
943. Reč Sead L2 NE 0
944. Relić-Vesković Tatjana A(16.3.2017.)+B1,B2,C; AC DA 0
945. Resan Brankica L1 A(24.9.2012.)+B1,B2,C; AC DA 0
946. Ribić Mirjana L1 A(28.1.2015.)+B1,B2,C DA 0
947. Ristanović Dragana L1 A(24.3.2017.)+B1,B2,C DA 0
948. Ristić Branislav L1 A(24.9.2012.)+B1,SER,C,D; AC DA 0
949. Ristić Ivana A(7.8.2018.) DA 0
950. Ristivojević Branka L2 A(30.4.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
951. Ristović Biljana L1 A(24.1.2015.)+B1,B2,C DA 0
952. Riter Snežana L1 A(12.6.2014.)+B1,B2,C DA 0
953. Rodaljević Dragoslava L1 A(24.1.2015.)+B1,B2,C DA 0
954. Rodić Dragan L1 A(8.11.2014.) NE 0
955. Rokić Ljiljana L1 A(20.1.2015.)+B1,SER,C; AC DA 0
956. Rokvić Nada L1 NE 0
957. Rosić Milica A(25.1.2016.) DA 0
958. Rovčanin Džemila L1 NE 0
959. Rudolf Olga L1 NE 0
960. Rumenić Zorana L2 A(4.2.2015.)+B1,SER,C DA 0
961. Ržaničanin Ana A(15.10.2018.) DA 0
962. S. Milojković Snežana L1 NE 0
963. Sajdl Sonja L1 A(2.3.2015.)+B1,B2,C DA 0
964. Sajić-Radenković Zorica A(28.3.2018.) DA 0
965. Sajlović Tatjana A(31.3.2016.)+B1,SER DA 0
966. Salatić Ivan L2 A(30.4.2014.) NE 0
967. Salković Avdija L1 A(5.5.2015.) DA 0
968. Samardžić Renata L1 A(27.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
969. Samokal Jovanović Aleksandra A(5.2.2016.)+B1,B2,C,D DA 0
970. Samson Bojan A(5.7.2018.) DA 0
971. Sarić Mirjana L1 NE 0
972. Savić Ana L1 A(17.10.2012.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
973. Savić Danica A(23.9.2021.) DA 0
974. Savić Dijana L2 A(12.3.2015.)+C DA 0
975. Savić Ksenija L2 A(28.1.2015.)+B1,B2,C DA 0
976. Savić Ljiljana L1 A(7.10.2015.)+B1,SER,C DA 0
977. Savić Milica A(31.7.2017.)+B1,B2,C DA 0
978. Sekulić Vesna A(17.6.2020.) DA 0
979. Sekulović Marina L1 NE 0
980. Selava Radinka L1 NE 0
981. Selmanović Emina L1 NE 0
982. Senić Jelena L1 NE 0
983. Sibinović-Rajković Ružica L1 A(9.6.2015.)+C NE 0
984. Silić Ljiljana L1 NE 0
985. Simanović Nada L1 A(21.9.2015.) DA 0
986. Simić Dragosava A(13.2.2015.)+B1,B2,C,D DA 0
987. Simić Mika L1 NE 0
988. Simić Nataša L2 A(2.12.2016.)+B1,B2,C; AC DA 0
989. Simić Siniša A(27.4.2020.) DA 0
990. Simić Viktorija L1 A(3.4.2015.) NE 0
991. Simić-Petrović Marijana L1 A(11.2.2015.)+C DA 0
992. Simin Kosta L1 NE 0
993. Simonović Branislava L1 A(10.2.2015.)+B1,C; AC DA 0
994. Simonović-Mandić Svetlana L2 A(15.5.2014.)+B1 DA 0
995. Simović Dubravka L1 A(24.9.2012.)+B1,B2,C; AC DA 0
996. Sindik Ilija L2 A(15.5.2014.)+B1,SER,D DA 0
997. Sirotović Suzana A(24.6.2015.) DA 0
998. Skoković Daniela A(31.1.2018.) NE 0
999. Sladojević Verica L2 A(23.4.2015.) DA 0
1000. Slavnić Srđan L1 A(12.9.2012.)+B1,C,D; AC DA 0
1001. Smiljanić Ilija L2 A(25.9.2017.) DA 0
1002. Smiljanić Ilinka L1 A(12.9.2012.)+B1,C; AC DA 0
1003. Sofronijević Adam L1 NE 0
1004. Solunović Hristina L1 NE 0
