Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

Licence za uzajamnu katalogizaciju

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Važeće licence za COBISS/Katalogizaciju

(stanje 21.2.2017)

Br. Prezime Ime COBISS2/Katalogizacija COBISS3/Katalogizacija K Z
1. Aćimović Maja A(31.8.2015)+B1,SER DA 0
2. Agatonović Višnja L1 A(27.10.2015) DA 0
3. Albahari Biljana A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
4. Aleksandrović Snežana L1 NE 0
5. Aleksandrović Vesna L1 A(24.9.2012)+C; AC DA 0
6. Aleksić Dragana L2 NE 0
7. Aleksić Ljubica L1 A(22.4.2014)+B1,B2 DA 0
8. Aleksić Nada L1 NE 0
9. Almažan Anda L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
10. Alomerović Rizvan L1 NE 0
11. Amidžić Nedeljko L1 NE 0
12. Ančulj Maja L2 A(30.4.2015)+B1,B2,C DA 0
13. Andonovski Jelena L2 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
14. Andrejić Milanka L2 A(10.3.2015) DA 0
15. Andrić Jelena L1 NE 0
16. Anđić Andrej A(15.12.2015) DA 0
17. Anić Jelena L1 A(22.10.2014)+B1,SER DA 0
18. Antić Aleksandra L1 A(3.4.2015) DA 0
19. Antić Jelena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
20. Antić Ljiljana L1 NE 0
21. Antić Slobodanka L1 NE 0
22. Antić Violeta L1 A(8.4.2015) NE 0
23. Antonić Sanja L2 NE 0
24. Antonijević Nataša L1 NE 0
25. Arambašić Milica L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
26. Arambašić Svetlana L1 A(9.9.2015) DA 0
27. Arežina Verica L2 A(9.6.2015) DA 0
28. Arsenović Andrea L2 A(22.4.2014) DA 0
29. Arsić Nadica L1 A(20.11.2015) NE 0
30. Atanasova-Nikolić Elizabeta L2 A(2.4.2015)+C DA 0
31. Avalić Ljiljana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C DA 0
32. Avramović Branislava L1 NE 0
33. Avramović Nevena L1 A(1.6.2015) DA 0
34. Ayyash Isidora A(13.7.2015) NE 0
35. Babić Branislava L1 NE 0
36. Babić Valentina A(13.4.2016)+B1,B2,C DA 0
37. Bacotić Gordana L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
38. Bači Jelena L1 NE 0
39. Baćević Marija L1 NE 0
40. Bajin Marijana L2 A(26.2.2015) DA 0
41. Bajin Zoran L1 A(15.5.2014)+B1,C,D DA 0
42. Bajunović Jadranka L2 A(5.10.2015) DA 0
43. Bak Nadežda L2 NE 0
44. Bambić Kostov Ana L2 A(28.1.2015) NE 0
45. Banda Marta A(18.8.2015)+B1,B2,C DA 0
46. Banković Vijoleta A(22.2.2016)+C DA 0
47. Banović Jelena A(13.4.2016)+B1,SER DA 0
48. Barać Zorica L1 A(21.3.2016) DA 0
49. Barlov Nikša L1 A(15.5.2015) DA 0
50. Barudžija Verislava L1 A(3.7.2014)+B1,SER,D DA 0
51. Bašić Ljiljana L1 A(25.11.2014) DA 0
52. Bažik Boženka L1 A(27.2.2015) DA 0
53. Begenišić Dobrila L1 A(27.1.2016) DA 0
54. Begović Uroš L2 A(22.10.2014) DA 0
55. Beli Katarina L1 NE 0
56. Belić Nataša L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
57. Belošević Mirjana L2 NE 0
58. Belužić Monika L1 A(23.6.2014) DA 0
59. Berenji Ester L1 NE 0
60. Berić Radojka L1 NE 0
61. Bežanić Tijana L2 A(30.12.2016) DA 0
62. Bibić Danijel L1 A(8.4.2015) NE 0
63. Bikicki Vesna L1 NE 0
64. Bjelica Bojana L2 A(30.5.2014)+B1,C DA 0
65. Bjelić Anđa L1 NE 0
66. Bjelić Radmila L2 A(24.1.2015)+C DA 0
67. Bjelobrk Maja A(2.2.2015)+C DA 0
68. Blagojević Dragana L1 A(9.4.2015) DA 0
69. Blagojević Marijana L2 A(7.9.2015) DA 0
70. Blašković Melanija L1 A(21.5.2014)+B1,C; AC DA 0
71. Blažić Veselin L2 NE 0
72. Blažin Vanja L1 A(21.5.2014)+B1,C DA 0
73. Bogdanović Marija L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
74. Bogdanović Milena L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C NE 0
75. Bogdanovski Petar L1 NE 0
76. Bogicić Daniela L2 NE 0
77. Bognar Iren L1 NE 0
78. Bogojević Tatjana L1 A(27.2.2015) DA 0
79. Bogosavljević Sida L1 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
80. Bojković Mirjana A(26.7.2016) DA 0
81. Bojović Snežana L1 A(13.11.2014)+B1,SER,C DA 0
82. Bokan Tijana L2 A(28.9.2015)+C DA 0
83. Bolić Dušana L2 A(4.7.2014)+B1 DA 0
84. Borisavljević Ivana L1 A(11.5.2015)+C DA 0
85. Boro Dragoslav L2 A(15.5.2014)+SER,C,D DA 0
86. Bošković Branislava L1 NE 0
87. Bošković Lidija L1 A(18.10.2014)+B1,C DA 0
88. Bošković Ljubica L1 NE 0
89. Bošković Persida A(30.3.2016) DA 0
90. Božičković-Radulović Danijela L1 NE 0
91. Božić Irena L2 NE 0
92. Božić Jadranka L1 NE 0
93. Božić Julijana L1 NE 0
94. Bracić Milica L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
95. Branković Ljubomir L1 A(19.10.2015) DA 0
96. Branković Valentina A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
97. Branković-Basarić Zorica L1 A(10.6.2015) DA 0
98. Brašanac Gordana L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C DA 0
99. Brašić Emilija L1 NE 0
100. Brdarević Slavica L1 NE 0
101. Brindić Maja L1 A(2.4.2015) DA 0
102. Brkić Anka L2 A(15.5.2014) NE 0
103. Brkić Ivana L1 A(21.9.2015) DA 0
104. Brkić Ljiljana L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
105. Brković Dušica L1 A(9.3.2015)+C DA 0
106. Brnja Marina A(29.11.2016) DA 0
107. Brun Miloš A(22.1.2016) DA 0
108. Brzulović-Stanisavljević Tatjana L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
109. Buboš-Marki Otilia L1 A(1.9.2015)+C DA 0
110. Budić Viktorija L1 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
111. Bugarinovic Svetlana L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C DA 0
112. Bukavac Marina L2 A(5.12.2014)+SER,C DA 0
113. Bulajić Maja L1 A(4.11.2015)+SER DA 0
114. Bulat Radmila L1 NE 0
115. Bulatović Marija L1 A(15.9.2014) DA 0
116. Bundalo Sanja L1 A(8.4.2015) DA 0
117. Burzan Dejana L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
118. Butigan-Vučaj Tamara L1 NE 0
119. Buzić Irena L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C; AC DA 0
120. Cakić Silvana L2 A(9.6.2015) DA 0
121. Carević Radmila L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
122. Cerović Stasja L2 A(15.5.2014)+D DA 0
123. Cesarec Maja L1 A(7.10.2015) DA 0
124. Cibin Milena L2 A(15.5.2014) DA 0
125. Cicka Ruženka L2 A(5.5.2015) DA 0
126. Cimeša Jelena L1 A(27.11.2014) DA 0
127. Cokanović Katarina L1 A(14.4.2015) DA 0
128. Corelj Lidija L1 A(10.6.2015)+C DA 0
129. Crljić Vera A(26.7.2016) DA 0
130. Crnković Marija L1 A(9.6.2015) DA 0
131. Crvenko Ljiljana L2 A(15.5.2014)+D DA 0
132. Cuca Jelena L1 NE 0
133. Cvetanović Ana L1 A(3.4.2015) DA 0
134. Cvetićanin Snežana L1 A(30.9.2015) DA 0
135. Cvetković Marina A(1.2.2017) DA 0
136. Cvetković Milica L1 A(27.2.2015)+B1,C DA 0
137. Cvjetićanin Nataša L1 NE 0
138. Čačić Marija L1 A(30.4.2015) DA 0
139. Čanković Jasna L1 A(30.4.2014)+B1,SER,C,D; AC DA 0
