Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

Licence za uzajamnu katalogizaciju

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Važeće licence za COBISS/Katalogizaciju

(stanje 12.12.2019)

Br. Prezime Ime COBISS2/Katalogizacija COBISS3/Katalogizacija K Z
1. Aćimović Maja A(31.8.2015)+B1,SER; AC DA 0
2. Agatonović Višnja L1 A(27.10.2015) DA 0
3. Ahmić Zlatko A(5.4.2018) DA 0
4. Albahari Biljana A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
5. Aleksandrović Snežana L1 NE 0
6. Aleksandrović Vesna L1 A(24.9.2012)+C; AC DA 0
7. Aleksić Dragana L2 NE 0
8. Aleksić Ljubica L1 A(22.4.2014)+B1,B2; AC DA 0
9. Aleksić Nada L1 NE 0
10. Almažan Anda L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
11. Alomerović Rizvan L1 NE 0
12. Amidžić Nedeljko L1 NE 0
13. Ančulj Maja L2 A(30.4.2015)+B1,B2,C DA 0
14. Andonovski Jelena L2 A(30.4.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
15. Andrejić Milanka L2 A(10.3.2015) DA 0
16. Andrejić Olivera A(20.10.2017) DA 0
17. Andrić Jelena L1 NE 0
18. Andrijašević Vesna L1 A(11.5.2015)+B1,B2,C DA 0
19. Anđić Andrej A(15.12.2015) DA 0
20. Anić Jelena L1 A(22.10.2014)+B1,SER,D DA 0
21. Antić Aleksandra L1 A(3.4.2015) DA 0
22. Antić Jelena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
23. Antić Ljiljana L1 NE 0
24. Antić Miroslav A(29.8.2017)+B1,B2,C DA 0
25. Antić Slobodanka L1 NE 0
26. Antić Violeta L1 A(8.4.2015) NE 0
27. Antonić Sanja L2 NE 0
28. Antonijević Nataša L1 NE 0
29. Arambašić Svetlana L1 A(9.9.2015) DA 0
30. Arežina Verica L2 A(9.6.2015) DA 0
31. Arsenijević Danijela A(5.4.2018) DA 0
32. Arsić Nadica L1 A(20.11.2015) DA 0
33. Atanasova-Nikolić Elizabeta L2 A(2.4.2015)+C DA 0
34. Avalić Ljiljana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D; AC DA 0
35. Avramović Branislava L1 NE 0
36. Avramović Nevena L1 A(1.6.2015) DA 0
37. Avramović Tatjana A(6.2.2018)+B1,SER,C DA 0
38. Ayyash Isidora A(13.7.2015) NE 0
39. Babić Valentina A(13.4.2016)+B1,B2,C,D DA 0
40. Babić Željko A(6.2.2018) DA 0
41. Bacotić Gordana L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
42. Bači Jelena L1 NE 0
43. Baćević Marija L1 NE 0
44. Bajin Marijana L2 A(26.2.2015) NE 0
45. Bajin Zoran L1 A(15.5.2014)+B1,C,D; AC DA 0
46. Bajunović Jadranka L2 A(5.10.2015)+B1,B2,C DA 0
47. Bak Nadežda L2 NE 0
48. Balaban Radmila A(6.2.2018)+B1,B2,C DA 0
49. Bambić Kostov Ana L2 A(28.1.2015) NE 0
50. Banda Marta A(18.8.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
51. Banković Vijoleta A(22.2.2016)+C DA 0
52. Banović Jelena A(13.4.2016)+B1,SER DA 0
53. Barać Zorica L1 A(21.3.2016) NE 0
54. Barlov Nikša L1 A(15.5.2015) NE 0
55. Barudžija Verislava L1 A(3.7.2014)+B1,SER,D DA 0
56. Bašić Ljiljana L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
57. Bažik Boženka L1 A(27.2.2015) DA 0
58. Begenišić Dobrila L1 A(27.1.2016) DA 0
59. Begović Uroš L2 A(22.10.2014) DA 0
60. Beli Katarina L1 A(8.9.2017) DA 0
61. Belić Nataša L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
62. Belošević Mirjana L2 NE 0
63. Belužić Monika L1 A(23.6.2014) DA 0
64. Berenji Ester L1 NE 0
65. Berić Radojka L1 NE 0
66. Bežanić Tijana L2 A(30.12.2016)+B1,B2,C DA 0
67. Bibić Danijel L1 A(8.4.2015) NE 0
68. Bikicki Vesna L1 NE 0
69. Biševac Azra A(6.2.2018) DA 0
70. Bjekić Dragica A(4.6.2019) DA 0
71. Bjelica Bojana L2 A(30.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
72. Bjelić Anđa L1 NE 0
73. Bjelić Radmila L2 A(24.1.2015)+C DA 0
74. Bjelobrk Maja A(2.2.2015)+C NE 0
75. Blagojević Dragana L1 A(9.4.2015) DA 0
76. Blagojević Višnja A(2.4.2019) DA 0
77. Blašković Boris A(17.5.2017) DA 0
78. Blašković Melanija L1 A(21.5.2014)+B1,C; AC DA 0
79. Blažić Veselin L2 NE 0
80. Blažin Vanja L1 A(21.5.2014)+B1,C DA 0
81. Bogdanović Ljiljana A(28.3.2018) DA 0
82. Bogdanović Marija L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
83. Bogdanović Milena L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C NE 0
84. Bogdanovski Petar L1 NE 0
85. Bogicić Daniela L2 NE 0
86. Bognar Iren L1 A(19.6.2019) DA 0
87. Bogojević Tatjana L1 A(27.2.2015) DA 0
88. Bogosavljević Sida L1 A(9.3.2015)+B1,B2,C NE 0
89. Bojanić Predrag A(23.3.2017) DA 0
90. Bojat Milovan A(25.4.2017) DA 0
91. Bojković Mirjana A(26.7.2016)+B1,B2,C DA 0
92. Bojović Snežana L1 A(13.11.2014)+B1,SER,C DA 0
93. Bokan Tijana L2 A(28.9.2015)+B1,SER,C DA 0
94. Bolić Dušana L2 A(4.7.2014)+B1 DA 0
95. Borisavljević Ivana L1 A(11.5.2015)+C DA 0
96. Boro Dragoslav L2 A(15.5.2014)+SER,C,D DA 0
97. Bošković Branislava L1 NE 0
98. Bošković Lidija L1 A(18.10.2014)+B1,C; AC NE 0
99. Bošković Ljubica L1 NE 0
100. Bošković Persida A(30.3.2016)+B1,B2,C; AC DA 0
101. Božičković-Radulović Danijela L1 NE 0
102. Božić Biljana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
103. Božić Jadranka L1 NE 0
104. Božić Julijana L1 NE 0
105. Bracić Milica L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
106. Branković Ljubomir L1 A(19.10.2015) DA 0
107. Branković Valentina A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
108. Branković-Basarić Zorica L1 A(10.6.2015) DA 0
109. Brašanac Gordana L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C DA 0
110. Brašić Emilija L1 NE 0
111. Brborić Vladimir A(13.6.2017)+B1,B2,C DA 0
112. Brdarević Slavica L1 NE 0
113. Brindić Maja L1 A(2.4.2015) DA 0
114. Brkić Anka L2 A(15.5.2014) NE 0
115. Brkić Ivana L1 A(21.9.2015) DA 0
116. Brkić Ljiljana L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
117. Brković Dušica L1 A(9.3.2015)+C DA 0
118. Brnja Marina A(29.11.2016) DA 0
119. Brun Miloš A(22.1.2016) NE 0
120. Brzulović-Stanisavljević Tatjana L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
121. Buboš-Marki Otilia L1 A(1.9.2015)+B1,B2,C DA 0
122. Budić Viktorija L1 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
123. Bugarinović Svetlana L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C DA 0
124. Bukavac Marina L2 A(5.12.2014)+B1,B2,C DA 0
125. Bulajić Maja L1 A(4.11.2015)+SER DA 0
126. Bulat Radmila L1 NE 0
127. Bulatović Marija L1 A(15.9.2014) DA 0
128. Bundalo Sanja L1 A(8.4.2015) DA 0
129. Burzan Dejana L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
130. Butigan-Vučaj Tamara L1 A(18.6.2019) DA 0
131. Buzić Irena L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
132. Cakić Silvana L2 A(9.6.2015) NE 0
133. Carević Radmila L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
134. Cenić Sandra A(10.7.2019) DA 0
135. Cerović Stasja L2 A(15.5.2014)+D DA 0
136. Cesarec Maja L1 A(7.10.2015) DA 0
137. Cibin Milena L2 A(15.5.2014) DA 0
138. Cicka Ruženka L2 A(5.5.2015)+B1,B2,C DA 0
139. Cimeša Jelena L1 A(27.11.2014)+B1,SER,C DA 0
140. Cokanović Katarina L1 A(14.4.2015)+B1,B2,C DA 0
141. Corelj Lidija L1 A(10.6.2015)+C DA 0
142. Crljić Vera A(26.7.2016) DA 0
143. Crnković Marija L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
144. Crvenko Ljiljana L2 A(15.5.2014)+D NE 0
145. Cuca Jelena L1 NE 0
146. Cvetanović Ana L1 A(3.4.2015) DA 0
147. Cvetićanin Snežana L1 A(30.9.2015)+B2,C DA 0
148. Cvetković Marina A(1.2.2017) DA 0
149. Cvetković Milica L1 A(27.2.2015)+B1,C DA 0
150. Cvjetićanin Nataša L1 NE 0
151. Čačić Marija L1 A(30.4.2015)+D DA 0