1005. Spasić Aleksandra L1 A(1.12.2014.)+B1,C DA 0
1006. Spasić Sandra A(31.7.2017.)+B1,SER,C DA 0
1007. Spasojević Danka L1 A(11.5.2015.) DA 0
1008. Spasojević Ivana L1 A(22.10.2014.)+B1,SER,D DA 0
1009. Sremčević Ivana L2 A(17.4.2019.) DA 0
1010. Srndović Suzana L1 A(12.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
1011. Stajić Dimitrije L1 A(16.6.2015.) DA 0
1012. Stamenković Ivan A(8.3.2019.) DA 0
1013. Stamenković Marija A(19.10.2018.) NE 0
1014. Stamenković Marina L1 A(15.4.2015.) DA 0
1015. Stamenković Sandra A(21.9.2020.) DA 0
1016. Stamenković Sanja L1 NE 0
1017. Stamenović Bojan L2 A(1.12.2014.)+C DA 0
1018. Stamenović Ljiljana L1 NE 0
1019. Stančić Gordana L2 A(13.12.2016.)+B1,B2,C NE 0
1020. Stanić Tot Isidora A(25.4.2017.)+B1,B2,C DA 0
1021. Stanimirović Ljiljana L1 A(25.11.2014.)+B1,B2,C,D DA 0
1022. Stanisavljević Sanja L2 NE 0
1023. Stanišić Mirjana L1 A(6.5.2014.)+C DA 0
1024. Stankov Sonja L1 A(6.4.2015.) NE 0
1025. Stanković Beba A(2.3.2020.) DA 0
1026. Stanković Dajana L1 NE 0
1027. Stanković Katarina L1 A(3.4.2015.) DA 0
1028. Stanković Ljiljana L1 A(12.9.2012.)+B1,SER,C; AC DA 0
1029. Stanković Marina L1 A(8.4.2015.) NE 0
1030. Stanković Miodrag L1 NE 0
1031. Stanković-Anđelković Violeta L1 A(4.11.2015.)+B1,B2,C DA 0
1032. Stanojević Ana L1 A(27.2.2015.)+C DA 0
1033. Stanojević Biljana A(8.8.2017.) DA 0
1034. Stanojlović Jovana L1 A(7.8.2018.) DA 0
1035. Starčević Ivana A(20.3.2018.)+B1,B2,C DA 0
1036. Stefanović Ivana L1 A(15.4.2015.) DA 0
1037. Stefanović Katarina L1 A(23.2.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
1038. Stefanović Olivera L1 NE 0
1039. Stefanović Valerija L1 A(7.5.2015.)+B1,B2,C DA 0
1040. Stepanović Vesna L1 NE 0
1041. Stepanović Todorović Sanja L2 A(15.5.2014.) DA 0
1042. Stepić Mateja L1 A(9.5.2014.) DA 0
1043. Stevanović Ana L2 A(22.4.2014.)+B1; AC DA 0
1044. Stevanović Gorana L1 A(24.9.2012.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1045. Stevanović Marijana L1 A(9.6.2015.) NE 0
1046. Stevanović Milica L1 A(3.4.2015.) DA 0
1047. Stevanović Svetlana L1 A(9.6.2015.)+C DA 0
1048. Stevanović Tanja L1 NE 0
1049. Stevanovski Slobodan L2 A(8.5.2015.) DA 0
1050. Stević Danijela L1 A(20.10.2015.)+B1,B2,C DA 0
1051. Stević Gordana L2 A(13.1.2015.)+C DA 0
1052. Stević Verka L2 NE 0
1053. Stijepović Mile L1 A(30.4.2014.)+B1,SER,C; AC DA 0
1054. Stiković Marija L1 A(11.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
1055. Stjepanović Blažan L1 A(10.6.2014.)+B1,B2,C DA 0
1056. Stjepanović Ivana L1 NE 0
1057. Stojadinović Vladana L1 A(10.6.2015.)+C DA 0
1058. Stojaković Anđelka L2 NE 0
1059. Stojaković Slađana L1 NE 0
1060. Stojanović Aleksandra L1 A(11.2.2015.)+B1,C NE 0
1061. Stojanović Andrijana L2 A(1.12.2014.)+B1,C DA 0
1062. Stojanović Dušan A(13.1.2015.) DA 0
1063. Stojanović Gordana L2 A(30.3.2015.) NE 0