140. Čano-Tomić Emina L1 A(18.10.2014)+B1,B2,C,D DA 0
141. Čavdarević Dušica L2 NE 0
142. Čičić Mirjana L2 A(17.11.2014)+C DA 0
143. Čubrilo Olivera L1 A(10.2.2015)+B1,B2,C NE 0
144. Čučković Nataša A(20.1.2015)+C DA 0
145. Čučković Snežana L1 DA 0
146. Čudić Nemanja L1 NE 0
147. Čudomirović Biljana L1 NE 0
148. Čupić Milica L2 A(8.4.2015) DA 0
149. Čutura Snežana L1 A(2.4.2015) DA 0
150. Ćeranić Natalija L1 A(2.2.2015) DA 0
151. Ćirić Aleksandra L1 NE 0
152. Ćirić Jelena L2 A(23.6.2015) NE 0
153. Ćirić Slavica L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
154. Ćirković Snježana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
155. Ćirović Jovana L2 A(30.4.2014) NE 0
156. Ćirović Ruža L1 NE 0
157. Ćorković Mirjana L1 NE 0
158. Ćurčić Sanja L2 A(10.3.2015)+C DA 0
159. Ćurčić-Budinski Nada L1 A(27.2.2015)+B1,C,D DA 0
160. Dadić Olgica L1 A(20.11.2015) NE 0
161. Dakić Nataša L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
162. Damnjanović Ružica L1 A(1.6.2015) DA 0
163. Danković Vesna L1 A(1.12.2014)+B1,SER,C DA 0
164. Davidović Branko L2 A(15.5.2014)+D DA 0
165. Davidović Ljiljana L1 A(14.5.2015)+B1,B2 DA 0
166. Davidovski Biljana A(25.1.2016) DA 0
167. Dedić Miloš L1 NE 0
168. Delibašić Jasna L2 A(21.1.2015)+C DA 0
169. Delija Snežana L2 A(25.11.2014)+C DA 0
170. Deljanin Sandra L1 A(30.12.2016) DA 0
171. Dimić Ljiljana L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
172. Dimitrijević Aleksandar L2 A(11.5.2015)+B1,B2,C DA 0
173. Dimitrijević Jasmina L1 A(27.2.2015)+C DA 0
174. Dimitrijević Nada L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
175. Dimitrijević Peđa L2 A(23.6.2014) DA 0
176. Dimitrijević Slavoljub L1 NE 0
177. Dimitrijević Svetlana L1 NE 0
178. Dinić Božidar L1 NE 0
179. Dmitrić Marko L2 A(30.9.2015) DA 0
180. Doderović Radivoj L1 A(27.2.2015)+C DA 0
181. Dostanić Jelena L2 NE 0
182. Došlić Nenad L1 A(25.6.2014)+B1,C DA 0
183. Dovniković Svetlana L1 A(24.6.2014)+B1,B2,C NE 0
184. Dragičević Ljiljana L1 A(30.4.2014)+B2,C DA 0
185. Dragić Dubravka L2 A(1.12.2014)+C DA 0
186. Dragišić Vladimir L1 NE 0
187. Dragosavac Branka A(18.1.2017) DA 0
188. Dragović-Pop-Lazić Vesna L1 NE 0
189. Dragutinović Radmila Reveka A(21.7.2015) DA 0
190. Drapšin Aleksandra L1 A(27.2.2015)+D DA 0
191. Dražić Radmila L1 A(10.9.2015) DA 0
192. Dražić Stevan L2 A(23.11.2015) DA 0
193. Drča Slavica L1 NE 0
194. Drmanac Mirko L1 A(9.3.2015)+SER DA 0
195. Dučić Aleksandar L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
196. Dudić Maša L1 A(9.6.2015) DA 0
197. Dukić Ljiljana L2 A(16.1.2015) DA 0
198. Duković Jelena L2 A(27.2.2015)+C DA 0
199. Dulović Predrag L1 NE 0
200. Dumanović Jelena L1 A(12.3.2015)+C DA 0
201. Duran Nermina A(19.4.2016) DA 0
202. Durlević Jelena L2 A(5.12.2014)+B1,SER,C DA 0
203. Dutina Tatjana L2 A(5.12.2014)+SER,C DA 0
204. Džidić Šejla A(25.7.2016) DA 0
205. Džikić Ljiljana L1 NE 0
206. Džufić Nataša L1 A(1.6.2015) DA 0
207. Đačić Nataša L2 A(28.9.2015)+C DA 0
208. Đenadić Boris L2 A(23.2.2015)+B1,C DA 0
209. Đerić Milica L1 NE 0
210. Đerić Milijana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C DA 0
211. Đilas Gordana L1 A(27.2.2015)+B1 DA 0
212. Đokić Zorica L2 A(10.9.2015)+B1,B2,C DA 0
213. Đoković Gordana L1 A(22.10.2014)+B1,SER DA 0
214. Đoković Veljko L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
215. Đonović Dušica L1 A(19.10.2015) DA 0
216. Đorđević Biljana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
217. Đorđević Biljana L2 A(17.6.2015) DA 0
218. Đorđević Boban L1 A(4.11.2015)+C DA 0
219. Đorđević Borivoje L1 A(4.11.2015) DA 0
220. Đorđević Dragana L2 A(12.5.2014)+C DA 0
221. Đorđević Jelena A(18.1.2017) DA 0
222. Đorđević Latinka L1 A(3.7.2014)+B1,SER DA 0
223. Đorđević Maja L1 NE 0
224. Đorđević Milena L2 A(13.11.2014)+C DA 0
225. Đorđević Rada L1 NE 0
226. Đorđević Snežana L1 A(3.3.2015) DA 0
227. Đorđević Snežana L2 NE 0
228. Đorđević Suzana L2 A(3.4.2015) DA 0
229. Đorđević Vesna L1 A(15.10.2015) DA 0
230. Đorić Ana L2 A(30.4.2014)+B1,C NE 0
231. Đošić Predrag L2 A(25.2.2015) DA 0
232. Đukanović Jelena L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
233. Đukić Gordana L1 NE 0
234. Đukić Ljiljana L1 NE 0
235. Đukić Miljana L1 A(15.12.2014)+B1,B2,C,D NE 0
236. Đunisijević Dragana L1 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
237. Đurašević Mirjana L2 A(11.5.2015) DA 0
238. Đurđev-Josimov Tamara L1 A(7.10.2015) DA 0
239. Đurđulov Jelena L1 A(7.5.2014)+B1,C,D DA 0
240. Đurić Jasminka L1 A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
241. Đurić Nebojša L2 NE 0
242. Đurkić Sabina L1 A(5.10.2015)+SER,C DA 0
243. Đurovska Dragica L2 NE 0
244. Eraković Dušanka L1 A(14.5.2015)+B1,B2,C DA 0
245. Erić Slobodanka L1 A(3.4.2015) DA 0
246. Erić Stanislava L1 NE 0
247. Eror Vanja L1 A(23.2.2015)+B1,C DA 0
248. Fazlić Azra L2 A(22.10.2015) NE 0
249. Ferizović Vujičić Silva L1 A(2.2.2015)+C DA 0
250. Fetahović Anisa L1 A(8.9.2015) DA 0
251. Fetahović Binela L2 A(7.5.2015) DA 0
252. Filimonović Dragica A(22.6.2016) DA 0
253. Filipović Danica L1 NE 0
254. Filipović Emilija L2 A(30.4.2014)+C DA 0
255. Filipović Zoran L2 A(3.4.2015) DA 0
256. Fleis Rita L1 NE 0
257. Fodor Tamaš L2 A(15.10.2015) DA 0
258. Furundžić Snježana L1 A(6.6.2014)+SER,C DA 0
259. Gabriš Ljudmila L1 NE 0
260. Gagić Vesna L2 A(3.11.2014)+C DA 0
261. Gajić Boja L1 A(9.5.2014) DA 0
262. Gajić Ivana L1 A(27.2.2015)+B1,SER,C DA 0
263. Gajić Milica L1 NE 0
264. Gajić Svetlana L2 NE 0
265. Gajić-Majer Ljiljana L1 NE 0
266. Garapić Slađana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
267. Gardašević Stanislava L2 NE 0
268. Gašić Nebojša L1 NE 0
269. Gavrilović Ivana L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
270. Gavrilović Milena A(22.4.2015) DA 0
271. Genčić Snežana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
272. Georgiev Elizabeta L1 A(12.6.2015) DA 0
273. Gerga Aurika L1 A(5.11.2015) NE 0
274. Gligorijević Miroslav L1 NE 0
275. Glišić Jelena L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
276. Glišić Sunčica L1 A(5.5.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
277. Glišović Jelena L2 A(28.4.2014)+C DA 0
278. Glišović Svetlana L1 A(25.11.2014)+B1,C DA 0
279. Glušac Ana L2 A(27.2.2015)+C DA 0
280. Glušac Mirela L1 NE 0
281. Gluščević Vesna L1 A(23.5.2014)+C DA 0
282. Gnjatović Žana L1 NE 0
283. Gocić Jelena L1 A(5.6.2014) DA 0
