Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

E-priručnici

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Osnovna uputstva COBISS3 (neverifikovano)

V6.15-00

ISSN 2232-4283

Priručnik uključuje sve dopune od izdanja prve štampane verzije priručnika u februaru 1999 do danas. Sadržaj je usklađen s funkcionisanjem programske opreme COBISS3, V6.15-00 i važi i za sve sledeće verzije programske opreme do opoziva ili do objavljivanja nove elektronske verzije priručnika.

© IZUM, poslednje promene sadržaja: januar 2018, prevod: juli 2018.

Delovi priručnika:

Naslovna strana[173 KB]SADRŽAJ[237 KB]PREDGOVOR[215 KB]O UPUTSTVIMA[192 KB]1 UVOD[189 KB]2 INSTALACIJA COBISS3[86 KB]2.1 Sistemski zahtevi[94 KB]2.2 Instalacija korisničkog interfejsa[316 KB]2.3 Aktiviranje i odjavljivanje[253 KB]3 KORISNIČKI INTERFEJS[138 KB]3.1 Brauzer[440 KB]3.2 Pretraživač[505 KB]3.3 Editor[167 KB]3.4 Prikazivač[238 KB]4 OSNOVNI POSTUPCI[86 KB]4.1 Kreiranje objekta[200 KB]4.2 Unos i menjanje karakteristika objekta[437 KB]4.3 Pretraživanje[368 KB]4.4 Pregledanje karakteristika objekta[254 KB]4.5 Priprema i slanje ispisa[350 KB]4.6 Upravljanje redovima za ispis[218 KB]4.7 Uređivanje lokalnih šifrarnika[210 KB]4.8 Uređivanje postupaka[186 KB]5 PODEŠAVANJA[140 KB]5.1 Podešavanje fonta[134 KB]5.2 Prijavljivanje u odeljenje za pozajmicu[176 KB]5.3 Određivanje korisničkih destinacija[269 KB]5.4 Uređivanje logičkih destinacija[182 KB]5.5 Uređivanje ličnog imenika[139 KB]5.6 Slanje poruka korisnicima sistema[73 KB]5.7 Čitanje poslednje poslate poruke[129 KB]5.8 Obaveštavanje korisnika sistema[136 KB]5.9 Priprema obaveštenja za COBISS/OPAC[292 KB]5.10 Slanje primedbi[78 KB]5.11 Osvežavanje podešavanja[128 KB]5.12 Prikaz grešaka na serveru[136 KB]5.13 Test mreže[124 KB]6 SAVETI ZA UNOS PODATAKA[83 KB]6.1 Znaci[205 KB]6.2 Tipovi podataka[152 KB]Dodatak A - OSNOVNI SAVETI ZA RAD U OKRUŽENJU WINDOWS[117 KB]A.1 Rad s mišem[170 KB]A.2 Pomeranje prozora i menjanje njihove veličine[174 KB]A.3 Trake za pomeranje[72 KB]A.4 Izbor više objekata istovremeno[136 KB]A.5 Pomeranje i kopiranje teksta[148 KB]Dodatak B - SPISAK PREČICA ZA IZVOÐENJE NEKIH POSTUPAKA I METODA[167 KB]Dodatek C - SPISAK PROGRAMSKIH TAČAKA PRI OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI (ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI)[287 KB]C.1 Programske tačke za segmente u programskoj opremi COBISS3[276 KB]C.2 Programske tačke za segmente u programskoj opremi COBISS2[324 KB]C.3 Format ispisa podataka na spiskovima obrada podataka o ličnosti[281 KB]C.4 Zapisnik o pregledu obrada podataka o ličnosti[269 KB]REČNIK IZRAZA[238 KB]Podaci o izdavaču[120 KB]

ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2019 IZUM | V 3.15.0 |