Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

Licence za uzajamnu katalogizaciju

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Važeće licence za COBISS/Katalogizaciju

(stanje 18.11.2017)

Br. Prezime Ime COBISS2/Katalogizacija COBISS3/Katalogizacija K Z
1. Aćimović Maja A(31.8.2015)+B1,SER DA 0
2. Agatonović Višnja L1 A(27.10.2015) DA 0
3. Albahari Biljana A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
4. Aleksandrović Snežana L1 NE 0
5. Aleksandrović Vesna L1 A(24.9.2012)+C; AC DA 0
6. Aleksić Dragana L2 NE 0
7. Aleksić Ljubica L1 A(22.4.2014)+B1,B2 DA 0
8. Aleksić Nada L1 NE 0
9. Almažan Anda L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
10. Alomerović Rizvan L1 NE 0
11. Amidžić Nedeljko L1 NE 0
12. Ančulj Maja L2 A(30.4.2015)+B1,B2,C DA 0
13. Andonovski Jelena L2 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
14. Andrejić Milanka L2 A(10.3.2015) DA 0
15. Andrejić Olivera A(20.10.2017) DA 0
16. Andrić Jelena L1 NE 0
17. Anđić Andrej A(15.12.2015) DA 0
18. Anić Jelena L1 A(22.10.2014)+B1,SER DA 0
19. Antić Aleksandra L1 A(3.4.2015) DA 0
20. Antić Jelena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
21. Antić Ljiljana L1 NE 0
22. Antić Miroslav A(29.8.2017) DA 0
23. Antić Slobodanka L1 NE 0
24. Antić Violeta L1 A(8.4.2015) NE 0
25. Antonić Sanja L2 NE 0
26. Antonijević Nataša L1 NE 0
27. Arambašić Milica L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
28. Arambašić Svetlana L1 A(9.9.2015) DA 0
29. Arežina Verica L2 A(9.6.2015) DA 0
30. Arsenović Andrea L2 A(22.4.2014) DA 0
31. Arsić Nadica L1 A(20.11.2015) NE 0
32. Atanasova-Nikolić Elizabeta L2 A(2.4.2015)+C DA 0
33. Avalić Ljiljana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
34. Avramović Branislava L1 NE 0
35. Avramović Nevena L1 A(1.6.2015) DA 0
36. Ayyash Isidora A(13.7.2015) NE 0
37. Babić Valentina A(13.4.2016)+B1,B2,C DA 0
38. Bacotić Gordana L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
39. Bači Jelena L1 NE 0
40. Baćević Marija L1 NE 0
41. Bajin Marijana L2 A(26.2.2015) DA 0
42. Bajin Zoran L1 A(15.5.2014)+B1,C,D DA 0
43. Bajunović Jadranka L2 A(5.10.2015) DA 0
44. Bak Nadežda L2 NE 0
45. Bambić Kostov Ana L2 A(28.1.2015) NE 0
46. Banda Marta A(18.8.2015)+B1,B2,C DA 0
47. Banković Vijoleta A(22.2.2016)+C DA 0
48. Banović Jelena A(13.4.2016)+B1,SER DA 0
49. Barać Zorica L1 A(21.3.2016) DA 0
50. Barlov Nikša L1 A(15.5.2015) DA 0
51. Barudžija Verislava L1 A(3.7.2014)+B1,SER,D DA 0
52. Bašić Ljiljana L1 A(25.11.2014) DA 0
53. Bažik Boženka L1 A(27.2.2015) DA 0
54. Begenišić Dobrila L1 A(27.1.2016) DA 0
55. Begović Uroš L2 A(22.10.2014) DA 0
56. Beli Katarina L1 A(8.9.2017) DA 0
57. Belić Nataša L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
58. Belošević Mirjana L2 NE 0
59. Belužić Monika L1 A(23.6.2014) DA 0
60. Berenji Ester L1 NE 0
61. Berić Radojka L1 NE 0
62. Bežanić Tijana L2 A(30.12.2016) DA 0
63. Bibić Danijel L1 A(8.4.2015) NE 0
64. Bikicki Vesna L1 NE 0
65. Bjelica Bojana L2 A(30.5.2014)+B1,B2,C DA 0
66. Bjelić Anđa L1 NE 0
67. Bjelić Radmila L2 A(24.1.2015)+C DA 0
68. Bjelobrk Maja A(2.2.2015)+C NE 0
69. Blagojević Dragana L1 A(9.4.2015) DA 0
70. Blagojević Marijana L2 A(7.9.2015) DA 0
71. Blašković Boris A(17.5.2017) DA 0
72. Blašković Melanija L1 A(21.5.2014)+B1,C; AC DA 0
73. Blažić Veselin L2 NE 0
74. Blažin Vanja L1 A(21.5.2014)+B1,C DA 0
75. Bogdanović Marija L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
76. Bogdanović Milena L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C NE 0
77. Bogdanovski Petar L1 NE 0
78. Bogicić Daniela L2 NE 0
79. Bognar Iren L1 NE 0
80. Bogojević Tatjana L1 A(27.2.2015) DA 0
81. Bogosavljević Sida L1 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
82. Bojanić Predrag A(23.3.2017) DA 0
83. Bojat Milovan A(25.4.2017) DA 0
84. Bojković Mirjana A(26.7.2016) DA 0
85. Bojović Snežana L1 A(13.11.2014)+B1,SER,C DA 0
86. Bokan Tijana L2 A(28.9.2015)+B1,SER,C DA 0
87. Bolić Dušana L2 A(4.7.2014)+B1 DA 0
88. Borisavljević Ivana L1 A(11.5.2015)+C DA 0
89. Boro Dragoslav L2 A(15.5.2014)+SER,C,D DA 0
90. Bošković Branislava L1 NE 0
91. Bošković Lidija L1 A(18.10.2014)+B1,C DA 0
92. Bošković Ljubica L1 NE 0
93. Bošković Persida A(30.3.2016)+B1,B2,C DA 0
94. Božičković-Radulović Danijela L1 NE 0
95. Božić Jadranka L1 NE 0
96. Božić Julijana L1 NE 0
97. Bracić Milica L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
98. Branković Ljubomir L1 A(19.10.2015) DA 0
99. Branković Valentina A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
100. Branković-Basarić Zorica L1 A(10.6.2015) DA 0
101. Brašanac Gordana L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C DA 0
102. Brašić Emilija L1 NE 0
103. Brborić Vladimir A(13.6.2017) DA 0
104. Brdarević Slavica L1 NE 0
105. Brindić Maja L1 A(2.4.2015) DA 0
106. Brkić Anka L2 A(15.5.2014) NE 0
107. Brkić Ivana L1 A(21.9.2015) DA 0
108. Brkić Ljiljana L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
109. Brković Dušica L1 A(9.3.2015)+C DA 0
110. Brnja Marina A(29.11.2016) DA 0
111. Brun Miloš A(22.1.2016) DA 0
112. Brzulović-Stanisavljević Tatjana L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
113. Buboš-Marki Otilia L1 A(1.9.2015)+B1,B2,C DA 0
114. Budić Viktorija L1 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
115. Bugarinovic Svetlana L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C DA 0
116. Bukavac Marina L2 A(5.12.2014)+SER,C DA 0
117. Bulajić Maja L1 A(4.11.2015)+SER DA 0
118. Bulat Radmila L1 NE 0
119. Bulatović Marija L1 A(15.9.2014) DA 0
120. Bundalo Sanja L1 A(8.4.2015) DA 0
121. Burzan Dejana L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
122. Butigan-Vučaj Tamara L1 NE 0
123. Buzić Irena L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
124. Cakić Silvana L2 A(9.6.2015) DA 0
125. Carević Radmila L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
126. Cerović Stasja L2 A(15.5.2014)+D DA 0
127. Cesarec Maja L1 A(7.10.2015) DA 0
128. Cibin Milena L2 A(15.5.2014) DA 0
129. Cicka Ruženka L2 A(5.5.2015) DA 0
130. Cimeša Jelena L1 A(27.11.2014) DA 0
131. Cokanović Katarina L1 A(14.4.2015)+B1,B2,C DA 0
132. Corelj Lidija L1 A(10.6.2015)+C DA 0
133. Crljić Vera A(26.7.2016) DA 0
134. Crnković Marija L1 A(9.6.2015)+C DA 0
135. Crvenko Ljiljana L2 A(15.5.2014)+D DA 0
136. Cuca Jelena L1 NE 0
137. Cvetanović Ana L1 A(3.4.2015) DA 0
138. Cvetićanin Snežana L1 A(30.9.2015) DA 0
139. Cvetković Marina A(1.2.2017) DA 0
140. Cvetković Milica L1 A(27.2.2015)+B1,C DA 0
141. Cvjetićanin Nataša L1 NE 0
142. Čačić Marija L1 A(30.4.2015) DA 0
143. Čanković Jasna L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
144. Čano-Tomić Emina L1 A(18.10.2014)+B1,B2,C,D DA 0
