Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

Licence za uzajamnu katalogizaciju

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Važeće licence za COBISS/Katalogizaciju

(stanje 24.4.2017)

Br. Prezime Ime COBISS2/Katalogizacija COBISS3/Katalogizacija K Z
1. Aćimović Maja A(31.8.2015)+B1,SER DA 0
2. Agatonović Višnja L1 A(27.10.2015) DA 0
3. Albahari Biljana A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
4. Aleksandrović Snežana L1 NE 0
5. Aleksandrović Vesna L1 A(24.9.2012)+C; AC DA 0
6. Aleksić Dragana L2 NE 0
7. Aleksić Ljubica L1 A(22.4.2014)+B1,B2 DA 0
8. Aleksić Nada L1 NE 0
9. Almažan Anda L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
10. Alomerović Rizvan L1 NE 0
11. Amidžić Nedeljko L1 NE 0
12. Ančulj Maja L2 A(30.4.2015)+B1,B2,C DA 0
13. Andonovski Jelena L2 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
14. Andrejić Milanka L2 A(10.3.2015) DA 0
15. Andrić Jelena L1 NE 0
16. Anđić Andrej A(15.12.2015) DA 0
17. Anić Jelena L1 A(22.10.2014)+B1,SER DA 0
18. Antić Aleksandra L1 A(3.4.2015) DA 0
19. Antić Jelena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
20. Antić Ljiljana L1 NE 0
21. Antić Slobodanka L1 NE 0
22. Antić Violeta L1 A(8.4.2015) NE 0
23. Antonić Sanja L2 NE 0
24. Antonijević Nataša L1 NE 0
25. Arambašić Milica L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
26. Arambašić Svetlana L1 A(9.9.2015) DA 0
27. Arežina Verica L2 A(9.6.2015) DA 0
28. Arsenović Andrea L2 A(22.4.2014) DA 0
29. Arsić Nadica L1 A(20.11.2015) NE 0
30. Atanasova-Nikolić Elizabeta L2 A(2.4.2015)+C DA 0
31. Avalić Ljiljana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C DA 0
32. Avramović Branislava L1 NE 0
33. Avramović Nevena L1 A(1.6.2015) DA 0
34. Ayyash Isidora A(13.7.2015) NE 0
35. Babić Branislava L1 NE 0
36. Babić Valentina A(13.4.2016)+B1,B2,C DA 0
37. Bacotić Gordana L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
38. Bači Jelena L1 NE 0
39. Baćević Marija L1 NE 0
40. Bajin Marijana L2 A(26.2.2015) DA 0
41. Bajin Zoran L1 A(15.5.2014)+B1,C,D DA 0
42. Bajunović Jadranka L2 A(5.10.2015) DA 0
43. Bak Nadežda L2 NE 0
44. Bambić Kostov Ana L2 A(28.1.2015) NE 0
45. Banda Marta A(18.8.2015)+B1,B2,C DA 0
46. Banković Vijoleta A(22.2.2016)+C DA 0
47. Banović Jelena A(13.4.2016)+B1,SER DA 0
48. Barać Zorica L1 A(21.3.2016) DA 0
49. Barlov Nikša L1 A(15.5.2015) DA 0
50. Barudžija Verislava L1 A(3.7.2014)+B1,SER,D DA 0
51. Bašić Ljiljana L1 A(25.11.2014) DA 0
52. Bažik Boženka L1 A(27.2.2015) DA 0
53. Begenišić Dobrila L1 A(27.1.2016) DA 0
54. Begović Uroš L2 A(22.10.2014) DA 0
55. Beli Katarina L1 NE 0
56. Belić Nataša L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
57. Belošević Mirjana L2 NE 0
58. Belužić Monika L1 A(23.6.2014) DA 0
59. Berenji Ester L1 NE 0
60. Berić Radojka L1 NE 0
61. Bežanić Tijana L2 A(30.12.2016) DA 0
62. Bibić Danijel L1 A(8.4.2015) NE 0
63. Bikicki Vesna L1 NE 0
64. Bjelica Bojana L2 A(30.5.2014)+B1,B2,C DA 0
65. Bjelić Anđa L1 NE 0
66. Bjelić Radmila L2 A(24.1.2015)+C DA 0
67. Bjelobrk Maja A(2.2.2015)+C NE 0
68. Blagojević Dragana L1 A(9.4.2015) DA 0
69. Blagojević Marijana L2 A(7.9.2015) DA 0
70. Blašković Melanija L1 A(21.5.2014)+B1,C; AC DA 0
71. Blažić Veselin L2 NE 0
72. Blažin Vanja L1 A(21.5.2014)+B1,C DA 0
73. Bogdanović Marija L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
74. Bogdanović Milena L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C NE 0
75. Bogdanovski Petar L1 NE 0
76. Bogicić Daniela L2 NE 0
77. Bognar Iren L1 NE 0
78. Bogojević Tatjana L1 A(27.2.2015) DA 0
79. Bogosavljević Sida L1 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
80. Bojanić Predrag A(23.3.2017) NE 0
81. Bojković Mirjana A(26.7.2016) DA 0
82. Bojović Snežana L1 A(13.11.2014)+B1,SER,C DA 0
83. Bokan Tijana L2 A(28.9.2015)+C DA 0
84. Bolić Dušana L2 A(4.7.2014)+B1 DA 0
85. Borisavljević Ivana L1 A(11.5.2015)+C DA 0
86. Boro Dragoslav L2 A(15.5.2014)+SER,C,D DA 0
87. Bošković Branislava L1 NE 0
88. Bošković Lidija L1 A(18.10.2014)+B1,C DA 0
89. Bošković Ljubica L1 NE 0
90. Bošković Persida A(30.3.2016)+B1,B2,C DA 0
91. Božičković-Radulović Danijela L1 NE 0
92. Božić Irena L2 NE 0
93. Božić Jadranka L1 NE 0
94. Božić Julijana L1 NE 0
95. Bracić Milica L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
96. Branković Ljubomir L1 A(19.10.2015) DA 0
97. Branković Valentina A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
98. Branković-Basarić Zorica L1 A(10.6.2015) DA 0
99. Brašanac Gordana L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C DA 0
100. Brašić Emilija L1 NE 0
101. Brdarević Slavica L1 NE 0
102. Brindić Maja L1 A(2.4.2015) DA 0
103. Brkić Anka L2 A(15.5.2014) NE 0
104. Brkić Ivana L1 A(21.9.2015) DA 0
105. Brkić Ljiljana L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
106. Brković Dušica L1 A(9.3.2015)+C DA 0
107. Brnja Marina A(29.11.2016) DA 0
108. Brun Miloš A(22.1.2016) DA 0
109. Brzulović-Stanisavljević Tatjana L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
110. Buboš-Marki Otilia L1 A(1.9.2015)+B1,B2,C DA 0
111. Budić Viktorija L1 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
112. Bugarinovic Svetlana L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C DA 0
113. Bukavac Marina L2 A(5.12.2014)+SER,C DA 0
114. Bulajić Maja L1 A(4.11.2015)+SER DA 0
115. Bulat Radmila L1 NE 0
116. Bulatović Marija L1 A(15.9.2014) DA 0
117. Bundalo Sanja L1 A(8.4.2015) DA 0
118. Burzan Dejana L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
119. Butigan-Vučaj Tamara L1 NE 0
120. Buzić Irena L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
121. Cakić Silvana L2 A(9.6.2015) DA 0
122. Carević Radmila L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
123. Cerović Stasja L2 A(15.5.2014)+D DA 0
124. Cesarec Maja L1 A(7.10.2015) DA 0
125. Cibin Milena L2 A(15.5.2014) DA 0
126. Cicka Ruženka L2 A(5.5.2015) DA 0
127. Cimeša Jelena L1 A(27.11.2014) DA 0
128. Cokanović Katarina L1 A(14.4.2015) DA 0
129. Corelj Lidija L1 A(10.6.2015)+C DA 0
130. Crljić Vera A(26.7.2016) DA 0
131. Crnković Marija L1 A(9.6.2015) DA 0
132. Crvenko Ljiljana L2 A(15.5.2014)+D DA 0
133. Cuca Jelena L1 NE 0
134. Cvetanović Ana L1 A(3.4.2015) DA 0
135. Cvetićanin Snežana L1 A(30.9.2015) DA 0
136. Cvetković Marina A(1.2.2017) DA 0
137. Cvetković Milica L1 A(27.2.2015)+B1,C DA 0
138. Cvjetićanin Nataša L1 NE 0
139. Čačić Marija L1 A(30.4.2015) DA 0
140. Čanković Jasna L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