152. Čanković Jasna L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
153. Čano-Tomić Emina L1 A(18.10.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
154. Čavdarević Dušica L2 NE 0
155. Čičić Mirjana L2 A(17.11.2014)+C DA 0
156. Čolaković Milica L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
157. Čubrilo Olivera L1 A(10.2.2015)+B1,B2,C NE 0
158. Čučković Nataša A(20.1.2015)+C NE 0
159. Čučković Snežana L1 NE 0
160. Čudić Nemanja L1 NE 0
161. Čudomirović Biljana L1 NE 0
162. Čupić Milica L2 A(8.4.2015) NE 0
163. Čutura Snežana L1 A(2.4.2015) DA 0
164. Ćeranić Natalija L1 A(2.2.2015) DA 0
165. Ćirić Aleksandra L1 NE 0
166. Ćirić Jelena L2 A(23.6.2015) DA 0
167. Ćirić Slavica L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
168. Ćirković Snježana L1 A(4.7.2014)+B1,SER NE 0
169. Ćirović Jovana L2 A(30.4.2014) NE 0
170. Ćirović Ruža L1 NE 0
171. Ćorković Mirjana L1 NE 0
172. Ćurčić Sanja L2 A(10.3.2015)+C DA 0
173. Ćurčić-Budinski Nada L1 A(27.2.2015)+B1,C,D NE 0
174. Ćurić Sonja A(15.5.2017) NE 0
175. Dadić Olgica L1 A(20.11.2015) DA 0
176. Dakić Nataša L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
177. Damnjanović Ružica L1 A(1.6.2015) DA 0
178. Daniel Zorica A(11.9.2018) DA 0
179. Danković Vesna L1 A(1.12.2014)+B1,SER,C; AC DA 0
180. Davidović Branko L2 A(15.5.2014)+D NE 0
181. Davidović Ljiljana L1 A(14.5.2015)+B1,B2,C DA 0
182. Davidovski Biljana A(25.1.2016) DA 0
183. Dedić Miloš L1 NE 0
184. Delibašić Jasna L2 A(21.1.2015)+C DA 0
185. Delija Snežana L2 A(25.11.2014)+C DA 0
186. Deljanin Sandra L1 A(30.12.2016)+B1,B2,C DA 0
187. Dimić Ljiljana L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
188. Dimitrijević Aleksandar L2 A(11.5.2015)+B1,B2,C DA 0
189. Dimitrijević Jasmina L1 A(27.2.2015)+C DA 0
190. Dimitrijević Nada L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
191. Dimitrijević Peđa L2 A(23.6.2014) DA 0
192. Dimitrijević Slavoljub L1 NE 0
193. Dimitrijević Svetlana L1 NE 0
194. Dimitrijević Željko A(25.6.2018)+B1,SER,C DA 0
195. Dimitrijević Stanković Mirjana A(10.4.2017) DA 0
196. Dinić Božidar L1 NE 0
197. Dmitrić Marko L2 A(30.9.2015) DA 0
198. Doderović Radivoj L1 A(27.2.2015)+C DA 0
199. Dodić Biljana A(31.5.2018) DA 0
200. Dostanić Jelena L2 NE 0
201. Došlić Nenad L1 A(25.6.2014)+B1,C; AC DA 0
202. Dovniković Svetlana L1 A(24.6.2014)+B1,B2,C NE 0
203. Dragičević Ljiljana L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
204. Dragić Dubravka L2 A(1.12.2014)+C DA 0
205. Dragišić Vladimir L1 NE 0
206. Dragosavac Branka A(18.1.2017)+B1,SER; AC DA 0
207. Dragović-Pop-Lazić Vesna L1 NE 0
208. Dragutinović Radmila Reveka A(21.7.2015) DA 0
209. Drapšin Aleksandra L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C,D; AC DA 0
210. Dražić Radmila L1 A(10.9.2015) NE 0
211. Dražić Stevan L2 A(23.11.2015) DA 0
212. Drča Ivana A(14.5.2019) DA 0
213. Drča Slavica L1 NE 0
214. Drmanac Mirko L1 A(9.3.2015)+SER DA 0
215. Dučić Aleksandar L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
216. Dudić Maša L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C NE 0
217. Dukić Ljiljana L2 A(16.1.2015) NE 0
218. Dukić Tamara A(6.2.2018) DA 0
219. Duković Jelena L2 A(27.2.2015)+C DA 0
220. Dulović Predrag L1 NE 0
221. Dumanović Jelena L1 A(12.3.2015)+C DA 0
222. Duran Nermina A(19.4.2016) DA 0
223. Durlević Jelena L2 A(5.12.2014)+B1,SER,C DA 0
224. Dutina Tatjana L2 A(5.12.2014)+B1,B2,C DA 0
225. Džidić Šejla A(25.7.2016) DA 0
226. Džikić Ljiljana L1 NE 0
227. Đačić Nataša L2 A(28.9.2015)+B1,B2,C DA 0
228. Đenadić Boris L2 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
229. Đerić Milica L1 NE 0
230. Đerić Milijana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
231. Đilas Gordana L1 A(27.2.2015)+B1 DA 0
232. Đokić Zorica L2 A(10.9.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
233. Đoković Gordana L1 A(22.10.2014)+B1,SER DA 0
234. Đoković Veljko L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
235. Đonović Dušica L1 A(19.10.2015) DA 0
236. Đorđević Ana A(27.2.2018) DA 0
237. Đorđević Biljana L2 A(17.6.2015) NE 0
238. Đorđević Boban L1 A(4.11.2015)+C DA 0
239. Đorđević Borivoje L1 A(4.11.2015) DA 0
240. Đorđević Dragana L2 A(12.5.2014)+C DA 0
241. Đorđević Dragana L2 A(11.9.2015) DA 0
242. Đorđević Jelena A(18.1.2017) DA 0
243. Đorđević Latinka L1 A(3.7.2014)+B1,SER NE 0
244. Đorđević Maja L1 NE 0
245. Đorđević Marina A(9.7.2018) DA 0
246. Đorđević Milena L2 A(13.11.2014)+C DA 0
247. Đorđević Nevena A(31.3.2017)+B1,B2,C DA 0
248. Đorđević Rada L1 NE 0
249. Đorđević Snežana L1 A(3.3.2015)+B1,B2,C DA 0
250. Đorđević Snežana L2 NE 0
251. Đorđević Suzana L2 A(3.4.2015) NE 0
252. Đorđević Vesna L1 A(15.10.2015) DA 0
253. Đorđević Tešanović Ana A(15.5.2017) DA 0
254. Đorić Ana L2 A(30.4.2014)+B1,C NE 0
255. Đošić Predrag L2 A(25.2.2015) DA 0
256. Đukanović Jelena L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
257. Đukić Gordana L1 A(10.9.2019) DA 0
258. Đukić Ljiljana L1 NE 0
259. Đukić Miljana L1 A(15.12.2014)+B1,B2,C,D NE 0
260. Đunisijević Dragana L1 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
261. Đurašević Mirjana L2 A(11.5.2015) DA 0
262. Đurđev-Josimov Tamara L1 A(7.10.2015) DA 0
263. Đurđulov Jelena L1 A(7.5.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
264. Đurić Jasminka L1 A(13.1.2015)+B1,B2,C,D DA 0
265. Đurić Nebojša L2 NE 0
266. Đurkić Sabina L1 A(5.10.2015)+SER,C DA 0
267. Đurovska Dragica L2 NE 0
268. Eraković Dušanka L1 A(14.5.2015)+B1,B2,C DA 0
269. Erić Slobodanka L1 A(3.4.2015) DA 0
270. Erić Stanislava L1 NE 0
271. Eror Vanja L1 A(23.2.2015)+B1,C DA 0
272. Fazlić Azra L2 A(22.10.2015) DA 0
273. Ferizović Vujičić Silva L1 A(2.2.2015)+C DA 0
274. Fetahović Anisa L1 A(8.9.2015) DA 0
275. Fetahović Binela L2 A(7.5.2015) DA 0
276. Filimonović Dragica A(22.6.2016)+B1,B2,C DA 0
277. Filipović Danica L1 NE 0
278. Filipović Emilija L2 A(30.4.2014)+C DA 0
279. Filipović Zoran L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
280. Fleis Rita L1 NE 0
281. Fodor Tamaš L2 A(15.10.2015)+B2,C DA 0
282. Furundžić Snježana L1 A(6.6.2014)+B1,B2,C DA 0
283. Gabriš Ljudmila L1 NE 0
284. Gagić Vesna L2 A(3.11.2014)+B1,B2,C DA 0
285. Gajić Boja L1 A(9.5.2014) DA 0
286. Gajić Ivana L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
287. Gajić Milica L1 A(16.3.2017) NE 0
288. Gajić Svetlana L2 NE 0
289. Gajić-Majer Ljiljana L1 NE 0
290. Gak Snežana A(23.11.2017) NE 0
291. Garapić Slađana L1 A(11.2.2015)+C; AC DA 0
292. Gardašević Stanislava L2 NE 0
293. Gašić Nebojša L1 NE 0
294. Gavrilović Ivana L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
295. Gavrilović Milena A(22.4.2015) DA 0
296. Genčić Snežana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
297. Georgiev Elizabeta L1 A(12.6.2015) DA 0
298. Gerga Aurika L1 A(5.11.2015) NE 0
299. Gligorijević Miroslav L1 NE 0
300. Glišić Jelena L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
301. Glišić Sunčica L1 A(5.5.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
302. Glišović Jelena L2 A(28.4.2014)+C; AC DA 0
303. Glišović Svetlana L1 A(25.11.2014)+B1,C DA 0
304. Glušac Ana L2 A(27.2.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
305. Glušac Mirela L1 NE 0
306. Gluščević Vesna L1 A(23.5.2014)+C DA 0
