Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

E-priručnici

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

COBISS3/Katalogizacija

V6.14-00

ISSN 2350-3521

Priručnik uključuje sve dopune od izdavanja prve verzije priručnika u avgustu 2011. do danas. Sadržaj je usklađen s funkcionisanjem programske opreme COBISS3, V6.14-00 i važi i za sve sledeće verzije programske opreme do opoziva ili do objavljivanja nove elektronske verzije priručnika.

© IZUM, poslednje promene sadržaja: decembar 2017; prevod: januar 2018.

Delovi priručnika:

Naslovna strana[174 KB]SADRŽAJ[553 KB]PREDGOVOR[215 KB]O UPUTSTVIMA[202 KB]1 UVOD[150 KB]2 SISTEM UZAJAMNE KATALOGIZACIJE[150 KB]2.1 Baze podataka[163 KB]2.2 Bibliografski zapisi[134 KB]2.3 Normativni zapisi[77 KB]2.4 Način rada obnavljanjem[119 KB]2.5 Dozvola za uzajamnu katalogizaciju[144 KB]2.6 Privilegije[99 KB]3 INTERFEJS ZA KATALOGIZACIJU[429 KB]3.1 Naslovni red[79 KB]3.2 Red menija[454 KB]3.3 Red alata[150 KB]3.4 Spremište zapisa[121 KB]3.5 Editor zapisa[73 KB]3.6 Statusni red[88 KB]4 PRETRAŽIVAČ[523 KB]4.1 Izborno pretraživanje[429 KB]4.2 Komandno pretraživanje[420 KB]4.3 Skeniranje[162 KB]4.4 Pregled pojmova[155 KB]4.5 Pohranjivanje upita[220 KB]4.6 Izbor prikaza rezultata pretraživanja[131 KB]5 PRIKAZIVAČ[373 KB]5.1 Osnovni prikaz[92 KB]5.2 Prikaz u MARC formatu[150 KB]5.3 Standardni prikaz[90 KB]6 SPREMIŠTE ZAPISA[193 KB]6.1 Radni zapis[173 KB]6.2 Dodavanje zapisa u spremište[200 KB]6.3 Uklanjanje jezičaka iz spremišta[221 KB]6.4 Proveravanje zapisa[197 KB]6.5 Poređenje zapisa[179 KB]6.6 Upotreba spremišta zapisa prilikom uređivanja[178 KB]6.7 Druge mogućnosti za rad u spremištu[483 KB]6.8 Podešavanje parametara spremišta[131 KB]7 EDITOR ZAPISA[259 KB]7.1 Upravljanje zapisima[314 KB]7.2 Otvaranje i zatvaranje polja i potpolja[189 KB]7.3 Unos podataka[427 KB]7.4 Dodavanje polja i potpolja[260 KB]7.5 Brisanje polja i potpolja[222 KB]7.6 Kopiranje i lepljenje[261 KB]7.7 Određivanje redosleda polja i potpolja[172 KB]7.8 Sužen i proširen prikaz zapisa[216 KB]7.9 Uvid u priručnike[248 KB]7.10 Podešavanje parametara editora zapisa[154 KB]7.11 Menjanje karakteristika polja i potpolja[240 KB]8 KATALOGIZACIJA[224 KB]8.1 Zapis postoji u lokalnoj bazi podataka[134 KB]8.2 Preuzimanje zapisa[292 KB]8.3 Kreiranje zapisa[263 KB]8.4 Ispravljanje i dopunjavanje zapisa[293 KB]8.5 Razrešavanje duplikata[220 KB]8.6 Razrešavanje lokalnih zapisa[203 KB]9 NORMATIVNA KONTROLA[194 KB]9.1 Interfejs za katalogizaciju[438 KB]9.2 Pretraživač[344 KB]9.3 Prikazivač[165 KB]9.4 Spremište zapisa[311 KB]9.5 Editor zapisa[270 KB]9.6 Pripreme za rad s normativnom kontrolom[191 KB]9.7 Preuzimanje zapisa[251 KB]9.8 Kreiranje zapisa[264 KB]9.9 Ispravljanje i dopunjavanje zapisa[244 KB]9.10 Razrešavanje duplikata[223 KB]9.11 