141. Čano-Tomić Emina L1 A(18.10.2014)+B1,B2,C,D DA 0
142. Čavdarević Dušica L2 NE 0
143. Čičić Mirjana L2 A(17.11.2014)+C DA 0
144. Čubrilo Olivera L1 A(10.2.2015)+B1,B2,C NE 0
145. Čučković Nataša A(20.1.2015)+C DA 0
146. Čučković Snežana L1 DA 0
147. Čudić Nemanja L1 NE 0
148. Čudomirović Biljana L1 NE 0
149. Čupić Milica L2 A(8.4.2015) DA 0
150. Čutura Snežana L1 A(2.4.2015) DA 0
151. Ćeranić Natalija L1 A(2.2.2015) DA 0
152. Ćirić Aleksandra L1 NE 0
153. Ćirić Jelena L2 A(23.6.2015) NE 0
154. Ćirić Slavica L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
155. Ćirković Snježana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
156. Ćirović Jovana L2 A(30.4.2014) NE 0
157. Ćirović Ruža L1 NE 0
158. Ćorković Mirjana L1 NE 0
159. Ćurčić Sanja L2 A(10.3.2015)+C DA 0
160. Ćurčić-Budinski Nada L1 A(27.2.2015)+B1,C,D DA 0
161. Dadić Olgica L1 A(20.11.2015) NE 0
162. Dakić Nataša L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
163. Damnjanović Ružica L1 A(1.6.2015) DA 0
164. Danković Vesna L1 A(1.12.2014)+B1,SER,C DA 0
165. Davidović Branko L2 A(15.5.2014)+D DA 0
166. Davidović Ljiljana L1 A(14.5.2015)+B1,B2 DA 0
167. Davidovski Biljana A(25.1.2016) DA 0
168. Dedić Miloš L1 NE 0
169. Delibašić Jasna L2 A(21.1.2015)+C DA 0
170. Delija Snežana L2 A(25.11.2014)+C DA 0
171. Deljanin Sandra L1 A(30.12.2016)+B1,SER DA 0
172. Dimić Ljiljana L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
173. Dimitrijević Aleksandar L2 A(11.5.2015)+B1,B2,C DA 0
174. Dimitrijević Jasmina L1 A(27.2.2015)+C DA 0
175. Dimitrijević Nada L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
176. Dimitrijević Peđa L2 A(23.6.2014) DA 0
177. Dimitrijević Slavoljub L1 NE 0
178. Dimitrijević Svetlana L1 NE 0
179. Dimitrijević Stanković Mirjana A(10.4.2017) DA 0
180. Dinić Božidar L1 NE 0
181. Dmitrić Marko L2 A(30.9.2015) DA 0
182. Doderović Radivoj L1 A(27.2.2015)+C DA 0
183. Dostanić Jelena L2 NE 0
184. Došlić Nenad L1 A(25.6.2014)+B1,C DA 0
185. Dovniković Svetlana L1 A(24.6.2014)+B1,B2,C NE 0
186. Dragičević Ljiljana L1 A(30.4.2014)+B2,C DA 0
187. Dragić Dubravka L2 A(1.12.2014)+C DA 0
188. Dragišić Vladimir L1 NE 0
189. Dragosavac Branka A(18.1.2017) DA 0
190. Dragović-Pop-Lazić Vesna L1 NE 0
191. Dragutinović Radmila Reveka A(21.7.2015) DA 0
192. Drapšin Aleksandra L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
193. Dražić Radmila L1 A(10.9.2015) DA 0
194. Dražić Stevan L2 A(23.11.2015) DA 0
195. Drča Slavica L1 NE 0
196. Drmanac Mirko L1 A(9.3.2015)+SER DA 0
197. Dučić Aleksandar L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
198. Dudić Maša L1 A(9.6.2015) DA 0
199. Dukić Ljiljana L2 A(16.1.2015) DA 0
200. Duković Jelena L2 A(27.2.2015)+C DA 0
201. Dulović Predrag L1 NE 0
202. Dumanović Jelena L1 A(12.3.2015)+C DA 0
203. Duran Nermina A(19.4.2016) DA 0
204. Durlević Jelena L2 A(5.12.2014)+B1,SER,C DA 0
205. Dutina Tatjana L2 A(5.12.2014)+SER,C DA 0
206. Džidić Šejla A(25.7.2016) DA 0
207. Džikić Ljiljana L1 NE 0
208. Džufić Nataša L1 A(1.6.2015) DA 0
209. Đačić Nataša L2 A(28.9.2015)+C DA 0
210. Đenadić Boris L2 A(23.2.2015)+B1,C DA 0
211. Đerić Milica L1 NE 0
212. Đerić Milijana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C DA 0
213. Đilas Gordana L1 A(27.2.2015)+B1 DA 0
214. Đokić Zorica L2 A(10.9.2015)+B1,B2,C DA 0
215. Đoković Gordana L1 A(22.10.2014)+B1,SER DA 0
216. Đoković Veljko L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
217. Đonović Dušica L1 A(19.10.2015) DA 0
218. Đorđević Biljana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
219. Đorđević Biljana L2 A(17.6.2015) DA 0
220. Đorđević Boban L1 A(4.11.2015)+C DA 0
221. Đorđević Borivoje L1 A(4.11.2015) DA 0
222. Đorđević Dragana L2 A(12.5.2014)+C DA 0
223. Đorđević Jelena A(18.1.2017) DA 0
224. Đorđević Latinka L1 A(3.7.2014)+B1,SER DA 0
225. Đorđević Maja L1 NE 0
226. Đorđević Milena L2 A(13.11.2014)+C DA 0
227. Đorđević Nevena A(31.3.2017) DA 0
228. Đorđević Rada L1 NE 0
229. Đorđević Snežana L1 A(3.3.2015) DA 0
230. Đorđević Snežana L2 NE 0
231. Đorđević Suzana L2 A(3.4.2015) DA 0
232. Đorđević Vesna L1 A(15.10.2015) DA 0
233. Đorić Ana L2 A(30.4.2014)+B1,C NE 0
234. Đošić Predrag L2 A(25.2.2015) DA 0
235. Đukanović Jelena L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
236. Đukić Gordana L1 NE 0
237. Đukić Ljiljana L1 NE 0
238. Đukić Miljana L1 A(15.12.2014)+B1,B2,C,D NE 0
239. Đunisijević Dragana L1 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
240. Đurašević Mirjana L2 A(11.5.2015) DA 0
241. Đurđev-Josimov Tamara L1 A(7.10.2015) DA 0
242. Đurđulov Jelena L1 A(7.5.2014)+B1,B2,C,D DA 0
243. Đurić Jasminka L1 A(13.1.2015)+B1,B2,C,D DA 0
244. Đurić Nebojša L2 NE 0
245. Đurkić Sabina L1 A(5.10.2015)+SER,C DA 0
246. Đurovska Dragica L2 NE 0
247. Eraković Dušanka L1 A(14.5.2015)+B1,B2,C DA 0
248. Erić Slobodanka L1 A(3.4.2015) DA 0
249. Erić Stanislava L1 NE 0
250. Eror Vanja L1 A(23.2.2015)+B1,C DA 0
251. Fazlić Azra L2 A(22.10.2015) NE 0
252. Ferizović Vujičić Silva L1 A(2.2.2015)+C DA 0
253. Fetahović Anisa L1 A(8.9.2015) DA 0
254. Fetahović Binela L2 A(7.5.2015) DA 0
255. Filimonović Dragica A(22.6.2016) DA 0
256. Filipović Danica L1 NE 0
257. Filipović Emilija L2 A(30.4.2014)+C DA 0
258. Filipović Zoran L2 A(3.4.2015) DA 0
259. Fleis Rita L1 NE 0
260. Fodor Tamaš L2 A(15.10.2015) DA 0
261. Furundžić Snježana L1 A(6.6.2014)+B1,SER,C DA 0
262. Gabriš Ljudmila L1 NE 0
263. Gagić Vesna L2 A(3.11.2014)+C DA 0
264. Gajić Boja L1 A(9.5.2014) DA 0
265. Gajić Ivana L1 A(27.2.2015)+B1,SER,C DA 0
266. Gajić Milica L1 A(16.3.2017) DA 0
267. Gajić Svetlana L2 NE 0
268. Gajić-Majer Ljiljana L1 NE 0
269. Garapić Slađana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
270. Gardašević Stanislava L2 NE 0
271. Gašić Nebojša L1 NE 0
272. Gavrilović Ivana L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
273. Gavrilović Milena A(22.4.2015) DA 0
274. Genčić Snežana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
275. Georgiev Elizabeta L1 A(12.6.2015) DA 0
276. Gerga Aurika L1 A(5.11.2015) NE 0
277. Gligorijević Miroslav L1 NE 0
278. Glišić Jelena L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
279. Glišić Sunčica L1 A(5.5.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
280. Glišović Jelena L2 A(28.4.2014)+C DA 0
281. Glišović Svetlana L1 A(25.11.2014)+B1,C DA 0
282. Glušac Ana L2 A(27.2.2015)+B2,C DA 0
283. Glušac Mirela L1 NE 0
284. Gluščević Vesna L1 A(23.5.2014)+C DA 0
285. Gnjatović Žana L1 NE 0