307. Gnjatović Žana L1 NE 0
308. Gocić Jelena L1 A(5.6.2014)+B1,SER,C DA 0
309. Golub Saša L1 A(26.2.2015)+B1,B2,C DA 0
310. Golubović Ana L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
311. Golubović Mirjana L1 NE 0
312. Golubović Olivera L1 A(29.1.2015)+B1,B2,C DA 0
313. Golubović Olivera L2 A(15.5.2014)+D NE 0
314. Golubović Siniša L1 NE 0
315. Golubović Zvonimir L2 A(15.5.2014)+D; AC DA 0
316. Goranović-Prlja Nataša L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC DA 0
317. Gordić Marija L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
318. Gordić Srđan L1 A(30.5.2014)+B1,C; AC DA 0
319. Gradić Aleksandar L2 A(12.3.2018) DA 0
320. Graovac Srđan A(6.5.2019) DA 0
321. Grba Sofija L2 A(8.10.2015) NE 0
322. Grbić Branislava L1 A(12.9.2012); AC DA 0
323. Grbić Dušica L1 NE 0
324. Grbović Gordana L1 A(9.5.2014)+B1,B2,C DA 0
325. Grbović Milorad L2 A(27.11.2015) DA 0
326. Grubač Jelena L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
327. Grubješić Dušanka L1 NE 0
328. Grujić Angelina L1 A(24.9.2012)+B1,C,D; AC DA 0
329. Grujić Dragana L1 A(16.1.2015)+B1,SER DA 0
330. Grujić Ljiljana L2 A(6.11.2015) DA 0
331. Grujović Biljana L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
332. Gucunski-Lukaj Vesna L1 NE 0
333. Habeš Fehima L2 A(23.10.2015) DA 0
334. Hadžić Nevenka L2 NE 0
335. Hadžifejzović Irfet L2 NE 0
336. Hadži-Vidanović Jagoda L1 NE 0
337. Hajnerman Peter L1 A(6.2.2015)+D DA 0
338. Hičik Dora L1 NE 0
339. Horvat Eržebet L1 NE 0
340. Hrenko Ivana A(22.8.2018)+B1,B2 DA 0
341. Idrizović Nenad L1 A(30.4.2014)+B1,C,D; AC DA 0
342. Idvorean Todor L1 A(27.2.2015) NE 0
343. Igić Slađana L1 A(9.4.2015) DA 0
344. Ignjatović Jovović Kristina L2 A(21.3.2019) DA 0
345. Ilić Dubravka L1 A(3.3.2015)+C DA 0
346. Ilić Ksenija L1 A(6.11.2015) DA 0
347. Ilić Saša A(25.6.2018) DA 0
348. Ilić Tijana L1 A(12.9.2012); AC NE 0
349. Ilić Vesna L1 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
350. Ilić Žarko A(15.11.2018)+C DA 0
351. Ilić - Janković Nataša L2 A(1.12.2014)+B1,B2,C DA 0
352. Ilić Minić Jelica A(24.3.2017)+B1,B2 DA 0
353. Ilijevski Aleksandra L2 A(3.7.2014)+B1,SER; AC DA 0
354. Imamović Milana L1 A(20.10.2015) DA 0
355. Isailović Dragana L1 A(3.4.2015) DA 0
356. Isailović Gordana L1 A(8.4.2015) NE 0
357. Ivanković Leposava L1 A(9.6.2015) DA 0
358. Ivanova Olivera L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C DA 0
359. Ivanović Ivan L1 A(9.6.2015)+B1,SER,C DA 0
360. Ivanović Sonja L1 A(25.6.2014)+C DA 0
361. Ivanović Tanja L2 A(21.5.2014)+B1,SER DA 0
362. Jaćimović Jelena L1 A(13.2.2015)+B1,B2,C DA 0
363. Jakovljević Aleksandar L1 NE 0
364. Jakovljević Biljana L1 A(20.10.2015) NE 0
365. Jakovljević Verica A(1.2.2016) DA 0
366. Jakovljević Vesna L2 A(30.9.2015) DA 0
367. Jakšić Marijana A(13.8.2018) NE 0
368. Jakšić Stanimir L1 A(30.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
369. Janaćković Slavica L1 NE 0
370. Jančić Snežana L2 A(13.11.2014)+B1,C DA 0
371. Jančić Svetlana L1 NE 0
372. Janevski Nikola L1 A(2.2.2015)+B1,SER NE 0
373. Janjetović Ljuba L1 NE 0
374. Janjušević Bojana L2 A(22.1.2015)+B1,C; AC DA 0
375. Janjušević Srđan A(29.2.2016)+B1,B2,C; AC DA 0
376. Jankov Tatjana L1 A(3.4.2015) DA 0
377. Janković Ana L1 A(6.10.2015) DA 0
378. Janković Daniela L1 NE 0
379. Janković Maja L1 A(7.5.2015) NE 0
380. Janković Tamara L2 A(25.2.2015)+B1,B2,C DA 0
381. Janković Tatjana L2 A(4.7.2017) DA 0
382. Janković Zorica A(6.5.2019) DA 0
383. Jašović Ivana L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
384. Jelisavac-Katić Ljubica A(19.10.2015)+B1,B2,C DA 0
385. Jelušić Marija L2 A(10.11.2014)+B1,C NE 0
386. Jeremić Jelena L1 NE 0
387. Jeremić Slađana L1 A(10.6.2015) NE 0
388. Jeremić Vuka L1 A(7.5.2014)+C DA 0
389. Jeremić Zorica L2 NE 0
390. Jevremović Dragoslava L1 NE 0
391. Jevremović Goran L1 A(4.9.2015) DA 0
392. Jevtić Marija L1 NE 0
393. Jevtić Olivera L1 A(15.4.2019)+SER DA 0
394. Jevtić Sanja A(31.8.2017) DA 0
395. Jezdimirović Olivera L1 A(3.3.2015)+B1,B2,C DA 0
396. Jokić Mitar L1 NE 0
397. Joksimović-Pajić Sanja L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
398. Jovancai Marija L1 A(24.6.2014)+B1 NE 0
399. Jovančević Dušan L1 NE 0
400. Jovanov Vesna L1 A(25.6.2014)+B1,SER,C DA 0
401. Jovanović Andrea L2 A(22.4.2014)+B1,B2,C DA 0
402. Jovanović Anica L2 NE 0
403. Jovanović Bojan L1 NE 0
404. Jovanović Dragana L1 A(28.9.2015) DA 0
405. Jovanović Dragana L1 A(6.10.2015) DA 0
406. Jovanović Dragana L2 A(22.1.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
407. Jovanović Gordana L2 A(27.11.2014)+C DA 0
408. Jovanović Jelena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
409. Jovanović Jelena A(25.1.2016) NE 0
410. Jovanović Jovana L1 NE 0
411. Jovanović Milan L2 A(8.4.2015) DA 0
412. Jovanović Nataša L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C DA 0
413. Jovanović Snežana L1 NE 0
414. Jovanović Snežana A(28.12.2017)+B1,B2,C DA 0
415. Jovanović Tatjana A(10.9.2019) DA 0
416. Jovanović Veseljka A(15.4.2019) DA 0
417. Jovanović Vesna L1 NE 0
418. Jovanović Negoicić Tatjana L2 A(12.6.2015) DA 0
419. Jovanović Trifunović Vesna A(5.7.2018) DA 0
420. Jović Biljana A(27.12.2016)+B1,B2,C DA 0
421. Jović Bogdanka L2 NE 0
422. Jović Branka L1 A(30.4.2015)+SER,D DA 0
423. Jović Gordana L1 A(3.4.2015) DA 0
424. Jović Jadranka L1 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
425. Jović Miladin L1 A(23.6.2014)+C NE 0
426. Jovićević Popović Ana L2 NE 0
427. Jovin Jelena L1 A(3.3.2015)+B1 DA 0
428. Jugović Marija L1 A(3.4.2015) DA 0
429. Jugović-Repajić Tatjana L1 A(9.2.2015)+B1,SER,C DA 0
430. Kačarević Tijana L2 A(11.5.2015) DA 0
431. Kačarić Maja L2 NE 0
432. Kajdoči Iren L1 NE 0
433. Kajganović Jasmina L1 NE 0
434. Kalčić Olga L2 A(1.12.2014)+B1,B2,C DA 0
435. Kalezić Biljana L1 A(2.3.2015)+C DA 0
436. Kalezić Nemanja L1 A(29.6.2017) DA 0
437. Kanižaj Biljana L1 A(6.2.2015)+B1,B2,C DA 0
438. Karać Mila L2 A(21.11.2014)+B1,C DA 0
439. Karajović-Ibročić Ružica L1 NE 0
440. Karamijalković Katarina L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
441. Karanović Marica A(16.3.2015) NE 0
442. Kardović Mersiha A(19.1.2018) DA 0
443. Kartalović Jasna L1 A(27.8.2014)+B1,C,D NE 0
444. Kazinci Tatjana L1 A(26.6.2014)+B1,C NE 0
445. Kerenec Jelena A(4.6.2019) DA 0
446. Kermeci Daniela L1 A(27.2.2015) DA 0
447. Kijevčanin Ajsela L2 A(22.9.2015)+B1,B2,C DA 0
448. Kiš Margita L1 A(26.6.2014) NE 0
449. Kitanović Marija L1 NE 0
450. Klajn Ivanka L1 NE 0
451. Klevernić Ljiljana L1 A(21.5.2014)+B1,C; AC DA 0
452. Knežević Jasmina A(13.10.2017) DA 0
453. Kocić Aleksandra L1 A(30.4.2014)+SER,C DA 0
454. Kočić Željka A(8.9.2017) NE 0
455. Kojević Sofija L1 A(5.5.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
456. Kojić Jelena L1 A(28.10.2015) DA 0
457. Kolaković Medisa L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
458. Kolarević Vojislava A(6.3.2018) DA 0
459. Komarica Snežana L1 A(21.4.2015) NE 0
460. Komnenić Slobodanka L1 A(30.4.2014)+B2,C NE 0
461. Konstantinović Nikola L1 NE 0
462. Koporan Gorana L2 NE 0
463. Korać Anka L1 NE 0
464. Korać Jelena L2 NE 0
465. Kosanović Biljana A(10.12.2019) NE 0
466. Kosanović Strahinja L2 NE 0