Razdruživanje zapisa[204 KB]9.12 Usklađivanje bibliografskih s normativnim zapisima[199 KB]10 PRIVREMENO POHRANJENI ZAPISI[144 KB]10.1 Automatsko pohranjivanje zapisa[73 KB]10.2 Ručno pohranjivanje zapisa[126 KB]10.3 Pozivanje zapisa za dalje uređivanje[236 KB]10.4 Definisanje vrednosti unapred[134 KB]10.5 Preimenovanje privremeno pohranjenog zapisa[130 KB]10.6 Brisanje privremeno pohranjenog zapisa[132 KB]11 RAD SA ZAPISIMA U BRAUZERU[197 KB]11.1 Segmenti i klase[583 KB]11.2 Radni prostor[164 KB]11.3 Atributi klase[72 KB]11.4 Upiti[123 KB]11.5 Prečice[221 KB]11.6 Relacije[139 KB]12 ZAPISI U VIŠE PISAMA (LATINICA I ĆIRILICA)[137 KB]12.1 Zapisi u latinici[202 KB]12.2 Zapisi u ćirilici ili u kombinaciji ćirilice i latinice[439 KB]13 KORISNIČKA PODEŠAVANJA[136 KB]13.1 Preporučena podešavanja[198 KB]13.2 Individualna podešavanja[215 KB]14 VEZA S DRUGIM SEGMENTIMA PROGRAMSKE OPREME COBISS[133 KB]14.1 COBISS2/Katalogizacija[70 KB]14.2 COBISS3/Fond[90 KB]14.3 COBISS3/Ispisi[86 KB]14.4 COBISS2/Ispisi[71 KB]Dodatak A - INDEKSI ZA PRETRAŽIVANJE[117 KB]A.1 Bibliografske baze podataka[413 KB]A.2 Normativna baza podataka[227 KB]Dodatak B - PROGRAMSKE KONTROLE[67 KB]B.1 Bibliografske baze podataka[381 KB]B.2 Normativna baza podataka[274 KB]Dodatak C SKUP COBISS ZNAKOVA[70 KB]C.1 Znaci za upravljanje[139 KB]C.2 Latinica[278 KB]C.3 Ćirilica[338 KB]C.4 Drugi znaci[151 KB]Dodatak D - SPISAK PREČICA ZA IZVOĐENJE NEKIH POSTUPAKA I METODA[237 KB]Dodatak E - ATRIBUTI ZA PRIKAZ REZULTATA PRETRAŽIVANJA[115 KB]E.1 Bibliografske baze podataka[183 KB]E.2 Normativna baza podataka[147 KB]Dodatak F - PREUZIMANJE IZ STRANIH BAZA PODATAKA[69 KB]F.1 Online katalog Kongresne biblioteke[204 KB]F.2 WorldCat[204 KB]F.3 ISSN[204 KB]F.4 LC/NAF[203 KB]Dodatak G - CORES[79 KB]G.1 Interfejs za katalogizaciju[358 KB]G.2 Pretraživač[313 KB]G.3 Prikazivač[216 KB]G.4 Spremište zapisa[128 KB]G.5 Editor zapisa[76 KB]G.6 Postupci u radu sa zapisima iz baze podataka CORES[197 KB]G.7 Indeksi za pretraživanje[147 KB]G.8 Programske kontrole[73 KB]G.9 Atributi za prikaz rezultata pretraživanja[198 KB]Dodatak H - METADAT[78 KB]H.1 Prozor METADAT[377 KB]H.2 Spremište zapisa[120 KB]H.3 Editor zapisa[77 KB]H.4 Postupci u radu sa zapisima iz baze podataka METADAT[209 KB]Dodatak I - ISPISI[73 KB]I.1 Ispisivanje[224 KB]Dodatak J - SPISKOVI[73 KB]J.1 Spisak ispisa[87 KB]J.2 Unos ulaznih parametara za pripremu ispisa[75 KB]J.3 Opis pojedinih ispisa[132 KB]J.4 Primeri ispisa[205 KB]Dodatak K - PODACI ZA DALJU OBRADU[72 KB]K.1 Spisak ispisa[86 KB]K.2 Unos ulaznih parametara za pripremu ispisa[125 KB]K.3 Opis pojedinih ispisa[81 KB]Dodatak L - BIBLIOGRAFIJE I SPISKOVI PREDMETNIH ODREDNICA[71 KB]L.1 Ispisivanje[296 KB]Podaci o izdavaču[122 KB]

ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2018 IZUM