284. Golub Saša L1 A(26.2.2015)+B1,B2,C DA 0
285. Golubović Ana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
286. Golubović Mirjana L1 NE 0
287. Golubović Olivera L1 A(29.1.2015)+B1,B2,C DA 0
288. Golubović Olivera L2 A(15.5.2014)+D DA 0
289. Golubović Siniša L1 NE 0
290. Golubović Zvonimir L2 A(15.5.2014)+D DA 0
291. Goranović-Prlja Nataša L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
292. Gordić Marija L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
293. Gordić Srđan L1 A(30.5.2014)+B1,C DA 0
294. Gradić Aleksandar L2 NE 0
295. Grba Sofija L2 A(8.10.2015) DA 0
296. Grbić Branislava L1 A(12.9.2012); AC DA 0
297. Grbić Dušica L1 NE 0
298. Grbović Gordana L1 A(9.5.2014)+B1,B2,C DA 0
299. Grbović Milorad L2 A(27.11.2015) DA 0
300. Grubač Jelena L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
301. Grubješić Dušanka L1 NE 0
302. Grujić Angelina L1 A(24.9.2012)+B1,C; AC DA 0
303. Grujić Dragana L1 A(16.1.2015)+B1,SER DA 0
304. Grujić Ljiljana L2 A(6.11.2015) DA 0
305. Grujović Biljana L2 A(15.5.2014)+B1,SER DA 0
306. Gucunski-Lukaj Vesna L1 NE 0
307. Gundelj Marijana L1 A(9.6.2015) DA 0
308. Habeš Fehima L2 A(23.10.2015) DA 0
309. Hadžić Nevenka L2 NE 0
310. Hadžifejzović Irfet L2 NE 0
311. Hadži-Vidanović Jagoda L1 NE 0
312. Hajnerman Peter L1 A(6.2.2015) DA 0
313. Hičik Dora L1 NE 0
314. Horvat Eržebet L1 NE 0
315. Idrizović Nenad L1 A(30.4.2014)+B1,C; AC DA 0
316. Idvorean Todor L1 A(27.2.2015) DA 0
317. Igić Slađana L1 A(9.4.2015) DA 0
318. Ignjatović Jovović Kristina L2 NE 0
319. Ilić Dubravka L1 A(3.3.2015)+C DA 0
320. Ilić Ksenija L1 A(6.11.2015) DA 0
321. Ilić Tijana L1 A(12.9.2012); AC DA 0
322. Ilić Vesna L1 A(3.4.2015) DA 0
323. Ilić - Janković Nataša L2 A(1.12.2014)+C DA 0
324. Ilijevski Aleksandra L2 A(3.7.2014)+B1,SER DA 0
325. Imamović Milana L1 A(20.10.2015) NE 0
326. Isailović Dragana L1 A(3.4.2015) DA 0
327. Isailović Gordana L1 A(8.4.2015) DA 0
328. Ivanković Leposava L1 A(9.6.2015) DA 0
329. Ivanova Olivera L1 A(15.5.2014)+C NE 0
330. Ivanović Ivan L1 A(9.6.2015)+B1,SER,C DA 0
331. Ivanović Sonja L1 A(25.6.2014)+C DA 0
332. Ivanović Tanja L2 A(21.5.2014)+B1,SER DA 0
333. Ivković Ana L2 A(16.9.2015) DA 0
334. Jaćimović Jelena L1 A(13.2.2015)+B1,B2,C DA 0
335. Jakovljević Aleksandar L1 NE 0
336. Jakovljević Biljana L1 A(20.10.2015) DA 0
337. Jakovljević Verica A(1.2.2016) DA 0
338. Jakovljević Vesna L2 A(30.9.2015) DA 0
339. Jakšić Stanimir L1 A(30.5.2014)+B1,C DA 0
340. Janaćković Slavica L1 NE 0
341. Jančić Snežana L2 A(13.11.2014)+B1,C DA 0
342. Jančić Svetlana L1 NE 0
343. Janevski Nikola L1 A(2.2.2015)+B1,SER NE 0
344. Janjetović Ljuba L1 NE 0
345. Janjušević Bojana L2 A(22.1.2015)+B1,C DA 0
346. Janjušević Srđan A(29.2.2016)+B1 DA 0
347. Jankov Tatjana L1 A(3.4.2015) DA 0
348. Janković Ana L1 A(6.10.2015) DA 0
349. Janković Daniela L1 NE 0
350. Janković Maja L1 A(7.5.2015) DA 0
351. Janković Tamara L2 A(25.2.2015)+C DA 0
352. Janković Tatjana L2 NE 0
353. Jašović Ivana L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
354. Jelisavac-Katić Ljubica A(19.10.2015) DA 0
355. Jelušić Marija L2 A(10.11.2014)+B1,C DA 0
356. Jeremić Jelena L1 NE 0
357. Jeremić Slađana L1 A(10.6.2015) NE 0
358. Jeremić Vuka L1 A(7.5.2014)+C DA 0
359. Jeremić Zorica L2 NE 0
360. Jevremović Dragoslava L1 NE 0
361. Jevremović Goran L1 A(4.9.2015) DA 0
362. Jevtić Marija L1 NE 0
363. Jevtić Olivera L1 DA 0
364. Jezdimirović Olivera L1 A(3.3.2015) DA 0
365. Jokić Mitar L1 NE 0
366. Joksimović-Pajić Sanja L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
367. Jovancai Marija L1 A(24.6.2014)+B1 DA 0
368. Jovančević Dušan L1 NE 0
369. Jovanov Vesna L1 A(25.6.2014)+B1,SER,C DA 0
370. Jovanović Anica L2 NE 0
371. Jovanović Bojan L1 NE 0
372. Jovanović Dragana L1 A(28.9.2015) DA 0
373. Jovanović Dragana L1 A(6.10.2015) DA 0
374. Jovanović Dragana L2 A(22.1.2015)+B1,B2,C DA 0
375. Jovanović Gordana L2 A(27.11.2014)+C DA 0
376. Jovanović Jasmina A(21.4.2016) DA 0
377. Jovanović Jelena A(25.1.2016) DA 0
378. Jovanović Jelena L2 A(25.11.2014)+B1,C DA 0
379. Jovanović Jovana L1 NE 0
380. Jovanović Milan L2 A(8.4.2015) DA 0
381. Jovanović Nataša L1 A(30.4.2014)+B1,SER,C DA 0
382. Jovanović Snežana L1 NE 0
383. Jovanović Vesna L1 NE 0
384. Jovanović Negoicić Tatjana L2 A(12.6.2015) DA 0
385. Jović Biljana A(27.12.2016) DA 0
386. Jović Bogdanka L2 NE 0
387. Jović Branka L1 A(30.4.2015) DA 0
388. Jović Gordana L1 A(3.4.2015) DA 0
389. Jović Jadranka L1 A(3.4.2015)+SER DA 0
390. Jović Miladin L1 A(23.6.2014)+C DA 0
391. Jovićević Popović Ana L2 NE 0
392. Jovin Jelena L1 A(3.3.2015)+B1 DA 0
393. Jugović Marija L1 A(3.4.2015) DA 0
394. Jugović-Repajić Tatjana L1 A(9.2.2015)+B1,SER,C DA 0
395. Kačarević Tijana L2 A(11.5.2015) DA 0
396. Kačarić Maja L2 NE 0
397. Kajdoči Iren L1 NE 0
398. Kajganović Jasmina L1 NE 0
399. Kalčić Olga L2 A(1.12.2014)+C DA 0
400. Kalezić Biljana L1 A(2.3.2015)+C DA 0
401. Kalezić Nemanja L1 NE 0
402. Kanižaj Biljana L1 A(6.2.2015)+B1,B2,C DA 0
403. Karajović-Ibročić Ružica L1 NE 0
404. Karamijalković Katarina L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
405. Karanović Marica A(16.3.2015) DA 0
406. Kartalović Jasna L1 A(27.8.2014)+B1,C,D DA 0
407. Kazinci Tatjana L1 A(26.6.2014)+B1,C NE 0
408. Kermeci Daniela L1 A(27.2.2015) DA 0
409. Kijevčanin Ajsela L2 A(22.9.2015)+SER DA 0
410. Kiš Margita L1 A(26.6.2014) NE 0
411. Kitanović Marija L1 NE 0
412. Klajn Ivanka L1 NE 0
413. Klevernić Ljiljana L1 A(21.5.2014)+B1,C DA 0
414. Kocic Katarina L1 NE 0
415. Kocić Aleksandra L1 A(30.4.2014)+SER,C DA 0
416. Kojević Sofija L1 A(5.5.2014)+B1,SER,C,D DA 0
417. Kojić Jelena L1 A(28.10.2015) DA 0
418. Kolaković Medisa L1 A(23.6.2014)+B1,C DA 0
419. Komarica Snežana L1 A(21.4.2015) DA 0
420. Komnenić Slobodanka L1 A(30.4.2014)+B2,C DA 0
421. Konstantinović Nikola L1 NE 0
422. Koporan Gorana L2 NE 0
423. Korać Anka L1 NE 0
424. Korać Jelena L2 NE 0
425. Kosanović Strahinja L2 NE 0
426. Kostadinović Ivana L2 A(11.9.2015) DA 0
427. Kostić Ljubica L1 A(12.9.2012); AC NE 0
428. Kostić Magdalena L1 A(7.5.2014)+C DA 0
429. Kostić Tatjana L1 A(23.5.2014)+C DA 0
430. Kostić Zorica L1 A(3.7.2014)+B1,SER DA 0
431. Kostov Cveta L1 A(30.4.2014)+C DA 0
432. Košutić Saša L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
433. Kotur Milica L2 A(9.9.2015) DA 0
434. Kovaček Svetličić Jelena L1 A(27.2.2015)+C DA 0