145. Čavdarević Dušica L2 NE 0
146. Čičić Mirjana L2 A(17.11.2014)+C DA 0
147. Čubrilo Olivera L1 A(10.2.2015)+B1,B2,C NE 0
148. Čučković Nataša A(20.1.2015)+C DA 0
149. Čučković Snežana L1 DA 0
150. Čudić Nemanja L1 NE 0
151. Čudomirović Biljana L1 NE 0
152. Čupić Milica L2 A(8.4.2015) NE 0
153. Čutura Snežana L1 A(2.4.2015) DA 0
154. Ćeranić Natalija L1 A(2.2.2015) DA 0
155. Ćirić Aleksandra L1 NE 0
156. Ćirić Jelena L2 A(23.6.2015) NE 0
157. Ćirić Slavica L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
158. Ćirković Snježana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
159. Ćirović Jovana L2 A(30.4.2014) NE 0
160. Ćirović Ruža L1 NE 0
161. Ćorković Mirjana L1 NE 0
162. Ćurčić Sanja L2 A(10.3.2015)+C DA 0
163. Ćurčić-Budinski Nada L1 A(27.2.2015)+B1,C,D DA 0
164. Ćurić Sonja A(15.5.2017) DA 0
165. Dadić Olgica L1 A(20.11.2015) NE 0
166. Dakić Nataša L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
167. Damnjanović Ružica L1 A(1.6.2015) DA 0
168. Danković Vesna L1 A(1.12.2014)+B1,SER,C DA 0
169. Davidović Branko L2 A(15.5.2014)+D DA 0
170. Davidović Ljiljana L1 A(14.5.2015)+B1,B2 DA 0
171. Davidovski Biljana A(25.1.2016) DA 0
172. Dedić Miloš L1 NE 0
173. Delibašić Jasna L2 A(21.1.2015)+C DA 0
174. Delija Snežana L2 A(25.11.2014)+C DA 0
175. Deljanin Sandra L1 A(30.12.2016)+B1,B2,C DA 0
176. Dimić Ljiljana L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
177. Dimitrijević Aleksandar L2 A(11.5.2015)+B1,B2,C DA 0
178. Dimitrijević Jasmina L1 A(27.2.2015)+C DA 0
179. Dimitrijević Nada L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
180. Dimitrijević Peđa L2 A(23.6.2014) DA 0
181. Dimitrijević Slavoljub L1 NE 0
182. Dimitrijević Svetlana L1 NE 0
183. Dimitrijević Stanković Mirjana A(10.4.2017) DA 0
184. Dinić Božidar L1 NE 0
185. Dmitrić Marko L2 A(30.9.2015) DA 0
186. Doderović Radivoj L1 A(27.2.2015)+C DA 0
187. Dostanić Jelena L2 NE 0
188. Došlić Nenad L1 A(25.6.2014)+B1,C DA 0
189. Dovniković Svetlana L1 A(24.6.2014)+B1,B2,C NE 0
190. Dragičević Ljiljana L1 A(30.4.2014)+B2,C DA 0
191. Dragić Dubravka L2 A(1.12.2014)+C DA 0
192. Dragišić Vladimir L1 NE 0
193. Dragosavac Branka A(18.1.2017) DA 0
194. Dragović-Pop-Lazić Vesna L1 NE 0
195. Dragutinović Radmila Reveka A(21.7.2015) DA 0
196. Drapšin Aleksandra L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
197. Dražić Radmila L1 A(10.9.2015) DA 0
198. Dražić Stevan L2 A(23.11.2015) DA 0
199. Drča Slavica L1 NE 0
200. Drmanac Mirko L1 A(9.3.2015)+SER DA 0
201. Dučić Aleksandar L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
202. Dudić Maša L1 A(9.6.2015) DA 0
203. Dukić Ljiljana L2 A(16.1.2015) DA 0
204. Duković Jelena L2 A(27.2.2015)+C DA 0
205. Dulović Predrag L1 NE 0
206. Dumanović Jelena L1 A(12.3.2015)+C DA 0
207. Duran Nermina A(19.4.2016) DA 0
208. Durlević Jelena L2 A(5.12.2014)+B1,SER,C DA 0
209. Dutina Tatjana L2 A(5.12.2014)+SER,C DA 0
210. Džidić Šejla A(25.7.2016) DA 0
211. Džikić Ljiljana L1 NE 0
212. Đačić Nataša L2 A(28.9.2015)+B1,B2,C DA 0
213. Đenadić Boris L2 A(23.2.2015)+B1,SER,C DA 0
214. Đerić Milica L1 NE 0
215. Đerić Milijana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
216. Đilas Gordana L1 A(27.2.2015)+B1 DA 0
217. Đokić Zorica L2 A(10.9.2015)+B1,B2,C DA 0
218. Đoković Gordana L1 A(22.10.2014)+B1,SER DA 0
219. Đoković Veljko L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
220. Đonović Dušica L1 A(19.10.2015) DA 0
221. Đorđević Biljana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
222. Đorđević Biljana L2 A(17.6.2015) DA 0
223. Đorđević Boban L1 A(4.11.2015)+C DA 0
224. Đorđević Borivoje L1 A(4.11.2015) DA 0
225. Đorđević Dragana L2 A(12.5.2014)+C DA 0
226. Đorđević Jelena A(18.1.2017) DA 0
227. Đorđević Latinka L1 A(3.7.2014)+B1,SER DA 0
228. Đorđević Maja L1 NE 0
229. Đorđević Milena L2 A(13.11.2014)+C DA 0
230. Đorđević Nevena A(31.3.2017) DA 0
231. Đorđević Rada L1 NE 0
232. Đorđević Snežana L1 A(3.3.2015) DA 0
233. Đorđević Snežana L2 NE 0
234. Đorđević Suzana L2 A(3.4.2015) NE 0
235. Đorđević Vesna L1 A(15.10.2015) DA 0
236. Đorđević Tešanović Ana A(15.5.2017) DA 0
237. Đorić Ana L2 A(30.4.2014)+B1,C NE 0
238. Đošić Predrag L2 A(25.2.2015) DA 0
239. Đukanović Jelena L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
240. Đukić Gordana L1 NE 0
241. Đukić Ljiljana L1 NE 0
242. Đukić Miljana L1 A(15.12.2014)+B1,B2,C,D NE 0
243. Đunisijević Dragana L1 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
244. Đurašević Mirjana L2 A(11.5.2015) DA 0
245. Đurđev-Josimov Tamara L1 A(7.10.2015) DA 0
246. Đurđulov Jelena L1 A(7.5.2014)+B1,B2,C,D DA 0
247. Đurić Jasminka L1 A(13.1.2015)+B1,B2,C,D DA 0
248. Đurić Nebojša L2 NE 0
249. Đurkić Sabina L1 A(5.10.2015)+SER,C DA 0
250. Đurovska Dragica L2 NE 0
251. Eraković Dušanka L1 A(14.5.2015)+B1,B2,C DA 0
252. Erić Slobodanka L1 A(3.4.2015) DA 0
253. Erić Stanislava L1 NE 0
254. Eror Vanja L1 A(23.2.2015)+B1,C DA 0
255. Fazlić Azra L2 A(22.10.2015) NE 0
256. Ferizović Vujičić Silva L1 A(2.2.2015)+C DA 0
257. Fetahović Anisa L1 A(8.9.2015) DA 0
258. Fetahović Binela L2 A(7.5.2015) DA 0
259. Filimonović Dragica A(22.6.2016) DA 0
260. Filipović Danica L1 NE 0
261. Filipović Emilija L2 A(30.4.2014)+C DA 0
262. Filipović Zoran L2 A(3.4.2015) DA 0
263. Fleis Rita L1 NE 0
264. Fodor Tamaš L2 A(15.10.2015) DA 0
265. Furundžić Snježana L1 A(6.6.2014)+B1,B2,C DA 0
266. Gabriš Ljudmila L1 NE 0
267. Gagić Vesna L2 A(3.11.2014)+B1,B2,C DA 0
268. Gajić Boja L1 A(9.5.2014) DA 0
269. Gajić Ivana L1 A(27.2.2015)+B1,SER,C DA 0
270. Gajić Milica L1 A(16.3.2017) DA 0
271. Gajić Svetlana L2 NE 0
272. Gajić-Majer Ljiljana L1 NE 0
273. Garapić Slađana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
274. Gardašević Stanislava L2 NE 0
275. Gašić Nebojša L1 NE 0
276. Gavrilović Ivana L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
277. Gavrilović Milena A(22.4.2015) DA 0
278. Genčić Snežana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
279. Georgiev Elizabeta L1 A(12.6.2015) DA 0
280. Gerga Aurika L1 A(5.11.2015) NE 0
281. Gligorijević Miroslav L1 NE 0
282. Glišić Jelena L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
283. Glišić Sunčica L1 A(5.5.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
284. Glišović Jelena L2 A(28.4.2014)+C DA 0
285. Glišović Svetlana L1 A(25.11.2014)+B1,C DA 0
286. Glušac Ana L2 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
287. Glušac Mirela L1 NE 0
288. Gluščević Vesna L1 A(23.5.2014)+C DA 0
289. Gnjatović Žana L1 NE 0
290. Gocić Jelena L1 A(5.6.2014) DA 0
291. Golub Saša L1 A(26.2.2015)+B1,B2,C DA 0
292. Golubović Ana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