1064. Stojanović Gordana L1 A(11.6.2014.)+B1,C; AC DA 0
1065. Stojanović Ivan L1 A(15.10.2015.)+B1,B2,C DA 0
1066. Stojanović Jelena L1 A(10.6.2015.) DA 0
1067. Stojanović Jelena A(13.12.2016.) DA 0
1068. Stojanović Ljubiša L1 NE 0
1069. Stojanović Marijana L2 A(1.12.2014.)+B1,SER,C; AC DA 0
1070. Stojanović Mirjana L1 A(7.4.2015.) DA 0
1071. Stojanović Nadica A(27.12.2016.)+B1,B2,C DA 0
1072. Stojanović Olja L1 A(20.1.2015.)+B1,B2,C NE 0
1073. Stojanović Radmila L1 NE 0
1074. Stojanović Tatjana L1 NE 0
1075. Stojanović Vesna L2 NE 0
1076. Stojanović Vesna L1 A(3.11.2014.)+B1,SER,C NE 0
1077. Stojanović Zorka L1 A(12.6.2015.) DA 0
1078. Stojiljković Zorica A(16.12.2016.) NE 0
1079. Stojkanović Zvezdana L2 A(11.6.2015.)+C DA 0
1080. Stojković Marina L1 A(12.5.2014.) DA 0
1081. Stojković Mirjana L1 NE 0
1082. Stojković Mirjana A(28.6.2018.); AC DA 0
1083. Stojković Nađa L1 A(12.9.2012.)+C; AC DA 0
1084. Stojković Zvonimir L1 A(15.4.2015.) DA 0
1085. Stojković Kikić Irina L1 A(26.2.2015.)+B1,SER,C NE 0
1086. Stojmenović Dragan L1 A(6.10.2015.)+SER,C DA 0
1087. Stojmenović Violeta L1 NE 0
1088. Stojšić Siniša L2 A(29.5.2014.)+B1,B2,C DA 0
1089. Stokić Ivana L1 A(9.6.2015.) DA 0
1090. Stokić Oliver L1 A(22.9.2015.) DA 0
1091. Stolić Dragana L2 A(5.5.2014.)+C DA 0
1092. Strainović Vesna L1 A(9.6.2015.) DA 0
1093. Subašić Slađana L1 A(15.5.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
1094. Subotić Slađana L1 A(25.11.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
1095. Sučević Nataša L1 A(23.2.2015.)+C DA 0
1096. Sudar Marija A(15.5.2017.) NE 0
1097. Sulejmanović Senad L1 NE 0
1098. Surla Vesna L1 A(22.4.2014.)+B1; AC DA 0
1099. Šahović Mišić Srbislava L2 A(10.6.2014.)+C NE 0
1100. Šainović Drita L2 A(31.3.2015.) DA 0
1101. Šanta Denis L1 A(30.9.2015.) DA 0
1102. Šantić Mirela L1 A(4.1.2016.)+B1 DA 0
1103. Šarac Dušica L1 NE 0
1104. Šarović Marija L1 A(15.4.2015.) DA 0
1105. Šašić Vesna L1 A(15.6.2016.) NE 0
1106. Šeguljev Višnja L2 A(27.2.2015.) NE 0
1107. Šepecanović Ranka A(27.6.2019.) DA 0
1108. Šerbedžija Olivera L1 A(15.5.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
1109. Ševo Verica L1 A(26.6.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
1110. Širka Anna Stefania A(17.2.2021.) DA 0
1111. Škipina Gorica L1 A(13.2.2015.)+C NE 0
1112. Škorić Aleksandra L1 A(23.6.2014.)+B1,SER,C NE 0
1113. Šmudla Marina A(8.4.2016.) DA 0
1114. Šokica-Šuvaković Novka L1 A(1.6.2015.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1115. Špehar Olga L1 NE 0
1116. Šućur Katarina L1 NE 0
1117. Šujica Vesna L1 NE 0
1118. Šumarac Jelena A(13.12.2016.) DA 0
1119. Šurlan Miljana A(16.1.2015.)+B1,B2,C DA 0
1120. Šušnjar Zoran L2 A(28.9.2015.)+C DA 0
1121. Švabić Vesna L1 NE 0
1122. Tadić Srđan L1 A(12.9.2012.)+C; AC DA 0
1123. Tamburić Snežana L1 NE 0
