Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

E-priručnici

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

COBISS2/Pozajmica

V5.7-10

ISSN 2232-4240

Priručnik uključuje sve dopune od izdanja prve verzije štampanog priručnika 1992. godine do danas. Sadržaj je usklađen s funkcionisanjem programske opreme COBISS2/Pozajmica, V5.7-10, i važi i za sve sledeće verzije programske opreme do opoziva ili do objavljivanja nove elektronske verzije priručnika.

© IZUM, poslednje promene sadržaja: septembar 2015, prevod: septembar 2015.

Delovi priručnika:

Naslovna strana[133 KB]SADRŽAJ[185 KB]PREDGOVOR[113 KB]1 OSNOVNA UPUTSTVA[142 KB]1.1 Priključivanje na sistem[142 KB]1.2 Postavljanje terminala i korištenje tastature[132 KB]1.3 Unos diakritičnih znakova[211 KB]1.4 Pomoć za vrijeme rada (Help) - samo na slovenačkom jeziku[128 KB]1.5 Upis i izvršavanje komandi[83 KB]1.6 Podjela ekrana[60 KB]2 OSNOVNI NIVO[53 KB]2.1 Prijelaz u okoline[108 KB]2.2 Pretraživanje članova[96 KB]2.3 Ispis podataka o članovima[90 KB]2.4 Održavanje sadržaja obrazaca za opomene, izrada i brisanje opomena[195 KB]2.5 Posebni postupci[261 KB]2.6 Općevažeće komande[180 KB]2.7 Evidentiranje i podmirivanje potraživanja[720 KB]3 OKOLINA EVIDENCIJE ČLANOVA[66 KB]3.1 Upis člana i izmjene podataka o članu[554 KB]3.2 Izbor unosne maske[103 KB]3.3 Upis ili izmjena napomene o članu[69 KB]3.4 Ispis naljepnica za članske karte[62 KB]3.5 Pohranjivanje podataka[67 KB]3.6 Brisanje podataka[105 KB]3.7 Dodjela novog upisnog broja[63 KB]4 OKOLINA POZAJMICE GRAĐE[228 KB]4.1 Pregled evidentirane građe kod člana[378 KB]4.2 Pozajmica građe[894 KB]4.3 Rezervacije građe[153 KB]4.4 Mijenjanje datuma vraćanja građe[148 KB]4.5 Vraćanje građe[300 KB]4.6 Evidentiranje izgubljenih primjeraka građe[122 KB]4.7 Upis ili mijenjanje napomene o članu[69 KB]4.8 Upis ili mijenjanje napomene o građi[77 KB]4.9 Ispisivanje podataka na štampaču[69 KB]4.10 Uvid u podatke o građi[72 KB]4.11 Uvid u podatke o disciplini člana[89 KB]4.12 Prijelaz u okoline[65 KB]4.13 Vođenje evidencije pozajmice kompleta[1297 KB]5 OKOLINA KATALOGA[87 KB]5.1 Pretraživanje građe u katalogu[390 KB]5.2 Uvid u podatke o građi[110 KB]5.3 Izbor građe iz kataloga[117 KB]6 KOMANDE[111 KB]ACCOUNT[1384 KB]ACCOUNT/OTHER[333 KB]BACK[95 KB]BOOKINFO[87 KB]BUS_IMPORT[291 KB]CATALOGUE[476 KB]CHECK/MESSAGES[460 KB]CHECK/RESERVATION[203 