293. Golubović Mirjana L1 NE 0
294. Golubović Olivera L1 A(29.1.2015)+B1,B2,C DA 0
295. Golubović Olivera L2 A(15.5.2014)+D DA 0
296. Golubović Siniša L1 NE 0
297. Golubović Zvonimir L2 A(15.5.2014)+D DA 0
298. Goranović-Prlja Nataša L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC DA 0
299. Gordić Marija L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
300. Gordić Srđan L1 A(30.5.2014)+B1,C DA 0
301. Gradić Aleksandar L2 NE 0
302. Grba Sofija L2 A(8.10.2015) DA 0
303. Grbić Branislava L1 A(12.9.2012); AC DA 0
304. Grbić Dušica L1 NE 0
305. Grbović Gordana L1 A(9.5.2014)+B1,B2,C DA 0
306. Grbović Milorad L2 A(27.11.2015) DA 0
307. Grubač Jelena L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
308. Grubješić Dušanka L1 NE 0
309. Grujić Angelina L1 A(24.9.2012)+B1,C,D; AC DA 0
310. Grujić Dragana L1 A(16.1.2015)+B1,SER DA 0
311. Grujić Ljiljana L2 A(6.11.2015) DA 0
312. Grujović Biljana L2 A(15.5.2014)+B1,SER DA 0
313. Gucunski-Lukaj Vesna L1 NE 0
314. Gundelj Marijana L1 A(9.6.2015) DA 0
315. Habeš Fehima L2 A(23.10.2015) DA 0
316. Hadžić Nevenka L2 NE 0
317. Hadžifejzović Irfet L2 NE 0
318. Hadži-Vidanović Jagoda L1 NE 0
319. Hajnerman Peter L1 A(6.2.2015) DA 0
320. Hičik Dora L1 NE 0
321. Horvat Eržebet L1 NE 0
322. Idrizović Nenad L1 A(30.4.2014)+B1,C; AC DA 0
323. Idvorean Todor L1 A(27.2.2015) DA 0
324. Igić Slađana L1 A(9.4.2015) DA 0
325. Ignjatović Jovović Kristina L2 NE 0
326. Ilić Dubravka L1 A(3.3.2015)+C DA 0
327. Ilić Ksenija L1 A(6.11.2015) DA 0
328. Ilić Tijana L1 A(12.9.2012); AC NE 0
329. Ilić Vesna L1 A(3.4.2015) DA 0
330. Ilić - Janković Nataša L2 A(1.12.2014)+C DA 0
331. Ilić Minić Jelica A(24.3.2017) DA 0
332. Ilijevski Aleksandra L2 A(3.7.2014)+B1,SER DA 0
333. Imamović Milana L1 A(20.10.2015) NE 0
334. Isailović Dragana L1 A(3.4.2015) DA 0
335. Isailović Gordana L1 A(8.4.2015) NE 0
336. Ivanković Leposava L1 A(9.6.2015) DA 0
337. Ivanova Olivera L1 A(15.5.2014)+C NE 0
338. Ivanović Ivan L1 A(9.6.2015)+B1,SER,C DA 0
339. Ivanović Sonja L1 A(25.6.2014)+C DA 0
340. Ivanović Tanja L2 A(21.5.2014)+B1,SER DA 0
341. Ivković Ana L2 A(16.9.2015) DA 0
342. Jaćimović Jelena L1 A(13.2.2015)+B1,B2,C DA 0
343. Jakovljević Aleksandar L1 NE 0
344. Jakovljević Biljana L1 A(20.10.2015) DA 0
345. Jakovljević Verica A(1.2.2016) DA 0
346. Jakovljević Vesna L2 A(30.9.2015) DA 0
347. Jakšić Stanimir L1 A(30.5.2014)+B1,B2,C DA 0
348. Janaćković Slavica L1 NE 0
349. Jančić Snežana L2 A(13.11.2014)+B1,C DA 0
350. Jančić Svetlana L1 NE 0
351. Janevski Nikola L1 A(2.2.2015)+B1,SER NE 0
352. Janjetović Ljuba L1 NE 0
353. Janjušević Bojana L2 A(22.1.2015)+B1,C DA 0
354. Janjušević Srđan A(29.2.2016)+B1 DA 0
355. Jankov Tatjana L1 A(3.4.2015) DA 0
356. Janković Ana L1 A(6.10.2015) DA 0
357. Janković Daniela L1 NE 0
358. Janković Maja L1 A(7.5.2015) DA 0
359. Janković Tamara L2 A(25.2.2015)+C DA 0
360. Janković Tatjana L2 A(4.7.2017) DA 0
361. Jašović Ivana L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
362. Jelisavac-Katić Ljubica A(19.10.2015) DA 0
363. Jelušić Marija L2 A(10.11.2014)+B1,C DA 0
364. Jeremić Jelena L1 NE 0
365. Jeremić Slađana L1 A(10.6.2015) NE 0
366. Jeremić Vuka L1 A(7.5.2014)+C DA 0
367. Jeremić Zorica L2 NE 0
368. Jevremović Dragoslava L1 NE 0
369. Jevremović Goran L1 A(4.9.2015) DA 0
370. Jevtić Marija L1 NE 0
371. Jevtić Olivera L1 DA 0
372. Jevtić Sanja A(31.8.2017) DA 0
373. Jezdimirović Olivera L1 A(3.3.2015) DA 0
374. Jokić Mitar L1 NE 0
375. Joksimović-Pajić Sanja L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
376. Jovancai Marija L1 A(24.6.2014)+B1 DA 0
377. Jovančević Dušan L1 NE 0
378. Jovanov Vesna L1 A(25.6.2014)+B1,SER,C DA 0
379. Jovanović Anica L2 NE 0
380. Jovanović Bojan L1 NE 0
381. Jovanović Dragana L1 A(28.9.2015) DA 0
382. Jovanović Dragana L1 A(6.10.2015) DA 0
383. Jovanović Dragana L2 A(22.1.2015)+B1,B2,C DA 0
384. Jovanović Gordana L2 A(27.11.2014)+C DA 0
385. Jovanović Jasmina A(21.4.2016) DA 0
386. Jovanović Jelena A(25.1.2016) NE 0
387. Jovanović Jelena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
388. Jovanović Jovana L1 NE 0
389. Jovanović Milan L2 A(8.4.2015) DA 0
390. Jovanović Nataša L1 A(30.4.2014)+B1,SER,C DA 0
391. Jovanović Snežana L1 NE 0
392. Jovanović Vesna L1 NE 0
393. Jovanović Negoicić Tatjana L2 A(12.6.2015) DA 0
394. Jović Biljana A(27.12.2016) DA 0
395. Jović Bogdanka L2 NE 0
396. Jović Branka L1 A(30.4.2015) DA 0
397. Jović Gordana L1 A(3.4.2015) DA 0
398. Jović Jadranka L1 A(3.4.2015)+SER DA 0
399. Jović Miladin L1 A(23.6.2014)+C DA 0
400. Jovićević Popović Ana L2 NE 0
401. Jovin Jelena L1 A(3.3.2015)+B1 DA 0
402. Jugović Marija L1 A(3.4.2015) DA 0
403. Jugović-Repajić Tatjana L1 A(9.2.2015)+B1,SER,C DA 0
404. Kačarević Tijana L2 A(11.5.2015) DA 0
405. Kačarić Maja L2 NE 0
406. Kajdoči Iren L1 NE 0
407. Kajganović Jasmina L1 NE 0
408. Kalčić Olga L2 A(1.12.2014)+C DA 0
409. Kalezić Biljana L1 A(2.3.2015)+C DA 0
410. Kalezić Nemanja L1 A(29.6.2017) DA 0
411. Kanižaj Biljana L1 A(6.2.2015)+B1,B2,C DA 0
412. Karajović-Ibročić Ružica L1 NE 0
413. Karamijalković Katarina L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C,D DA 0
414. Karanović Marica A(16.3.2015) NE 0
415. Kartalović Jasna L1 A(27.8.2014)+B1,C,D DA 0
416. Kazinci Tatjana L1 A(26.6.2014)+B1,C NE 0
417. Kermeci Daniela L1 A(27.2.2015) DA 0
418. Kijevčanin Ajsela L2 A(22.9.2015)+B1,B2,C DA 0
419. Kiš Margita L1 A(26.6.2014) NE 0
420. Kitanović Marija L1 NE 0
421. Klajn Ivanka L1 NE 0
422. Klevernić Ljiljana L1 A(21.5.2014)+B1,C DA 0
423. Knežević Jasmina A(13.10.2017) DA 0
424. Kocić Aleksandra L1 A(30.4.2014)+SER,C DA 0
425. Kočić Željka A(8.9.2017) DA 0
426. Kojević Sofija L1 A(5.5.2014)+B1,B2,C,D DA 0
427. Kojić Jelena L1 A(28.10.2015) DA 0
428. Kolaković Medisa L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
429. Komarica Snežana L1 A(21.4.2015) DA 0
430. Komnenić Slobodanka L1 A(30.4.2014)+B2,C DA 0
431. Konstantinović Nikola L1 NE 0
432. Koporan Gorana L2 NE 0
433. Korać Anka L1 NE 0
434. Korać Jelena L2 NE 0
435. Kosanović Strahinja L2 NE 0
436. Kostadinović Ivana L2 A(11.9.2015) DA 0
437. Kostić Ljubica L1 A(12.9.2012); AC NE 0
438. Kostić Magdalena L1 A(7.5.2014)+C DA 0
439. Kostić Tatjana L1 A(23.5.2014)+C DA 0
440. Kostić Zorica L1 A(3.7.2014)+B1,SER DA 0
441. Kostov Cveta L1 A(30.4.2014)+C DA 0
442. Košutić Saša L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
443. Kotur Milica L2 A(9.9.2015)+B1,B2,C DA 0
444. Kovaček Svetličić Jelena L1 A(27.2.2015)+C DA 0
445. Kovačević Ivana L2 A(30.4.2014)+SER,C NE 0
446. Kovačević Katarina L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
447. Kovačević Nebojša L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