467. Kostadinović Ivana L2 A(11.9.2015) DA 0
468. Kostić Ljubica L1 A(12.9.2012); AC NE 0
469. Kostić Magdalena L1 A(7.5.2014)+C DA 0
470. Kostić Tatjana L1 A(23.5.2014)+B1,B2,C DA 0
471. Kostić Zorica L1 A(3.7.2014)+B1,SER NE 0
472. Kostov Cveta L1 A(30.4.2014)+C DA 0
473. Košutić Saša L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
474. Kovaček Svetličić Jelena L1 A(27.2.2015)+C DA 0
475. Kovačević Ivana L2 A(30.4.2014)+B1,SER,C DA 0
476. Kovačević Katarina L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C,D; AC DA 0
477. Kovačević Kristina A(20.6.2018)+B1,SER,C DA 0
478. Kovačević Nebojša L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
479. Kovačević Ognjen L2 A(6.6.2014)+C NE 0
480. Kovačević Stevan L1 A(9.9.2015)+C DA 0
481. Kozlovački Damjanov Jovanka L2 A(11.6.2014)+B1,C DA 0
482. Kračunović Slađana L2 NE 0
483. Kranjčević Marina L1 NE 0
484. Kresović Milena L1 A(24.6.2014)+C DA 0
485. Kriještorac Hadija L1 A(24.1.2015)+B1,SER,C DA 0
486. Krinulović Oja L2 A(8.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
487. Krivačević Popović Nataša L1 A(25.2.2015)+C DA 0
488. Krivošić Olivera L1 A(11.6.2014)+C DA 0
489. Krivošija Gorana L2 NE 0
490. Krnjeta Marina L1 A(30.1.2015)+B1,SER,C DA 0
491. Krsmanović Dragica L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C DA 0
492. Krsmanović Nikola L2 A(7.5.2014)+B1,B2,C DA 0
493. Krstić Aleksandra L1 A(9.4.2015)+B1,B2,C DA 0
494. Krstić Ivana L1 NE 0
495. Krstić Jelena L2 A(1.4.2015)+SER DA 0
496. Krstić Nebojša L1 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
497. Krstić Olivera L1 A(16.4.2015) NE 0
498. Krstić Slavica L1 NE 0
499. Krstić Vitomir L1 A(10.6.2015) DA 0
500. Krstić Lukić Dragana L2 A(15.5.2014)+B1,B2,D DA 0
501. Krstić-Bukarica Snežana L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D NE 0
502. Krstić-Mitić Jasmina L1 A(16.4.2015) DA 0
503. Kukobat Tanja L1 NE 0
504. Kurbalija Biljana L1 A(20.10.2015) DA 0
505. Kurtović Samra L2 NE 0
506. Kuželj Danka L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D; AC DA 0
507. Lajšić Ksenija L1 A(10.3.2015)+B1,B2,C,D DA 0
508. Lakovski Verica L1 NE 0
509. Lalić Dušica L1 A(9.6.2015) DA 0
510. Lalić Miloš L1 NE 0
511. Lalić Vukosava L1 NE 0
512. Latinović Anđa L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C,D; AC NE 0
513. Lazarević Dušan A(15.5.2017) DA 0
514. Lazarević Gordana L1 A(30.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
515. Lazarević Miroslava L1 NE 0
516. Lazarević Radmila L1 A(19.7.2019) DA 0
517. Lazarević Sanja L1 A(10.2.2015)+C DA 0
518. Lazić Anđelija A(22.4.2019) DA 0
519. Lazić Biljana A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
520. Lazić Dragana L1 A(25.11.2015) NE 0
521. Lazić Snežana L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
522. Lazović Branka L1 A(22.1.2015)+B1,SER,C DA 0
523. Lazović Marina L1 A(5.10.2015) NE 0
524. Lečić Milovanović Vesna L1 NE 0
525. Lekić Dragana L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
526. Lekić Svetlana L1 A(20.10.2015)+B1,B2,C DA 0
527. Lijeskić Milosava L1 NE 0
528. Ljepović Marina L2 NE 0
529. Ljubanović Gordana L2 A(24.9.2012); AC NE 0
530. Ljubičić Stanko L1 NE 0
531. Ljubić Siniša L1 A(11.6.2014)+C DA 0
532. Ljubišić Ljubica L1 A(28.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
533. Ljuštanović Snežana L1 NE 0
534. Lojović Snježana L1 A(26.5.2014)+C DA 0
535. Lomenova Daniela L1 A(25.6.2014)+B1,C DA 0
536. Lorbek Biljana L1 A(12.6.2014)+B1,B2,C DA 0
537. Lovre Tijana L2 A(5.6.2014)+B1,SER,C DA 0
538. Lukić Mileva L1 A(9.6.2015) DA 0
539. Lukić Radojka L2 A(19.10.2015) DA 0
540. Lukić Verica L2 NE 0
541. Luković Danka L2 A(20.5.2015) DA 0
542. Luković Jasmina A(19.1.2016) DA 0
543. Luković Jelena A(3.2.2017) NE 0
544. Macura Ljiljana L1 A(4.7.2017); AC DA 0
545. Maćko Štefanija L1 A(1.7.2014)+B2,C DA 0
546. Madžarac Vesna L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
547. Mahovac Marija L1 A(21.5.2014)+B1,C,D NE 0
548. Majerle Jasna L1 A(11.6.2015) DA 0
549. Makić Željko L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
550. Maksimović Jelena A(21.3.2016) DA 0
551. Maksimović Koviljka L1 A(5.11.2015) NE 0
552. Maksimović Slavica L1 A(30.3.2015) DA 0
553. Maksimović Vesna L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
554. Malbaša Goran L1 A(23.4.2015)+B1,SER,C DA 0
555. Malbaški Ljiljana L1 NE 0
556. Malešev Tamara L1 A(21.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
557. Maletaški Tatjana L1 A(12.6.2014)+C DA 0
558. Malić Larisa A(25.5.2016)+B1,B2 DA 0
559. Malvić-Opanović Irena A(1.2.2016) DA 0
560. Mančev Jasminka A(9.8.2016) NE 0
561. Mančev Mirjana L2 A(3.11.2014)+B1,B2,C DA 0
562. Mandić Živka L1 NE 0
563. Manić Maja L2 A(11.9.2015) DA 0
564. Maravić Danijela L1 A(6.4.2015) DA 0
565. Marđetko Tamara A(20.6.2017) NE 0
566. Marić Ivana L2 A(9.3.2015)+B1,B2,C DA 0
567. Marić Olivera L2 NE 0
568. Marić Snežana A(18.7.2016) DA 0
569. Marinčevski Nada L1 A(7.5.2014) NE 0
570. Marinčić Bojana L1 A(24.1.2015) DA 0
571. Marinković Ana L2 A(3.4.2015) DA 0
572. Marinković Dragana L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
573. Marinković Goran L2 A(3.11.2014)+B1,C DA 0
574. Marinković Jelena L2 A(8.12.2014)+C DA 0
575. Marinković Milivoje L1 NE 0
576. Marinković Mirjana L1 NE 0
577. Marinković Sonja L1 NE 0
578. Marinković Suzana L2 NE 0
579. Marjaš Miša L1 NE 0
580. Markov Mirjana A(25.10.2019) DA 0
581. Marković Aleksandra L1 A(11.6.2015) DA 0
582. Marković Gordana L1 NE 0
583. Marković Jasmina A(21.4.2016) DA 0
584. Marković Jelena L1 A(24.9.2012)+B1,C; AC NE 0
585. Marković Milena L1 A(21.5.2014)+B1,C; AC DA 0
586. Marković Nikola L1 NE 0
587. Marković Predrag L2 NE 0
588. Marković Radmila L1 A(10.9.2015) DA 0
589. Marković Ratko L1 NE 0
590. Marković Sandra L2 NE 0
591. Marković Sava A(5.1.2016) DA 0
592. Marković Snežana L1 NE 0
593. Marković Tomislav A(20.6.2018) NE 0
594. Marlog Vedrana A(29.11.2019) DA 0
595. Martać Ljiljana L1 A(11.5.2015) DA 0
596. Martinović Milorad L2 A(2.2.2015)+C DA 0
597. Masal-Antičević Velinka L2 A(30.9.2015)+B1,B2,C DA 0
598. Matić Ljiljana L1 A(12.6.2014)+B1,SER,C DA 0
599. Matić Radmila L2 A(5.10.2015) DA 0
600. Matić Vesna L1 A(2.4.2015) NE 0
601. Matović Marijana L2 A(9.3.2015)+C DA 0
602. Mazić Bogoljub L1 NE 0
603. Mazić Nebojša L1 NE 0
604. Meandžija Sonja L1 NE 0
605. Medić Slobodan A(18.12.2017) DA 0
606. Mičko Eva L1 NE 0
607. Mićić Radovan L1 NE 0
608. Mihailović Dragana L1 A(8.5.2014)+B1,B2,C DA 0
609. Mihajlović Ana L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
610. Mihajlović Gorica L1 A(9.6.2015) NE 0
611. Mihajlović Jelena A(28.3.2018) DA 0
612. Mihajlović Olivera L1 NE 0
613. Mijailović Jasna L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D; AC DA 0
614. Mijailović Olivera L1 A(9.6.2015) DA 0
615. Mijatović Tamara L1 A(5.2.2015)+B1,B2,C DA 0
616. Mijović Dragica L1 NE 0
617. Mikić Larisa L2 A(30.4.2015)+B1,B2,C DA 0
618. Miković Žigmanov Ružica A(13.6.2019) DA 0
619. Mikulica Mašinka L1 A(1.6.2015) NE 0
620. Miladinov Gordana L1 NE 0
621. Miladinović Tatjana L1 A(14.4.2015) DA 0
622. Miladinović Vesna L1 A(1.6.2015) DA 0
623. Miladinović-Ožanić Katarina L1 A(4.7.2014)+B1,SER DA 0