435. Kovačević Ivana L2 A(30.4.2014)+SER,C NE 0
436. Kovačević Katarina L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
437. Kovačević Nebojša L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
438. Kovačević Ognjen L2 A(6.6.2014)+C NE 0
439. Kovačević Stevan L1 A(9.9.2015)+C DA 0
440. Kozlovački Damjanov Jovanka L2 A(11.6.2014)+B1,C DA 0
441. Kračunović Slađana L2 NE 0
442. Kranjčević Marina L1 NE 0
443. Kravarski Goran L1 A(7.10.2015) DA 0
444. Kresović Milena L1 A(24.6.2014)+C DA 0
445. Kriještorac Hadija L1 A(24.1.2015)+B1,SER,C DA 0
446. Krinulović Oja L2 A(8.5.2014)+C DA 0
447. Krivačević Popović Nataša L1 A(25.2.2015)+C DA 0
448. Krivošić Olivera L1 A(11.6.2014)+C DA 0
449. Krivošija Gorana L2 NE 0
450. Krnjeta Marina L1 A(30.1.2015)+B1,SER,C DA 0
451. Krsmanović Dragica L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C DA 0
452. Krsmanović Nikola L2 A(7.5.2014)+B1,B2,C DA 0
453. Krstić Aleksandra L1 A(9.4.2015) DA 0
454. Krstić Ivana L1 NE 0
455. Krstić Jelena L2 A(1.4.2015)+SER DA 0
456. Krstić Nebojša L1 A(3.4.2015) DA 0
457. Krstić Olivera L1 A(16.4.2015) NE 0
458. Krstić Slavica L1 NE 0
459. Krstić Vitomir L1 A(10.6.2015) DA 0
460. Krstić Lukić Dragana L2 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
461. Krstić-Bukarica Snežana L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D NE 0
462. Krstić-Mitić Jasmina L1 A(16.4.2015) DA 0
463. Kukobat Tanja L1 NE 0
464. Kurbalija Biljana L1 A(20.10.2015) DA 0
465. Kurtović Samra L2 NE 0
466. Kuželj Danka L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
467. Lajšić Ksenija L1 A(10.3.2015)+B1,B2,C,D DA 0
468. Lakovski Verica L1 NE 0
469. Lalić Dušica L1 A(9.6.2015) DA 0
470. Lalić Miloš L1 NE 0
471. Lalić Vukosava L1 NE 0
472. Latinović Anđa L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC NE 0
473. Lazarević Gordana L1 A(30.4.2014)+B1,SER,C,D; AC DA 0
474. Lazarević Miroslava L1 NE 0
475. Lazarević Radmila L1 NE 0
476. Lazarević Sanja L1 A(10.2.2015)+C DA 0
477. Lazić Biljana A(13.1.2015) DA 0
478. Lazić Dragana L1 A(25.11.2015) NE 0
479. Lazić Snežana L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
480. Lazović Branka L1 A(22.1.2015)+B1,SER,C DA 0
481. Lazović Marina L1 A(5.10.2015) DA 0
482. Lečić Milovanović Vesna L1 NE 0
483. Lekić Dragana L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
484. Lekić Svetlana L1 A(20.10.2015) DA 0
485. Lijeskić Milosava L1 NE 0
486. Ljepović Marina L2 NE 0
487. Ljubanović Gordana L2 A(24.9.2012); AC NE 0
488. Ljubičić Stanko L1 NE 0
489. Ljubić Siniša L1 A(11.6.2014)+C DA 0
490. Ljubišić Ljubica L1 A(28.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
491. Ljujić Marina L1 NE 0
492. Ljuštanović Snežana L1 NE 0
493. Lojović Snježana L1 A(26.5.2014)+C DA 0
494. Lomenova Daniela L1 A(25.6.2014)+B1,C DA 0
495. Lorbek Biljana L1 A(12.6.2014)+B1,B2,C DA 0
496. Lovre Tijana L2 A(5.6.2014) DA 0
497. Lukić Mileva L1 A(9.6.2015) DA 0
498. Lukić Radojka L2 A(19.10.2015) DA 0
499. Lukić Verica L2 NE 0
500. Luković Danka L2 A(20.5.2015) DA 0
501. Luković Jasmina A(19.1.2016) DA 0
502. Luković Jelena A(3.2.2017) DA 0
503. Macura Ljiljana L1 NE 0
504. Maćko Štefanija L1 A(1.7.2014)+B2,C DA 0
505. Madžarac Vesna L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
506. Mahovac Marija L1 A(21.5.2014)+B1,C,D DA 0
507. Majerle Jasna L1 A(11.6.2015) DA 0
508. Makić Željko L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
509. Maksimović Jelena A(21.3.2016) DA 0
510. Maksimović Koviljka L1 A(5.11.2015) NE 0
511. Maksimović Slavica L1 A(30.3.2015) DA 0
512. Maksimović Vesna L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
513. Malbaša Goran L1 A(23.4.2015)+B1,SER,C DA 0
514. Malbaški Ljiljana L1 NE 0
515. Malešev Tamara L1 A(21.5.2014)+B1,B2,C DA 0
516. Maletaški Tatjana L1 A(12.6.2014)+C DA 0
517. Malić Larisa A(25.5.2016)+B1,B2 DA 0
518. Malvić-Opanović Irena A(1.2.2016) DA 0
519. Mančev Jasminka A(9.8.2016) NE 0
520. Mančev Mirjana L2 A(3.11.2014)+C DA 0
521. Mandić Živka L1 NE 0
522. Manić Maja L2 A(11.9.2015) DA 0
523. Maravić Danijela L1 A(6.4.2015) DA 0
524. Marić Ivana L2 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
525. Marić Olivera L2 NE 0
526. Marić Snežana A(18.7.2016) DA 0
527. Marinčevski Nada L1 A(7.5.2014) NE 0
528. Marinčić Bojana L1 A(24.1.2015) DA 0
529. Marinković Ana L2 A(3.4.2015) DA 0
530. Marinković Dragana L2 A(3.4.2015) DA 0
531. Marinković Goran L2 A(3.11.2014)+B1,C DA 0
532. Marinković Jelena L2 A(8.12.2014)+C DA 0
533. Marinković Milivoje L1 NE 0
534. Marinković Mirjana L1 NE 0
535. Marinković Sonja L1 NE 0
536. Marinković Suzana L2 NE 0
537. Marjaš Miša L1 NE 0
538. Marković Aleksandra L1 A(11.6.2015) DA 0
539. Marković Gordana L1 NE 0
540. Marković Jelena L1 A(24.9.2012)+B1,C; AC DA 0
541. Marković Milena L1 A(21.5.2014)+B1,C; AC DA 0
542. Marković Nikola L1 NE 0
543. Marković Predrag L2 NE 0
544. Marković Radmila L1 A(10.9.2015) DA 0
545. Marković Ratko L1 NE 0
546. Marković Sandra L2 NE 0
547. Marković Sava A(5.1.2016) DA 0
548. Marković Snežana L1 NE 0
549. Martać Ljiljana L1 A(11.5.2015) DA 0
550. Martinović Milorad L2 A(2.2.2015)+C DA 0
551. Masal-Antičević Velinka L2 A(30.9.2015) DA 0
552. Matić Gordana L1 A(9.6.2015) DA 0
553. Matić Ljiljana L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
554. Matić Radmila L2 A(5.10.2015) DA 0
555. Matić Vesna L1 A(2.4.2015) DA 0
556. Matović Marijana L2 A(9.3.2015)+C DA 0
557. Mazić Bogoljub L1 NE 0
558. Mazić Nebojša L1 NE 0
559. Meandžija Sonja L1 NE 0
560. Mičko Eva L1 NE 0
561. Mićić Radovan L1 NE 0
562. Mihailović Dragana L1 A(8.5.2014)+B1,B2,C DA 0
563. Mihailović Nataša L2 A(24.11.2014) DA 0
564. Mihajlović Ana L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
565. Mihajlović Gorica L1 A(9.6.2015) DA 0
566. Mihajlović Olivera L1 NE 0
567. Mijailović Jasna L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
568. Mijailović Olivera L1 A(9.6.2015) DA 0
569. Mijatović Tamara L1 A(5.2.2015)+B1,B2,C DA 0
570. Mijović Dragica L1 NE 0
571. Mikić Larisa L2 A(30.4.2015)+B1,B2,C DA 0
572. Mikulica Mašinka L1 A(1.6.2015) DA 0
573. Miladinov Gordana L1 NE 0
574. Miladinović Tatjana L1 A(14.4.2015) DA 0
575. Miladinović Vesna L1 A(1.6.2015) DA 0
576. Miladinović-Ožanić Katarina L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
577. Miladinović-Pfend Žaklina A(29.2.2016) DA 0
578. Milanović Dušan L1 NE 0