448. Kovačević Ognjen L2 A(6.6.2014)+C NE 0
449. Kovačević Stevan L1 A(9.9.2015)+C DA 0
450. Kozlovački Damjanov Jovanka L2 A(11.6.2014)+B1,C DA 0
451. Kračunović Slađana L2 NE 0
452. Kranjčević Marina L1 NE 0
453. Kravarski Goran L1 A(7.10.2015) DA 0
454. Kresović Milena L1 A(24.6.2014)+C DA 0
455. Kriještorac Hadija L1 A(24.1.2015)+B1,SER,C DA 0
456. Krinulović Oja L2 A(8.5.2014)+B1,B2,C DA 0
457. Krivačević Popović Nataša L1 A(25.2.2015)+C DA 0
458. Krivošić Olivera L1 A(11.6.2014)+C DA 0
459. Krivošija Gorana L2 NE 0
460. Krnjeta Marina L1 A(30.1.2015)+B1,SER,C DA 0
461. Krsmanović Dragica L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C DA 0
462. Krsmanović Nikola L2 A(7.5.2014)+B1,B2,C DA 0
463. Krstić Aleksandra L1 A(9.4.2015)+B1,B2,C DA 0
464. Krstić Ivana L1 NE 0
465. Krstić Jelena L2 A(1.4.2015)+SER DA 0
466. Krstić Nebojša L1 A(3.4.2015) DA 0
467. Krstić Olivera L1 A(16.4.2015) NE 0
468. Krstić Slavica L1 NE 0
469. Krstić Vitomir L1 A(10.6.2015) DA 0
470. Krstić Lukić Dragana L2 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
471. Krstić-Bukarica Snežana L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D NE 0
472. Krstić-Mitić Jasmina L1 A(16.4.2015) DA 0
473. Kukobat Tanja L1 NE 0
474. Kurbalija Biljana L1 A(20.10.2015) DA 0
475. Kurtović Samra L2 NE 0
476. Kuželj Danka L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
477. Lajšić Ksenija L1 A(10.3.2015)+B1,B2,C,D DA 0
478. Lakovski Verica L1 NE 0
479. Lalić Dušica L1 A(9.6.2015) DA 0
480. Lalić Miloš L1 NE 0
481. Lalić Vukosava L1 NE 0
482. Latinović Anđa L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC NE 0
483. Lazarević Dušan A(15.5.2017) DA 0
484. Lazarević Gordana L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
485. Lazarević Miroslava L1 NE 0
486. Lazarević Radmila L1 NE 0
487. Lazarević Sanja L1 A(10.2.2015)+C DA 0
488. Lazić Biljana A(13.1.2015) DA 0
489. Lazić Dragana L1 A(25.11.2015) NE 0
490. Lazić Snežana L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
491. Lazović Branka L1 A(22.1.2015)+B1,SER,C DA 0
492. Lazović Marina L1 A(5.10.2015) DA 0
493. Lečić Milovanović Vesna L1 NE 0
494. Lekić Dragana L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
495. Lekić Svetlana L1 A(20.10.2015) DA 0
496. Lijeskić Milosava L1 NE 0
497. Ljepović Marina L2 NE 0
498. Ljubanović Gordana L2 A(24.9.2012); AC NE 0
499. Ljubičić Stanko L1 NE 0
500. Ljubić Siniša L1 A(11.6.2014)+C DA 0
501. Ljubišić Ljubica L1 A(28.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
502. Ljuštanović Snežana L1 NE 0
503. Lojović Snježana L1 A(26.5.2014)+C DA 0
504. Lomenova Daniela L1 A(25.6.2014)+B1,C DA 0
505. Lorbek Biljana L1 A(12.6.2014)+B1,B2,C DA 0
506. Lovre Tijana L2 A(5.6.2014) DA 0
507. Lukić Mileva L1 A(9.6.2015) DA 0
508. Lukić Radojka L2 A(19.10.2015) DA 0
509. Lukić Verica L2 NE 0
510. Luković Danka L2 A(20.5.2015) DA 0
511. Luković Jasmina A(19.1.2016) DA 0
512. Luković Jelena A(3.2.2017) DA 0
513. Macura Ljiljana L1 A(4.7.2017) DA 0
514. Maćko Štefanija L1 A(1.7.2014)+B2,C DA 0
515. Madžarac Vesna L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
516. Mahovac Marija L1 A(21.5.2014)+B1,C,D DA 0
517. Majerle Jasna L1 A(11.6.2015) DA 0
518. Makić Željko L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
519. Maksimović Jelena A(21.3.2016) DA 0
520. Maksimović Koviljka L1 A(5.11.2015) NE 0
521. Maksimović Slavica L1 A(30.3.2015) DA 0
522. Maksimović Vesna L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
523. Malbaša Goran L1 A(23.4.2015)+B1,SER,C DA 0
524. Malbaški Ljiljana L1 NE 0
525. Malešev Tamara L1 A(21.5.2014)+B1,B2,C DA 0
526. Maletaški Tatjana L1 A(12.6.2014)+C DA 0
527. Malić Larisa A(25.5.2016)+B1,B2 DA 0
528. Malvić-Opanović Irena A(1.2.2016) DA 0
529. Mančev Jasminka A(9.8.2016) NE 0
530. Mančev Mirjana L2 A(3.11.2014)+B1,B2,C DA 0
531. Mandić Živka L1 NE 0
532. Manić Maja L2 A(11.9.2015) DA 0
533. Maravić Danijela L1 A(6.4.2015) DA 0
534. Marđetko Tamara A(20.6.2017) DA 0
535. Marić Ivana L2 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
536. Marić Olivera L2 NE 0
537. Marić Snežana A(18.7.2016) DA 0
538. Marinčevski Nada L1 A(7.5.2014) NE 0
539. Marinčić Bojana L1 A(24.1.2015) DA 0
540. Marinković Ana L2 A(3.4.2015) DA 0
541. Marinković Dragana L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
542. Marinković Goran L2 A(3.11.2014)+B1,C DA 0
543. Marinković Jelena L2 A(8.12.2014)+C DA 0
544. Marinković Milivoje L1 NE 0
545. Marinković Mirjana L1 NE 0
546. Marinković Sonja L1 NE 0
547. Marinković Suzana L2 NE 0
548. Marjaš Miša L1 NE 0
549. Marković Aleksandra L1 A(11.6.2015) DA 0
550. Marković Gordana L1 NE 0
551. Marković Jelena L1 A(24.9.2012)+B1,C; AC DA 0
552. Marković Milena L1 A(21.5.2014)+B1,C; AC DA 0
553. Marković Nikola L1 NE 0
554. Marković Predrag L2 NE 0
555. Marković Radmila L1 A(10.9.2015) DA 0
556. Marković Ratko L1 NE 0
557. Marković Sandra L2 NE 0
558. Marković Sava A(5.1.2016) DA 0
559. Marković Snežana L1 NE 0
560. Martać Ljiljana L1 A(11.5.2015) DA 0
561. Martinović Milorad L2 A(2.2.2015)+C DA 0
562. Masal-Antičević Velinka L2 A(30.9.2015) DA 0
563. Matić Gordana L1 A(9.6.2015) NE 0
564. Matić Jelena A(7.4.2017) DA 0
565. Matić Ljiljana L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
566. Matić Radmila L2 A(5.10.2015) DA 0
567. Matić Vesna L1 A(2.4.2015) NE 0
568. Matović Marijana L2 A(9.3.2015)+C DA 0
569. Mazić Bogoljub L1 NE 0
570. Mazić Nebojša L1 NE 0
571. Meandžija Sonja L1 NE 0
572. Mičko Eva L1 NE 0
573. Mićić Radovan L1 NE 0
574. Mihailović Dragana L1 A(8.5.2014)+B1,B2,C DA 0
575. Mihailović Nataša L2 A(24.11.2014) DA 0
576. Mihajlović Ana L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
577. Mihajlović Gorica L1 A(9.6.2015) DA 0
578. Mihajlović Olivera L1 NE 0
579. Mijailović Jasna L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
580. Mijailović Olivera L1 A(9.6.2015) DA 0
581. Mijatović Tamara L1 A(5.2.2015)+B1,B2,C DA 0
582. Mijović Dragica L1 NE 0
583. Mikić Larisa L2 A(30.4.2015)+B1,B2,C DA 0
584. Mikulica Mašinka L1 A(1.6.2015) DA 0
585. Miladinov Gordana L1 NE 0
586. Miladinović Tatjana L1 A(14.4.2015) DA 0
587. Miladinović Vesna L1 A(1.6.2015) DA 0
588. Miladinović-Ožanić Katarina L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
589. Miladinović-Pfend Žaklina A(29.2.2016)+B1,B2,C DA 0
590. Milanović Dušan L1 NE 0
591. Milanović Mila L1 NE 0
592. Milanović Mirjana L1 NE 0
593. Milanović Vladimir A(23.3.2017) DA 0
594. Milenković Dragana L1 NE 0
595. Milenković Goran L1 A(4.11.2015)+SER DA 0
596. Milenković Jelena L2 A(9.4.2015) DA 0
597. Miletić Lana L1 A(31.3.2015)+B1,C DA 0