624. Miladinović-Pfend Žaklina A(29.2.2016)+B1,B2,C DA 0
625. Milanović Dušan L1 NE 0
626. Milanović Mila L1 NE 0
627. Milanović Mirjana L1 NE 0
628. Milanović Vladimir A(23.3.2017) DA 0
629. Milčić Mirjana A(3.12.2018) DA 0
630. Milenković Dragana L1 NE 0
631. Milenković Goran L1 A(4.11.2015)+SER DA 0
632. Milenković Jelena L2 A(9.4.2015) DA 0
633. Miletić Gordana A(28.12.2017) DA 0
634. Miletić Lana L1 A(31.3.2015)+B1,C NE 0
635. Milev Albena A(17.4.2018) NE 0
636. Milić Milica L2 A(25.7.2016)+B1,B2,C DA 0
637. Milić Mina L1 NE 0
638. Milićević Sonja L1 A(12.5.2015) DA 0
639. Milić-Krstić Biljana L1 A(12.9.2012)+B1; AC DA 0
640. Milijić Tamara L2 A(8.12.2014)+C DA 0
641. Milinković Milena L1 A(25.2.2015)+B1,B2,C DA 0
642. Milinković Radmila L1 A(23.4.2015)+B1,SER,C; AC DA 0
643. Milinković Zorica A(13.7.2015) DA 0
644. Milisavljević Elena L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
645. Milivojević Dejan A(29.2.2016) NE 0
646. Milivojević Milana L1 A(17.12.2014) NE 0
647. Milivojević Svetlana L1 NE 0
648. Milivojević-Pavlović Natalija L1 A(10.3.2015)+B1,B2,C NE 0
649. Miljanović Snežana L1 A(25.6.2014)+B1,SER,C; AC DA 0
650. Miljković Gabriela L1 A(28.1.2015)+B1,SER,C DA 0
651. Miljković Maja L1 A(9.4.2015) DA 0
652. Milnović Vasilije A(10.3.2017) DA 0
653. Milojević-Miladinović Milica L1 A(25.11.2014)+B1,SER,C DA 0
654. Milojković Katarina L1 A(20.10.2015)+B1,B2,C DA 0
655. Miloradović Maša L1 A(12.9.2012)+B1,B2,C; AC DA 0
656. Milosavljević Brankica L2 A(3.11.2014)+C DA 0
657. Milosavljević Radunka L1 A(9.6.2015)+B1,B2,C DA 0
658. Milosavljević Snežana A(1.2.2016) DA 0
659. Milošev Jovana A(14.9.2017) NE 0
660. Milošević Dragan L2 A(30.4.2014)+B1,C; AC DA 0
661. Milošević Dubravka L1 A(7.5.2014)+C DA 0
662. Milošević Natalija A(16.3.2017) NE 0
663. Milošević Slavica L1 NE 0
664. Milošević Violeta A(11.9.2018) DA 0
665. Milošević Džufić Nataša L1 A(1.6.2015) DA 0
666. Milovac Anđelka A(1.10.2019) DA 0
667. Milovanović Marijana L2 A(9.9.2015)+B1,B2,C DA 0
668. Milovanović Milijana A(1.2.2017) DA 0
669. Milovanović Olivera A(27.8.2018) DA 0
670. Milunović Dragana L1 NE 0
671. Milutinović Ana L2 A(22.4.2014)+B1,SER DA 0
672. Milutinović Ivana L1 A(3.4.2015) DA 0
673. Milutinović-Simić Dragana L1 A(9.6.2015) NE 0
674. Minić Renata L1 A(12.6.2015)+B1,SER DA 0
675. Miranović Nataša L2 A(14.3.2018)+B1,SER,C DA 0
676. Mirčić Milica A(1.7.2016) DA 0
677. Mirić Kata L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC NE 0
678. Mirković Vesna A(27.8.2018) DA 0
679. Mirković-Mlađenović Vera L1 NE 0
680. Mirosavljev Anđelka L1 NE 0
681. Mirosavljev Snežana L1 NE 0
682. Mišić-Zekić Vesna L1 A(14.5.2015) DA 0
683. Mitić Emila A(1.2.2016) NE 0
684. Mitić Jelena A(7.4.2017)+B1,B2,C DA 0
685. Mitić Maja L2 A(1.12.2014)+B1,B2,C DA 0
686. Mitošević Maja L2 A(25.11.2014)+C DA 0
687. Mitrić Jelena L2 NE 0
688. Mitrić Marina L1 NE 0
689. Mitrić Olivera L1 NE 0
690. Mitrović Dragan L1 NE 0
691. Mitrović Jelena L1 A(22.10.2015) NE 0
692. Mitrović Jelena L1 A(26.6.2014) DA 0
693. Mitrović Olga L2 A(17.6.2015) DA 0
694. Mitrović Slađana L1 A(27.10.2015) DA 0
695. Mitrović Slobodan L1 A(29.6.2017) DA 0
696. Mitrović-Angelovski Isidora L1 A(11.2.2015)+B1,SER,C; AC DA 0
697. Mladenović Jelena L1 A(30.9.2015) DA 0
698. Mladenović Maša L1 A(1.9.2015)+B1,B2,C DA 0
699. Mladenović Milena A(21.9.2015)+B1,B2,C DA 0
700. Mladenović Milijana L1 NE 0
701. Mojsa Suzana L2 A(6.11.2015) DA 0
702. Moldovan Dragana A(22.6.2016) NE 0
703. Momčilović Marijola L1 A(20.10.2015) DA 0
704. Moravčević Mirjana L1 A(9.6.2015) DA 0
705. Moric Tinde L1 NE 0
706. Mrđa Nevenka L1 NE 0
707. Mrgud Marko L2 NE 0
708. Mrvoš Senka L1 NE 0
709. Mujagić Zemina L2 NE 0
710. Munćan Marioara L1 A(20.10.2015) NE 0
711. Murić Dušica L2 A(24.1.2015)+B1,B2 DA 0
712. Najdanović Marija L1 A(3.4.2015) DA 0
713. Nasković Bratislav L1 NE 0
714. Nedeljković Olivera L2 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
715. Nedeljković-Kovačević Jasmina L1 NE 0
716. Nedin Tatjana L1 A(4.6.2014)+B1,SER,C,D DA 0
717. Nenezić Snežana L1 A(3.4.2015)+C DA 0
718. Nešić Biljana L1 A(11.6.2015) DA 0
719. Nešić Irina L1 A(5.11.2015)+B1,SER,C,D DA 0
720. Nešković Branka A(30.10.2015) DA 0
721. Nešković Jelena A(16.3.2017)+B1,B2,C; AC DA 0
722. Nešović Radojica L1 A(7.9.2015) DA 0
723. Nešović Vladana A(25.5.2016) NE 0
724. Netaj Zorica L1 NE 0
725. Nikodijević Dušan L1 A(19.7.2019) DA 0
726. Nikolić Aleksandar L2 A(14.4.2015) DA 0
727. Nikolić Ana A(8.4.2016)+B1,SER,C DA 0
728. Nikolić Dejan L1 NE 0
729. Nikolić Dragana L1 NE 0
730. Nikolić Ivana L1 A(10.12.2014)+C DA 0
731. Nikolić Jelena A(8.3.2017) DA 0
732. Nikolić Ljiljana L1 A(30.4.2014)+B1 NE 0
733. Nikolić Marija A(13.12.2017) DA 0
734. Nikolić Milena L2 A(31.8.2015)+B1,C; AC DA 0
735. Nikolić Nenad L1 A(7.5.2015) DA 0
736. Nikolić Olga L2 NE 0
737. Nikolić Slavka L2 NE 0
738. Nikolić Vela L1 A(13.5.2014) DA 0
739. Ninić Marina L2 A(15.5.2014)+B1,C DA 0
740. Ninković Miloš L2 A(30.3.2015) DA 0
741. Nišavić Stanimirka L1 NE 0
742. Nježić Irena L2 NE 0
743. Nogić Branka L1 A(17.10.2012); AC NE 0
744. Novakov Dragana L1 NE 0
745. Novakov Jovana L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
746. Novakov Nada L1 NE 0
747. Novaković Zorica L1 A(2.2.2015)+B1,B2,C DA 0
748. Numanović Kimeta L2 A(22.10.2015) DA 0
749. Obradović Dragana L1 A(24.6.2014)+B1,SER,C; AC DA 0
750. Obradović Ivan L1 A(28.4.2014) DA 0
751. Obradović Milena A(27.1.2017)+B1,B2 DA 0
752. Obradović Veroslava L1 A(27.1.2017)+B1,SER,C DA 0
753. Obradović Zorica L1 A(11.6.2015) DA 0
754. Obšust Zdenka A(15.5.2017) DA 0
755. Ognjanović Anđela L2 A(19.10.2015) DA 0
756. Oliva Danijela L2 A(11.5.2015) NE 0
757. Opačić Branislava L2 NE 0
758. Orbović Marija L1 NE 0
759. Osmanović Safeta A(13.3.2018) DA 0
760. Ostojin Anka L1 NE 0
761. Otašević Olga L2 A(9.6.2017)+C DA 0
762. Padejski Danijela L1 A(30.4.2015)+C DA 0
763. Pajić Ivana L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C,D; AC DA 0
764. Panić Nataša L2 A(28.9.2015)+C DA 0
765. Panić Sanja L1 A(11.6.2015) DA 0
766. Panić Šubarević Jasmina L2 A(9.6.2015) DA 0
767. Pantelić Dragana A(22.6.2017)+B1,B2,C DA 0
768. Pantelić Gordana L2 NE 0
769. Pantelić Jelena A(6.6.2017) DA 0
770. Pantić Katarina L1 A(10.9.2015) DA 0
771. Papdi Izabela L1 NE 0
772. Papić Nataša L1 A(22.6.2016)+B1,SER,C DA 0
773. Paško Zlatko L1 A(30.9.2015) DA 0
774. Patrnogić Slavica A(15.6.2016) DA 0
775. Paunović Milka L1 NE 0
776. Paunović Snežana L1 A(9.6.2015) NE 0
777. Pavićević Tatjana L2 A(17.11.2017) DA 0
778. Pavković Milka L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
779. Pavlica Aneta A(3.12.2018) DA 0
780. Pavličević Slavica A(3.12.2019) NE 0
781. Pavličić Tatjana A(22.6.2017) DA 0
782. Pavlićević Dragica L1 A(27.10.2015) DA 0
783. Pavlik Jaroslava L2 A(5.5.2015)+B1,B2,C DA 0
784. Pavlović Milan D. L2 A(18.10.2014)+B1,C NE 0
785. Pavlović Stanislava A(20.3.2018)+B1,B2 DA 0
786. Pavlović Suzana L2 A(6.5.2014)+C DA 0
787. Pavlović Svetlana L1 A(19.1.2015)+SER,C DA 0
788. Pejčić Suzana L1 A(28.9.2015) DA 0
789. Peković Jelena A(8.9.2017) DA 0
790. Perić Aleksandra A(25.7.2016)+B1,B2,C DA 0
791. Perić Katarina A(21.4.2016) DA 0