286. Gocić Jelena L1 A(5.6.2014) DA 0
287. Golub Saša L1 A(26.2.2015)+B1,B2,C DA 0
288. Golubović Ana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
289. Golubović Mirjana L1 NE 0
290. Golubović Olivera L1 A(29.1.2015)+B1,B2,C DA 0
291. Golubović Olivera L2 A(15.5.2014)+D DA 0
292. Golubović Siniša L1 NE 0
293. Golubović Zvonimir L2 A(15.5.2014)+D DA 0
294. Goranović-Prlja Nataša L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC DA 0
295. Gordić Marija L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
296. Gordić Srđan L1 A(30.5.2014)+B1,C DA 0
297. Gradić Aleksandar L2 NE 0
298. Grba Sofija L2 A(8.10.2015) DA 0
299. Grbić Branislava L1 A(12.9.2012); AC DA 0
300. Grbić Dušica L1 NE 0
301. Grbović Gordana L1 A(9.5.2014)+B1,B2,C DA 0
302. Grbović Milorad L2 A(27.11.2015) DA 0
303. Grubač Jelena L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
304. Grubješić Dušanka L1 NE 0
305. Grujić Angelina L1 A(24.9.2012)+B1,C; AC DA 0
306. Grujić Dragana L1 A(16.1.2015)+B1,SER DA 0
307. Grujić Ljiljana L2 A(6.11.2015) DA 0
308. Grujović Biljana L2 A(15.5.2014)+B1,SER DA 0
309. Gucunski-Lukaj Vesna L1 NE 0
310. Gundelj Marijana L1 A(9.6.2015) DA 0
311. Habeš Fehima L2 A(23.10.2015) DA 0
312. Hadžić Nevenka L2 NE 0
313. Hadžifejzović Irfet L2 NE 0
314. Hadži-Vidanović Jagoda L1 NE 0
315. Hajnerman Peter L1 A(6.2.2015) DA 0
316. Hičik Dora L1 NE 0
317. Horvat Eržebet L1 NE 0
318. Idrizović Nenad L1 A(30.4.2014)+B1,C; AC DA 0
319. Idvorean Todor L1 A(27.2.2015) DA 0
320. Igić Slađana L1 A(9.4.2015) DA 0
321. Ignjatović Jovović Kristina L2 NE 0
322. Ilić Dubravka L1 A(3.3.2015)+C DA 0
323. Ilić Ksenija L1 A(6.11.2015) DA 0
324. Ilić Tijana L1 A(12.9.2012); AC NE 0
325. Ilić Vesna L1 A(3.4.2015) DA 0
326. Ilić - Janković Nataša L2 A(1.12.2014)+C DA 0
327. Ilić Minić Jelica A(24.3.2017) DA 0
328. Ilijevski Aleksandra L2 A(3.7.2014)+B1,SER DA 0
329. Imamović Milana L1 A(20.10.2015) NE 0
330. Isailović Dragana L1 A(3.4.2015) DA 0
331. Isailović Gordana L1 A(8.4.2015) DA 0
332. Ivanković Leposava L1 A(9.6.2015) DA 0
333. Ivanova Olivera L1 A(15.5.2014)+C NE 0
334. Ivanović Ivan L1 A(9.6.2015)+B1,SER,C DA 0
335. Ivanović Sonja L1 A(25.6.2014)+C DA 0
336. Ivanović Tanja L2 A(21.5.2014)+B1,SER DA 0
337. Ivković Ana L2 A(16.9.2015) DA 0
338. Jaćimović Jelena L1 A(13.2.2015)+B1,B2,C DA 0
339. Jakovljević Aleksandar L1 NE 0
340. Jakovljević Biljana L1 A(20.10.2015) DA 0
341. Jakovljević Verica A(1.2.2016) DA 0
342. Jakovljević Vesna L2 A(30.9.2015) DA 0
343. Jakšić Stanimir L1 A(30.5.2014)+B1,C DA 0
344. Janaćković Slavica L1 NE 0
345. Jančić Snežana L2 A(13.11.2014)+B1,C DA 0
346. Jančić Svetlana L1 NE 0
347. Janevski Nikola L1 A(2.2.2015)+B1,SER NE 0
348. Janjetović Ljuba L1 NE 0
349. Janjušević Bojana L2 A(22.1.2015)+B1,C DA 0
350. Janjušević Srđan A(29.2.2016)+B1 DA 0
351. Jankov Tatjana L1 A(3.4.2015) DA 0
352. Janković Ana L1 A(6.10.2015) DA 0
353. Janković Daniela L1 NE 0
354. Janković Maja L1 A(7.5.2015) DA 0
355. Janković Tamara L2 A(25.2.2015)+C DA 0
356. Janković Tatjana L2 NE 0
357. Jašović Ivana L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
358. Jelisavac-Katić Ljubica A(19.10.2015) DA 0
359. Jelušić Marija L2 A(10.11.2014)+B1,C DA 0
360. Jeremić Jelena L1 NE 0
361. Jeremić Slađana L1 A(10.6.2015) NE 0
362. Jeremić Vuka L1 A(7.5.2014)+C DA 0
363. Jeremić Zorica L2 NE 0
364. Jevremović Dragoslava L1 NE 0
365. Jevremović Goran L1 A(4.9.2015) DA 0
366. Jevtić Marija L1 NE 0
367. Jevtić Olivera L1 DA 0
368. Jezdimirović Olivera L1 A(3.3.2015) DA 0
369. Jokić Mitar L1 NE 0
370. Joksimović-Pajić Sanja L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
371. Jovancai Marija L1 A(24.6.2014)+B1 DA 0
372. Jovančević Dušan L1 NE 0
373. Jovanov Vesna L1 A(25.6.2014)+B1,SER,C DA 0
374. Jovanović Anica L2 NE 0
375. Jovanović Bojan L1 NE 0
376. Jovanović Dragana L1 A(28.9.2015) DA 0
377. Jovanović Dragana L1 A(6.10.2015) DA 0
378. Jovanović Dragana L2 A(22.1.2015)+B1,B2,C DA 0
379. Jovanović Gordana L2 A(27.11.2014)+C DA 0
380. Jovanović Jasmina A(21.4.2016) DA 0
381. Jovanović Jelena A(25.1.2016) DA 0
382. Jovanović Jelena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
383. Jovanović Jovana L1 NE 0
384. Jovanović Milan L2 A(8.4.2015) DA 0
385. Jovanović Nataša L1 A(30.4.2014)+B1,SER,C DA 0
386. Jovanović Snežana L1 NE 0
387. Jovanović Vesna L1 NE 0
388. Jovanović Negoicić Tatjana L2 A(12.6.2015) DA 0
389. Jović Biljana A(27.12.2016) DA 0
390. Jović Bogdanka L2 NE 0
391. Jović Branka L1 A(30.4.2015) DA 0
392. Jović Gordana L1 A(3.4.2015) DA 0
393. Jović Jadranka L1 A(3.4.2015)+SER DA 0
394. Jović Miladin L1 A(23.6.2014)+C DA 0
395. Jovićević Popović Ana L2 NE 0
396. Jovin Jelena L1 A(3.3.2015)+B1 DA 0
397. Jugović Marija L1 A(3.4.2015) DA 0
398. Jugović-Repajić Tatjana L1 A(9.2.2015)+B1,SER,C DA 0
399. Kačarević Tijana L2 A(11.5.2015) DA 0
400. Kačarić Maja L2 NE 0
401. Kajdoči Iren L1 NE 0
402. Kajganović Jasmina L1 NE 0
403. Kalčić Olga L2 A(1.12.2014)+C DA 0
404. Kalezić Biljana L1 A(2.3.2015)+C DA 0
405. Kalezić Nemanja L1 NE 0
406. Kanižaj Biljana L1 A(6.2.2015)+B1,B2,C DA 0
407. Karajović-Ibročić Ružica L1 NE 0
408. Karamijalković Katarina L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
409. Karanović Marica A(16.3.2015) NE 0
410. Kartalović Jasna L1 A(27.8.2014)+B1,C,D DA 0
411. Kazinci Tatjana L1 A(26.6.2014)+B1,C NE 0
412. Kermeci Daniela L1 A(27.2.2015) DA 0
413. Kijevčanin Ajsela L2 A(22.9.2015)+SER DA 0
414. Kiš Margita L1 A(26.6.2014) NE 0
415. Kitanović Marija L1 NE 0
416. Klajn Ivanka L1 NE 0
417. Klevernić Ljiljana L1 A(21.5.2014)+B1,C DA 0
418. Kocić Aleksandra L1 A(30.4.2014)+SER,C DA 0
419. Kojević Sofija L1 A(5.5.2014)+B1,B2,C,D DA 0
420. Kojić Jelena L1 A(28.10.2015) DA 0
421. Kolaković Medisa L1 A(23.6.2014)+B1,C,D DA 0
422. Komarica Snežana L1 A(21.4.2015) DA 0
423. Komnenić Slobodanka L1 A(30.4.2014)+B2,C DA 0
424. Konstantinović Nikola L1 NE 0
425. Koporan Gorana L2 NE 0
426. Korać Anka L1 NE 0
427. Korać Jelena L2 NE 0
428. Kosanović Strahinja L2 NE 0
429. Kostadinović Ivana L2 A(11.9.2015) DA 0
430. Kostić Ljubica L1 A(12.9.2012); AC NE 0
431. Kostić Magdalena L1 A(7.5.2014)+C DA 0
432. Kostić Tatjana L1 A(23.5.2014)+C DA 0
433. Kostić Zorica L1 A(3.7.2014)+B1,SER DA 0
434. Kostov Cveta L1 A(30.4.2014)+C DA 0
435. Košutić Saša L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
436. Kotur Milica L2 A(9.9.2015)+B1,B2,C DA 0
437. Kovaček Svetličić Jelena L1 A(27.2.2015)+C DA 0