579. Milanović Mila L1 NE 0
580. Milanović Mirjana L1 NE 0
581. Milenković Dragana L1 NE 0
582. Milenković Goran L1 A(4.11.2015)+SER DA 0
583. Milenković Jelena L2 A(9.4.2015) DA 0
584. Miletić Lana L1 A(31.3.2015)+B1,C DA 0
585. Milić Milica L2 A(25.7.2016)+B1,B2,C DA 0
586. Milić Mina L1 NE 0
587. Milićević Sonja L1 A(12.5.2015) DA 0
588. Milić-Krstić Biljana L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
589. Milijić Tamara L2 A(8.12.2014)+C DA 0
590. Milinković Milena L1 A(25.2.2015)+B1,B2,C DA 0
591. Milinković Radmila L1 A(23.4.2015)+B1,SER,C DA 0
592. Milinković Zorica A(13.7.2015) DA 0
593. Milisavljević Elena L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
594. Milivojević Dejan A(29.2.2016) DA 0
595. Milivojević Milana L1 A(17.12.2014) DA 0
596. Milivojević Svetlana L1 NE 0
597. Milivojević-Pavlović Natalija L1 A(10.3.2015)+B1,B2 DA 0
598. Miljanović Snežana L1 A(25.6.2014)+B1,C DA 0
599. Miljković Gabriela L1 A(28.1.2015)+B1,SER,C DA 0
600. Miljković Maja L1 A(9.4.2015) DA 0
601. Milojević-Miladinović Milica L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
602. Milojković Katarina L1 A(20.10.2015) DA 0
603. Miloradović Maša L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
604. Milosavljević Brankica L2 A(3.11.2014)+C DA 0
605. Milosavljević Radunka L1 A(9.6.2015) DA 0
606. Milosavljević Snežana A(1.2.2016) DA 0
607. Milosavljević Vesna L1 A(11.5.2015)+B1,B2,C DA 0
608. Milošević Dragan L2 A(30.4.2014)+B1,C DA 0
609. Milošević Dubravka L1 A(7.5.2014)+C DA 0
610. Milošević Mila L2 A(21.11.2014)+B1,C DA 0
611. Milošević Slavica L1 NE 0
612. Milovanović Marijana L2 A(9.9.2015)+B1,B2,C DA 0
613. Milovanović Milijana A(1.2.2017) DA 0
614. Milunović Dragana L1 NE 0
615. Milutinović Ana L2 A(22.4.2014)+B1,SER DA 0
616. Milutinović Ivana L1 A(3.4.2015) DA 0
617. Milutinović-Simić Dragana L1 A(9.6.2015) DA 0
618. Minić Renata L1 A(12.6.2015)+B1,SER DA 0
619. Mirčić Milica A(1.7.2016) DA 0
620. Mirić Kata L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC NE 0
621. Mirković-Mlađenović Vera L1 NE 0
622. Mirosavljev Anđelka L1 NE 0
623. Mirosavljev Snežana L1 NE 0
624. Mišić-Zekić Vesna L1 A(14.5.2015) DA 0
625. Mitić Emila A(1.2.2016) DA 0
626. Mitić Maja L2 A(1.12.2014)+C DA 0
627. Mitošević Maja L2 A(25.11.2014)+C DA 0
628. Mitrić Jelena L2 NE 0
629. Mitrić Marina L1 NE 0
630. Mitrić Olivera L1 NE 0
631. Mitrović Dragan L1 NE 0
632. Mitrović Jelena L1 A(22.10.2015) DA 0
633. Mitrović Jelena L1 A(26.6.2014) DA 0
634. Mitrović Olga L2 A(17.6.2015) DA 0
635. Mitrović Slađana L1 A(27.10.2015) DA 0
636. Mitrović Slobodan L1 NE 0
637. Mitrović-Angelovski Isidora L1 A(11.2.2015)+B1,SER,C DA 0
638. Mladenović Jelena L1 A(30.9.2015) DA 0
639. Mladenović Maša L1 A(1.9.2015)+C DA 0
640. Mladenović Milena A(21.9.2015)+B1,B2,C DA 0
641. Mladenović Milijana L1 NE 0
642. Mojsa Suzana L2 A(6.11.2015) DA 0
643. Moldovan Dragana A(22.6.2016) DA 0
644. Momčilović Marijola L1 A(20.10.2015) DA 0
645. Moravčević Mirjana L1 A(9.6.2015) DA 0
646. Moric Tinde L1 NE 0
647. Mrđa Nevenka L1 NE 0
648. Mrgud Marko L2 NE 0
649. Mrvoš Senka L1 NE 0
650. Mujagić Zemina L2 NE 0
651. Munćan Marioara L1 A(20.10.2015) NE 0
652. Murić Dušica L2 A(24.1.2015) DA 0
653. Najdanović Marija L1 A(3.4.2015) DA 0
654. Nasković Bratislav L1 NE 0
655. Nedeljkov Gordana L2 A(13.12.2016) NE 0
656. Nedeljković Olivera L2 A(27.2.2015)+C DA 0
657. Nedeljković-Kovačević Jasmina L1 NE 0
658. Nedin Tatjana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
659. Nenezić Snežana L1 A(3.4.2015)+C DA 0
660. Nešić Ana L1 A(27.2.2015)+C DA 0
661. Nešić Biljana L1 A(11.6.2015) DA 0
662. Nešić Irina L1 A(5.11.2015)+B1,SER,C DA 0
663. Nešković Branka A(30.10.2015) NE 0
664. Nešović Radojica L1 A(7.9.2015) DA 0
665. Nešović Vladana A(25.5.2016) DA 0
666. Netaj Zorica L1 NE 0
667. Nikodijević Dušan L1 NE 0
668. Nikolić Aleksandar L2 A(14.4.2015) DA 0
669. Nikolić Ana A(8.4.2016) DA 0
670. Nikolić Dejan L1 NE 0
671. Nikolić Dragana L1 NE 0
672. Nikolić Ivana L1 A(10.12.2014)+C DA 0
673. Nikolić Ljiljana L1 A(30.4.2014)+B1 NE 0
674. Nikolić Milena L2 A(31.8.2015)+B1,C DA 0
675. Nikolić Nenad L1 A(7.5.2015) DA 0
676. Nikolić Olga L2 NE 0
677. Nikolić Slavka L2 NE 0
678. Nikolić Vela L1 A(13.5.2014) DA 0
679. Ninić Marina L2 A(15.5.2014)+B1,C DA 0
680. Ninković Miloš L2 A(30.3.2015) DA 0
681. Nišavić Stanimirka L1 NE 0
682. Njeguš Novak L2 NE 0
683. Nogić Branka L1 A(17.10.2012); AC NE 0
684. Novakov Dragana L1 NE 0
685. Novakov Jovana L1 A(15.5.2014)+B1,C; AC DA 0
686. Novakov Nada L1 NE 0
687. Novaković Zorica L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C DA 0
688. Numanović Kimeta L2 A(22.10.2015) DA 0
689. Obradović Dragana L1 A(24.6.2014)+B1,C DA 0
690. Obradović Ivan L1 A(28.4.2014) DA 0
691. Obradović Milena A(27.1.2017) NE 0
692. Obradović Veroslava L1 A(27.1.2017) NE 0
693. Obradović Zorica L1 A(11.6.2015) DA 0
694. Ognjanović Anđela L2 A(19.10.2015) DA 0
695. Opačić Branislava L2 NE 0
696. Orbović Marija L1 NE 0
697. Ostojin Anka L1 NE 0
698. Otašević Olga L2 NE 0
699. Padejski Danijela L1 A(30.4.2015) DA 0
700. Pajić Ivana L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
701. Panić Nataša L2 A(28.9.2015)+C DA 0
702. Panić Sanja L1 A(11.6.2015) DA 0
703. Panić Šubarević Jasmina L2 A(9.6.2015) DA 0
704. Pantelić Gordana L2 NE 0
705. Pantić Katarina L1 A(10.9.2015) NE 0
706. Papdi Izabela L1 NE 0
707. Papić Nataša L1 A(22.6.2016) DA 0
708. Paško Zlatko L1 A(30.9.2015) DA 0
709. Patrnogić Slavica A(15.6.2016) DA 0
710. Paunović Milka L1 NE 0
711. Paunović Snežana L1 A(9.6.2015) DA 0
712. Pavićević Tatjana L2 NE 0
713. Pavković Milka L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
714. Pavlićević Dragica L1 A(27.10.2015) DA 0
715. Pavlik Jaroslava L2 A(5.5.2015)+B1,B2,C DA 0
716. Pavlović Milan L2 A(18.10.2014)+B1,C NE 0
717. Pavlović Suzana L2 A(6.5.2014)+C DA 0
718. Pavlović Svetlana L1 A(19.1.2015)+SER,C DA 0
719. Pejčić Suzana L1 A(28.9.2015) DA 0
720. Perić Aleksandra A(25.7.2016) DA 0
721. Perić Katarina A(21.4.2016) DA 0
722. Perković Aleksandar L2 NE 0
723. Perovanović Slađanka L1 A(27.2.2015)+B1,C DA 0
724. Perović Miloš L2 A(23.6.2014)+B1,B2,C DA 0
725. Peruničić Dragana L1 A(31.8.2015)+C DA 0
726. Peruničić Emilija L2 A(10.3.2015)+C DA 0
727. Pešić Marijana A(14.9.2015) DA 0
728. Pešić Nevena L2 NE 0
729. Petković Marija L1 A(8.5.2015) DA 0