598. Milić Milica L2 A(25.7.2016)+B1,B2,C DA 0
599. Milić Mina L1 NE 0
600. Milićević Sonja L1 A(12.5.2015) DA 0
601. Milić-Krstić Biljana L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
602. Milijić Tamara L2 A(8.12.2014)+C DA 0
603. Milinković Milena L1 A(25.2.2015)+B1,B2,C DA 0
604. Milinković Radmila L1 A(23.4.2015)+B1,SER,C DA 0
605. Milinković Zorica A(13.7.2015) DA 0
606. Milisavljević Elena L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
607. Milivojević Dejan A(29.2.2016) DA 0
608. Milivojević Milana L1 A(17.12.2014) NE 0
609. Milivojević Svetlana L1 NE 0
610. Milivojević-Pavlović Natalija L1 A(10.3.2015)+B1,B2 DA 0
611. Miljanović Snežana L1 A(25.6.2014)+B1,SER,C DA 0
612. Miljković Gabriela L1 A(28.1.2015)+B1,SER,C DA 0
613. Miljković Maja L1 A(9.4.2015) DA 0
614. Milnović Vasilije A(10.3.2017) DA 0
615. Milojević-Miladinović Milica L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
616. Milojković Katarina L1 A(20.10.2015) DA 0
617. Miloradović Maša L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
618. Milosavljević Brankica L2 A(3.11.2014)+C DA 0
619. Milosavljević Radunka L1 A(9.6.2015) DA 0
620. Milosavljević Snežana A(1.2.2016) DA 0
621. Milosavljević Vesna L1 A(11.5.2015)+B1,B2,C DA 0
622. Milošev Jovana A(14.9.2017) DA 0
623. Milošević Dragan L2 A(30.4.2014)+B1,C DA 0
624. Milošević Dubravka L1 A(7.5.2014)+C DA 0
625. Milošević Mila L2 A(21.11.2014)+B1,C DA 0
626. Milošević Natalija A(16.3.2017) DA 0
627. Milošević Slavica L1 NE 0
628. Milošević Džufić Nataša L1 A(1.6.2015) DA 0
629. Milovanović Marijana L2 A(9.9.2015)+B1,B2,C DA 0
630. Milovanović Milijana A(1.2.2017) DA 0
631. Milunović Dragana L1 NE 0
632. Milutinović Ana L2 A(22.4.2014)+B1,SER DA 0
633. Milutinović Ivana L1 A(3.4.2015) DA 0
634. Milutinović-Simić Dragana L1 A(9.6.2015) DA 0
635. Minić Renata L1 A(12.6.2015)+B1,SER DA 0
636. Mirčić Milica A(1.7.2016) DA 0
637. Mirić Kata L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC NE 0
638. Mirković-Mlađenović Vera L1 NE 0
639. Mirosavljev Anđelka L1 NE 0
640. Mirosavljev Snežana L1 NE 0
641. Mišić-Zekić Vesna L1 A(14.5.2015) DA 0
642. Mitić Emila A(1.2.2016) DA 0
643. Mitić Maja L2 A(1.12.2014)+C DA 0
644. Mitošević Maja L2 A(25.11.2014)+C DA 0
645. Mitrić Jelena L2 NE 0
646. Mitrić Marina L1 NE 0
647. Mitrić Olivera L1 NE 0
648. Mitrović Dragan L1 NE 0
649. Mitrović Jelena L1 A(22.10.2015) DA 0
650. Mitrović Jelena L1 A(26.6.2014) DA 0
651. Mitrović Olga L2 A(17.6.2015) DA 0
652. Mitrović Slađana L1 A(27.10.2015) DA 0
653. Mitrović Slobodan L1 A(29.6.2017) DA 0
654. Mitrović-Angelovski Isidora L1 A(11.2.2015)+B1,SER,C DA 0
655. Mladenović Jelena L1 A(30.9.2015) DA 0
656. Mladenović Maša L1 A(1.9.2015)+B1,B2,C DA 0
657. Mladenović Milena A(21.9.2015)+B1,B2,C DA 0
658. Mladenović Milijana L1 NE 0
659. Mojsa Suzana L2 A(6.11.2015) DA 0
660. Moldovan Dragana A(22.6.2016) NE 0
661. Momčilović Marijola L1 A(20.10.2015) DA 0
662. Moravčević Mirjana L1 A(9.6.2015) DA 0
663. Moric Tinde L1 NE 0
664. Mrđa Nevenka L1 NE 0
665. Mrgud Marko L2 NE 0
666. Mrvoš Senka L1 NE 0
667. Mujagić Zemina L2 NE 0
668. Munćan Marioara L1 A(20.10.2015) NE 0
669. Murić Dušica L2 A(24.1.2015)+B1,B2 DA 0
670. Najdanović Marija L1 A(3.4.2015) DA 0
671. Nasković Bratislav L1 NE 0
672. Nedeljković Olivera L2 A(27.2.2015)+C DA 0
673. Nedeljković-Kovačević Jasmina L1 NE 0
674. Nedin Tatjana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
675. Nenezić Snežana L1 A(3.4.2015)+C DA 0
676. Nešić Ana L1 A(27.2.2015)+C DA 0
677. Nešić Biljana L1 A(11.6.2015) DA 0
678. Nešić Irina L1 A(5.11.2015)+B1,SER,C DA 0
679. Nešković Branka A(30.10.2015) DA 0
680. Nešković Jelena A(16.3.2017)+C DA 0
681. Nešović Radojica L1 A(7.9.2015) DA 0
682. Nešović Vladana A(25.5.2016) DA 0
683. Netaj Zorica L1 NE 0
684. Nikodijević Dušan L1 NE 0
685. Nikolić Aleksandar L2 A(14.4.2015) DA 0
686. Nikolić Ana A(8.4.2016)+B1,SER DA 0
687. Nikolić Dejan L1 NE 0
688. Nikolić Dragana L1 NE 0
689. Nikolić Ivana L1 A(10.12.2014)+C DA 0
690. Nikolić Jelena A(8.3.2017) DA 0
691. Nikolić Ljiljana L1 A(30.4.2014)+B1 NE 0
692. Nikolić Milena L2 A(31.8.2015)+B1,C DA 0
693. Nikolić Nenad L1 A(7.5.2015) DA 0
694. Nikolić Olga L2 NE 0
695. Nikolić Slavka L2 NE 0
696. Nikolić Vela L1 A(13.5.2014) DA 0
697. Ninić Marina L2 A(15.5.2014)+B1,C DA 0
698. Ninković Miloš L2 A(30.3.2015) DA 0
699. Nišavić Stanimirka L1 NE 0
700. Njeguš Novak L2 NE 0
701. Nježić Irena L2 NE 0
702. Nogić Branka L1 A(17.10.2012); AC NE 0
703. Novakov Dragana L1 NE 0
704. Novakov Jovana L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
705. Novakov Nada L1 NE 0
706. Novaković Zorica L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C DA 0
707. Numanović Kimeta L2 A(22.10.2015) DA 0
708. Obradović Dragana L1 A(24.6.2014)+B1,SER,C DA 0
709. Obradović Ivan L1 A(28.4.2014) DA 0
710. Obradović Milena A(27.1.2017) DA 0
711. Obradović Veroslava L1 A(27.1.2017) DA 0
712. Obradović Zorica L1 A(11.6.2015) DA 0
713. Obšust Zdenka A(15.5.2017) DA 0
714. Ognjanović Anđela L2 A(19.10.2015) DA 0
715. Oliva Danijela L2 A(11.5.2015) DA 0
716. Opačić Branislava L2 NE 0
717. Orbović Marija L1 NE 0
718. Ostojin Anka L1 NE 0
719. Otašević Olga L2 A(9.6.2017)+C DA 0
720. Padejski Danijela L1 A(30.4.2015) DA 0
721. Pajić Ivana L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
722. Panić Nataša L2 A(28.9.2015)+C DA 0
723. Panić Sanja L1 A(11.6.2015) DA 0
724. Panić Šubarević Jasmina L2 A(9.6.2015) DA 0
725. Pantelić Dragana A(22.6.2017) DA 0
726. Pantelić Gordana L2 NE 0
727. Pantelić Jelena A(6.6.2017) NE 0
728. Pantić Katarina L1 A(10.9.2015) DA 0
729. Papdi Izabela L1 NE 0
730. Papić Nataša L1 A(22.6.2016) DA 0
731. Paško Zlatko L1 A(30.9.2015) DA 0
732. Patrnogić Slavica A(15.6.2016) DA 0
733. Paunović Milka L1 NE 0
734. Paunović Snežana L1 A(9.6.2015) DA 0
735. Pavićević Tatjana L2 A(17.11.2017) NE 0
736. Pavković Milka L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
737. Pavličić Tatjana A(22.6.2017) DA 0
738. Pavlićević Dragica L1 A(27.10.2015) DA 0
739. Pavlik Jaroslava L2 A(5.5.2015)+B1,B2,C DA 0
740. Pavlović Milan D. L2 A(18.10.2014)+B1,C NE 0
741. Pavlović Suzana L2 A(6.5.2014)+C DA 0
742. Pavlović Svetlana L1 A(19.1.2015)+SER,C DA 0
743. Pejčić Suzana L1 A(28.9.2015) DA 0
744. Peković Jelena A(8.9.2017) DA 0
745. Perić Aleksandra A(25.7.2016) DA 0
746. Perić Katarina A(21.4.2016) DA 0
747. Perić Milica A(8.8.2017) DA 0
748. Perković Aleksandar L2 NE 0
749. Perovanović Slađanka L1 A(27.2.2015)+B1,C DA 0
750. Perović Miloš L2 A(23.6.2014)+B1,B2,C DA 0
751. Peruničić Dragana L1 A(31.8.2015)+C DA 0
752. Peruničić Emilija L2 A(10.3.2015)+C DA 0
753. Pešić Marijana A(14.9.2015) DA 0