438. Kovačević Ivana L2 A(30.4.2014)+SER,C NE 0
439. Kovačević Katarina L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
440. Kovačević Nebojša L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
441. Kovačević Ognjen L2 A(6.6.2014)+C NE 0
442. Kovačević Stevan L1 A(9.9.2015)+C DA 0
443. Kozlovački Damjanov Jovanka L2 A(11.6.2014)+B1,C DA 0
444. Kračunović Slađana L2 NE 0
445. Kranjčević Marina L1 NE 0
446. Kravarski Goran L1 A(7.10.2015) DA 0
447. Kresović Milena L1 A(24.6.2014)+C DA 0
448. Kriještorac Hadija L1 A(24.1.2015)+B1,SER,C DA 0
449. Krinulović Oja L2 A(8.5.2014)+C DA 0
450. Krivačević Popović Nataša L1 A(25.2.2015)+C DA 0
451. Krivošić Olivera L1 A(11.6.2014)+C DA 0
452. Krivošija Gorana L2 NE 0
453. Krnjeta Marina L1 A(30.1.2015)+B1,SER,C DA 0
454. Krsmanović Dragica L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C DA 0
455. Krsmanović Nikola L2 A(7.5.2014)+B1,B2,C DA 0
456. Krstić Aleksandra L1 A(9.4.2015) DA 0
457. Krstić Ivana L1 NE 0
458. Krstić Jelena L2 A(1.4.2015)+SER DA 0
459. Krstić Nebojša L1 A(3.4.2015) DA 0
460. Krstić Olivera L1 A(16.4.2015) NE 0
461. Krstić Slavica L1 NE 0
462. Krstić Vitomir L1 A(10.6.2015) DA 0
463. Krstić Lukić Dragana L2 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
464. Krstić-Bukarica Snežana L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D NE 0
465. Krstić-Mitić Jasmina L1 A(16.4.2015) DA 0
466. Kukobat Tanja L1 NE 0
467. Kurbalija Biljana L1 A(20.10.2015) DA 0
468. Kurtović Samra L2 NE 0
469. Kuželj Danka L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
470. Lajšić Ksenija L1 A(10.3.2015)+B1,B2,C,D DA 0
471. Lakovski Verica L1 NE 0
472. Lalić Dušica L1 A(9.6.2015) DA 0
473. Lalić Miloš L1 NE 0
474. Lalić Vukosava L1 NE 0
475. Latinović Anđa L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC NE 0
476. Lazarević Gordana L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
477. Lazarević Miroslava L1 NE 0
478. Lazarević Radmila L1 NE 0
479. Lazarević Sanja L1 A(10.2.2015)+C DA 0
480. Lazić Biljana A(13.1.2015) DA 0
481. Lazić Dragana L1 A(25.11.2015) NE 0
482. Lazić Snežana L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
483. Lazović Branka L1 A(22.1.2015)+B1,SER,C DA 0
484. Lazović Marina L1 A(5.10.2015) DA 0
485. Lečić Milovanović Vesna L1 NE 0
486. Lekić Dragana L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
487. Lekić Svetlana L1 A(20.10.2015) DA 0
488. Lijeskić Milosava L1 NE 0
489. Ljepović Marina L2 NE 0
490. Ljubanović Gordana L2 A(24.9.2012); AC NE 0
491. Ljubičić Stanko L1 NE 0
492. Ljubić Siniša L1 A(11.6.2014)+C DA 0
493. Ljubišić Ljubica L1 A(28.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
494. Ljujić Marina L1 NE 0
495. Ljuštanović Snežana L1 NE 0
496. Lojović Snježana L1 A(26.5.2014)+C DA 0
497. Lomenova Daniela L1 A(25.6.2014)+B1,C DA 0
498. Lorbek Biljana L1 A(12.6.2014)+B1,B2,C DA 0
499. Lovre Tijana L2 A(5.6.2014) DA 0
500. Lukić Mileva L1 A(9.6.2015) DA 0
501. Lukić Radojka L2 A(19.10.2015) DA 0
502. Lukić Verica L2 NE 0
503. Luković Danka L2 A(20.5.2015) DA 0
504. Luković Jasmina A(19.1.2016) DA 0
505. Luković Jelena A(3.2.2017) DA 0
506. Macura Ljiljana L1 NE 0
507. Maćko Štefanija L1 A(1.7.2014)+B2,C DA 0
508. Madžarac Vesna L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
509. Mahovac Marija L1 A(21.5.2014)+B1,C,D DA 0
510. Majerle Jasna L1 A(11.6.2015) DA 0
511. Makić Željko L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
512. Maksimović Jelena A(21.3.2016) DA 0
513. Maksimović Koviljka L1 A(5.11.2015) NE 0
514. Maksimović Slavica L1 A(30.3.2015) DA 0
515. Maksimović Vesna L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
516. Malbaša Goran L1 A(23.4.2015)+B1,SER,C DA 0
517. Malbaški Ljiljana L1 NE 0
518. Malešev Tamara L1 A(21.5.2014)+B1,B2,C DA 0
519. Maletaški Tatjana L1 A(12.6.2014)+C DA 0
520. Malić Larisa A(25.5.2016)+B1,B2 DA 0
521. Malvić-Opanović Irena A(1.2.2016) DA 0
522. Mančev Jasminka A(9.8.2016) NE 0
523. Mančev Mirjana L2 A(3.11.2014)+C DA 0
524. Mandić Živka L1 NE 0
525. Manić Maja L2 A(11.9.2015) DA 0
526. Maravić Danijela L1 A(6.4.2015) DA 0
527. Marić Ivana L2 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
528. Marić Olivera L2 NE 0
529. Marić Snežana A(18.7.2016) DA 0
530. Marinčevski Nada L1 A(7.5.2014) NE 0
531. Marinčić Bojana L1 A(24.1.2015) DA 0
532. Marinković Ana L2 A(3.4.2015) DA 0
533. Marinković Dragana L2 A(3.4.2015)+B1 DA 0
534. Marinković Goran L2 A(3.11.2014)+B1,C DA 0
535. Marinković Jelena L2 A(8.12.2014)+C DA 0
536. Marinković Milivoje L1 NE 0
537. Marinković Mirjana L1 NE 0
538. Marinković Sonja L1 NE 0
539. Marinković Suzana L2 NE 0
540. Marjaš Miša L1 NE 0
541. Marković Aleksandra L1 A(11.6.2015) DA 0
542. Marković Gordana L1 NE 0
543. Marković Jelena L1 A(24.9.2012)+B1,C; AC DA 0
544. Marković Milena L1 A(21.5.2014)+B1,C; AC DA 0
545. Marković Nikola L1 NE 0
546. Marković Predrag L2 NE 0
547. Marković Radmila L1 A(10.9.2015) DA 0
548. Marković Ratko L1 NE 0
549. Marković Sandra L2 NE 0
550. Marković Sava A(5.1.2016) DA 0
551. Marković Snežana L1 NE 0
552. Martać Ljiljana L1 A(11.5.2015) DA 0
553. Martinović Milorad L2 A(2.2.2015)+C DA 0
554. Masal-Antičević Velinka L2 A(30.9.2015) DA 0
555. Matić Gordana L1 A(9.6.2015) DA 0
556. Matić Jelena A(7.4.2017) DA 0
557. Matić Ljiljana L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
558. Matić Radmila L2 A(5.10.2015) DA 0
559. Matić Vesna L1 A(2.4.2015) DA 0
560. Matović Marijana L2 A(9.3.2015)+C DA 0
561. Mazić Bogoljub L1 NE 0
562. Mazić Nebojša L1 NE 0
563. Meandžija Sonja L1 NE 0
564. Mičko Eva L1 NE 0
565. Mićić Radovan L1 NE 0
566. Mihailović Dragana L1 A(8.5.2014)+B1,B2,C DA 0
567. Mihailović Nataša L2 A(24.11.2014) DA 0
568. Mihajlović Ana L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
569. Mihajlović Gorica L1 A(9.6.2015) DA 0
570. Mihajlović Olivera L1 NE 0
571. Mijailović Jasna L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
572. Mijailović Olivera L1 A(9.6.2015) DA 0
573. Mijatović Tamara L1 A(5.2.2015)+B1,B2,C DA 0
574. Mijović Dragica L1 NE 0
575. Mikić Larisa L2 A(30.4.2015)+B1,B2,C DA 0
576. Mikulica Mašinka L1 A(1.6.2015) DA 0
577. Miladinov Gordana L1 NE 0
578. Miladinović Tatjana L1 A(14.4.2015) DA 0
579. Miladinović Vesna L1 A(1.6.2015) DA 0
580. Miladinović-Ožanić Katarina L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
581. Miladinović-Pfend Žaklina A(29.2.2016) DA 0
582. Milanović Dušan L1 NE 0