730. Petković Marina L1 NE 0
731. Petković Žanja L1 A(9.5.2014)+C DA 0
732. Petric Vesna L1 A(17.4.2015) DA 0
733. Petrić Ljiljana L2 A(24.1.2015)+C DA 0
734. Petronić Nadežda L1 NE 0
735. Petronijević Dragana A(11.4.2016) DA 0
736. Petrović Davor L1 A(4.6.2014)+B1,SER DA 0
737. Petrović Goran L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
738. Petrović Jelena L2 NE 0
739. Petrović Jovana L2 NE 0
740. Petrović Ljiljana L2 A(10.3.2015)+C DA 0
741. Petrović Ljiljana L1 NE 0
742. Petrović Marija L1 A(10.6.2015) DA 0
743. Petrović Nataša L1 A(3.4.2015) DA 0
744. Petrović Ružica L1 A(13.2.2015)+B1,B2,C DA 0
745. Petrović Sanja L1 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
746. Petrović Vera L1 NE 0
747. Petrović Vesna A(22.4.2015) DA 0
748. Petrović Bošković Marija L2 NE 0
749. Petrović Hadži-Nešić Radmila L2 A(8.12.2014)+B1,B2,C DA 0
750. Petrović-Đorđević Svetlana L1 NE 0
751. Pinćir Tatjana A(16.3.2015)+B1,SER DA 0
752. Pjevač Finka L1 A(25.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
753. Pjevač Milica L2 A(25.6.2014)+B1,B2,C DA 0
754. Planić Snežana L2 A(25.2.2015)+C DA 0
755. Plavšić Nataša L1 A(22.4.2015)+SER,C DA 0
756. Poledica Slavko L2 A(24.10.2014) DA 0
757. Poljak Jovanka L1 A(15.5.2014)+B2,C DA 0
758. Polojac Ljubica L1 NE 0
759. Popa Dorina L1 A(29.10.2015) NE 0
760. Popadić Dragan L1 A(6.10.2015) DA 0
761. Popara Slaven L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
762. Popović Aleksandar L1 NE 0
763. Popović Bojana L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
764. Popović Jelena L1 A(11.6.2014)+B1,C,D DA 0
765. Popović Maja L1 A(20.1.2015)+C DA 0
766. Popović Marica L2 A(29.1.2015)+C DA 0
767. Popović Miroslav A(30.3.2016)+B1,SER,C DA 0
768. Popović Neđeljko L1 A(23.6.2014)+C DA 0
769. Potapov Maja L1 A(24.6.2014)+SER,C DA 0
770. Pražić Branka L1 A(1.10.2015)+B1 DA 0
771. Prebiračević Nevena L1 NE 0
772. Prelić Velibor L1 A(6.5.2014)+SER,C DA 0
773. Premović Danijela A(13.12.2016) DA 0
774. Pribak-Šorić Milena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
775. Prljinčević Ljiljana L1 A(21.1.2015)+B1,B2,C DA 0
776. Prodanović Ostoja L2 NE 0
777. Protić Snežana L1 A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
778. Pruginić Anđelija L1 NE 0
779. Pucarević Svetlana L1 A(9.9.2014)+B1,B2,C DA 0
780. Pušica Jelena L2 A(30.3.2015)+B1,B2,C DA 0
781. Putnik Milica L2 NE 0
782. Puzović Ljiljana L1 NE 0
783. Racić Ivan A(13.2.2015)+B1,B2 DA 0
784. Radenković Jadranka L2 A(30.3.2015) DA 0
785. Radenković Antić Nataša L2 A(29.11.2016) DA 0
786. Radeta Igor L2 A(30.4.2015)+C DA 0
787. Radetić Dragica L1 NE 0
788. Radetinac Izeta L2 A(22.9.2015)+SER DA 0
789. Radisavljević Kaća L1 A(22.4.2014)+B1 DA 0
790. Radisavljević-Ćiparizović Dragana L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
791. Radivojević Ivica A(16.12.2016) DA 0
792. Radivojević Milutin L1 A(12.5.2014)+C DA 0
793. Radojčić Kostić Gordana L2 NE 0
794. Radojević Ana A(3.10.2016) DA 0
795. Radojević Bojana A(5.1.2016) DA 0
796. Radojević Leposava L1 A(10.9.2015) DA 0
797. Radojković Ana A(5.1.2016) DA 0
798. Radosavljević Aleksandra A(20.1.2015) DA 0
799. Radosavljević Marija L1 NE 0
800. Radošević Gordana L2 A(10.2.2015)+B1,SER,C DA 0
801. Radovanović Ana L1 NE 0
802. Radovanović Mirjana L1 NE 0
803. Radovanović Slađana L1 A(25.6.2014)+B1,B2,C DA 0
804. Radovanović Tatjana L2 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
805. Radović Aleksandar L1 A(30.5.2014)+B1,C DA 0
806. Radović Snežana L2 NE 0
807. Radulović Zdravka L1 A(24.9.2012); AC NE 0
808. Rafa Katalin L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
809. Raičević Vojislav A(13.7.2015) DA 0
810. Rajačić Zorka L1 A(23.5.2014)+C DA 0
811. Rajić Suzana L1 A(22.4.2014) DA 0
812. Rajković Danijela L1 NE 0
813. Rajlić Branka L2 A(15.5.2014) DA 0
814. Rakić Dragana L2 A(15.10.2015) DA 0
815. Rakić Ljiljana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
816. Rakić Tanja A(2.3.2016) DA 0
817. Rakić Violeta L1 A(10.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
818. Rakić Šaranac Marija A(21.4.2016) DA 0
819. Rakić-Blanuša Tamara L1 A(23.6.2014)+C DA 0
820. Rakita Dragana L2 NE 0
821. Rakonjac Katarina L1 A(2.2.2015)+B1,SER,C DA 0
822. Rančić Jasmina L1 NE 0
823. Ranđelović Dragan L1 NE 0
824. Ranisavljević Ljiljana L1 A(15.5.2014)+C DA 0
825. Ranković Ljiljana L1 A(15.10.2015) NE 0
826. Rašić Besa L1 A(8.4.2015) DA 0
827. Ratković Snežana L1 A(12.2.2015)+B1,B2,C DA 0
828. Reč Sead L2 NE 0
829. Resan Brankica L1 A(24.9.2012)+B1,SER,C; AC DA 0
830. Ribić Mirjana L1 A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
831. Ristanović Dragana L1 NE 0
832. Ristić Branislav L1 A(24.9.2012)+B1,SER,C; AC DA 0
833. Ristivojević Branka L2 A(30.4.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
834. Ristović Biljana L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
835. Riter Snežana L1 A(12.6.2014)+B1,B2,C DA 0
836. Rodaljević Dragoslava L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
837. Rodić Dragan L1 A(8.11.2014) DA 0
838. Rokić Ljiljana L1 A(20.1.2015)+B1,SER,C DA 0
839. Rokvić Nada L1 NE 0
840. Rosić Milica A(25.1.2016) DA 0
841. Rovčanin Džemila L1 NE 0
842. Rudolf Olga L1 NE 0
843. Rumenić Zorana L2 A(4.2.2015)+B1,SER,C DA 0
844. S. Milojković Snežana L1 NE 0
845. Sajdl Sonja L1 A(2.3.2015)+B1,B2,C DA 0
846. Sajlović Tatjana A(31.3.2016)+B1,SER DA 0
847. Salatić Ivan L2 A(30.4.2014) NE 0
848. Salković Avdija L1 A(5.5.2015) DA 0
849. Samardžić Renata L1 A(27.2.2015)+B1,C DA 0
850. Samokal Jovanović Aleksandra A(5.2.2016) DA 0
851. Sarić Mirjana L1 NE 0
852. Savić Ana L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C; AC DA 0
853. Savić Dijana L2 A(12.3.2015)+C DA 0
854. Savić Ksenija L2 A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
855. Savić Ljiljana L1 A(7.10.2015)+B1,SER,C DA 0
856. Sekulović Marina L1 NE 0
857. Selava Radinka L1 NE 0
858. Selmanović Emina L1 NE 0
859. Senić Jelena L1 NE 0
860. Sibinović-Rajković Ružica L1 A(9.6.2015)+C NE 0
861. Silić Ljiljana L1 NE 0
862. Simanović Nada L1 A(21.9.2015) DA 0
863. Simić Dragosava A(13.2.2015)+B1,B2,C DA 0
864. Simić Mika L1 NE 0
865. Simić Nataša L2 A(2.12.2016) DA 0
866. Simić Viktorija L1 A(3.4.2015) DA 0
867. Simić-Petrović Marijana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
868. Simin Kosta L1 NE 0
869. Simonović Branislava L1 A(10.2.2015)+B1,C DA 0