792. Perić Milica A(8.8.2017) DA 0
793. Perković Aleksandar L2 NE 0
794. Perovanović Slađanka L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
795. Perović Miloš L2 A(23.6.2014)+B1,B2,C DA 0
796. Peruničić Dragana L1 A(31.8.2015)+C DA 0
797. Peruničić Emilija L2 A(10.3.2015)+C DA 0
798. Pešić Marijana A(14.9.2015) DA 0
799. Pešić Nevena L2 NE 0
800. Petković Marija L1 A(8.5.2015) DA 0
801. Petković Marija A(8.9.2017) DA 0
802. Petković Marina L1 NE 0
803. Petković Žanja L1 A(9.5.2014)+C DA 0
804. Petric Vesna L1 A(17.4.2015) NE 0
805. Petrić Ljiljana L2 A(24.1.2015)+C DA 0
806. Petronić Nadežda L1 NE 0
807. Petronijević Dragana A(11.4.2016) NE 0
808. Petrović Andrijana A(28.12.2017) DA 0
809. Petrović Davor L1 A(4.6.2014)+B1,SER DA 0
810. Petrović Goran L1 A(8.12.2014)+B1,SER,C DA 0
811. Petrović Jelena L2 NE 0
812. Petrović Jovana L2 NE 0
813. Petrović Ljiljana L2 A(10.3.2015)+C DA 0
814. Petrović Ljiljana L1 NE 0
815. Petrović Marija L1 A(10.6.2015) DA 0
816. Petrović Milica L2 A(9.9.2015)+B1,B2,C DA 0
817. Petrović Nataša L2 A(24.11.2014) DA 0
818. Petrović Nataša L1 A(3.4.2015) DA 0
819. Petrović Ružica L1 A(13.2.2015)+B1,B2,C DA 0
820. Petrović Sanja L1 A(15.5.2014)+B1,SER,D; AC DA 0
821. Petrović Slavica A(15.5.2019) DA 0
822. Petrović Vera L1 NE 0
823. Petrović Vesna A(22.4.2015) DA 0
824. Petrović Bošković Marija L2 NE 0
825. Petrović Hadži-Nešić Radmila L2 A(8.12.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
826. Petrović-Đorđević Svetlana L1 NE 0
827. Pinćir Tatjana A(16.3.2015)+B1,SER,C NE 0
828. Pjevač Milica L2 A(25.6.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
829. Planić Snežana L2 A(25.2.2015)+C DA 0
830. Plavšić Nataša L1 A(22.4.2015)+B1,B2,C,D; AC DA 0
831. Poledica Slavko L2 A(24.10.2014) DA 0
832. Poljak Jovanka L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C DA 0
833. Polojac Ljubica L1 NE 0
834. Popa Dorina L1 A(29.10.2015) NE 0
835. Popadić Dragan L1 A(6.10.2015) NE 0
836. Popara Slaven L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
837. Popović Aleksandar L1 NE 0
838. Popović Bojana L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
839. Popović Dragana A(31.8.2017)+B1,SER,C DA 0
840. Popović Jelena L1 A(11.6.2014)+B1,SER,C,D; AC DA 0
841. Popović Maja L1 A(20.1.2015)+C NE 0
842. Popović Marica L2 A(29.1.2015)+C DA 0
843. Popović Miroslav A(30.3.2016)+B1,SER,C DA 0
844. Potapov Maja L1 A(24.6.2014)+SER,C DA 0
845. Poznanović Ivana A(19.6.2019) DA 0
846. Pražić Branka L1 A(1.10.2015)+B1 DA 0
847. Prebiračević Nevena L1 NE 0
848. Prelić Velibor L1 A(6.5.2014)+SER,C DA 0
849. Premović Danijela A(13.12.2016) NE 0
850. Pribak-Šorić Milena L2 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
851. Prljinčević Ljiljana L1 A(21.1.2015)+B1,B2,C DA 0
852. Prodanović Ostoja L2 NE 0
853. Protić Snežana L1 A(13.1.2015)+B1,B2,C DA 0
854. Pruginić Anđelija L1 NE 0
855. Pucarević Svetlana L1 A(9.9.2014)+B1,B2,C DA 0
856. Pušica Jelena L2 A(30.3.2015)+B1,B2,C DA 0
857. Putnik Milica L2 NE 0
858. Puzović Ljiljana L1 A(6.3.2018)+B1,B2,C DA 0
859. Racić Ivan A(13.2.2015)+B1,B2; AC DA 0
860. Radenković Jadranka L2 A(30.3.2015) NE 0
861. Radenković Nina A(19.6.2019) NE 0
862. Radenković Antić Nataša L2 A(29.11.2016) DA 0
863. Radeta Igor L2 A(30.4.2015)+B1,C DA 0
864. Radetić Dragica L1 NE 0
865. Radetinac Izeta L2 A(22.9.2015)+B1,B2,C DA 0
866. Radisavljević Kaća L1 A(22.4.2014)+B1; AC DA 0
867. Radisavljević-Ćiparizović Dragana L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
868. Radivojčević Slađana A(20.6.2018) DA 0
869. Radivojević Milutin L1 A(12.5.2014)+C DA 0
870. Radojčić Kostić Gordana L2 NE 0
871. Radojević Ana A(3.10.2016) DA 0
872. Radojević Bojana A(5.1.2016) DA 0
873. Radojević Leposava L1 A(10.9.2015)+B1,B2,C,D DA 0
874. Radojković Ana A(5.1.2016)+B1,SER,C DA 0
875. Radosavljević Aleksandra A(20.1.2015) DA 0
876. Radosavljević Marija L1 NE 0
877. Radosavljević Miloš A(8.9.2017) DA 0
878. Radošević Gordana L2 A(10.2.2015)+B1,SER,C DA 0
879. Radovanov Sava A(21.12.2018) DA 0
880. Radovanović Ana L1 NE 0
881. Radovanović Mirjana L1 NE 0
882. Radovanović Slađana L1 A(25.6.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
883. Radovanović Tatjana L2 A(15.5.2014)+SER,D DA 0
884. Radović Aleksandar L1 A(30.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
885. Radović Snežana L2 NE 0
886. Radulović Zdravka L1 A(24.9.2012); AC NE 0
887. Rafa Katalin L1 A(12.9.2012)+B1,C; AC DA 0
888. Raičević Vojislav A(13.7.2015) DA 0
889. Rajačić Zorka L1 A(23.5.2014)+C DA 0
890. Rajić Suzana L1 A(22.4.2014)+B1,SER,C DA 0
891. Rajković Danijela L1 NE 0
892. Rajlić Branka L2 A(15.5.2014) NE 0
893. Rakić Dragana L2 A(15.10.2015)+B1,B2,C DA 0
894. Rakić Ljiljana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
895. Rakić Tanja A(2.3.2016) DA 0
896. Rakić Violeta L1 A(10.6.2014)+B1,SER,C,D; AC DA 0
897. Rakić Šaranac Marija A(21.4.2016) DA 0
898. Rakić-Blanuša Tamara L1 A(23.6.2014)+B1,C DA 0
899. Rakita Dragana L2 NE 0
900. Rakonjac Katarina L1 A(2.2.2015)+B1,SER,C DA 0
901. Rakonjac Srđan A(15.4.2019) DA 0
902. Rančić Jasmina L1 NE 0
903. Ranđelović Dragan L1 NE 0
904. Ranđelović Jelena A(14.3.2018) DA 0
905. Rangelov Irena A(30.7.2018) DA 0
906. Ranisavljević Ljiljana L1 A(15.5.2014)+C DA 0
907. Ranković Ljiljana L1 A(15.10.2015) DA 0
908. Rašić Besa L1 A(8.4.2015) NE 0
909. Ratković Snežana L1 A(12.2.2015)+B1,B2,C DA 0
910. Reč Sead L2 NE 0
911. Relić-Vesković Tatjana A(16.3.2017)+B1,B2,C; AC DA 0
912. Resan Brankica L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C; AC DA 0
913. Ribić Mirjana L1 A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
914. Ristanović Dragana L1 A(24.3.2017)+B1,B2,C DA 0
915. Ristić Branislav L1 A(24.9.2012)+B1,SER,C,D; AC DA 0
916. Ristić Ivana A(7.8.2018) DA 0
917. Ristivojević Branka L2 A(30.4.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
918. Ristović Biljana L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
919. Riter Snežana L1 A(12.6.2014)+B1,B2,C DA 0
920. Rodaljević Dragoslava L1 A(24.1.2015)+B1,B2,C DA 0
921. Rodić Dragan L1 A(8.11.2014) NE 0
922. Rokić Ljiljana L1 A(20.1.2015)+B1,SER,C DA 0
923. Rokvić Nada L1 NE 0
924. Rosić Milica A(25.1.2016) DA 0
925. Rovčanin Džemila L1 NE 0
926. Rudolf Olga L1 NE 0
927. Rumenić Zorana L2 A(4.2.2015)+B1,SER,C DA 0
928. Ržaničanin Ana A(15.10.2018) DA 0
929. S. Milojković Snežana L1 NE 0
930. Sajdl Sonja L1 A(2.3.2015)+B1,B2,C DA 0
931. Sajić-Radenković Zorica A(28.3.2018) DA 0
932. Sajlović Tatjana A(31.3.2016)+B1,SER DA 0
933. Salatić Ivan L2 A(30.4.2014) NE 0
934. Salković Avdija L1 A(5.5.2015) DA 0
935. Samardžić Renata L1 A(27.2.2015)+B1,B2,C DA 0
936. Samokal Jovanović Aleksandra A(5.2.2016)+B1,B2,C,D DA 0
937. Samson Bojan A(5.7.2018) DA 0
938. Sarić Mirjana L1 NE 0
939. Savić Ana L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
940. Savić Dijana L2 A(12.3.2015)+C DA 0
941. Savić Ksenija L2 A(28.1.2015)+B1,B2,C DA 0
942. Savić Ljiljana L1 A(7.10.2015)+B1,SER,C DA 0
943. Savić Milica A(31.7.2017)+B1,B2,C DA 0
944. Sekulović Marina L1 NE 0
945. Selava Radinka L1 NE 0
946. Selmanović Emina L1 NE 0
947. Senić Jelena L1 NE 0
948. Sibinović-Rajković Ružica L1 A(9.6.2015)+C NE 0