583. Milanović Mila L1 NE 0
584. Milanović Mirjana L1 NE 0
585. Milanović Vladimir A(23.3.2017) DA 0
586. Milenković Dragana L1 NE 0
587. Milenković Goran L1 A(4.11.2015)+SER DA 0
588. Milenković Jelena L2 A(9.4.2015) DA 0
589. Miletić Lana L1 A(31.3.2015)+B1,C DA 0
590. Milić Milica L2 A(25.7.2016)+B1,B2,C DA 0
591. Milić Mina L1 NE 0
592. Milićević Sonja L1 A(12.5.2015) DA 0
593. Milić-Krstić Biljana L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
594. Milijić Tamara L2 A(8.12.2014)+C DA 0
595. Milinković Milena L1 A(25.2.2015)+B1,B2,C DA 0
596. Milinković Radmila L1 A(23.4.2015)+B1,SER,C DA 0
597. Milinković Zorica A(13.7.2015) DA 0
598. Milisavljević Elena L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
599. Milivojević Dejan A(29.2.2016) DA 0
600. Milivojević Milana L1 A(17.12.2014) NE 0
601. Milivojević Svetlana L1 NE 0
602. Milivojević-Pavlović Natalija L1 A(10.3.2015)+B1,B2 DA 0
603. Miljanović Snežana L1 A(25.6.2014)+B1,SER,C DA 0
604. Miljković Gabriela L1 A(28.1.2015)+B1,SER,C DA 0
605. Miljković Maja L1 A(9.4.2015) DA 0
606. Milnović Vasilije A(10.3.2017) DA 0
607. Milojević-Miladinović Milica L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
608. Milojković Katarina L1 A(20.10.2015) DA 0
609. Miloradović Maša L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
610. Milosavljević Brankica L2 A(3.11.2014)+C DA 0
611. Milosavljević Radunka L1 A(9.6.2015) DA 0
612. Milosavljević Snežana A(1.2.2016) DA 0
613. Milosavljević Vesna L1 A(11.5.2015)+B1,B2,C DA 0
614. Milošević Dragan L2 A(30.4.2014)+B1,C DA 0
615. Milošević Dubravka L1 A(7.5.2014)+C DA 0
616. Milošević Mila L2 A(21.11.2014)+B1,C DA 0
617. Milošević Natalija A(16.3.2017) DA 0
618. Milošević Slavica L1 NE 0
619. Milovanović Marijana L2 A(9.9.2015)+B1,B2,C DA 0
620. Milovanović Milijana A(1.2.2017) DA 0
621. Milunović Dragana L1 NE 0
622. Milutinović Ana L2 A(22.4.2014)+B1,SER DA 0
623. Milutinović Ivana L1 A(3.4.2015) DA 0
624. Milutinović-Simić Dragana L1 A(9.6.2015) DA 0
625. Minić Renata L1 A(12.6.2015)+B1,SER DA 0
626. Mirčić Milica A(1.7.2016) DA 0
627. Mirić Kata L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC NE 0
628. Mirković-Mlađenović Vera L1 NE 0
629. Mirosavljev Anđelka L1 NE 0
630. Mirosavljev Snežana L1 NE 0
631. Mišić-Zekić Vesna L1 A(14.5.2015) DA 0
632. Mitić Emila A(1.2.2016) DA 0
633. Mitić Maja L2 A(1.12.2014)+C DA 0
634. Mitošević Maja L2 A(25.11.2014)+C DA 0
635. Mitrić Jelena L2 NE 0
636. Mitrić Marina L1 NE 0
637. Mitrić Olivera L1 NE 0
638. Mitrović Dragan L1 NE 0
639. Mitrović Jelena L1 A(22.10.2015) DA 0
640. Mitrović Jelena L1 A(26.6.2014) DA 0
641. Mitrović Olga L2 A(17.6.2015) DA 0
642. Mitrović Slađana L1 A(27.10.2015) DA 0
643. Mitrović Slobodan L1 NE 0
644. Mitrović-Angelovski Isidora L1 A(11.2.2015)+B1,SER,C DA 0
645. Mladenović Jelena L1 A(30.9.2015) DA 0
646. Mladenović Maša L1 A(1.9.2015)+B1,B2,C DA 0
647. Mladenović Milena A(21.9.2015)+B1,B2,C DA 0
648. Mladenović Milijana L1 NE 0
649. Mojsa Suzana L2 A(6.11.2015) DA 0
650. Moldovan Dragana A(22.6.2016) NE 0
651. Momčilović Marijola L1 A(20.10.2015) DA 0
652. Moravčević Mirjana L1 A(9.6.2015) DA 0
653. Moric Tinde L1 NE 0
654. Mrđa Nevenka L1 NE 0
655. Mrgud Marko L2 NE 0
656. Mrvoš Senka L1 NE 0
657. Mujagić Zemina L2 NE 0
658. Munćan Marioara L1 A(20.10.2015) NE 0
659. Murić Dušica L2 A(24.1.2015)+B1,B2 DA 0
660. Najdanović Marija L1 A(3.4.2015) DA 0
661. Nasković Bratislav L1 NE 0
662. Nedeljkov Gordana L2 A(13.12.2016) NE 0
663. Nedeljković Olivera L2 A(27.2.2015)+C DA 0
664. Nedeljković-Kovačević Jasmina L1 NE 0
665. Nedin Tatjana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
666. Nenezić Snežana L1 A(3.4.2015)+C DA 0
667. Nešić Ana L1 A(27.2.2015)+C DA 0
668. Nešić Biljana L1 A(11.6.2015) DA 0
669. Nešić Irina L1 A(5.11.2015)+B1,SER,C DA 0
670. Nešković Branka A(30.10.2015) DA 0
671. Nešković Jelena A(16.3.2017) DA 0
672. Nešović Radojica L1 A(7.9.2015) DA 0
673. Nešović Vladana A(25.5.2016) DA 0
674. Netaj Zorica L1 NE 0
675. Nikodijević Dušan L1 NE 0
676. Nikolić Aleksandar L2 A(14.4.2015) DA 0
677. Nikolić Ana A(8.4.2016) DA 0
678. Nikolić Dejan L1 NE 0
679. Nikolić Dragana L1 NE 0
680. Nikolić Ivana L1 A(10.12.2014)+C DA 0
681. Nikolić Jelena A(8.3.2017) DA 0
682. Nikolić Ljiljana L1 A(30.4.2014)+B1 NE 0
683. Nikolić Milena L2 A(31.8.2015)+B1,C DA 0
684. Nikolić Nenad L1 A(7.5.2015) DA 0
685. Nikolić Olga L2 NE 0
686. Nikolić Slavka L2 NE 0
687. Nikolić Vela L1 A(13.5.2014) DA 0
688. Ninić Marina L2 A(15.5.2014)+B1,C DA 0
689. Ninković Miloš L2 A(30.3.2015) DA 0
690. Nišavić Stanimirka L1 NE 0
691. Njeguš Novak L2 NE 0
692. Nogić Branka L1 A(17.10.2012); AC NE 0
693. Novakov Dragana L1 NE 0
694. Novakov Jovana L1 A(15.5.2014)+B1,C; AC DA 0
695. Novakov Nada L1 NE 0
696. Novaković Zorica L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C DA 0
697. Numanović Kimeta L2 A(22.10.2015) DA 0
698. Obradović Dragana L1 A(24.6.2014)+B1,SER,C DA 0
699. Obradović Ivan L1 A(28.4.2014) DA 0
700. Obradović Milena A(27.1.2017) DA 0
701. Obradović Veroslava L1 A(27.1.2017) DA 0
702. Obradović Zorica L1 A(11.6.2015) DA 0
703. Ognjanović Anđela L2 A(19.10.2015) DA 0
704. Opačić Branislava L2 NE 0
705. Orbović Marija L1 NE 0
706. Ostojin Anka L1 NE 0
707. Otašević Olga L2 NE 0
708. Padejski Danijela L1 A(30.4.2015) DA 0
709. Pajić Ivana L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
710. Panić Nataša L2 A(28.9.2015)+C DA 0
711. Panić Sanja L1 A(11.6.2015) DA 0
712. Panić Šubarević Jasmina L2 A(9.6.2015) DA 0
713. Pantelić Gordana L2 NE 0
714. Pantić Katarina L1 A(10.9.2015) NE 0
715. Papdi Izabela L1 NE 0
716. Papić Nataša L1 A(22.6.2016) DA 0
717. Paško Zlatko L1 A(30.9.2015) DA 0
718. Patrnogić Slavica A(15.6.2016) DA 0
719. Paunović Milka L1 NE 0
720. Paunović Snežana L1 A(9.6.2015) DA 0
721. Pavićević Tatjana L2 NE 0
722. Pavković Milka L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
723. Pavlićević Dragica L1 A(27.10.2015) DA 0
724. Pavlik Jaroslava L2 A(5.5.2015)+B1,B2,C DA 0
725. Pavlović Milan L2 A(18.10.2014)+B1,C NE 0
726. Pavlović Suzana L2 A(6.5.2014)+C DA 0
727. Pavlović Svetlana L1 A(19.1.2015)+SER,C DA 0
728. Pejčić Suzana L1 A(28.9.2015) DA 0
729. Perić Aleksandra A(25.7.2016) DA 0
730. Perić Katarina A(21.4.2016) DA 0
731. Perković Aleksandar L2 NE 0
732. Perovanović Slađanka L1 A(27.2.2015)+B1,C DA 0
733. Perović Miloš L2 A(23.6.2014)+B1,B2,C DA 0
734. Peruničić Dragana L1 A(31.8.2015)+C DA 0