754. Pešić Nevena L2 NE 0
755. Petković Marija L1 A(8.5.2015) DA 0
756. Petković Marija A(8.9.2017) DA 0
757. Petković Marina L1 NE 0
758. Petković Žanja L1 A(9.5.2014)+C DA 0
759. Petric Vesna L1 A(17.4.2015) DA 0
760. Petrić Ljiljana L2 A(24.1.2015)+C DA 0
761. Petronić Nadežda L1 NE 0
762. Petronijević Dragana A(11.4.2016) DA 0
763. Petrović Davor L1 A(4.6.2014)+B1,SER DA 0
764. Petrović Goran L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
765. Petrović Jelena L2 NE 0
766. Petrović Jovana L2 NE 0
767. Petrović Ljiljana L2 A(10.3.2015)+C DA 0
768. Petrović Ljiljana L1 NE 0
769. Petrović Marija L1 A(10.6.2015) DA 0
770. Petrović Nataša L1 A(3.4.2015) DA 0
771. Petrović Ružica L1 A(13.2.2015)+B1,B2,C DA 0
772. Petrović Sanja L1 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
773. Petrović Vera L1 NE 0
774. Petrović Vesna A(22.4.2015) DA 0
775. Petrović Bošković Marija L2 NE 0
776. Petrović Hadži-Nešić Radmila L2 A(8.12.2014)+B1,B2,C DA 0
777. Petrović-Đorđević Svetlana L1 NE 0
778. Pinćir Tatjana A(16.3.2015)+B1,SER,C DA 0
779. Pjevač Milica L2 A(25.6.2014)+B1,B2,C DA 0
780. Planić Snežana L2 A(25.2.2015)+C DA 0
781. Plavšić Nataša L1 A(22.4.2015)+B1,B2,C DA 0
782. Poledica Slavko L2 A(24.10.2014) DA 0
783. Poljak Jovanka L1 A(15.5.2014)+B2,C DA 0
784. Polojac Ljubica L1 NE 0
785. Popa Dorina L1 A(29.10.2015) NE 0
786. Popadić Dragan L1 A(6.10.2015) DA 0
787. Popara Slaven L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
788. Popović Aleksandar L1 NE 0
789. Popović Bojana L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
790. Popović Dragana A(31.8.2017) DA 0
791. Popović Jelena L1 A(11.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
792. Popović Maja L1 A(20.1.2015)+C NE 0
793. Popović Marica L2 A(29.1.2015)+C DA 0
794. Popović Miroslav A(30.3.2016)+B1,SER,C DA 0
795. Potapov Maja L1 A(24.6.2014)+SER,C DA 0
796. Pražić Branka L1 A(1.10.2015)+B1 DA 0
797. Prebiračević Nevena L1 NE 0
798. Prelić Velibor L1 A(6.5.2014)+SER,C DA 0
799. Premović Danijela A(13.12.2016) DA 0
800. Pribak-Šorić Milena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
801. Prljinčević Ljiljana L1 A(21.1.2015)+B1,B2,C DA 0
802. Prodanović Ostoja L2 NE 0
803. Protić Snežana L1 A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
804. Pruginić Anđelija L1 NE 0
805. Pucarević Svetlana L1 A(9.9.2014)+B1,B2,C DA 0
806. Pušica Jelena L2 A(30.3.2015)+B1,B2,C DA 0
807. Putnik Milica L2 NE 0
808. Puzović Ljiljana L1 NE 0
809. Racić Ivan A(13.2.2015)+B1,B2 DA 0
810. Radenković Jadranka L2 A(30.3.2015) DA 0
811. Radenković Antić Nataša L2 A(29.11.2016) DA 0
812. Radeta Igor L2 A(30.4.2015)+C DA 0
813. Radetić Dragica L1 NE 0
814. Radetinac Izeta L2 A(22.9.2015)+B1,B2,C DA 0
815. Radisavljević Kaća L1 A(22.4.2014)+B1 NE 0
816. Radisavljević-Ćiparizović Dragana L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
817. Radivojević Ivica A(16.12.2016) DA 0
818. Radivojević Milutin L1 A(12.5.2014)+C DA 0
819. Radojčić Kostić Gordana L2 NE 0
820. Radojević Ana A(3.10.2016) DA 0
821. Radojević Bojana A(5.1.2016) DA 0
822. Radojević Leposava L1 A(10.9.2015)+B1,B2,C,D DA 0
823. Radojković Ana A(5.1.2016) DA 0
824. Radosavljević Aleksandra A(20.1.2015) DA 0
825. Radosavljević Marija L1 NE 0
826. Radosavljević Miloš A(8.9.2017) DA 0
827. Radošević Gordana L2 A(10.2.2015)+B1,SER,C DA 0
828. Radovanović Ana L1 NE 0
829. Radovanović Mirjana L1 NE 0
830. Radovanović Slađana L1 A(25.6.2014)+B1,B2,C DA 0
831. Radovanović Tatjana L2 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
832. Radović Aleksandar L1 A(30.5.2014)+B1,B2,C DA 0
833. Radović Snežana L2 NE 0
834. Radulović Zdravka L1 A(24.9.2012); AC NE 0
835. Rafa Katalin L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
836. Raičević Vojislav A(13.7.2015) DA 0
837. Rajačić Zorka L1 A(23.5.2014)+C DA 0
838. Rajić Suzana L1 A(22.4.2014) DA 0
839. Rajković Danijela L1 NE 0
840. Rajlić Branka L2 A(15.5.2014) DA 0
841. Rakić Dragana L2 A(15.10.2015) DA 0
842. Rakić Ljiljana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
843. Rakić Tanja A(2.3.2016) DA 0
844. Rakić Violeta L1 A(10.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
845. Rakić Šaranac Marija A(21.4.2016) DA 0
846. Rakić-Blanuša Tamara L1 A(23.6.2014)+B1,C DA 0
847. Rakita Dragana L2 NE 0
848. Rakonjac Katarina L1 A(2.2.2015)+B1,SER,C DA 0
849. Rančić Jasmina L1 NE 0
850. Ranđelović Dragan L1 NE 0
851. Ranisavljević Ljiljana L1 A(15.5.2014)+C DA 0
852. Ranković Ljiljana L1 A(15.10.2015) NE 0
853. Rašić Besa L1 A(8.4.2015) NE 0
854. Ratković Snežana L1 A(12.2.2015)+B1,B2,C DA 0
855. Reč Sead L2 NE 0
856. Relić-Vesković Tatjana A(16.3.2017) DA 0
857. Resan Brankica L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C; AC DA 0
858. Ribić Mirjana L1 A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
859. Ristanović Dragana L1 A(24.3.2017) DA 0
860. Ristić Branislav L1 A(24.9.2012)+B1,SER,C,D; AC DA 0
861. Ristivojević Branka L2 A(30.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
862. Ristović Biljana L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
863. Riter Snežana L1 A(12.6.2014)+B1,B2,C DA 0
864. Rodaljević Dragoslava L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
865. Rodić Dragan L1 A(8.11.2014) DA 0
866. Rokić Ljiljana L1 A(20.1.2015)+B1,SER,C DA 0
867. Rokvić Nada L1 NE 0
868. Rosić Milica A(25.1.2016) DA 0
869. Rovčanin Džemila L1 NE 0
870. Rudolf Olga L1 NE 0
871. Rumenić Zorana L2 A(4.2.2015)+B1,SER,C DA 0
872. S. Milojković Snežana L1 NE 0
873. Sajdl Sonja L1 A(2.3.2015)+B1,B2,C DA 0
874. Sajlović Tatjana A(31.3.2016)+B1,SER DA 0
875. Salatić Ivan L2 A(30.4.2014) NE 0
876. Salković Avdija L1 A(5.5.2015) DA 0
877. Samardžić Renata L1 A(27.2.2015)+B1,C DA 0
878. Samokal Jovanović Aleksandra A(5.2.2016)+B1,B2,C DA 0
879. Sarić Mirjana L1 NE 0
880. Savić Ana L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
881. Savić Dijana L2 A(12.3.2015)+C DA 0
882. Savić Ksenija L2 A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
883. Savić Ljiljana L1 A(7.10.2015)+B1,SER,C DA 0
884. Savić Milica A(31.7.2017) DA 0
885. Sekulović Marina L1 NE 0
886. Selava Radinka L1 NE 0
887. Selmanović Emina L1 NE 0
888. Senić Jelena L1 NE 0
889. Sibinović-Rajković Ružica L1 A(9.6.2015)+C NE 0
890. Silić Ljiljana L1 NE 0
891. Simanović Nada L1 A(21.9.2015) DA 0
892. Simić Dragosava A(13.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
893. Simić Mika L1 NE 0
894. Simić Nataša L2 A(2.12.2016) DA 0
895. Simić Viktorija L1 A(3.4.2015) DA 0
896. Simić-Petrović Marijana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
897. Simin Kosta L1 NE 0
898. Simonović Branislava L1 A(10.2.2015)+B1,C DA 0