870. Simonović-Mandić Svetlana L2 A(15.5.2014)+B1 DA 0
871. Simović Dubravka L1 A(24.9.2012)+C; AC NE 0
872. Sindik Ilija L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
873. Sirotović Suzana A(24.6.2015) DA 0
874. Sladojević Verica L2 A(23.4.2015) DA 0
875. Slavnić Srđan L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
876. Smiljanić Ilija L2 NE 0
877. Smiljanić Ilinka L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
878. Sofronijević Adam L1 NE 0
879. Solunović Hristina L1 NE 0
880. Spasić Aleksandra L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
881. Spasojević Danka L1 A(11.5.2015) DA 0
882. Spasojević Ivana L1 A(22.10.2014)+B1,SER DA 0
883. Sremčević Ivana L2 NE 0
884. Srndović Suzana L1 A(12.2.2015)+B1,B2,C DA 0
885. Stajić Dimitrije L1 A(16.6.2015) DA 0
886. Stamenković Marina L1 A(15.4.2015) DA 0
887. Stamenković Sanja L1 NE 0
888. Stamenović Bojan L2 A(1.12.2014)+C DA 0
889. Stamenović Ljiljana L1 NE 0
890. Stanimirović Ljiljana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
891. Stanisavljević Sanja L2 NE 0
892. Stanišić Mirjana L1 A(6.5.2014)+C DA 0
893. Stankov Sonja L1 A(6.4.2015) DA 0
894. Stanković Dajana L1 NE 0
895. Stanković Katarina L1 A(3.4.2015) DA 0
896. Stanković Ljiljana L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC DA 0
897. Stanković Marina L1 A(8.4.2015) NE 0
898. Stanković Miodrag L1 NE 0
899. Stanković-Anđelković Violeta L1 A(4.11.2015) DA 0
900. Stanojlović Jovana L1 NE 0
901. Stefanović Ivana L1 A(15.4.2015) NE 0
902. Stefanović Katarina L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
903. Stefanović Olivera L1 NE 0
904. Stefanović Valerija L1 A(7.5.2015)+B1,B2,C DA 0
905. Stepanović Vesna L1 NE 0
906. Stepanović Todorović Sanja L2 A(15.5.2014) DA 0
907. Stepić Mateja L1 A(9.5.2014) DA 0
908. Stevanović Ana L2 A(22.4.2014)+B1; AC DA 0
909. Stevanović Gorana L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
910. Stevanović Milica L1 A(3.4.2015) DA 0
911. Stevanović Svetlana L1 A(9.6.2015)+C DA 0
912. Stevanović Tanja L1 NE 0
913. Stevanovski Slobodan L2 A(8.5.2015) DA 0
914. Stević Danijela L1 A(20.10.2015) DA 0
915. Stević Gordana L2 A(13.1.2015)+C DA 0
916. Stević Verka L2 NE 0
917. Stijepović Mile L1 A(30.4.2014)+B1,SER,C DA 0
918. Stiković Marija L1 A(11.2.2015)+C DA 0
919. Stjepanović Blažan L1 A(10.6.2014)+B1,B2,C DA 0
920. Stjepanović Ivana L1 DA 0
921. Stojadinović Vladana L1 A(10.6.2015)+C DA 0
922. Stojaković Anđelka L2 NE 0
923. Stojaković Slađana L1 NE 0
924. Stojanović Aleksandra L1 A(11.2.2015)+B1,C DA 0
925. Stojanović Andrijana L2 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
926. Stojanović Dušan A(13.1.2015) DA 0
927. Stojanović Gordana L2 A(30.3.2015) DA 0
928. Stojanović Gordana L1 A(11.6.2014)+B1,C DA 0
929. Stojanović Ivan L1 A(15.10.2015) DA 0
930. Stojanović Jelena L1 A(10.6.2015) DA 0
931. Stojanović Jelena A(13.12.2016) DA 0
932. Stojanović Ljubiša L1 NE 0
933. Stojanović Marijana L2 A(1.12.2014)+B1,SER,C DA 0
934. Stojanović Mirjana L1 A(7.4.2015) DA 0
935. Stojanović Nadica A(27.12.2016) DA 0
936. Stojanović Olja L1 A(20.1.2015)+B1,B2,C DA 0
937. Stojanović Radmila L1 NE 0
938. Stojanović Tatjana L1 NE 0
939. Stojanović Vesna L2 NE 0
940. Stojanović Vesna L1 A(3.11.2014)+B1,SER,C DA 0
941. Stojanović Zorka L1 A(12.6.2015) DA 0
942. Stojiljković Zorica A(16.12.2016) NE 0
943. Stojkanović Zvezdana L2 A(11.6.2015)+C DA 0
944. Stojković Marina L1 A(12.5.2014) DA 0
945. Stojković Mirjana L1 NE 0
946. Stojković Nađa L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
947. Stojković Tijana L2 A(23.6.2014) DA 0
948. Stojković Zvonimir L1 A(15.4.2015) DA 0
949. Stojković Kikić Irina L1 A(26.2.2015)+B1,SER,C DA 0
950. Stojmenović Dragan L1 A(6.10.2015)+SER,C DA 0
951. Stojmenović Violeta L1 NE 0
952. Stojšić Siniša L2 A(29.5.2014)+B1,B2,C DA 0
953. Stokić Ivana L1 A(9.6.2015) DA 0
954. Stokić Oliver L1 A(22.9.2015) DA 0
955. Stolić Dragana L2 A(5.5.2014)+C DA 0
956. Strainović Vesna L1 A(9.6.2015) DA 0
957. Subašić Slađana L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
958. Subotić Slađana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
959. Sučević Nataša L1 A(23.2.2015)+C DA 0
960. Sulejmanović Senad L1 NE 0
961. Surla Vesna L1 A(22.4.2014)+B1 DA 0
962. Šahović Mišić Srbislava L2 A(10.6.2014)+C DA 0
963. Šainović Drita L2 A(31.3.2015) DA 0
964. Šanta Denis L1 A(30.9.2015) DA 0
965. Šantić Mirela L1 A(4.1.2016) DA 0
966. Šarac Dušica L1 NE 0
967. Šarović Marija L1 A(15.4.2015) DA 0
968. Šašić Vesna L1 A(15.6.2016) DA 0
969. Šeguljev Višnja L2 A(27.2.2015) DA 0
970. Šerbedžija Olivera L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C DA 0
971. Ševo Verica L1 A(26.6.2014)+B1,B2,C DA 0
972. Škipina Gorica L1 A(13.2.2015)+C NE 0
973. Škorić Aleksandra L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C NE 0
974. Šmudla Marina A(8.4.2016) DA 0
975. Šokica-Šuvaković Novka L1 A(1.6.2015)+B1,B2,C,D; AC DA 0
976. Špehar Olga L1 NE 0
977. Špirtović Armina L1 NE 0
978. Šujica Vesna L1 NE 0
979. Šumarac Jelena A(13.12.2016) DA 0
980. Šurlan Miljana A(16.1.2015)+B1,B2,C DA 0
981. Šušnjar Zoran L2 A(28.9.2015)+C DA 0
982. Švabić Vesna L1 NE 0
983. Tadić Srđan L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
984. Tamburić Snežana L1 NE 0
985. Tanasić Branislava A(14.2.2017) DA 0
986. Tanasković Tatjana L1 NE 0
987. Tasić Mile L1 NE 0
988. Tasić Nataša L2 NE 0
989. Tasić Tanja L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C; AC DA 0
990. Tasić Valentina L2 A(4.7.2014) DA 0
991. Telalović Mirjana L1 NE 0
992. Tepavac Ljubomir L1 NE 0
993. Timotić Marijana L1 A(1.6.2015) DA 0
994. Tirnanić Vladimir L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C DA 0
995. Todorović Ivana L1 NE 0
996. Todorović Maja L1 NE 0
997. Todorović Milan A(24.5.2016) DA 0
998. Todorović Vera L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
999. Todorović Zlatka L1 NE 0
1000. Tomašević Mirjana L1 A(14.4.2015) DA 0
1001. Tomčanji Vanja L1 A(24.6.2014)+SER,C DA 0
1002. Tomić Biljana L1 A(9.6.2015) DA 0
1003. Tomić Dušanka L1 NE 0
1004. Tomić Jelena L1 A(9.6.2015) DA 0
1005. Tomić Nevena L1 DA 0
1006. Topalović Vesna L1 NE 0
1007. Tošić Jasmina L2 A(3.4.2015) DA 0
1008. Trailović Zorica L1 NE 0
1009. Trajković Ljiljana L1 A(8.4.2015) DA 0
1010. Tričković Katarina L1 A(2.2.2015)+SER,C DA 0