735. Peruničić Emilija L2 A(10.3.2015)+C DA 0
736. Pešić Marijana A(14.9.2015) DA 0
737. Pešić Nevena L2 NE 0
738. Petković Marija L1 A(8.5.2015) DA 0
739. Petković Marina L1 NE 0
740. Petković Žanja L1 A(9.5.2014)+C DA 0
741. Petric Vesna L1 A(17.4.2015) DA 0
742. Petrić Ljiljana L2 A(24.1.2015)+C DA 0
743. Petronić Nadežda L1 NE 0
744. Petronijević Dragana A(11.4.2016) DA 0
745. Petrović Davor L1 A(4.6.2014)+B1,SER DA 0
746. Petrović Goran L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
747. Petrović Jelena L2 NE 0
748. Petrović Jovana L2 NE 0
749. Petrović Ljiljana L2 A(10.3.2015)+C DA 0
750. Petrović Ljiljana L1 NE 0
751. Petrović Marija L1 A(10.6.2015) DA 0
752. Petrović Nataša L1 A(3.4.2015) DA 0
753. Petrović Ružica L1 A(13.2.2015)+B1,B2,C DA 0
754. Petrović Sanja L1 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
755. Petrović Vera L1 NE 0
756. Petrović Vesna A(22.4.2015) DA 0
757. Petrović Bošković Marija L2 NE 0
758. Petrović Hadži-Nešić Radmila L2 A(8.12.2014)+B1,B2,C DA 0
759. Petrović-Đorđević Svetlana L1 NE 0
760. Pinćir Tatjana A(16.3.2015)+B1,SER DA 0
761. Pjevač Milica L2 A(25.6.2014)+B1,B2,C DA 0
762. Planić Snežana L2 A(25.2.2015)+C DA 0
763. Plavšić Nataša L1 A(22.4.2015)+SER,C DA 0
764. Poledica Slavko L2 A(24.10.2014) DA 0
765. Poljak Jovanka L1 A(15.5.2014)+B2,C DA 0
766. Polojac Ljubica L1 NE 0
767. Popa Dorina L1 A(29.10.2015) NE 0
768. Popadić Dragan L1 A(6.10.2015) DA 0
769. Popara Slaven L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
770. Popović Aleksandar L1 NE 0
771. Popović Bojana L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
772. Popović Jelena L1 A(11.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
773. Popović Maja L1 A(20.1.2015)+C DA 0
774. Popović Marica L2 A(29.1.2015)+C DA 0
775. Popović Miroslav A(30.3.2016)+B1,SER,C DA 0
776. Potapov Maja L1 A(24.6.2014)+SER,C DA 0
777. Pražić Branka L1 A(1.10.2015)+B1 DA 0
778. Prebiračević Nevena L1 NE 0
779. Prelić Velibor L1 A(6.5.2014)+SER,C DA 0
780. Premović Danijela A(13.12.2016) DA 0
781. Pribak-Šorić Milena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
782. Prljinčević Ljiljana L1 A(21.1.2015)+B1,B2,C DA 0
783. Prodanović Ostoja L2 NE 0
784. Protić Snežana L1 A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
785. Pruginić Anđelija L1 NE 0
786. Pucarević Svetlana L1 A(9.9.2014)+B1,B2,C DA 0
787. Pušica Jelena L2 A(30.3.2015)+B1,B2,C DA 0
788. Putnik Milica L2 NE 0
789. Puzović Ljiljana L1 NE 0
790. Racić Ivan A(13.2.2015)+B1,B2 DA 0
791. Radenković Jadranka L2 A(30.3.2015) DA 0
792. Radenković Antić Nataša L2 A(29.11.2016) DA 0
793. Radeta Igor L2 A(30.4.2015)+C DA 0
794. Radetić Dragica L1 NE 0
795. Radetinac Izeta L2 A(22.9.2015)+SER DA 0
796. Radisavljević Kaća L1 A(22.4.2014)+B1 NE 0
797. Radisavljević-Ćiparizović Dragana L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
798. Radivojević Ivica A(16.12.2016) DA 0
799. Radivojević Milutin L1 A(12.5.2014)+C DA 0
800. Radojčić Kostić Gordana L2 NE 0
801. Radojević Ana A(3.10.2016) DA 0
802. Radojević Bojana A(5.1.2016) DA 0
803. Radojević Leposava L1 A(10.9.2015) DA 0
804. Radojković Ana A(5.1.2016) DA 0
805. Radosavljević Aleksandra A(20.1.2015) DA 0
806. Radosavljević Marija L1 NE 0
807. Radošević Gordana L2 A(10.2.2015)+B1,SER,C DA 0
808. Radovanović Ana L1 NE 0
809. Radovanović Mirjana L1 NE 0
810. Radovanović Slađana L1 A(25.6.2014)+B1,B2,C DA 0
811. Radovanović Tatjana L2 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
812. Radović Aleksandar L1 A(30.5.2014)+B1,C DA 0
813. Radović Snežana L2 NE 0
814. Radulović Zdravka L1 A(24.9.2012); AC NE 0
815. Rafa Katalin L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
816. Raičević Vojislav A(13.7.2015) DA 0
817. Rajačić Zorka L1 A(23.5.2014)+C DA 0
818. Rajić Suzana L1 A(22.4.2014) DA 0
819. Rajković Danijela L1 NE 0
820. Rajlić Branka L2 A(15.5.2014) DA 0
821. Rakić Dragana L2 A(15.10.2015) DA 0
822. Rakić Ljiljana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
823. Rakić Tanja A(2.3.2016) DA 0
824. Rakić Violeta L1 A(10.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
825. Rakić Šaranac Marija A(21.4.2016) DA 0
826. Rakić-Blanuša Tamara L1 A(23.6.2014)+C DA 0
827. Rakita Dragana L2 NE 0
828. Rakonjac Katarina L1 A(2.2.2015)+B1,SER,C DA 0
829. Rančić Jasmina L1 NE 0
830. Ranđelović Dragan L1 NE 0
831. Ranisavljević Ljiljana L1 A(15.5.2014)+C DA 0
832. Ranković Ljiljana L1 A(15.10.2015) NE 0
833. Rašić Besa L1 A(8.4.2015) DA 0
834. Ratković Snežana L1 A(12.2.2015)+B1,B2,C DA 0
835. Reč Sead L2 NE 0
836. Relić-Vesković Tatjana A(16.3.2017) DA 0
837. Resan Brankica L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C; AC DA 0
838. Ribić Mirjana L1 A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
839. Ristanović Dragana L1 A(24.3.2017) DA 0
840. Ristić Branislav L1 A(24.9.2012)+B1,SER,C; AC DA 0
841. Ristivojević Branka L2 A(30.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
842. Ristović Biljana L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
843. Riter Snežana L1 A(12.6.2014)+B1,B2,C DA 0
844. Rodaljević Dragoslava L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
845. Rodić Dragan L1 A(8.11.2014) DA 0
846. Rokić Ljiljana L1 A(20.1.2015)+B1,SER,C DA 0
847. Rokvić Nada L1 NE 0
848. Rosić Milica A(25.1.2016) DA 0
849. Rovčanin Džemila L1 NE 0
850. Rudolf Olga L1 NE 0
851. Rumenić Zorana L2 A(4.2.2015)+B1,SER,C DA 0
852. S. Milojković Snežana L1 NE 0
853. Sajdl Sonja L1 A(2.3.2015)+B1,B2,C DA 0
854. Sajlović Tatjana A(31.3.2016)+B1,SER DA 0
855. Salatić Ivan L2 A(30.4.2014) NE 0
856. Salković Avdija L1 A(5.5.2015) DA 0
857. Samardžić Renata L1 A(27.2.2015)+B1,C DA 0
858. Samokal Jovanović Aleksandra A(5.2.2016)+B1,SER DA 0
859. Sarić Mirjana L1 NE 0
860. Savić Ana L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C; AC DA 0
861. Savić Dijana L2 A(12.3.2015)+C DA 0
862. Savić Ksenija L2 A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
863. Savić Ljiljana L1 A(7.10.2015)+B1,SER,C DA 0
864. Sekulović Marina L1 NE 0
865. Selava Radinka L1 NE 0
866. Selmanović Emina L1 NE 0
867. Senić Jelena L1 NE 0
868. Sibinović-Rajković Ružica L1 A(9.6.2015)+C NE 0
869. Silić Ljiljana L1 NE 0
870. Simanović Nada L1 A(21.9.2015) DA 0
871. Simić Dragosava A(13.2.2015)+B1,B2,C DA 0
872. Simić Mika L1 NE 0
873. Simić Nataša L2 A(2.12.2016) DA 0
874. Simić Viktorija L1 A(3.4.2015) DA 0
875. Simić-Petrović Marijana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