1124. Tanasić Branislava A(14.2.2017.) DA 0
1125. Tanasković Tatjana L1 NE 0
1126. Tasić Mile L1 NE 0
1127. Tasić Tanja L1 A(17.10.2012.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1128. Tasić Valentina L2 A(4.7.2014.) NE 0
1129. Tašković Ivana A(19.6.2020.) DA 0
1130. Telalović Mirjana L1 NE 0
1131. Tepavac Ljubomir L1 NE 0
1132. Timotić Marijana L1 A(1.6.2015.) DA 0
1133. Tirnanić Vladimir L1 A(23.6.2014.)+B1,B2,C DA 0
1134. Todorović Ivana L1 A(8.10.2018.) DA 0
1135. Todorović Maja L1 NE 0
1136. Todorović Milan A(24.5.2016.) DA 0
1137. Todorović Vera L2 A(15.5.2014.)+B1,SER,D DA 0
1138. Todorović Zlatka L1 NE 0
1139. Tojaga Dragana A(23.11.2017.) DA 0
1140. Toman Ana A(22.6.2017.) DA 0
1141. Tomašević Jasmina A(18.5.2020.) DA 0
1142. Tomašević Mirjana L1 A(14.4.2015.) DA 0
1143. Tomčanji Vanja L1 A(24.6.2014.)+B1,B2,C DA 0
1144. Tomić Biljana L1 A(9.6.2015.) NE 0
1145. Tomić Dušanka L1 NE 0
1146. Tomić Jelena L1 A(9.6.2015.) DA 0
1147. Tomić Nevena L1 NE 0
1148. Topalović Vesna L1 NE 0
1149. Tošić Jasmina L2 A(3.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
1150. Trailović Zorica L1 NE 0
1151. Trajković Dragan A(2.10.2017.)+B1,B2,C DA 0
1152. Trajković Ljiljana L1 A(8.4.2015.) DA 0
1153. Travica Marija A(28.3.2018.)+B1,B2,C,D DA 0
1154. Tričković Katarina L1 A(2.2.2015.)+SER,C DA 0
1155. Trifunac Jasmina L1 A(12.9.2012.)+B2,C; AC DA 0
1156. Trifunović Ivana L2 A(6.11.2015.) DA 0
1157. Trifunović Miloš L1 NE 0
1158. Trijić Vesna A(24.3.2017.)+B1,B2,C DA 0
1159. Trijić Vladan L1 NE 0
1160. Trtovac Aleksandra L1 A(17.10.2012.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1161. Trtovac Selman L1 NE 0
1162. Tucakov Milica L2 A(29.5.2014.)+B1,B2,C DA 0
1163. Tucić Hajna L1 A(9.2.2015.)+C DA 0
1164. Tumbul Ćamila L1 NE 0
1165. Turčinović Janko A(10.3.2015.) DA 0
1166. Ubiparip Milanka L1 A(28.8.2019.) DA 0
1167. Ukropina Vesna L1 A(12.5.2015.)+B1,B2,C; AC DA 0
1168. Urošević Danijela L1 A(4.2.2015.) DA 0
1169. Usanović-Ašonja Nada L1 A(12.6.2014.)+C DA 0
1170. Uzelac Suzana A(30.12.2019.) DA 0
1171. Vasilijević Mirjana L1 A(16.10.2015.)+SER DA 0
1172. Vasiljević Ana L2 A(16.9.2015.) DA 0
1173. Vasiljević Milan L1 NE 0
1174. Vasiljević Nataša L1 A(8.5.2014.)+C; AC DA 0
1175. Vasović Koviljka L2 NE 0
1176. Vaš Marija L1 A(24.6.2014.)+B1,SER,C,D; AC DA 0
1177. Vejnović-Andrejić Jadranka L1 A(19.10.2015.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1178. Veličković Aleksandra L2 A(31.3.2015.)+B1,B2,C DA 0
1179. Veličković Ivan L1 A(12.3.2015.)+C NE 0
1180. Veljković Snežana L1 A(23.11.2015.) DA 0
1181. Veljković Sonja A(15.10.2018.) DA 0
1182. Veljović Tina L1 A(27.2.2015.) DA 0
1183. Veselinović Bojana L2 A(24.9.2012.)+B1; AC DA 0
1184. Veselinović Nadica L1 A(11.6.2015.) DA 0
1185. Vesković Mina A(30.3.2016.) NE 0