949. Silić Ljiljana L1 NE 0
950. Simanović Nada L1 A(21.9.2015) DA 0
951. Simić Dragosava A(13.2.2015)+B1,B2,C,D DA 0
952. Simić Mika L1 NE 0
953. Simić Nataša L2 A(2.12.2016)+B1,B2,C; AC DA 0
954. Simić Viktorija L1 A(3.4.2015) NE 0
955. Simić-Petrović Marijana L1 A(11.2.2015)+C DA 0
956. Simin Kosta L1 NE 0
957. Simonović Branislava L1 A(10.2.2015)+B1,C DA 0
958. Simonović-Mandić Svetlana L2 A(15.5.2014)+B1 DA 0
959. Simović Dubravka L1 A(24.9.2012)+B1,C; AC DA 0
960. Sindik Ilija L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
961. Sirotović Suzana A(24.6.2015) DA 0
962. Skoković Daniela A(31.1.2018) NE 0
963. Sladojević Verica L2 A(23.4.2015) DA 0
964. Slavnić Srđan L1 A(12.9.2012)+B1,C,D; AC DA 0
965. Smiljanić Ilija L2 A(25.9.2017) DA 0
966. Smiljanić Ilinka L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
967. Sofronijević Adam L1 NE 0
968. Solunović Hristina L1 NE 0
969. Spasić Aleksandra L1 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
970. Spasić Sandra A(31.7.2017)+B1,SER,C DA 0
971. Spasojević Danka L1 A(11.5.2015) DA 0
972. Spasojević Ivana L1 A(22.10.2014)+B1,SER,D DA 0
973. Sremčević Ivana L2 A(17.4.2019) DA 0
974. Srndović Suzana L1 A(12.2.2015)+B1,B2,C DA 0
975. Stajić Dimitrije L1 A(16.6.2015) DA 0
976. Stamenković Ivan A(8.3.2019) NE 0
977. Stamenković Marija A(19.10.2018) NE 0
978. Stamenković Marina L1 A(15.4.2015) DA 0
979. Stamenković Sanja L1 NE 0
980. Stamenović Bojan L2 A(1.12.2014)+C DA 0
981. Stamenović Ljiljana L1 NE 0
982. Stančić Gordana L2 A(13.12.2016)+B1,B2,C NE 0
983. Stanić Tot Isidora A(25.4.2017)+B1,B2,C DA 0
984. Stanimirović Ljiljana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
985. Stanisavljević Sanja L2 NE 0
986. Stanišić Mirjana L1 A(6.5.2014)+C DA 0
987. Stankov Sonja L1 A(6.4.2015) NE 0
988. Stanković Dajana L1 NE 0
989. Stanković Katarina L1 A(3.4.2015) DA 0
990. Stanković Ljiljana L1 A(12.9.2012)+B1,SER,C; AC DA 0
991. Stanković Marina L1 A(8.4.2015) NE 0
992. Stanković Miodrag L1 NE 0
993. Stanković-Anđelković Violeta L1 A(4.11.2015)+B1,B2,C DA 0
994. Stanojević Ana L1 A(27.2.2015)+C DA 0
995. Stanojević Biljana A(8.8.2017) DA 0
996. Stanojlović Jovana L1 A(7.8.2018) DA 0
997. Starčević Ivana A(20.3.2018)+B1,B2,C DA 0
998. Stefanović Ivana L1 A(15.4.2015) DA 0
999. Stefanović Katarina L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
1000. Stefanović Olivera L1 NE 0
1001. Stefanović Valerija L1 A(7.5.2015)+B1,B2,C DA 0
1002. Stepanović Vesna L1 NE 0
1003. Stepanović Todorović Sanja L2 A(15.5.2014) DA 0
1004. Stepić Mateja L1 A(9.5.2014) DA 0
1005. Stevanović Ana L2 A(22.4.2014)+B1; AC DA 0
1006. Stevanović Gorana L1 A(24.9.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1007. Stevanović Marijana L1 A(9.6.2015) NE 0
1008. Stevanović Milica L1 A(3.4.2015) DA 0
1009. Stevanović Svetlana L1 A(9.6.2015)+C DA 0
1010. Stevanović Tanja L1 NE 0
1011. Stevanovski Slobodan L2 A(8.5.2015) DA 0
1012. Stević Danijela L1 A(20.10.2015)+B1,B2,C DA 0
1013. Stević Gordana L2 A(13.1.2015)+C DA 0
1014. Stević Verka L2 NE 0
1015. Stijepović Mile L1 A(30.4.2014)+B1,SER,C; AC DA 0
1016. Stiković Marija L1 A(11.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1017. Stjepanović Blažan L1 A(10.6.2014)+B1,B2,C DA 0
1018. Stjepanović Ivana L1 DA 0
1019. Stojadinović Vladana L1 A(10.6.2015)+C DA 0
1020. Stojaković Anđelka L2 NE 0
1021. Stojaković Slađana L1 NE 0
1022. Stojanović Aleksandra L1 A(11.2.2015)+B1,C DA 0
1023. Stojanović Andrijana L2 A(1.12.2014)+B1,C DA 0
1024. Stojanović Dušan A(13.1.2015) DA 0
1025. Stojanović Gordana L2 A(30.3.2015) NE 0
1026. Stojanović Gordana L1 A(11.6.2014)+B1,C; AC DA 0
1027. Stojanović Ivan L1 A(15.10.2015)+B1,B2,C DA 0
1028. Stojanović Jelena L1 A(10.6.2015) DA 0
1029. Stojanović Jelena A(13.12.2016) DA 0
1030. Stojanović Ljubiša L1 NE 0
1031. Stojanović Marijana L2 A(1.12.2014)+B1,SER,C; AC DA 0
1032. Stojanović Mirjana L1 A(7.4.2015) DA 0
1033. Stojanović Nadica A(27.12.2016)+B1,B2,C DA 0
1034. Stojanović Olja L1 A(20.1.2015)+B1,B2,C NE 0
1035. Stojanović Radmila L1 NE 0
1036. Stojanović Tatjana L1 NE 0
1037. Stojanović Vesna L2 NE 0
1038. Stojanović Vesna L1 A(3.11.2014)+B1,SER,C NE 0
1039. Stojanović Zorka L1 A(12.6.2015) DA 0
1040. Stojiljković Zorica A(16.12.2016) NE 0
1041. Stojkanović Zvezdana L2 A(11.6.2015)+C DA 0
1042. Stojković Marina L1 A(12.5.2014) DA 0
1043. Stojković Mirjana L1 NE 0
1044. Stojković Mirjana A(28.6.2018) DA 0
1045. Stojković Nađa L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
1046. Stojković Tijana L2 A(23.6.2014) NE 0
1047. Stojković Zvonimir L1 A(15.4.2015) DA 0
1048. Stojković Kikić Irina L1 A(26.2.2015)+B1,SER,C DA 0
1049. Stojmenović Dragan L1 A(6.10.2015)+SER,C DA 0
1050. Stojmenović Violeta L1 NE 0
1051. Stojšić Siniša L2 A(29.5.2014)+B1,B2,C DA 0
1052. Stokić Ivana L1 A(9.6.2015) DA 0
1053. Stokić Oliver L1 A(22.9.2015) DA 0
1054. Stolić Dragana L2 A(5.5.2014)+C DA 0
1055. Strainović Vesna L1 A(9.6.2015) DA 0
1056. Subašić Slađana L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
1057. Subotić Slađana L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
1058. Sučević Nataša L1 A(23.2.2015)+C DA 0
1059. Sudar Marija A(15.5.2017) NE 0
1060. Sulejmanović Senad L1 NE 0
1061. Surla Vesna L1 A(22.4.2014)+B1 DA 0
1062. Šahović Mišić Srbislava L2 A(10.6.2014)+C NE 0
1063. Šainović Drita L2 A(31.3.2015) DA 0
1064. Šanta Denis L1 A(30.9.2015) DA 0
1065. Šantić Mirela L1 A(4.1.2016)+B1 DA 0
1066. Šarac Dušica L1 NE 0
1067. Šarović Marija L1 A(15.4.2015) DA 0
1068. Šašić Vesna L1 A(15.6.2016) NE 0
1069. Šeguljev Višnja L2 A(27.2.2015) NE 0
1070. Šepecanović Ranka A(27.6.2019) DA 0
1071. Šerbedžija Olivera L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
1072. Ševo Verica L1 A(26.6.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
1073. Škipina Gorica L1 A(13.2.2015)+C NE 0
1074. Škorić Aleksandra L1 A(23.6.2014)+B1,SER,C NE 0
1075. Šmudla Marina A(8.4.2016) DA 0
1076. Šokica-Šuvaković Novka L1 A(1.6.2015)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1077. Špehar Olga L1 NE 0
1078. Špirtović Armina L1 NE 0
1079. Šućur Katarina L1 NE 0
1080. Šujica Vesna L1 NE 0
1081. Šumarac Jelena A(13.12.2016) DA 0
1082. Šurlan Miljana A(16.1.2015)+B1,B2,C DA 0
1083. Šušnjar Zoran L2 A(28.9.2015)+C DA 0
1084. Švabić Vesna L1 NE 0
1085. Tadić Srđan L1 A(12.9.2012)+C; AC DA 0
1086. Tamburić Snežana L1 NE 0
1087. Tanasić Branislava A(14.2.2017) DA 0
1088. Tanasković Tatjana L1 NE 0
1089. Tasić Mile L1 NE 0
1090. Tasić Tanja L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1091. Tasić Valentina L2 A(4.7.2014) NE 0
1092. Telalović Mirjana L1 NE 0
1093. Tepavac Ljubomir L1 NE 0
1094. Timotić Marijana L1 A(1.6.2015) DA 0
1095. Tirnanić Vladimir L1 A(23.6.2014)+B1,B2,C DA 0
1096. Todorović Ivana L1 A(8.10.2018) DA 0
1097. Todorović Maja L1 NE 0
1098. Todorović Milan A(24.5.2016) DA 0
1099. Todorović Vera L2 A(15.5.2014)+B1,SER,D DA 0
1100. Todorović Zlatka L1 NE 0
1101. Tojaga Dragana A(23.11.2017) DA 0
1102. Toman Ana A(22.6.2017) DA 0
1103. Tomašević Mirjana L1 A(14.4.2015) DA 0
1104. Tomčanji Vanja L1 A(24.6.2014)+B1,B2,C DA 0
1105. Tomić Biljana L1 A(9.6.2015) NE 0
1106. Tomić Dušanka L1 NE 0