876. Simin Kosta L1 NE 0
877. Simonović Branislava L1 A(10.2.2015)+B1,C DA 0
878. Simonović-Mandić Svetlana L2 A(15.5.2014)+B1 DA 0
879. Simović Dubravka L1 A(24.9.2012)+C; AC NE 0
880. Sindik Ilija L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
881. Sirotović Suzana A(24.6.2015) DA 0
882. Sladojević Verica L2 A(23.4.2015) DA 0
883. Slavnić Srđan L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
884. Smiljanić Ilija L2 NE 0
885. Smiljanić Ilinka L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
886. Sofronijević Adam L1 NE 0
887. Solunović Hristina L1 NE 0
888. Spasić Aleksandra L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
889. Spasojević Danka L1 A(11.5.2015) DA 0
890. Spasojević Ivana L1 A(22.10.2014)+B1,SER DA 0
891. Sremčević Ivana L2 NE 0
892. Srndović Suzana L1 A(12.2.2015)+B1,B2,C DA 0
893. Stajić Dimitrije L1 A(16.6.2015) DA 0
894. Stamenković Marina L1 A(15.4.2015) DA 0
895. Stamenković Sanja L1 NE 0
896. Stamenović Bojan L2 A(1.12.2014)+C DA 0
897. Stamenović Ljiljana L1 NE 0
898. Stanimirović Ljiljana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
899. Stanisavljević Sanja L2 NE 0
900. Stanišić Mirjana L1 A(6.5.2014)+C DA 0
901. Stankov Sonja L1 A(6.4.2015) DA 0
902. Stanković Dajana L1 NE 0
903. Stanković Katarina L1 A(3.4.2015) DA 0
904. Stanković Ljiljana L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC DA 0
905. Stanković Marina L1 A(8.4.2015) NE 0
906. Stanković Miodrag L1 NE 0
907. Stanković-Anđelković Violeta L1 A(4.11.2015) DA 0
908. Stanojlović Jovana L1 NE 0
909. Stefanović Ivana L1 A(15.4.2015) NE 0
910. Stefanović Katarina L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
911. Stefanović Olivera L1 NE 0
912. Stefanović Valerija L1 A(7.5.2015)+B1,B2,C DA 0
913. Stepanović Vesna L1 NE 0
914. Stepanović Todorović Sanja L2 A(15.5.2014) DA 0
915. Stepić Mateja L1 A(9.5.2014) DA 0
916. Stevanović Ana L2 A(22.4.2014)+B1; AC DA 0
917. Stevanović Gorana L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
918. Stevanović Milica L1 A(3.4.2015) DA 0
919. Stevanović Svetlana L1 A(9.6.2015)+C DA 0
920. Stevanović Tanja L1 NE 0
921. Stevanovski Slobodan L2 A(8.5.2015) DA 0
922. Stević Danijela L1 A(20.10.2015) DA 0
923. Stević Gordana L2 A(13.1.2015)+C DA 0
924. Stević Verka L2 NE 0
925. Stijepović Mile L1 A(30.4.2014)+B1,SER,C DA 0
926. Stiković Marija L1 A(11.2.2015)+C DA 0
927. Stjepanović Blažan L1 A(10.6.2014)+B1,B2,C DA 0
928. Stjepanović Ivana L1 DA 0
929. Stojadinović Vladana L1 A(10.6.2015)+C DA 0
930. Stojaković Anđelka L2 NE 0
931. Stojaković Slađana L1 NE 0
932. Stojanović Aleksandra L1 A(11.2.2015)+B1,C DA 0
933. Stojanović Andrijana L2 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
934. Stojanović Dušan A(13.1.2015) DA 0
935. Stojanović Gordana L2 A(30.3.2015) DA 0
936. Stojanović Gordana L1 A(11.6.2014)+B1,C DA 0
937. Stojanović Ivan L1 A(15.10.2015) DA 0
938. Stojanović Jelena L1 A(10.6.2015) DA 0
939. Stojanović Jelena A(13.12.2016) DA 0
940. Stojanović Ljubiša L1 NE 0
941. Stojanović Marijana L2 A(1.12.2014)+B1,SER,C DA 0
942. Stojanović Mirjana L1 A(7.4.2015) DA 0
943. Stojanović Nadica A(27.12.2016) DA 0
944. Stojanović Olja L1 A(20.1.2015)+B1,B2,C DA 0
945. Stojanović Radmila L1 NE 0
946. Stojanović Tatjana L1 NE 0
947. Stojanović Vesna L2 NE 0
948. Stojanović Vesna L1 A(3.11.2014)+B1,SER,C DA 0
949. Stojanović Zorka L1 A(12.6.2015) DA 0
950. Stojiljković Zorica A(16.12.2016) NE 0
951. Stojkanović Zvezdana L2 A(11.6.2015)+C DA 0
952. Stojković Marina L1 A(12.5.2014) DA 0
953. Stojković Mirjana L1 NE 0
954. Stojković Nađa L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
955. Stojković Tijana L2 A(23.6.2014) NE 0
956. Stojković Zvonimir L1 A(15.4.2015) DA 0
957. Stojković Kikić Irina L1 A(26.2.2015)+B1,SER,C DA 0
958. Stojmenović Dragan L1 A(6.10.2015)+SER,C DA 0
959. Stojmenović Violeta L1 NE 0
960. Stojšić Siniša L2 A(29.5.2014)+B1,B2,C DA 0
961. Stokić Ivana L1 A(9.6.2015) DA 0
962. Stokić Oliver L1 A(22.9.2015) DA 0
963. Stolić Dragana L2 A(5.5.2014)+C DA 0
964. Strainović Vesna L1 A(9.6.2015) DA 0
965. Subašić Slađana L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
966. Subotić Slađana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
967. Sučević Nataša L1 A(23.2.2015)+C DA 0
968. Sulejmanović Senad L1 NE 0
969. Surla Vesna L1 A(22.4.2014)+B1 DA 0
970. Šahović Mišić Srbislava L2 A(10.6.2014)+C DA 0
971. Šainović Drita L2 A(31.3.2015) DA 0
972. Šanta Denis L1 A(30.9.2015) DA 0
973. Šantić Mirela L1 A(4.1.2016) DA 0
974. Šarac Dušica L1 NE 0
975. Šarović Marija L1 A(15.4.2015) DA 0
976. Šašić Vesna L1 A(15.6.2016) DA 0
977. Šeguljev Višnja L2 A(27.2.2015) DA 0
978. Šerbedžija Olivera L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C DA 0
979. Ševo Verica L1 A(26.6.2014)+B1,B2,C DA 0
980. Škipina Gorica L1 A(13.2.2015)+C NE 0
981. Škorić Aleksandra L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C NE 0
982. Šmudla Marina A(8.4.2016) DA 0
983. Šokica-Šuvaković Novka L1 A(1.6.2015)+B1,B2,C,D; AC DA 0
984. Špehar Olga L1 NE 0
985. Špirtović Armina L1 NE 0
986. Šućur Katarina L1 NE 0
987. Šujica Vesna L1 NE 0
988. Šumarac Jelena A(13.12.2016) DA 0
989. Šurlan Miljana A(16.1.2015)+B1,B2,C DA 0
990. Šušnjar Zoran L2 A(28.9.2015)+C DA 0
991. Švabić Vesna L1 NE 0
992. Tadić Srđan L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
993. Tamburić Snežana L1 NE 0
994. Tanasić Branislava A(14.2.2017) DA 0
995. Tanasković Tatjana L1 NE 0
996. Tasić Mile L1 NE 0
997. Tasić Nataša L2 NE 0
998. Tasić Tanja L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
999. Tasić Valentina L2 A(4.7.2014) DA 0
1000. Telalović Mirjana L1 NE 0
1001. Tepavac Ljubomir L1 NE 0
1002. Timotić Marijana L1 A(1.6.2015) DA 0
1003. Tirnanić Vladimir L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C DA 0
1004. Todorović Ivana L1 NE 0
1005. Todorović Maja L1 NE 0
1006. Todorović Milan A(24.5.2016) DA 0
1007. Todorović Vera L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
1008. Todorović Zlatka L1 NE 0
1009. Tomašević Mirjana L1 A(14.4.2015) DA 0
1010. Tomčanji Vanja L1 A(24.6.2014)+SER,C DA 0
1011. Tomić Biljana L1 A(9.6.2015) DA 0
1012. Tomić Dušanka L1 NE 0
1013. Tomić Jelena L1 A(9.6.2015) DA 0
1014. Tomić Nevena L1 DA 0
1015. Topalović Vesna L1 NE 0
1016. Tošić Jasmina L2 A(3.4.2015) DA 0
1017. Trailović Zorica L1 NE 0
1018. Trajković Ljiljana L1 A(8.4.2015) DA 0
1019. Tričković Katarina L1 A(2.2.2015)+SER,C DA 0