1186. Vezmar Borivoj L1 NE 0
1187. Vićentić Bojan L1 NE 0
1188. Vidojević Branislava L2 A(27.2.2015.)+C DA 0
1189. Vilotić Gordana L1 NE 0
1190. Vioglavin Mirjana L1 NE 0
1191. Vistać Svetlana A(19.10.2018.) DA 0
1192. Vitezović Jelena A(13.6.2017.)+B1,B2,C; AC DA 0
1193. Vitković Biljana L1 NE 0
1194. Vitković Draginja L1 A(24.9.2012.)+B1; AC DA 0
1195. Vladetić Jelena L1 A(25.11.2014.)+B1,B2,C DA 0
1196. Vladetić Sava L2 A(21.10.2015.) DA 0
1197. Vlajković-Mitrovanov Duško L1 NE 0
1198. Vlajnić Maja L1 NE 0
1199. Vlašković Brankica A(9.9.2015.)+B1,SER DA 0
1200. Vojinović-Kostić Jelena L1 NE 0
1201. Vojnić Hajduk Ivona A(14.5.2019.) DA 0
1202. Vojnović Goran A(14.9.2021.) DA 0
1203. Vojnović Žarko L2 A(12.9.2012.)+C,D; AC DA 0
1204. Vojvodić Ljiljana L1 A(14.5.2015.)+B1,B2,C NE 0
1205. Voštinić Ana L1 A(11.5.2015.) DA 0
1206. Vračar Vera L1 A(23.6.2014.)+B1,SER DA 0
1207. Vračarić Dragan L1 A(23.6.2014.)+B1,SER DA 0
1208. Vračarić Nada L1 NE 0
1209. Vranić Marija L2 NE 0
1210. Vučkovac Obrad L1 A(23.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
1211. Vučković Gordana L1 A(19.10.2015.)+B1,B2,C DA 0
1212. Vučković Milorad L1 A(17.10.2012.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1213. Vučković Sanja A(13.7.2015.) DA 0
1214. Vučković Svetlana L1 A(6.6.2014.)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1215. Vujanić Vesna A(15.5.2017.) DA 0
1216. Vujašević Mirjana A(9.10.2017.)+B1,B2,C DA 0
1217. Vujičić Dragica L1 NE 0
1218. Vujić Bojana L2 NE 0
1219. Vujić Ljubomir L2 NE 0
1220. Vujić Nada L1 A(1.7.2014.)+B1,C,D NE 0
1221. Vujinović Jelica L2 A(26.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
1222. Vujkov-Đuranović Tamara L1 A(11.6.2014.)+C DA 0
1223. Vujošević Dubravka L1 NE 0
1224. Vujošević Ljubiša L1 A(3.7.2014.)+B1,SER NE 0
1225. Vujović Dragana L2 A(9.6.2015.) DA 0
1226. Vujović Ivan L1 A(11.3.2015.) DA 0
1227. Vukadinović Biljana L1 NE 0
1228. Vukadinović Marija L1 A(10.6.2015.) NE 0
1229. Vukanić Jasmina L1 A(24.9.2012.)+SER,C,D; AC DA 0
1230. Vukičević Ersilija L1 A(30.4.2015.) NE 0
1231. Vukićević Dejan L1 A(28.4.2014.)+C,D; AC DA 0
1232. Vukićević Jasna L1 A(16.10.2015.)+C; AC DA 0
1233. Vukobrat Ana A(21.12.2018.) DA 0
1234. Vukotić Bojana L1 A(5.10.2018.) DA 0
1235. Vuković Stojković Danica L2 A(9.6.2015.) DA 0
1236. Vuksanović Jelena L2 A(24.6.2014.)+B1,C DA 0
1237. Vulićević Danijela L2 A(23.10.2015.) DA 0
1238. Vulović Draško L1 A(5.12.2016.) DA 0
1239. Zairi Hysnije A(14.6.2021.) NE 0
1240. Zarić-Mitrović Vera L1 A(12.6.2015.) DA 0
1241. Zdravković Marjana L2 NE 0
1242. Zdravković Sunčica L1 A(3.4.2015.)+B1,B2,C DA 0
1243. Zdravković Vesna L1 NE 0
1244. Zec Marijana L2 A(23.10.2015.) DA 0
1245. Zečević Dragana A(31.5.2018.) DA 0
1246. Zečević Gordana A(13.3.2020.) DA 0
1247. Zečević Irena L1 A(15.5.2014.)+B1,B2,C; AC DA 0