KB]CHECKIN[87 KB]CHECKOUT[87 KB]CHECKREAD[109 KB]CIRCULATE[206 KB]CIR/DEP[76 KB]CODE[133 KB]COPY[113 KB]DATE[160 KB]DELETE[337 KB]DELETE/INACTIVE[334 KB]DELETE/INACTIVE SELECT[351 KB]DEP[246 KB]DISPLAY[115 KB]EDIT[353 KB]EDIT/DEP[82 KB]EDIT/RESERVATION[217 KB]EDIT CALENDAR[237 KB]EDIT CODES[150 KB]EDIT FORM[163 KB]EDIT FOOTER[329 KB]EDIT HEADER[169 KB]EDIT LIMITS[242 KB]EDIT MSHIPDATE[87 KB]EDIT NOTIFY[335 KB]EDIT OPAC[202 KB]EDIT OVERDUE[381 KB]EDIT PRICE[238 KB]EDIT SPM[163 KB]EDIT TIMEPAR[256 KB]ERASE/RESERVATION[332 KB]ETI[135 KB]ETI/FILE[84 KB]EXPAND[91 KB]FIND[80 KB]FIND/INV[75 KB]FORMAT[102 KB]FULL[138 KB]HEAD[99 KB]HELP - SAMO NA SLOVENAČKOM JEZIKU[255 KB]HOME[78 KB]INFO[156 KB]INIT[55 KB]KEYBRDHELP[71 KB]KEYPADHELP[71 KB]LOOK[118 KB]LOOK/ALL[98 KB]LOOK/CURRENT[67 KB]LOST[193 KB]MAIL[92 KB]MEMBER[317 KB]MEMBINFO[237 KB]NEW[115 KB]NEW/DEP[69 KB]NOTIFY[388 KB]NOTE/MATERIAL[108 KB]NOTE/MEMBER[304 KB]NOTE/TEMPORARY[78 KB]ORDER[336 KB]ORDERREAD[205 KB]OVERDUE[74 KB]OVERDUE/ALL[292 KB]OVERDUE/CLEAR[66 KB]OVERDUE/CLEAR_ALL[177 KB]PERIOD[278 KB]PROLONG[94 KB]PROLONG/ALL[370 KB]PRT[92 KB]PRTALL[205 KB]PRTDEBT[101 KB]PRTMEMB[63 KB]PUTEN[171 KB]READINGROOM[180 KB]RECOUNT[228 KB]RENAME[229 KB]RESERVE[92 KB]RESET FILE[54 KB]RETDATE[269 KB]RETDATE/ALL[223 KB]RETURN[237 KB]RETURN/CURRENT[214 KB]RETURN/DEP[90 KB]RFID OFF[234 KB]RFID ON[241 KB]SAVE[78 KB]SELECT[80 KB]SET COUNTER[64 KB]SET ILLMEMB[254 KB]SET LIMIT[53 KB]SET PASSWORD[287 KB]SET UP[264 KB]SIGNATURE[63 KB]SMSTEST[277 KB]SORT[167 KB]SYSPRT[93 KB]S-TO-C[123 KB]TYPE[97 KB]UNLOCK[90 KB]VISIT[239 KB]VISIT/INTERNET[250 KB]VISIT/OTHER[138 KB]WAITING[191 KB]?BUS_IMPORT[335 KB]?DEPARTMENT[285 KB]?FIELDS[85 KB]?LOCK[71 KB]?MONEY[221 KB]?OVERDUE[77 KB]?OVERDUE/ALL[260 KB]?PARAMETERS[66 KB]Dodatak A - PREGLED POSTUPAKA I KOMANDI[589 KB]Dodatak B - ZNAČENJE KOMANDNIH TIPKI[818 KB]Dodatak C - SPISAK KATEGORIJA ČLANOVA, PODATAKA O ČLANOVIMA I ŠIFRARNIKA[547 KB]Dodatak D - DIJAKRITIČKI ZNACI[344 KB]Dodatak E - INDEKSI ZA PRETRAŽIVANJE GRAĐE[284 KB]Dodatak F - INDEKSI ZA TRAŽENJE ČLANA[123 KB]Dodatak G - POZAJMICA U PUTUJUĆOJ BIBLIOTECI[1329 KB]Dodatak H - ZBIRKA UDŽBENIKA[247 KB]Dodatak I - ŠTAMPAČI[122 KB]Dodatak J - UPOTREBA RFID ČITAČA ZA POTREBE IDENTIFIKACIJE GRAĐE I/ILI ČLANOVA[1361 KB]Podaci o izdavaču[121 KB]

ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2018 IZUM