1020. Trifunac Jasmina L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
1021. Trifunović Ivana L2 A(6.11.2015) DA 0
1022. Trifunović Miloš L1 NE 0
1023. Trijić Vesna A(24.3.2017) DA 0
1024. Trijić Vladan L1 NE 0
1025. Trtovac Aleksandra L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1026. Trtovac Selman L1 NE 0
1027. Tucakov Milica L2 A(29.5.2014)+SER DA 0
1028. Tucić Hajna L1 A(9.2.2015)+C DA 0
1029. Tumbul Ćamila L1 NE 0
1030. Turčinović Janko A(10.3.2015) DA 0
1031. Ubiparip Milanka L1 NE 0
1032. Ukropina Vesna L1 A(12.5.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
1033. Urošević Danijela L1 A(4.2.2015) DA 0
1034. Usanović-Ašonja Nada L1 A(12.6.2014)+C DA 0
1035. Vasilijević Mirjana L1 A(16.10.2015)+SER DA 0
1036. Vasiljević Milan L1 NE 0
1037. Vasiljević Nataša L1 A(8.5.2014)+C DA 0
1038. Vasović Koviljka L2 NE 0
1039. Vaš Marija L1 A(24.6.2014)+B1,C,D DA 0
1040. Vejnović-Andrejić Jadranka L1 A(19.10.2015)+B1,B2,C,D DA 0
1041. Veličković Aleksandra L2 A(31.3.2015)+B1,B2,C DA 0
1042. Veličković Ivan L1 A(12.3.2015)+C NE 0
1043. Veljković Snežana L1 A(23.11.2015) DA 0
1044. Veljović Tina L1 A(27.2.2015) DA 0
1045. Veselinović Bojana L2 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
1046. Veselinović Nadica L1 A(11.6.2015) DA 0
1047. Vesković Mina A(30.3.2016) DA 0
1048. Vezmar Borivoj L1 NE 0
1049. Vićentić Bojan L1 NE 0
1050. Vidojević Branislava L2 A(27.2.2015)+C DA 0
1051. Vilotić Gordana L1 NE 0
1052. Vioglavin Mirjana L1 NE 0
1053. Vitković Biljana L1 NE 0
1054. Vitković Draginja L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
1055. Vladetić Jelena L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
1056. Vladetić Sava L2 A(21.10.2015) DA 0
1057. Vlajković-Mitrovanov Duško L1 NE 0
1058. Vlajnić Maja L1 NE 0
1059. Vlašković Brankica A(9.9.2015)+B1,SER DA 0
1060. Vojinović-Kostić Jelena L1 NE 0
1061. Vojnović Žarko L2 A(12.9.2012)+C,D; AC DA 0
1062. Vojvodić Ljiljana L1 A(14.5.2015)+B1,B2 DA 0
1063. Voštinić Ana L1 A(11.5.2015) DA 0
1064. Vračar Vera L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
1065. Vračarić Dragan L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
1066. Vračarić Nada L1 NE 0
1067. Vranić Marija L2 NE 0
1068. Vučkovac Obrad L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1069. Vučković Dragana L2 A(11.9.2015) DA 0
1070. Vučković Gordana L1 A(19.10.2015)+B1,B2,C DA 0
1071. Vučković Milorad L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1072. Vučković Ratka L1 A(24.1.2015) DA 0
1073. Vučković Sanja A(13.7.2015) DA 0
1074. Vučković Svetlana L1 A(6.6.2014)+B1,C,D DA 0
1075. Vujičić Dragica L1 NE 0
1076. Vujić Bojana L2 NE 0
1077. Vujić Ljubomir L2 NE 0
1078. Vujić Nada L1 A(1.7.2014)+B1,C,D DA 0
1079. Vujinović Jelica L2 A(26.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1080. Vujkov-Đuranović Tamara L1 A(11.6.2014)+C DA 0
1081. Vujošević Dubravka L1 NE 0
1082. Vujošević Ljubiša L1 A(3.7.2014)+B1,SER NE 0
1083. Vujović Dragana L2 A(9.6.2015) DA 0
1084. Vujović Ivan L1 A(11.3.2015) NE 0
1085. Vukadinović Biljana L1 NE 0
1086. Vukadinović Marija L1 A(10.6.2015) NE 0
1087. Vukanić Jasmina L1 A(24.9.2012)+SER,C; AC DA 0
1088. Vukičević Ersilija L1 A(30.4.2015) NE 0
1089. Vukićević Dejan L1 A(28.4.2014)+C,D DA 0
1090. Vukićević Jasna L1 A(16.10.2015)+C DA 0
1091. Vukosavljević Danijela L2 A(11.5.2015) DA 0
1092. Vukotić Bojana L1 NE 0
1093. Vuković Stojković Danica L2 A(9.6.2015) DA 0
1094. Vuksanović Jelena L2 A(24.6.2014)+B1,C DA 0
1095. Vulićević Danijela L2 A(23.10.2015) DA 0
1096. Vulović Draško L1 A(5.12.2016) DA 0
1097. Zarić-Mitrović Vera L1 A(12.6.2015) DA 0
1098. Zdravković Marjana L2 NE 0
1099. Zdravković Sunčica L1 A(3.4.2015) DA 0
1100. Zdravković Vesna L1 NE 0
1101. Zec Marijana L2 A(23.10.2015) DA 0
1102. Zečević Irena L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C DA 0
1103. Zečević Milka L2 NE 0
1104. Zeljak Milan L1 NE 0
1105. Zeljić Jelica L2 A(16.9.2015) DA 0
1106. Zeljković Ljiljana L1 A(8.4.2015) DA 0
1107. Zgrabljić Svetlana L1 NE 0
1108. Zlatanović Ninoslava L1 A(8.4.2015) DA 0
1109. Zlatičanin Vesna L1 A(28.10.2015) DA 0
1110. Zrnić Vera L1 NE 0
1111. Zubić Adrijana L1 A(25.2.2015)+B1,SER,C DA 0
1112. Žarić Tanja L2 A(21.4.2015) DA 0
1113. Žebeljan Biljana L1 A(26.10.2015) NE 0
1114. Željski Tamara L1 A(4.7.2014)+B1 DA 0
1115. Živanović Biljana L1 A(23.11.2015) DA 0
1116. Živanović Jasmina L2 A(9.6.2015) DA 0
1117. Živanović Jasmina L1 A(10.3.2015) DA 0
1118. Živanović Sava L1 A(23.6.2014)+C DA 0
1119. Živić Biljana L1 NE 0
1120. Živić Radmila L2 A(5.11.2015) DA 0
1121. Živković Biljana L2 A(5.10.2015) DA 0
1122. Živković Slađana L2 A(9.4.2015) DA 0
1123. Živković Tamara L2 A(4.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1124. Živković Tatjana L1 A(12.6.2015)+C DA 0
1125. Živković Vladan L1 A(23.6.2014)+C DA 0
1126. Žugić Uroš L2 A(15.7.2015) DA 0
1127. Župan Vesna L1 A(13.5.2014)+B1,C DA 0
COBISS2/Katalogizacija
L1 - Priznavanje licence u skladu s 14. članom Pravilnika iz 2009. godine
L2 - Dobijanje licence na osnovu obavljene provere znanja
 
COBISS3/Katalogizacija
A - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (knjiga), te za kreiranje zbirnih zapisa i zapisa za izvedena dela
B1 - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju sastavnih delova
SER - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju serijskih publikacija
B2 - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju kontinuiranih izvora
C - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju neknjižne građe
D - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju antikvarne građe
AC - Kreiranje i uređivanje punih normativnih zapisa za lična imena te preuzimanje zapisa iz baze podataka LC/NAF
 
K - Vlasnik licence/dozvole(a), u jednoj ili u više biblioteka ima korisničko ime i šifru s privilegijama za kreiranje zapisa u procesu uzajamne katalogizacije
 
Ako je od dobijanja licence za uzajamnu katalogizaciju proteklo više od 3 godine, vlasnik licence, između ostalog, pokazuje svoju osposobljenost za uzajamnu katalogizaciju takođe kreiranjem bar 100 zapisa u uzajamnoj bazi podataka COBIB u poslednje tri godine. Vlasnik licence, koji više ne učestvuje u procesu uzajamne katalogizacije i ujedno ne namerava da dobije dozvole za COBISS3/Katalogizaciju, može da zatraži brisanje iz evidencije važećih licenci, što saopštava VBS-u na adresu cobissizo@vbs.rs.

ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2017 IZUM