1107. Tomić Jelena L1 A(9.6.2015) DA 0
1108. Tomić Nevena L1 NE 0
1109. Topalović Vesna L1 NE 0
1110. Tošić Jasmina L2 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
1111. Trailović Zorica L1 NE 0
1112. Trajković Dragan A(2.10.2017)+B1,B2,C DA 0
1113. Trajković Ljiljana L1 A(8.4.2015) DA 0
1114. Travica Marija A(28.3.2018) DA 0
1115. Tričković Katarina L1 A(2.2.2015)+SER,C DA 0
1116. Trifunac Jasmina L1 A(12.9.2012)+B2,C; AC DA 0
1117. Trifunović Ivana L2 A(6.11.2015) DA 0
1118. Trifunović Miloš L1 NE 0
1119. Trijić Vesna A(24.3.2017)+B1,B2,C DA 0
1120. Trijić Vladan L1 NE 0
1121. Trtovac Aleksandra L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1122. Trtovac Selman L1 NE 0
1123. Tucakov Milica L2 A(29.5.2014)+B1,B2,C DA 0
1124. Tucić Hajna L1 A(9.2.2015)+C DA 0
1125. Tumbul Ćamila L1 NE 0
1126. Turčinović Janko A(10.3.2015) DA 0
1127. Ubiparip Milanka L1 A(28.8.2019) DA 0
1128. Ukropina Vesna L1 A(12.5.2015)+B1,B2,C; AC DA 0
1129. Urošević Danijela L1 A(4.2.2015) DA 0
1130. Usanović-Ašonja Nada L1 A(12.6.2014)+C DA 0
1131. Vasilijević Mirjana L1 A(16.10.2015)+SER DA 0
1132. Vasiljević Ana L2 A(16.9.2015) DA 0
1133. Vasiljević Milan L1 NE 0
1134. Vasiljević Nataša L1 A(8.5.2014)+C; AC DA 0
1135. Vasović Koviljka L2 NE 0
1136. Vaš Marija L1 A(24.6.2014)+B1,SER,C,D; AC DA 0
1137. Vejnović-Andrejić Jadranka L1 A(19.10.2015)+B1,B2,C,D DA 0
1138. Veličković Aleksandra L2 A(31.3.2015)+B1,B2,C DA 0
1139. Veličković Ivan L1 A(12.3.2015)+C NE 0
1140. Veljković Snežana L1 A(23.11.2015) DA 0
1141. Veljković Sonja A(15.10.2018) DA 0
1142. Veljović Tina L1 A(27.2.2015) DA 0
1143. Veselinović Bojana L2 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
1144. Veselinović Nadica L1 A(11.6.2015) DA 0
1145. Vesković Mina A(30.3.2016) NE 0
1146. Vezmar Borivoj L1 NE 0
1147. Vićentić Bojan L1 NE 0
1148. Vidojević Branislava L2 A(27.2.2015)+C DA 0
1149. Vilotić Gordana L1 NE 0
1150. Vioglavin Mirjana L1 NE 0
1151. Vistać Svetlana A(19.10.2018) DA 0
1152. Vitezović Jelena A(13.6.2017)+B1,B2,C; AC DA 0
1153. Vitković Biljana L1 NE 0
1154. Vitković Draginja L1 A(24.9.2012)+B1; AC DA 0
1155. Vladetić Jelena L1 A(25.11.2014)+B1,B2,C DA 0
1156. Vladetić Sava L2 A(21.10.2015) DA 0
1157. Vlajković-Mitrovanov Duško L1 NE 0
1158. Vlajnić Maja L1 NE 0
1159. Vlašković Brankica A(9.9.2015)+B1,SER DA 0
1160. Vojinović-Kostić Jelena L1 NE 0
1161. Vojnić Hajduk Ivona A(14.5.2019) DA 0
1162. Vojnović Žarko L2 A(12.9.2012)+C,D; AC DA 0
1163. Vojvodić Ljiljana L1 A(14.5.2015)+B1,B2,C NE 0
1164. Voštinić Ana L1 A(11.5.2015) DA 0
1165. Vračar Vera L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
1166. Vračarić Dragan L1 A(23.6.2014)+B1,SER DA 0
1167. Vračarić Nada L1 NE 0
1168. Vranić Marija L2 NE 0
1169. Vučkovac Obrad L1 A(23.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1170. Vučković Gordana L1 A(19.10.2015)+B1,B2,C DA 0
1171. Vučković Milorad L1 A(17.10.2012)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1172. Vučković Sanja A(13.7.2015) DA 0
1173. Vučković Svetlana L1 A(6.6.2014)+B1,B2,C,D; AC DA 0
1174. Vujanić Vesna A(15.5.2017) NE 0
1175. Vujašević Mirjana A(9.10.2017) DA 0
1176. Vujičić Dragica L1 NE 0
1177. Vujić Bojana L2 NE 0
1178. Vujić Ljubomir L2 NE 0
1179. Vujić Nada L1 A(1.7.2014)+B1,C,D NE 0
1180. Vujinović Jelica L2 A(26.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1181. Vujkov-Đuranović Tamara L1 A(11.6.2014)+C DA 0
1182. Vujošević Dubravka L1 NE 0
1183. Vujošević Ljubiša L1 A(3.7.2014)+B1,SER NE 0
1184. Vujović Dragana L2 A(9.6.2015) DA 0
1185. Vujović Ivan L1 A(11.3.2015) DA 0
1186. Vukadinović Biljana L1 NE 0
1187. Vukadinović Marija L1 A(10.6.2015) NE 0
1188. Vukanić Jasmina L1 A(24.9.2012)+SER,C; AC DA 0
1189. Vukičević Ersilija L1 A(30.4.2015) NE 0
1190. Vukićević Dejan L1 A(28.4.2014)+C,D; AC DA 0
1191. Vukićević Jasna L1 A(16.10.2015)+C DA 0
1192. Vukobrat Ana A(21.12.2018) DA 0
1193. Vukotić Bojana L1 A(5.10.2018) DA 0
1194. Vuković Stojković Danica L2 A(9.6.2015) DA 0
1195. Vuksanović Jelena L2 A(24.6.2014)+B1,C DA 0
1196. Vulićević Danijela L2 A(23.10.2015) DA 0
1197. Vulović Draško L1 A(5.12.2016) DA 0
1198. Zarić-Mitrović Vera L1 A(12.6.2015) DA 0
1199. Zdravković Marjana L2 NE 0
1200. Zdravković Sunčica L1 A(3.4.2015)+B1,B2,C DA 0
1201. Zdravković Vesna L1 NE 0
1202. Zec Marijana L2 A(23.10.2015) DA 0
1203. Zečević Dragana A(31.5.2018) DA 0
1204. Zečević Irena L1 A(15.5.2014)+B1,B2,C; AC DA 0
1205. Zečević Ivana A(28.8.2019) DA 0
1206. Zečević Milka L2 NE 0
1207. Zeljak Milan L1 NE 0
1208. Zeljić Jelica L2 A(16.9.2015) DA 0
1209. Zeljković Ljiljana L1 A(8.4.2015) NE 0
1210. Zgrabljić Svetlana L1 NE 0
1211. Zlatanović Ninoslava L1 A(8.4.2015) DA 0
1212. Zlatičanin Vesna L1 A(28.10.2015) DA 0
1213. Zrnić Vera L1 NE 0
1214. Zubić Adrijana L1 A(25.2.2015)+B1,SER,C DA 0
1215. Žarić Tanja L2 A(21.4.2015) DA 0
1216. Žebeljan Biljana L1 A(26.10.2015) DA 0
1217. Željski Tamara L1 A(4.7.2014)+B1 DA 0
1218. Živanović Biljana L1 A(23.11.2015) NE 0
1219. Živanović Jasmina L2 A(9.6.2015) DA 0
1220. Živanović Jasmina L1 A(10.3.2015)+B1,B2 DA 0
1221. Živanović Sava L1 A(23.6.2014)+C DA 0
1222. Živić Biljana L1 NE 0
1223. Živić Radmila L2 A(5.11.2015)+B1,SER,C DA 0
1224. Živić Tatjana A(30.7.2018) DA 0
1225. Živković Biljana L2 A(5.10.2015) DA 0
1226. Živković Slađana L2 A(9.4.2015) DA 0
1227. Živković Tamara L2 A(4.2.2015)+B1,B2,C DA 0
1228. Živković Tatjana L1 A(12.6.2015)+C DA 0
1229. Živković Vladan L1 A(23.6.2014)+C NE 0
1230. Živković-Muškinja Andrea A(8.8.2017) DA 0
1231. Žugić Uroš L2 A(15.7.2015) DA 0
1232. Župan Vesna L1 A(13.5.2014)+B1,C DA 0
1233. Župić Meleka A(6.2.2018) DA 0
COBISS2/Katalogizacija
L1 - Priznavanje licence u skladu s 14. članom Pravilnika iz 2009. godine
L2 - Dobijanje licence na osnovu obavljene provere znanja
 
COBISS3/Katalogizacija
A - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (knjiga), te za kreiranje zbirnih zapisa i zapisa za izvedena dela
B1 - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju sastavnih delova
SER - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju serijskih publikacija
B2 - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju kontinuiranih izvora
C - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju neknjižne građe
D - Dozvola/privilegije za uzajamnu katalogizaciju antikvarne građe
AC - Kreiranje i uređivanje punih normativnih zapisa za lična imena te preuzimanje zapisa iz baze podataka LC/NAF
 
K - Vlasnik licence/dozvole(a), u jednoj ili u više biblioteka ima korisničko ime i šifru s privilegijama za kreiranje zapisa u procesu uzajamne katalogizacije
 
Ako je od dobijanja licence za uzajamnu katalogizaciju proteklo više od 3 godine, vlasnik licence, između ostalog, pokazuje svoju osposobljenost za uzajamnu katalogizaciju takođe kreiranjem bar 100 zapisa u uzajamnoj bazi podataka COBIB u poslednje tri godine. Vlasnik licence, koji više ne učestvuje u procesu uzajamne katalogizacije i ujedno ne namerava da dobije dozvole za COBISS3/Katalogizaciju, može da zatraži brisanje iz evidencije važećih licenci, što saopštava VBS-u na adresu cobissizo@vbs.rs.

ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2019 IZUM | V 3.15.6 |