1248. Zečević Ivana A(28.8.2019.) DA 0
1249. Zečević Milka L2 NE 0
1250. Zeljak Milan L1 NE 0
1251. Zeljić Jelica L2 A(16.9.2015.) DA 0
1252. Zeljković Ljiljana L1 A(8.4.2015.) NE 0
1253. Zgrabljić Svetlana L1 NE 0
1254. Zlatanović Ninoslava L1 A(8.4.2015.) DA 0
1255. Zlatičanin Vesna L1 A(28.10.2015.) DA 0
1256. Zrnić Vera L1 NE 0
1257. Zubić Adrijana L1 A(25.2.2015.)+B1,SER,C DA 0
1258. Žarić Tanja L2 A(21.4.2015.) NE 0
1259. Žebeljan Biljana L1 A(26.10.2015.) DA 0
1260. Željski Tamara L1 A(4.7.2014.)+B1 DA 0
1261. Živanović Biljana L1 A(23.11.2015.) DA 0
1262. Živanović Jasmina L2 A(9.6.2015.) DA 0
1263. Živanović Jasmina L1 A(10.3.2015.)+B1,B2,C DA 0
1264. Živanović Sava L1 A(23.6.2014.)+C DA 0
1265. Živić Biljana L1 NE 0
1266. Živić Radmila L2 A(5.11.2015.)+B1,SER,C DA 0
1267. Živić Tatjana A(30.7.2018.) DA 0
1268. Živković Biljana L2 A(5.10.2015.) DA 0
1269. Živković Slađana L2 A(9.4.2015.) DA 0
1270. Živković Tamara L2 A(4.2.2015.)+B1,B2,C DA 0
1271. Živković Tatjana L1 A(12.6.2015.)+C DA 0
1272. Živković Vladan L1 A(23.6.2014.)+C NE 0
1273. Živković-Muškinja Andrea A(8.8.2017.) DA 0
1274. Žugić Uroš L2 A(15.7.2015.) DA 0
1275. Župan Vesna L1 A(13.5.2014.)+B1,C DA 0
1276. Župić Meleka A(6.2.2018.) DA 0
COBISS2/Katalogizacija
L1 - Priznavanje licence u skladu s 14. članom Pravilnika iz 2009. godine
L2 - Dobijanje licence na osnovu obavljene provere znanja
 
COBISS3/Katalogizacija
A - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (knjiga), te za kreiranje zbirnih zapisa i zapisa za izvedena dela
B1 - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju sastavnih delova
SER - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju serijskih publikacija
B2 - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju kontinuiranih izvora
C - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju neknjižne građe
D - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju antikvarne građe
AC - Kreiranje i uređivanje punih normativnih zapisa za lična imena te preuzimanje zapisa iz baze podataka LC/NAF
 
K - Vlasnik licence/dozvole(a), u jednoj ili u više biblioteka ima korisničko ime i šifru s privilegijama za kreiranje zapisa u procesu uzajamne katalogizacije
 
Ako je od dobijanja licence za uzajamnu katalogizaciju proteklo više od 3 godine, vlasnik licence, između ostalog, pokazuje svoju osposobljenost za uzajamnu katalogizaciju takođe kreiranjem bar 100 zapisa u uzajamnoj bazi podataka COBIB u poslednje tri godine. Vlasnik licence, koji više ne učestvuje u procesu uzajamne katalogizacije i ujedno ne namerava da dobije dozvole za COBISS3/Katalogizaciju, može da zatraži brisanje iz evidencije važećih licenci, što saopštava VBS-u na adresu cobissizo@vbs.rs.

ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2021 IZUM | V 3.20 | Piškotki