899. Simonović-Mandić Svetlana L2 A(15.5.2014)+B1 DA 0
900. Simović Dubravka L1 A(24.9.2012)+C; AC NE 0
901. Sindik Ilija L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
902. Sirotović Suzana A(24.6.2015) DA 0
903. Sladojević Verica L2 A(23.4.2015) DA 0
904. Slavnić Srđan L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
905. Smiljanić Ilija L2 A(25.9.2017) DA 0
906. Smiljanić Ilinka L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
907. Sofronijević Adam L1 NE 0
908. Solunović Hristina L1 NE 0
909. Spasić Aleksandra L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
910. Spasić Sandra A(31.7.2017) DA 0
911. Spasojević Danka L1 A(11.5.2015) DA 0
912. Spasojević Ivana L1 A(22.10.2014)+B1,SER DA 0
913. Sremčević Ivana L2 NE 0
914. Srndović Suzana L1 A(12.2.2015)+B1,B2,C DA 0
915. Stajić Dimitrije L1 A(16.6.2015) DA 0
916. Stamenković Marina L1 A(15.4.2015) DA 0
917. Stamenković Sanja L1 NE 0
918. Stamenović Bojan L2 A(1.12.2014)+C DA 0
919. Stamenović Ljiljana L1 NE 0
920. Stančić Gordana L2 A(13.12.2016) NE 0
921. Stanić Isidora A(25.4.2017) DA 0
922. Stanimirović Ljiljana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
923. Stanisavljević Sanja L2 NE 0
924. Stanišić Mirjana L1 A(6.5.2014)+C DA 0
925. Stankov Sonja L1 A(6.4.2015) DA 0
926. Stanković Dajana L1 NE 0
927. Stanković Katarina L1 A(3.4.2015) DA 0
928. Stanković Ljiljana L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC DA 0
929. Stanković Marina L1 A(8.4.2015) NE 0
930. Stanković Miodrag L1 NE 0
931. Stanković-Anđelković Violeta L1 A(4.11.2015) DA 0
932. Stanojević Biljana A(8.8.2017) DA 0
933. Stanojlović Jovana L1 NE 0
934. Stefanović Ivana L1 A(15.4.2015) NE 0
935. Stefanović Katarina L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
936. Stefanović Olivera L1 NE 0
937. Stefanović Valerija L1 A(7.5.2015)+B1,B2,C DA 0
938. Stepanović Vesna L1 NE 0
939. Stepanović Todorović Sanja L2 A(15.5.2014) DA 0
940. Stepić Mateja L1 A(9.5.2014) DA 0
941. Stevanović Ana L2 A(22.4.2014)+B1; AC DA 0
942. Stevanović Gorana L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
943. Stevanović Milica L1 A(3.4.2015) DA 0
944. Stevanović Svetlana L1 A(9.6.2015)+C DA 0
945. Stevanović Tanja L1 NE 0
946. Stevanovski Slobodan L2 A(8.5.2015) DA 0
947. Stević Danijela L1 A(20.10.2015) DA 0
948. Stević Gordana L2 A(13.1.2015)+C DA 0
949. Stević Verka L2 NE 0
950. Stijepović Mile L1 A(30.4.2014)+B1,SER,C DA 0
951. Stiković Marija L1 A(11.2.2015)+C DA 0
952. Stjepanović Blažan L1 A(10.6.2014)+B1,B2,C DA 0
953. Stjepanović Ivana L1 DA 0
954. Stojadinović Vladana L1 A(10.6.2015)+C DA 0
955. Stojaković Anđelka L2 NE 0
956. Stojaković Slađana L1 NE 0
957. Stojanović Aleksandra L1 A(11.2.2015)+B1,C DA 0
958. Stojanović Andrijana L2 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
959. Stojanović Dušan A(13.1.2015) DA 0
960. Stojanović Gordana L2 A(30.3.2015) DA 0
961. Stojanović Gordana L1 A(11.6.2014)+B1,C DA 0
962. Stojanović Ivan L1 A(15.10.2015) DA 0
963. Stojanović Jelena L1 A(10.6.2015) DA 0
964. Stojanović Jelena A(13.12.2016) DA 0
965. Stojanović Ljubiša L1 NE 0
966. Stojanović Marijana L2 A(1.12.2014)+B1,SER,C DA 0
967. Stojanović Mirjana L1 A(7.4.2015) DA 0
968. Stojanović Nadica A(27.12.2016) DA 0
969. Stojanović Olja L1 A(20.1.2015)+B1,B2,C DA 0
970. Stojanović Radmila L1 NE 0
971. Stojanović Tatjana L1 NE 0
972. Stojanović Vesna L2 NE 0
973. Stojanović Vesna L1 A(3.11.2014)+B1,SER,C DA 0
974. Stojanović Zorka L1 A(12.6.2015) DA 0
975. Stojiljković Zorica A(16.12.2016) NE 0
976. Stojkanović Zvezdana L2 A(11.6.2015)+C DA 0
977. Stojković Marina L1 A(12.5.2014) DA 0
978. Stojković Mirjana L1 NE 0
979. Stojković Nađa L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
980. Stojković Tijana L2 A(23.6.2014) NE 0
981. Stojković Zvonimir L1 A(15.4.2015) DA 0
982. Stojković Kikić Irina L1 A(26.2.2015)+B1,SER,C DA 0
983. Stojmenović Dragan L1 A(6.10.2015)+SER,C DA 0
984. Stojmenović Violeta L1 NE 0
985. Stojšić Siniša L2 A(29.5.2014)+B1,B2,C DA 0
986. Stokić Ivana L1 A(9.6.2015) DA 0
987. Stokić Oliver L1 A(22.9.2015) DA 0
988. Stolić Dragana L2 A(5.5.2014)+C DA 0
989. Strainović Vesna L1 A(9.6.2015) DA 0
990. Subašić Slađana L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
991. Subotić Slađana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
992. Sučević Nataša L1 A(23.2.2015)+C DA 0
993. Sudar Marija A(15.5.2017) NE 0
994. Sulejmanović Senad L1 NE 0
995. Surla Vesna L1 A(22.4.2014)+B1 DA 0
996. Šahović Mišić Srbislava L2 A(10.6.2014)+C DA 0
997. Šainović Drita L2 A(31.3.2015) DA 0
998. Šanta Denis L1 A(30.9.2015) DA 0
999. Šantić Mirela L1 A(4.1.2016) DA 0
1000. Šarac Dušica L1 NE 0
1001. Šarović Marija L1 A(15.4.2015) DA 0
1002. Šašić Vesna L1 A(15.6.2016) DA 0
1003. Šeguljev Višnja L2 A(27.2.2015) DA 0
1004. Šerbedžija Olivera L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C DA 0
1005. Ševo Verica L1 A(26.6.2014)+B1,B2,C DA 0
1006. Škipina Gorica L1 A(13.2.2015)+C NE 0
1007. Škorić Aleksandra L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C NE 0
1008. Šmudla Marina A(8.4.2016) DA 0
1009. Šokica-Šuvaković Novka L1 A(1.6.2015)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1010. Špehar Olga L1 NE 0
1011. Špirtović Armina L1 NE 0
1012. Šućur Katarina L1 NE 0
1013. Šujica Vesna L1 NE 0
1014. Šumarac Jelena A(13.12.2016) DA 0
1015. Šurlan Miljana A(16.1.2015)+B1,B2,C DA 0
1016. Šušnjar Zoran L2 A(28.9.2015)+C DA 0
1017. Švabić Vesna L1 NE 0
1018. Tadić Srđan L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
1019. Tamburić Snežana L1 NE 0
1020. Tanasić Branislava A(14.2.2017) DA 0
1021. Tanasković Tatjana L1 NE 0
1022. Tasić Mile L1 NE 0
1023. Tasić Nataša L2 NE 0
1024. Tasić Tanja L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1025. Tasić Valentina L2 A(4.7.2014) DA 0
1026. Telalović Mirjana L1 NE 0
1027. Tepavac Ljubomir L1 NE 0
1028. Timotić Marijana L1 A(1.6.2015) DA 0
1029. Tirnanić Vladimir L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C DA 0
1030. Todorović Ivana L1 NE 0
1031. Todorović Maja L1 NE 0
1032. Todorović Milan A(24.5.2016) DA 0
1033. Todorović Vera L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
1034. Todorović Zlatka L1 NE 0
1035. Toman Ana A(22.6.2017) DA 0
1036. Tomašević Mirjana L1 A(14.4.2015) DA 0
1037. Tomčanji Vanja L1 A(24.6.2014)+B1,B2,C DA 0
1038. Tomić Biljana L1 A(9.6.2015) DA 0
1039. Tomić Dušanka L1 NE 0
1040. Tomić Jelena L1 A(9.6.2015) DA 0
1041. Tomić Nevena L1 DA 0
1042. Topalović Vesna L1 NE 0
1043. Tošić Jasmina L2 A(3.4.2015) DA 0
1044. Trailović Zorica L1 NE 0
1045. Trajković Dragan A(2.10.2017) DA 0
1046. Trajković Ljiljana L1 A(8.4.2015) DA 0
