Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

E-priručnici

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

COMARC/A Format

za normativne podatke

ISSN 2350-3513

Priručnik uključuje sve dopune od izdanja prve verzije štampanog priručnika 2003. godine do danas. Sadržaj je usklađen sa funkcionisanjem COBISS3, V5.1-05 i važi i za sve sledeće verzije programske opreme do opoziva ili do objavljivanja nove elektronske verzije priručnika.

© IZUM, poslednje promene sadržaja: oktobar 2012, prevod: januar 2013.

Delovi priručnika:

Naslovna strana[134 KB]SADRŽAJ[151 KB]UVOD[310 KB]SPISAK POLJA[144 KB]0XX BLOK ZA IDENTIFIKACIJU[70 KB]001 Identifikator zapisa[173 KB]035 Kontrolni brojevi zapisa iz drugih sistema[206 KB]1XX BLOK KODIRANIH PODATAKA[12 KB]100 Opšti podaci o obradi[219 KB]101 Jezik entiteta[164 KB]102 Nacionalnost entiteta[245 KB]106 Lično ime/naziv korporacije kao pristupna tačka[226 KB]120 Kodirani podaci za lično ime[242 KB]150 Kodirani podaci za naziv korporacije[153 KB]152 Pravila[214 KB]190 Datum rođenja*[251 KB]191 Datum smrti*[195 KB]KONTROLNA POTPOLJA[71 KB]Potpolje 3 – Broj zapisa[151 KB]Potpolje 5 – Kontrola uputnice[227 KB]Potpolje 7 – Pismo osnovnog dela pristupne tačke[206 KB]Potpolje 9 – Jezik osnovnog dela pristupne tačke[209 KB]2XX BLOK NORMATIVNIH PRISTUPNIH TAČAKA[165 KB]200 Normativna pristupna tačka – lično ime[306 KB]210 Normativna pristupna tačka – naziv korporacije[277 KB]3XX BLOK NAPOMENA[115 KB]300 Napomena[165 KB]320 Opšta tumačna napomena[197 KB]330 Napomena o primeni[143 KB]340 Napomena o biografiji i delu[114 KB]4XX BLOK VARIJANTNIH PRISTUPNIH TAČAKA[168 KB]400 Varijantna pristupna tačka – lično ime[297 KB]410 Varijantna pristupna tačka – naziv korporacije[265 KB]5XX BLOK SRODNIH PRISTUPNIH TAČAKA[170 KB]500 Srodna pristupna tačka – lično ime[285 KB]510 Srodna pristupna tačka – naziv korporacije[268 KB]6XX BLOK KLASIFIKACIONIH OZNAKA[70 KB]686 Druge klasifikacije[199]7XX BLOK NORMATIVNIH PRISTUPNIH TAČAKA NA DRUGIM JEZICIMA I/ILI PISMIMA[170 KB]700 Normativna pristupna tačka na drugom jeziku i/ili pismu – lično ime[269 KB]8XX BLOK INFORMACIJA O IZVORU PODATAKA[72 KB]810 Podatak je u:[215 KB]815 Podatak nije u:[207 KB]820 Informacija o korišćenju ili primeni[208 KB]830 Opšta napomena katalogizatora[209 KB]835 Informacija o izbrisanoj pristupnoj tački[209 KB]836 Informacija o zamenjenoj pristupnoj tački[207 KB]856 Elektronska lokacija i pristup[321 KB]9XX BLOK ZA NACIONALNU UPOTREBU[76 KB]911 Izvor naziva*[202 KB]915 Nepovezana uputnica – lično ime*[253 KB]916 Napomena o konverziji*[165 KB]990 Prevezivanje*[209 KB]992 Polje za lokalne potrebe*[94 KB]Dodatak A - SPISAK POLJA/POTPOLJA[281 KB]Podaci o izdavaču[118 KB]

ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (011) 2452 350

E-pošta:cobissizo@vbs.rs

© 1997-2019 IZUM | V 3.15.0 |