1011. Trifunac Jasmina L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
1012. Trifunović Ivana L2 A(6.11.2015) DA 0
1013. Trifunović Miloš L1 NE 0
1014. Trijić Vladan L1 NE 0
1015. Trtovac Aleksandra L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1016. Trtovac Selman L1 NE 0
1017. Tucakov Milica L2 A(29.5.2014)+SER DA 0
1018. Tucić Hajna L1 A(9.2.2015)+C DA 0
1019. Tumbul Ćamila L1 NE 0
1020. Turčinović Janko A(10.3.2015) DA 0
1021. Ubiparip Milanka L1 NE 0
1022. Ukropina Vesna L1 A(12.5.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
1023. Urošević Danijela L1 A(4.2.2015) DA 0
1024. Usanović-Ašonja Nada L1 A(12.6.2014)+C DA 0
1025. Vasilijević Mirjana L1 A(16.10.2015)+SER DA 0
1026. Vasiljević Milan L1 NE 0
1027. Vasiljević Nataša L1 A(8.5.2014)+C DA 0
1028. Vasović Koviljka L2 NE 0
1029. Vaš Marija L1 A(24.6.2014)+B1,C,D DA 0
1030. Vejnović-Andrejić Jadranka L1 A(19.10.2015)+D DA 0
1031. Veličković Aleksandra L2 A(31.3.2015)+B1,B2,C DA 0
1032. Veličković Ivan L1 A(12.3.2015)+C NE 0
1033. Veljković Snežana L1 A(23.11.2015) DA 0
1034. Veljović Tina L1 A(27.2.2015) DA 0
1035. Veselinović Bojana L2 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
1036. Veselinović Nadica L1 A(11.6.2015) DA 0
1037. Vesković Mina A(30.3.2016) DA 0
1038. Vezmar Borivoj L1 NE 0
1039. Vićentić Bojan L1 NE 0
1040. Vidojević Branislava L2 A(27.2.2015)+C DA 0
1041. Vilotić Gordana L1 NE 0
1042. Vioglavin Mirjana L1 NE 0
1043. Vitković Biljana L1 NE 0
1044. Vitković Draginja L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
1045. Vladetić Jelena L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
1046. Vladetić Sava L2 A(21.10.2015) DA 0
1047. Vlajković-Mitrovanov Duško L1 NE 0
1048. Vlajnić Maja L1 NE 0
1049. Vlašković Brankica A(9.9.2015)+B1,SER DA 0
1050. Vojinović-Kostić Jelena L1 NE 0
1051. Vojnović Žarko L2 A(12.9.2012)+C,D; AC DA 0
1052. Vojvodić Ljiljana L1 A(14.5.2015)+B1,B2 DA 0
1053. Voštinić Ana L1 A(11.5.2015) DA 0
1054. Vračar Vera L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
1055. Vračarić Dragan L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
1056. Vračarić Nada L1 NE 0
1057. Vranić Marija L2 NE 0
1058. Vučkovac Obrad L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1059. Vučković Dragana L2 A(11.9.2015) DA 0
1060. Vučković Gordana L1 A(19.10.2015)+B1,B2,C DA 0
1061. Vučković Milorad L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1062. Vučković Ratka L1 A(24.1.2015) DA 0
1063. Vučković Sanja A(13.7.2015) DA 0
1064. Vučković Svetlana L1 A(6.6.2014)+B1,C,D DA 0
1065. Vujičić Dragica L1 NE 0
1066. Vujić Bojana L2 NE 0
1067. Vujić Ljubomir L2 NE 0
1068. Vujić Nada L1 A(1.7.2014)+B1,C,D DA 0
1069. Vujinović Jelica L2 A(26.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1070. Vujkov-Đuranović Tamara L1 A(11.6.2014)+C DA 0
1071. Vujošević Dubravka L1 NE 0
1072. Vujošević Ljubiša L1 A(3.7.2014)+B1,SER NE 0
1073. Vujović Dragana L2 A(9.6.2015) DA 0
1074. Vujović Ivan L1 A(11.3.2015) NE 0
1075. Vukadinović Biljana L1 NE 0
1076. Vukadinović Marija L1 A(10.6.2015) NE 0
1077. Vukanić Jasmina L1 A(24.9.2012)+SER,C; AC DA 0
1078. Vukičević Ersilija L1 A(30.4.2015) NE 0
1079. Vukićević Dejan L1 A(28.4.2014)+C,D DA 0
1080. Vukićević Jasna L1 A(16.10.2015)+C DA 0
1081. Vukosavljević Danijela L2 A(11.5.2015) DA 0
1082. Vukotić Bojana L1 NE 0
1083. Vuković Stojković Danica L2 A(9.6.2015) DA 0
1084. Vuksanović Jelena L2 A(24.6.2014)+B1,C DA 0
1085. Vulićević Danijela L2 A(23.10.2015) DA 0
1086. Vulović Draško L1 A(5.12.2016) DA 0
1087. Zarić-Mitrović Vera L1 A(12.6.2015) DA 0
1088. Zdravković Marjana L2 NE 0
1089. Zdravković Sunčica L1 A(3.4.2015) DA 0
1090. Zdravković Vesna L1 NE 0
1091. Zec Marijana L2 A(23.10.2015) DA 0
1092. Zečević Irena L1 A(15.5.2014)+B1,C DA 0
1093. Zečević Milka L2 NE 0
1094. Zeljak Milan L1 NE 0
1095. Zeljić Jelica L2 A(16.9.2015) DA 0
1096. Zeljković Ljiljana L1 A(8.4.2015) DA 0
1097. Zgrabljić Svetlana L1 NE 0
1098. Zlatanović Ninoslava L1 A(8.4.2015) DA 0
1099. Zlatičanin Vesna L1 A(28.10.2015) DA 0
1100. Zrnić Vera L1 NE 0
1101. Zubić Adrijana L1 A(25.2.2015)+B1,SER,C DA 0
1102. Žarić Tanja L2 A(21.4.2015) DA 0
1103. Žebeljan Biljana L1 A(26.10.2015) NE 0
1104. Željski Tamara L1 A(4.7.2014)+B1 DA 0
1105. Živanović Biljana L1 A(23.11.2015) DA 0
1106. Živanović Jasmina L2 A(9.6.2015) DA 0
1107. Živanović Jasmina L1 A(10.3.2015) DA 0
1108. Živanović Sava L1 A(23.6.2014)+C DA 0
1109. Živić Biljana L1 NE 0
1110. Živić Radmila L2 A(5.11.2015) DA 0
1111. Živković Biljana L2 A(5.10.2015) DA 0
1112. Živković Slađana L2 A(9.4.2015) DA 0
1113. Živković Tamara L2 A(4.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1114. Živković Tatjana L1 A(12.6.2015)+C DA 0
1115. Živković Vladan L1 A(23.6.2014)+C DA 0
1116. Žugić Uroš L2 A(15.7.2015) DA 0
1117. Župan Vesna L1 A(13.5.2014)+B1,C DA 0
COBISS2/Katalogizacija
L1 - Priznavanje licence u skladu s 14. članom Pravilnika iz 2009. godine
L2 - Dobijanje licence na osnovu obavljene provere znanja
 
COBISS3/Katalogizacija
A - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (knjiga), te za kreiranje zbirnih zapisa i zapisa za izvedena dela
B1 - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju sastavnih delova
SER - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju serijskih publikacija
B2 - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju kontinuiranih izvora
C - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju neknjižne građe
D - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju antikvarne građe
AC - Kreiranje i uređivanje punih normativnih zapisa za lična imena te preuzimanje zapisa iz baze podataka LC/NAF
 
K - Vlasnik licence/dozvole(a), u jednoj ili u više biblioteka ima korisničko ime i šifru s privilegijama za kreiranje zapisa u procesu uzajamne katalogizacije
 
Ako je od dobijanja licence za uzajamnu katalogizaciju proteklo više od 3 godine, vlasnik licence, između ostalog, pokazuje svoju osposobljenost za uzajamnu katalogizaciju takođe kreiranjem bar 100 zapisa u uzajamnoj bazi podataka COBIB u poslednje tri godine. Vlasnik licence, koji više ne učestvuje u procesu uzajamne katalogizacije i ujedno ne namerava da dobije dozvole za COBISS3/Katalogizaciju, može da zatraži brisanje iz evidencije važećih licenci, što saopštava VBS-u na adresu cobissizo@vbs.rs.

ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2017 IZUM