1047. Tričković Katarina L1 A(2.2.2015)+SER,C DA 0
1048. Trifunac Jasmina L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
1049. Trifunović Ivana L2 A(6.11.2015) DA 0
1050. Trifunović Miloš L1 NE 0
1051. Trijić Vesna A(24.3.2017) DA 0
1052. Trijić Vladan L1 NE 0
1053. Trtovac Aleksandra L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1054. Trtovac Selman L1 NE 0
1055. Tucakov Milica L2 A(29.5.2014)+B1,B2,C DA 0
1056. Tucić Hajna L1 A(9.2.2015)+C DA 0
1057. Tumbul Ćamila L1 NE 0
1058. Turčinović Janko A(10.3.2015) DA 0
1059. Ubiparip Milanka L1 NE 0
1060. Ukropina Vesna L1 A(12.5.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
1061. Urošević Danijela L1 A(4.2.2015) DA 0
1062. Usanović-Ašonja Nada L1 A(12.6.2014)+C DA 0
1063. Vasilijević Mirjana L1 A(16.10.2015)+SER DA 0
1064. Vasiljević Milan L1 NE 0
1065. Vasiljević Nataša L1 A(8.5.2014)+C DA 0
1066. Vasović Koviljka L2 NE 0
1067. Vaš Marija L1 A(24.6.2014)+B1,C,D DA 0
1068. Vejnović-Andrejić Jadranka L1 A(19.10.2015)+B1,B2,C,D DA 0
1069. Veličković Aleksandra L2 A(31.3.2015)+B1,B2,C DA 0
1070. Veličković Ivan L1 A(12.3.2015)+C NE 0
1071. Veljković Snežana L1 A(23.11.2015) DA 0
1072. Veljović Tina L1 A(27.2.2015) DA 0
1073. Veselinović Bojana L2 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
1074. Veselinović Nadica L1 A(11.6.2015) DA 0
1075. Vesković Mina A(30.3.2016) DA 0
1076. Vezmar Borivoj L1 NE 0
1077. Vićentić Bojan L1 NE 0
1078. Vidojević Branislava L2 A(27.2.2015)+C DA 0
1079. Vilotić Gordana L1 NE 0
1080. Vioglavin Mirjana L1 NE 0
1081. Vitezović Jelena A(13.6.2017)+B1,B2,C DA 0
1082. Vitković Biljana L1 NE 0
1083. Vitković Draginja L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
1084. Vladetić Jelena L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
1085. Vladetić Sava L2 A(21.10.2015) DA 0
1086. Vlajković-Mitrovanov Duško L1 NE 0
1087. Vlajnić Maja L1 NE 0
1088. Vlašković Brankica A(9.9.2015)+B1,SER DA 0
1089. Vojinović-Kostić Jelena L1 NE 0
1090. Vojnović Žarko L2 A(12.9.2012)+C,D; AC DA 0
1091. Vojvodić Ljiljana L1 A(14.5.2015)+B1,B2 DA 0
1092. Voštinić Ana L1 A(11.5.2015) DA 0
1093. Vračar Vera L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
1094. Vračarić Dragan L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
1095. Vračarić Nada L1 NE 0
1096. Vranić Marija L2 NE 0
1097. Vučkovac Obrad L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1098. Vučković Dragana L2 A(11.9.2015) DA 0
1099. Vučković Gordana L1 A(19.10.2015)+B1,B2,C DA 0
1100. Vučković Milorad L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1101. Vučković Ratka L1 A(24.1.2015) DA 0
1102. Vučković Sanja A(13.7.2015) DA 0
1103. Vučković Svetlana L1 A(6.6.2014)+B1,B2,C,D DA 0
1104. Vujanić Vesna A(15.5.2017) NE 0
1105. Vujašević Mirjana A(9.10.2017) DA 0
1106. Vujičić Dragica L1 NE 0
1107. Vujić Bojana L2 NE 0
1108. Vujić Ljubomir L2 NE 0
1109. Vujić Nada L1 A(1.7.2014)+B1,C,D DA 0
1110. Vujinović Jelica L2 A(26.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1111. Vujkov-Đuranović Tamara L1 A(11.6.2014)+C DA 0
1112. Vujošević Dubravka L1 NE 0
1113. Vujošević Ljubiša L1 A(3.7.2014)+B1,SER NE 0
1114. Vujović Dragana L2 A(9.6.2015) DA 0
1115. Vujović Ivan L1 A(11.3.2015) NE 0
1116. Vukadinović Biljana L1 NE 0
1117. Vukadinović Marija L1 A(10.6.2015) NE 0
1118. Vukanić Jasmina L1 A(24.9.2012)+SER,C; AC DA 0
1119. Vukičević Ersilija L1 A(30.4.2015) NE 0
1120. Vukićević Dejan L1 A(28.4.2014)+C,D DA 0
1121. Vukićević Jasna L1 A(16.10.2015)+C DA 0
1122. Vukotić Bojana L1 NE 0
1123. Vuković Stojković Danica L2 A(9.6.2015) DA 0
1124. Vuksanović Jelena L2 A(24.6.2014)+B1,C DA 0
1125. Vulićević Danijela L2 A(23.10.2015) DA 0
1126. Vulović Draško L1 A(5.12.2016) DA 0
1127. Zarić-Mitrović Vera L1 A(12.6.2015) DA 0
1128. Zdravković Marjana L2 NE 0
1129. Zdravković Sunčica L1 A(3.4.2015) DA 0
1130. Zdravković Vesna L1 NE 0
1131. Zec Marijana L2 A(23.10.2015) DA 0
1132. Zečević Irena L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C DA 0
1133. Zečević Milka L2 NE 0
1134. Zeljak Milan L1 NE 0
1135. Zeljić Jelica L2 A(16.9.2015) DA 0
1136. Zeljković Ljiljana L1 A(8.4.2015) NE 0
1137. Zgrabljić Svetlana L1 NE 0
1138. Zlatanović Ninoslava L1 A(8.4.2015) DA 0
1139. Zlatičanin Vesna L1 A(28.10.2015) DA 0
1140. Zrnić Vera L1 NE 0
1141. Zubić Adrijana L1 A(25.2.2015)+B1,SER,C DA 0
1142. Žarić Tanja L2 A(21.4.2015) DA 0
1143. Žebeljan Biljana L1 A(26.10.2015) NE 0
1144. Željski Tamara L1 A(4.7.2014)+B1 DA 0
1145. Živanović Biljana L1 A(23.11.2015) DA 0
1146. Živanović Jasmina L2 A(9.6.2015) DA 0
1147. Živanović Jasmina L1 A(10.3.2015) DA 0
1148. Živanović Sava L1 A(23.6.2014)+C DA 0
1149. Živić Biljana L1 NE 0
1150. Živić Radmila L2 A(5.11.2015) DA 0
1151. Živković Biljana L2 A(5.10.2015) DA 0
1152. Živković Slađana L2 A(9.4.2015) DA 0
1153. Živković Tamara L2 A(4.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1154. Živković Tatjana L1 A(12.6.2015)+C DA 0
1155. Živković Vladan L1 A(23.6.2014)+C DA 0
1156. Živković-Muškinja Andrea A(8.8.2017) DA 0
1157. Žugić Uroš L2 A(15.7.2015) DA 0
1158. Župan Vesna L1 A(13.5.2014)+B1,C DA 0
COBISS2/Katalogizacija
L1 - Priznavanje licence u skladu s 14. članom Pravilnika iz 2009. godine
L2 - Dobijanje licence na osnovu obavljene provere znanja
 
COBISS3/Katalogizacija
A - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (knjiga), te za kreiranje zbirnih zapisa i zapisa za izvedena dela
B1 - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju sastavnih delova
SER - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju serijskih publikacija
B2 - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju kontinuiranih izvora
C - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju neknjižne građe
D - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju antikvarne građe
AC - Kreiranje i uređivanje punih normativnih zapisa za lična imena te preuzimanje zapisa iz baze podataka LC/NAF
 
K - Vlasnik licence/dozvole(a), u jednoj ili u više biblioteka ima korisničko ime i šifru s privilegijama za kreiranje zapisa u procesu uzajamne katalogizacije
 
Ako je od dobijanja licence za uzajamnu katalogizaciju proteklo više od 3 godine, vlasnik licence, između ostalog, pokazuje svoju osposobljenost za uzajamnu katalogizaciju takođe kreiranjem bar 100 zapisa u uzajamnoj bazi podataka COBIB u poslednje tri godine. Vlasnik licence, koji više ne učestvuje u procesu uzajamne katalogizacije i ujedno ne namerava da dobije dozvole za COBISS3/Katalogizaciju, može da zatraži brisanje iz evidencije važećih licenci, što saopštava VBS-u na adresu cobissizo@vbs.rs.

ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2017 IZUM